Užívateľská príručka Obsah Obsah ............................................................................................................................................................. 2 Začíname ........................................................................................................................................................ 4 Obsah balenia .......................................................................................................................................................................... 4 Nasadenie Flex na ruku ........................................................................................................................................................... 4 Výber náramku .................................................................................................................................................................... 4 Odopnutie spony z náramku ............................................................................................................................................... 4 Vloženie spony do náramku ................................................................................................................................................ 4 Vloženie trackeru do náramku ............................................................................................................................................ 5 Zabezpečenie/zaistenie náramku ........................................................................................................................................ 5 Nastavenie Fitbit Flex na počítači ................................................................................................................... 6 Mac & PC požiadavky .............................................................................................................................................................. 6 Inštalácia aplikácie Fitbit Connect na počítač .......................................................................................................................... 6 Inštalácia na Mac ................................................................................................................................................................ 6 Inštalácia na PC ................................................................................................................................................................... 6 Spárovanie Fitbit Flex s počítačom .......................................................................................................................................... 7 Spárovanie na Mac .............................................................................................................................................................. 7 Spárovanie na PC ................................................................................................................................................................. 8 Bezdrôtová synchronizácia Flex prostredníctvom počítača .................................................................................................... 9 Nastavenie Fitbit Flex na mobilnom zariadení ................................................................................................ 9 Požiadavky na mobilné zariadenie .......................................................................................................................................... 9 Predtým ako začnete ........................................................................................................................................................... 9 Inštalácia aplikácie Fitbit ..................................................................................................................................................... 9 Párovanie s iOS zariadením ................................................................................................................................................... 10 Synchronizácia prostredníctvom iOS zariadenia ................................................................................................................... 10 Vynútená synchronizácia ................................................................................................................................................... 10 Real Time Dashboard ........................................................................................................................................................ 11 Synchronizácia na pozadí .................................................................................................................................................. 11 Párovanie s Android zariadením ............................................................................................................................................ 11 Synchronizácia prostredníctvom Android zariadenia ............................................................................................................ 12 Synchronizácia cez Near-­‐Field Communication (NFC) ....................................................................................................... 12 Vynútená synchronizácia ................................................................................................................................................... 12 Synchronizácia na pozadí .................................................................................................................................................. 12 Používanie Fitbit Flex .................................................................................................................................... 13 Ako nosiť Fitbit Flex ............................................................................................................................................................... 13 Nosenie na „dominantnom“ vs. „nedominantnom“ zápästí ............................................................................................. 