MOBİLYA
SEKTÖRÜN TANIMI
Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı
veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity
Description and Coding Systems) kısaca Armonize Sistem kullanılırken, toplulaştırılmış
veriler için ise Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması (SITC Rev.3, Standart
International Trade Classification) kullanılmaktadır.
Mobilya, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 821. ve 872.4.
bölümlerde
sınıflandırılmıştır.
Mobilyanın
SITC-Standart
Uluslararası
Ticari
Sınıflandırılması aşağıda verilmektedir.
SITC Kodu - Ürün Tanımı
ƒ 821.1 – Oturmaya mahsus mobilyalar (yatak haline getirilebilen türden olsun
olmasın), bunların aksam ve parçaları
ƒ 821.2 – Yatak takımı eşyası ve benzeri eşya
ƒ 821.3 – Metalden mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)
ƒ 821.5 – Ahşap mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)
ƒ 821.7 – Diğer maddelerden mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)
ƒ 821.8 – 821.3, 821.5 ve 821.7 grubundaki mobilyaların aksam ve parçaları
ƒ 872.8 – Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar,
bunların aksam ve parçaları
Kısa anlamda Armonize Sistem, geniş anlamda ise Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon
Kodları (G.T.İ.P.) esas alınarak oluşturulan Mobilya ürün tanımları aşağıda verilmektedir.
GTİP Kodu – Ürün Tanımı
ƒ 9401 - Oturmaya mahsus mobilyalar, bunların aksam ve parçaları
ƒ 9402 - Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar,
bunların aksam ve parçaları
ƒ 9403 - Diğer mobilyalar, bunların aksam ve parçaları
ƒ 9404 - Somyalar, yatak takımı eşyası ve benzeri eşya
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
1
TÜRKİYEDE ÜRETİM
Yıllar İtibariyle Türkiye Mobilya Üretimi (Değer: Milyon TL)
Ürünler
2006
Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte
kullanılan mobilyalar; berber koltukları ve benzeri
koltuk ve bunların parçaları
2007
2008
2009
62,3
71,8
84,3
85,9
1.133,3
1.315,5
1.286,7
1.179,5
709,1
645,9
636,0
607,0
(*)
128,8
148,7
220,0
Oturmaya özgü mobilyaların parçaları
142,6
141,1
144,8
140,7
Bürolarda kullanılan metal mobilyalar
357,8
414,3
477,1
436,1
Bürolarda kullanılan ahşap mobilyalar
176,4
182,7
236,5
241,4
17,8
29,3
15,2
34,7
Mutfak mobilyaları
138,3
169,8
223,3
250,5
Başka yerde sınıflandırılmamış metal mobilyalar
115,0
132,6
176,2
141,3
1.001,1
1.172,5
1.261,5
1.496,7
161,6
204,1
268,0
249,7
80,6
100,2
90,1
97,3
493,1
539,4
678,7
572,4
89,3
101,4
116,2
251,8
479,3
364,9
362,7
355,6
Metal aksamlı oturmaya özgü mobilyalar
Ahşap aksamlı oturmaya özgü mobilyalar
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer oturmaya
özgü mobilyalar
Mağazalarda kullanılan ağaç mobilyalar
Yatak, yemek ve oturma odasında kullanılan
türden ahşap mobilyalar
Başka yerde sınıflandırılmamış ahşap mobilyalar
Plastik ya da diğer materyallerden mobilyalar
(örneğin kamış, sepetçi söğüdü ya da bambu)
Evde, büroda veya mağazada kullanılan
mobilyaların (koltuklar hariç) parçaları
Yatak destekleri
Yataklar (yatak destekleri hariç)
Toplam
5.157,6
5.714,5
6.206,1
6.360,8
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr
(*) 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun gizli verilerle ilgili maddesi uyarınca bilgiler verilmemiştir.
Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre ISIC-REV.3 No: 331020, 3611-3614, 361511
ve 361512 numaralı alanlarda tanımlanan mobilya grubu ürünlerde 2009 yılı üretimimiz 6
milyar 360 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Türk mobilya endüstrisi, genelde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük
ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünüme sahiptir. Buna karşın özellikle son 15-20
yıllık süreçte küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısı
artmaya başlamıştır. TÜİK Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı verilerine göre sektör 150.427
kişiyi istihdam etmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren işletme sayısı ise 34.438’dir.
Fabrikasyon üretim yapan firmaların, istihdam düzeyi ile paralel olarak büyük firmalardan
oluştuğu düşünülmektedir. Fabrikasyon üretim yapan firmaların sayısı her geçen gün
artmaktadır. Mobilya ve orman ürünlerinde, sektörde önemli bir yer tutmamakla beraber,
faaliyet gösteren yabancı sermayeli firma sayısı, mutfak mobilyası başta olmak üzere
artmaktadır. Dünya devi IKEA’nın İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara’da açtığı ve açmakta
olduğu perakende mağazaları da sektöre dinamizm getirmiştir.
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
2
Türkiye’de mobilya sektörü, pazarın yoğunlaştığı ve/veya orman ürünlerinin yoğun olduğu
belirli bölgelerde toplanmıştır. Önemli mobilya üretim bölgeleri toplam üretimdeki paylarına
göre; İstanbul, Ankara, Bursa (İnegöl), Kayseri, İzmir ve Adana olarak sıralanmaktadır.
TÜİK İşyeri Sayımı verilerine göre ISIC-REV.3 No:3611-3614 numaralı alanlarda
tanımlanan mobilya grubu ürünlerde hem işyeri hem de istihdam düzeyi itibari ile İstanbul
önde gelmektedir. İstihdam düzeyi sıralamasında İstanbul’u sırası ile Ankara, Bursa,
Kayseri ve İzmir takip etmektedir.
İstanbul’da mobilya sektörü muhtelif yerlere dağılmış olmakla beraber en önemli iki merkez
İkitelli Organize Sanayi bölgesindeki Masko ve küçük sanayi sitesi Modoko’dur. İstanbul
mobilya sektörü işletme başına ortalama 3,7 kişilik istihdam düzeyi ile 3,2 kişi/işletme olan
Türkiye ortalamasının üzerinde bir istihdam yapısına sahiptir.
Ankara mobilya üretiminde her zaman için önemli bir merkez olmuştur. TÜİK verilerine
göre toplam istihdam düzeyi ve işletme sayısı itibari ile İstanbul’un ardından gelmektedir.
