CENNÍK platný od 1. 1. 2015
Skvelé tehly pre Váš dom
50 2in1 brúsená
44 2in1 brúsená
38 2in1 brúsená
30 2in1 brúsená
25 2in1 brúsená
50 brúsená
44 brúsená
38 brúsená
30 brúsená
25 brúsená
49 brúsená
44 brúsená
44
40 brúsená
38 brúsená
44 brúsená
44
40 brúsená
40
38 brúsená
38
36,5 brúsená
36,5
30 uni brúsená
30 uni
25 brúsená
25
30 brúsená
30
25 brúsená
25
24 brúsená
24
20 brúsená
20
17,5 brúsená
17,5
14 brúsená
14
11,5 brúsená
11,5
10 brúsená
10
8 brúsená
8
mm
pevnosť
tehly
MPa
247/500/249
247/440/249
247/380/249
247/300/249
247/250/249
247/500/249
247/440/249
247/380/249
247/300/249
247/250/249
247/490/249
247/440/249
247/440/238
247/400/249
247/380/249
247/440/249
247/440/238
247/400/249
247/400/238
247/380/249
247/380/238
247/365/249
247/365/238
247/300/249
247/300/238
375/250/249
375/250/238
247/300/249
247/300/238
375/250/249
375/250/238
372/240/249
372/240/238
497/200/249
497/200/238
497/175/249
497/175/238
497/140/249
497/140/238
497/115/249
497/115/238
500/100/249
500/100/238
375/80/249
375/80/238
8
10/8
10
10
10
8
10/8
10
10
10
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12,5
12,5
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
NATURE ENERGY
12/25
120/250/240
AKU ZALIEVANÉ
25 brúsená
497/250/249
8
3,34
27,-
107,-
4,01
32,-
128,-
60
AKU „ŤAŽKÉ“
AKU 36,5 MK
AKU 30/33,3 MK
247/365/238
333/300/238
333/300/238
Maloformátové
AKU 25 MK
AKU 20
AKU 17,5 MK
AKU 11,5
2 x 20 *
2 x AKU 17,5 MK*
CDm
CV14
375/250/238
375/200/238
375/175/238
375/115/238
497/200/238
375/175/238
240/115/113
290/140/140
3,17
4,37
4,27
4,37
4,27
4,00
3,85
2,80
2,80
1,51
2x 2,27
2x 2,80
0,57
0,70
51,52,51,52,51,43,41,30,30,16,2x 18,2x 30,18,16,-
139,175,171,175,171,171,165,149,171,140,91,171,159,111,-
3,80
5,24
5,12
5,24
5,12
4,80
4,62
3,36
3,36
1,81
2x 2,72
2x 3,36
0,68
0,84
61,63,61,63,61,51,49,36,36,19,2x 22,2x 36,22,19,-
167,210,205,210,205,205,198,179,205,168,109,205,190,133,-
72
48
AKU 30/33,3
20
20
15
20
15
20
15
15/10
20/15
15/10
10
15/10
20
20
PÁSIKY, DLAŽBA
Pásik
250/65/15
–
8,30
–
–
10,00
200/200/30
250/160/330
250/100
240/175/238
240/240/238
240/300/238
240/365/238
400/200/249
0,66
1,39
0,54
1,54
2,11
2,63
3,21
4,23
17,33,2,6,8,11,13,42,-
212,-
0,79
1,67
0,65
1,85
2,53
3,16
3,85
5,08
20,39,3,7,10,13,15,51,-
označenie výrobku
FAMILY 2in1
FAMILY
STI
PLUS
P15
HELUZ
prírodné nepálené
AKU s izolantom
ŠPECIÁLNE
TVAROVKY
Dlažba
Vínovka
Trativodka 10
Vencovka U-17,5
Vencovka U-24
Vencovka U-30
Vencovka U-36,5
20 2in1
* cena bez vloženého izolantu
rozmery D/Š/V
15
€/m (bm)
3
€/m
€/ks
€/m (bm)
€/m
ks/paleta
134x105
118x105
86,80,70,56,46,61,57,51,36,30,57,53,42,47,47,47,38,43,34,43,33,39,31,34,27,28,23,36,29,29,24,27,22,26,18,22,18,18,14,15,13,15,14,14,10,-
173,182,185,185,185,122,129,133,120,120,114,120,96,118,124,107,86,106,86,112,86,108,86,112,91,111,90,118,97,115,95,112,91,129,91,126,101,128,98,134,113,152,141,179,125,-
6,48
6,01
5,28
4,16
3,47
4,56
4,25
3,80
2,71
2,26
4,28
3,95
3,18
3,53
3,53
3,54
2,84
3,19
2,58
3,19
2,45
2,95
2,35
2,53
2,05
3,12
2,53
2,66
2,18
3,22
2,65
3,04
2,45
3,88
2,72
3,30
2,66
2,70
2,05
2,30
1,96
2,28
2,11
1,61
1,13
104,96,84,67,55,73,68,61,43,36,69,63,51,56,56,57,46,51,41,51,39,47,38,41,33,33,27,43,35,34,28,32,26,31,22,26,21,22,16,18,16,18,17,17,12,-
207,219,222,222,222,146,155,160,145,144,137,144,116,141,149,129,104,128,103,134,103,129,103,135,109,134,108,142,116,138,114,135,109,155,109,151,122,154,117,160,136,182,169,214,150,-
60
72
72
96
120
60
72
72
96
120
60
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
96
96
72
72
96
96
72
72
72
72
70
70
80
80
100
100
120
120
120
120
180
180
1,27
20,-
163,-
1,52
23,-
195,-
80
cena bez DPH
€/ks
5,40
5,01
4,40
3,47
2,89
3,80
3,54
3,17
2,26
1,88
3,57
3,29
2,65
2,94
2,94
2,95
2,37
2,66
2,15
2,66
2,04
2,46
1,96
2,11
1,71
2,60
2,11
2,22
1,82
2,68
2,21
2,53
2,04
3,23
2,27
2,75
2,22
2,25
1,71
1,92
1,63
1,90
1,76
1,34
0,94
2
POJIVÁ K BRÚSENÉMU MURIVU ZADARMO. V cene brúsených tehál je započítané celoplošné lepidlo, pena alebo lepidlo a zakladacia malta v hr. 20 mm.
cena s DPH
2
3
48
60
60
60
96
70
60
320
224
3224
(balenie v krabiciach a 62
krabíc na palete)
254,-
375
72
320
120
100
96
60
72
Technické zmeny vyhradené. Podrobné technické informácie - viď katalóg / Strana 1
K
krajová
50
49
44
40
38
36,5
variant
pre murivo
FAMILY 2in1 brúsená
FAMILY brúsená
STI brúsená
FAMILY 2in1 brúsená
FAMILY brúsená
STI, PLUS brúsená
STI, PLUS
STI, PLUS brúsená
PLUS
FAMILY 2in1 brúsená
FAMILY brúsená
STI, PLUS brúsená
PLUS
PLUS brúsená
R
rohová
44
variant
pre murivo
mm
cena bez
DPH
€/ks
cena s
DPH
€/ks
ks/paleta
134x105
118x105
247/500/249
247/500/249
247/490/249
247/440/249
247/440/249
247/440/249
247/440/238
247/400/249
247/400/238
247/380/249
247/380/249
247/380/249
247/380/238
247/365/249
7,74
4,58
4,58
7,00
4,20
4,20
3,28
3,76
2,99
6,08
3,76
3,76
2,99
3,52
9,30
5,50
5,50
8,40
5,00
5,00
3,90
4,50
3,60
7,30
4,50
4,50
3,60
4,20
60
60
60
72
72
72
72
rozmery D/Š/V
187/440/249
STI, PLUS brúsená
187/440/249
STI, PLUS
187/440/238
STI, PLUS brúsená
147/400/249
PLUS
147/400/238
FAMILY 2in1 brúsená 182/300/249
FAMILY brúsená
182/300/249
FAMILY brúsená
40
30
STROPNÉ
NOSNÍKY
DOPLNKY
k
stropom
rozmery D/Š/V
mm
1 500 x 160 x 175
1 750 x 160 x 175
2 000 x 160 x 175
2 250 x 160 x 175
2 500 x 160 x 175
