Pravidlá používania darčekových poukážok
Škola varenia - Radosť variť
1. Darčeková poukážka je akceptovaná ako platidlo za predpokladu, že obsahuje tieto náležitosti:
a) Hodnotu poukážky
b) Pečiatku
c) Dátum vydania a dátum platnosti
d) Podpis osoby, ktorá poukážku vydala
e) Evidenčné číslo darčekovej poukážky
2. Darčekovú poukážku je možné použiť ako platidlo za predpokladu, že hodnota zakúpeného kurzu
zodpovedá hodnote poukážky. V prípade nižšej ceny kurzu sa z poukážky nevydáva. V prípade, že
je kurz drahší, vzniknutý rozdiel je potrebné doplatiť, na doplatok bude vystavený riadny daňový
doklad.
3. Darčeková poukážka je prenosná, nie je viazaná na meno.
4. Darčeková poukážka je platná na jeden vybraný kurz, pričom využiť ju môžu maximálne dve osoby.
5. Darčekovú poukážku je možné využiť do dátumu, ktorý je na nej uvedený. Platí pre dátum kurzu,
nie pre dátum registrácie na kurz. Ak majiteľ poukážky nestihol absolvovať kurz v dátume, ktorý je
na nej uvedený, poukážka sa stáva neplatná, bez nároku na jej výmenu.
6. V prípade záujmu o darčekovú poukážku prosím píšte na [email protected], darčekovú
poukážku je možné prevziať iba osobne v Škole varenia – Radosť variť v Poluse.
7. Všetky informácie o Škole varenia vrátane rozpisu jednotlivých kurzv sú na www.facebook.sk
Radosť variť – Škola varenia v Poluse alebo na www.polus.sk. Prihlášky prosím zasielajte na
[email protected]
V Bratislave, dňa 1.4.2014
Download

Pravidlá používania darčekových poukážok