Ankara’da mobilya sektörü Siteler semtiyle özdeşleşmiştir. Siteler 1960lı yıllarda
Marangozlar Odasının önderliğinde kurulmuş olup, bugün 5.000 dönüm arazi üzerinde
faaliyet gösteren büyük bir organize sanayi bölgesidir. Bölge küçük ve orta ölçekli mobilya
üretimi yapan birçok işletmeyi barındırmaktadır. Sitelerdeki kayıtlı firma sayısının 10.000i
aştığı sanılmaktadır. Ancak bu işletmeler emek yoğun işletmeler olup, büyük ölçekli üretim
yapan firma sayısı azdır. TÜİK istatistiklerine göre işletme başına düşen 2,7 kişilik
istihdamı ile Ankara, sektörde Türkiye ortalamasının altında eleman çalıştırmaktadır.
Büyük ormanlık alanlara sahip olan ve bunun sonucu olarak ağaç sanayiinin hızlı bir
gelişme gösterdiği Bursa-İnegöl Bölgesi de gelişme dinamiği yüksek bir bölgedir. Tarihi
İpek Yolu üzerinde bulunmasının getirdiği ticari hareketliliği ve hammadde kaynaklarına
yakın olmasının avantajını iyi değerlendiren İnegöl bugün bir mobilya merkezidir. Bursaİnegöl mobilya sektörü istihdam düzeyi itibari ile Ankara’dan sonra gelmektedir. Ancak
sektörde yapılan ihracatın bölgelerimize göre dağılımında Kayseri ve İstanbul’un ardından
üçüncü sıradadır. Bölgenin ihracatta yakaladığı bu başarı, Bursa-İnegöl’ün mobilyada
önemli bir uluslararası merkez olma yolunda olduğunu göstermektedir.
Kayseri’de mobilya sektörünün yükselişi kanepe, koltuk ve yatakla başlamıştır. Teknolojik
gelişmeler ve yeni yatırımlarla bugün mobilyanın her dalında üretim yapan firmaları ile
Kayseri, Türkiye’nin önemli bir mobilya merkezi haline gelmiştir. TOBB verileri ve TÜİK
ihracat rakamlarına göre Kayseri, sektörün en büyüklerini içerisinde barındırmaktadır.
Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası verilerine göre sektörde faaliyet
gösteren firma sayısı 3.500ü geçmektedir. Bunlardan yaklaşık 400 tanesi fabrikasyon seri
üretim yapabilen ihracata dönük çalışan firmalardır. TÜİK verilerine göre, firma başına
düşen 11,5 kişilik istihdam düzeyi ile, bölgede Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir
oranla eleman istihdam edilmektedir. Firma başına düşen eleman sayısının yüksekliği
Kayserinin, büyük ölçekli firmaların yoğunlaştığı bir bölgemiz olduğunu göstermektedir.
2011 yılında 322 milyon dolarlık ihracatı ile Türkiye’nin mobilya ihracatının yaklaşık %
20’sini tek başına yapan Kayseri, ülkemizin en önemli mobilya üretim ve ihracat merkezi
durumundadır.
İzmir bölgesi istihdam düzeyine göre Kayserinin ardından 5. sırada gelmektedir.
Karabağlar ve Kısıkköy mobilya şehri sektörün yoğunlaştığı mekanlar olup, şehir sahip
olunan liman, ulaşım kolaylığı ile de ihracatta önemli atılımlar içerisindedir. Firma başına
düşen çalışan sayısı açısından 2,66 kişi ile Türkiye ortalamasının altında istihdam
düzeyine sahip olan bölgede daha çok küçük firmalar bulunmaktadır.
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
3
Mobilya talebi büyük ölçüde yeni konut inşaatlarına ve gelir artışına paralel bir seyir
izlemektedir. Ofis mobilyaları için ise talep büyük ölçüde işyeri açılması ve inşaatlarına,
ofis otomasyon sistemlerinin kullanımına ve doğal olarak istihdamın artmasına bağlıdır. Bu
nedenle talep esnekliği yüksek bir tüketim malı olan mobilyaya olan talep ve kapasite
kullanım oranları ekonomik dalgalanmalara paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir.
Kapasite kullanımının artırılamamasındaki en önemli etken iç pazardaki talep daralmasıdır.
Sektörün tam kapasite ile çalışamamasının nedenlerinin başında iç talep, ikinci sırada dış
talep yetersizliği gelmektedir. Talep yetersizliğini finansman, çalışanlarla ilgili sorunlar, yerli
ve yabancı hammadde yetersizliği ve diğer nedenler izlemektedir.
TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ
Türk mobilya sanayii 2001 yılından itibaren dış ticarette sürekli olarak artı vermeye
başlamıştır. Geçen dönemde yaşanan krizlerle birlikte iç talepte görülen daralma
firmalarca ihracata yönelinerek atlatılmaya çalışılmış olup, yaşanan süreç bu durumun
geçici bir yöneliş olmayıp firmalarımızın tercihi haline geldiğini göstermektedir. İhracat artık
can havli ile girilen bir süreç olmaktan çıkıp gelişimin ardındaki en önemli güç haline
gelmiştir.
Sektörce yapılan ihracatın üçte biri AB’ye ve ithalatın yarıdan fazlası AB’den
yapılmaktadır. Sektördeki bu bölgesel yoğunlaşma, AB pazarı ve tüketicisinin nitelikleri
düşünüldüğünde olumlu olmakla beraber, sektörün uzun dönemli hedefleri açısından
pazar çeşitlendirilmesine (ABD gibi alternatif pazarlar ile) gidilmesi ihtiyacını da ortaya
koymaktadır.
2001 yılı itibari ile ihracatta yakalanan olumlu sürecin devam ederek, önemli miktarlarda
açık verilen ülke dış ticaretinde, sektörün artı dış ticaret geleneğini sürdürmesi ve ülke
ekonomisine katkısını devam ettirmesi beklenmektedir. Daha sağlıklı makro-ekonomik
koşullarda ve edinilen dış pazar deneyimleri ile birlikte mobilya sanayii daha büyük
artışlara müsait bir dinamizme ve potansiyele sahiptir.
