T. C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
2014/2015 GÜZ YARIYILI ENSTİTÜ KURULU KARARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
Karar Sayısı
: 06/06/2014
: 2014/I
: I-I
Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Zeki TAŞTAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar/kararları
almıştır.
KARAR – 2014/I–I: 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü programlarda okutulacak derslere ilişkin Anabilim Dalı
Başkanlıklarından gelen teklifler görüşüldü.
2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü programlarda okutulacak dersler ve dersleri okutacak öğretim üyelerinin
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. Maddesine göre Ders Açma ve Ders Sorumlularının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
konunun onay için Senatoya sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
---------- o O o ----------
1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
(ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)
Yüksek Lisans
Dersin
Kodu
Okutulacak
Dersler
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Rafet
ÇAVUŞOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Rafet
ÇAVUŞOĞLU
T
U
K
AKTS
3
0
3
5
S
3
0
3
5
S
Z/S
SOEAR701
Çözümlemeli İkonografya-I
SOEAR703
Eski Anadolu Madenciliği-I
SOEAR705
Urartu Kültürü-I
Yrd. Doç. Dr. Hanifi BİBER
3
0
3
5
S
SOEAR707
Anadolu’da Dinsel İnançlar-I
Yrd. Doç. Dr. Hatice KALKAN
3
0
3
5
S
SOEAR709
Yeni Asur Sanatı-I
Yrd. Doç. Dr. Bilcan GÖKÇE
3
0
3
5
S
SOEAR711
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
2
COĞRAFYA ANABİLİMDALI
Yüksek Lisans
Fiziki Coğrafya BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
SOECO701
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
Jeomorfolojik Haritalama
Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU
3
0
3
5
S
SOECO703
Erozyon ve Toprak Koruması
Yrd. Doç. Dr. Halil ZORER
3
0
3
5
S
SOECO705
Türkiye Jeomorfolojisi
Yrd. Doç. Dr. Rıfkı SINDIR
3
0
3
5
S
SOECO707
Fiziki Coğ. Arş. Yön.
Yrd. Doç. Dr. Ebru AKKÖPRÜ
3
0
3
5
S
SOECO733
Alüvyal Jeomorfoloji Uyğ.
Yrd. Doç. Dr. Nurcan AVŞİN
3
0
3
5
S
SOECO709
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
3
Z/S
Yüksek Lisans
Beşeri Coğrafya BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOECO713
Türkiye’de Kentleşme
Doç. Dr. M. Zeydin YILDIZ
3
0
3
5
S
SOECO715
Kentleşme Kur. Ve Mod.
Doç. Dr. M. Zeydin YILDIZ
3
0
3
5
S
SOECO717
Uluslararası Nüfus Hareketleri
Doç. Dr. Orhan DENİZ
3
0
3
5
S
SOECO719
Jeopolitik
Doç. Dr. Orhan DENİZ
3
0
3
5
S
SOECO721
Turizmde Planlama
3
0
3
5
S
SOECO723
CBS’ de Mekânsal Analiz
3
0
3
5
S
3
0
3
5
S
8
10
SOECO725
SOECO727
Doç. Dr. Faruk
ALAEDDİNOĞLU
Doç. Dr. Faruk
ALAEDDİNOĞLU
Türkiye’de Enerji Kaynakları ve
Yrd.Doç. Dr. Rıdvan ERDOĞAN
Türkiye’nin Enerji Politikaları
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
4
Z/S
Doktora
Fiziki Coğrafya BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOECO901
Doğal Afet ve Risk Yönetimi
Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU
3
0
3
5
S
Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Rıfkı SINDIR
3
0
3
5
S
3
0
3
5
S
3
0
3
5
S
3
0
3
5
S
8
10
SOECO903
SOECO905
Doğu Anadolu’nun Buzul
Jeomorfolojisi
Reliyef Şekilleri ve Arazi
Kullanımı
SOECO907
Sedimantoloji ve Jeokronoloji
Yrd. Doç. Dr. Ebru AKKÖPRÜ
SOECO909
Fiziki Coğrafya’da CBS
