KAMUPERSONELSEÇMESINAVI
LİSANS
GENELYETENEKTESTİ-GENELKÜLTÜRTESTİ
ÇÖZÜMKİTAPÇIĞI
T.C.KİMLİKNUMARASI
:
ADI:
SOYADI
:
MİLLİYETGAZETESİ
12ŞUBAT2014
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLEİLGİLİAŞAĞIDAVERİLENUYARILARIMUTLAKAOKUYUNUZ.
1.
Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2.
Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3.
Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın
yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen
kabullenmiş sayılır.
MİLLİYET GAZETESİ
DENEME 3
1.
2002 + 202 + 20
2224
=
1, 02 + 10, 1
11, 12
=
1
5.
2224
1112
100
2
= 2224 :
5 24 + 5 30 + 5 36
5 20 + 5 26 + 5 32
=
8.
5 24 : (1 + 5 6 + 5 12)
=
100
1112
A=
3 7 11
+ +
5 9 13
B=
12 2
2
+ +
5
9 13
5 20 : (1 + 5 6 + 5 12)
1
5
+
24
5 20
A+B =
= 5 24 - 20
Verilen ifadeler
taraf tarafa
toplanır ve B
yalnız bırakılır.
12 + 3 7 + 2 11 + 2
+
+
5
9
13
A+B = 3+1+1 & A+B = 5
= 5 4 bulunur.
= 200 bulunur.
A B C D E
2.
ÇÖZÜMLER
144424443
2014 – KPSS / GYGK
B = 5 - A bulunur.
A B C D E
A B C D E
ABC + CBA + BAA
= 100 : A + 10 : B + C + 100 : C + 10 : B
+ A + 100 : B + 10 : A + A
= 112 : A + 120 : B + 101 : C
112 : 2 + 120 : 1 + 101 : 3 = 224 + 120 + 303
144444424444443
Rakamları farklı ve
toplamın en küçük
olması istendiğinden
C = 3, A = 2 ve B =
1 seçilir.
= 647 bulunur.
6.
a -b
=- 8
c -b
a -c
=K
b -c
+
A B C D E
a -b a -c
+
= K -8
c -b b -c
(- 1)
a -b - a +c
c -b
3.
1 = K -8
326 sayısını 4 tabanında yazdığımızda 4
sayısının üssü kadar sıfır bulunur.
6
5 6
(32) = (2 ) = 2
30
2 15
= (2 )
=4
= K -8
K = 9 bulunur.
15
A B C D E
9.
32 6 sayısının sondan 15 basamağı sıfırdır.
A B C D E
4.
A3
2 $ bölen
bölünen $
–x $ bölüm
2
kalan $ x –4
Bölme işleminde her zaman
7.
2 : f1 +
1
8
p-
2
2
= 2+
( 2)
= 2+
&
=
A = 32 : x + x 2 - 4
= 32 : 5 + 25 - 4
a "-
a "+
b "-
b "+
c "+
c "+
1.
2: 2
a = - 5, b = - 4 ve c = 1 alınırsa
1 2: 2
2
2
1
- 2
2
1
bulunur.
2
A B C D E
= 160 + 25 - 4
II. durum
2: 2
1
2
Bu aralıkta x in alabileceği en büyük pozitif
tam sayı 5 tir.
I. durum
a < 0 ise b + c > 0
b + c =-4 + 1 =-3 < 0
= 2+
32 > x 2 - 4
x = 5 için
2: 2
-
1
bölen > kalandır.
36 > x
2
a < b < c ve a : b : c > 0 olduğundan iki durum vardır.
olduğundan daima doğru değildir.
2.
a > 0 ise b + c > 0
II. durumdan b ve c de pozitif olduğundan
iki pozitif sayının toplamı her zaman sıfırdan büyüktür.
3.
b < 0 ise a 2 > b 2
I. durumdan a " - b " - dir. Çift kuvvet
alındığında pozitif olacağı için a2 > b2 daima doğrudur.
A B C D E
A = 181 bulunur.
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – KPSS / GYGK
10.
ÇÖZÜMLER
x ve y tam sayı değerleri aldığından dolayı
|x| ve |y| nin alabileceği tam sayı değerlerini yazalım.
12.
14.
:::
P :::
D
x tane
x + 2 tane
10 : x :
İrem ile Pelin arasında x + 2 tane sayı olur.
↓ ↓
0 0
"10
0 "1
İrem ve Derya arasında 9 tane sayı olduğundan ve bir tanesini Pelin işaretlediğinden geriye 8 tane sayı kalır.
x ve y yerine yazılabilecek bu değerlere
göre (0, 0), (1, 0), (0, 1), (–1, 0) ve (0, –1)
ikilileri eşitsizliği sağlar.