İhracat
Mobilya sektörü, işyeri sayısı ve yarattığı istihdam ile önemli bir sektör olmasına karşın
ihracatımız içindeki payı düşüktür. Sektörün toplam ihracat içindeki payı 2011’de %1,19
olarak gerçekleşmiştir. Mobilya sektörünün gelişmesi mobilya ihracatının gelişmesine
bağlıdır. Türkiye’nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken,
2010 yılında önemli oranda artarak 1 milyar 363 milyon dolara, 2011 yılında ise 1 milyar
607 milyon dolara ulaşmıştır.
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
4
Türkiyenin Ürünler Bazında Mobilya İhracatı (Değer: 1000 ABD $)
GTİP No.
Ürünler
2009
940110
Hava Taşıtlarında
Kullanılan Türde
Oturmaya Mahsus
Mobilyalar
940120
2010
2011
660
427
701
Motorlu Taşıtlarda
Kullanılan Oturmaya
Mahsus Mobilyalar
72.013
113.989
143.119
940130
Yüksekliği
Ayarlanabilen Döner
Koltuk-Sandalyeler
40.058
46.662
29.976
940140
Yatak Haline
Getirilebilen Oturma
Mobilyası (Kamp Ve
Bahçe İçin Hariç)
133.515
125.507
141.489
940151
Hint
Kamışı/Bambudan
Oturmaya Mahsus
Mobilyalar
91
97
145
940159
Roten Kamışı,
Sepetçi Söğüdü Vb.
Maddelerden
Oturmaya Mahsus
Mobilyalar
844
1.263
446
940161
Ahşap İskeletli İçi
Doldurulmuş
Oturmaya Mahsus
Diğer Mobilyalar
61.349
75.813
88.052
940169
Ahşap İskeletli İçi
Doldurulmamış
Oturmaya Mahsus
Diğer Mobilyalar
25.086
25.568
28.688
940171
Metal İskeletli İçi
Doldurulmuş
Oturmaya Mahsus
Diğer Mobilyalar
6.517
6.881
8.289
940179
Metal İskeletli İçi
Doldurulmamış
Oturmaya Mahsus
Diğer Mobilyalar
10.045
13.343
16.272
940180
Oturmaya Mahsus
Diğer Mobilyalar
64.103
76.268
88.545
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
2011
Ülke Payları
(%)
Fransa(35)
Irak(17)
İrlanda(14)
Almanya(9)
Gürcistan(6)
Almanya(29)
Fransa(11)
Rusya Fed.(9)
Avusturya(8)
Hollanda(6)
Irak(23)
Türkmenistan(22)
Azerbaycan(8)
Rusya Fed.(5)
Almanya(4)
Irak(22)
Almanya(14)
İtalya(8)
İran(7)
A.B.D.(7)
Irak(33)
Türkmenistan(22)
Ukrayna(12)
Suudi Arabistan(8)
K.K.T.C.(6)
Irak(44)
İran(12)
A.B.D.(7)
Azerbaycan(7)
K.K.T.C. (6)
Irak(29)
İran(12)
Hollanda(9)
Azerbaycan(7)
Almanya(4)
Irak(29)
İran(9)
Suudi Arabistan(9)
Türkmenistan(7)
Azerbaycan(6)
Azerbaycan(11)
Türkmenistan(10)
Gürcistan(6)
Irak(6)
Hollanda(6)
Irak(9)
Almanya(9)
İtalya(7)
Belçika(7)
Türkmenistan(6)
Irak(20)
Almanya(9)
İran(8)
Hollanda(7)
Fransa(4)
5
940190
Oturmaya Mahsus
Mobilyaların Aksam,
Parçaları
44.828
55.946
86.483
940210
Dişçi/Berber
Koltukları Vb.
Koltuklar Ve Aksam,
Parçaları
2.369
3.165
2.868
940290
Tıp, Cerrahi,
Dişçilikte Kullanılan
Mobilya, Masa,
Karyola Vb.
Aksam/Parçalar
15.310
18.305
23.757
940310
Yazıhanelerde
Kullanılan Türde
Metal Mobilyalar
50.338
46.930
56.311
940320
Diğer Metal
Mobilyalar
57.320
71.151
74.427
940330
Yazıhanelerde
Kullanılan Türde
Ağaç Mobilyalar
43.694
46.423
52.642
940340
Mutfaklarda
Kullanılan Türde
Ahşap Mobilyalar
22.373
22.092
21.261
940350
Yatak Odalarında
Kullanılan Türden
Ahşap Mobilyalar
142.840
191.208
247.655
940360
Diğer Ahşap
Mobilyalar
192.943
240.065
283.990
940370
Plastik Maddelerden
Diğer Mobilyalar
20.570
25.283
30.988
940381
Hint
Kamışı/Bambudan
Diğer Mobilyalar
35
127
53
940389
Diğer Maddelerden
Diğer Mobilyalar
19.316
19.839
14.901
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
İran(21)
Almanya(20)
Fransa(9)
Güney Afrika Cum.(6)
Brezilya(6)
Almanya(20)
Güney Afr. Cum.(15)
Azerbaycan(10)
İran(10)
İngiltere(7)
Irak(9)
Gürcistan(7)
Almanya(7)
Ukrayna(6)
Nijerya(5)
Fransa(20)
Almanya(15)
Hollanda(10)
Irak(10)
Belçika(6)
Almanya(12)
Irak(11)
Fransa(10)
Türkmenistan(7)
Azerbaycan(5)
Irak(14)
Türkmenistan(13)
Almanya(6)
Azerbaycan(6)
Suudi Arabistan(6)
Irak(29)
Türkmenistan(12)
İngiltere(8)
Azerbaycan(7)
Katar(5)
Irak(31)
Azerbaycan(12)
Almanya(6)
İran(5)
Hollanda(4)
Irak(22)
Azerbaycan(12)
Türkmenistan(8)
Suudi Arabistan(7)
İran(6)
Irak(9)
İtalya(7)
Gürcistan(4)
Azerbaycan(4)
İspanya(4)
Irak(53)
K.K.T.C.(18)
Kuveyt(4)
Umman(4)
Özbekistan(3)
Azerbaycan(11)
Irak(10)
İran(10)
Fransa(10)
İngiltere(9)
6
940390
Diğer Mobilyalara Ait
Aksam, Parçalar
940410
80.324
87.173
112.604
Somyalar
3.237
5.164
3.296
940421
Gözenekli
Kauçuk/Plastikten
Yataklar
3.728
4.838
4.949
940429
Diğer Maddelerden
Yataklar
40.013
39.535
45.479
1.153.520
1.363.062
1.607.384
Toplam
Almanya(13)
Irak(9)
İran(9)
Rusya Fed.(8)
Fransa(6)
Irak(16)
Almanya(11)
Türkmenistan(11)
Gürcistan(5)
A.B.D.(5)
Fransa(37)
Irak(11)
İsviçre(10)
Almanya(6)
Belçika(6)
İtalya(19)
Irak(14)
Almanya(6)
Hollanda(6)
İran(5)
Irak(18)
Almanya(10)
Azerbaycan(7)
İran(6)
Fransa(5)
Kaynak:TÜİK
Sektördeki firmaların bir kısmı doğrudan ihracat yaparken, büyük bir kısmı, diğer firmalar
ve özellikle yurtdışı taahhüt işleri yapan müteahhitlik firmaları aracılığıyla ürünlerini ihraç
etmektedir. Diğer yandan, son yıllarda yurtdışı pazarlara doğrudan kendi dağıtım kanalları
ile açılan firmalarımızın sayısında önemli bir artış olmuştur.