Yrd. Doç. Dr. Ebru AKKÖPRÜ
SOECO925
Zoocoğrafya
Yrd. Doç. Dr. Nurcan AFŞİN
SOECO911
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
5
Z/S
Doktora
Beşeri Coğrafya BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOECO913
Türkiye’de Konut ve Gecekondu
Sorunu
Doç. Dr. M. Zeydin YILDIZ
3
0
3
5
S
SOECO915
Küresel Göç Eğilimleri ve Türkiye
Doç. Dr. Orhan DENİZ
3
0
3
5
S
SOECO917
Kırsal Kalkınma
Doç. Dr. Faruk
ALAEDDİNOĞLU
3
0
3
5
S
3
0
3
5
S
3
0
3
5
S
8
10
SOECO919
SOECO921
SOECO923
Türkiye’de İşgücünün Mekânsal
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ERDOĞAN
Analizi
Türkiye Ekonomisinde Planlama
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ERDOĞAN
Sorunları
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
6
Z/S
FELSEFE ANABİLİM DALI
(MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)
Yüksek Lisans
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOEFA727
Şiddet Karşıtı Söylem
Doç. Dr. Hasan Çiçek
3
0
3
5
S
SOEFA703
Hume
Doç. Dr. Emin Çelebi
3
0
3
5
S
SOEFA721
İbn Rüşd
Doç. Dr. Mehmet Birgül
3
0
3
5
S
SOEFA705
Bilimsel Yöntem Tartışmaları
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eyim
3
0
3
5
S
SOEFA707
Kant: Saf Aklın Eleştirisi
Yrd. Doç. Dr. Oya Esra Bektaş
3
0
3
5
S
SOEFA725
Antik Dönemde Zaman Felsefesi
Yrd. Doç. Dr. Emrah Akdeniz
3
0
3
5
S
SOEFA713
Wittgenstein
Yrd. Doç. Dr. Eren Rızvanoğlu
3
0
3
5
S
SOEFA715
Fenomenolojinin Temel
Problemleri
Yrd. Doç. Dr. Emrah Günok
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Yakup Yıldız
3
0
3
5
S
3
0
3
5
S
8
10
SOEFA717
Felsefe Tarihi Problemleri
SOEFA719
Etik Kuramlar
Yrd. Doç. Dr. Kasım Müminov
SOEFA723
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
7
Z/S
SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI
Sanat Tarihi
Yüksek Lisans
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOEST701
Seramik ve Çini Sanatı
Prof. Dr. Recai KARAHAN
3
0
3
5
S
SOEST703
Sanat Tarihinde Metin İncelemesi
Prof. Dr. Recai KARAHAN
3
0
3
5
S
SOEST717
Türk Süsleme Sanatlarında
Terminoloji
Doç. Dr. Gülsen BAŞ
3
0
3
5
S
3
0
3
5
S
SOEST727
Modernizm Öncesi Heykel Tarihi Doç. Dr. Sezer CİHANER KESER
Z/S
SOEST707
Kültür Var. Tanımı ve Kor.
İlkeleri
Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN
3
0
3
5
S
SOEST709
Selçuklu San.Kaynak ve Sor.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP
3
0
3
5
S
SOEST727
Sanat Tarihinde Üslup Analizi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP
3
0
3
5
S
SOEST711
Tekstil Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KULAZ
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KULAZ
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARACA
3
0
3
5
S
3
0
3
5
S
3
0
3
5
S
SOEST731
SOEST713
Orta Asya-Anadolu Türk
Mim.Etkileş.
Bizans Dini Mimar.Mekan
Teşekkülü
SOEST715
Anadolu Hıristiyan Sanatı
Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARACA
SOEST719
Anadolu’da Maden Sanatının
Gelişimi
Yrd. Doç. Dr. Oktay BAŞAK
8
SOEST723
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
Sanat Tarihi
Doktora
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOEST901
Halk Plastik Sanatları
Prof. Dr. Recai KARAHAN
3
0
3
5
S
0
3
5
S
SOEST903
SOEST913
SOEST917
SOEST907
SOEST905
SOEST909
SOEST911
SOEST917
SOEST919
SOEST915
Osmanlı Sanatının Oluşumu ve
Gelişimindeki Temel İlkeler
And. Türk Süs. San. Etk. Ve Böl.