13 Používanie Fitbit Flex vo vlhkom prostredí ........................................................................................................................ 13 LED Diódy .............................................................................................................................................................................. 13 Výdrž batérie a výkon ............................................................................................................................................................ 13 Výdrž batérie ..................................................................................................................................................................... 13 Nabíjanie Flex .................................................................................................................................................................... 14 Pamäť .................................................................................................................................................................................... 14 Sledované aktivity ........................................................................................................................................ 15 Nastavovanie osobných cieľov .............................................................................................................................................. 15 Kontrola plnenia nastavených cieľov ..................................................................................................................................... 15 Sledovanie spánku s Flex ....................................................................................................................................................... 16 Sledovanie spánku s použitím mobilného zariadenia ........................................................................................................ 16 Tiché budíky ........................................................................................................................................................................... 17 Nastavenie budíka prostredníctvom počítača ................................................................................................................... 17 Nastavenie budíka prostredníctvom iOS zariadenia ......................................................................................................... 17 Nastavenie budíka prostredníctvom Android zariadenia .................................................................................................. 18 Vypnutie tichého budíka .................................................................................................................................................... 18 Fitbit.com Dashboard – váš účet ................................................................................................................... 19 Požadovaná verzia internetového prehliadača ..................................................................................................................... 19 Používanie Dashboard ........................................................................................................................................................... 19 Zadávanie aktivít, spánku a jedál ...................................................................................................................................... 19 Informácie o zariadení ....................................................................................................................................................... 19 Správa Flex cez účet na Fitbit.com .................................................................................................................................... 20 Aktualizácie Fitbit Flex .................................................................................................................................. 20 Aktualizácia Flex prostredníctvom počítača .......................................................................................................................... 20 Aktualizácia Flex cez iOS zariadenie ...................................................................................................................................... 21 Aktualizácia Flex cez Android zariadenie ............................................................................................................................... 21 Všeobecné informácie a technické špecifikácie ............................................................................................. 22 Senzory a motorček ............................................................................................................................................................... 22 Rozmery a hmotnosť ............................................................................................................................................................. 22 Podmienky prevádzky ............................................................................................................................................................ 22 Pomoc .................................................................................................................................................................................... 22 Záruka a podmienky vrátenia ................................................................................................................................................ 22 Regulačné a bezpečnostné poznámky ........................................................................................................... 23 EU (Európska Únia): ............................................................................................................................................................... 23 Bezpečnostné prehlásenie .................................................................................................................................................... 23 Dôležité bezpečnostné inštrukcie .......................................................................................................................................... 23 Začíname Obsah balenia Balenie Fitbit Flex obsahuje: •