1980’li yıllara kadar ihracatın büyük çoğunluğu Orta Doğu ülkelerine yönelmiş durumda
iken 1990 sonrası AB ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Rusya
Federasyonuna yönelmiştir. Rusya Federasyonu ve Türk Cumhuriyetlerine gerçekleştirilen
mobilya ihracatında, bu ülkelerde alınan müteahhitlik işlerine paralel olarak bir artış
yaşanmıştır. Ancak 1997 yılından itibaren ekonomik krizlerle birlikte Rusya Federasyonuna
gerçekleştirilen mobilya ihracatı eski seviyesini yakalayamamıştır. 27 AB ülkesinin mobilya
ihracatımızdaki payı 2005 yılında %55 iken devamlı olarak düşüş göstermiş 2011 yılında
%34 olmuştur. Son yıllarda komşu ve çevre ülkelere yapılan ihracat artarken AB ülkelerine
yapılan ihracatın toplam mobilya ihracatına oranı azalmaktadır. Bu eğilimin pazar
çeşitlenmesi açısından olumlu bir süreç olduğu söylenebilir.
Mobilya ihracatımız incelendiğinde 2011 yılında en büyük pazarın Irak olduğu
görülmektedir. Bu ülkeye 2011’de 284,2 milyon dolar değerinde mobilya ihraç edilmiştir.
Mobilya ihraç ettiğimiz diğer önemli pazarlar ise Almanya, Azerbaycan, İran, Fransa,
Türkmenistan, Hollanda, Rusya, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya ve Yunanistan’dır. 2011
yılı içerisinde 170’ten fazla ülkeye ihracat yapılmasına karşın ihracatın istenilen düzeylere
ulaşamamasında sektörün iç piyasaya dönük yapılanması kadar modern ve tasarım odaklı
üretimin yeterince kullanılmayışı da önemli bir etkendir. Finansman sorunları, özellikle orta
ve küçük ölçekli firmaların dış pazarlar konusunda bilgi eksikliği ise ihracatta karşılaşılan
diğer önemli problemlerdir.
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
7
Ülkelere Göre Mobilya İhracatımız (Değer: 1000 ABD $)
Ülke Adı
Irak
Almanya
Azerbaycan
İran
Fransa
Türkmenistan
Hollanda
Rusya Federasyonu
Suudi Arabistan
İngiltere
İtalya
Yunanistan
Gürcistan
A.B.D.
Avusturya
İsrail
Belçika
K.K.Tc.
Romanya
Kazakistan
B.A.E.
Libya
İspanya
Mısır
Lübnan
Cezayir
Bulgaristan
Ukrayna
Makedonya
Suriye
Güney Afrika Cum.
Brezilya
Liste Toplamı
Genel Toplam
Kaynak: TÜİK
2009
136.623
114.889
69.240
70.618
63.871
38.172
48.509
17.118
22.736
41.715
25.169
46.611
14.293
2010
207.794
128.564
81.033
84.502
70.697
46.590
45.757
34.961
28.891
39.111
29.959
41.372
16.413
2011
284.183
160.818
106.619
103.463
87.684
75.714
55.570
47.667
41.521
39.003
32.814
31.984
27.991
18.740
22.233
26.141
20.508
16.394
17.570
19.661
23.168
17.013
30.725
41.216
8.762
9.712
7.188
6.850
13.710
3.527
9.274
10.663
3.485
1.501
989.229
1.153.520
19.422
19.173
18.336
26.207
21.170
20.619
16.296
73.686
11.756
10.654
9.212
10.509
12.267
5.665
8.698
16.814
6.265
4.159
1.188.784
1.363.062
24.353
23.069
22.263
21.686
18.797
17.821
17.638
17.059
14.744
13.955
13.473
12.882
12.702
11.950
11.451
11.094
10.962
10.726
1.407.797
1.607.384
Türkiye’de mobilya üretiminde kullanılan teknoloji, artan ihraç imkanları ve ihracatçı firma
sayısı ile birlikte her geçen gün gelişmekte ve dünya ile rekabet edebilmektedir. Diğer
yandan zanaat geleneğinin devam ettirildiği KOBİ nitelikli firmalarımız ile de el yapımı
mobilya üretimi ağırlığını/önemini korumaktadır. Sektörde ürün tasarımının öneminin
anlaşılması, marka bilincinin oluşması/oluşturulması çabaları ile bu konulara ayrılan bütçe
imkanları da artırılmaktadır. Mobilya tasarımcılarının yetiştirilmesine gereken ilginin
gösterilmesi (gerek sektör örgütleri ve gerekse İhracatçı Birliklerince sektöre yönelik
düzenlenmekte olan tasarım yarışmaları bu yönelimi gösteren önemli organizasyonlardır)
ve istihdamlarının sağlanması, sektörün gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir.
AB ile süre gelen yoğun ticari alışveriş, sektörle ilgili olarak AB’de var olan kalite ve sağlığa
ilişkin standartlara uyumu kolaylaştırmaktadır. Fabrikasyon üretimin yaygınlaşması,
tüketicinin bilinçlendirilmesi ve artan ihracat da bu ve benzeri gelişmeleri, zorunlu
kılmaktadır.