Üsluplar
Doç. Dr. Gülsen BAŞ
3
Z/S
Doç. Dr. Gülsen Baş
3
0
3
5
S
Doç. Dr. Sezer CİHANER KESER
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN
3
0
3
5
S
Yrd. Doç.Dr. Mehmet TOP
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KULAZ
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARACA
3
0
3
5
S
Anadolu Kent Dokusu
Yrd. Doç. Dr. Oktay BAŞAK
3
0
3
5
S
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
Heykel ve Çevre
Sanat Tarihinde Yüzey
Araştırmaları
Geç. Ve Günümüzdeki Es. Es. Pol.
Tahlili
Anadolu Türk Sanatında Beylikler
Devri Mimarisinin Yeri
Tekstil Sanatında Yöresel
Analizler
Bizans Dini Mimarisinde Süsleme
Programı
9
SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
(BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)
Doktora
Dersin Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOESO901
İleri Araştırma Metotları I
Prof. Dr. M. Ruhi KÖSE
3
0
3
5
S
SOESO903
Toplumsal Tarih Çalışmaları I
Prof. Dr. M. Ruhi KÖSE
3
0
3
5
S
SOESO905
Osmanlı Modernleşmesi
Doç. Dr. Cengiz YILDIZ
3
0
3
5
S
SOESO907
Edebiyat ve Toplum
Doç. Dr. M. Kubilay AKMAN
3
0
3
5
S
SOESO909
Küreselleşme ve Kimlik
Yrd. Doç. Dr. M. Zeki DUMAN
3
0
3
5
S
SOESO911
Bilgi ve Toplum
Yrd. Doç. Dr. Nuri DEMİREL
3
0
3
5
S
SOESO913
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
10
Z/S
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD
Yüksek Lisans
Yeni Türk Edebiyatı BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOETD755
Bilimsel Araştırma Yöntem ve
Teknikleri
Prof. Dr. Zeki TAŞTAN
3
0
3
5
S
SOETD707
Cumhuriyet Dön. Şiir İnc. I
Doç. Dr. A. Mecit CANATAK
3
0
3
5
S
SOETD713
1950 Sonrası Türk Öyküsü
Doç. Dr. Selma BAŞ
3
0
3
5
S
SOETD709
1950 Sonrası Türk Romanı
Yrd. Doç. Dr. S. Battal UĞURLU
3
0
3
5
S
SOETD711
Fantastik Edebiyat-I
Yrd. Doç. Dr. Tahir ZORKUL
3
0
3
5
S
SOETD705
Osmanlıca Metinler-I
Yrd. Doç. Dr. Melih ERZEN
3
0
3
5
S
SOETD701
Türk Tiyatrosu-I
Yrd. Doç. Dr. Melih ERZEN
3
0
3
5
S
SOETD763
Üslup Bilim
Yrd. Doç. Dr. Nükhet ELTUT
KALENDER
3
0
3
5
S
SOETD717
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
11
Z/S
Yüksek Lisans
Eski Türk Edebiyatı BD.