•
•
•
Flex tracker Nabíjací kábel USB kľúč pre bezdrôtovú synchronizáciu 1 malý a 1 veľký náramok Flex tracker Nabíjací kábel Synchronizačný kľúč Náramky Nasadenie Flex na ruku Výber náramku Balenie obsahuje malý a veľký náramok. Vyberte si náramok, ktorý najviac vyhovuje pohodlnému noseniu na zápästí. Ak si vyberiete malý náramok, musíte premiestniť sponu z veľkého náramku na malý náramok. Odopnutie spony z náramku Vytlačte sponu palcom, z vnútornej strany náramku, následne ju vytiahnite. Vloženie spony do náramku Vložte sponu do náramku a niekoľkokrát zatlačte oboma palcami, aby ste si boli istí, že spona je bezpečne na svojom mieste a zarovnaná s náramkom z vonkajšej strany. POZNÁMKA: Ak je z vnútornej strany vydutie medzi dvomi hrotmi spony, použite malý predmet, ako napríklad kreditnú kartu na zatlačenie vydutia do roviny. Vloženie trackeru do náramku Držte tracker v ruke tak, aby ste videli šedú šípku na trackeri. Vložte koniec so šípkou do náramku tak, aby šípka smerovala smerom k dierkam v náramku. Zabezpečenie/zaistenie náramku 1. Nasaďte si náramok na ruku tak, že okienko pre LED diody je najbližšie k vonkajšej strane zápästia a smeruje k vašej tvári. 2. Zarovnajte oba konce náramku tak, že sa úplne prekrývajú a hroty spony sú nad dierkami, ktoré najviac vyhovujú obvodu vášho zápästia. 3. Stlačte naraz sponu a náramok medzi palcom a ukazovákom, až kým nebudete počuť zacvaknutie. Flex je zaistený v momente, ak sú oba hroty spony napevno zatlačené. POZNÁMKA: Ak máte problém zaistiť náramok, dajte si ho dolu zo zápästia a vyskúšajte si zapnutie. Následne zapnutie zopakujte na zápästí. Nastavenie Fitbit Flex na počítači Mac & PC požiadavky Software Mac OS 10.5 alebo novší Pripojenie na internet Hardware USB port Software Windows XP, Vista, 7, 8 Pripojenie na internet Hardware USB port Inštalácia aplikácie Fitbit Connect na počítač Fitbit Connect je aplikácia, ktorá prepája váš Fitbit Flex do vášho Fitbit.com dashboard. Je zadarmo k stiahnutiu a inštaláci na Fitbit.com. POZNÁMKA: Ak už máte nainštalovanú aplikáciu Fitbit Connect na vašom počítači, musíte si stiahnuť a nainšalovať najnovšiu verziu pre nastavenie Fitbit Flex. Inštalácia na Mac 1. Navštívte stránku http://www.fitbit.com/setup. 2. Ubezpečte sa, že je zvýraznená možnosť “Mac” a kliknite na tlačidlo Download Here pod Flex. 3. Dvojkliknite na .dmg súbor vo vašej zložke stiahnutých súborov (Downloads). POZNÁMKA: Ak neviete nájsť súbor, použite vyhľadávač Spotlight so zadaním reťazca “Fitbit Connect”. 4. Spustite inštaláciu balíčku Fitbit Connect dvojkliknutím na Install Fitbit Connect.pkg. 5. Riaďte sa inštrukciami na obrazovke pre dokončenie inštalácie. Inštalácia na PC 1.
2.
3.
4.
Navštívte stránku http://www.fitbit.com/setup. Ubezpečte sa, že je zvýraznená možnosť “PC” a kliknite na tlačidlo Download Here pod Flex. Dvojkliknite na súbor FitbitConnect_Win.exe vo vašej zložke stiahnutých súborov (Downloads). Vyberte jeden z jazykov a riaďte sa inštrukciami na obrazovke pre dokončenie inštalácie. Spárovanie Fitbit Flex s počítačom Ak máte nainštalovanú aplikáciu Fitbit Connect vo vašom počítači, môžete spárovať váš Fitbit Flex s vašim účtom. Táto operácia zosynchronizuje vaše dáta, umožňí nastavovať parametre zariadenia a nastavovať osobné ciele. Spárovanie na Mac 1. V Menu Bar na vašom Mac, kliknite na ikonu Fitbit Connect a vyberte možnosť Open Main Menu. 2. Z Main Menu vyberte Set Up a New Fitbit Device. 3. Nastavenie užívateľského účtu: a. Vyberte možnosť New to Fitbit ak ešte nemáte osobný účet na Fitbit.com. b. Zvoľte Existing User na prihlásenie do vášho existujúceho účtu na Fitbit.com. POZNÁMKA: Iba 1 Fitbit tracker môže byť spárovaný s účtom. Ak máte aktuálne spárovaný iný Fitbit tracker (Zip, Ultra, One) a chcete ho aj naďalej používať, zvoľte možnosť Don’t Replace a pokračujte v nastavovaní s použitím inej emailovej adresy. Zvoľte možnosť Replace Tracker ak chcete odstrániť tracker z účtu a nahradiť ho za váš Flex. 4. Zadajte / Potvrďte vaše osobné údaje a kliknite Next. Tieto údaje personalizujú vaše používanie Fitbit a zlepšujú presnosť meraných dát – spálených kalórií a meranie vzdialenosti. Tieto údaje sú defaultne viditeľné iba vašimi priateľmi. No neskôr môžete nastaviť vo vašom účte na Fitbit.com úroveň ochrany osobných dát a určiť, ktoré informácie budú viditeľné ostatnými užívateľmi. 5. Zvoľte možnosť Flex -­‐ nastavujete toto zariadenie. 6. Riaďte sa inštrukciami na obrazovke pre vybranie Flex trackeru z náramku, nabitiu a opätovnému vloženiu trackeru do vami zvoleného náramku. 7. Po tom, ako vložíte do USB portu klúč pre bezdrôtovú synchronizáciu, kliknite na Next. 8. Fitbit Connect vyhľadá váš Flex. V momente ako ho nájde, LED diódy na Flex začnú blikať. Stlačte Flex 2-­‐krát, kým nezačne vibrovať. Ak Fitbit Connect nevie nájsť Flex, kliknite na Not working a riaďte sa pokynmi na obrazovke pre ďalšiu pomoc. POZNÁMKA: V prípade problémov s nastavením Flex, navštívte http://help.fitbit.com pre získanie pomoci (v EN jazyku). 9. Po tom, ako Fitbit Connect zobrazí informáciu, že párovanie je ukončené, kliknite na Next. 10. Váš Fitbit Flex je nastavený. Kliknite na Go to Dashboard na získanie prehľadu vašich aktivít a konfiguráciu parametrov vášho užívateľského účtu. Spárovanie na PC 1. Na systémovej lište vo Windows, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Fitbit Connect a vyberte možnosť Open Main Menu. 2. Z Main Menu vyberte Set Up a New Fitbit Device. 