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
8
İthalat
1986 yılında mobilya ithalatının daha fazla serbestleştirilmesi ve daha sonra 1996 yılında
AB ile Gümrük Birliğine girmemiz ile mobilya ithalatında artış görülmüştür. 1994’te mobilya
ithalatı 38 milyon dolar civarında gerçekleşirken bir sonraki yıl %79,1lik bir artışla 68
milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. İthalattaki bu hızlı yükseliş daha sonraki yıllarda da
devam etmiş ancak 2001 yılında, yaşanan krizin de etkisiyle mobilya ithalatı bir önceki yıla
göre % 40 oranında azalarak 120 milyon dolara düşmüştür. Kriz sonrası dönemde mobilya
ithalatında yaşanan gerileme 2002 yılı ile birlikte küçük bir artışla 128 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. Sektör ithalatı sonraki yıllarda da, ekonomik iyileşmeye paralel olarak,
artışını sürdürmüş ancak 2009 yılında küresel krize bağlı olarak bir önceki yıla oranla % 27
azalışla 535 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Krizin etkilerinin iyice azaldığı 2011
yılında ise sektör ithalatı, 2008 yılı değerlerini aşarak 857 milyon dolar olmuştur.
Türkiye’nin Ürünler Bazında Mobilya İthalatı (Değer: 1000 ABD $)
GTİP No.
Ürünler
2009
940110
Hava Taşıtlarında Kullanılan Türde Oturmaya
Mahsus Mobilyalar
940120
940130
940140
940151
940159
940161
940169
2010
2011
1.053
1.012
3.501
Motorlu Taşıtlarda Kullanılan Oturmaya Mahsus
Mobilyalar
11.078
14.604
17.931
Yüksekliği Ayarlanabilen Döner KoltukSandalyeler
21.940
27.728
32.016
8.526
8.293
11.247
2.118
2.912
3.481
3.212
3.045
2.426
42.747
45.469
65.064
22.665
24.053
24.239
Yatak Haline Getirilebilen Oturma Mobilyası
(Kamp Ve Bahçe İçin Hariç)
Hint Kamışı/Bambudan Oturmaya Mahsus
Mobilyalar
Roten Kamışı, Sepetçi Söğüdü Vb. Maddelerden
Oturmaya Mahsus Mobilyalar
Ahşap İskeletli İçi Doldurulmuş Oturmaya Mahsus
Diğer Mobilyalar
Ahşap İskeletli İçi Doldurulmamış Oturmaya
Mahsus Diğer Mobilyalar
940171
Metal İskeletli İçi Doldurulmuş Oturmaya Mahsus
Diğer Mobilyalar
36.000
48.523
69.079
940179
Metal İskeletli İçi Doldurulmamış Oturmaya
Mahsus Diğer Mobilyalar
26.975
38.125
51.762
940180
Oturmaya Mahsus Diğer Mobilyalar
11.790
38.274
21.888
940190
Oturmaya Mahsus Mobilyaların Aksam, Parçaları
115.719
153.333
162.788
940210
Dişçi/Berber Koltukları Vb. Koltuklar Ve Aksam,
Parçaları
2.238
2.376
3.505
940290
Tıp, Cerrahi, Dişçilikte Kullanılan Mobilya, Masa,
Karyola Vb. Aksam/Parçalar
17.252
24.842
28.791
940310
Yazıhanelerde Kullanılan Türde Metal Mobilyalar
3.069
4.843
6.581
940320
Diğer Metal Mobilyalar
33.742
44.692
72.439
940330
Yazıhanelerde Kullanılan Türde Ağaç Mobilyalar
4.626
5.157
7.266
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
9
940340
Mutfaklarda Kullanılan Türde Ahşap Mobilyalar
17.894
21.241
19.987
940350
Yatak Odalarında Kullanılan Türden Ahşap
Mobilyalar
19.411
18.766
31.507
940360
Diğer Ahşap Mobilyalar
77.559
85.026
119.676
940370
Plastik Maddelerden Diğer Mobilyalar
6.088
7.917
10.006
940381
Hint Kamışı/Bambudan Diğer Mobilyalar
1.208
796
962
940389
Diğer Maddelerden Diğer Mobilyalar
22.677
26.033
37.167
940390
Diğer Mobilyalara Ait Aksam, Parçalar
22.004
27.614
43.133
940410
Somyalar
559
658
1.092
940421
Gözenekli Kauçuk/Plastikten Yataklar
2.624
2.636
5.593
940429
Diğer Maddelerden Yataklar
2.607
3.753
3.880
537.383
681.719
857.007
Toplam
Kaynak: TÜİK
Türkiye’nin mobilya ithalatı yaptığı ülkelerin başında AB ülkeleri gelmekle beraber, 2006
yılı itibariyle Çin, ülke bazında, en fazla mal alımı yapılan ülkedir. Çin sahip olduğu maliyet
avantajını kullanarak toplam ithalatın % 34’ünü karşılar hale gelmiştir. Diğer yandan AB
mobilya ithalatımızdaki ağırlıklı yerini, 440 milyon dolarlık değer ve %51,3 lük payı ile,
2011 yılı içerisinde de korumuştur. AB ülkeleri içerisinde 2011 yılı itibariyle en fazla ithalat
yapılan ülke 92,4 milyon dolar ile İtalya olup, İtalya’yı 87,5 milyon dolarlık mobilya ithalatı
ile Almanya takip etmektedir. Dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda olan
bu ülkelerin Türk pazarında kabul görmesi, Türkiye’de de kaliteli ve gösterişli mobilya
tüketebilecek geniş bir kesimin varlığını ortaya koymaktadır. İthal ettiğimiz başlıca ürün
grupları; oturmaya mahsus mobilyaların aksam-parçaları, diğer ahşap mobilyalar, diğer
metal mobilyalar, metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar, ahşap
iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar, metal iskeletli içi
doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar şeklinde sıralanabilir. İthalatta dikkati
çeken önemli iki husus; mobilya ithalatımızın %51,3’ünün AB ülkelerinden yapılıyor olması
ile Çin’in, mobilya ithalatımızda %34 pay ile en fazla alım yaptığımız ülke haline
gelmesidir.
2011 yılı itibariyle mobilya ithalatı yaptığımız ülkeler arasında ise Çin, İtalya ve
Almanya’nın ardından, Polonya, Fransa, İspanya, Romanya, İngiltere, Endonezya
Vietnam, Japonya ve ABD gelmektedir.
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
10
Ülkelere Göre Mobilya İthalatı (Değer: 1000 ABD $)
Ülke Adı
Çin
İtalya
Almanya
Polonya
Fransa
İspanya
Romanya
İngiltere
Endonezya
Vietnam
Japonya
A.B.D.
