OKŁADKA
Wydawca
Politechnika Opolska
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
egzemplarz bezpłatny
Zespół redakcyjny
Damian Kolarczyk
Mgr inż. Beata Kipigroch
Nakład
400 egz.
Biuletyn wydany w ramach projektu „Jedna uczelnia, wiele możliwości. Program rozwoju kompetencji i
umiejętności.” - poddz. 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w ramach PO KL
www.inkubator.po.opole.pl
4
wstęp
6
ABK - kim jesteśmy?
8
nasza działalność
11
prezentacje firm
29
informacje o projekcie
30
cele projektu
Akademickie Targi Pracy to inicjatywa rokrocznie realizowana przez Akademickie Biuro Karier Politechniki Opolskiej, natomiast tegoroczna edycja została zorganizowana w ramach projektu „Jedna uczelnia, wiele możliwości. Program rozwoju
kompetencji i umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem organizowanych już po raz trzeci Targów było umożliwienie potencjalnym pracodawcom bezpośredniego spotkania się ze studentami opolskich uczelni,
wymiany informacji, a również zainicjowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczych poprzez ofertę dodatkowych warsztatów.
W ramach imprezy udało nam się zaprosić szerokie grono ogólnopolskich pracodawców, którzy
wystawiając się w jednym miejscu, mogli zaprezentować oferty staży, praktyk czy
pracy dla studentów. Dla zainteresowanych dodatkowymi informacjami w obszarze budowania własnego rozwoju i kariery
zawodowej dostępne były specjalistyczne warsztaty, prowadzone przez trenera-pracodawcę z Metsa Tissue Poland sp. z o. o.
spod opolskich Krapkowic.
4
Warto przytoczyć fakt, iż tegoroczne Targi odbyły się 15
kwietnia 2010 r. w pawilonie wystawowo-konferencyjnym Politechniki Opolskiej - „Łączniku”. Z zaproszenia do udziału w imprezie skorzystały 23 firmy z całej Polski. Dostępne podczas targów
oferty pracy, staży, czy praktyk adresowane były w głównej mierze do studentów i absolwentów kierunków technicznych, jednakże osoby z kierunków humanistycznych z powodzeniem
również mogły znaleźć ofertę dla siebie. Wydarzenie
cieszyło się dużą popularnością, około 500 zainteresowanych osób odwiedziło stoiska przybyłych firm.
Sporym zainteresowaniem wśród odwiedzających cieszyły się wykłady i prezentacje prowadzone
przez pracodawców czy doradców zawodowych
z zakresu planowania kariery i zagadnień dotyczących procesu rekrutacji.
Efektem zorganizowanych Akademickich Targów
Pracy będzie kontynuacja dalszej współpracy z firmami w postaci wspólnych inicjatyw, aktualizacji i publikowania na stronie internetowej ABK rozmaitych ofert
dla studentów.
5
Akademickie Biuro Karier
– kim jesteśmy?
Studencie!
Akademickie Biuro Karier działa przede wszystkim z myślą o studentach oraz absolwentach Politechniki Opolskiej. Głównym zadaniem ABK jest pomaganie absolwentom uczelni oraz studentom w rozpoczęciu pracy zawodowej. Zajmujemy się
pośrednictwem pracy, śledzeniem losów zawodowych absolwentów i śledzeniem
trendów na rynku pracy. Dodatkowo prowadzimy działalność badawczą i staramy
się stale monitorować oczekiwania studentów wobec pracodawców i kariery zawodowej.
Studencie skorzystaj z naszej bogatej oferty:
•
•
•
•
6
Targi Pracy;
Aktualizowana Baza ofert staży, praktyk, pracy;
Organizacja warsztatów, szkoleń, spotkań rekrutacyjnych;
Profesjonalne doradztwo zawodowe.
Pracodawco!
Przyłącz się do współpracy z Nami w zakresie:
Publikacji ogłoszeń na stronie internetowej www.abk.po.opole.pl;
Wstępnej selekcji pracowników;
Organizacji spotkań rekrutacyjnych;
Organizacji wyjazdów studyjnych połączonych z elementami
rekrutacji;
• Organizacji kampanii promocyjnych w obrębie Politechniki Opolskiej oraz miasta Opola;
• Udostępniania informacji o kandydatach do pracy na
podstawie stale rozbudowywanej bazy danych.
•
•
•
•
7
Doradztwo zawodowe.
Przygotowanie teoretyczne i wiedza akademicka nie wystarczą do tego, aby
zdobyć wymarzoną posadę. W sytuacji kiedy o jedno miejsce pracy stara się kilkadziesiąt osób niezbędne są umiejętności skutecznej promocji własnych kwalifikacji.
