20
11
Ponuka Produktov
Plastifikátory do betónov a mált (BV)
Berafluid ®
Berafluid je plastifikačná (stekucujúca) prísada pre čerstvé betóny vyrobená na základe povrchovo aktívneho ligninsulfonátu. Berafluid je vhodný predovšetkým pre
betóny pevnostných tried C 8/10 až C 30/37.
Berafluid ® A
Berafluid A je plastifikačná prísada pre čerstvé betóny vyrobená na základe povrchovo aktívneho ligninsulfonátu modifikáciou jeho zloženia. Výrobok je vhodný
predovšetkým pre betóny pevnostných tried C 8/10 až C 30/37. Nárast začiatočných pevností je v porovnaní s prísadou Berafluid rýchlejší. Prísada je dobre čerpateľná
pri teplotách nad 0 °C.
Berafluid ® LC
Berafluid LC je plastifikačná prísada pre čerstvé betóny vyrobená na základe povrchovo aktívneho ligninsulfonátu. Berafluid LC je vhodný predovšetkým pre betóny
pevnostných tried C 8/10 až C 30/37.
Berafluid ® LN101
Berafluid LN 101 je plastifikačná prísada do betónu vyrobená na základe povrchovo aktívneho ligninsulfonátu. Berafluid LN 101 je vhodný pre transportbetóny pevnostných
tried C 8/10 až C 30/37, vodostavebné betóny, strojom ukladané a hutnené cestné betóny. Vhodný je aj v prípadoch, keď je potrebné spomalenie hydratácie cementu
v prvých hodinách po výrobe čerstvého betónu.
Berament ® HT29
Berament HT29 je plastifikátor, vyrobený na báze ligninsulfonátu modifikovaného polykarboxylátom. Určený je na výrobu transportbetónov v letnom období. Berament
HT29 umožňuje výrazne predĺžiť čas spracovateľnosti čerstvého betónu bez zásadného vplyvu na priebeh tuhnutia a tvrdnutia.
Superplastifikátory do betónov a mált (FM)
Berament ® N
Berament N je sodná soľ kondenzačného produktu naftalénsulfonovej živice. V práškovej forme je vhodný pre výrobu suchých maltových a betónových zmesí. Berament
N má výrazný plastifikačný účinok a podstatne zlepšuje konzistenciu čerstvých betónov a to už pri relatívne nízkych dávkach. Jeho použitie umožní znížiť dávku zámesovej
vody až o 20 %. Prispieva k rýchlemu nárastu pevností betónu a zvyšuje jeho dlhodobé pevnosti.
Berament ® N101
Berament N101 je plastifikačná (stekucujúca) prísada pre čerstvé betóny s miernym retardačným účinkom. Berament N101 je vhodný predovšetkým pre betóny
pevnostných tried C 12/15 až C 35/45.
Berament ® NE1
Berament NE1 je plastifikačná (stekucujúca) prísada pre čerstvé betóny s minimálnym retardačným účinkom. Berament NE1 je vhodný predovšetkým pre betóny
pevnostných tried C 12/15 až C 35/45.
Berament ® S
Berament S je superplastifikátor vysokej kvality určený na výrobu prefabrikátov aj monolitických konštrukcií. V práškovej forme je vhodný pre výrobu suchých maltových
a betónových zmesí, prípadne sadrových výrobkov. Čiastočnou nevýhodou v oblasti transportbetónu je rýchlejší pokles konzistencie v porovnaní s prísadou Berament N.
Výrobok je vhodný na výrobu betónov, ktoré sú tepelne ošetrované (pretepľované).
Berament ® A1
Berament A1 je bezchloridová prísada vysokej kvality vyrobená na báze melamínovej živice modifikáciou jej zloženia. Určená je pre výrobu betónov najmä v zimnom
období (do –10 °C). Berament A1 je však možné využiť aj počas obdobia s teplotami vzduchu nad 5 °C. Pri používaní počas teplôt nad 5 °C pôsobí Berament A1 ako
superplastifikátor a zároveň má urýchľujúci účinok na nárast pevnosti betónu. Betonáž pri nízkych teplotách (pod 5 °C) si vyžaduje zvláštne opatrenia týkajúce sa tak
zloženia čerstvého betónu ako aj jeho výroby, dopravy, spracovania a ošetrovania!
Berament ® A2
Berament A2 je prísada určená hlavne na výrobu betónov pri nízkych teplotách (pod 5 °C). Vlastnosti prísady sú upravené prídavkom urýchľujúcich a protizmrazujúcich
zložiek. Použitie výrobku umožní znížiť dávku zámesovej vody až o 20 %. Prísada významne urýchľuje nárast pevností betónu a zvyšuje dlhodobé pevnosti.
Berament ® A3
Berament A3 je prísada určená hlavne na výrobu betónov pri nízkych teplotách (pod 5 °C). Vlastnosti prísady sú upravené prídavkom urýchľujúcich a protizmrazujúcich
zložiek. Použitie výrobku umožní znížiť dávku zámesovej vody až o 20 %. Vzhľadom na uvedené vlastnosti možno Berament A3 odporučiť najmä pre výrobu transportbetónu.
Pri optimálnom zložení betónov sa ich konzistencia mení do 60 minút od zamiešania len v pomerne malom rozsahu.
Berament ® HT121
Berament HT 121 je superplastifikátor, vyrobený na báze polykarboxylátu, určený na výrobu transportbetónu. S prísadou je možné znížiť dávku zámesovej vody až
o 25 % pri predĺžení času spracovateľnosti čerstvého betónu bez zásadného vplyvu na priebeh tuhnutia a tvrdnutia.
Berament ® HT131
Berament HT131 je vysokoúčinný superplastifikátor, vyrobený na báze polykarboxylátu, určený na výrobu transportbetónov aj betónu v prefabrikácii. S prísadou je možné
znížiť dávku zámesovej vody až o 40 % a dosiahnuť vodný súčiniteľ menší ako 0,30 Umožňuje výrazne predĺžiť čas spracovateľnosti čerstvého betónu bez zásadného
vplyvu na priebeh tuhnutia a tvrdnutia.
Berament ® HT171
Berament HT 171 je superplastifikátor, vyrobený na báze polykarboxylátu, určený na výrobu transportbetónu. S prísadou je možné znížiť dávku zámesovej vody až
o 25 %. Berament HT 171 umožňuje predĺžiť čas spracovateľnosti čerstvého betónu bez zásadného vplyvu na priebeh tuhnutia a tvrdnutia.
Berament ® HT2
Berament HT2 je vysokoúčinný superplastifikátor, vyrobený na báze polykarboxylátu, určený aj na výrobu samohutniacich a vysokohodnotných betónov a mált. S prísadou
je možné znížiť dávku zámesovej vody až o 40 % a dosiahnuť vodný súčiniteľ menší ako 0,30. Umožňuje výrazne predĺžiť čas spracovateľnosti čerstvého betónu bez
zásadného vplyvu na priebeh tuhnutia a tvrdnutia.
Berament ® HT28
Berament HT28 je superplastifikátor, vyrobený na báze polykarboxylátu, určený na výrobu „bežného“ transportbetónu aj ľahkozhutniteľných betónov. S prísadou je možné
znížiť dávku zámesovej vody až o 35 % a dosiahnuť vodný súčiniteľ menší ako 0,38. Berament HT28 umožňuje výrazne predĺžiť čas spracovateľnosti čerstvého betónu
bez zásadného vplyvu na priebeh tuhnutia a tvrdnutia.