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOETD721
Tasavvufi Divan Ed. Giriş-I
Yrd. Doç. Dr. Ömer DEMİRBAĞ
3
0
3
5
S
SOETD723
Eski Türk Ed. Tezkireler-I
Yrd. Doç. Dr. Ömer DEMİRBAĞ
3
0
3
5
S
SOETD725
Eski Türk Ed. Musammatlar
Yrd. Doç. Dr. Recep DEMİR
3
0
3
5
S
SOETD727
Eski Türk Ed. Nesir
Yrd. Doç. Dr. Recep DEMİR
3
0
3
5
S
SOETD729
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
Z/S
Yüksek Lisans
Türk Dili
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOETD733
Eski And. Türkçesi Met. I
Yrd. Doç. Dr. Veysi SEVİNÇLİ
3
0
3
5
S
SOETD735
Azeri Türkçesi I
Yrd. Doç. Dr. Veysi SEVİNÇLİ
3
0
3
5
S
SOETD737
Metin Dil Bilimine Giriş I
Yrd. Doç. Dr. İlker AYDIN
3
0
3
5
S
SOETD739
Eski Türkçe I
Yrd. Doç. Dr. Meltem GÜL
8
10
12
Z/S
SOETD741
Orta Türkçe I
Yrd. Doç. Dr. Meltem GÜL
SOETD743
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
3
0
3
5
8
10
S
Yüksek Lisans
Türk Halk Edebiyatı BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOETD757
Masal Araştırmaları I
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖNAY
3
0
3
5
S
SOETD759
Efsane Araştırmaları I
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖNAY
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Metin EREN
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Metin EREN
3
0
3
5
S
8
10
SOETD761
SOETD749
SOETD751
Halk Dini/ Halk İnançları
Araştırmaları I
Halk Bilimi Araştırma Yöntem ve
Kuramlar I
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
13
Z/S
Doktora
Yeni Türk Edebiyatı BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOETD901
Şiir Sanatı I
Prof. Dr. Zeki TAŞTAN
3
0
3
5
S
SOETD905
Yeni Türk Ed. Poetika Metinleri
Doç. Dr. Selma BAŞ
3
0
3
5
S
Doç. Dr. Selma BAŞ
3
0
3
5
S
Doç. Dr. A. Mecit CANATAK
3
0
3
5
S
SOETD903
SOETD911
Tanzimat Sonrası Osmanlıca
Metinler I
Yeni Türk Edebiyatının
Kaynakları I
Z/S
SOETD931
Modern Türk Şiirinde Gelenek I
Doç. Dr. A. Mecit CANATAK
3
0
3
5
S
SOETD909
Popüler Roman I
Yrd. Doç. Dr. Tahir ZORKUL
3
0
3
5
S
SOETD933
Tanzimat Sonrası Türk
Edebiyatında Tenkit I
Yrd. Doç. Dr. Melih ERZEN
3
0
3
5
S
SOETD907
Postmodern Roman
Yrd. Doç. Dr. S. Battal UĞURLU
3
0
3
5
S
SOETD913
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
14
Doktora
Eski Türk Edebiyatı BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOETD915
Eski Türk Ed. Kaynakları I
Yrd. Doç. Dr. Ömer DEMİRBAĞ
3
0
3
5
S
SOETD917
Türkçe Mesnevilerde Mitolojik
Kahramanlar I
Yrd. Doç. Dr. Recep DEMİR
3
0
3
5
S
SOETD919
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
Z/S
Doktora
Türk Dili BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
Z/S
SOETD921
Türkçe Söz Dizimi I
Yrd. Doç. Dr. Veysi SEVİNÇLİ
3
0
3
5
S
SOETD923
Türk Kültür Tarihi I
Yrd. Doç. Dr. Meltem GÜL
3
0
3
5
S
SOETD925
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
15
Doktora
Türk Halk Edebiyatı BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
Z/S
SOETD927
Türk Halk Bilim Araştırmaları
Tarihi I
Yrd. Doç. Dr. Metin EREN
3
0
3
5
S
SOETD929
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
16
TARİH ANABİLİ DALI
Yüksek Lisans
Ortaçağ Tarihi BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOETR703
Büyük Selçuklu Siy. ve Med. Tar. I
Yrd. Doç. Dr. A. TUFANTOZ
3
0
3
5
S
SOETR705
Türk Tarihi-I
Yrd. Doç. Dr. Abdullah DUMAN
3
0
3
5
S
SOETR707
Ortaçağ Avrupa Tarihi-I
Yrd. Doç. Dr. Abdullah DUMAN
3
0
3
5
S
SOETR709
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
Z/S
Yüksek Lisans
Yeniçağ Tarihi BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOETR713
Osmanlı Diplomatikası-I
Yrd. Doç. Dr. Rahmi TEKİN
3
0
3
5
S
SOETR715
Tarih Araştırmalarında Usul-I
Yrd. Doç. Dr. A. TUFANTOZ
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Güneş ŞAHİN
3
0
3
5
S
8
10
SOETR717
XVI.YY’da İktisadi
Müesseseleri:İşleyişi ve
Fonksiyonları
SOETR719
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
17
Z/S
Yüksek Lisans
Yakınçağ Tarihi BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOETR751
Yeni ve Yakınçağlarda Avrupa
Tarihi-I
Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI
3
0
3
5
S
SOETR723
Kafkaslarda Türk-Rus İlişkileri-I
Yrd. Doç. Dr. Aziz KARDAŞ
3
0
3
5
S
SOETR729
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
Z/S
Yüksek Lisans
Cumhuriyet Tarihi BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOETR753
Milli Mücadele Hükümetleri-I
Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI
3
0
3
5
S
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PINAR
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PINAR
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Abdulaziz
KARDAŞ
3
0
3
5
S
3
0
3
5
S
8
10
SOETR733
SOETR739
SOETR737
SOETR743
Cumhuriyet Dönemi İç Politikası-I Yrd. Doç. Dr. Bekir KOÇLAR
Atatürk Dönemi Türk Dış
Politikası-I
Cumhuriyet Dönemi Eğitim
Tarihi-I
Cumhuriyet Dönemi Kültür
Politikaları-I
SOETR741
Türk Demokrasi Tarihi-I
Yrd. Doç. Dr. Güneş ŞAHİN
SOETR745
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
18
Z/S
Tezsiz Yüksek Lisans
Tarih ABD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOETR809
Türkiye’de Anayasa Hareketleri
Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI
3
0
3
5
S
SOETR801
Osmanlı Paleografyası-I
Yrd. Doç. Dr. Rahmi TEKİN
3
0
3
5
S
SOETR813
Osmanlı Tarihinin Kaynakları
Yrd. Doç. Dr. Rahmi TEKİN
3
0
3
5
S
SOETR803
Tek Partili Dönemde Siyasal
Oluşumlar -I (1923-1946)
Yrd. Doç. Dr. Bekir KOÇLAR
3
0
3
5
S
SOETR803
Türk Çağdaşlaşma Haraketleri
Yrd. Doç. Dr. Bekir KOÇLAR
3
0
3
5
S
SOETR805
İslam Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah DUMAN
3
0
3
5
S
SOETR817
Türk İstiklal Harbi Tarihi
Yrd. Doç. Dr. A.Aziz KARDAŞ
3
0
3
5
S
SOETR807
Selçuklu Tarihi-I
Yrd. Doç. Dr. A. TUFANTOZ
3
0
3
5
S
SOETR819
Türk Demokrasi Tarihi
Yrd. Doç. Güneş ŞAHİN
3
0
3
5
S
SOETR821
Çok Partili Dönemde Siyasal
Oluşumlar
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PINAR
3
0
3
5
S
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
19
Z/S
İKTiSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOİİKT703
İstatistik
Doç. Dr. Eray ÇELİK
3
0
3
5
S
SOİİKT701
Makroiktisat-I
Yrd. Doç. Dr. F. Fehime AYDIN
3
0
3
5
S
SOİİKT705
Matematiksel İktisat
Yrd. Doç. Dr. M. Akif ARVAS
3
0
3
5
S
SOİİKT707
Mikroiktisat-I
3
0
3
5
S
SOİİKT709
Kalkınma İktisadı
3
0
3
5
S
SOİİKT711
Uzmanlık Alan Dersi
8
10
Yrd. Doç. Dr. M. Şükrü
MOLLAVELİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Zafer
KANBEROĞLU
Danışman Öğretim Üyeleri
İŞLETME ANABİLİM DALI
20
Z/S
Tezli Yüksek Lisans
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOİİŞ701
Sayısal Yöntemler
Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ
3
0
3
5
S
SOİİŞ705
Pazarlama Yönetimi
Prof. Dr. Reha SAYDAN
3
0
3
5
S
SOİİŞ703
Finansman Teorileri
Doç. Dr. Mehmet AYGÜN
3
0
3
5
S
SOİİŞ709
Stratejik İnsan Kaynakları
Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah OĞRAK
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ÇAVDAR
3
0
3
5
S
8
10
SOİİŞ711
SOİİŞ715
Toplam Kalite Yönetimi
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
Tezsiz Yüksek Lisans
İşletme Anabilim Dalı
21
Z/S
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOİİŞ801
Oyun Teorisi
Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ
3
0
3
5
S
SOİİŞ805
Pazarlamaya Giriş
Prof. Dr. Reha SAYDAN
3
0
3
5
S
SOİİŞ803
Finansal Muhasebe
Doç. Dr. Mehmet AYGÜN
3
0
3
5
S
SOİİŞ807
Proje Yönetimi
Doç. Dr. Ferit İZCİ
3
0
3
5
S
SOİİŞ809
İşletmeye Giriş
Yrd. Doç. Dr. Abdullah OĞRAK
3
0
3
5
S
SOİİŞ811
Kalite Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ÇAVDAR
3
0
3
5
S
SOİİŞ800
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
Z/S
Doktora
İşletme Anabilim Dalı
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOİİŞ901
Stratejik Pazarlama Yönetimi
Prof. Dr. Reha SAYDAN
3
0
3
5
S
SOİİŞ903
İleri İstatistik
Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ
3
0
3
5
S
Doç. Dr. Menaf TURAN
3
0
3
5
S
Doç. Dr. Mehmet AYGÜN
3
0
3
5
S
SOİİŞ905
SOİİŞ907
Sosyal Bilimlerde Araştırma
Yöntemleri
Uluslar arası Muhasebe
Standartları
22
Z/S
SOİİŞ909
İş Etiği
Doç. Dr. Ferit İZCİ
3
0
3
5
S
SOİİŞ911
Sayısal Yöntemler
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ÇAVDAR
3
0
3
5
S
SOİİŞ913
Stratejik Planlama ve Yönetim
Yrd. Doç. Dr. Abdullah OĞRAK
3
0
3
5
S
SOİİŞ900
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Tezli Yüksek Lisans
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
Z/S
SOİKM717
Türk Kamu Bürokrasisinin Güncel
Sorunları
Doç Dr. Ferit İZCİ
3
0
3
5
S
SOİKM703
Yerel Yönetim ve Politikaları
Doç. Dr. Menaf TURAN
3
0
3
5
S
SOİKM719
Siyaset Biliminde Yeni
Yaklaşımlar
Yrd. Doç. Dr. Aysun YARALI
AKKAYA
3
0
3
5
S
SOİKM721
Türk Siyasal Hayatı
Yrd. Doç. Dr. Sait EBİNÇ
3
0
3
5
S
SOİKM723
Siyasal Düşüncede Çağdaş
Tartışmalar
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat
AYTAÇ
3
0
3
5
S
SOİKM725
Kamu Politikaları Analizi
Yrd. Doç. Dr. Tekin AVANER
3
0
3
5
S
SOİKM713
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
23
Tezsiz Yüksek Lisans
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOİKM801
Liderlik Davranışı Analizi
Doç Dr. Ferit İZCİ
3
0
3
5
S
SOİKM803
Çevre Politikaları
Doç Dr. Menaf TURAN
3
0
3
5
S
SOİKM805
Siyaset Bilimi
Yrd. Doç. Dr. Aysun YARALI
AKKAYA
3
0
3
5
S
SOİKM807
Modern Türkiye’nin Oluşumu
Yrd. Doç. Dr. Sait EBİNÇ
3
0
3
5
S
SOİKM809
Kamu Yönetimi Disiplini
Yrd. Doç. Dr. Tekin AVANER
3
0
3
5
S
SOİKM811
Siyasal ve Sosyal Kavram
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat
AYTAÇ
3
0
3
5
S
SOİKM800
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
24
Z/S
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans
Din Eğitimi BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOİFD721
Din Eğitiminde Uygulanan
Metodlar
Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK
3
0
3
5
S
SOİFD713
İlk Dönem İslam Eğitim Tarihi
Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK
3
0
3
5
S
SOİFD723
Selçuklu ve Osmanlılarda Din
Eğitimi
Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK
3
0
3
5
S
SOİFD717
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
25
Z/S
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans
Dersin Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOİİT701
Siyer ve Hulefa-i Raşidin
Dönemine Giriş
Prof. Dr. Mehmet Salih ARI
3
0
3
5
S
SOİİT703
İslam Medeniyeti Tarihi Metinleri
Prof. Dr. Mehmet Salih ARI
3
0
3
5
S
SOİİT705
Klasik Türk Şiirinde Mesnevi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Halil
ERZEN
3
0
3
5
S
SOİİT713
Klasik Türk Edebiyatı Metin Şerhi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Halil
ERZEN
3
0
3
5
S
SOİİT707
Emevilerde Sosyal Hayat
Yrd. Doç. Dr. Ali HATALMIŞ
3
0
3
5
S
Emeviler ve Abbasiler Döneminde
İslam Kültür ve Medeniyeti
Yrd. Doç. Dr. Ali HATALMIŞ
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Edip YILMAZ
3
0
3
5
S
Yrd. Doç. Dr. Edip YILMAZ
3
0
3
5
S
8
10
SOİİT715
SOİİT717
Epiğrafi ve Paleoğrafi
SOİİT719
İslam’da Sanat Estetik
SOİİT709
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
26
Z/S
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans
Arap Dili ve Beleğatı BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
SOİTB701
Modern Arap Edebiyatı
Prof. Dr. M.Ş irin ÇIKAR
SOİTB703
Arapça Yüksek Gramer
Yrd. Doç.Dr. A.Hadi TİMURTAŞ
SOİTB705
Tercüme Teknikleri
Yrd. Doç.Dr. A.Hadi TİMURTAŞ
SOİTB707
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
T
U
3
0
3
0
3
0
K
AKTS
3
5
S
3
5
S
3
5
S
8
10
Z/S
Yüksek Lisans
Hadis BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOİTB713
Hadis Tenkidi
Prof. Dr. Nevzat TARTI
3
0
3
5
S
SOİTB711
Hadis Terimleri
Yrd. Doç. Dr. Arif GEZER
3
0
3
5
S
SOİTB715
Hadis Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Arif GEZER
3
0
3
5
S
SOİTB717
Hadis Metinleri I
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÖZMEN
3
0
3
5
S
SOİTB719
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
27
Z/S
Yüksek Lisans
İslam Hukuku BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOİTB723
İslam Hukukunda Suç ve Ceza
İlişkisi
Prof. Dr. Sahip BEROJE
3
0
3
5
S
SOİTB725
İslam Huk. Doğuşunda
Metodolojik Tartışmalar
Prof. Dr. Sahip BEROJE
3
0
3
5
S
SOİTB789
İslam Hukukunun iki Temel
Kaynağı: Kitap ve Sünnet
Prof. Dr. Sahip BEROJE
3
0
3
5
S
SOİTB727
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
Z/S
Yüksek Lisans
Kelam BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
Z/S
SOİTB791
Mukayeseli İtikâdi Fırkalar
Prof. Dr. İsa YÜCEER
3
0
3
5
S
SOİTB733
Mâturidî Kelâmı
Doç. Dr. Vecihi SÖNMEZ
3
0
3
5
S
SOİTB735
Kelâm Epistemolojisi
3
0
3
5
S
SOİTB737
İslam Düşüncesinin Teşekkül
Devri
3
0
3
Yrd. Doç. Dr. Burhaneddin
KIYICI
Yrd. Doç. Dr. Burhaneddin
KIYICI
28
5
S
SOİTB739
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
Yüksek Lisans
Tasavvuf BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOİTB745
Tasavvuf Tarihi
Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE
3
0
3
5
S
SOİTB743
Tasavvuf Kavramları
Yrd. Doç. Dr. Ferzende İDİZ
3
0
3
5
S
SOİTB793
Tasavvuf Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. Ferzende İDİZ
3
0
3
5
S
SOİTB747
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
Z/S
Yüksek Lisans
Tefsir BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOİTB751
Kuran ve Fen Bilimleri
Prof. Dr. Necati KARA
3
0
3
5
S
SOİTB753
Kur’an ve Tefsir Tarihi
Prof. Dr. Necati KARA
3
0
3
5
S
SOİTB755
Klasik Tefsir Metinleri
Prof. Dr. S.SÖNMEZSOY
3
0
3
5
S
SOİTB757
Kur’an ve Oryantalistler
Prof. Dr. S.SÖNMEZSOY
3
0
3
5
S
29
Z/S
SOİTB759
Akli Tefsir Hareketi
Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ
3
0
3
5
S
SOİTB761
Kur’an Uslûbu
Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ
3
0
3
5
S
SOİTB763
Tefsir Usulü ve Kaynakları
Prof. Dr. Bahattin DARTMA
3
0
3
5
S
SOİTB765
Konulu Tefsir Yöntemi
Prof. Dr. Bahattin DARTMA
3
0
3
5
S
SOİTB767
Kur’an’da Psikoloji
Prof. Dr. Hayati AYDIN
3
0
3
5
S
SOİTB769
Tefsir İlminde Nesh Problemi
Prof. Dr. Hayati AYDIN
3
0
3
5
S
SOİTB771
Tefsir Yöntem ve Akımları
Prof. Dr. Ömer PAKİŞ
3
0
3
5
S
SOİTB773
Ahkam Tefsirleri
Prof. Dr. Ömer PAKİŞ
3
0
3
5
S
SOİTB775
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
Yüksek Lisans
30
İslam Mezhepler Tarihi BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOİTB779
Klasik İslam Mezhepleri Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KESKİN
3
0
3
5
S
3
0
3
5
S
3
0
3
5
S
8
10
SOİTB781
SOİTB783
SOİTB785
İslam Mezhepler Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KESKİN
Metodolojisi
Çağdaş İslam Mezhepleri ve Dini
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KESKİN
Akımlar
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
Z/S
Doktora
Arap Dili ve Belağatı BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOİTB901
Arap Dilbiliminde Terminoloji
Sorunu
Prof. Dr. M.Şirin ÇIKAR
3
0
3
5
S
SOİTB903
Klasik Arap Edebiyatı
Prof. Dr. M.Şirin ÇIKAR
3
0
3
5
S
SOİTB905
Edebi Metinler
Yrd. Doç. Dr. A.Hadi TİMURTAŞ
3
0
3
5
S
SOİTB907
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
Doktora
31
Z/S
Tefsir BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOİTB909
Kur’an Kıssaları
Prof. Dr. Necati KARA
3
0
3
5
S
SOİTB911
Muka. Tefsir Metinleri
Prof. Dr. S.SÖNMEZSOY
3
0
3
5
S
SOİTB913
Çağdaş Tefsir Metinleri
Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ
3
0
3
5
S
SOİTB915
Kur’an İlimleri I
Prof. Dr. Bahattin DARTMA
3
0
3
5
S
SOİTB917
Bilimsel Tefsir Ekolü
Prof. Dr. Hayati AYDIN
3
0
3
5
S
SOİTB919
İşari Tefsir Ekolü
Prof. Dr. Ömer PAKİŞ
3
0
3
5
S
SOİTB921
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
Doktora
32
Z/S
Kelam BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
SOİTB923
Mûtezîle Kelâmı
Prof. Dr. İsa YÜCEER
3
0
3
5
S
SOİTB925
Klasik Kelâm Metinleri
Prof. Dr. İsa YÜCEER
3
0
3
5
S
SOİTB927
Müteahhirîn Dönemi Kelâmı
Doç. Dr. Vecihi Sönmez
3
0
3
5
S
SOİTB929
Kelâm İlminde Nassı Anlama
Biçimi
Doç. Dr. Vecihi Sönmez
3
0
3
5
S
SOİTB931
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
Z/S
Doktora
Hadis BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
Z/S
SOİTB937
Hadis ve Tarih
Prof. Dr. Nevzat TARTI
3
0
3
5
S
SOİTB951
Şerh Geleneği
Prof. Dr. Nevzat TARTI
3
0
3
5
S
SOİTB939
Hadiste Rical Bilgisi
Yrd. Doç. Dr. Arif GEZER
3
0
3
5
S
SOİTB953
Hanefi Usulcülerin Hadis
Metodolojisi
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÖZMEN
3
0
3
5
S
SOİTB945
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
33
Doktora
Tasavvuf BD
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
T
U
K
AKTS
Z/S
Hadis ve TariTasavvufta Tevhid
Anlayışı
Ayet ve Hadislerin Tasavvufi
Yorumu
Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE
3
0
3
5
S
Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE
3
0
3
5
S
SOİTB959
Karşılaştırmalı Tasavvufi Metinler
Yrd. Doç. Dr. Ferzende İDİZ
3
0
3
5
S
SOİTB961
Uzmanlık Alan Dersi
Danışman Öğretim Üyeleri
8
10
SOİTB955
SOİTB957
---------- o O o ----------
34
Download

2014-2015 Güz Yarıyılı Okutulacak Dersler