2 750 x 160 x 175
3 000 x 160 x 175
3 250 x 160 x 175
3 500 x 160 x 175
3 750 x 160 x 175
4 000 x 160 x 175
4 250 x 160 x 175
4 500 x 160 x 175
4 750 x 160 x 175
5 000 x 160 x 175
5 250 x 160 x 175
5 500 x 160 x 175
5 750 x 160 x 175
6 000 x 160 x 175
6 250 x 160 x 175
6 500 x 160 x 230
6 750 x 160 x 230
7 000 x 160 x 230
7 250 x 160 x 230
7 500 x 160 x 230
7 750 x 160 x 230
8 000 x 160 x 230
8 250 x 160 x 230
5,51
3,50
3,50
2,47
3,13
2,54
3,64
2,19
6,60
4,20
4,20
3,00
3,80
3,00
4,40
2,60
cena v €/m2
cena v €/m2
cena bez
bez DPH
s DPH
DPH
€/ks
OVN 50 OVN62,5 OVN50 OVN62,5
14,96
17,44
19,78
22,26
24,69
27,22
33,37
36,16
38,94
41,64
49,03
52,18
56,96
61,34
65,94
71,69
75,06
78,46
87,36
90,90
103,60
111,17
121,08
125,37
132,06
142,94
147,55
152,20
50
49
44
40
72
38
72
72
72
36,5
72
30-1/2
cena v € cena v € s ks/paleta
rozmery D/Š/V
bez DPH DPH
134x105
118x105
mm
€/ks
€/ks
FAMILY 2in1 brúsená 187/440/249
19,94
19,93
19,78
19,79
19,75
19,79
22,25
22,25
22,25
22,21
24,52
24,55
25,31
25,83
26,38
27,31
27,29
27,29
29,12
29,09
31,88
32,94
34,59
34,59
35,22
36,89
36,89
36,90
15,95
15,94
15,83
15,83
15,80
15,84
17,80
17,80
17,80
17,77
19,61
19,64
20,25
20,66
21,10
21,85
21,83
21,83
23,30
23,27
25,50
26,35
27,68
27,67
28,17
29,51
29,51
29,52
23,93
23,92
23,74
23,74
23,71
23,75
26,70
26,70
26,70
26,65
29,42
29,47
30,38
30,99
31,65
32,77
32,75
32,75
34,94
34,91
38,25
39,53
41,51
41,50
42,26
44,27
44,26
44,28
19,15
19,13
18,99
18,99
18,96
19,00
21,36
21,36
21,36
21,32
23,54
23,57
24,30
24,79
25,32
26,22
26,20
26,20
27,96
27,93
30,60
31,62
33,21
33,20
33,81
35,41
35,41
35,42
označenie výrobku
Ťažký asfaltový pás š. 33 cm hr. 3,5 mm
KARI sieť KA 17 (ø 4/150 - ø 4/150)
Nadpodporová príložka ku stropným nosníkom (tvar L)
Rohová príložka k stykovaniu, kríženie vencov
Pozdĺžna výstuž venca
84
84
84
84
120
120
K-1/2
krajová
polovičná
N
nízka
rozmery D/Š/V
variant
pre murivo
mm
125/500/249
125/500/249
125/490/249
125/440/249
125/440/249
125/440/249
125/440/238
125/400/249
125/400/238
125/380/249
125/380/249
125/380/249
125/380/238
125/365/249
125/365/238
125/300/249
125/300/249
FAMILY 2in1 brúsená
FAMILY brúsená
STI brúsená
FAMILY 2in1 brúsená
FAMILY brúsená
STI, PLUS brúsená
STI, PLUS
STI, PLUS brúsená
PLUS
FAMILY 2in1 brúsená
FAMILY brúsená
STI, PLUS brúsená
PLUS
PLUS brúsená
PLUS
FAMILY 2in1 brúsená
FAMILY brúsená
rozmery D/Š/V
variant
pre murivo
49
mm
2in1 brúsená
STI brúsená
44
2in1 brúsená
STI, PLUS brúsená
40
STI, PLUS brúsená
38
2in1 brúsená
STI, PLUS brúsená
36,5
PLUS brúsená
30/24-N P15 brúsená
STROPNÉ
VLOŽKY
VENCOVKY
POLYSTYRÉN
k vencovkám
rozmery D/Š/V
10 x 0,33 m
2,0 x 3,0 m
ø R 8/1 700 mm
ø R 10/800 mm
ø R 10/6 000 mm
ø R 12/6 000 mm
247/490/166
247/490/166
247/440/166
247/440/166
247/400/166
247/380/166
247/380/166
247/365/166
240/300/166
rozmery D/Š/V
označenie
mm
cena v € cena v € s ks/paleta
bez DPH DPH 134x105
118x105
€/ks
€/ks
3,86
2,33
2,33
3,50
2,19
2,19
1,73
1,91
1,58
3,05
1,91
1,91
1,58
1,84
1,27
2,55
1,35
100
100
120
120
120
120
120
4,60
2,80
2,80
4,20
2,60
2,60
2,10
2,30
1,90
3,70
2,30
2,30
1,90
2,20
1,50
3,10
1,60
120
120
120
120
144
144
192
cena v € cena v € s ks/paleta
bez DPH DPH 134x105
€/ks
€/ks 118x105
5,99
3,83
5,37
3,47
3,17
4,66
3,08
3,08
2,60
cena v €/m2
cena
bez
DPH
€/ks
bez
DPH
15/62,5
19/62,5
23/62,5
8/62,5
15/50
19/50
23/50
8/50
250/525/150
250/525/190
250/525/230
250/515/80
250/400/150
250/400/190
250/400/230
250/390/80
2,20
2,62
3,18
1,68
1,60
2,00
2,47
1,58
14,05
16,75
20,37
10,76
12,80
16,03
19,74
12,63
8/15
8/19
8/21
8/23
8/25
8/27
8/29
8/23 2in1
8/25 2in1
333/80/150
333/80/189
333/80/209
333/80/229
333/80/249
333/80/269
333/80/289
375/80/229
375/80/249
1,48
1,56
1,83
1,88
2,07
2,46
2,68
2,63
2,89
4,44
4,67
5,50
5,63
6,20
7,39
8,04
7,10
7,81
rozmery D/Š/V
€/doska
80
80
96
96
90
96
96
90
120
7,20
4,60
6,40
4,20
3,80
5,60
3,70
3,70
3,10
s DPH
ks/paleta
134x105
118x105
väčšie
16,86 90
20,10 70
24,45 60
12,91 120
15,36 120
19,24 96
23,69 72
15,16 144
menšie*
60
50
–
72
–
cena v €/bm
poly- 1500/210/100 1,88
styrén 1500/230/100 2,00
1500/250/100 2,17
cena bez DPH
€/ks
17,61
10,14
1,30
0,80
4,34
6,15
5,33
5,61
6,60
6,76
7,45
8,87
9,65
8,52
9,38
216
180
135
135
144
144
144
144
144
brúsené
DOPLNKY
€/doska balenie/ks
–
2,30
2,40
2,60
12
12
12
cena s DPH
€/ks
21,10
12,20
1,60
1,00
5,20
7,40
OVN = osová vzdialenosť nosníkov. Informatívna hmotnosť 1 bm stropného nosníka 22–25 kg. Naloženie na kamión cca 800–900 bm. Spôsob paketizácie: 6 ks nosníkov na drevených hranoloch 80/80/1030 mm.
Pri skladovaní a preprave musia byť hranoly nad sebou s umiestnením na styčníky výstuže.
Pri skladovaní stropných vložiek MIAKO sa odporúča skládka maximálne v dvoch vrstvách (2 palety na sebe). * Menšie balenie je určené na úsporu vašich peňazí a minimalizuje tak potrebu rozbalenia paliet, ktoré
je dodávané s príplatkom. Toto balenie je dodávané bez prirážky za rozbalenie paliet. Prirážka za rozbalenie paliet je pripočítavaná iba pri požiadavke na počty, ktoré nie je možné zložiť z uceleného balenia väčšieho
či menšieho. Od každého sortimentu MIAKO je maximálne množstvo menšieho balenia 3 palety v jednej dodávke.
POJIVÁ K BRÚSENÉMU MURIVU ZADARMO. V cene brúsených tehál je započítané celoplošné lepidlo, pena alebo lepidlo a zakladacia malta v hr. 20 mm.