Berament ® HT5221
Berament HT 5221 je vysokoúčinný superplastifikátor, vyrobený na báze polykarboxylátu, určený na výrobu transportbetónov aj betónu v prefabrikácii. S prísadou je
možné znížiť dávku zámesovej vody až o 40 % a dosiahnuť vodný súčiniteľ menší ako 0,35. Umožňuje výrazne predĺžiť čas spracovateľnosti čerstvého betónu bez
zásadného vplyvu na priebeh tuhnutia a tvrdnutia.
Berament ® HT5231
Berament HT 5231 je vysokoúčinný superplastifikátor, vyrobený na báze polykarboxylátu určený výhradne pre výrobu transportbetónu. S prísadou je možné znížiť dávku
zámesovej vody až o 40 % a dosiahnuť vodný súčiniteľ menší ako 0,35.
Berament ® HP131
Berament HP 131 je vysokoúčinný superplastifikátor, vyrobený na báze modifikovaného polykarboxylátu, určený na výrobu vysokohodnotných betónov najmä
v prefabrikácií. S prísadou je možné znížiť dávku zámesovej vody až o 35 % a dosiahnuť vodný súčiniteľ menší ako 0,35. Použitím Berament-u HP 131 je možné vyrábať
betóny s vysokou pevnosťou a s nízkou spotrebou energie na zhutnenie.
Berament ® HP141
Berament HP 141 je vysokoúčinný superplastifikátor, vyrobený na báze modifikovaného polykarboxylátu, určený na výrobu vysokohodnotných betónov v prefabrikácií.
S prísadou je možné znížiť dávku zámesovej vody až o 35 % a dosiahnuť vodný súčiniteľ menší ako 0,35.
Berament ® HP181
Berament HP 181 je vysokoúčinný superplastifikátor, vyrobený na báze polykarboxylátu, určený na výrobu vysokohodnotných betónov najmä v prefabrikácií. S prísadou je
možné znížiť dávku zámesovej vody až o 35 % a dosiahnuť vodný súčiniteľ menší ako 0,35. Použitím Berament-u HP 181 je možné vyrábať betóny s vysokou pevnosťou
a s nízkou spotrebou energie na zhutnenie.
Prísady do zavlhnutých betónov a mált
Beralith PELV
Beralith PELV je univerzálne použiteľná dispergačná prísada najmä do zavlhnutých betónov. Pri použití farebných pigmentov do betónu napomáha k zvýrazneniu
farebného odtieňa výrobku. Výhodne je možné túto prísadu použiť pri výrobe širokého sortimentu najmä farebných betonárskych výrobkov (dlažby, obrubníky, rúry a iné),
pri ktorých znižuje náchylnosť na tvorbu výkvetov.
Beralith PLA
Beralith PLA je univerzálne použiteľná dispergačná prísada najmä do zavlhnutých betónov. Pri použití farebných pigmentov do betónu napomáha k zvýrazneniu farebného
odtieňa výrobku. Výhodne je možné túto prísadu použiť pri výrobe širokého sortimentu najmä farebných betonárskych výrobkov (dlažby, obrubníky, rúry a iné), pri ktorých
znižuje náchylnosť na tvorbu výkvetov.
Berafix 20
Berafix 20 je dispergačná prísada do zavlhnutých betónov a mált, vhodná najmä pre povrchové (nášľapné) vrstvy výrobkov. Svojím účinkom zvyšuje hutnosť betónu,
zlepšuje tak jeho fyzikálno-mechanické vlastnosti, odolnosť voči vplyvu posypových solí a tiež odolnosť voči tvorbe výkvetov. Pri použití farebných pigmentov, Berafix 20
napomáha k zvýrazneniu farebného odtieňa výrobku.
