Španielsko (Európa)
Rozloha 504783 km2. K centrálnemu územiu patria ostrovy Baleáry, Kanárske ostrovy a časti
Centa a Melila na severnom pobreží Afriky. Hlavné mesto Madrid. Obyvateľstvo – 45,450 mil.,
urbanizovaných je 77%, priemerná dĺžka života je 80 rokov, gramotnosť 97,7%. Oficiálne jazyky
sú španielčina (kastílčina), katalánčina, galicíjčina, baskičtina. Krajina má za sebou bohatú a
dlhú históriu. V 16. storočí patrilo Španielsko medzi silné hospodárske krajiny. Potom
nasledovali storočia úpadku a stagnácie. Vstup do EU v roku 1986 dopomohol pretransformovať
krajinu. Stala sa ekonomicky silnou, životná úroveň sa rapídne zvýšila. Hlavné zdroje príjmov sú
turizmus, poľnohospodárstvo, priemysel. Španielsko má v rámci EU najvyššiu nezamestnanosť.
Maurská moslimská okupácia skončila v roku 1492. Španielske svetové impérium trvalo tri
storočia. 19. a 20. storočie boli poznačené nestabilitou, občianskymi vojnami a diktátorstvom. Po
odchode diktátora Franca sa Španielsko stalo konštitučnou monarchiou. Boj Baskov za
nezávislosť trápi Španielsko od roku 1961. Moderná transformácia krajiny prináša so sebou aj
mnoho negatív. Hedonistický a egoistický životný štýl, túžba po majetku sú často faktory, ktoré
spôsobujú mnohé moderné choroby a tiež depresie, závislosti a zadlžovanie. Je zložité osloviť
mladú generáciu so zvesťou evanjelia. Krajina zápasí s mnohými okultnými praktikami, ktoré sa
šíria. Narastá počet svedkov Jehovových, stúpa počet mormónov v krajine, objavujú sa nové
sekty. Veľkou pliagou sú drogy. Španieli sú na svete najväčšími užívateľmi narkotík, užívateľov
je okolo 2 miliónov. Ďalší problém je gamblerstvo. Španielske domácnosti utratia 15% svojich
príjmov v stávkových kanceláriách. K morálnemu úpadku dochádza i v sexuálnej etike.
Prostitúcia a umelé potraty sú bežné. Španieli majú jednu z najnižších pôrodností na svete.
Vzťahy medzi katolíkmi a protestantmi neboli vždy jednoduché. Ústava z roku 1978 zaručuje
rovnosť práva pre všetky vierovyznania. Katolicizmu ostáva však naďalej špecifické postavenie.
Dohoda o spolupráci, ktorú vláda podpísala v roku 1992, pre protestantov, moslimov a židov
znamenala krok dopredu. Španielsko sa z tradičnej katolíckej spoločnosti premieňa na
sekulárnu, multikultúrnu a multireligióznu spoločnosť. Kresťania predstavujú 77,1% populácie
– 35,056 mil., z toho je 74,8% katolíkov, 1% protestantov, bez vyznania je 19,5%, moslimov sú
2,4% židov 0,8%. Vo svete pôsobí 915 španielskych misionárov. Počet evanjelikálnych
kresťanov v Španielsku narastá. Sú to prevažne imigranti, ktorí so sebou prinášajú svoju
dynamickú vieru v Krista. Ich počet sa zvýšil zo 40000 (0,1%) v roku 1960 na viac 450000
(1,0%) v roku 2010. Hnutie “Filadelfia“, ktoré vzniklo medzi španielskymi Rómami v roku 1966,
má viac ako 200000 členov a priaznivcov. Kresťanské cirkvi, zvlášť majoritná katolícka čelia
kríze. Kým sa kedysi Španielsko považovalo za “najkatolíckejšiu” krajinu na svete, dnes o toto
hodnotenie prichádza. Kresťanská cirkev zápasí o dôveru obyvateľov. Len 17% obyvateľov sa
pravidelne zúčastňuje bohoslužieb. Len 14% mladých ľudí priznáva, že sú veriaci, menej ako
polovica mladých sa považuje za katolíkov. Staršie cirkevné zbory zakladali španielski
pracovníci, nové zbory zakladajú cudzinci. Mnohí misonári pochádzajú z latinsko-amerických
krajín, ktorých predkovia boli kedysi poddaní španielskych kolonizátorov. Len málo
protestantskch cirkevných zborov si môže dovoliť farára na plný úväzok. Pomáhajú misionári, či
rôzni spolupracovníci. Teologické vzdelanie sa dá získať v 15. seminároch a biblických školách.
V krajine v súčasnosti pôsobí 1000 zahraničných misionárov. Protestantizmus v krajine čakajú
veľké výzvy, ako osloviť evanjeliom mnohých obyvateľov krajiny.
Modlíme sa za:
• vládu krajiny
• sociálnu a duchovnú obnovu Španielska
• za duchovnú obnovu kresťanských cirkví pôsobiacich na území Španielska
• vzťahy medzi kresťanskými cirkvami
• misiu medzi obyvateľmi
Download

Španielsko (Európa) Rozloha 504783 km2. K centrálnemu územiu