Technické zmeny vyhradené. Podrobné technické informácie - viď katalóg / Strana 2
STROPNÉ
PANELY
rozmery
D/Š/V
mm
1 500 x (1 200-600) x 230
1 750 x (1 200-600) x 230
2 000 x (1 200-600) x 230
2 250 x (1 200-600) x 230
2 500 x (1 200-600) x 230
2 750 x (1 200-600) x 230
3 000 x (1 200-600) x 230
3 250 x (1 200-600) x 230
3 500 x (1 200-600) x 230
3 750 x (1 200-600) x 230
4 000 x (1 200-600) x 230
4 250 x (1 200-600) x 230
4 500 x (1 200-600) x 230
4 750 x (1 200-600) x 230
5 000 x (1 200-600) x 230
5 250 x (1 200-600) x 230
5 500 x (1 200-600) x 230
5 750 x (1 200-600) x 230
6 000x (1 200-600) x 230
6 250x (1 200-600) x 230
6 500x (1 200-600) x 230
6 750x (1 200-600) x 230
7 000x (1 200-600) x 230
7 250x (1 200-600) x 230
ATYP
PANELY
rozmery
D/Š/V
mm
4 600x (1 200; 800) x 230
4 800x (1 200; 800) x 230
5 000x (1 200; 800) x 230
5 200x (1 200; 800) x 230
5 400x (1 200; 800) x 230
5 600x (1 200; 800) x 230
5 800x (1 200; 800) x 230
6 000x (1 200; 800) x 230
6 200x (1 200; 800) x 230
6 400x (1 200; 800) x 230
6 600x (1 200; 800) x 230
6 800x (1 200; 800) x 230
7 000x (1 200; 800) x 230
7 200x (1 200; 800) x 230
7 400x (1 200; 800) x 230
7 600x (1 200; 800) x 230
7 800x (1 200; 800) x 230
8 000x (1 200; 800) x 230
ks
1200
104,13
121,48
138,83
156,18
173,53
190,92
208,22
225,57
242,96
260,31
277,66
295,01
312,40
329,70
347,05
364,44
381,75
399,14
447,69
466,32
484,95
503,58
522,30
540,93
1200 s prestupom
ks
m2
m2
119,75
139,71
159,67
179,59
199,55
219,51
239,47
259,42
279,43
299,39
319,30
339,26
359,22
379,18
399,14
419,10
439,01
458,97
514,82
536,29
557,71
57,84
62,18
cena v € bez DPH
1000
900
93,25
108,82
124,36
139,89
155,42
171,00
186,54
202,07
217,60
233,14
248,71
264,25
279,78
295,32
310,89
326,43
341,96
357,49
400,69
417,37
434,10
450,78
467,47
484,15
66,52
71,52
Panely s prestupmi sa dlhšie ako
6500 mm nevyrábajú
BALKÓNOVÉ PANELY
cena v € bez DPH
1200
800
ks
m2
ks
357,76
373,38
388,92
404,45
420,03
435,61
451,14
466,67
482,25
497,83
513,36
528,94
544,47
560,05
575,58
591,16
606,70
622,27
250,44
261,33
272,21
283,10
294,03
304,92
315,81
326,65
337,54
348,42
359,31
370,24
381,13
392,01
402,90
413,74
424,63
435,56
64,83
ks
600
65,28
76,16
87,05
97,89
108,82
119,71
130,55
141,44
152,33
163,21
174,10
184,99
195,87
206,72
217,60
228,49
239,38
250,26
280,49
292,13
303,86
315,54
327,18
338,91
55,98
65,28
74,61
83,91
93,25
102,63
111,92
121,26
130,55
139,89
149,23
158,52
167,86
177,20
186,54
195,87
205,17
214,51
240,39
250,44
260,44
270,44
280,49
290,49
429,31
448,06
466,70
485,34
504,03
522,73
541,37
560,01
578,70
597,39
616,03
634,73
653,37
672,06
690,70
709,40
728,04
746,73
m2
62,18
66,78
cena v €/ks s DPH
1200
1200 s prestupom
124,96
145,78
166,59
187,41
208,23
229,10
249,87
270,68
291,55
312,37
333,19
354,01
374,88
395,64
416,46
437,33
458,10
478,97
537,22
559,58
581,94
604,30
626,76
649,12
PANELY SO ZVÝŠENOU ÚNOSNOSŤOU
cena v €
rozmery
bez DPH
D/Š/V
mm
ks
m2
cena v €/ks s DPH
1200
800
m2
68,06
83,91
97,89
111,92
125,91
139,89
153,88
167,86
181,89
195,87
209,86
223,80
237,83
251,81
265,80
279,78
293,77
307,80
321,78
360,59
375,64
390,64
405,69
420,74
435,74
700
1 500 x 1 200 x 230
1 750 x 1 200 x 230
2 000 x 1 200 x 230
2 250 x 1 200 x 230
2 500 x 1 200 x 230
2 750 x 1 200 x 230
3 000 x 1 200 x 230
3 250 x 1 200 x 230
3 500 x 1 200 x 230
3 750 x 1 200 x 230
4 000 x 1 200 x 230
4 250 x 1 200 x 230
4 500 x 1 200 x 230
4 750 x 1 200 x 230
5 000 x 1 200 x 230
5 250 x 1 200 x 230
5 500 x 1 200 x 230
5 750 x 1 200 x 230
6 000 x 1 200 x 230
6 250 x 1 200 x 230
6 500 x 1 200 x 230
6 750 x 1 200 x 230
7 000 x 1 200 x 230
7 250 x 1 200 x 230
300,53
313,59
326,66
339,72
352,84
365,90
378,97
391,98
405,04
418,11
431,17
444,29
457,35
470,42
483,48
496,49
509,56
522,67
116,70
136,13
155,56
174,99
194,46
213,93
233,36
252,79
272,21
291,69
311,16
330,59
350,02
369,44
388,92
408,39
427,82
447,24
466,67
486,14
505,62
525,05
544,47
563,90
64,83
143,71
167,66
191,61
215,51
239,46
263,41
287,36
311,31
335,31
359,26
383,16
407,11
431,06
455,02
478,97
502,92
526,82
550,77
617,79
643,54
669,25
–
cena v €/ks
s DPH
140,04
163,36
186,67
209,98
233,35
256,72
280,03
303,34
326,66
350,02
373,39
396,70
420,02
443,33
466,70
490,07
513,38
536,69
560,01
583,37
606,74
630,05
653,37
676,68
Panely sú štandardne vyrábané s výstužou vyčnievajúcou na jednom konci. Panely s obojstranne vyčnievajúcou výstužou sú ako ATYP vyrábané len na objednávku. Balkónové panely sú vyrábané na objednávku s vykonzolovaním dĺžky
max 1200 mm. Pre objednanie správnej dĺžky balkónového panelu je dôležitá svetlosť miestnosti, hrúbka obvodovej steny (v prípade zateplenia i hrúbka izolantu) a dĺžka vykonzolovania. Pre dosiahnutie únosnosti väčšej ako 3,0kN/m2
odporúčame použiť panel so zvýšenou nosnosťou. Orientačná hmotnosť panelu je 356-400 kg/m2. ATYP – pri atypických paneloch (akákoľvek iná dĺžka ako je uvedená v cenníku, doplnkové panely šírky 700 a 1000 mm, panely s prestupmi,
so zvýšenou nosnosťou a balkónové panely) je nutné zaplatiť 100 % nákupnej ceny pri objednaní ešte pred zahájením výroby. Na objednávku vyrobíme panely so skosenými tvarmi alebo iné dĺžky ako je uvedené v cenníku vo všetkých
výrobných šírkach. Cena sa stanovuje z najbližšej vyššej dĺžky. Dodacia doba pri atypických paneloch je cca 1 mesiac. Panely sú uložené na hranoloch (prekladoch). Pre panely sa používajú 2 hranoly 80/80/930 mm. Uloženie na kamión je
24 t: cca 65 m2.
NOSNÉ
ŽALÚZIOVÉ
A ROLETOVÉ
PREKLADY
rozmery D/Š/V
mm
1250/365-500/238
1500/365-500/238
1750/365-500/238
2000/365-500/238
2250/365-500/238
2500/365-500/238
2750/365-500/238 *
3000/365-500/238 *
3250/365-500/238 *
3500/365-500/238 *
3750/365-500/238 *
4000/365-500/238 *
4250/365-500/238 *
cena v € bez
DPH
cena v €
s DPH
137,20
163,20
188,10
214,60
241,60
268,70
295,10
322,20
349,20
386,60
414,20
442,20
470,00
165,196,226,258,290,322,354,387,419,464,497,531,564,-
Uloženie na palete 1100 × 530 mm do dĺžky 2500 mm – 1 paleta, od dĺžky 2750 mm – 2 palety
Naloženie na kamión 24 t: 100 – 120 bm roletových prekladov HELUZ. Inf. hmotnosť– 115 kg/ bm
* Výroba na zakázku
POLYSTYRÉN
k prekladom
rozmery D/Š/V
mm
1500/240/70
1500/240/90
1500/240/100
cena v € cena v € s balenie
bez DPH
DPH
ks
1,44
1,85
2,06
1,70
2,20
2,50
16
12
12
NOSNÉ
A PLOCHÉ
PREKLADY
typ
238
dĺžka
mm bez DPH s DPH
1000 10,09 12,11
1250 13,50 16,20
1500 16,20 19,43
1750 20,98 25,17
2000 27,40 32,87
2250 31,33 37,60
2500 39,87 47,85
2750 42,57 51,09
3000 45,27 54,33
3250 48,94 58,73
3500 52,62 63,15
115
145
175
cena v €/ks
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
5,75 6,90 7,57 9,08 8,19 9,82
7,26 8,71 9,51 11,42 10,27 12,32
8,85 10,62 11,46 13,76 12,30 14,76
10,80 12,96 13,63 16,36
12,26 14,71 15,67 18,80
13,81 16,57 17,66 21,19
–
15,71 18,85 20,23 24,27
17,57 21,08 22,31 26,77
19,12 22,94 24,43 29,32
Naloženie na kamión cca: nosné-výška 238 mm - 620 bm š. 115 mm - 1650 bm š. 145 mm - 1350 bm š. 175 mm - 1150 bm
Počet ks/paketa:
nosné-výška 238 mm - 20
š. 115 mm - 40
š. 145 mm - 30
š. 175 mm - 20
Inf. hmotnosť:
nosné-výška 238 mm - 38 kg/bm š. 115 mm - 14 kg/bm š. 145 mm - 17 kg/bm š. 175 mm - 20 kg/bm
rozmery D/Š/V
mm
1500/240/120
1500/240/140
1500/240/150
cena v € cena v €
bez DPH s DPH
2,46
2,88
3,09
POJIVÁ K BRÚSENÉMU MURIVU ZADARMO. V cene brúsených tehál je započítané celoplošné lepidlo, pena alebo lepidlo a zakladacia malta v hr. 20 mm.