Rozmowa rekrutacyjna jest zbyt krótka, aby dobrze poznać kandydata a selekcja
dokumentów aplikacyjnych jest jeszcze bardziej „brutalna”. Niekiedy mechanizmy
selekcyjne bywają niesprawiedliwe - jeśli nie zainteresujesz w pierwszych minutach
rozmówcy - to odpadniesz.
Ale nie musisz być na straconej pozycji…
Weź udział w konsultacjach prowadzonych przez doradcę i wyprzedź swoją konkurencję. Bądź o krok do przodu!
Masz do wyboru dwa moduły:
a) MODUŁ DLA OSÓB „POSZUKUJĄCYCH” – jeżeli nie masz jasno sprecyzowanych celów oraz wytyczonej ścieżki kariery;
b) MODUŁ DLA OSÓB O SPRECYZOWANYCH PREFERENCJACH ZAWODOWYCH
– jeżeli jasno określiłeś swoją ścieżkę kariery, ale potrzebujesz wsparcia odnośnie napisania życiorysu, listu motywacyjnego lub chciałbyś „przećwiczyć”
rozmowę kwalifikacyjną, a może chciałbyś założyć własną działalność?
Wybierz jeden z modułów, wypełnij formularz ze strony internetowej i zgłoś się już
dziś!
8
Publikacja ofert staży, praktyk, pracy.
Skorzystaj z bazy ofert staży, praktyk, pracy, jaką udostępnia ABK na swojej stronie
internetowej. Są tam zamieszczone specjalnie wyselekcjonowane oferty skierowane
bezpośrednio dla studentów Politechniki Opolskiej.
Dzięki współpracy z firmami z całej Polski, a także firmami zagranicznymi, tworzymy bazę ofert, na bieżąco aktualizowanych. Publikujemy także oferty pracy tymczasowej, które umożliwiają godzenie studiów z zatrudnieniem.
9
Warsztaty, szkolenia nt. aktywnego poszukiwania
pracy i nabywania kompetencji kluczowych.
Studencie!
-
-
-
-
chcesz dowiedzieć się jak efektywnie wypromować swoje umiejętności,
by zostały wysoko ocenione przez potencjalnego pracodawcę?
zbadać swoje predyspozycje zawodowe oraz poznać czynniki warunkujące
sukces?
dowiedzieć się jak efektywnie zarządzać swoim czasem oraz definiować cele?
poznać tajniki rozmowy kwalifikacyjnej?
Masz ku temu najlepszą okazję! Nie zwlekaj!
Weź udział w cyklicznych warsztatach dotyczących aktywnego poszukiwania
pracy i nabywania kompetencji kluczowych.
Śledź naszą stronę, wyślij zgłoszenie i wyprzedź konkurencję!
10
prezentacje f i r m
11
Praca dla ludzi z pasją
Capgemini Software Solutions Center
Projektów programistycznych nie tworzą narzędzia czy procesy, lecz ludzie. Ludzie, których pasja leży u podstaw najlepszych rozwiązań
informatycznych. Capgemini Software Solutions Center specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanego oprogramowania spełniającego
najwyższe standardy jakości. Oprogramowania opartego na wiedzy, wieloletnich doświadczeniach, dojrzałych procesach oraz właśnie na
pasji naszych pracowników.
Capgemini tworzą ludzie z pasją.
W naszym wrocławskim biurze pracuje już prawie 200 młodych i otwartych ludzi, którzy oprócz codziennej pracy nad swoimi zadaniami
dbają jednocześnie o rozwój swoich technicznych i osobistych kompetencji. Wielokulturowe zespoły projektowe oraz kompleksowe,
złożone zadania stwarzają nam idealne warunki do rozwoju kariery.
Praktyki Wakacyjne
Jeśli jesteś studentem studiów inżynierskich lub magisterskich
z dziedziny nauk ścisłych. Posiadasz znajomość, co najmniej
jednego z nowoczesnych języków programowania - JAVA, .NET,
C+ +. Potrafisz myśleć analitycznie. Potrafisz pracować
w zespole. Posiadasz bardzo dobrą znajomość języka
niemieckiego - zapraszamy do nas na praktyki.
Praktyki są płatne. Czas: 2-3 miesiące. Możliwość przedłużenia
praktyki o staż.
Zgłoszenia: kwiecień 2010. Miejsce pracy: WROCŁAW
Dołącz do nas!
Jeśli skończyłeś (lub wkrótce ukończysz) z dobrymi wynikami
studia magisterskie lub inżynierskie z dziedziny nauk ścisłych.