Slovak Cumhur.
İsveç
Hindistan
Çek Cumhuriyeti
Güney Kore
Avusturya
Tayvan
Litvanya
Bulgaristan
Macaristan
Danimarka
Hollanda
Portekiz
Kayseri Ser.Böl.
Malezya
Slovenya
Tayland
Belçika
Liste Toplamı
Genel Toplam
Kaynak: TÜİK
2009
2010
2011
162.477
65.957
60.345
40.132
26.037
26.831
9.988
4.828
16.507
18.507
14.843
10.197
5.077
5.447
1.719
3.610
6.141
4.448
4.890
5.272
3.072
5.529
6.380
3.627
4.578
2.579
1.783
3.040
2.340
1.401
527.581
537.383
237.881
68.235
75.027
38.437
35.837
29.294
14.215
7.059
18.601
18.167
17.769
12.525
9.015
6.650
7.775
5.890
9.878
7.457
6.071
6.662
5.163
5.006
5.299
3.906
2.873
2.798
2.624
2.929
3.703
1.976
668.721
681.719
292.961
92.425
87.539
50.118
42.244
39.585
26.531
21.796
21.337
20.558
16.904
15.170
10.387
10.251
9.288
8.417
8.046
7.720
7.172
7.063
7.062
5.688
4.940
4.704
4.619
4.295
3.678
3.623
3.048
2.211
839.382
857.007
DÜNYA TİCARETİ
Mobilya dış ticaretinde son yıllarda göze çarpan başlıca gelişim mobilya pazarının dışa
açılma oranındaki artıştır. 27 milyar dolara yaklaşan mobilya dış ticaret açığı ile ABD, 55
milyar dolarlık ihracatı ile AB ve 32 milyar doları aşan mobilya dış ticaret fazlası ile Çin
sektörün önemli aktörleri olarak dünya mobilya piyasalarını yönlendirmektedirler.
İhracat
Dünya mobilya ihracatı, 2002 yılında 63,9 milyar dolar iken, 2008 yılında 132,3 milyar
dolara ulaşmış ancak, küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009 yılında 108,2 milyar dolara
düşmüştür. Son sekiz yıllık dönemde yaklaşık olarak yıllık ortalama % 8 civarında bir
büyümeyi ifade eden rakamlardaki bu artışın kriz sonrası dönemde bu orana yakın bir
şekilde devam edeceği düşünülmektedir.
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
11
Dünya mobilya ihracatında büyük ölçüde AB ülkeleri söz sahibidir. Birçok AB ülkesinde
mobilya imalatı temel bir endüstridir ve dünyada rekabetçi bir konuma sahiptir. Almanya ve
İtalya Birliğin en büyük üretici ve ihracatçılarıdır. Polonya, Fransa, Danimarka, Belçika,
İsveç, Danimarka, Avusturya, İngiltere ve Hollanda ise diğer önemli mobilya ihracatçısı
ülkelerdir. AB mobilya endüstrisi son derece uzmanlaşmış olup, pek çok alt sektörden
oluşmaktadır. Döşenmiş/kaplanmış mobilyalar ile mutfak mobilyaları en büyük iki üretim
grubudur. AB ülkeleri aynı zamanda ahşap mobilya transit ticaretinde de önemli bir
konuma sahiptir.
AB ülkelerinden Almanya 11,0 milyar dolarlık ihracat rakamı ile ilk sırada yer almaktadır
İtalya ise 2010’da 10,6 milyar dolarlık ihracatıyla, dünya mobilya ihracatının % 8,4’lük
kısmını gerçekleştirmiş ve AB ülkeleri arasında ikinci sırada yer almıştır. İtalyan ürünlerinin
dünyada tercih edilmesinin nedeni tarz, tasarım, teknoloji ve etkin servis olarak
sıralanmaktadır.
Çin mobilya ihracatında hızla büyüyerek İtalya’yı geride bırakmıştır. Çinin 2010’daki
ihracatı 34,1 milyar dolar olup, dünya mobilya ihracatının %27,3’lük dilimini
oluşturmaktadır. Çin, Dünya mobilya ihracatının dörtte birinden fazlasını
gerçekleştirmektedir. 2010 yılı mobilya ihracatında söz sahibi diğer ülkeler ve payları ise
sırasıyla şöyledir: Almanya %8,8, Polonya %6,2, ABD %5,0, Meksika %3,4 ve Vietnam
%3,3.
Türkiye’nin dünya mobilya ihracatındaki 2010 yılı payı %1,1 olup, 2010 yılı içerisinde 1,363
milyar dolar değerinde mobilya ihracatı gerçekleştirilmiştir.
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
12
Ülkeler İtibariyle Dünya Mobilya İhracatı (Değer: Milyon ABD $)
Sıra
1
Ülke Adı
2007
2008
2009
2010
Çin
23.001
27.973
26.246
34.134
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Almanya
11.360
12.739
10.611
11.039
İtalya
13.477
14.027
10.484
10.560
Polonya
7.473
8.580
6.943
7.797
A.B.D.
6.360
6.626
5.091
6.198
Meksika
4.422
3.991
3.087
4.304
Vietnam
2.337
2.652
2.390
4.067
Kanada
5.391
4.675
2.993
3.590
Fransa
3.736
4.089
3.163
2.752
Malezya
2.460
2.679
2.230
2.551
Çek Cumhuriyeti
2.306
2.604
2.046
2.347
İsveç
2.405
2.599
2.054
2.202
Belçika
2.389
2.598
2.066
1.962
Endonezya
1.928
1.915
1.651
1.949
Danimarka
2.900
2.671
2.072
1.932
İngiltere
2.456
2.230
1.555
1.761
İspanya
2.281
2.343
1.823
1.747
Avusturya
2.220
2.311
1.871
1.721
Hollanda
1.649
1.737
1.439
1.598
Romanya
1.514
1.598
1.378
1.500
Japonya
1.060
1.335
1.028
1.442
Türkiye
1.033
1.333
1.153
1.363
Tayvan
1.343
1.342
1.073
1.326
Portekiz
1.202
1.278
1.100
1.298
Tayland
1.248
1.184
965
1.138
Slovakya
1.005
1.118
1.046
1.060
Macaristan
1.086
1.166
899
957
Litvanya
849
923
818
927
Brezilya
1.014
993
711
783
İsviçre
869
952
720
705
Liste Toplamı
112.772
122.262
100.707
116.714
Genel Toplam
122.604
132.278
108.160
125.135
Kaynak: ITC-International Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi)-Trademap
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
2010
Ülke
Payları
(%)
27,3
8,8
8,4
6,2
5,0
3,4
3,3
2,9
2,2
2,0
1,9
1,8
1,6
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,6
0,6
93,3
100,0
13
Alt Ürünler İtibariyle Dünya Mobilya İhracatı (Değer: Milyon ABD $)
GTİP
No.