Prísady prevzdušňujúce betón (LP)
Berapor ®
Berapor ® R
Berapor ® G
Prevzdušňujúce prísady umožňujú dispergáciu vzduchu vo forme veľkého množstva rádovo 50 µm veľkých, stabilných a vzájomne oddelených bubliniek v čerstvom
betóne. Vhodné sú pre všetky druhy betónov keď treba zvýšiť ich trvanlivosť a odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia. Ich použitie čiastočne znížuje spotrebu
materiálu na výrobu 1 m3 betónu. Prísady sú vhodné aj do mált a omietok ako náhrada vápna. Výber vhodnej prevzdušňovacej prísady závisí najmä od použitých
vstupných materiálov v betóne, spôsobu výroby a požiadaviek na betón.
Prísady urýchľujúce tuhnutie betónu - pre striekané betóny (BE)
Gecedral ® F
BetónRacio doporučuje výrobky spoločnosti BK Giuliny, Nemecko.
Prísady urýchľujúce tvrdnutie betónu (BE)
Beradur ® E2
Beradur E2 je bezchloridový vysokoúčinný tekutý urýchľovač tvrdnutia betónu na báze vodného roztoku anorganických solí, ktorých účinkom je ovplyvňovaná rýchlosť
hydratácie cementových častíc a tým rýchlejší nárast pevností čerstvých betónov a mált. Spoločne s urýchľovacím účinkom môže byť dosiahnuté mierne zníženie dávky
vody (max. 5 %) a zníženie teploty mrznutia vody v čerstvom betóne a malte. V dôsledku použitia výrobku sa výrazne zvýši začiatočná pevnosť bez toho, aby došlo
k poklesu 28 dňovej pevnosti.
Beradur ® E3
Beradur E3 je bezchloridový vysokoúčinný tekutý urýchľovač tvrdnutia betónu na báze vodného roztoku anorganických solí, ktorých účinkom je ovplyvňovaná rýchlosť
hydratácie cementových častíc a tým rýchlejší nárast pevností čerstvých betónov a mált. Spoločne s urýchľovacím účinkom môže byť dosiahnuté mierne zníženie dávky
vody (max. 5 %) a zníženie teploty mrznutia vody v čerstvom betóne a malte. V dôsledku použitia výrobku sa výrazne zvýši začiatočná pevnosť bez toho, aby došlo
k poklesu 28 dňovej pevnosti.
Beradur ® E4
Beradur E4 je bezchloridový vysokoúčinný tekutý urýchľovač tvrdnutia betónu na báze vodného roztoku anorganických solí, ktorých účinkom je ovplyvňovaná rýchlosť
hydratácie cementových častíc a tým rýchlejší nárast pevností čerstvých betónov a mált. Spoločne s urýchľovacím účinkom môže byť dosiahnuté mierne zníženie dávky
vody (max. 5 %) a zníženie teploty mrznutia vody v čerstvom betóne a malte. V dôsledku použitia výrobku sa výrazne zvýši začiatočná pevnosť bez toho, aby došlo
k poklesu 28 dňovej pevnosti.
Prísady spomaľujúce tuhnutie a tvrdnutie betónu (VZ)
Beratard ® S
Beratard S je vysokoúčinný spomaľovač pre krátkodobé i dlhodobé spomalenie priebehu tuhnutia a tvrdnutia cementových kompozitov. Výrobok je vhodný pre všetky druhy
betónov a mált, na predĺženie času spracovania čerstvého betónu (väčšie dopravné vzdialenosti pri transportbetóne, komplikovanejšie betonáže). Nespôsobuje koróziu výstuže.
Beratard ® H101
Beratard H 101 je vysokoúčinný spomaľovač pre krátkodobé i dlhodobé spomalenie priebehu tuhnutia a tvrdnutia cementových kompozitov. Výrobok je vhodný
pre všetky druhy betónov a mált, na predĺženie času spracovania čerstvého betónu (väčšie dopravné vzdialenosti pri transportbetóne, komplikovanejšie betonáže).
Nespôsobuje koróziu výstuže.