Telin uzunluğu 10 : x cm olsun. Orta noktası 5 : x , kesilen parça
1
= 2x , kalan parça
5
10 : x - 2 : x = 8 : x ve 2 : x lik parça kesildiğinde orta noktası 4 : x tir.
Pelin ile Derya arasında x tane sayı olsun.
|x| + |y| < 2
5 : x - 4 : x = 6 $ orta noktası 6 cm yer
değiştirdiğinden x = 6
x+2+x = 8 & 2:x = 6
Telin uzunluğu 10 : 6 = 60 cm bulunur.
A B C D E
x=3
Pelin ile Derya arasında üç tane sayı vardır.
Buna göre ikililerin sayısı 5 tir.
İrem ile Derya arasında beş tane sayı vardır.
A B C D E
11.
İ
A seçeneğinde Pelin –2 sayısını işaretlemiş olsaydı İrem’le arasında beş tane sayı
olacağından İrem –8 sayısını işaretlemiş
olurdu. Cetvel –7 ile 7 arasında olduğundan Pelin –2 sayısını işaretlemiş olamaz.
B seçeneğinde Pelin –1 i işaretlemiş olsaydı, İrem –7 yi, Derya da 3 ü işaretlemiş
olabilir.
Virgülden sonraki iki basamaktan sonra
her beş rakamda bir sayı devretmektedir.
a = 2, 3567894 67894 67894 67894...
44
C seçeneğinde Pelin 0 ı işaretlemiş olsaydı
İrem –6 yı, Derya da 4 ü işaretlemiş olabilirdir.
Dolayısıyla 74 - 2 = 72 basamak her
5 rakamda bir döngü yapmaktadır.
D seçeneğinde Pelin 1 işaretlemiş olsaydı
İrem –5 i, Derya da 5 i işaretlemiş olabilirdir.
725
–7014
2 $ Kalan 2 olduğundan
E seçeneğinde Pelin 2 yi işaretlemiş olsaydı İrem –4 ü, Derya da 6 yı işaretlemiş
olabilir.
Devirli
kısım
A B C D E
1 2 3 4 5
6 7 8 9 4
.
Rakamı gelir.
A B C D E
13.
15.
Beyaz boncuk $ B
1 1 1 1 1 1 1
2 :d + + + + + + n
x
x
x
x
x
x
x
14444444444
424444444444 3
Siyah boncuk $ S
BS BSS / BSSS BSSSS g
2
/
4
:;;;;
;<
2
3
4
5
2 günde 7 işçinin birlikte
yaptıkları iş miktarı
1 1 1 1 1
+2 :d + + + + n
x
x
x
x
x
144444442444444
43
BSSSSSSSSSSS B
:;;;;;;;;;;;;
;< ,
1
12
2 günde 5 işçinin birlikte
yaptıkları iş miktarı
şeklinde gitmektedir.
Toplam boncuk sayısı
1 den n e kadar
olan sayıların toplamı
n : (n + 1 )
2
dir.
14444444424444443
12 : 13
2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ... + 12 + 1 =
2
= 78 tane boncuk vardır.
Kutunun dışındaki boncuk sayısı = 16 + 16
= 32 tane
boncuk vardır.
Kutunun içindeki boncuk sayısı = Toplam
boncuk sayısı – Dışarıdaki boncuk sayısı
= 78 - 32
= 46 boncuk vardır.
1 1 1
+2 :d + + n = 1
x
x
x
144442444 3
2 günde 3
işçinin birlikte
yaptıkları iş
miktarı
30
14 10 6
=1
+
+ =1&
x
x
x
x
x = 30
Bir işçi bu işi tek başına 30 günde bitirir, üç
işçi birlikte y günde bitirsin.
1
1
1
1
+
+
=
y
30 30 30
3
1
=
y
30
y = 10 bulunur.
A B C D E
4
Bir işçi işi x günde bitirsin.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – KPSS / GYGK
16.
ÇÖZÜMLER
● Memurun maaşı 100 ¨ olsun. %8 zam
olduğunda maaşı
100 + 100 :
18.
8
= 108 ¨
100
●● Bir ürünün fiyatı 100 ¨ olsun. Enflasyon
%20 olduğundan ürünün fiyatı %20 artar.
100 + 100 :
20
= 120 ¨
100
Ürünün tane satış
fiyatı
4:a
4:a
5
=
15
3
5:a
3
a
=
3
5
22.
Yol = hız:zaman
96 = V1 : t 1 & 96 = 4 : t 1
t 1 = 24 dk.