Ürünler
2007
2008
2009
2010
940110
Hava taşıtlarında kullanılan türde
oturmaya mahsus mobilyalar
1.034
1.094
608
542
940120
Motorlu taşıtlarda kullanılan
oturmaya mahsus mobilyalar
1.926
1.996
1.613
2.140
940130
Yüksekliği ayarlanabilen döner
koltuk-sandalyeler
2.663
3.033
2.315
2.852
940140
Yatak haline getirilebilen oturma
mobilyası (kamp ve bahçe için hariç)
1.137
1.241
1.164
1.282
940151
Hint kamışı/bambudan oturmaya
mahsus mobilyalar
78
85
76
71
940159
Roten kamışı, sepetçi söğüdü vb.
maddelerden oturmaya mahsus
mobilyalar
37
48
36
44
940161
Ahşap iskeletli içi doldurulmuş
oturmaya mahsus diğer mobilyalar
11.681
11.923
10.695
12.232
940169
Ahşap iskeletli içi doldurulmamış
oturmaya mahsus diğer mobilyalar
2.965
2.763
2.464
2.505
940171
Metal iskeletli içi doldurulmuş
oturmaya mahsus diğer mobilyalar
3.238
3.899
3.338
4.187
940179
Metal iskeletli içi doldurulmamış
oturmaya mahsus diğer mobilyalar
3.550
4.178
3.424
3.996
940180
Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
1.858
2.270
1.801
2.303
940190
Oturmaya mahsus mobilyaların
aksam, parçaları
20.259
21.105
15.689
20.023
940210
Dişçi/berber koltukları vb. koltuklar ve
aksam, parçaları
363
396
314
328
940290
Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan
mobilya, masa, karyola vb.
aksam/parçalar
2.052
2.522
2.349
2.554
940310
Yazıhanelerde kullanılan türde metal
mobilyalar
2.511
2.836
1.999
2.123
940320
Diğer metal mobilyalar
8.938
10.456
7.994
9.490
940330
Yazıhanelerde kullanılan türde ağaç
mobilyalar
3.891
4.253
2.905
2.962
940340
Mutfaklarda kullanılan türde ahşap
mobilyalar
5.872
6.004
4.961
5.076
940350
Yatak odalarında kullanılan türden
ahşap mobilyalar
7.857
8.373
7.200
8.588
940360
Diğer ahşap mobilyalar
22.165
23.177
19.707
23.048
940370
Plastik maddelerden diğer mobilyalar
1.398
1.584
1.419
1.583
940381
Hint kamışı/bambudan diğer
mobilyalar
180
162
119
127
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
14
940389
Diğer maddelerden diğer mobilyalar
1.279
1.732
1.865
1.993
940390
Diğer mobilyalara ait aksam, parçalar
11.323
12.540
10.205
10.781
940410
Somyalar
790
863
764
825
940421
Gözenekli kauçuk/plastikten yataklar
1.470
1.651
1.503
1.661
940429
Diğer maddelerden yataklar
1.353
1.534
1.247
1.438
122.604
132.278
108.160
125.135
Toplam
Kaynak: ITC-International Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi)-Trademap
Dünya mobilya ihracatı incelendiğinde değer itibariyle toplam ihracatın %18,4’ünü
oluşturan “diğer ahşap mobilyalar” bölümü 23,0 milyar dolar değerindeki ihracat ile başta
gelmektedir. %16’lık pay ve 20,0 milyar dolar ihracat rakamı ile “oturmaya mahsus
mobilyaların aksam ve parçaları” ikinci sırada ve %9,8’lik pay ve 12,2 milyar dolar ile
“ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar” üçüncü sırada yer
almaktadır.
İthalat
Ülkeler İtibariyle Dünya Mobilya İthalatı (Değer: Milyon ABD $)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Ülke Adı
2007
A.B.D.
Almanya
Fransa
İngiltere
Kanada
Japonya
İspanya
Hollanda
Belçika
İsviçre
İtalya
Avusturya
Avustralya
Rusya Federasyonu
İsveç
Norveç
Çin
Meksika
Güney Kore
Danimarka
Polonya
B.A.E.
Çek Cumhuriyeti
Suudi Arabistan
35.589
10.805
8.109
9.299
5.771
4.582
4.027
3.347
3.610
2.899
2.779
2.465
1.951
1.496
2.273
1.855
1.082
1.858
1.441
1.620
1.305
1.046
1.231
676
2008
33.133
11.987
8.981
8.867
5.870
4.803
4.079
3.724
3.864
3.173
2.846
2.629
2.295
2.069
2.405
2.036
1.195
1.853
1.388
1.715
1.684
1.394
1.484
52
2009
25.454
10.956
7.497
6.528
4.663
4.154
2.785
2.995
3.089
2.772
2.297
2.375
2.001
1.500
1.669
1.625
1.264
1.220
1.056
1.301
1.252
1.298
1.217
121
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
2010
32.555
11.968
8.180
7.194
5.677
4.700
3.192
3.139
2.991
2.920
2.516
2.287
2.266
2.049
1.908
1.714
1.698
1.641
1.394
1.384
1.267
1.227
1.155
947
2010
Ülke
Payları
(%)
25,9
9,5
6,5
5,7
4,5
3,7
2,5
2,5
2,4
2,3
2,0
1,8
1,8
1,6
1,5
1,4
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
15
25
Portekiz
816
880
706
26
Singapur
625
721
620
27
Slovakya
886
773
645
28
Hong Kong
753
752
656
29
Türkiye
680
738
537
30
Yunanistan
895
1.012
744
Liste Toplamı
115.774
118.402
94.998
Genel Toplam
131.040
136.159
108.457
Kaynak: ITC-International Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi)-Trademap
795
762
748
712
682
601
110.267
125.881
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
87,6
100,0
Dünya mobilya ithalatı yıllar itibariyle artış göstermiş olup, 2002’de 68,0 milyar dolardan
2010’da 125,8 milyar dolara yükselmiştir. İthalatta en büyük pay, ihracatta olduğu gibi
AB’ye aittir.
Dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı konumundaki ülke ise ABD’dir. ABD 2010’da 32,6
milyar dolar değerindeki ithalatı ile tek başına, dünya mobilya ithalatının ¼’lük kısmını
gerçekleştirmiştir.
ABD’den sonra en büyük ithalatçı ülke Almanya’dır. 2010’da 12 milyar dolarlık ithalatı ile
toplam dünya mobilya ithalatının %9,5’lik kısmını gerçekleştirmiştir. Diğer önemli ithalatçı
ülkeler ise şöyledir: Fransa, İngiltere, Kanada, Japonya ve İspanya.
Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Hollanda AB’nin en büyük mobilya
tüketicileridir. Söz konusu ülkeler nüfus yapısı itibariyle dışa açık, çok fazla seyahat eden,
çok-kültürlü insanları ile de mobilya tüketiminde değişik kültürlerin özelliklerinden
etkilenmektedir. Döşenmiş/kaplanmış oturma grupları (kanepe ve berjerler) ve mutfak
mobilyası AB mobilya piyasasında en fazla talep edilen ürün gruplarıdır. Yatak odası,
yemek odası ve diğer mobilyalar (salon mobilyası) AB mobilya tüketiminin yaklaşık %40’ını
oluşturmaktadır. Gelecek yıllarda AB mobilya pazarındaki büyümenin yavaşlaması
beklenmektedir. Bununla birlikte geleneksel mobilyadan modern mobilyaya doğru olan
yönelimin devam etmesi ve mobilya tasarım ve tarzındaki çeşitliliğin de artması
öngörülmektedir. Ayrıca AB tüketim kalıbında öne çıkan bir diğer önemli husus da var olan
mobilya gruplarına uyum sağlayabilen bağımsız mobilya parçalarının takım/set şeklinde
mobilya alımlarına göre pazar paylarını artırıyor olmasıdır. Bu ürün grubunun tüketimdeki
ve ithalattaki oranı yaklaşık %17’dir. Tüketici grubu açısından da 45 yaş üzeri, tek başına
yaşayan kesimin modern mobilya tercihinde artış beklenmektedir. Mobilyada düşük kalitedüşük fiyat ve yüksek kalite-yüksek fiyat şeklinde oluşan ürün yapılanmasının da artacağı
düşünülmektedir.
AB ahşap mobilya piyasasındaki eğilimler, bu pazara girmeye çalışan ve kendine yeni bir
pazar bölümü arayan firmaların yatak odası ve diğer ev mobilyası üzerinde yoğunlaşmaları
gerektiği yönündedir. Kiraz, tik ve diğer koyu tonlu ahşaplar rağbet görmekle birlikte,
tüketici tercihleri ahşap malzemede daha açık tonlara, kayın, akçaağaç ve huş ağacına
kaymaktadır. Yeni eğilimler, nostalji ve sıcaklık veren tonlar ile modern mobilyada yerel
unsurların öne çıktığı tasarımlardır. Lamine ve kaplamadan masif mobilyaya dönüş vardır.
Mobilyaların çok amaçlı/fonksiyonlu, konforlu/rahat ve esnek olması önem kazanmaktadır.
AB’nin artan yaşlı nüfusu ile birlikte mobilyada ergonominin önemi artmaktadır.
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
16
Alt Ürünler İtibariyle Dünya Mobilya İthalatı (Değer: Milyon ABD $)
GTİP No.
940110
940120
940130
940140
940151
940159
940161
940169
940171
940179
940180
940190
940210
940290
940310
940320
940330
940340
940350
Ürünler
2007
Hava taşıtlarında kullanılan türde
oturmaya mahsus mobilyalar
Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya
mahsus mobilyalar
Yüksekliği ayarlanabilen döner koltuksandalyeler
Yatak haline getirilebilen oturma
mobilyası (kamp ve bahçe için hariç)
Hint kamışı/bambudan oturmaya mahsus
mobilyalar
Roten kamışı, sepetçi söğüdü vb.
maddelerden oturmaya mahsus
mobilyalar
Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya
mahsus diğer mobilyalar
Ahşap iskeletli içi doldurulmamış
oturmaya mahsus diğer mobilyalar
Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya
mahsus diğer mobilyalar
Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya
mahsus diğer mobilyalar
Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
Oturmaya mahsus mobilyaların aksam,
parçaları
Dişçi/berber koltukları vb. koltuklar ve
aksam, parçaları
Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilya,
masa, karyola vb. Aksam/parçalar
Yazıhanelerde kullanılan türde metal
mobilyalar
Diğer metal mobilyalar
Yazıhanelerde kullanılan türde ahşap
mobilyalar
Mutfaklarda kullanılan türde ahşap
mobilyalar
Yatak odalarında kullanılan türden ahşap
mobilyalar
2008
2009
2010
849
917
714
831
2.265
2.217
1.480
2.194
2.924
3.129
2.411
2.924
1.046
1.175
993
1.093
19
21
4
3
314
275
207
207
108
108
82
91
13.016
13.401
11.217
12.851
3.212
3.095
2.489
2.669
3.135
3.412
2.919
3.558
4.231
4.718
4.022
4.717
2.195
2.589
2.220
2.801
22.358
21.796
16.499
21.875
398
435
344
370
2.113
2.600
2.408
2.769
2.613
2.842
1.902
2.060
10.475
11.330
8.881
10.372
3.784
3.880
2.590
2.733
4.994
5.119
4.042
4.034
9.148
9.075
7.672
8.606
23.797
24.578
19.838
21.898
1.927
1.992
1.632
1.930
940360
Diğer ahşap mobilyalar
940370
Plastik maddelerden diğer mobilyalar
940381
Hint kamışı/bambudan diğer mobilyalar
940389
Diğer maddelerden diğer mobilyalar
239
132
36
44
940390
Diğer mobilyalara ait aksam, parçalar
335
325
210
198
940410
Somyalar
1.274
1.423
1.388
1.637
940421
Gözenekli kauçuk/plastikten yataklar
11.318
12.258
9.303
10.135
940429
Diğer maddelerden yataklar
549
579
476
553
Toplam
131.040
136.159
Kaynak: ITC-International Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi)-Trademap
108.457
125.881
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012
17
Download

Mobilya Sektörü - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası