Webu
t Alpha
možnos svoje tepelné
jte
Ovláde
oduše
lo jedn
čerpad
dnictvím
prostře če!
počíta
AlphaWeb
AŽ O 50% MÉNĚ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ
Rádi Vám pomůžeme s výběrem
vhodného tepelného čerpadla!
Specialista na tepelná čerpadla
T E PE L N Á ČE R PA D LA
SE R V E R T E P E L N ÝC H ČE R PA D E L
AlphaWeb koncept
AlphaWeb umožňuje vzdálenou kontrolu a správu Vašeho tepelného čerpadla,
vybaveného regulátorem Luxtronik 2.0 pomocí internetu i mobilního telefonu.
Předpokladem je permanentní pevné připojení tepelného čerpadla na internet.
Vaše výhody se serverem vzdálené správy AlphaWeb:
jednoduchá obsluha
dálková kontrola a správa pomocí internetu i mobilního telefonu
nastavení druhu provozu a teplot pomocí internetu
volba druhu provozu pomocí SMS zprávy
okamžité chybová hlášení prostřednictvím
e-mailu a SMS zprávy
bez nutnosti dalšího hardwaru i softwaru
aktualizace dat u smlouvy Home + Mobile každých 5 hodin
vyšší provozní bezpečnost a komfort vytápěcího systému
při firemním uvedení tepelného čerpadla do provozu připojení
na server vzdálené správy AlphaWeb po dodu 1 roku zdarma
Tepelná čerpadla AIT s.r.o.
nám. Republiky 15
614 00 Brno
Tel. +42(0) 545 214 003
[email protected]
www.alpha-innotec.cz
Váš mobilní telefon
Náš zákaznický servis
Naše servery
Vaše tepelné čerpadlo
Inotech s. r. o.
Hlboká 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +42 (1) 245 649 257
[email protected]
www.inotech.sk
Specialista na tepelná čerpadla
Download

více k funkci AlphaWeb - Alpha