3,00
3,50
3,70
balenie
ks
10
8
8
Technické zmeny vyhradené. Podrobné technické informácie - viď katalóg / Strana 3
TEHLOVÉ KOMÍNY HELUZ
s keramickými vložkami a v prevedení nadstrešnej časti - základné
KOMÍNOVÝ
KOMPLET
IZOSTAT DUO
(vrátane sopúchov
90° alebo 45°)
ZĽAVA
51,18 € ! Komínové komplety
a sady - navýšená zľava
o 4%, uvedený príklad
zľavy je pre komín
IZOSTAT DUO, výška
komína 8 m, počítané
z ceny s DPH (individuálne zostavy sú bez
navýšenia zliav). Balenie
všetkých kompletov na
jednej palete. Komínové
komplety obsahujú
sopúchmi a všetky komponenty, lepidlá a tmely
nutné pre stavbu komína. Pripojenie sopúchov
je možné baliť do kompletov alebo samostatne.
Spôsob balenia je nutné
uviesť v objednávke.
INDIVIDUÁLNE
ZOSTAVY
výška
komína
6m
6,5 m
7m
7,5 m
8m
8,5 m
 160
858,55
881,79
924,13
973,49
1 015,83
1 039,06
€ bez DPH
 180
 200
876,77
899,49
900,00
922,72
943,53
968,21
994,09 1 020,72
1 037,62 1 066,21
1 060,85 1 089,45
 160
987,23
1 009,06
1 066,64
1 129,83
1 187,40
1 209,23
€ bez DPH
 180
997,79
1 019,62
1 077,53
1 141,06
1 198,98
1 220,81
 160
730,26
766,94
803,62
840,30
876,98
913,66
€ bez DPH
 180
746,09
783,83
821,57
859,32
897,06
934,81
 160
1 030,26
1 058,14
1 108,95
1 168,19
1 219,00
1 246,88
MULTI DUO
€ s DPH
 180
1 052,12
1 080,00
1 132,24
1 192,90
1 245,14
1 273,02
 200
1 079,39
1 107,27
1 161,86
1 224,87
1 279,46
1 307,34
 160
907,11
972,55
988,77
1 054,21
1 070,43
1 135,87
€ bez DPH
 180
928,38
996,55
1 012,77
1 080,94
1 097,15
1 165,32
 160
1 029,28
1 105,19
1 133,28
1 209,19
1 237,28
1 313,19
€ bez DPH
 180
1 050,55
1 129,19
1 157,28
1 235,91
1 264,00
1 342,64
IZOSTAT
výška
komína
6m
6,5 m
7m
7,5 m
8m
8,5 m
 200
1 003,66
1 025,49
1 083,49
1 147,11
1 205,11
1 226,94
 200
753,70
792,00
830,30
868,60
906,89
945,19
 160
1 088,53
1 167,06
1 186,52
1 265,06
1 284,51
1 363,05
€ s DPH
 180
1 114,06
1 195,86
1 215,32
1 297,12
1 316,58
1 398,38
 200
1 136,07
1 221,29
1 240,75
1 325,97
1 345,43
1 430,66
€ s DPH
 180
1 260,66
1 355,03
1 388,73
1 483,10
1 516,80
1 611,17
 200
1 282,67
1 380,46
1 414,16
1 511,95
1 545,65
1 643,44
MULTI
 160
1 184,68
1 210,88
1 279,97
1 355,80
1 424,89
1 451,08
€ s DPH
 180
1 197,34
1 223,54
1 293,04
1 369,28
1 438,77
1 464,97
 200
1 204,39
1 230,59
1 300,19
1 376,53
1 446,13
1 472,32
KLASIK
výška
komína
6m
6,5 m
7m
7,5 m
8m
8,5 m
 200
946,72
1 017,74
1 033,96
1 104,98
1 121,19
1 192,21
 200
1 068,89
1 150,38
1 178,47
1 259,96
1 288,04
1 369,53
 160
1 235,13
1 326,23
1 359,93
1 451,03
1 484,73
1 575,83
PRSTENCE GRAND
 160
876,31
920,32
964,34
1 008,36
1 052,37
1 096,39
€ s DPH
 180
895,30
940,60
985,89
1 031,18
1 076,48
1 121,77
 200
904,44
950,40
996,36
1 042,31
1 088,27
1 134,23
V prípade prevedenia nadstrešnej časti GRAND je nutné k uvedeným cenám
kompletovať pripočítať túto čiastku!
pre
€ bez DPH
€ s DPH
Klasik, Izostat a Multi
171,91
206,30
Izostat Duo a Multi Duo
170,51
204,61
U komínových systémov HELUZ s keramickými aj plastovými vložkami je možné vytvoriť individuálny zostavu podľa priania
zákazníka vrátane viacprieduchových komínov alebo komínov s celou alebo polovičnou šachtou pre prisávanie vzduchu. Ceny
ďalších komínových kompletov a sád sú k dispozícii na www.heluz.sk a v kalkulačnom programe - http://kalkulace-kominy.
heluz.cz.
s plastovými vložkami
PRÍKLADY
CIEN INDIVIDUÁLNYCH
ZOSTÁV
PLYN
výška
komína
orientačná cena bez DPH
 80
763,51
orientačná cena s DPH
6m
 80
636,26
 110  125  160
671,40 766,38 875,45
 110
805,69
 125  160
919,66 1 050,54
8m
742,21
776,17
881,70 1 006,34 890,66
10 m
848,17
886,47
997,02 1 137,23 1 017,80 1 063,76 1 196,43 1 364,68
931,40 1 058,04 1 207,61
MINI PLAST (PLYN)
výška orientačná cena bez DPH orientačná cena s DPH
komína
 80
 110
 80
 110
6m
439,49
475,15
527,39
570,18
8m
503,23
537,70
603,88
645,24
10 m
566,98
605,79
680,37
726,94
Individuálne zostavy komínov HELUZ je možné nakalkulovat v programe - http://kalkulace-kominy.heluz.cz.
rekonštrukcia komínov
REKONŠTRUKCIA
označenie
orientačná cena
v € bez DPH
 180  200
orientačná cena
v € s DPH
 180  200
Sanačný diel HELUZ Profi
143,53
172,24
NÍZKOENERGETICKÉ A PASÍVNE TEHLOVÉ DOMY HELUZ
TRIUMF
predajná cena komplexného materiálu
HELUZ bez DPH + doprava ZDARMA
Orientačná cena za hrubú stavbu
Orientačná cena za stavbu na kľúč
cena projektu vrátane DPH
od 11 803 € *
HIT
od 68 596 € bez DPH
(78 885 € s DPH)
od 139 404 € bez DPH
(162 085 € s DPH)
Zadarmo 2in1 **
predajná cena komplexného materiálu HELUZ bez DPH + doprava ZDARMA
Orientačná cena za hrubú stavbu
Orientačná cena za stavbu na kľúč
cena projektu vrátane DPH
od 12 122 € *
od 73 021 € bez DPH
(83 974 € s DPH )
od 143 830 € bez DPH
(165 404 € s DPH)
Zadarmo 2in1 **
* Nejedná sa o cenníkovú cenu materiálu HELUZ, ale o cenu so započítaním zliav platnú v čase tlače cenníka. Aktuálne platné ceny nájdete na www.heluz.sk.
** Ako získať zľavu z ceny typového projektu alebo typový projekt zadarmo:
Typový projekt na rodinný dom HELUZ HIT alebo HELUZ TRIUMF spolu s energetickým certifikátom si objednáte priamo u spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., ktorá Vám ho dodá na základe zaplatenej zálohy 851 €.
U spoločnosti HELUZ je možné objednať osadenie objektu do terénu, zakreslenie do situácie, zakreslenie prípojok a konkrétne energetické hodnotenie podľa umiestnenia stavby. Táto služba je spoplatnená čiastkou 681 €. Možno objednať aj zmeny v projektovej dokumentácii stavby. Cena za projekt je potom riešená individuálne na základe dohody so zákazníkom (odberateľom) a platí sa spoločnosti HELUZ.
1. Zľavu 213 € z ceny typového projektu získa zákazník, ktorý odoberie na stavbu komplexný tehlový systém HELUZ (stropy, tehly, preklady, komíny) a na obvodovú konštrukciu použije tehlové bloky HELUZ STI. Zo zloženej zálohy mu bude vrátených 213 €.
2. Zľavu 426 € Sk z ceny typového projektu získa zákazník, ktorý odoberie na stavbu komplexný tehlový systém HELUZ (stropy, tehly, preklady, komíny) a na obvodovú konštrukciu použije tehlové bloky HELUZ FAMILY. Zo zloženej zálohy mu bude vrátených
426 €.
3. Zadarmo získa typový projekt zákazník, ktorý odoberie na stavbu komplexný tehlový systém HELUZ (stropy, tehly, preklady, komíny) a na obvodovú konštrukciu použije tehlové bloky HELUZ FAMILY 2in1. Zo zloženej zálohy mu bude vrátených 851 €.
POJIVÁ K BRÚSENÉMU MURIVU ZADARMO. V cene brúsených tehál je započítané celoplošné lepidlo, pena alebo lepidlo a zakladacia malta v hr. 20 mm.
