T.C.
MALKARA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR TARİHİ
: 06.05.2014
KARAR NO
: 61
KONUSU
: İçkili Yer Bölgesi Tespiti
MECLİS BAŞKANI
: Ulaş YURDAKUL
MECLİS KÂTİPLERİ
: Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK
OTURUMA KATILAN MECLİS ÜYELERİ: H.Vasfi GÜNER, Hüseyin SİMEN, Afşin
TURAN, Cem ÖZKAN, Volkan SOĞANCILAR, Nuri DİNÇER, Bahaettin CÖMERT,
Hikmet ALTUĞ, Celal YILMAZ, Ersan TEPE, Recai ÖRS, Ahmet ŞENTÜRK, Orkun
Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Ahmet BEDEL, Cengiz ERGEN, Selma
ÇOLAK, Şaban SAYILIR, Şinasi KOLTUK, Mutlu GÜRER, Mesut ŞAHİN.
OTURUMA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ: İbrahim ZİLBASTI (İZİNLİ)
MECLİS KARARI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Belediye Meclisi 06.05.2014
Salı günü saat:16.00’da Belediye Binasındaki Meclis Odasında Mayıs Ayı Toplantısı Başkan
Ulaş YURDAKUL Başkanlığında Olağan toplandı.
Zabıta Müdürlüğünün 28.04.2014 tarih ve 439 sayılı İçkili Yer Bölgesi Tespiti
hakkındaki yazısı okundu. Meclise sunuldu.
Yapılan Müzakerelerden sonra gereği düşünüldü.
10.08.2005 tarih ve 25902 (ASIL) Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 2005/9207 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının 29. Maddesinde;
İçkili Yer Bölgesi, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve Asayiş durumu
hakkındaki görüşü doğrultusunda, Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye
Meclisi, bu sınırlar dışında İl Genel Meclisi tarafından tespit edilir denilmektedir.
İçkili Yer Bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler;
Madde 30: İçkili yer bölgesi.
a)
Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri, her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar,
sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri
tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında.
b)
Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafından
sınır çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde;
c)
Otogar ve otobüs terminallerinde,
d)
Resmi Kurum ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı
öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde tespit edilemez.
1
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim kurumları
Kanunu kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (a)
bendinde belirtilen yerler için mahalli şartlar dikkate alınarak belediye sınırları ve mücavir
alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından belirli bir
mesafe, tayin ve tespit edilir denilmektedir.
6360 Sayılı kanun gereğince İlçemize bağlı 70 (YETMİŞ) köy ve 3 (ÜÇ) beldemiz
mahalle statüsüne dönüştürülmüş olup, mahalleye dönüşen köylerimizde İçkili yerler bölgesi
karar ve krokisi mevcut olmadığından, halkımızdan gelecek içkili lokanta açma taleplerini
karşılayabilmek için, 30 ncu maddede belirtilen hususlar dahilinde tüm mahallelerimizde
içkili yer açılabilmesine oy birliği ile karar verildi.
Ulaş YURDAKUL
MECLİS BAŞKANI
Ali İhsan USLU
KÂTİP ÜYE
2
Nuran BAŞKÜTÜK
KÂTİP ÜYE
Download

Karar No - 61 : İçkili Yer Bölgesi Tespiti