96 = V2 : t 2 & 96 = 8 : t 2
Kâr oranı yüzde x olsun.
t 2 = 12 dk.
4:a
4:a
a
x
+
=
:
15
15 100
3
96 = V3 : t 3 & 96 = 12 : t 3
25
Memur 100 ¨ maaş ile 100 ¨ lik ürünü
alabilmektedir. 1 yıl sonra memurun maaşı 108 ¨, ürünün fiyatı 120 ¨ dir. Memurun
kaybı 120 – 108 = 12 ¨ olur. Yüzdesini hesaplarsak
120 ¨ de
12 ¨ kayıp
100 de
x kayıp
t 3 = 8 dk.
x
4
1
+
=
15 375
3
96 = V4 : t 4 & 96 = 16 : t 4
x
1
4
=
375
3
15
t 4 = 6 dk.
(5)
Pistin bir turunu bitirme sürelerinin ekok u
bulunur.
x
1
=
375
15
x = 25 bulunur.
D.O.
x=
Ürünün tane alış
fiyatı
100 : 12
= 10
120
Tüccarın kâr oranı %25 tir.
A B C D E
%10 kaybı vardır.
A B C D E
24
12
8
6
2
12
6
4
3
2
6
3
2
3
2
3
3
1
3
3
1
1
1
1
ekok (24, 12, 8, 6) = 2 : 2 : 2 : 3 = 24
24 dakika sonra dört yarışmacı ilk kez başlangıç noktasında yan yana olurlar.
19.
A B C D E
Kutu numarası; sadece 2, 3 ve 5 in katı
olan kutulara bilye konulduğundan, en çok
2 : 3 : 5 = 30 numaralı kutuya 10 tane bilye
konulmuştur.
A B C D E
23.
K
A
B
N
L
D
20.
çarşamba
perşembe
x
2x
x
x
2
Kutu numarası 2, 3 ve 5 e bölünemeyen
kutulara bilye konulmamıştır.
1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 numaralı
cuma
salı
Buğra pazartesi x km koşsun.
pazartesi
17.
8 → tane kutuya hiç bilye konulmamıştır.
A B C D E
x
Dört yarışmacı yarışa A noktasında başlasınlar.
Hızı az olan yarışmacı
(
(AKB) = V1 : t 1
24 = 4 : t 1
En az koştuğu gün perşembe olduğundan
t1 = 6
x
= 10 & x = 20
2
6 dakika sonra B noktasına gider.
Toplam koşu mesafesi
21.
x
= x + 2x + x + + x
2
=
C
M
(
*
(
)
(AKB) = ( BLC) = ( CMD) = ( DNA) = 24 m
İçinde 5 tane bilye bulunan kutu numaraları
2 + 3 = 5 den dolayı
11x
2
11
=
: 20 = 110 km mesafe koşmuştur.
2
A B C D E
Kutu numarası sadece 2 ve 3 e bölünüp
5 e bölünemeyen ve sadece 5 e bölünüp
2 ve 3 e bölünemeyen kutulara beş bilye
konulmuştur.
6, 12, 18, 24, 5, 25 → 6 tane kutuda beş
bilye vardır.
A B C D E
5
Hızı en fazla olan yarışmacı tam tur atıp A
noktasına gelmesi gerekir.
96 = V4 : t 4
96 = 16 : t 4
t 4 = 6 dakika
Hızı 8 m/dk. olan yarışmacı C noktasına 6
dakika sonra, hızı 12 m/dk. olan yarışmacı
D noktasına 6 dakika sonra gider. Bu durumda en az 6 dakika sonra bulundukları
konumlar birleştirildiğinde kare oluşur.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – KPSS / GYGK
24.
ÇÖZÜMLER
Yarışmacıların 42 dakikada aldıkları yollar
bulunur.
27.
I. yarışmacı: 24 dakikada bir tur atar.
42 - 24 = 18
Yukarıdaki bilgilere göre 10. dakikada Pelin evden çıktığında 40. dakikada okuldadır. Bu durumda ev ile okul arası mesafe
200 m dir.
29.
C
S1
8a
S1
F
Yol = hız:zaman
18 : 4 = 72 metre daha yol alır.
6 dakika daha yol alır.
6 : 8 = 48 metre dairenin yarısı kadar yol
alır.
E
200 = 40 : zaman
4
lük kısmı kadar yol alır.
3
II. yarışmacı: 12 dakikada bir tur attığından
3 tam tur atar.
Dairenin
zaman = 5 dk bulunur.
6
E
A
12 : 2 = 24 metre dairenin çeyrek dilimi
kadar yol alır.
