Hodnoty materskej školy
Mnohým deťom v predškolskom veku chýba dodržiavanie základných pravidiel (režim
dňa, základy stolovania, používať slová prosím, ďakujem)
Budeme dodržiavať vopred dohodnuté pravidlá:
- neformálna atmosféra (dieťa si vyberie hru)
- možnosť voľného sedenia
- rovnocenný vzťah (učiteľ - dieťa)
- otvorená komunikácia (dôvera)
- rešpektovanie daného pravidla (počúvam, hovorím )
- nehodnotiť deti (spätná väzba na danú situáciu)
- aktívne počúvanie (nik na svete nie je sám – chcem sa podeliť – ustúpiť – prepáč)
Dieťa by malo povedať ako sa cíti a rešpektovať pocity druhých detí
Rozvíjať u detí asertívne správanie, aby bolo deťom jasné, že môžu odmietnuť, že
momentálne na to nemám chuť, odmietam, zle sa cítim
V našej materskej škole sa budú rozvíjať kompetencie, kde budeme brať do úvahy
hodnotiace kritéria:
DIEŤA–
1. čo má – čo vie,
2. čo by malo vedieť
3. čo by mohlo dosiahnuť na konci školského roka.
Download

Hodnoty MŠ