Ročník 1. - Číslo 1 - 1. čtvrtletí 2012 - 2. dubna 2012
Vážení přátelé.
NOVÁ IMAGE SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s.
Již v průběhu roku 2011 jste mohli zaznamenat postupnou změnu
image naší společnosti. Novým motivem RI OKNA se stal východ slunce
symbolizující začátek nečeho nového na pozadí dolmenu (prehistorická
megalitická stavba z velkých nepravidelných kamenných bloků, zpravidla
gigantických rozměrů), který naopak symbolizuje cosi trvalého, starého
jako je lidstvo samo a zároveň jakýsi otvor, součást každé stavby. Ve spojení
s logotypem RI OKNA, novým symbolem PARTNERSTVÍ (více informací
naleznete na str. 2) a znakem kvality EQW (European Quality Windows)
budeme používat také nový slogan společnosti PARTNERSTVÍ TRVALÉ
HODNOTY (RI partnerství - OKNA trvalé hodnoty).
MIMOŘÁDNÁ AKCE „ZLATÁ RI OKNA“
Dne 16. ledna 2012 odstartovala mimořádná zimní akce naší
společnosti, během které měli naši zákazníci možnost vyhrát v losování 20 g
zlatou cihličku. Losování pod dohledem notáře probíhalo každý týden od 31. 1.
a končí dne 3. 4. 2012. Fotografie dosavadních vítězů přinášíme na str. 4.
Od 26. 3. do 8. 6. 2012 také na Slovensku! Podmínky na str. 5 a 6.
Do rukou se Vám dostalo první vydání
nově vznikajícího čtvrtletníku naší společnosti,
magazínu OKNOVINKY, prostřednictvím
kterého bychom Vás rádi průběžně informovali
o oborových, personálních nebo například
společenských novinkách týkajících se naší
společnosti a událostech, které se v uplynulém
čtvrtletí udály.
Rád bych se nyní vrátil ještě k loňskému
roku. Tento v pořadí již sedmnáctý rok našeho
působení na trhu s otvorovými výplněmi byl
pro naši společnost i přes přetrvávající krizi ve
stavebnictví rokem poměrně úspěšným. Jako
jedni z mála výrobců plastových oken a dveří
v ČR jsme v loňském roce vyprodukovali
více otvorových výplní než v roce předešlém
- přibližně 300 tis. kusů, celkový obrat
byl pak zhruba 920 mil. Kč. Společnost v
průběhu roku zaměstnávala 301 kmenových
zaměstnanců a více než 256 externích
partnerů nejen u nás, ale také na Slovensku,
v Itálii, Rakousku a dalších evropských zemích.
Všem bych touto cestou ještě jednou rád za
odvedené výkony v loňském roce poděkoval
a do letošního roku popřál minimálně stejné
množství nejen úspěchů, ale také spokojenosti
v rámci RI OKNA.
Dá se předpokládat, že tento rok bude
opět rokem velmi náročným. Rozmach
obchodu s plastovými otvorovými výplněmi
je nenávratně za námi a tak je na nás
všechny rok od roku vyvíjen vyšší tlak, od nás
všech jsou očekávány pouze takové výkony,
které naší společnosti pomohou udržet
si místo mezi předními producenty v našem
oboru. Je pouze na nás samotných jak se této
situaci postavíme.
Bude-li to čelem s notnou dávkou loajality,
pracovitosti a píle každého z nás pak pevně
věřím, že naši výbornou pozici na trhu úspěšně
obhájíme, což v konečném důsledku povede
ke spokojenosti nás všech.
S přáním pevného zdraví a všeho nejlepšího,
Petr Ingr
předseda představenstva
SYMBOL PARTNERSTVÍ RI OKNA TRADIČNÍ SETKÁNÍ S PARTNERY
Naše společnost stojí před otázkou. Proč chceme v další
vývojové etapě naší společnosti uplatnit pojem „partnerství“?
Pojem, který tak jednoduše a výstižně vyjadřuje i ty nejsložitější
vztahy mezi obchodními partnery. Vztahy postavené
na základních principech slušnosti, vzájemného respektu
a spolupráce na dosažení stejných cílů.