3. Nastavenie užívateľského účtu: a. Vyberte možnosť New to Fitbit ak ešte nemáte osobný účet na Fitbit.com. b. Zvoľte Existing User na prihlásenie do vášho existujúceho účtu na Fitbit.com. POZNÁMKA: Iba 1 Fitbit tracker môže byť spárovaný s účtom. Ak máte aktuálne spárovaný iný Fitbit tracker (Zip, Ultra, One) a chcete ho aj naďalej používať, zvoľte možnosť Don’t Replace a pokračujte v nastavovaní s použitím inej emailovej adresy. Zvoľte možnosť Replace Tracker ak chcete odstrániť tracker z účtu a nahradiť ho za váš Flex. 4. Zadajte / Potvrďte vaše osobné údaje a kliknite Next. Tieto údaje personalizujú vaše používanie Fitbit a zlepšujú presnosť meraných dát – spálených kalórií a meranie vzdialenosti. Tieto údaje sú defaultne viditeľné iba vašimi priateľmi. No neskôr môžete nastaviť vo vašom účte na Fitbit.com úroveň ochrany osobných dát a určiť, ktoré informácie budú viditeľné ostatnými užívateľmi. 5. Zvoľte možnosť Flex -­‐ nastavujete toto zariadenie. 6. Riaďte sa inštrukciami na obrazovke pre vybranie Flex trackeru z náramku, nabitiu a opätovnému vloženiu trackeru do vami zvoleného náramku. 7. Po tom ako vložíte do USB portu dongle pre bezdrôtovú synchronizáciu, kliknite na Next. 8. Fitbit Connect vyhľadá váš Flex. V momente ako ho nájde, LED diódy na Flex začnú blikať. Stlačte Flex 2-­‐krát, kým nezačne vibrovať. Ak Fitbit Connect nevie nájsť Flex, kliknite na Not working a riaďte sa pokynmi na obrazovke pre ďalšiu pomoc. POZNÁMKA: V prípade problémov s nastavením Flex, navštívte http://help.fitbit.com pre získanie pomoci (v EN jazyku). 9. Po tom ako Fitbit Connect zobrazí informáciu, že párovanie je ukončené, kliknite na Next. 10. Váš Fitbit Flex je nastavený. Kliknite na Go to Dashboard na získanie prehľadu vašich aktivít a konfiguráciu parametrov vášho užívateľského účtu. Bezdrôtová synchronizácia Flex prostredníctvom počítača Bezdrôtová synchronizácia s účtom na Fitbit.com je automatická, ak: • Je váš počítač zapnutý, v pracovnom režime a pripojený na internet • Je bezdrôtový USB kľúč pripojený do USB portu počítača • Je aplikácia Fitbit Connect nainštalovaná a aktívna Váš Flex tracker sa zosynchronizuje kedykoľvek ak je v dosahu do 6 m od vášho počítača. Môžete však vynútiť synchronizáciu kedykoľvek kliknutím na ikonu Fitbit Connect, ktorá je umiestnená vedľa údajov o čase a dátumu na vašom počítači. Zvoľte možnosť Sync Now pre spustenie synchronizácie. POZNÁMKA: V prípade problémov so synchronizáciou Flex, navštívte http://help.fitbit.com pre získanie pomoci (v EN jazyku). Nastavenie Fitbit Flex na mobilnom zariadení Požiadavky na mobilné zariadenie Fitbit Flex je možné nastaviť a synchronizovať s vybranými mobilnými zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth 4.0. Pre zistenie, či je vaše zariadenie kompatibilné s Fitbit Flex navštívte: http://www.fitbit.com/devices. POZNÁMKA: Ak nie je vaše mobilné zariadenie kompatibilné na synchronizáciu cez Bluetooth, stále môžete používať Fitbit app na sledovanie vašich dát a vášho progresu. Bohužiaľ musíte dokončiť nastavenie Flexu s použitím Mac alebo PC. Predtým ako začnete Váš Flex musí byť nabitý predtým, ako ho začnete nastavovať cez vaše mobilné zariadenie. 1. Vyberte Flex tracker z náramku, v ktorom prišiel v balení. 2. Zapojte nabíjací kábel do USB portu na vašom počítači. 3. Vložte Flex tracker do nabíjacieho kábla. S nastavovaním Flexu môžete začať, ak svietia aspoň 4 diódy počas nabíjania. Inštalácia aplikácie Fitbit Aplikáciu Fitbit nájdete v iOS AppStore alebo Google Play store, hľadaním slova “Fitbit”. Ak už máte aplikáciu Fitbit nainštalovanú, skontrolujte či máte jej poslednú verziu. Ak nie, aplikáciu aktualizujte. Párovanie s iOS zariadením Na rozdiel od iného Bluetooth príslušenstva (napr. slúchadlá, hands-­‐free, atď.), Fitbit Flex musí byť spárovaný priamo prostredníctvom aplikácie Fitbit, nie cez Settings (Nastavenie) vo vašom iOS zariadení. 1. Otvorte aplikáciu Fitbit. 2. Nastavenie užívateľského účtu: a. Zvoľte Get started ak ešte nemáte vytvorený účet na Fitbit.com. b. Zvoľte Log in pre prihlásenie do existujúceho účtu na Fitbit.com. POZNÁMKA: Máte už nainštalovanú aplikáciu Fitbit vo vašom iOS zariadení? Iba 1 Fitbit tracker môže byť spárovaný s vašim účtom. Ak nahradzujete existujúci tracker (Zip, One, Ultra) spárovaný s vašim účtom, zvoľte možnosť More > Devices > Set up a tracker a vyberte Flex. Po vyzvaní zvoľte možnosť Replace Tracker a prejdite rovno na krok č.6. 3. Zadajte / Potvrďte vaše osobné údaje a kliknite Next. Tieto údaje personalizujú vaše používanie Fitbit a zlepšujú presnosť meraných dát – spálených kalórií a meranie vzdialenosti. Tieto údaje sú defaultne viditeľné iba vašimi priateľmi. No neskôr môžete nastaviť vo vašom účte na Fitbit.com úroveň ochrany osobných dát a určiť, ktoré informácie budú viditeľné ostatnými užívateľmi. 4. Zadajte emailovú adresu a heslo do vášho Fitbit účtu. 5. Zvoľte možnosť Set up Now. 6. Vyberte Flex a riaďte sa príkazmi na displeji. 7. Zvoľte možnosť I’m Ready pre spustenie párovania vášho Flex. 8. Keď je Flex nájdený, LED diódy na Flex začnú blikať. Stlačte Flex 2-­‐krát, kým nezačne vibrovať. Ak máte problém vyhľadať Flex, priblížte ho k iOS zariadeniu. Zvoľte možnosť Try Again a riaďte sa pokynmi na displeji pre ďalšiu pomoc. 9. Keď sa v aplikácii Fitbit zobrazí správa “You’re all set!”, možete vybrať Go To Dashboard pre dokončenie nastavenia. POZNÁMKA: V prípade problémov s párovaním Flex, navštívte http://help.fitbit.com pre získanie pomoci (v EN jazyku). Synchronizácia prostredníctvom iOS zariadenia Fitbit Flex je možné nastaviť a synchronizovať s podporovanými iOS zariadeniami cez Bluetooth. Pre zistenie, či je vaše iOS zariadenie kompatibilné s Fitbit Flex navštívte: http://www.fitbit.com/devices. Synchronizácia prebieha automaticky vždy, ak je aplikácia Fitbit otvorená a zároveň je funkcionalita Bluetooth zapnutá v nastaveniach (Settings) vo vašom iOS zariadení. Technológia Bluetooth 4.0 je energeticky nenáročná, tj. pri jej zapnutí nedochádza k výraznému vybíjaniu batérie iOS zariadenia. Vynútená synchronizácia Synchronizáciu môžete kedykoľvek vynútiť prostredníctvom aplikácie Fitbit. 1. Zvoľte možnosť More. 2. Zvoľte možnosť Devices. 