"Kaliteli Hizmet"
"Quality Service"
www.neonenerji.com
MİSYON
Çözüm ortaklarına, deneyimli kadrosuyla kaliteden ödün vermeyerek enerji teknolojisinin gerektirdiği şekilde müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.
MISSION
As required by energy technology to provide
customer pleasure's continutiy with its talented
crew to the solution partners.
VİZYON
Santrallerde montaj, servis-bakım projeleri ile
enerji sektörünün en güvenilir ve tercih edilen
firması olmaktır.
VISION
To become the most reliable and most preferable
company of the energy sector with installation,
service maintance projects on sites.
.
İLKELERİMİZ
PRINCIPLES
 Emniyetli Çalışma
 Güvenilirlik
 Kalite
 Süreklilik
 Work in Safety
 Trust
 Quality
 Continuity
NEON ENERJİ
Neon Enerji Mühendislik Servis San. ve Tic.
Ltd. Şti., yenilenebilir enerji sektöründe montaj, bakım ve servis hizmeti vermek amacıyla
kurulmuş olup, projelerin yatırıma dönüşmesi
için her türlü teknik hizmeti sunmaktadır.
Neon Enerji Mühendislik Servis San. ve Tic.
Ltd. Şti., whether is established for giving
services on installation, maintenance and service, provides all kind of technical services for
investing projects in renewable energy sector.
Neon Enerjinin temel amacı, yerine getireceği
hizmetleri, "İş Güvenliği, Sağlık ve Çevre"
politikasıyla, optimum zaman ve maliyette
tamamlamaktır.
Neon Enerji's main purpose is completing
executed services with its EHS policy in optimum time and cost.
Bu amaçlar doğrultusunda Neon Enerji, sektörde aradığınız çözüm ortağınız olma yolunda
çalışmalarına devam etmektedir.
HİZMETLERİMİZ
Neon Enerji 4 temel faaliyet alanında hizmet
vermektedir .




Montaj
Bakım ve Servis Hizmetleri
Şalt ve Trafo Bakım Hizmetleri
Proje Geliştirme ve EPC.
In accordance with these purposes, Neon
Enerji is continuing to work towards becoming
your solution patner that you are looking for in
sector.
SERVICES
Neon Enerji gives services in four main areas
of activities.
 Installation
 Service-Support & Maintenance Services
 Substation and Transformer Maintenance
Services
 Project Development and EPC.
Montaj :
Neon Enerji, deneyimli teknik kadrosuyla iş güvenliğini ön planda
tutarak rüzgar türbinleri montaj hizmeti vermektedir.




Türbin malzemelerinin tahliyesi ve kontrolü
Mekanik ve Elektrik Montaj
Dişli Kutusu ve Jeneratör Alignments
Finishing & IIP
Installation:
Neon Enerji, gives wind turbines installation service with its
talented technical crew by taking EHS forefront




Receiving and Controling of Turbine Materials
Mechanical and Electrical Installation
Gearbox ve Generator Alignments
Finishing & IIP
Bakım ve Servis Hizmetleri :
Neon Enerji, rüzgar enerji santrallerinin verimini optimum seviyede
tutarak işletme kriterleri doğrultusunda planlı ve plansız bakım hizmetleri sunmaktadır.





Planlı ve Plansız Bakım
Servis destek hizmeti
Retrofit
Yağ ve filtre değişimi
Majör operasyon
 Rulman değişimi
 Dişli Kutusu değişimi
 Türbin lokasyon değişimi
Service-Support and Maintenance Services :
Neon Enerji, provides planned and unplanned maintenance service
accordance with corporation criteries by taking efficieny of wind
power plants to optimum level.





Planned and Unplanned Maintenance
Service-Support
Retrofit
Oil and filter exchange
Major operation
 Bearing exchange
 Gearbox exchange
 Turbine relocation
Şalt ve Trafo Bakım Hizmetleri :




Şalt Merkezi ve Trafo Bakım Hizmetleri.
Şalt Merkezi RTU - Haberleşme Sistemlerinin Kurulması.
Şalt Merkezi Scada Sistemlerinin Kurulması.
Şalt Merkezi ve Türbin Topraklama Ölçümlerinin Yapılması.
Substation and Transformer Maintenance Services :




Substation and Transformer Maintenance Service.
Installation of Substation RTU - Communication Systems.
Installation of Substation SCADA Systems.
Testing Ground Measurement of Substation and Turbines.
Proje Geliştirme ve EPC :
Neon Enerji, deneyimli teknik kadrosu ile rüzgar enerji santrali projelerinin her aşamasında görev alarak, anahtar teslim projelerin üretime
geçmesini hedeflemiştir.
Proje Geliştirme ve EPC :
Neon Enerji, purposes go into production of turnkey projects by
taking in charge all phases of wind power plant project with its
talented technical crew.
KALİTE, ÇEVRE, SAĞLIK ve EMNİYET POLİTİKAMIZ
QUALITY, ENVIRONMENT, HEALTH
and SAFETY POLICY
 Önceliğimiz vermiş olduğumuz hizmeti,
müşteri istek ve talepleri doğrultusunda
zamanında tamamlamaktır.
 Our priority is completing service in time
that is given by us according to customer's
wish and claims.
 Çalışmalarımız sırasında çevre bilinciyle
hareket ederek, verilebilecek olası zararları
minimize etmektir.
 To minimize possible harm that can be
done,we should our job with environment
conscious.
 İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili eğitimleri
zamanında gerçekleştirerek, personelin sahada bu kurallar çerçevesinde çalışmasını
sağlamak.
 To provide working in site in accordance
with EHS rules to our staff by performing
EHS educations in time.
 Tecrübeli ve eğitimli kadromuzla müşterilerimize her zaman en kaliteli ve ekonomik
çözümleri sunmaya devam etmek.

To continue provide most quality and
economical solutions to our customers
with our talented and educated crew.
REFERANSLAR / REFERENCES
Montaj Hizmeti / Installation Service ;

4 x GE 2,75 MW

10 x GE 2,75 MW

10 x GE 1,6 MW

4 x GE 2,75 MW

2 x V-100 2,0 MW

14 x GE 2,75 MW

3 x GE DFIG
- Düzova RES, Bergama - İzmir
- Salman RES, Karaburun - İzmir
- Karadere RES, Merkez - Kırklareli
- Ziyaret RES, Samandağ - Hatay
- Kangal RES, Sivas - Gürün
- Şadıllı RES, Malkara - Tekirdağ
- Günaydın RES, Manyas - Balıkesir
Servis ve Bakım Hizmeti / Service-Support & Maintenance Service ;

20 x GE 2,75 MW
- Düzova RES, Bergama - İzmir

30 x GE 2,5 MW / 2,75 MW / DFIG
- Ziyaret RES, Samandağ - Hatay

10 x GE 2,75 MW
- Salman RES, Karaburun - İzmir

10 x GE 1,6 MW
- Karadere RES, Merkez - Kırklareli

5 x GE 2,5 MW
- Günaydın RES, Manyas - Balıkesir
Major Operasyonlar / Major Operations ;

Dişli kutusu değişimi / Gearbox exchange

2 x GE 2,75 MW

Türbin kanat rulman değişimi / Blade &Bearing exchange

4 x GE 2,75 MW
1479 Sok. No: 15 K:3 D:17 Alsancak-Konak/İZMİR
Tel : +90 232 290 94 66
Fax : +90 232 290 94 67
www.neonenerji.com
Download

"Kaliteli Hizmet" "Quality Service"