Znasz środowisko Java, .Net lub C+ + . Znasz metodologie
programowania. Potrafisz myśleć analitycznie, pracować
w zespole oraz znasz język niemiecki w stopniu co najmniej
podstawowym - zgłoś się do nas!
Oferujemy:
Udział w prestiżowych projektach międzynarodowych
Możliwość pracy w wielu technologiach dla klientów
z różnych branż
•
Ciekawe i ambitne zadania
•
Atrakcyjne warunki finansowe
•
Prywatnąopiekę zdrowotną
•
Przyjazną atmosferę pracy
•
Możliwość elastycznego dostosowania czasu pracy
•
Szkolenia zawodowe i językowe
•
•
Dzień Otwartych Drzwi - czerwiec 2010
Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Dnia Otwartych Drzwi.
Zapraszamy zarówno studentów starszych lat studiów jak
i absolwentów planujących swoje kariery w branży
informatycznej.
Więcej informacji na naszej stronie:
www.pl.capgemini-sdm.com
Zgłoszenia w języku niemieckim lub angielskim prosimy
przesyłać na adres:
[email protected]
Prosimy o załączenie klauzuli o ochronie danych osobowych.
www.pl.capgemini-sdm.pl
12
Jako jedna z najstarszych firm konsultingowych w Polsce, od 1991 roku Advisory Group TEST
Human Resources kompleksowo wspiera Klientów we wszystkich aspektach działań HR. Lata
doświadczeń oraz setki przeprowadzonych projektów z obszaru rekrutacji, szkoleń, audytów
managerskich, budowy systemów ocen i Raportów Płacowych pozwoliły nam na wypracowanie
szybkich i skutecznych procedur działania, przy jednoczesnym zachowaniu - najważniejszej
w dynamicznej sytuacji rynkowej - elastyczności i indywidualnego podejścia do potrzeb każdego
z Klientów.
Podczas niemal dwóch dekad działalności pomogliśmy naszym Klientom w wyborze miejsca
do lokacji inwestycji i obsadziliśmy tysiące osób na stanowiskach wszystkich szczebli, od
pracowników szeregowych po kadrę zarządzającą. Jako jedna z niewielu firm w Polsce
podejmowaliśmy się i kończyliśmy sukcesem projekty masowych kampanii rekrutacyjnych.
W krótkim czasie pozyskiwaliśmy z rynku setki pracowników umożliwiając Zleceniodawcom
koncentrację na prowadzeniu działalności głównej.
Aktualnie
TEST
posiada
centralę
w
Krakowie,
oddziały
w
Warszawie,
Wałbrzychu
i Wrocławiu, co pozwala nam wspomagać pracę Klientów w całej Polsce. Wieloletnie doświadczenie,
unikalne know-how oraz dostęp do sieci kontaktów opartych na prawdziwym zaufaniu, pozwalają nam
kończyć sukcesem skrajnie trudne i skomplikowane projekty. Te cechy sprawiły, iż to właśnie TEST
został wyróżniony Statuetką Najbardziej Poszukiwanej Firmy Doradztwa Personalnego w Polsce.
Z kolei o poważnym traktowaniu kwestii etyki w biznesie świadczy coroczne otrzymywanie przez
Advisory Group TEST Human Resources Złotej Statuetki Fair Play.
Konsultanci TEST to ponad pięćdziesięciu psychologów z doświadczeniem w doradztwie
personalnym, praktyczną wiedzą biznesową i znajomością trendów rynkowych oraz kilkunastu
zewnętrznych ekspertów. Pięć specjalizacji w obrębie organizacji pozwala nam na konieczną
do szybkiego wykonywania projektów koncentrację, a z drugiej strony umożliwia korzystanie z efektu
synergii. Dlatego też jesteśmy w stanie podjąć się nietypowych, skomplikowanych zadań i wspomóc
Klientów przejmując na siebie obciążenia związane przeprowadzaniem zmian z zakresu HRM.
13
szukasz pracy?
wejdź na www.randstad.pl
Randstad jest numerem 1 na rynku usług HR w Polsce. Świadczymy usługi z zakresu doboru
personelu i pracy tymczasowej. Działalność na polskim rynku rozpoczęliśmy w 1994 r.
Oferujemy możliwość zatrudnienia w wielu międzynarodowych i polskich firmach.
Posiadamy zarówno oferty pracy stałej, jak i tymczasowej.
Zgłoś się do Randstad i sprawdź oferty pracy, dzięki
którym Twoja kariera nabierze rozpędu!
Prowadzimy rekrutacje m.in. na stanowiska:
administracyjno - biurowe
• produkcyjno - magazynowe
• sprzedażowe
•
Teraz dajemy jeszcze więcej możliwości!