3. Zvoľte možnosť Flex. 4. Kliknite na ikonu Force Sync. Real Time Dashboard Pre zistenie vašich štatistík v reálnom čase môžete použiť aplikáciu Fitbit. Otvorte aplikáciu Fitbit, hneď po synchronizácii dát sa na displeji zobrazí správa „Connected to your Flex“. Na obrazovke vidíte aktualizované štatistiky v reálnom čase. Synchronizácia na pozadí Aplikácia Fitbit tiež umožňuje synchronizáciu na pozadí. Táto možnosť dovoľujete synchronizovať Flex s vašim iOS zariadením, ak aplikácia Fitbit beží na pozadí. Pre zapnutie synchronizácie na pozadí, v aplikácii Fitbit zvoľte možnosť More > Devices > vyberte váš Flex > prepnite Background Sync na On. Párovanie s Android zariadením Na rozdiel od iného Bluetooth príslušenstva (napr. slúchadlá, hands-­‐free, atď.), Fitbit Flex musí byť spárovaný priamo prostredníctvom aplikácie Fitbit, nie cez Bluetooth preferencie vo vašom Android zariadení. 1. Otvorte aplikáciu Fitbit. 2. Nastavenie užívateľského účtu: a. Zvoľte Get started ak ešte nemáte vytvorený účet na Fitbit.com. b. Zvoľte Log in pre prihlásenie do existujúceho účtu na Fitbit.com. POZNÁMKA: Máte už nainštalovanú aplikáciu Fitbit vo vašom iOS zariadení? Iba 1 Fitbit tracker môže byť spárovaný s vašim účtom. Ak nahradzujete existujúci tracker (Zip, One, Ultra) spárovaný s vašim účtom, zvoľte možnosť Menu button > Device Settings > Set up new device. Po vyzvaní zvoľte možnosť Replace Tracker and prejdite rovno na krok č.6. 3. Zadajte / Potvrďte vaše osobné údaje a kliknite Next. Tieto údaje personalizujú vaše používanie Fitbit a zlepšujú presnosť meraných dát – spálených kalórií a meranie vzdialenosti. Tieto údaje sú defaultne viditeľné iba vašimi priateľmi. No neskôr môžete nastaviť vo vašom účte na Fitbit.com úroveň ochrany osobných dát a určiť, ktoré informácie budú viditeľné ostatnými užívateľmi. 4. Zadajte emailovú adresu a heslo do vášho Fitbit účtu. 5. Zvoľte možnosť Set up Now. 6. Vyberte Flex a riaďte sa príkazmi na displeji. 7. Zvoľte možnosť I’m Ready pre spustenie párovania vášho Flex. 8. Keď je Flex nájdený, LED diódy na Flex začnú blikať. Stlačte Flex 2-­‐krát, kým nezačne vibrovať. Ak máte problém vyhľadať Flex, priblížte ho k Android zariadeniu. Zvoľte možnosť Try Again a riaďte sa pokynmi na displeji pre ďalšiu pomoc. 9. Keď sa v aplikácii Fitbit zobrazí správa “You’re all set!”, možete vybrať Go To Dashboard pre dokončenie nastavenia. POZNÁMKA: V prípade problémov s párovaním Flex, navštívte http://help.fitbit.com pre získanie pomoci (v EN jazyku). Synchronizácia prostredníctvom Android zariadenia Fitbit Flex je možné synchronizovať s podporovanými Android zariadeniami cez Bluetooth. Pre zistenie, či je vaše Android zariadenie kompatibilné s Fitbit Flex navštívte: http://www.fitbit.com/devices. Synchronizácia prebieha automaticky vždy, ak je aplikácia Fitbit otvorená a zároveň je funkcionalita Bluetooth zapnutá v nastaveniach vášho Android zariadenia a zároveň aj v aplikácii Fitbit. Pre zapnutie Bluetooth v aplikácii Fitbit, kliknite na tlačidlo Menu > Device Settings > zaškrtnite Use Bluetooth. Technológia Bluetooth 4.0 je energeticky nenáročná, tj. pri jej zapnutí nedochádza k výraznému vybíjaniu batérie iOS zariadenia. Synchronizácia cez Near-­‐Field Communication (NFC) Flex je vybavený technológiou Near-­‐Field Communication (NFC), ktorá mu umožňuje komunikovať s Android zariadeniami, ktoré majú tiež túto funkcionalitu. Pri odomknutom a zapnutom displeji priložte Android zariadenie k trackeru Flex. Možno budete potrebovať nájsť správne miesto s umiestneným čipom NFC na vašom Android zariadení, aby došlo k synchronizácii. Po krátkej dobe sa automaticky otvorí aplikácia Fitbit v Android zariadení. Ak sa aplikácia neotvorí, synchronizácia automaticky prebehne cez Bluetooth. Vynútená synchronizácia Synchronizáciu môžete kedykoľvek vynútiť prostredníctvom aplikácie Fitbit. Kliknite na ikonu Sync, umiestnenú vpravo hore v menu a spustí sa synchronizácia medzi Flex a vašim účtom na Fitbit.com. Tiež môžete spustiť synchronizáciu cez menu v zariadení 1. Otvorte aplikáciu. 2. Kliknite na tlačidlo menu. 3. Zvoľte možnosť Device Settings. 4. Kliknite na ikonu Force Sync. POZNÁMKA: Uistite sa, že voľba „Use Bluetooth“ je checked. 4. Kliknite na Flex. 5. Kliknite na ikonu Sync Now. Synchronizácia na pozadí Aplikácia Fitbit tiež umožňuje synchronizáciu na pozadí. Táto možnosť dovoľujete synchronizovať Flex s vašim Android zariadením, ak aplikácia Fitbit beží na pozadí, alebo je minimalizovaná. Pre zapnutie synchronizácie na pozadí, v aplikácii Fitbit kliknite na tlačidlo menu > Device Settings > vyberte váš Flex > zvoľte možnosť Background Sync. Používanie Fitbit Flex Ako nosiť Fitbit Flex Fitbit Flex je navrhnutý tak, aby boli dáta najpresnejšie pri nosení na zápästí. Nosenie na „dominantnom“ vs. „nedominantnom“ zápästí Pre získanie najpresnejších meraní z vášho Flexu, môžete nastaviť či Flex nosíte v náramku na vašom dominantnom alebo nedominantnom zápästí. POZNÁMKA: Vaše dominantné zápästie je to, ktoré používate pre väčšinu denných aktivít, napr.: písanie, umývanie riadov, hádzanie lopty, atď. Pre nastavenie tejto voľby: 1. Prihláste sa do svojho účtu na Fitbit.com. 2. Kliknite na gear v pravom hornom rohu Dashboard-­‐u. 3. Zvoľte Settings. 