GARÁŽOVÉ BRÁNY
A POHONY
POSUVNÝCH BRÁN
THOR
1500
1551
1561
2251
2261
Pohon pre posuvnú bránu
Návod na inštaláciu a obsluhu
1. Typy pohonov a ich charakteristika
TH1500
TH1551
TH1561
TH2251
TH2261
230V, s riadiacou jednotkou, do 1500kg, vstavaný prjímač
230V, s riadiacou jednotkou, do 1500kg
400V, trojfázový, do 1500kg, bez riadiacej jednotky
230V, s riadiacou jednotkou, do 2200kg
400V, trojfázový, do 2200kg, bez riadiacej jednotky
2. Technické údaje
Jednotky TH1500
TH1551
TH1561
TH2251
TH2261
Vac 50
Hz
230
2 30
400
230
400
Príkon
W
500
650
700
900
700
Prúd
A
1,6
3,5
1,2
3,5
1,2
Zabudovaný
kondenzátor
µF
14
30
-
30
-
Stupeň ochrany
IP
Krútiaci moment
Nm
25
30
35
35
35
Rýchlosť
m/s
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
Max. ťah
N
700
800
1000
1000
1000
kg
1500
1500
1500
2200
2200
Napájanie
Max. hmot.
brány
Prevádzková
teplota
Tepelná ochrana
44
°C
-20°C až +50°C
°C
140°C
Izolačná trieda
1
Pracovný cyklus
%
30
40
50
40
50
Hmotnosť
pohonu
kg
11,5
12,5
12
13
13
3. Popis pohonu
Pohony THOR sú určené pre automatizáciu posuvných brán. THOR1500,1551 a
2251 sú určené pre napájanie 230V a majú vstavanú riadiacu jednotku. THOR1561 a
2261 sú napájané trojfázovým napätím 3x400V a nemajú vstavanú riadiacu jednotku.
Pre tieto pohony je doporučená riadiaca jednotka Nice A500. Pohony sú vybavené
ventilátorom umiestneným na hriadeli pohonu, ktorý prispieva k lepšiemu chladeniu
pohonu. Riadiaca jednotka pohonu THOR1551 a 2251 umožňuje pripojenie
štandardného príslušentva ako sú fotobunky, kľúčové spínače, maják apod. Pohon
THOR1500 má vstavaný prijímač diaľkového ovládania, ostatné typy sú vybavené
konektorom pre zásuvný prijímač. Pre prípad výpadku napájacieho napätia sú
pohony vybavené zariadením pre núdzové odblokovanie.
4. Kontrolné a prípravné práce
A) Prečítajte si pozorne návod.
B) Pred začiatkom montáže sa uistite, či samotná konštrukcia brány je vhodná a
pevná.
C) Uistite sa, či v celej dráhe brány nedochádza k nadmernému treniu a či
nehrozí jej vykoľajenie.
D) Uistite sa, či sú nainštalované bezpečnostné prvky.
5. Typický systém
Viď obr. 2
1. pohon
2. fotobunky
3. kľúčový spínač
4. maják s anténou
5. dorazy koncových spínačov
6. hrebeňová lišta
7. fotobunky na stĺpikoch
Na obrázku je znázornený typický systém. V prípade potreby je možné systém
doplniť ďalšími prvkami podľa možností riadiacej jednotky.
6. Ukotvenie základovej dosky
Upevnite základovú dosku do betónového základu pomocou kotvy (obr.3) . Pre
pripojenie elektrických rozvodov nainštalujte chráničky.
V správnej vzdialenosti a výške od spodnej časti brány kam budeme kotviť ozubené
lišty.
7. Montáž pohonu
Povolte skrutky a dajte dole kryt (obr. 5)
Osaďte pohon na dosku.
Upevnite pohon pomocou štyroch matíc M12 (obr. 7).
Odblokujte pohon.
Upevnite na bránu hrebeňovú lištu.
Posuňte bránu na začiatok hrebeňa a posúvaním oboma smermi nastavte správnu
výšku hrebeňa.
Správnu vzdialenosť a umiestenie ďalších hrebeňov zaistite pomocou obráteného
hrebeňa, fixovaného pomocou svoriek (obr. 8).
Pozor: medzi pastorkom pohonu a hrebeňom musí byť vôľa 1÷2mm, aby brána
nepôsobila váhou na pastorek.
Pripevnite na hrebeň dorazy koncových spínačov (obr. 9), ručne posuňte bránu a
nastavte ich presnú polohu.
Pri ďalšom nastavení riadiacej jednotky sa riadte pokynmi uvedenými v návode
k príslušnej riadiacej jednotke.
8. Manuálna prevádzka
Pri výpadku prúdu alebo poruche pohonu postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Odsuňte kryt zámku (1)
2. Zasuňte kľúč a otočte ho o 90° v smere hodinových ručičiek (2)
3. Ťahom za páku pohon odistite a pohybujte bránou ručne.
Pre zablokovanie pohonu postupujte v obrátenom poradí.
Download

Návod na inštaláciu a obsluhu