Regionálny úrad verejného
z d r a v o t n í c t v a,
so sídlom v Martine, Ul. Kuzmányho č. 27, 036 80 Martin
RH 2015/00255
Ponuka prebytočného majetku štátu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine v zmysle Zákona č. 278/1993 Z.z.
o správe majetku štátu , ponúka majetok štátu odplatne v ponukovom konaní.
Ponúkaný hnuteľný majetok štátu v správe RÚVZ Martin, neslúži a ani v budúcnosti nebude
slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, sa
považuje za prebytočný majetok štátu .
Prebytočným majetkom je motorové vozidlo ŠKODA Felícia combi
Ev.č. MT 165 AT
rok výroby : 1997
obstarávacia cena : 11 617,87 Eur
plný výkon : 55 kW
palivo : benzín
karoséria 5-dverová
počet miest na sedenie : 5
stav tachometra : 227.825 km
platná STK a EK do 28.1.2016
V prípade záujmu o ponúkaný majetok štátu je možné dohodnúť obhliadku na telefónnom
čísle 043/4012928,4134863.
Cenové ponuky zasielajte listom označeným „Ponuka Škoda Felícia“ na adresu Regionálny
úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin, do 10.februára 2015.
Martin: 27.01.2015
MUDr., Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
vedúci služobného úradu
regionálny hygienik
Tel.: 043/4132011, 4134863
Fax: 043/4134863
E-mail : [email protected]
IČO : 17335621
Download

Ponuka prebytočného majetku