HİTİT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014 – 2015 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ VE KATILACAK ADAY LİSTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER (TEZSİZ)
Yüksek Lisans Programı
Mülakat Sınav Tarihi
: 26 Ocak 2015
Mülakat Sınav Saati
: 09 30
Mülakat Sınav Yeri
: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI
Doktora Programı
Mülakat Sınav Tarihi
: 26 Ocak 2015
Mülakat Sınav Saati
: 13 30
Mülakat Sınav Yeri
: İlahiyat Fakültesi B Blok Toplantı Salonu
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANA BİLİM DALI
Yüksek Lisans Programı
Mülakat Sınav Tarihi
Mülakat Sınav Saati
: Alan İçi
Alan Dışı
: 09 00
26 Ocak 2015
27 Ocak 2015
Mülakat Sınav Yeri
: İlahiyat Fakültesi B Blok
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANA BİLİM DALI
Doktora Programı
Mülakat Sınav Tarihi
: 26 Ocak 2015
Mülakat Sınav Saati
: 11 00
Mülakat Sınav Yeri
: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Toplantı Salonu
YÜKSEKLİSANS
Sıra
ID
Adı
Soyadı
Ana Bilim Dalı
Alan İçi
Alan Dışı
Lisans
Lisans
Ortalama
Ort.
%40
ALES
Puanı
ALES
Puanı %
50
Yabancı
Dil Puanı
Yabancı
Dil Puanı
% 10
Ön
Değerlen.
Puanı
1
1527 EBUZER
ŞAĞBAN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
75,80000 30,32000 77,01686 38,50843 26,25000 2,62500
71,45343
2
1515 MURAT
BIYIKLI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
72,99000 29,19600 78,27800 39,13900 30,00000 3,00000
71,33500
3
1407 GÖKHAN
UZUNDİKME
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
77,70000 31,08000 70,31825 35,15913 30,00000 3,00000
69,23913
4
1555 GÜLÇİN
ÜNAL
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
92,06000 36,82400 60,07337 30,03669 22,50000 2,25000
69,11069
5
1633 ÖMER CAN
POLAT
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
74,56000 29,82400 71,91610 35,95805 32,50000 3,25000
69,03205
6
1535 GÖKHAN
YÜZGEÇ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
76,66000 30,66400 70,75163 35,37582 27,50000 2,75000
68,78982
7
1517 SAMET
ÖZDAŞ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
76,40000 30,56000 68,17542 34,08771 27,50000 2,75000
67,39771
8
1654 MEHMET
KİRENCİOĞLU
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
74,00000 29,60000 67,68200 33,84100 27,50000 2,75000
66,19100
9
1664 HALİL İBRAHİM
ERASLAN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
80,80000 32,32000 63,09054 31,54527 20,00000 2,00000
65,86527
10
1464 MUSTAFA
COŞAN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
73,90000 29,56000 68,84037 34,42019 18,75000 1,87500
65,85519
Alan İçi
75,85000 30,34000 66,17043 33,08522 21,25000 2,12500
65,55022
11
1601 ŞEYMA
AYDIN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
12
1646 HACI AKİF
AYSAL
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
76,20000 30,48000 65,71559 32,85780 21,25000 2,12500
65,46280
13
1540 UMUT
KILIÇ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
76,58000 30,63200 64,19013 32,09507 20,00000 2,00000
64,72707
14
1588 SEYİT
DAVULCU
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
78,53000 31,41200 61,74919 30,87460 21,25000 2,12500
64,41160
15
1597 ABDULKADİR
ERDOĞAN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
