GRENADA (Karibik)
Rozloha 345 km², Grenada sa skladá z väčšieho ostrova severne od Trinidadu a niekoľkých
malých ostrovov južne od ostrova St.Vincent. Hlavné mesto St.George's. Obyvateľstvo rok 2010
– 104 tisíc, urbanizovaných je 31%, priemerný vek 75 rokov, gramotnosť 95%. Oficiálny jazyk
je angličtina, ale zaužívaný je aj jeden z grenadských dialektov. Všetky používané jazyky sú 3,
Bibliu majú preloženú do 1 jazyka, NZ do 1 jazyka, čiastočný preklad v 1 jazyku. Hlavnými
ekonomickými aktivitami sú turizmus, hlavne rekreačné plavby po mori, poľnohospodárstvo,
vývoz korenia, kakaových bôbov a banánov. Od roku 1984 má Grenada medzinárodné letisko.
Napriek najrýchlejšie sa rozvíjajúcej ekonomike v Karibiku je chudoba veľmi rozšírená a je
príčinou emigrácie a sťahovaniu sa ľudí za prácou do miest. Francúzi vládli Grenade od roku
1650-1783, keď postúpili vládu Britom. V roku 1974 získala Grenada nezávislosť za búrlivých
podmienok. V roku 1983 zasiahli USA vojensky, aby podporili demokratickú vládu. V súčasnosti
je Grenada konštitučnou monarchiou s demokratickou formou vládnutia. V krajine je úplná
náboženská sloboda. Kresťania predstavujú 94% obyvateľstva, z toho katolíci 54%. U mnohých
ľudí je viera žiaľ len formálnou záležitosťou. Mnohé denominácie združené v Evanjelickej
aliancii a Konferencii cirkví Grenady, dokazujú živú kresťanskú existenciu. Veľmi chýba
výraznejšia misijná činnosť. V rokoch 2004 a 2005 zasiahli krajinu pustošivé hurikány.
Zničených bolo 90% domov a obytných budov a tiež poľnohospodársky a turistický sektor.
Získanie prostriedkov na opravy si vyžiadalo veľké zadĺženie krajiny. Pre nedostatok
pracovných príležitostí sa mnoho mladých ľudí nachádza v bezvýchodiskovej situácii.
Odchádzanie otcov rodín za prácou do veľkých vzdialeností od bydliska, kladie veľké
požiadavky na ženy-matky na pleciach ktorých leží fyzická i duchovná starostlivosť o rodiny.
Modlíme sa za:
to, aby sa krajina ekonomicky i morálne zotavila z dopadu prírodných katastrof
aby sa stala viac závislou na Pánu Bohu ako na materiálnych veciach
oživenie kresťanskej viery v krajine
Download

GRENADA (Karibik) Rozloha 345 km², Grenada sa skladá z