Technické zmeny vyhradené. Podrobné technické informácie - viď katalóg / Strana 4
MATERIÁLY pre murivo z brúsených tehál
Lepidlá
a zakladacia
malta
cena bez DPH
označenie výrobku
HELUZ lepidlo (malta na murovanie na tenkú škáru)
HELUZ lepidlo Z (malta na murovanie na tenkú škáru)  zimná
HELUZ celoplošné lepidlo (malta na murovanie na celoplošnú tenkú škáru)
HELUZ celoplošné lepidlo (malta na murovanie na celoplošnú tenkú škáru)  zimná
HELUZ zakladacia malta
HELUZ zakladacia malta Z  zimná
HELUZ TREND tepelnoizolačná zakladacia malta
HELUZ TREND tepelnoizolačná zakladacia malta  zimná
€/vrece
€/l
6,59
7,35
13,14
14,68
5,66
6,64
20,38
23,19
0,34
0,38
0,37
0,41
0,41
0,48
0,51
0,58
cena s
DPH
€/vrece
rozdiel cien zimnej a
bežnej zmesi
€/vrece
7,91
8,82
15,77
17,62
6,80
7,97
24,45
27,83
ks/paleta
120x80
(118x105)
48
48
35
35
48
48
35
35
0,77*
1,53*
0,98*
2,81*
*Cena brúsených tehál už obsahuje lepidlo a zakladacia maltu. Pri požiadavke na dodávku tehál so zimným lepidlom a zimnou zakladacou maltou je fakturovaný rozdiel cien oproti bežným zmesiam.
Pena
cena bez DPH
€/ks
označenie výrobku
HELUZ pena
Aplikačná pištoľ pre aplikáciu HELUZ peny - profesionálna
Aplikačná pištoľ pre aplikáciu HELUZ peny
cena s DPH
€/ks
8,36
48,68
26,46
10,04
58,42
31,76
MATERIÁLY pre murovanie
Malty
a omietky
Polystyrén pre
vysypávanie tehál
cena bez DPH
€/vrece
€/l
označenie výrobku
8,98
9,29
9,21
12,00
11,86
9,96
3,98
5,27
5,66
5,18
18,54
5,09
11,37
5,97
TM 39 tepelnoizolačná malta
TM 39 Z tepelnoizolačná malta  zimná
HELUZ TREND tepelnoizolačná malta so zvýšenou pevnosťou
HELUZ TREND tepelnoizolačná malta so zvýšenou pevnosťou  zimná
TO EXTRA tepelnoizolačná omietka ručná i strojová
TO tepelnoizolačná omietka ručná i strojová
Murovacia malta HELUZ M5
Murovacia malta HELUZ Z M5  zimná
Murovacia malta HELUZ Z M10  zimná
CEMIX 045/Flex 5 kg
CEMIX 045/25 kg
CEMIX 121
CEMIX 135
Nature energy malta (hlinená malta)
označenie cena bez DPH cena s DPH litrov v
výrobku €/balenie €/l €/balenie balení
R
PLUS
16,51 0,05
15,22 0,08
19,81
18,27
300
200
Polystyrén
extrudovaný
cena s DPH
€/vrece
0,30
0,31
0,26
0,34
0,40
0,33
0,11
0,15
0,16
ks/paleta
120x80
10,78
11,15
11,05
14,40
14,23
11,95
4,78
6,32
6,80
6,21
22,25
6,11
13,65
7,17
–
30
30
35
35
30
30
35
35
35
200
40
48
48
40
cena bez DPH cena s DPH kusov v
€/doska €/m2 €/doska balení
označenie výrobku
XPS rezaný 1250/150/30
XPS 1250/600/30
1,57
5,25
8,36
6,99
1,88
6,30
5
12
POMÔCKY pre murovanie z brúsených tehál
cena v € bez DPH
požičovné
1 deň
označenie výrobku
Vyrovnávacia súprava (pre zakladanie)
Vyrovnávacia súprava HELUZ LIGHT (pre zakladanie)
HELUZ nanášací valec lepidla (50; 44; 38; 30; 25 cm)
HELUZ nanášací valec celoplošného lepidla (17,5 - 25; 30-38; 24-44; 40-50 cm)
Univerzálny príklop pre valec na celoplošné lepidlo (pre ľubovoľnú hrúbku muriva)
Nivelačná súprava (rotačný laser)
Statív
Lata
Kotva z nehrdzavejúcej ocele (pre spájanie a kotvenie stien a priečok)
646,70
27,08
19,91
353,-
7,52
25,58
1 237,239,63,11
0,39
POMÔCKY pre murovanie
35,40
vratná záloha
predaj
776,32,50
23,90
423,-
9,03
375,-
42,49
1 403,-
30,70
1 485,286,75,73
0,47
–
696,-
–
1 125,214,64,26
–
DOPREDAJ pomôcok
cena v € bez DPH
označenie výrobku
predaj požičovné
1 deň
Elektrická profi píla HELUZ
475,21,28
Súprava pílových listov 48 zubov
105,Súprava pílových listov 78 zubov s dlhšou životnosťou 201,Maltovací prípravok HELUZ pre obvodové murivo
32,64
–
Prípravok HELUZ pre AKU tehly
32,64
Prípravok pre zasypávanie polystyrénom
49,79
cena v € s DPH
vratná
záloha
predaj požičovné
1 deň
570,25,53
618,126,241,39,17
–
39,17
59,74
cena v €
bez DPH
predaj*
188,199,213,216,222,-
označenie výrobku
HELUZ nanášací valec lepidla 20
HELUZ nanášací valec lepidla 24
HELUZ nanášací valec lepidla 36,5
HELUZ nanášací valec lepidla 40
HELUZ nanášací valec lepidla 49
* ceny požičovného – viď. tabuľka pomôcky na murovanie s brúsenými tehlami.
cena v €
s DPH
predaj*
226,239,255,259,266,-
OSTATNÉ
PALETY a PREKLADY
označenie výrobku
cena v € s DPH
požičovné
1 deň
predaj
predajná cena €/ks
bez DPH
s DPH
výkupná cena €/ks bez DPH
s DPH
označenie výrobku – len v českom jazyku
Stavebný denník
Tepelná príručka – podklad pre na- CD
vrhovanie a realizáciu murovaných kniha
komplet CD + kniha
konštrukcií z tehál Heluz Family
nevratné palety 118 x 105 a 134 x 105 cm
2,20
2,64
-
-
palety 120 x 80 cm (EUR) 9,36
11,23
7,66
9,19
palety 53 x 110 cm (roletové preklady HELUZ)
4,26
5,11
3,83
4,60
drevené preklady 8 x 8 x 103 a 8 x 8 x 93 cm
(stropné nosníky, keramické preklady a panely)
Príručka vyhodnotenia typických
tepelných mostov
1,28
1,53
1,15
1,38
Komplet obidvoch publikácií
POJIVÁ K BRÚSENÉMU MURIVU ZADARMO. V cene brúsených tehál je započítané celoplošné lepidlo, pena alebo lepidlo a zakladacia malta v hr. 20 mm.
CD
kniha
komplet CD + kniha
komplet 2 CD + 2 knihy
cena v €
s DPH
2,13
3,83
8,09
cena vrátane 10,64
3,83
poštovného
a balného
8,09
10,64
17,02
Technické zmeny vyhradené. Podrobné technické informácie - viď katalóg / Strana 5
DOPRAVA
Doprava „uceleného kamiónu“ Hmotnostne alebo plošne vyťažený kamión (18-24 pal.).
Doprava „neucelený kamión“ Na tzv. posledný závoz, ktorý je súčasťou dodávky kompletného rodinného domu.
V ostatných prípadoch je plná cena dopravy stanovená individuálne dopravným oddelením
Doprava na čas „just in time“ Platí pre objednávky zaslané minimálne 2 pracovné dni pred uskutočnením dopravy.
Doprava expres
Podmienkou je objednanie do 13 h, dodanie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa po zaregistrovaní objednávky.
Ďalšia vykládka
Po individuálnej dohode s dopravným oddelením alebo predajnou službou.
Individuálna cena sa odvíja od vzdialenosti medzi dvomi miestami dodania.
Paušálny poplatok za zloženie hydraulickou rukou vedľa vozidlaPaušálny poplatok za zloženie na základovú dosku alebo stropnú dosku alebo pri ďalších špecifických
požiadavkách - je nutná dohoda s dopravným oddelením.
Paušálny doplatok za prekládku HR z vleku na auto (napr.: nevhodný prístup pre nákladnú súpravu
k miestu vykládky).
Storno poplatok pri objednanej a následne neuskutočnenej vykládke hydraulickou rukou.
Doprava panelov
Doprava s nadväznosťou na technologický postup stavby alebo doprava na čas z Libochovic.
(Dodávky keramických panelov s ostatnými výrobkami je možné kombinovať iba z výrobného závodu
Libochovice).
Kladenie panelov
Montáž žeriavom (kladenie) panelov HELUZ, žeriavom o nosnosti do 28 ton. (Podmienkou pre zabezpečenie kladenie panelov je umožnenie príjazdu návesu, na ktorom sú panely prepravované, priamo vedľa
stavby. V opačnom prípade je cena dopravy a kladenia kalkulovaná individuálne.)