Odpověď najdeme, když se zamyslíme, jak nejlépe se dá vyjádřit
princip partnerství v grafické podobě. Jaký grafický symbol zvolit,
aby co nejlépe odpovídal našemu záměru a mohl nás provázet
po celou dobu této etapy. Aby co nejlépe vyjádřil celou širokou
škálu nejrůznějších vazeb, které se v pojmu „partnerství “vyskytují.
Toto je řešení naší otázky, to je odpověď.
Okno má zpravidla pravoúhlý tvar. Za nejdokonalejší
geometrický tvar byl ve všech obdobích dějin lidské společnosti
označován čtverec. Čtvercové okno je tedy okno v dokonalém
tvaru. Dokonalý výtvor lidského rozumu a lidské dovednosti.
Spojme dohromady dva tyto symboly. Spojme dva čtverce
vzájemně pootočené. Když je vzájemně propleteme, nedají se
rozdělit. Jsou navždy spojeny a přitom jejich geometrická čistota
zůstává zachována.
Je to spojení, kde jeden nepopírá druhého, kde druhý
nezastiňuje prvního. Oba jdou za stejným cílem. Nikdo není vpředu
a nikdo není vzadu. Jsou si plně rovni, jsou to dva rovnoprávní
partneři na společné cestě.
V pátek 12. prosince 2011 proběhlo v areálu společnosti
RI OKNA a.s. setkání s většinou našich obchodních partnerů
působících na území Slovenské republiky. V průběhu tohoto setkání
byla udělena jednotlivá ocenění nejlepším obchodním zástupcům
naší společnosti na Slovensku v uplynulém roce. Vánoční
atmosféra tohoto podvečerního setkání se poté přesunula
do prostor bzeneckého hotelu „Junior“, kde za doprovodu hudby
pokračovalo příjemné posezení a společné hodnocení nejen
pracovních záležitostí.
Podobný scénář mělo také setkání s našimi partnery z celé
České republiky, které se ovšem kompletně odehrálo v prostorách
hotelu „Strážničan“ ve Strážnici dne 13. ledna 2012. Po předání
ocenění jednotlivým výhercům následoval skvělý společný večer
plný pohody, skvělé hudby a především přátelské atmosféry.
Všem oceněným zástupcům tímto srdečně gratulujeme
a všem našim partnerům zároveň děkujeme za jejich práci
odvedenou v loňském roce.
Pokusme se tento symbol přijmout a naplnit jeho poslání.
1. MÍSTO - OBCHODNÍK ROKU 2011 NA SLOVENSKU
Pan Petr Ingr, předseda představenstva RI OKNA a.s., předal hlavní cenu panu
Martinu Richterovi, řediteli společnosti, a panu Ing. Jaroslavu Mazelovi, zástupci
ředitele společnosti RI PLAST s.r.o. z Martina.
Náš nový symbol má osm vrcholů.
Osm pevných bodů, bez kterých by se nám těžko dařilo
náš záměr realizovat.
Odvaha
bez které bychom se nepustili do začátku nové etapy
Odhodlání
bez kterého bychom nepřekonali počáteční potíže
Odbornost
bez které by to rozhodně nešlo
Oběť
bez které bychom nic nezískali
Ohleduplnost
bez které bychom u našich partnerů neuspěli
Opora
bez které by dílčí snahy jednotlivců nemohly přežít
Odměna
bez které by nás naše práce ničím nenaplňovala
Okno
bez kterého by to nemělo žádný smysl
1. MÍSTO - OBCHODNÍK ROKU 2011 V ČR
Panu Ing. Karlu Kadaňkovi, majiteli společnosti PLASTOVÁ OKNA HEŘMANŮV
MĚSTEC s.r.o. z Heřmanova Městce, předal ocenění pro vítěze v rámci celé
České republiky pan Martin Ištvánek, obchodní ředitel společnosti RI OKNA a.s.
SR - OBCHODNÍK ROKU: 1. místo - RI PLAST s.r.o., Martin; 2. místo
EXTERIER SK s.r.o., Nitra; 3. místo - AKATYST, s.r.o., Košice; 4. místo
JM centrum, s.r.o., Prešov; 5. místo - Vaše Okná, s.r.o., Vranov nad Topľou.