Zaloguj się na naszej nowej stronie www.randstad.pl,
utwórz swój profil i aplikuj online.
Codziennie nowe oferty pracy!
Zapraszamy również do odwiedzenia Randstad.
Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-17.00.
Randstad sp. z o.o.
ul. Kościuszki 13, 45-062 Opole
tel.: 077 402 25 80, fax: 077 402 25 81
e-mail: opole�pl.randstad.com
www.randstad.pl
14
Randstad_opole.indd 1
24/02/2010 09:51:56
PCC to działająca w skali międzynarodowej grupa
spółek pod kierownictwem PCC SE z siedzibą w Duisburgu
(Niemcy). Działalność grupy obejmuje trzy obszary: Chemia,
Energia i Logistyka.
Nasze Spółki działają w branży produkcji oraz obrotu
substancjami chemicznymi, surowcami mineralnymi, energią
elektryczną i usługami związanymi z transportem intermodalnym.
W ponad 70 spółkach zależnych i powiązanych w 12 krajach grupa zatrudnia ponad 2000 pracowników.
Wiodące przedsiębiorstwa w Polsce to:
Grupa Kapitałowa PCC Rokita S.A., zlokalizowana w Brzegu Dolnym k/Wrocławia to jedna z największych firm chemicznych w
Polsce. Przez ponad 60 lat działalności dała się poznać jako godny zaufania producent i dystrybutor ponad 400 substancji i wyrobów
chemicznych.
PCC Synteza S.A. wytwórca produktów ciężkiej syntezy organicznej przeznaczonych do dalszego przetwórstwa w przemyśle chemicznym. Jedyny w kraju producent dodecylofenolu i nonylofenolu mieszczący się na Opolszczyźnie w Kędzierzynie Koźlu.
Zakład Energetyki - Blachownia Sp. z o. o., zlokalizowany na terenie jednej z większych w Polsce południowej stref przemysłowych,
jest operatorem infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostawcą mediów energetycznych ( energia elektryczna, para wodna, gazy
techniczne ) i wody przemysłowej, a także odbiorcą ścieków i odpadów przemysłowych.
PCC Intermodal z Gdyni, jest liderem wśród prywatnych operatorów transportu intermodalnego. Działalność spółki obejmuje organizację przewozów kontenerowych w relacjach drzwi-drzwi w oparciu o regularne połączenia kolejowe pomiędzy terminalami przeładunkowymi.
Kopalnia i Zakład Wzbogacenia Kwarcytu „Bukowa Góra” S.A. koło Kielc, prowadzi wydobycie oraz przeróbkę dolnodewońskiego
piaskowca kwarcytowego. Na jego bazie produkuje kwarcyt przemysłowy dla hutnictwa i przemysłu materiałów ogniotrwałych.
Jesteśmy zainteresowani współpracą z:
Absolwentami lub studentami ostatnich lat posiadającymi wykształcenie wyższe związane z chemią, transportem, handlem oraz
zarządzaniem, dobrze znającymi język angielski/niemiecki.
Poszukujemy osób zorientowanych na rozwój, odnajdujących pasje we wspólnym osiągnięciu sukcesów, otwartych i aktywnych, chętnych do rozpoczęcia kariery w naszych spółkach. Jeśli jesteś osobą
cechującą się zaangażowaniem, rzetelnością, nie boisz się nowych wyzwań, jesteś wysoko zmotywowany
i chcesz pracować w gronie fachowców – dołącz do nas.
CV i List motywacyjny można składać w Służbach Personalnych poszczególnych Spółek lub wysłać na
adres e-mail: [email protected]
Wszystkie Spółki prowadzą całoroczną rekrutację według bieżących potrzeb.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.pcc.eu z której można dowiedzieć się
wielu interesujących informacji o naszej Grupie.
15
Gdy już zdobędziesz dyplom,
kto pomoże Ci rozpocząć
aktywne życie zawodowe
na zmieniającym się rynku pracy?
Manpower doradzi Ci w podjęciu
właściwej decyzji i umożliwi zdobycie
pierwszego doświadczenia zawodowego.
Agencja Manpower
ul. Kottątaja 9/10, 50-006 Wrocław
Tel.: + 48 71 344 37 40
E-mail: [email protected]
Zapraszamy na www.manpower.pl
16
Poszukujemy kandydatów do wsparcia naszych zespołów na stanowisko:
Konsultant telefoniczny
nr ref. 04/KT/OPO/TP
Opis stanowiska:
Telefoniczna obsługa klientów
Bieżące doradztwo telefoniczne w zakresie świadczonych usług
Od Kandydatów oczekujemy:
Zaangażowania w wykonywanie codziennych zadań
Entuzjazmu i łatwości w nawiązywaniu kontaktów
Chęci do zdobywania nowej wiedzy i umiejętnośc
Nie musisz mieć doświadczenia - zapewniamy szkolenia
Mile widziani studenci studiów stacjonarnych i zaocznych
Oferujemy:
Gruntowne szkolenia podnoszące kwalifikacje
Pracę w młodym i energicznym zespole
Możliwość rozwoju i awansu w ramach struktur firmy
Stałe wynagrodzenie z atrakcyjnym systemem premiowym
Możliwość dopasowania grafiku do trybu nauki.