Doprava komínovej zostavy
Doprava zadarmo pri spoločnej dodávke uceleného kamiónu so sortimentom tehál alebo prefabrikácie
alebo kompletu
alebo uceleného kamiónu komínov.
Doprava samostatnej komíno- Bez časovej záruky návozu (návoz realizovaný ako ďalšia vykládka kamiónu iného závozu)
vej zostavy alebo kompletu
So zárukou dodávky do 5 dní od objednania a zaplatenia (realizované samostatne).
Doprava samostatného
So zárukou dodávky do 2 dní od objednania a zaplatenia (realizované samostatne).
komínového kompletu
Doprava stropných nosníkov, V kombinácii s ostatným sortimentom na ucelenom kamióne.
prekladov a roletových
Pri doprave z Dolného Bukovka a zároveň pri dosiahnutí hodnoty sortimentu stropných nosníkov,
prekladov
prekladov a roletových prekladov 7 500 € v cenníkových cenách.
Zvoz paliet
Vykládka hydraulickou rukou
(HR)
Zadarmo
Zadarmo
Plná cena dopravy a 3 % zľava z cenníkovej ceny predávaného tovaru
100 €/ kamión (120 € s DPH)
150 €/ kamión (180 € s DPH)
Do 10 km - 21 € / kamión (25 € s DPH)
11 - 20 km - 42 € / kamión (50 € s DPH)
Nad 21 km - individuálne stanovená cena
100 € (120 € s DPH)
200 € (240 € s DPH)
42 € (50 € s DPH)
77 € (92 € s DPH)
Zadarmo
7 € bez DPH/m2 (8,40 € s DPH/m2)
Zadarmo s dodatočnou zľavou 4% na sortiment komínov.
Zadarmo
60 € bez DPH (72 € s DPH)
80 € bez DPH (96 € s DPH)
Zadarmo
Zadarmo s dodatočnou zľavou 4 % na sortiment stropných nosníkov, prekladov a roletových prekladov
I. pásmo II. pásmo III. pásmo IV. pásmo V. pásmo
€ bez DPH (s DPH)
150 (180) 200 (240) 270 (324) 370 (444) 470 (564)
Zvoz paliet v množstve 150-249 ks.
100 (120) 150 (180) 220 (264) 320 (384) 420 (504)
Pri počte min. 250 ks.
Je poskytovaný PRI PLNOM VYŤAŽENÍ DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU.
kamión s HR
kamión plato
kamión s plachtou
Zvoz paliet - ZADARMO ***
(štôs 15 palet)
(štôs 15 palet)
(štôs 16 palet)
(zvoz paliet zadarmo od 16. 4. 2015 Typ dopravného prostriedku nie je známy vopred. **
max. uloženie 134/ 105
300
345
368
je poskytovaný iba na základe
individuálnej dohody)
max. uloženie 118/ 105 (120/ 80)
330
390
416
Zaistenie dopravy odberateľom Zľava na tovar pri zabezpečení dopravy neuceleného kamióna odberateľom z cenníkovej ceny predáva- 3 %
ného tovaru.
* Všetky druhy dopravy je potrebné najskôr konzultovať a dohodnúť s pracovníkmi dopravného oddelenia.
** Zákazník nemá nárok na ZVOZ PALIET ZADARMO, pokiaľ má napr. pripravené k zvozu 300 p. 134/105 a zvoz bude zaistený kamiónom s plachtou. Zákazník teda musí mať pri objednaní tohoto zvozu pripravené množstvo
plného vyťaženia najväčšieho dopravného prostriedku - pre kamión s plachtou. Avšak pri zvoze realizovanom iným dopravným prostriedkom, napr. HR alebo platom akceptuje, že nie je odvezené množstvo paliet zodpovedajúce plnému uloženiu na kamióne s plachtou, nárok na zvoz zostávajúcej časti paliet ZDARMA nevzniká. Je možná kombinácia paliet 134/105 a 118/105, plné vyťaženie je počítané ako vážený priemer , napr. pre
plachtu: x/416 + y/368 = 1. Palety musia byť v štôsoch roztriedené podľa typu a skladané na seba. Bližšie údaje o zvoze paliet poskytne centrálna predajná služba alebo dopravné oddelenie.
*** Zvoz paliet nie poskytovaný pre palety 135/100 (105) a 118/100 (105) dodané po 15. 4. 2014.
Podmienky pre poskytovanie dopravy zadarmo
-- Doprava zadarmo bude poskytnutá pri zaistení dopravy uceleného kamiónu dodávateľom. Zloženie tovaru si zabezpečuje sám odberateľ. Jedno miesto nakládky, jedno miesto vykládky.
-- Zmena miesta vykládky uvedeného na evidovanej objednávke a následne na expedičnom príkaze neodsúhlasená s dodávateľom je hrubým porušením podmienok pre získanie dopravy zdarma. Náklady na túto
dopravu budú kupujúcemu vyúčtované. Objednávka dopravy na auto s vlekom bude platná až po
potvrdení oddelením dopravy.
-- Doba vykládky nepresiahne 1,5 hodiny od príjazdu kamióna. Pri prekročení uvedenej doby je
predávajúci oprávnený vyúčtovať príjemcovi tovaru náhradu za čakanie vozidla, a to 21 € za
každú začatú hodinu. Príchod na miesto vykládky iba po spevnenej komunikácii.
-- Kupujúci je povinný dodávateľovi písomne z​​ aslať meno a priezvisko oprávnenej osoby pre prevzatie tovaru, presné miesto vykládky, tj.
obec, ulica, č.p. alebo parcelné číslo, areál firmy. Pokiaľ bude
na vykládke iná osoba ako je uvedená alebo bude zmena
miesta vykládky, je odberateľ povinný dodávateľovi zmenu
bezodkladne písomne n​​ ahlásiť ešte pred uskutočnením dopravy. Oprávnená osoba pred vykládkou je povinná vodičovi
predložiť doklad totožnosti napr. OP alebo VP.
Prosíme našich zákazníkov, aby uvádzali požadované termíny dodania jednotlivých dodávok. Je možné špecifikovať týždeň, obdobie od - do napr. 1. 10. - 4. 10. 2015 alebo
deň, časť dňa prípadne hodinu. Nie sme schopní zabezpečiť vždy 100% splnenie termínu, avšak zostáva to naším
cieľom.
Zľavy a ostatné cenové varianty
-- Nezmluvní odberatelia dostanú cenu od zmluvných odberateľov. Ďalej môžu využiť internetový obchod www.e-tehla.sk a ponuky z projektovej dokumentácie – [email protected]
-- Pri súčasnom odbere a závoze komína spolu s ostatným materiálom na rodinný dom (komplexný
stavebný systém HELUZ) – zľava na tehly 1 %.
-- Komínové komplety a zostavy – navýšená zľava o 4 %, individuálne zostavy bez navýšenia zliav.
-- Pojivá k brúsenému murivu zadarmo. V cene brúsených tehál je započítané celoplošné lepidlo, pena
alebo lepidlo a zakladacia malta v hr. 20 mm.
-- Pri brúsených tehlách bez pojivá, tj. lepidla, celoplošného lepidla alebo peny – zľava 1 %, bez zakladacej malty – zľava 1 %.
-- Pri požiadavke na vyššiu pevnosť (napr. P15), ako je uvedená v cenníku, sa stanovuje cena individuálne.
-- Sortiment uvádzaný v predchádzajúcom cenníku, ktorý už tento cenník neobsahuje, bude
vypredávaný a ďalej vyrábaný na objednávku za individuálne stanovenú cenu.
-- Na malty a omietky sa vzťahujú zľavy podľa platných rámcových dohôd.
-- Pri zakúpení tovaru v inom závode ako je výrobný, znižuje dodávateľ poskytovanú zľavu o 10 % pri
tehlovom tovare.
-- Tovar dodávame aj na neucelené palety. Pri odbere iného množstva tovaru ako ucelenej palety, účtujeme prirážku 20 % k cenníkovej cene. Ak presiahne cena objednanej neucelenej palety s prirážkou
hodnotu ucelenej palety, je automaticky dodávaná a fakturovaná paleta celá. Výnimkou sú preklady
dodávané priamo na stavbu. Pri dovoze prekladov na stavbu rodinného domu nie je účtovaná manipulačná prirážka vo výške 20 % za rozbalenie pakiet. Manipulačná prirážka bude ďalej uplatňovaná
pri dovoze rozbalených pakiet prekladov na stavebniny.
-- Pre ostatné štáty sú zľavy vyhlasované samostatne bez väzby na slovenský trh. Podmienky dopravy
pre tieto štáty sú upravené príslušnými cenníkmi alebo sú stanovené individuálne.
POJIVÁ K BRÚSENÉMU MURIVU ZADARMO. V cene brúsených tehál je započítané celoplošné lepidlo, pena alebo lepidlo a zakladacia malta v hr. 20 mm.
Technické zmeny vyhradené. Podrobné technické informácie - viď katalóg / Strana 6
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1. Názov predávajúcej firmy
HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., 373 65 Dolní Bukovsko 295, IČO 46680004, DIČ CZ46680004.