SR - SKOKAN ROKU: SATIA-okná, s.r.o., Varín a Movyrob, Prešov.
SKOKAN ROKU 2011 NA SLOVENSKU
Za největší navýšení obratu oproti roku 2010 byla na Slovensku oceněna
společnost SATIA-okná, s.r.o. z Varína. Cenu společně s dortem převzali manželé
Mária a Jozef Rampašekovi, majitelé společnosti.
ČR - OBCHODNÍK ROKU: 1. místo - RI OKNA a.s., Pobočka Heřmanův
Městec; 2. místo - Pobočka Oslavany; 3. místo - Pobočka Plzeň; 4. místo
Pobočka Nový Jičín; 5. místo - Pobočka Slavičín.
ČR - SKOKAN ROKU: RI OKNA a.s., Pobočka Heřmanův Městec.
SKOKAN ROKU 2011 V ČESKÉ REPUBLICE
Panu Ing. Karlu Kadaňkovi, majiteli společnosti PLASTOVÁ OKNA HEŘMANŮV
MĚSTEC s.r.o., bylo předáno také ocenění za největší navýšení obratu oproti
roku 2010. Cenu předala paní Ing. Kamila Ingrová, personální ředitelka RI OKNA a.s.
VŠEM VÝHERCŮM ZLATÉ CIHLIČKY TÍMTO
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!
4. VÝHERCE
Čtvrtým výhercem se stal pan Dalimil Budiš z Lomnic. Cihličku předával
pan Lubomír Uličník, manažer obchodní sítě společnosti RI OKNA a.s.
1. VÝHERCE
Prvním výhercem se stal pan Karel Magyár z Nýřan. Cihličku předával
pan Lubomír Uličník, manažer obchodní sítě společnosti RI OKNA a.s.
5. VÝHERCE
Pátým výhercem se stala paní Zuzana Slezáková z Hodonína. Cihličku převzal
z rukou obchodnice RI OKNA a.s. paní Hany Chvostalové její otec, pan Ing. Slezák.
2. VÝHERCE
Druhým výhercem se stal pan Jaroslav Herman z Brna. Cihličku z rukou
pana Lubomíra Uličníka převzala jeho přítelkyně, paní Jana Chudá.
6. VÝHERCE
Šestým výhercem se stal pan Zdeněk Kordula z Šardic. Cihličku převzal
z rukou slečny Ing. Hany Sojkové, marketingové referentky RI OKNA a.s.
3. VÝHERCE
Třetím výhercem se stala paní Pavla Nováková z Kroměříže.
7. VÝHERCE
Sedmým výhercem se stal pan Ladislav Tomko z Varnsdorfu.
Mimoriadna jarná akcia
Objednajte si RI OKNA
a vyhrajte zlatú tehličku
PARTNERST
VO TRVALE
J HODNOTY
ŽREBUJEME
KAŽDÝ TÝŽ
DEŇ!
O
Pravidlá súťaže
Podmienkou zaradenia do súťaže je nákup okien alebo
dverí v období od 26. 3. do 8. 6. od spoločnosti
RI OKNA a.s.
Každý týždeň od 11. 4. do 13. 6. žrebujeme jedného výhercu
zlatej tehličky. Pokiaľ po prvýkrát nevyhráte, nevadí. Stále
zostávate v osudí a vaša šanca na výhru stále trvá v jednom
z ďalších žrebovaní. Žrebovanie prebieha za účasti notára.
Bližšie informácie o súťaži nájdete na našich stránkach
www.ri-okna.com.
d 26. 3. do 8
. 6. 2012
Zlato ako poistka proti kríze
Zlato patrí k najstarším prostriedkom, ktoré ľudia
používajú na zachovanie hodnoty. V dobe krízy
posilňuje svoju hodnotu. Majetok uložený v zlate
je možné speňažiť kdekoľvek na svete. RI OKNA
na Vás myslia a ponúkajú Vám zlatú tehličku,
ktorá môže byť základom Vašej budúcej istoty.