63,36000 25,34400 70,47663 35,23832 30,00000 3,00000
63,58232
16
1401 ABDULAZİZ
TEKMAN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
62,66000 25,06400 71,00776 35,50388 28,75000 2,87500
63,44288
17
1595 DUYGU
ÇETİNKAYA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
80,90000 32,36000 58,88132 29,44066 16,25000 1,62500
63,42566
18
1521 SELİM
SEVER
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
68,75000 27,50000 66,77556 33,38778 25,00000 2,50000
63,38778
19
1524 İBRAHİM
AVCI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
82,50000 33,00000 56,37155 28,18578 20,00000 2,00000
63,18578
20
1435 ŞEVKET
ORTAKÇI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
75,20000 30,08000 61,37057 30,68529 17,50000 1,75000
62,51529
21
1604 SAMET
YÜCEL
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
75,20000 30,08000 59,81564 29,90782 22,50000 2,25000
62,23782
22
1658 ŞÜKRÜ
TOKTAŞ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
67,40000 26,96000 66,31541 33,15771 20,00000 2,00000
62,11771
23
1657 MURAT
KILIÇ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
61,73000 24,69200 68,96424 34,48212 18,75000 1,87500
61,04912
24
1648 FÜSUN
ALTINOK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
63,00000 25,20000 61,66655 30,83328 23,75000 2,37500
58,40828
25
1626 MUHAMMED ADİL
AKYOL
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
61,43000 24,57200 60,66627 30,33314 28,75000 2,87500
57,78014
26
1652 MERVE
YALLIM
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
63,00000 25,20000 61,28081 30,64041 18,75000 1,87500
57,71541
27
1640 SAMET
GÖKER
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
62,90000 25,16000 58,77931 29,38966 28,75000 2,87500
57,42466
28
1628 GÖRKEM
SAATCİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
62,90000 25,16000 59,82050 29,91025 18,75000 1,87500
56,94525
29
1665 SERKAN
SAYDUT
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
63,36000 25,34400 58,68733 29,34367 21,25000 2,12500
56,81267
30
1438 ŞAHİN
USLU
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan İçi
61,58000 24,63200 58,69432 29,34716 23,75000 2,37500
56,35416
Sıra
ID
Adı
Soyadı
Ana Bilim Dalı
Alan İçi
Alan Dışı
Lisans
Lisans
Ortalama
Ort.
%40
ALES
Puanı
ALES
Puanı %
50
Yabancı
Yabancı
Dil Puanı
Dil Puanı
% 10
On
Değerlen.
Puanı
1
1568 SELAMİ
YAMAN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan Dışı
71,62000 28,64800 68,94060 34,47030 38,75000 3,87500
66,99330
2
1643 OLGUN
AKPINAR
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan Dışı
60,80000 24,32000 69,33455 34,66728 66,25000 6,62500
65,61228
3
1483 MUSTAFA
FELEK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı (TEZSİZ)
Alan Dışı
74,33000 29,73200 62,51678 31,25839 23,75000 2,37500
63,36539
Sıra
ID
Adı
Soyadı
1
1617 DAVUT
OBUDAN
2
1553 BEKİR
YAZICI
3
1526 AYŞE GÜL
ESER
4
1415 EYÜP
GÖZEL
5
1660 HÜSEYİN
ÇETİN
6
1548 İHSAN ERKAM
KILIÇ
7
1599 MAHMUT SAMİ
KOÇAK
8
1558 AHMET NURİ
KOCA
9
1494 MUHAMMET
ATMACA
10
1651 MUSA
KALKAN
Ana Bilim Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
Alan İçi
Alan Dışı
Lisans
Ort.
Lisans
Ortalama
%40
ALES
Puanı
ALES
Puanı %
50
Yabancı
Yabancı
Dil Puanı
Dil Puanı
% 10
On
Değerlen.