IV. yarışmacı:
x
D
9a
G
3a
B
CGB üçgeni ile CAG üçgeninin yükseklikleri aynı olduğundan A (CGB) = S 2 ve
&
A (CAG) = 3 : S 2 bulunur.
x
2x
[CA] kareyi iki eşit alana ayırır.
6 dakikada bir tur attığından 7 tam tur atar
ve başladığı noktaya gelir.
2x
B
V4
S2
3S2
&
&
A (DFC) = A (DEF) = S 1 taban ve tabana
&
ait yükseklikler eşit olduğundan DEC ile
&
CEA üçgeninin yükseklikleri aynı olduğun&
dan A (CEA) = S 1 bulunur.
F
2 dakika daha yol alır.
S1
4a
A B C D E
A
28.
III. yarışmacı: 8 dakikada bir tur attığından
5 tam tur atar.
Başlangıç
noktası
D
3 : S1 = 4 : S2 &
C
S1
S2
=
4
3
A B C D E
AE = x olsun. Eşkenar dörtgen olduğunV1
O
V3
dan BC = 2x
&
&
FBC + FAE olduğundan
BC
V2
A B C D E
=
AE
2:x
x
=
FB
FA
=
FC
FE
6+2:x
6
12 = 6 + 2x
6 = 2:x
3=x
55. – 57. sorular aşağıdaki bilgilere göre
çözülmüştür.
F
Pelin 5. dakikada eve geri dönüyor. 10. dakikada
tekrar evde olur.
17
10. ile 25. dakika arasında 100 m yol katetmiş,
25. ile 30. dakika arasında hareketsiz bir hâlde
durmuştur. 30. ile 40. dakika arasında 100 m yol
katetmiştir.
25.
Yukarıdaki bilgilere göre Pelin okula gidene
kadar 100 + 100 + 100 = 300 m yol almıştır.
A B C D E
3v3
6
Pelin 10. dakikaya kadar 100 m yol katetmiştir.
15
E
A
6
3v3
A
B
6
Yukarıdaki bilgilere göre Pelin evden okula
giderken arkadaşı ile 25. dakika ile 30. dakika arasında sohbet etmiştir. Sohbet 5 dakika sürmüştür.
A B C D E
8
B
CAB üçgeninde Pisagor Bağıntısından
C
FBC üçgeninde Pisagor Bağıntısından
CA = 15 bulunur.
FC = 6 3 bulunur.
ABC üçgeni [AC] kenarı etrafında döndürüldüğünde yukarıdaki koni meydana gelir.
EC = 3 3
Koninin hacmi =
ABCD eşkenar dörtgenin yüksekliği
26.
C
30.
EC = 3 3
1
: r : 8 2 : 15
3
= 320 r br 3 bulunur.
Alan (ABCD) = EC : BC
A B C D E
= 3 3 :6
= 18 : 3 bulunur.
A B C D E
6
=
1
: taban alanı:yükseklik
3
MİLLİYET GAZETESİ
DENEME 3
2014 – OABT / TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
1.
Divanü Lügati’t-Türk, Karahanlı Türkçesi
döneminde yazılmış eserlerdendir. Bu eser
İslamiyet öncesi Türk edebiyatından sav,
sagu, koşuk örnekleri içerir. B, C, D, E seçeneklerinde verilenler bu döneme özgü ve
Karahanlı Türkçesinin dil özelliklerini gösteren savlardır (atasözü), buna göre bunlar
Divanü Lügati’t-Türk’ten alınmıştır. A seçeneğinde verilen söz ise Karahanlı Türkçesi
dönemine özgü olamaz çünkü bu cümlede
geçen “yablak” sözü Karahanlı Türkçesinde “yavlak” şeklindedir ve “boltaçı” sözündeki “-taçı” gelecek zaman eki Karahanlı
Türkçesinde kullanılmamıştır, bu ek yerini
“-gAy” ekine bırakmıştır. “-DAçI” eki Köktürkçede kullanılmıştır. Buna göre A seçeneğindeki söz Divanü Lügati’t-Türk’ten
alınmış olamaz.
3.
Âşık Ömer, 17. yüzyılda yaşamış bir halk
şairidir. Yaşadığı yüzyılda en çok eser veren ve üstat adıyla anılan şairdir. Divan
edebiyatından etkilenerek aruzla da heceyle de şiirler yazmıştır. “Şair-name” en
meşhur yapıtıdır.
A B C D E
ÇÖZÜMLER
5.
