NÁKUP ZARIADENIA PRE MONITOROVANIE VOZIDIEL V SR
BEZ VIAZANOSTI
Jednorázový poplatok / vozidlo
Služba
Aktivačný
poplatok
Montáž
do vozidla
179,00 €
29,90 €
osobné: 59,00 €
nákladné: 88,00 €
8,90 €
on-line lokalizácia
signal. nárazu
kniha jázd
km z GPS
signalizácia odtiahnutia
signalizácia odcudzenia
služ./súkr. jazdy *
ident. vodiča cez Dallas *
199,00 €
29,90 €
osobné: 59,00 €
nákladné: 88,00 €
13,90 €
on-line lokalizácia
kniha jázd
údaje z FMS zbernice *
km z tachometra
vlastné lokality na mape
služ./súkr. jazdy *
ident. vodiča cez Dallas *
možnosť externeho vstupu *
299,00 €
29,90 €
osobné: 96,00 €
nákladné: 129,00 €
17,90 €
on-line lokalizácia
kniha jázd
km z tachometra
vlastné lokality na mape
komunikačná konzola *
údaje z FMS zbernice *
plánovanie trás *
snímanie ext. vstupov *
399,00 €
29,90 €
osobné: 96,00 €
nákladné: 129,00 €
18,90 €
on-line lokalizácia
kniha jázd
km z tachometra
vlastné lokality na mape
ident. vodiča cez Dallas *
plánovanie trás *
snímanie ext. vstupov *
presné meranie nafty
699,00 €
29,90 €
nákladné: 169,00 €
19,90 €
Funkcie
S
.......................
.......................
............
Mesačný poplatok
Mesačná platba
za vozidlo
Cena GPS
zariadenia
on-line lokalizácia
signal. nárazu
história jázd/deň
km z GPS
signalizácia odtiahnutia
signalizácia odcudzenia
DOPORUČUJEME
INFOCAR
M
.......................
.......................
................
INFOCAR
L
.......................
.......................
.........
INFOCAR
X
.......................
.......................
...
INFOCAR
XL
.......................
.......................
..........
INFOCAR
* Doplnkové služby za príplatok:
- Ekonomický a Ekologický pohľad na ŠTÝL JAZDY vašich vodičov
Dopravné k zákazníkovi mimo servisného strediska bude účtované osobitne 0,33 € / km
Uvedené ceny sú bez DPH
V cene mesačného poplatku je zahrnuté:
● Upgrade a Update firmvéru
● Komunikačné poplatky bez roamingu
● Licenčné poplatky pre využívanie GOOGLE MAPS na lokalizáciu vozidla
● Poplatky za využívanie licencie k Patentu č.285776 o GPS monitoringu vozidiel v SR
● Udržiavanie HOT LINE po dobu 5 x 8 hodín denne
● Servis zariadení na území celej SR v zmluvných strediskách INFOCAR, a.s.
www.infocar.sk
V Bratislave 15.1.2013
Download

Cenník služieb INFOCAR bez viazanosti