Podmienky súťaže
Usporiadateľ súťaže
RI OKNA a.s.
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
Česká republika
3.
4.
Priebeh súťaže
Podmienkou pre zaradenie do súťaže je nákup okien alebo dverí v období
od 26. 3. do 8. 6. od spoločnosti RI OKNA a.s. a zaplatená záloha vo výške
70% z celkovej hodnoty zákazky.
Zákazník, ktorý splní vyššie uvedenú podmienku, bude zaradený do žrebovania
v týždni, v ktorom bude záloha pripísaná v prospech účtu usporiadateľa
súťaže. Žrebovanie bude prebiehať každý týždeň vždy v utorok nasledujúceho
týždňa. Prvé žrebovanie prebehne 11. 4. 2012. Aktuálny víťaz súťaže bude
oboznámený s výhrou telefonicky alebo e-mailom a zároveň bude zverejnený
na portály www.ri-okna.com.
5.
6.
7.
8.
Cenu - 20g zlatú tehličku - si po dohode s organizátorom súťaže vyzdvihne
v mieste uskutočnenia objednávky tovaru.
Kupujúci má právo sa súťaže nezúčastniť, čo uvedie do zmluvy pri jej
podpise.
Žrebovanie výhercov prebehne pod dohľadom štátneho notára, z každého
žrebovania bude urobený notársky zápis.
Termíny žrebovania
26. 3. 2012 začiatok súťaže ZLATÉ RI OKNA
11. 4. 2012 I. žrebovanie
18. 4. 2012 II. žrebovanie
25. 4. 2012 III. žrebovanie
2. 5. 2012 IV. žrebovanie
9. 5. 2012 V. žrebovanie
16. 5. 2012 VI. žrebovanie
23. 5. 2012 VII. žrebovanie
30. 5. 2012 VIII. žrebovanie
6. 6. 2012 XI. žrebovanie
13. 6. 2012 X. žrebovanie
8. 6. 2012 ukončenie súťaže ZLATÉ RI OKNA
Podmienky súťaže
1. Súťaž prebieha od 26. 3. 2012 do 8. 6. 2012 na území Slovenskej
republiky.
2. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby s trvalým pobytom v SR, ktoré budú
v dobe trvania súťaže staršie ako 18 rokov.
Výhry v súťaži, účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou
ani alternatívne plniť v peniazoch.
Súťažiaci sa zapájajú do súťaže s vedomím, že nemôžu požadovať
peňažité plnenie výmenou za výhry. Usporiadateľ si zároveň vyhradzuje
právo v prípade potreby na základe vlastnej úvahy zmeniť výhry,
ktoré získavajú súťažiaci, alebo ich typovú špecifikáciu.
Zo súťaže sú vylúčení všetci rodinní príslušníci usporiadateľa,
osoby jemu blízke a predajcovia predajnej siete RI OKNA a.s.
Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasia s jej pravidlami a zaväzujú
sa ich dodržiavať. O všetkých sporných otázkach spojených so súťažou
rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.
Účasťou v súťaži prejavuje súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a s tým,
že usporiadateľ je oprávnený bezplatne uverejňovať mená, podobizne
a obrazové či zvukové záznamy výhercov a osôb na www stránkach
usporiadateľa, v informačných prostriedkoch a v propagačných
materiáloch usporiadateľa po dobu 1 roka od ukončenia tejto súťaže.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, súťaž skrátiť
alebo bez náhrady ukončiť a to kedykoľvek v priebehu súťaže,
a to formou oznámenia uverejneného na www.ri-okna.com.
Osobné údaje
9.
Súťažiaci súhlasom so zaradením do súťaže dáva usporiadateľovi,
v súlade zo zákonom č. 428/2002 Z. z. a zákonom č. 351/2011
Z. z. v platnom znení súhlas so spracovaním jeho osobných údajov
(meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefón a email) pre ďalšie
obchodné a marketingové účely usporiadateľa, a ak sa stane
výhercom, tiež so spracovaním svojich osobných údajov v tom istom
rozsahu za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, odovzdanie
výhry zo súťaže a pre ďalšie obchodné a marketingové účely
usporiadateľa, a to po dobu 1 roka. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas
s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a účelom vyššie
uvedeným spracované aj prostredníctvom tretích osôb poverených
usporiadateľom. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci
má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu
usporiadateľa, a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z., tj. najmä
právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť,
zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu.