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002
roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)".
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
17
Firma Solid Rock
Firma Solid Rock jest spółką z o.o., której siedziba mieści się w Warszawie. Nasza instytucja
zajmuje się zapewnieniem kompleksowej obsługi klientów z zakresu finansów osobistych.
Jesteśmy odpowiedzią na wymagania stawiane przez klientów, dla których wysoki poziom
usług powiązany z profesjonalizmem w działaniu jest sprawą priorytetową.
Dążymy do tego, aby nasi klienci otrzymywali rozwiązania, które w znaczący sposób
zoptymalizują ich portfel instrumentów finansowych. Dlatego bardzo ważna jest relacja,
którą staramy się utrzymać na poziomie partnera biznesowego. Wiemy, że kooperując
tylko w ten sposób współpraca zaowocuje zbudowaniem solidnych fundamentów
wzajemnych stosunków. Dzięki temu sytuacja każdego z naszych klientów jest traktowana
całkowicie indywidualnie, a przez to każde rozwiązanie jest idealnie dopasowane do
kondycji i potrzeb danego odbiorcy.
Naszą misją jest zbudowanie niezależnej instytucji, która będzie wieloletnim partnerem
w dziedzinie Doradztwa Finansowego. Uważamy, że rzetelność i profesjonalizm naszej
działalności pozwala na osiągnięcie perfekcji w kompleksowej obsłudze zarządzania
portfelem instrumentów finansowych. Zdajemy sobie sprawę, że kredyty, ubezpieczenia
czy inwestycje same w sobie są bez znaczenia, a liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo,
realizacja marzeń i pewność poczynionych kroków. Chcemy sprawić, aby nasi klienci
czas poświęcony na codzienną gonitwę w finansowym świecie, mogli ze spokojną głową
przeznaczyć na rodzinny spacer po parku.
Wprowadzamy nową jakość w dziedzinie usług finansowych poprzez zastosowanie
najnowocześniejszych systemów obsługi klienta. Rozumiemy, jak bardzo ważna jest opieka
i współpraca w późniejszym okresie czasu. Ciągły kontakt i okresowa weryfikacja sytuacji
zapewnia zachowanie najwyższego standardu obsługi, ale także pozwala na bieżącą
optymalizację struktury produktów. Nasz innowacyjny system czuwa, aby potencjał
rynkowy był najkorzystniej spożytkowany w interesie każdego naszego klienta.
18
Research & Engineering
Center Sp. z o. o.
ul. Strzegomska 46B
53-611 Wrocław
REC Research & Engineering Center jest dynamicznie
rozwijającą się firmą zajmującą się inżynierią oprogramowania.
Firma została założona we Wrocławiu w 2007 roku, jednak jej
historia sięga do roku 2000. REC jest firmą o międzynarodowym
zasięgu oraz charakterze. Siedziba główna firmy wraz z centrum
rozwoju oprogramowania znajduje się we Wrocławiu. Druga
siedziba firmy zajmująca się tworzeniem i integracją
oprogramowania znajduje się na północy kraju w Koszalinie.
Kolejne centra inżynieryjne zostały utworzone w Chorwacji oraz
Słowacji.
telefon: +48 71 711 80 11
fax: +48 71 711 8018
e-mail: [email protected]
www.rec-global.com
Środowisko pracy tworzone w naszej firmie stanowi doskonałe
miejsce dla utalentowanych i zmotywowanych inżynierów
zachęcając ich do podejmowania coraz to nowych wyzwań.
Zapewniamy naszym pracownikom dostęp do najbardziej
innowacyjnych technologii, projektów i metod pracy, oferując przy
tym atrakcyjne wynagrodzenie oraz bardzo korzystne i stabilne
warunki zatrudnienia.
Nasze motto to:
„tworzyć miejsce pracy,
które uwielbiają inżynierowie”
19
Nokia Siemens Networks jest światowym liderem wśród dostawców usług
telekomunikacyjnych. Poszukując innowacyjnych rozwiązań i zarazem kierując
się dbałością o środowisko naturalne,
spółka dostarcza kompletny asortyment technologii dla infrastruktury sieci
mobilnych, stacjonarnych i konwergentnych, jak również profesjonalne usługi
z zakresu doradztwa, integracji systemów, wdrożeń, utrzymania i „Manager
Services". Jest jedną z największych firm w branży telekomunikacyjnej na
świecie, dostarczających sprzęt, oprogramowanie oraz profesjonalne usługi.
Centrum we Wrocławiu jest częścią globalnej organizacji badawczo-rozwojowej
Nokia Siemens Networks, tworzącej jeden z najbardziej innowacyjnych
i najzdolniejszych zespołów w tej branży.
Niezależnie od globalnej struktury, centra badawcze są zlokalizowane
w pobliżu ważnych rynków i dużych klientów firmy. Główne centra znajdują się
w Europie (Niemcy, Finlandia, Włochy, Polska, Portugalia i Węgry) oraz
w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Indiach.
Nokia Siemens Networks działa w 150 krajach i zatrudnia 60 000 pracowników.
W Polsce pracuje już ponad 1700 osób: we wrocławskim Centrum Rozwoju oraz
w Warszawie, gdzie znajduje się centrala firmy wraz z działami sprzedaży i
serwisu.
Rekrutacja trwa!
Odwiedź nasz portal rekrutacyjny:
www.nokiasiemensnetworks.com/jobsinpoland
lub napisz do nas:
[email protected]
20
Adecco, jako globalny lider w dziedzinie rozwiązań zarządzania zasobami ludzkimi, oferuje szeroki zakres usług:
•
•
•
•
•
•
•
•
rekrutacja i selekcja pracowników na stałe (Permanent Placement),
rekrutacja pracowników tymczasowych (Temporary Staffing),
weryfikacja i ocena kandydatów (Assessment Center),
ocena pracowników, określenie potencjału oraz kierunków rozwoju (Development Center),
poszukiwania bezpośrednie kluczowych specjalistów, menedżerów oraz na stanowiska kierownicze
(Direct & Executive Search),
rekrutacja do pracy za granicą (International Recruitment),
program zwolnień monitorowanych (Outplacement),
doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy (Consulting & Adjustment Services),
obsługa pracowników poprzez biuro zlokalizowane na terenie firmy Klienta (On-Site Management),
outsourcing funkcji z zakresu zarządzania personelem (Outsourcing),
zarządzanie i koordynacja pracy innych dostawców personelu (Master Vendoring),
wypróbowanie pracownika przed zatrudnieniem na stałe (Try & Hire),
•
przeprowadzanie testów manualnych i internetowych (Xpert).
•
•
•
•
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy szeroki wachlarz usług i
sprawdzonych rozwiązań. Zawsze w sposób indywidualny podchodzimy do każdego
klienta, gdyż traktujemy zasoby ludzkie jako największe dobro firmy. Służymy pomocą
i radą z zakresu Human Resources oraz gwarantujemy, że podejmiemy się każdego
zlecenia. Skorzystaj z naszego bogatego doświadczenia oraz wsparcia jakiego można
oczekiwać od lidera branży, który od 50 lat działa na światowym rynku.
Sprawdź nas i skontaktuj się z lokalnym biurem Adecco!
21
Idee na miarę
Od początku naszej działalności dokładamy wszelkich starań, by nazwa Congress
& Training Center kojarzyła się wszystkim z fachowością, solidnością i indywidualnym podejściem
do problemów klienta. Dzięki profesjonalizmowi i wysokiej jakości świadczonych usług, a przede
wszystkim umiejętności zaspokajania oczekiwań klientów, firma nasza zdobyła silną pozycję na
rynku. Najlepszym tego dowodem jest fakt, iż znaczną część naszych zleceń otrzymujemy dzięki
rekomendacjom naszych klientów.
Profil firmy
Dane kontaktowe:
Firma CTC realizuje swoją działalność w następujących obszarach:
22
www.ctc.pl
•
Szkolenia
•
Konferencje
•
Zarządzanie projektami
•
Doradztwo
45-072 Opole
•
Opracowywanie wniosków o dotacje inwestycyjne dla MSP
Tel. 77 402 15 70
CTC Polska Sp. z o.o.
ul. Reymonta 29
Firma bit Polska specjalizuje się w tematyce szeroko rozumianego rozwoju potencjału ludzkiego. W naszej
działalności zawsze stawiamy na jakość - najważniejsze jest dla nas prowadzenie szkoleń na najwyższym
poziomie. Podczas pracy z Klientem nasi trenerzy wnikliwie badają jego potrzeby oraz dokładają wszelkich
starań, aby program szkoleniowy był dopasowany do potrzeb danej grupy i spełniał oczekiwania Klienta. Firma
bit Polska organizuje szkolenia w oparciu o standardy wypracowane na przestrzeni dwudziestoletniej historii
działalności grupy bit. Realizacja spójnej polityki szkoleń poprzedzonych analizą potrzeb szkoleniowych
pracowników, pozwala naszym Klientom szybko reagować na zachodzące na rynku zmiany i wzmacniać swoją
konkurencyjność. Oferujemy także szkolenia w systemie e-learning oraz blended learning.