Paragrafta öğretmenin seçtiği hikâye ‘’inceleme yöntemine’’ uygundur. Dolayısıyla
hedefe uygun bir hikâye seçilmiştir. Oysa
diğer seçeneklerle ilgili olarak ne öğrencilerin hazır bulunuşluğu ne görev dağılımında
denge ne etkili öğretim için stratejileri işe
koşma ne de eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi gerçekleştirecek etkinlik görülmektedir.
A B C D E
A B C D E
2.
Beyitte geçen “pertevidin (parlaklığından)”
kelimesi -i teklik 3. kişi iyelik ekini, -din ayrılma hâli ekini almıştır ve bu kelime klasik
Osmanlıcada “pertevinden” şeklindedir.
“Közni” kelimesi -ni belirtme eki almıştır,
yine bu kelimenin başındaki ses tonsuzdur
ve bu kelime klasik Osmanlıcada “gözü”
şeklindedir. “Bolgalı” kelimesi -ğalı zarf - fiil
ekini almıştır, yine bu kelimenin başındaki
b- sesi Çağataycada korunur. Fakat klasik
Osmanlıcada “olalı” şeklindedir. “Maña”
kelimesi -a yönelme eki almış kişi zamiridir.
Fakat klasik Osmanlıcada “bana” şeklindedir. Klasik Çağatayca ile yazılmış beyitte
geçen ve klasik Osmanlıcadan biçim bilgisi
bakımından farklı olan kelimeler yukarıda
sayılanlardır. Bu kelimelerden “pertevidin közni” B seçeneğinde verilmiştir.
4.
“Özgür İnsan” dergisinde “Aygen Berel”
imzasını kullanan Kaçış, Islak Güneş, Tutsaklar” adlı yapıtların yazarı Ayla Kutlu’dur.
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
MİLLİYET GAZETESİ
DENEME 3
2014 – OABT / FEN VE
TEKNOLOJİ
1.
3.
Bqv
20V
v
Zn nin aktifliği H2 den büyük olduğundan
Zn elektrodun bulunduğu yarı hücre anottur. (III doğru)
A B C D E
A B C D E
E° = –0,763 V
Pil çalıştıkça hücre potansiyeli azalır ve
dengeye geldiğinde sıfır olur. Pilin çalışması durur. (II doğru)
Tanecik sapmıyorsa elektriksel ve manyetik kuvvetler eşit ve zıt yönlüdür.
Bqv = Eq
Bv = E
E
olur.
B
5.
“Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ)” öğrenme alanı (MEB,2013) sosyo - bilimsel
konular, bilimin doğası, bilim ve teknoloji
ilişkisi, bilimin toplumsal katkısı, sürdürülebilir kalkınma, fen ve kariyer bilinci
geliştirmeyi kapsamaktadır. Buna göre kazanımlar FTTÇ kazanımlarıdır. Problem
çözme bir öğrenme alanı değildir. Bilişim
ve iletişim becerileri fiziğin öğrenme alanı,
duyuş ve beceri öğrenme alanlarına dayalı
kazanımlar da öncüllerde verilmemiştir.
Zn2+ + 2e– → Zn0
Eq
v=
Standart koşullarda H2 nin indirgenme ve
yükseltgenme gerilimi 0,00 olduğundan
potansiyel fark Zn ye aittir. (I doğru)
ÇÖZÜMLER
E
= v = 100 m/s veya
B
v = 100 V/m : T bulunur.
A B C D E
2.
A seçeneğinde yer alan Pleistosen Kuaterner dönemine,
C seçeneğinde yer alan Pliyosen Neojen
dönemine,
D seçeneğinde yer alan Jura ise Mezozoik
zamana aittir.
E seçeneğinde yer alan Permiyen Paleozoik zamana,
Doğru yanıt B seçeneğidir.
A B C D E
4.
Nişasta tükrükte bulunan amilaz enzimi ile
sindirilerek maltoza dönüşür.
X kabında önce mavi rengin oluşması nişastanın var olduğunu gösterir. Rengin bir
müddet sonra kaybolması nişastanın sindirildiğini gösterir.
Y kabında yüksek sıcaklıktan dolayı enzimler bozulmuştur. Enzimin bozulmasının sebebi protein yapılı olmasıdır. Çünkü
proteinler yüksek sıcaklıklarda (50 °C ve
üzeri) bozulur.
Proteinlerin yüksek sıcaklıklarda bozulması geri dönüşümsüzdür. Özellikle 70 °C ve
üzerindeki sıcaklık proteinler, geri dönüşümsüz olarak bozar. Bu sebeple III. öncülde verilen bilgi yanlıştır.
A B C D E
8
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

MİLLİYET GAZETESİ - İhtiyaç Yayıncılık