10. Súťažiaci súhlasom so zaradením do súťaže dáva usporiadateľovi
v súlade s §12 Občianskeho zákonníka v platnom znení súhlas
s použitím svojej podobizne a obrazových snímok týkajúcich sa jeho
osoby získaných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže
a odovzdávaním výhier (ďalej iba „fotka“) pre komerčné účely na všetkých
komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými
obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným
spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela.
Súťažiaci udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového,
množstevného a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.
Tento súhlas sa vťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ fotku
v súlade s jeho určením poskytne.
Áno, súhlasím s pravidlami lotérijnej súťaže „Zlaté RI OKNA“.
Meno a priezvisko:
Číslo zmluvy:
E-mail:
Telefón:
RI OKNA a.s.
Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika
telefon: +420 - 518 389 517 -9
fax: +420 - 518 389 516
e-mail: [email protected]
www.ri-okna.com
Podpis:
Pečiatka:
PARTNERSTVO TRVALEJ HODNOTY
PARTNERSTVÍ TRVALÉ HODNOTY
NOVINKA V SORTIMENTU RI OKNA! DALŠÍ TŘI NOVÁ ZASTOUPENÍ V ČR
V prvním čtvrtletí letošního roku vznikla tři nová
zastoupení naší společnosti v České republice. Všem
přejeme hodně zdaru a spokojenosti v rámci RI OKNA.
Dveřní profil PONZIO® NT 78 PE
Dveřní profil PONZIO® NT 68 PE
Okenní profil PONZIO® NT 78 PE
Od ledna letošního roku jsme rozšířili náš sortiment
o nabídku hliníkových profilů značky PONZIO ®. Dovolte,
abychom Vám tímto představili alespoň obrazem některé z nich.
Veškeré informace o nabídce a vlastnostech jednotlivých prvků
Vám rádi podají pracovníci divize hliníkových systémů.
RI NOVĚ V OLOMOUCI na adrese Wellnerova 1 („ušatý“
dům u magistrátu města - Ušák), 779 00 Olomouc;
mobil: 773 899 005; telefon/fax: 585 220 599; e-mail:
[email protected] nebo [email protected]
RI NOVĚ VE SVITAVÁCH OKNA SVITAVY, s.r.o. - T. G. Masaryka
55/18 (vedle Obchodní akademie), 568 02 Svitavy; mobil: 603
366 027 nebo 608 819 111; telefon: 461 315 943; e-mail:
[email protected]
RI NOVĚ V PROSTĚJOVĚ MKA service s.r.o. - Plumlovská 54a,
796 01 Prostějov; mobil: 724 710 709; telefon: 582 334 257;
e-mail: [email protected]
V nejbližších týdnech budou otevřena nová zastoupení v Břeclavi
a v Hodoníně.
DĚLEJME SVOU PRÁCI PRECIZNĚ! :-)
PROSBA REDAKCE
Rádi bychom Vás tímto požádali o spolupráci
na dalších vydáních našeho magazínu. Uvítáme
všechny Vámi dodané příspěvky a fotografie, které
budou jakkoliv souviset s údálostmi v naší společnosti,
s námi nabízeným sortimentem nebo například
informace o společenském dění, Vaší podpoře kultury
a sportu v regionu aj. Příspěvky prosím zasílejte
na e-mail: [email protected]
Těšíme se na spolupráci s Vámi,
redakční rada Vašich OKNOVINEK
OKNOVINKY vydává společnost RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, Česká republika, IČ: 60724862. Vychází čtvrtletně v nákladu
2 000 ks. Redakční rada: Ing. Kamila Ingrová, Ing. Hana Sojková, Petr Vojtek. Vaše příspěvky zasílejte na adresu [email protected]
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací.
2012 © RI OKNA a.s.
Download

NOVÁ IMAGE SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. MIMOŘÁDNÁ AKCE