Puanı
Alan İçi
86,70000 34,68000 82,27447 41,13724 48,75000 4,87500
80,69224
Alan İçi
77,50000 31,00000 79,39887 39,69944 30,00000 3,00000
73,69944
Alan İçi
82,30000 32,92000 73,64822 36,82411 25,00000 2,50000
72,24411
Alan İçi
81,80000 32,72000 71,05339 35,52670 31,25000 3,12500
71,37170
Alan İçi
78,30000 31,32000 74,28309 37,14155 27,50000 2,75000
71,21155
Alan İçi
70,79000 28,31600 81,48928 40,74464 18,75000 1,87500
70,93564
Alan İçi
78,70000 31,48000 74,89755 37,44878 16,25000 1,62500
70,55378
Alan İçi
67,54000 27,01600 74,24705 37,12353 51,25000 5,12500
69,26453
Alan İçi
75,31000 30,12400 74,11385 37,05693 20,00000 2,00000
69,18093
Alan İçi
76,40000 30,56000 70,55236 35,27618 28,75000 2,87500
68,71118
11
1414 FAHRETTİN
HALİLOĞLU
12
1580 MESUT
BİLMEZ
13
1409 FARUK
AKBIYIK
14
1404 SEFA
KARADAĞ
15
1532 MUSTAFA
DALKIRAN
16
1578 SEFA
AKBAŞ
17
1666 DURSUN
MUTLU
Sıra
ID
Adı
Soyadı
1
1475 ZUHAL
ŞAHİN
2
1619 AKİF
UZBEK
3
1627 SAVAŞ
HÖÇÜK
4
1436 SELİM
ÜMÜTLÜ
5
1491 EBRU
KARAKUŞ
6
1489 ESRA
YILDIZ
7
1496 ESRA
KÜREN
8
1575 MEHMET
ABU
9
1550 MEHMET
HINCAL
10
1511 EDA
ÇITIR
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
Ana Bilim Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim
Dalı
Alan İçi
69,13000 27,65200 73,82584 36,91292 40,00000 4,00000
68,56492
Alan İçi
72,59000 29,03600 71,90362 35,95181 31,25000 3,12500
68,11281
Alan İçi
77,20000 30,88000 69,48555 34,74278 18,75000 1,87500
67,49778
Alan İçi
72,00000 28,80000 71,96989 35,98495 25,00000 2,50000
67,28495
Alan İçi
68,50000 27,40000 71,51449 35,75725 32,50000 3,25000
66,40725
Alan İçi
77,36000 30,94400 66,12269 33,06135 18,75000 1,87500
65,88035
Alan İçi
61,30000 24,52000 70,92961 35,46481 27,50000 2,75000
62,73481
Alan İçi
Alan Dışı
Lisans
Lisans
Ortalama
Ort.
%40
ALES
Puanı
ALES
Puanı %
50
Yabancı
Yabancı
Dil Puanı
Dil Puanı
% 10
Ön
Değerlen.
Puanı
Alan Dışı
89,95000 35,98000 86,46300 43,23150 37,50000 3,75000
82,96150
Alan Dışı
66,16000 26,46400 85,98200 42,99100 88,75000 8,87500
78,33000
Alan Dışı
93,70000 37,48000 75,62062 37,81031 23,75000 2,37500
77,66531
Alan Dışı
82,03000 32,81200 80,78765 40,39383 36,25000 3,62500
76,83083
Alan Dışı
86,20000 34,48000 78,16967 39,08484 32,50000 3,25000
76,81484
Alan Dışı
83,65000 33,46000 77,43143 38,71572 36,25000 3,62500
75,80072
Alan Dışı
82,00000 32,80000 78,40848 39,20424 36,25000 3,62500
75,62924
Alan Dışı
71,80000 28,72000 87,46292 43,73146 23,75000 2,37500
74,82646
Alan Dışı
71,06000 28,42400 86,48362 43,24181 30,00000 3,00000
74,66581
Alan Dışı
77,36000 30,94400 75,42481 37,71241 60,00000 6,00000
74,65641
DOKTORA
Sıra
ID
Adı
Soyadı
Ana Bilim Dalı
Alan İçi
Alan Dışı
Yüksek
Lisans Ort.