Prísady zadržiavajúce vodu (ST)
BR Stabilizátor 1
BR Stabilizátor 1 je prísada do betónov a mált určená na zlepšenie ich vlastností v čerstvom stave, najmä na obmedzenie segregácie a odlučovania vody. BR Stabilizátor 1
pri vhodne navrhnutej receptúre sám zabezpečí stabilizáciu čerstvého betónu. Používa sa v kombinácii s plastifikačnými prísadami najmä pri výrobe veľmi riedkych až
tekutých konzistencií betónov a mált a pri výrobe samohutniacich betónov. Vhodný je pre výrobu transportbetónov aj pre prefabrikáciu.
Prímesi do betónov
Popolček do betónu
Popolček do betónu podľa EN 450-1 je popolček používaný pre výrobu betónu, malty a injektážnej malty. Skladá sa prevažne z SiO2 a Al2O3. Popolček do betónu je aktívna
minerálna prímes klasifikovaná podľa EN 206-1 ako prímes druhu II.
Kalcifil S
Kalcifil S, polypropylénová striž, je syntetické vlákno z izotaktického polypropylénu získaného stereošpecifickou polymerizáciou. V kombinácii s cementom, kamenivom
a vodou, má široké uplatnenie v stavebníctve (betónové dlažby, prefabrikáty, monolitické konštrukcie, inžinierske stavby, sanácie a rekonštrukcie atď.). Rozptýlené vlákno
eliminuje vznik povrchových trhlín v priebehu tuhnutia a tvrdnutia kompozitu.
Prostriedky na ošetrenie čerstvého a zatvrdnutého betónu
Curing 101
Curing 101 je ošetrovací prostriedok na báze voskovej emulzie pre vlhký, čerstvý a oddebnený betón a maltu. Výrobok je vhodný napríklad na ošetrenie cementobetónového
krytu vozoviek, jeho vlastnosti zodpovedajú požiadavkám STN 73 6180.
BR VS Beraultra
BR VS - Beraultra je bezfarebný jednokomponentný lak na betón vyrobený na základe uhľovodíkov. Výrobok je určený na úpravu (vylepšenie vzhľadu) betónových
povrchov (vymývaných, pohľadových, štruktúrových). Výrobok nedoporučujeme nanánašať na čerstvý resp. mladý betón!
Odformovacie a separačné prostriedky
BR Beranol S 100
BR Beranol S 100 je biologicky odbúrateľný odformovací prostriedok vyrobený na báze esterov mastných kyselín. Výrobok je určený ako odformovací prostriedok pre
vertikálne aj horizontálne, najmä nesavé debniace materiály.
BR Beranol S 200
BR Beranol S 200 je oddeľovací a ochranný prostriedok (emulzia) pre drevené formopodložky, vyrobený na báze vysoko rafinovaných minerálnych olejov. Tiež je dobre
použiteľný pre nasiakavé drevené debnenia (formy).
BR Odformovač S 101
BR Odformovač S101 je odformovací prostriedok vyrobený na báze prírodných olejov vo vodnom roztoku. Je určený ako odformovací prostriedok najmä pre oceľové
povrchy foriem a debnení, je však dobre použiteľný aj pre plastové a drevené povrchy. BR Odformovač S101 umožňuje čisté odformovanie bez zvyšku betónu. Povrch
debnenia zostane čistý a je prostredníctvom protikoróznych prísad súčasne chránený pred vznikom hrdze. BR Odformovač S101 je potrebné nanášať na čistý a suchý
povrch debnenia v tenučkej vrstve, po nanesení je potrebné nechať odformovací prostriedok „vysušiť“. Doba potrebná pre „vysušenie“ odformovacieho prostriedku je
závislá najmä od poveternostných podmienok a nanesenej vrstvy. Orientačne sa pohybuje okolo jednej hodiny a viac.
BR Odformovač S 110
BR Odformovač S110 je biologicky veľmi dobre odbúrateľný odformovací prostriedok pre nesavé povrchy foriem (debniace materiály) ako sú oceľ, plasty, drevené
preglejky. Je určený ako odformovací prostriedok pre vertikálne aj horizontálne nesavé debniace materiály.