Zapraszamy do współpracy!
SZKOLENIA KOMPUTEROWE JUŻ OD 289,00 PLN!
Firma bit Polska zaprasza na szkolenia z zakresu:
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych
aplikacji biurowych (Microsoft Excel, Word, Access, PowerPoint)
grafiki komputerowej (Adobe Photoshop, InDesign, Ilustrator)
projektowania stron WWW
projektowania materiałów drukowanych (Microsoft Publisher)
rozwijania umiejętności interpersonalnych
Zainwestuj z bit Polska!
Szczegółowe informacje na stronie: www.bit-polska.pl
bit Polska Sp. z o.o., ul. Reymonta 29, 45-072 Opole.
Tel.: 077 441 31 31, 663 970 100, e-mail: [email protected]
23
MONIER – ŚWIATOWY LIDER W BRANŻY POKRYĆ DACHOWYCH
Przedsiębiorstwo
lidera w zakresie pokryć dachowych.
Przez
ostatnie
Misja firmy
Monier Sp. z o.o.
należy do Grupy MONIER, światowego
15
lat
"Spełniamy marzenie każdego człowieka
- Pewny dach nad głową"
działalności
w Polsce, jako firma oferująca pokrycia
dachowe zyskała ugruntowaną pozycję
na rynku.
Monier Sp. z o.o. oferuje klientom
najwyższej
cementowe
jakości
Braas
dachówki
i
ceramiczne
RuppCeramika w imponującym wyborze
kształtów i kolorów - od tradycyjnych po
nowoczesne, a nawet awangardowe.
PRAKTYKI I STAŻE W FIRMIE MONIER
Firma Monier Sp. z o.o. oferuje młodym ludziom możliwość odbywania praktyk
i staży. Zapewnia współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin oraz sprawdzenie
się w codziennych obowiązkach. Działy, w których można zdobyć doświadczenie to:
produkcja, marketing, logistyka, obsługa klienta, personalny i kontroli jakości.
Praktyki i staże to najlepsza szansa na zaprezentowanie siebie, i własnych
umiejętności oraz poznanie funkcjonowania międzynarodowej firmy. Praktyki i staże
trwają nawet do jednego roku.
Zainteresowanych praktyką bądź stażem w naszej firmie, prosimy o przesłanie listu
motywacyjnego, CV z dopiskiem „Program Praktyk” oraz oświadczenia o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późniejszymi
zmianami) na e-mail: [email protected] lub adres firmy:
Monier Sp. z o.o., 45-449 Opole, ul. Wschodnia 26
24
Pionieers in mobile seatting
Nowy pracodawca w regionie !
W
nowo
wybudowanej
fabryce
w Skarbimierzu w okolicach Brzegu rozpoczyna
produkcję znana firma z branży motoryzacyjnej KEIPER Polska Sp. z o. o. należący do prestiżowej
i poważanej w świecie grupy Keiper Recaro.
Marka
Keiper
jest
uznanym
w
świecie motoryzacji pionierem w dziedzinie
wszechstronnych, kompleksowych rozwiązań
dotyczących
siedzeń,
przeznaczonych
do
samochodów osobowych.
Produkujemy:
stelaże
do
siedzeń,
mechanizmy regulujące wysokość siedzeń i kąt
nachylenia oparć, aktywne zagłówki, prowadnice
do foteli oraz dźwignie odryglowujące.
Kolejnym
etapem
jest
uruchomienie
produkcji kompletnych siedzeń do samochodów
ciężarowych
(włącznie
z
elektroniką
i pneumatyką), co spowoduje wzrost zatrudnienia
do około 600 osób.
Zakłady produkcyjne, działające pod
marką Keiper w Europie znajdują się w Niemczech,
Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Poza Europą czerwone
logo firmy widnieje na halach produkcyjnych
w Ameryce Północnej (USA, Kanada), Ameryce
Południowej (Brazylia), oraz w Azji (Chiny).
Ocenia się, że obecnie około 25 procent
światowej produkcji w tej branży przypada właśnie
na markę Keiper.
Do najważniejszych partnerów biznesowych
KEIPER Polska Sp. z o.o. w należą między innymi
koncerny GM, Volkswagen, Mercdedes, Volvo,
Scania, Renault.
25
26
SUKCES to młoda i dynamicznie rozwijająca się firma doradczo – szkoleniowa z Opolszczyzny. Oferujemy bardzo profesjonalne usługi. Nasze zajęcia opieramy w dużej mierze na najnowszej wiedzy łącząc doświadczenie praktyczne
z rzetelną wiedzą naukową.
OFERTA:
Szkolenia
Prowadzimy szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte. Szkolenia otwarte prowadzone są metodami aktywnymi w małych grupach do 12 osób. Osoby prowadzące zajęcia są ekspertami w swoich dziedzinach z doświadczeniem w
realizacji projektów szkoleniowo-doradczych w biznesie. Prowadzimy:
SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA TALENTAMI
SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Pozyskiwanie dotacji
Nasza firma zajmuje się także pozyskiwaniem dotacji dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą, dla
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i dla samorządów.
UWAGA STUDENCIE!
Chcesz odbyć staż lub praktykę studencką w naszej firmie? Nie czekaj, nie zwlekaj! Ta oferta jest właśnie dla
Ciebie! Po prostu skontaktuj się z nami!
SUKCES Piotr Koziol
ul. Damrota 4/IV piętro – pok.8
45 – 062 Opole
www.sukces.opole.pl
[email protected]
Tel. 077 441 77 08
27
Praca stała
Szukasz pracy odpowiedniej dla siebie? Czujesz, że czas na lepszą
pracę?
Zgłoś się do nas – Nasi specjaliści zajmą się Tobą i Twoimi
oczekiwaniami. Dla nas ważne jest kim jesteś obecnie i kim chciałbyś
być w przyszłości. Różnorodne oferty pracy pozwolą nam dopasować
coś idealnie dla Ciebie. Wyślij swoją aplikację, bądź widoczny dla
potencjalnych pracodawców a my wyróżnimy Cię spośród tysięcy
specjalistów i pracowników Twojej branży.
Praca tymczasowa
Praca tymczasowa to doskonały sposób na poprawę Twoich finansów.
Jest to nowa, elastyczna forma zatrudnienia, w której Ciebie i
pracodawcę łączy agencja. Zatrudnimy Cię u siebie i skierujemy do
pracy u najlepszych. Elastycznie dostosujesz czas pracy i zaplanujesz
swoje miesięczne dochody. Dodatkowo zaproponujemy Ci dziesiątki
ofert, które odpowiedzą na Twoje oczekiwania.
Praca za granicą
Szukasz pracy za granicą? Zgłoś się do nas! Oferujemy pracę głównie
na terenie Holandii. Wyjeżdżając z nami nie musisz się martwić o
zakwaterowanie ani o przejazdy do i z pracy. Przez cały czas będziesz
pod opieką naszych managerów.
Poszukujemy kandydatów do pracy w charakterze pracowników
magazynowych, pracowników produkcyjnych i w wielu innych
zawodach. Znajdziemy coś dla Ciebie.
Zapraszamy do nowego biura:
OTTO POLSKA SP. Z O.O.
Ul. Osmańczyka 19
45-040 Opole
Tel. 77 407 94 71, - 72
28
Informacje o projekcie
Piorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 – Wzmocnienie i rozwój
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby potencjału absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1 –
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
• Czas realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.12.2012 r.
• Kwota dofinansowania: 2 809 140,00 zł
• Cel główny projektu: Skuteczne wprowadzenie absolwentów i przyszłych absolwentów uczelni na regionalny rynek pracy
Cele szczegółowe projektu - czyli co chcemy osiągnąć?
• zapewnić wysoką jakość oferty „okołozawodowej” studentom i absolwentom
(BO) umożliwiającej zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego;
• podnieść kompetencje BO stosownie do wymagań pracodawców i zmian
rynku pracy;
• umożliwić korzystanie z pełniejszej oferty edukacyjnej studentom niepełnosprawnym;
• ugruntować współpracę między środowiskiem akademickim a przedsiębiorstwami i instytucjami;
• promować pozytywny wizerunek Uczelni jako miejsca kształcenia nowoczesnych kadr gospodarki.
29
Programy staży
studenckich
i absolwenckich
30
Współpraca
z pracodawcami
31
Aktywne formy
poszukiwania pracy
32
Program
praktyk
zawodowych dla
studentów
Wydziału
Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
33
Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego dla studentów
niepełnosprawnych
34
DO
NI
RA
A
DZ
WARS
TW
O
ZTAT
Y
SZKOLENIA
T
SP
Ę
RZ
KI
E
KA
KTY
AŻ
OT
PRA
ST
SP
Download

Biuletyn Targowy [pobierz] - 1