4. Kliknite na Device Settings v ľavom postrannom menu. 5. V menu Dominant Hand vyberte správnu možnosť. POZNÁMKA: Zmeny v tomto parametri sa prejavia až po synchronizácii vášho Fitbit Flex. Používanie Fitbit Flex vo vlhkom prostredí Flex môžete nosiť v sprche, počas cvičenia vonku. Je vodeodolný, potuodolný, odolný proti dažďu a postriekaniu. Môže byť ponorený do hĺbky až 10 metrov. LED Diódy Fitbit Flex obsahuje displej s 5 LED diódami. Tieto diódy zobrazujú niekoľko údajov – plnenie cieľov, nabíjanie batérie, mód spánku, atď. Výdrž batérie a výkon Výdrž batérie Flex má zabudovanú, dobíjaciu lithium-­‐polymérovú batériu. Pri normálnom používaní by mala batéria vydržať minimálne 5 dní. Aktuálny stav batérie si môžete skontrolovať po prihlásení do vášho účtu na Fitbit.com – kliknutím na ikonu gear, v pravom hornom rohu stránky. Stav batérie môžete tiež skontrolovať prostredníctvom aplikácie Fitbit vo vašom iOS/Android zariadení, v obrazovke Devices. Nabíjanie Flex Pre nabíjanie Fitbit Flex, zapojte nabíjací kábel do USB portu vo vašom počítači. Vyberte tracker z náramku a vložte ho do nabíjacieho kábla tak, aby LED diódy boli na hornej strane. Počas nabíjania sa postupne budú zapínať jednotlivé LED diódy. Každá dióda reprezentuje 20% kapacity batérie. Keď svieti všetkých 5 diód, váš Flex je plne nabitý. Kompletné nabitie Flex trvá maximálne 3 hodiny. Pamäť Pri synchronizácii Flex, vaše údaje o aktivitách sú nahrávané do Fitbit.com Dashboard. Flex má v internej pamäti detailné údaje, minútu po minúte, za posledných 7 dní. V internej pamäti sú tiež uložené celkové denné údaje za posledných 30 dní. Ukladané údaje v internej pamäti sú: prejdené kroky, spálené kalórie, prejdená vzdialenosť a počet aktívnych minút. Doporučujeme synchronizovať Flex pravidelne, aby ste mali vždy k dispozícii vo vašom Fitbit.com účte aktuálne údaje. POZNÁMKA: Flex sleduje plnenie vašich denných cieľov vždy od polnoci, na základe zvolenej časovej zóny vo vašich osobných nastaveniach v účte na Fitbit.com. Časovú zónu môžete nastaviť cez http://www.fitbit.com/user/profile/edit. Táto voľba nevymaže údaje z predchádzajúcich dní: tieto dáta budú nahrané do Fitbit.com Dashboard počas ďalšej synchronizácie Flex. Sledované aktivity Váš Flex sleduje: •
•
•
•
•
•
Prejdené kroky (Steps taken) Spálené kalórie (Calories burned) Prejdenú vzdialenosť (Distance traveled) Počet aktívnych minút (Very Active Minutes) Čas spánku (Time asleep) Počet prebudení počas spánku (Number of times awoken) Nastavovanie osobných cieľov Flex je vytvorený tak, aby sledoval plnenie jedného zo zvolených cieľov, ktorý si zvolíte cez Dashboard vášho účtu na Fitbit.com. Môžete si vybrať jeden z cieľov: prejdené kroky, spálené kalórie, prejdená vzdialenosť. Nastavenie konkrétneho cieľa: 1. Prihláste sa na váš účet na Fitbit.com. 2. V dashboard, kliknite na ikonu gear v pravom hornom rohu stránky. 3. Kliknite na Settings. 4. Kliknite na Device Settings. 5. V rámci Daily Goal Progress, kliknite na choose a vyberte cieľ, ktorý chcete sledovať. 6. Kliknite na Sync, tým nahráte nový cieľ do trackeru. POZNÁMKA: Môžete sledovať iba jeden cieľ v reálnom čase, no môžete kedykoľvek tento cieľ zmeniť, ako aj jeho hodnotu, prostredníctvom svojho účtu na Fitbit.com. Po tom ako ste si zvolili cieľ, ktorý budete sledovať, môžete nastaviť jeho konkrétnu hodnotu cez účet Fitbit.com Dashboard page alebo použitím aplikácie Fitbit vo vašom iOS/Android zariadení. Kontrola plnenia nastavených cieľov Po poklepaní prstom na váš Fitbit Flex sa rozsvietia LED diódy a ukážu, akú časť cieľa sa podarilo splniť. Každá z plne rozsvietených diód symbolizuje 20% z nastavenej hodnoty sledovaného cieľa. Blikajúca dióda symbolizuje ten segment z cieľa, ktorý práve plníte. Na vzorovom obrázku nižšie, 2 diódy svietia naplno a tretia bliká. Toto znamená, že vaše plnenie aktuálneho cieľa je medzi 40% a 60%. Keď splníte cieľ na 100%, Flex zavibruje a LED diódy budú blikať na oslavu splnenia nastaveného cieľa. Sledovanie spánku s Flex Fitbit Flex sleduje počet hodín spánku, ako aj vašu aktivitu počas spánku, aby vedel stanoviť jeho kvalitu. Pre zapnutie spánkového módu, stlačte výrazne Fitbit po dobu 2 sekúnd. Flex zavibruje a pomaly sa rozsvietia 2 LED diódy ako signalizácia zapnutého spánkového módu. POZNÁMKA: Počas monitorovania spánku, Flex nezobrazuje plnenie cieľov (po 2x stlačení). Namiesto toho sa rozsvecujú 2 páry LED diód, pre indikáciu že Sleep mód je aktívny. Keď vstanete, stlačte výrazne Flex po dobu 2 sekúnd, na ukončenie spánkového módu. Na potvrdenie vypnutého spánkového módu Flex zavibruje a rozsvieti sa všetkých 5 LED diód. Ak zabudnete prepnúť Flex do spánkového módu, samozrejme môžete zadať manuálne váš čas spánku cez http://www.fitbit.com/sleep. Po zadaní údajov budete môcť vidieť efektivitu vášho spánku. Sledovanie spánku s použitím mobilného zariadenia Nastavenie sledovania spánku môžete vykonať aj cez Fitbit aplikáciu vo vašom mobilnom zariadení. Ak použijete vaše zariadenie ako budík, sledovanie spánku bude stále funkčné ak aplikácia nebude otvorená na displeji mobilného zariadenia. Pre zapnutie sledovania spánku na iOS zariadení: 1. Otvorte aplikáciu Fitbit 2. Zvoľte možnosť More 3. Zvoľte možnosť Sleep 4. Kliknite na tlačidlo + v pravom hornom rohu 5. Zvoľte možnosť Begin Sleep Now Pre zapnutie sledovania spánku na Android zariadení: 1. Otvorte aplikáciu Fitbit 2. Zvoľte možnosť menu, hneď vedľa ľavého horného rohu aplikácie 3. Zvoľte možnosť Sleep 4. Kliknite na tlačidlo + v pravom hornom rohu 5. Zvoľte možnosť Begin Sleep Now Ak zminimalizujete aplikáciu Fitbit stlačením Home tlačidla, monitoring spánku bude samozrejme pokračovať. Keď sa prebudíte, znova otvorte aplikáciu Fitbit, zvoľte možnosť I'm Awake, následne View Summary pre analýzu vášho spánku. Tiché budíky Váš Flex dokáže vibrovať, aby vás prebudil alebo upozornil na budík. Pre nastavenie budíku môžete použiť váš počítač alebo kompatibilné mobilné zariadenie. Tichý budík sa môže opakovať každý deň, alebo môže byť nastavený na vybrané dni týždňa. Je možné nastaviť až 8 časov pre budík vo vašom Flex. POZNÁMKA: Nastavenie niekoľkých budíkov môže výrazne ovplyvniť výdrž batérie vášho Flex. Nastavenie budíka prostredníctvom počítača Nastavenie vykonáte použitím Dashboard vo vašom účte na Fitbit.com. 1. Prihláste sa do vášho účtu na Fitbit.com. 2. Kliknite na ikonu gear v pravom hornom rohu stránky. 3. Kliknite na Settings. 4. Kliknite na Silent Alarms. 5. Kliknite na tlačidlo Add Alarm. 6. Zadajte čas budíka. 7. Vyberte ako často sa má budík opakovať: a. Once – Budík bude spustený v stanovený čas a nebude sa opakovať. b. Repeats – Vyberte si dni počas ktorých sa má budík opakovať počas týždňa. 