Yüksek
Lisans %40
ALES
Puanı
ALES %50
Yabancı
Dil Puanı
Yabancı
Dil %10
On
Değerlendirme
Puanı
1
1618
MUHAMMET
KARAAĞAÇ
Temel İslam Bilimleri Ana
Bilim Dalı - Doktora
Alan İçi
95,50000
38,20000
77,25981
38,62991
61,00000
6,10000
82,92991
2
1593
YAŞAR
ÖZDEMİR
Temel İslam Bilimleri Ana
Bilim Dalı - Doktora
Alan İçi
90,71000
36,28400
76,77413
38,38707
57,00000
5,70000
80,37107
3
1542
MÜZEKKİR
KIZILKAYA
Temel İslam Bilimleri Ana
Bilim Dalı - Doktora
Alan İçi
95,56000
38,22400
70,30378
35,15189
62,50000
6,25000
79,62589
4
1393
ŞAHİN
YETİK
Temel İslam Bilimleri Ana
Bilim Dalı - Doktora
Alan İçi
79,40000
31,76000
74,54252
37,27126
66,00000
6,60000
75,63126
Sıra
ID
Adı
Soyadı
Ana Bilim Dalı
Alan İçi
Alan Dışı
Yüksek
Lisans Ort.
Yüksek
Lisans %40
ALES
Puanı
ALES %50
Yabancı
Dil Puanı
Yabancı
Dil %10
On
Değerlendirme
Puanı
1
1634
GAMZE
DERYAHAN
OĞLU
Beden Eğitimi ve Spor Ana
Bilim Dalı - Doktora
Alan İçi
93,18000
37,27200
82,59876
41,29938
60,00000
6,00000
84,57138
2
1591
ÜLKER
Beden Eğitimi ve Spor Ana
YURDADÖN Bilim Dalı - Doktora
Alan İçi
93,58000
37,43200
79,36616
39,68308
73,75000
7,37500
84,49008
3
1557
GAMZE
Beden Eğitimi ve Spor Ana
BEYAZOĞLU Bilim Dalı - Doktora
Alan İçi
89,73000
35,89200
78,64462
39,32231
66,00000
6,60000
81,81431
4
1541
İZZET
İNCE
Beden Eğitimi ve Spor Ana
Bilim Dalı - Doktora
Alan İçi
92,50000
37,00000
73,93442
36,96721
65,00000
6,50000
80,46721
5
1571
MELİHA
UZUN
Beden Eğitimi ve Spor Ana
Bilim Dalı - Doktora
Alan İçi
89,50000
35,80000
76,25713
38,12857
60,00000
6,00000
79,92857
6
1572
İZZET
Beden Eğitimi ve Spor Ana
İSLAMOĞLU Bilim Dalı - Doktora
Alan İçi
92,60000
37,04000
72,84946
36,42473
60,00000
6,00000
79,46473
37
1451
NURKAN
YILMAZ
Beden Eğitimi ve Spor Ana
Bilim Dalı - Doktora
Alan İçi
88,33000
35,33200
73,56768
36,78384
66,25000
6,62500
78,74084
8
1635
ŞÜKRÜ
BİNGÖL
Beden Eğitimi ve Spor Ana
Bilim Dalı - Doktora
Alan İçi
85,87000
34,34800
69,04903
34,52452
83,75000
8,37500
77,24752
Sıra
1
ID
1443
Adı
ABDULSAMET
Soyadı
EFDAL
Ana Bilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Ana
Bilim Dalı - Doktora
Alan İçi
Alan Dışı
Alan Dışı
Yüksek
Lisans Ort.
87,35000
Yüksek
Lisans %40
34,94000
ALES
Puanı
78,92020
ALES %50
39,46010
Yabancı
Dil Puanı
60,00000
Yabancı
Dil %10
6,00000
NOT: MÜLAKAT SINAVINA KATILMAYAN ADAYLAR BAŞARISIZ SAYILACAKTIR.
On
Değerlendirme
Puanı
80,40010
Download

hitit üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü 2014 – 2015 bahar dönemi