Produktový list
UPOZORNĚNÍ!
Nejedná se o klasickou reklamu na Facebooku...
….vyvinuli jsme naprosto nový způso propagace!
Jste připrave i dozvědět se více o budoucnosti marketingu?
O systému FBSharing
Získejte další nové zákazníky lev ě a ihned!
FBSharing u ožňuje zobrazování textové reklamy pomocí ašeho
nového principu na sociální síti Facebook.
Reklamou FBSharing tak máte
internetové populace.
ož ost oslovit velkou část české
Kde se FBSharing zobrazuje
Reklama FBSharing se zobrazuje na
Facebookových profilech aši h
part erů, proto každé jednotlivé
sdílení reklamy má dosah až 5 000
stávajících či potencionálních
zákaz íků.
Jak to funguje…
1. Na adrese (URL): http://fbsharing.eu/ se
zaregistrujete a aktivujete účet
Jak to funguje…
2. Vložíte na svůj účet libovolnou částku
Jak to funguje…
3. Nastavíte kritéria ka pa ě
Jak to funguje…
4. Spustíte ka paň a sledujete její statisky
Cenu FBSharingu si určíte sami
Chceme, abyste ěli plnou kontrolu nad každou svou investicí, proto
záleží jen na Vás, jakou částku do svých kampaní investujete.
Můžete nastavit celkovou částku ka pa ě či cenu za její jednotlivé
sdílení.
Tato částka ovlivňuje její dosah, pozici a úspěš ost.
V případě, že si nejste jistí, jakou částku byste do ka pa ě ěli
investovat, na adrese (URL): http://fbsharing.eu/faq.php naleznete
odpověď nebo si jí ůžete nechat doporučit na míru pří o od nás
pomocí e-mailové adresy: [email protected]
“luž y FBSharing
Ka pa ě ve FBSharing ůžete zakládat a spravovat sami. Pokud takto
uči íte je pro Vás FBSharing zcela ZDARMA a platíte pouze částku,
kterou do svých kampaní investujete.
Pokud ale nemáte čas se FBSharingu vě ovat, ůžete také využívat
profesionálních služe aši h opti alizátorů, kteří budou pracovat s
každou Vaší kampaní tak, aby byla co ejefektiv ější.
Cenové hladiny
Kompletní a zároveň aktuální
cenové hladiny založe í a
správy ka pa ě naleznete na
internetové adrese (URL):
http://fbsharing.eu/cenik.php
Jak fungují cenové hladiny
Pokud si přejete využívat služe Business či Business Profi, je nutné uhradit
aktivač í poplatek, který se nachází v cenové tabulce pod názvem Měsíč í
cena .
Od doby uhrazení budete po dobu 90 d ů automaticky přeřazová i do
přísluš é kategorie podle celkové ěsíč í útraty uvedené v cenové tabulce.
Maximální ož á kategorie se pak liší podle uhrazeného aktivač ího
poplatku, který se k dané kategorii vztahuje.
Kategorie Standard je pro Vás zcela ZDARMA.
FBSharing Standard
Pro koho je vhodná služ a FBSharing Standard?
• Pro klienty malých firem či nepodnikatelské subjekty s prezentací na
internetu s investicí do 2 000 Kč bez DPH za ěsí
Co
ůže klient očekávat od služ y FBSharing Standard?
•
•
•
•
•
Založe í ka pa ě na základě vlastních požadavků
Klient má stálý přístup do svého účtu
Individuální a profesionální přístup
Správu kampaní
Sledování úspěš osti každé ka pa ě
FBSharing Business
Pro koho je vhodná služ a FBSharing Business?
• Pro klienty střed í h firem a podnikatelské subjekty s požadavke
konkrétní zacílení reklamy
Co
o
ůže klient očekávat od služ y FBSharing Business?
•
•
•
•
•
•
•
Detailní založe í ka pa ě na základě vlastních požadavků
Mož ost konkrétního zacílení ka pa ě
Klient má stálý přístup do svého účtu
Každode í dohled optimalizátora nad kampaní v pracovní dny
Mož ost osobního jednání či konzultace
Individuální a profesionální přístup
Správu kampaní, sledování úspěš osti každé ka pa ě, ěsíč í statisky
odesílané pří o na e-mail
FBSharing Business Profi
Pro koho je vhodná služ a FBSharing Business Profi?
• Pro klienty velkých firem se širokou nabídkou z oží nebo služe s požadavke
o konkrétní zacílení reklamy a detailní správu vše h svých kampaní
Co
ůže klient očekávat od služ y FBSharing Business Profi?
• Detailní založe í ka pa ě na základě vlastních požadavků, ož ost
konkrétního zacílení ka pa ě, ož ost založe í ka pa ě profesionálem
• Klient má stálý přístup do svého účtu
• Individuální a profesionální přístup
• Rychlou reakci na řeše í vše h požadavků
• Každode í dohled optimalizátora nad kampaní v pracovní dny
• Mož ost osobního jednání či konzultace
• Správu kampaní, detailní sledování úspěš osti každé ka pa ě, ěsíč í statisky
odesílané pří o na e-mail
Proč si áš systém zvolit?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reklamu nastavíte rychle a jed oduše
Oslovíte až 5 000 potencionálních zákaz íků už při jednom sdílení
Běhe jednoho dne máte ož ost oslovit až 72% české internetové populace
Máte kontrolu nad každou svou investicí
Podrobné statistiky pří o v e-mailu
Naprosto nový a ezko kure č í způso propagace
Jednoduché a bezstarostné zvýše í trže a získání nových zákaz íků
Cenu si určujete sami
Reklamu ůžete zacílit na konkrétní věkovou skupinu apod.
Zákazníci ocení Váš zájem je oslovit pří o
“luž a Standard je pro Vás zcela ZDARMA
Důležité informace
Kontakty
V případě zájmu o ěkterý z aši h opti alizač í h produktů nás ůžete
kontaktovat elektronicky: [email protected] nebo telefonicky: 777 785 326
Technická podpora
V případě, že máte ějaké dotazy nebo si s ěčí nevíte rady, kontaktujte
nás pomocí e-mailové adresy: [email protected] a rádi Vám po ůže e
Přístup do rozhrání
Rozhrání a statistiky Vašeho účtu naleznete na: http://www.fbsharing.eu/
Download

nabídka - FBSharing.eu