8. Kliknite na Save. Váš nový budík bude synchronizovaný s Flex hneď pri nasledujúcej synchronizácii trackeru. POZNÁMKA: Ak chcete synchronizovať budík okamžite po jeho nastavení, otvorte aplikáciu Fitbit a stlačte Sync Now. Nastavenie budíka prostredníctvom iOS zariadenia Pre nastavenie Tichého budíka -­‐ použitím aplikácie Fitbit, je nutné aby bola zapnutá Bluetooth funkcionalita v Nastaveniach (Settings). Takisto musí vaše iOS zariadenie umožňovať bezdrôtovú synchronizáciu (pre zistenie, či je vaše zariadenie kompatibilné s Fitbit Flex navštívte: http://www.fitbit.com/devices) 1. Otvorte aplikáciu Fitbit. 2. Zvoľte možnosť More. 3. Zvoľte možnosť Silent Alarm. 4. Zvoľte možnosť Add a new alarm. 5. Nastavte požadovaný čas budíka. 6. Ak chcete nastaviť opakujúci sa budík, nastavte dni, počas ktorých sa má opakovať. 7. Zvoľte možnosť Save. Vaše iOS zariadenie následne zosynchronizuje budík s vašim Flex. POZNÁMKA: Uistite sa, že Flex je v blízkosti iOS zariadenia pre synchronizáciu nastaveného budíka. Pre vynútenú synchronizáciu cez aplikáciu, zvoľte možnosť More > Devices > vyberte Flex > následne kliknite na ikonu Force Sync. Nastavenie budíka prostredníctvom Android zariadenia Pre nastavenie tichého budíka cez Fitbit aplikáciu pre Android – Bluetooth funkcionalia musí byť zapnutá v nastaveniach Android zariadenia, ako aj priamo vo Fitbit aplikácii – v záložke Devices. Takisto musí vaše Android zariadenie umožňovať bezdrôtovú synchronizáciu (pre zistenie, či je vaše zariadenie kompatibilné s Fitbit Flex navštívte: http://www.fitbit.com/devices). 1. Otvorte aplikáciu Fitbit. 2. Kliknite na tlačidlo menu. 3. Zvoľte možnosť Device Settings. 4. Vyberte Flex. 5. Zvoľte možnosť Silent Alarm. 6. Zvoľte možnosť Add a new alarm. 7. Zvoľte možnosť Next. 8. Zvoľte možnosť Add a new alarm. 9. Zvoľte možnosť time pre zadanie požadovaného času budíka. 10. Zvoľte možnosť Repeats ak chcete nastaviť opakujúci sa budík, nastavte dni, počas ktorých sa má opakovať. 11. Zvoľte možnosť Done. 12. Zvoľte možnosť Sync tracker to save alarms. POZNÁMKA: Uistite sa, že Flex je v blízkosti Android zariadenia pre synchronizáciu nastaveného budíka. Pre vynútenú synchronizáciu cez aplikáciu, stlačte tlačidlo menu > Device Settings > vyberte Flex > následne kliknite na ikonu Sync Now. Vypnutie tichého budíka Fitbit Flex vibruje a LED diódy svietia, keď sa spustí tichý budík. Táto notifikácia sa opakuje 3x, respektíve kým nie je vypnutá. Budík môžete vypnúť niekoľkonásobným stlačením Flexu, kým sa vibrácia nezastaví. Potvrdenie, že budík je vypnutý, získate tak, že uprostred displeja sa rozsvieti jedna LED dióda, následne sa pomaly stlmí. Ak nevypnete budík, opakované budenie bude nasledovať za 9 minút. Fitbit.com Dashboard – váš účet Požadovaná verzia internetového prehliadača Prehliadač Verzia pre Mac Verzia pre Windows 5.0.5 a vyššia Nie je podporovaná 12 a vyššia 12 a vyššia Nie je podporovaná 8 a vyššia 3.6.18 a vyššia 3.6.18 a vyššia Apple Safari Google Chrome Microsoft Internet Explorer Mozilla Firefox Používanie Dashboard Spoločnosť Fitbit vám poskytuje online nástroj na sledovanie, správu a hodnotenie vašich cieľov. Po prihlásení do vášho účtu na Fitbit.com budete automaticky smerovaný do sekcie Dashboard. Váš Dashboard obsahuje sumárne štatistiky vášho napredovania a plnenia cieľov – vo forme informácií, grafov a historických dát. Zadávanie aktivít, spánku a jedál Prostredníctvom vášho Dashboard môžete pristupovať k stránkam na zadávanie vašich aktivít, spánku, jedla a ďalších osobných trackerov. Informácie o zariadení Pre zistenie rýchleho prehľadu o čase poslednej synchronizácie, výdrži batérie a nasledujúcich budíkov, kliknite na ikonu gear v pravom hornom rohu Dashboard-­‐u. Správa Flex cez účet na Fitbit.com Spravujte váš tracker cez účet na Fitbit.com, kliknutím na ikonu gear v pravom hornom rohu stránky. Po kliknutí na Settings a zvolení Device Settings z ľavého menu možete meniť: •
•
•
Daily Goal Progress: Nastavenie sledovaného cieľa Zvoľte si, ktorý z možných cieľom sa bude zobrazovať na Flex, vo forme LED diód. Môžete tiež nastaviť cieľovú hodnotu daného cieľa. To môžete aj prostredníctvom aplikácie Fitbit vo vašom iOS/Android zariadení. Dominant Hand: Nastavenie dominantnej ruky Nastavte, na ktorom zápästí nosíte Flex, pre čo najpresnejšie meranie. Viac informácií na strane 13 tejto užívateľskej príručky. Sleep Tracking: Monitorovanie spánku Nastavte si úroveň citlivosti pre monitoring vášho spánku. Nastavenie Normal bude vyhovovať väčšine užívateľov. Ak mávate tvrdý spánok, nastavte si Sensitive pre zachytenie menších pohybov vášho tela počas spánku. Tiché alarmy môžete nastavovať kliknutím na menu Silent Alarms v ľavom menu Dashboardu. POZNÁMKA: Flex musíte synchronizovať pre aktualizáciu všetkých nastavení. Aktualizácie Fitbit Flex Spoločnosť Fitbit môže uverejniť bezplatné aktualizácie pre váš Flex. Aktualizácie môžete následne previesť použitím Fitbit Connect vo vašom počítači, alebo použitím aplikácie Fitbit vo vašom iOS/Android zariadení. Doporučujeme, aby ste Fitbit Flex aktualizovali pravidelne. Produktové vylepšenia a zmeny vo funkcionalitách sú spravidla formou týchto aktualizácií. POZNÁMKA: Aktualizácia vášho Flex vyžaduje približne 5 minút a nezaťažuje batériu Flexu. Doporučujeme však, aby bol Flex nabitý pred aktualizáciou, resp. Aby sa nabíjal priamo počas nej. Aktualizácia Flex prostredníctvom počítača Pre aktualizáciu Flex na Mac alebo PC: 1. Kliknite na ikonu Fitbit Connect, ktorá je na lište vedľa času a dátumu. 2. Z položky Main Menu zvoľte Check for device update. 3. Prihláste sa do svojho účtu na Fitbit.com (Log in) pomocou vašich prihlasovacích údajov. 4. Fitbit Connect skontroluje dostupnosť aktualizácií pre Flex. POZNÁMKA: Uistite sa, že USB kľúč pre bezdrôtovú synchronizáciu je zasunutý v USB porte vášho počítača. Pre rýchlejšie a jednoduchšie nájdenie vášho Flex ho 2x stlačte pre jeho „prebudenie“. 