BR Odformovač S 150
BR Odformovač S 150 je odformovací prostriedok vyrobený na báze minerálnych olejov určený pre nesavé povrchy foriem.
Prípravky pre architektonický betón a povrchovú úpravu betónov
Hebau
BetónRacio, s.r.o., má výhradné obchodné zastúpenie na predaj výrobkov spoločnosti HEBAU Nemecko, pre Slovenskú republiku.
Prostriedky na čistenie a údržbu strojov a zariadení
BR Udržovač stroja 100
BR Udržovač stroja 100 je ošetrovací prostriedok vyrobený na báze minerálneho oleja. Používa sa na ochranu strojov na výrobu a spracovanie betónu, ktoré sa denne
čistia.
BR Odstraňovač betónu 101
BR Odstraňovač betónu 101 je tekutý odstraňovač materiálov na báze cementu. Pri bežnom používaní a dôkladnom oplachovaní ošetrovaných povrchov nepoškodzuje
väčšinu kovov. Nepoužívajte na hliník, meď, magnézium alebo galvanizované povrchy! Výrobok je určený na čistenie povrchov stavebných strojov (autodomiešavače,
miešačky atď.) ako aj rôznych povrchov (obklady, dlažby, pálená tehla atď.) znečistených cementovým resp. jemným betónovým nánosom.
Ostatné výrobky
Synthomer 29Y41
Synthomer 29Y41 je vodnatá disperzia butadién-styrol-kopolyméru odolná proti zmydleniu, obsahujúca karboxylovú skupinu. Výrobok je vhodný na modifikovanie
hydraulických spojív, obsahuje prostriedky proti starnutiu (antidegradanty), má široké možnosti aplikácie. Používa sa predovšetkým do polymércementových kompozícií
pre zvýšené namáhanie proti vode, do maltovín a opravárenských hmôt (sanačné malty a betóny), na opravy betónu a pribetónovanie na starý podklad, náter
a impregnácia zatvrdnutého betónu. Je obzvlášť vhodný pre finálne betónové mazaniny a povrchy namáhané oderom a oterom, odolné voči posypovým soliam
a pôsobeniu ropných produktov. Minimálna doporučená teplota vzduchu (okolitého prostredia) a podkladu pre použitie výrobku je + 5 °C.
RacioPump 250 PLUS
Racio Pump 250 PLUS je práškový prípravok používaný pre hladký rozbeh čerpania čerstvého betónu pomocou čerpadla na betón. Racio Pump 250 PLUS je určený na
„premazanie“ potrubia čerpadiel na betón ako náhrada za bežne používané „cementové mlieko“ pri začiatku čerpania betónu.
Pigmenty pre farbenie betónu
Ferroxon TM
BetónRacio, s.r.o., má výhradné obchodné zastúpenie na predaj práškových pigmentov FERROXON spoločnosti SCHLIEPER & HEYNG Nemecko pre Slovenskú republiku.
Uvedené informácie majú smerný charakter. Použitie v konkrétnych podmienkach doporučujeme experimentálne overiť. Spoločnosť BetónRacio
neručí za škody spôsobené nekvalifikovaným použitím svojich výrobkov. Pri aplikácii vo výrobe využite naše skúsenosti. Vydanie II/2011.
Senica
51
Tr
BetónRacio, s.r.o.
Skladová 2
stí
ns
ka
Pie‰Èany
61
ce
sta
·paãinská cesta
lská
indo
RuÏ
Buãianska
ová
ík
Rybn
Modra
504
ká
Hlbo
a
ársk
pod
Hos
BetónRacio, s.r.o.
Skladová 2
917 00 Trnava
tel.: +421_33_5531 531
fax.: +421_33_5346 191
gsm: +421_908_710 356
e-mail: [email protected]
www.betonracio.sk
20
11
Download

Ponuka Produktov