5. Ak existuje nová aktualizácia pre váš Flex, Fitbit Connect zobrazí dialógové okno, informujúce o prebiehajúcej aktualizácii. Majte Flex v tesnej blízkosti vášho počítača počas aktualizácie. 6. Po úspešnom ukončení aktualizácie sa vo Fitbit Connect zobrazí správa “You’re all set!” V prípade problémov s aktualizáciou Flex, navštívte http://help.fitbit.com pre získanie pomoci (v EN jazyku). Aktualizácia Flex cez iOS zariadenie Váš Flex môže byť aktualizovaný aj cez aplikáciu Fitbit vo vašom iOS zariadení. iOS zariadenie musí umožňovať bezdrôtovú synchronizáciu (pre zistenie, či je vaše zariadenie kompatibilné s Fitbit Flex navštívte: http://www.fitbit.com/devices) 1. Otvorte aplikáciu Fitbit. 2. Zvoľte možnosť More. 3. Zvoľte možnosť Devices. 4. Vyberte Flex z menu. 5. Ak je aktualizácia k dispozícii, automaticky sa zobrazí možnosť Update your Fitbit Flex v spodnej časti obrazovky. POZNÁMKA: Uistite sa, že Flex je v blízkosti vášho iOS zariadenia. Pre rýchlejšie a jednoduchšie nájdenie vášho Flex ho 2x stlačte pre jeho „prebudenie“. 6. Po úspešnom dokončení aktualizácie, v aplikácii Fitbit sa zobrazí hláška „You’re all set!”. V prípade problémov s aktualizáciou Flex, navštívte http://help.fitbit.com pre získanie pomoci (v EN jazyku). Aktualizácia Flex cez Android zariadenie Váš Flex môže byť aktualizovaný aj cez aplikáciu Fitbit vo vašom Android zariadení. Android zariadenie musí umožňovať bezdrôtovú synchronizáciu (pre zistenie, či je vaše zariadenie kompatibilné s Fitbit Flex navštívte: http://www.fitbit.com/devices) 1. Otvorte aplikáciu Fitbit. 2. Stlačte tlačidlo Menu. 3. Zvoľte možnosť Device Settings. POZNÁMKA: Uistite sa, že voľba Use Bluetooth je zvolená. 4. Vyberte Flex z menu. 5. Ak je aktualizácia k dispozícii, kliknite na tlačidlo Update Available, ktoré sa zobrazí v hornej časti obrazovky. POZNÁMKA: Uistite sa, že Flex je v blízkosti vášho Android zariadenia. Pre rýchlejšie a jednoduchšie nájdenie vášho Flex ho 2x stlačte pre jeho „prebudenie“. 6. Po úspešnom dokončení aktualizácie, v aplikácii Fitbit sa zobrazí hláška „You’re all set!”. V prípade problémov s aktualizáciou Flex, navštívte http://help.fitbit.com pre získanie pomoci (v EN jazyku). Všeobecné informácie a technické špecifikácie Senzory a motorček Fitbit Flex používa MEMS 3-­‐osý akcelerometer, merajúci vaše pohybové vzorce pre určenie spálených kalórií, nachodenej vzdialenosti, prejdených krokov a kvality spánku. Fitbit Flex tiež obsahuje vibračný motorček, upozorňujúci na nastavený budík. Rozmery a hmotnosť Malý náramok (vr. trackeru) Veľký náramok (vr. trackeru) Obvod 140 – 176 mm 161 – 209 mm Šírka 13.99 mm 13.99 mm Váha 13.4 grams 14.6 grams Podmienky prevádzky Teplota pre používanie Mimo-­‐prevádzková teplota Maximálna nadmorská výška Vodeodolnosť -­‐20° to 45° C -­‐30° to 60° C 9144 m Fitbit Flex je odolný voči vode a môže byť ponorený až do hĺbky 10m Pomoc V prípade problémov s Flex, navštívte http://help.fitbit.com pre získanie pomoci (v EN jazyku). Záruka a podmienky vrátenia Záruka na zariadenie je 24 mesiacov. Záruka na zabudovanú batériu je 6 mesiacov. Pre získanie detailných informácií o záruke a podmienkách vrátenia získate u predajcu, kde ste product zakúpili. Regulačné a bezpečnostné poznámky Názov modelu: FB401 EU (Európska Únia): Prehlásenie o zhode s nariadením EU 1999/5/EC Fitbit Inc. je autorizovaný používať CE značku na Flex, model FB401 a tým spĺňa základné požiadavky a ostatné dôležité predpisy nariadenia EU 1999/5/EC. Vyhovujúci štandardu R&TTE 99/CE/05 Bezpečnostné prehlásenie Toto zariadenie bolo testované a splnilo bezpečnostnú cestifikáciu podľa špecifikácií štandardu EN60950-­‐
1:2006 + A12: 2011. Kompletné prehlásenie o zhode môžete nájsť na www.fitbit.com/flex/specs. Dôležité bezpečnostné inštrukcie •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prečítajte si tieto inštrukcie. Uchovajte si tieto inštrukcie. Dbajte na všetky upozornenia. Postupujte podľa inštrukcií. Neskúšajte otvoriť tracker. Materiály v tomto produkte alebo v jeho batérii môžu poškodiť vaše zdravie alebo prostredie, pokiaľ s nimi budete nevhodne zachádzať alebo budú nevhodne odstránené. Nerobte zmeny na svojom Flex. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obrusujú povrch pri čistení Flex. Neumiestňujte Flex do umývačky riadu, práčky alebo sušičky. Nevystavujte svoj Flex extrémne vysokým a nízkym teplotám. Nepoužívajte Flex v saune alebo parnej saune. Nenechajte svoj Flex ležať na priamom slnku dlhšiu dobu. Nenechávajte svoj Flex blízko plameňov. Neodhadzujte svoj Flex do ohňa, batéria môže explodovať. Neskúšajte rozmontovať svoj Flex, neobsahuje časti, ktoré by ste mohli vymeniť. Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali s Flex. Malé časti Flex môžu byť nebezpečné pre deti! Výstraha k zabudovanej batérii • Neskúšajte nahradiť batériu vášho Flex. Je zabudovaná a nedá sa nahradiť. • Batériu nabíjajte podľa inštrukcií poskytnutých v tomto návode. • Používajte len nabíjací kábel pripojený k tomuto produktu. • Nepokúšajte sa násilím otvoriť zabudovanú batériu. Pre aktuálne bezpečnostné a regulačné informácie navštívte: http://help.fitbit.com Informácie o likvidácii a recyklovaní produktu Symbol na produkte alebo jeho balení znázorňuje, že tento produkt má byť zlikvidovaný mimo bežného domáceho odpadu, v prípade ak skončí jeho životnosť. Prosíme, buďte si vedomí svojej zodpovednosti za likvidáciu elektronického zariadenia a urobte tak v recyklačných centrách, aby sa zachovala bezpečnosť vášho prostredia. Každá EU krajina má svoje zberné miesta pre elektrický a elektronický odpad. Pre viac informácií prosím kontaktujte vaše miestne zberné miesto alebo predajcu, u ktorého ste kúpili tento produkt. •
•
•
Nevyhadzujte Flex do vášho bežného odpadu. Batéria nie je bežný domáci odpad a musí byť separovaná osobitne. Odpad z balenia produktu a separácia Flex by mala byť vykonaná podľa lokálnych nariadení. Pre viac informácií o likvidácii a recyklácii, vrátane kontaktu na miestneho distribútora produktu, navštívte: http://help.fitbit.com 
Download

Stiahnuť návod na použitie