2. Úvodné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní
kúpnych zmlúv s predávajúcou spoločnosťou uvedenou v hlavičke týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ak si kupujúci objedná na základe svojich vlastných nákupných, predajných a dodacích podmienok, nebudú predávajúcim tieto podmienky akceptované a objednávka bude vybavená podľa Všeobecných
obchodných podmienok predávajúceho.
3. Zmluvné strany a rozhodné právo
Predávajúcim je obchodná spoločnosť zriadená podľa práva Českej republiky so sídlom v ČR. Spotrebiteľom
je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy, nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom ČR. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak sa riadia vzťahy neupravené týmito
Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Sb. Občianskeho zákonníka a zákonom č.
634/1992 Sb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy
neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Sb. Občianskeho zákonníka, v platnom znení. Pre prípad obchodného sporu sa u domácich aj zahraničných odberateľov zjednáva
miestna príslušnosť súdu v Českých Budejoviciach.
4. Uzatvorenie zmluvy
Individuálnu cenovú ponuku a ponuku ďalších služieb na konkrétnu stavbu či obchodný prípad získa kupujúci (zmluvný odberateľ) vyplnením formulára na predajnom portály predávajúceho (dodávateľa) alebo
zaslaním dopytu na adresu [email protected] Cenové ponuky budú spracované v najkratšom možnom
čase a bude vytvorená platná cenová ponuka na daný sortiment, množstvo a dobu platnosti na konkrétnu
stavbu. Cenové ponuky spracované predávajúcim sú záväzné a platné po dobu 14 kalendárnych dní, ak
nie je dohodnuté inak a pokiaľ bola ich záväznosť písomne potvrdená vrátane uvedenia doby platnosti.
Ak nie je uvedené inak, sú ceny v cenových ponukách uvažované z výrobného závodu, tj. franko výrobný
závod s dopravou zadarmo alebo s príspevkom na dopravu a z cenníka platného v dobe vystavenia ponuky.
Harmonogram vývozu veľkých akcií (nad 10 tis. € cenníkovej ceny bez DPH) je nutné upresniť 1 mesiac
pred začiatkom výstavby. Zmluva sa môže uzatvoriť v českom jazyku. Zaslaním dopytu zákazník súhlasí so
spracovaním osobných údajov pre marketingové a obchodné potreby spoločnosti HELUZ tehliarsky priemysel vos a jej obchodných partnerov. Objednávku môže kupujúci poslať elektronickou poštou na adresu
[email protected], písomne alebo vyplnením internetového formulára. Objednávka sa rozumie ponuka
po uzatvorení kúpnej zmluvy. Kupujúci je v každej objednávke povinný uviesť tieto údaje: určenie druhu –
slovný názov alebo objednávkové číslo, množstvo tovaru, miesto dodávky, kúpne ceny, predbežný termín
dodávky tovaru alebo odkaz na platnú cenovú ponuku. Objednaním tovaru podľa našej cenovej ponuky,
kupujúci bez výhrady súhlasí s dodaním uvedeného sortimentu a s jeho množstvom. Prípadný nedostatok
alebo prebytok tovaru nemožno reklamovať.
Právnické osoby: presný názov a sídlo, meno a priezvisko objednávajúceho, fakturačná adresa príp. dodacia adresa, ak je odlišná, IČO, DIČ, telefónne číslo, príp. adresa elektronickej pošty.
Fyzické osoby: meno a priezvisko, adresa bydliska, príp. dodacia adresa, ak je iná, telefónne číslo, príp.
adresa elektronickej pošty.
Je vhodné, aby objednávka okrem vyššie uvedeného podľa konkrétnych podmienok, ďalej obsahovala,
napr. Názov alebo meno investora a jeho adresu, presné miesto dodania a označenie názvu stavby alebo číslo parcely, prijímaciu osobu a jej telefón, objednávkové číslo a pevnosť výrobku. Ak nie je pevnosť
uvedená, tak je štandardne dodávaná nižšia pevnosť uvedená pri danom názve výrobku v cenníku. Ak
podá kupujúci písomnú objednávku prostredníctvom niektorého komunikačného prostriedku na diaľku,
predávajúci prostredníctvom niektorého komunikačného prostriedku na diaľku neodkladne potvrdí jej
dodanie, to neplatí pri uzatváraní zmluvy výlučne elektronickou poštou alebo podobnou individuálnou
komunikáciou. Objednávka a potvrdenie jej dodania sú považované za doručené, pokiaľ sa s nimi strany,
ktorým boli určené, môžu zoznámiť. Zmluva je po svojom uzatvorení dodávateľom archivovaná a údaje
v nej obsiahnuté sú kupujúcemu zaslané na požiadanie.
5. Tovar a ceny
Ceny jednotlivých výrobkov sú uvedené v aktuálne platnom cenníku. Pri zmene cien v Cenníku je určujúca
cena, ktorá je uvedená v potvrdenej objednávke. Dňom predaja sa rozumie deň expedície tovaru. Ceny
uvedené v Cenníku sú vrátane nakládky realizovanej na sklade predávajúceho, vrátane dopravy, ak nie je
uvedené inak. Vykládku tovaru v mieste dodania zabezpečuje kupujúci vrátane jej úhrady. K cenníkovým
cenám sa účtujú aj mimoriadne prirážky, napr. pri odbere rozbalenej pakety prekladov alebo neucelené
palety apod. viď. Zľavy a ostatné cenové ujednania. Všetok materiál a služby poskytované ZADARMO
sú zahrnuté v cene dodávky jednotlivých výrobkov. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu prepočítávacích koeficientov na iné meny ako CZK v priebehu platnosti tohto Cenníku. Pri zmene prepočítávacích
koeficientov je východzou menou CZK. Fakturačná mena pre jednotlivé štáty sa riadi písomným vyhlásením predávajúceho, ktoré zaslal zmluvnému kupujúcemu. Ak nenastane zmena, tak platí pre dodávky
do ČR fakturácia v CZK, pre dodávku na Slovensko, do Rakúska a Nemecka fakturácia v EUR, pre dodávku
do Poľska fakturácia v PLN, do Maďarska v HUF. V špecifických prípadoch je možná individuálna dohoda.
6. Platobné podmienky
Platba za tovar prebieha v hotovosti (v sídle alebo na výdajných expedíciách predávajúceho), zálohovou
faktúrou, inkasom alebo platobným príkazom pri zjednaní poistenia pohľadávok alebo zložení finančnej
istiny. Platobné podmienky sú konkrétne upravované rámcovou zmluvou. Dňom splatnosti sa rozumie
deň, kedy je príslušná čiastka pripísaná na účet predávajúceho. Úhrady sú sledované podľa výpisu z účtu
predávajúceho za predchádzajúci pracovný deň. Pri omeškanej platbe je dodávateľ oprávnený účtovať kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľ, zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý
deň omeškania od dátumu splatnosti pohľadávky až do dňa, kedy bola čiastka pripísaná na bankový účet
dodávateľa.
8. Dodanie tovaru a dodacia lehota
Dodávky sú realizované v súlade s evidenciou objednávky. Evidencia objednávky má platnosť max.
2 mesiace. V prípade, že kupujúci neprejaví záujem o vývoz objednaného tovaru v období podľa predbežného termínu, môže predávajúci zaevidovanú objednávku zrušiť. Na objednávku v evidencii spravidla
nadväzuje expedičný príkaz (po dohode s kupujúcim), ktorý je vystavený v období podľa predbežného
termínu uvedeného v evidencii objednávky. Platnosť expedičného príkazu je 8 kalendárnych dní odo
dňa jeho vystavenia. Vystavením expedičného príkazu dochádza k akceptácii objednávky predávajúcim
a kupujúcemu vzniká povinnosť tento tovar odobrať a zaplatiť za neho kúpnu cenu. Na vystavenom expedičnom príkaze nemožno nič meniť. V prípade potreby zmeny bude vystavený nový expedičný príkaz
na základe požiadaviek kupujúceho. Predávajúci upozorňuje, že potvrdením objednávky s požiadavkom
zabezpečenia dodávky vrátane dopravy zadarmo negarantuje týmto dodávky na miesto určenia v termíne
požadovanom kupujúcim. Obvyklá dodacia lehota je 14 pracovných dní s tým, že presnejší termín a čas
možno dohodnúť s dopravným oddelením predávajúceho. Dodávky možno realizovať aj v kratších termínoch podľa cenníku dopravy za predpokladu, že je požadovaný sortiment skladom. Bližšie informácie
[email protected] alebo zákaznícka linka: 0800 106 206. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť alebo
nedodržať termín už potvrdenej dodacej lehoty z nižšie uvedených závažných dôvodov: pri živelných pohromách alebo z príčin tzv. vyššej moci, pri havárii technologického zariadenia predávajúceho, pri prechodnom nedostatku tovaru alebo dopravy z kapacitných alebo sortimentových dôvodov. Plynulosť dodávok
je daná dodržovaním stanovených platobných podmienok. Predávajúci je oprávnený pozastaviť dodávku
tovaru pri zjednanom postupnom plnení v prípade, kedy kupujúci neplní svoju povinnosť k zaplateniu ceny
za dodávku.
9. Prevzatie tovaru
Kupujúci je povinný obzrieť si obal tovaru aj tovar bezprostredne pri jeho preberaní. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, odporúčame spísať za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky, uľahčí to prípadnú reklamáciu. Nebezpečenstvo škody za tovar prechádza na kupujúceho už v dobe,
kedy prevezme tovar. Podpísaním prepravného listu prepravcovi kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky
a potvrdzuje, že dorazila s nepoškodeným obalom. Ak kupujúci tovar neskontroluje alebo nezariadi, aby
bol skontrolovaný v dobe prechodu nebezpečenstva škody za tovar, môže uplatniť nároky zo škôd zistených
pri tejto obhliadke, iba ak preukáže, že tieto škody mal tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody
za tovar.
Pri vrátení tovaru, napr. z dôvodu chyby v objednávke na sklad predávajúceho je dobropisovaných 50 %
z pôvodnej fakturovanej ceny. Tovar je možné vrátiť iba v ucelených paletách, bez poškodenia materiálu
a obalu iba do výrobných závodov, odkiaľ bol expedovaný. Podmienkou pre vrátenie tovaru je písomné
odsúhlasenie vrátenia tovaru predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo tovar späť neprijať.
10. Paletové hospodárstvo
Palety nie sú považované za vratný obal v zmysle zákona č.477/2011 Sb., o obaloch. Palety (118 x 105 a
134 x 105) dodané kupujúcemu od 15.4.2014 predávajúci vykupuje od kupujúceho iba na základe zvláštnej dohody. S paletami dodanými kupujúcemu do 14.4.2014 je nakladané podľa podmienok platných v
době dodania paliet kupujúcemu.
11. Prechod vlastníctva
Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Pokiaľ kupujúci neuhradí
kúpnu cenu ani v stanovej lehote ani po písomnej výzve k úhrade, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie tovaru a to na náklady kupujúceho.
12. Zodpovednosť za škody, záruka
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za škody sa riadia príslušnými platnými predpismi. V prípade, že je kupujúci spotrebiteľom, poskytuje predávajúci záruku na tovar v dĺžke dvoch (2) rokov. Predávajúci garantuje životnosť nezabudovaných tehliarskych výrobkov
minimálne 5 rokov od predaja pri splnení uvedených podmienok pre zabezpečenie proti nepriaznivým
poveternostným a ďalším vplyvom. Zabezpečenie tehliarskych výrobkov proti poškodeniu pri nakládke a nepriaznivým poveternostným vplyvom, nakládka, manipulácia a doprava tehliarskych výrobkov
sa riadi pokynmi viď. www.heluz.sk – technologické postupy nakládky. Tovar je dodávaný v dohodnutej kvalite podľa noriem uvedených v Prehlásení o zhode alebo Prehlásení o vlastnostiach – viď.
www.heluz.sk. Výrobky a tovar musia byť použité v súlade s doporučenými technologickými postupmi
firmy Heluz. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, zodpovedá predávajúci za chyby tovaru, ktoré
sa v tovare vyskytujú a v okamihu jeho dodania. Kupujúci je povinný reklamovať zistené chyby dodaného
tovaru písomne u predávajúceho bez zbytočného odkladu hneď po tom, čo ich zistil. Po zabudovaní výrobkov do stavby nie je možné reklamovať chyby, ktoré boli zistené pred zabudovaním, najmä chyby zjavné.
Za zjavné chyby je možné považovať také, ktorých existencia je kupujúcemu, popr. odberateľovi, zrejmá
na pohľad, prípadne také chyby, ktoré možno zistiť bežne urobenými nedeštruktívnymi skúškami, napr.
meraním. Reklamujúci je povinný uskladniť reklamovaný tovar až do konečného rozhodnutia o reklamácii
tak, aby bolo možné objektívne zistiť stav (posúdiť chyby) reklamovaných výrobkov. Reklamácia tovaru sa
riadi príslušnými právnymi predpismi a v prípade spotrebiteľa aj reklamačným poriadkom predávajúceho
uvedeného na www.heluz.sk/kde-nakoupit/reklamacni-podminky.
13. Záverečné ustanovenia
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplniť. Urobí tak vždy písomne a zmeny
uverejní obvyklým spôsobom. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu
účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2015.
Tešíme sa na Vaše objednávky a dobrú spoluprácu
7. Vratné zálohy, rezervačné poplatky, vratné poplatky – kaucie
(napr. za služby a pomôcky)
Vratné zálohy, rezervačné poplatky, vratné poplatky a kaucie sa zjednávajú vo výške zmluvnej pokuty pri
nesplnení dohodnutých podmienok. Pri splnení podmienok je nutné o ich vrátenie písomne požiadať
do konca nasledujúceho kalendárneho roku od ich zaplatenia. Nepodanie žiadosti o vrátenie je chápané
ako nesplnenie podmienok.
POJIVÁ K BRÚSENÉMU MURIVU ZADARMO. V cene brúsených tehál je započítané celoplošné lepidlo, pena alebo lepidlo a zakladacia malta v hr. 20 mm.
Ing. Jan Krampl
obchodný riaditeľ
Technické zmeny vyhradené. Podrobné technické informácie - viď katalóg / Strana 7
SLUŽBY HELUZ
názov
cena v €
bez DPH
s DPH
popis
SPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY * -- Spracovanie cenovej ponuky vrátane výpisu materiál tehál, prekladov a komínových systémov a výpočet spalinovej cesty,
zadarmo
pre stropy iba orientačne bez návrhu kladačského plánu.
-- Návrh plánu kladenia s cenovou ponukou za čiastku, ktorá bude dobropisovaná pri odbere stropného systému HELUZ. O dobropisovanie
čiastky je nutné požiadať po odobraní materiálu HELUZ najneskor do troch rokov od dátumu uskutočneného zdaniteľného plnenia služby.
20,24,-- Plán kladenia je spracovaný ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky – takto navrhnutú stropnú konštrukciu potom musí po+420 385 793 055; [email protected] súdiť príslušný zodpovedný projektant zákazníka v súvislosti s celkovou koncepciou projektovaného objektu. Cena za jeden variant.
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
-- Dodáme energetický certifikát budovy vydaný podľa zákona č. 300/2012 Zz, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Zz o
60,72,dotovaná cena pri nákupe
energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa nadväzujúcej vykonávajúcej vyhlášky o
BUDOVY *
materiálu HELUZ
energetickej certifikácii č.364 / 2012 Zz.
80,96,-- Dokument nutný ku kolaudačnému konaniu, zatriedenie budovy do klasifikačných tried, vyhodnotenie energetickej náročnosti budovy spracujeme pre stavby RD realizovaných zo systému HELUZ, pre ostatné stavby spracujeme za individuálne stanovenú cenu. dotovaná cena po dokončení stavby
zo systému HELUZ
-- Faktúru na energetický certifikát, ktorá Vám bude zaslaná pri objednaní tejto služby, je nutné uhradiť najneskôr do 1 mesiaca.
www.heluz.sk/sluzby-pro-vas/ Termín vyhotovenia je v závislosti na dokončení stavby a termíne kolaudácie. Po dokončení stavby objednávateľ zašle požiadavku
120,144,energeticky-certifikat-budovy/ na vypracovanie energetického certifikátu, doba dodania od prevzatia požiadavky je 20 dní. Energetický certifikát bude zaslaný
+420 385 793 025; [email protected] poštou, alebo odovzdaný osobne.
-- Po realizácii stavby RD (resp. po odobraní materiálu) zo systému HELUZ je po splnení nasledujúcich podmienok dobropipo dokončení stavby z iného stasovaná celá čiastka. Pre iné druhy stavieb okrem novostavby RD z tehlového systému je dobropisovaná čiastka urobená podľa vebného systému (dotovaná cena ako
vďaku za prejavenú dôveru, že zákazník
realizovaného podielu materiálu HELUZ na stavbe. Keď nebude služby a materiál odobraný, vyfakturovaný, zaplatený a nebude
požiadané o vrátenie čiastky najneskôr (POZN. PREKLADATEĽA v tomto slove je nad písmenom „o“ obrátený makčeň) do troch rokov oslovil HELUZ s cenovou ponukou)
od dátumu uskutočneného zdaniteľného plnenia služby, zaniká nárok na dobropisovanie čiastky. Vrátenie uhradenej čiastky
platí len v prípade objednania ECB pred zakúpením tehlového systému HELUZ.
TECHNICKÁ POMOC NA STAVBE
-- Odborné poradenstvo našich technicko-obchodných poradcov na stavbe.
zadarmo
-- Zakladacia malta na škáru v hrúbke 20 mm (tj. ku každej 11 tehle). V cene brúsených tehál je tiež celoplošné lepidlo, pena alebo lepidlo.
-- Technická pomoc pri vyrovnaní základovej dosky zakladacou maltou pod brúsenými tehlami Heluz je poskytovaná na objednávku.
150,180,-- Technická pomoc pri založení ďalšieho podlažia stavby z brúsených tehál.
200,240,-- Táto služba je obmedzená dobou 4 hodín, každá začatá nasledujúca hodina je spoplatnená. V cene pracovných pomôcok je
zahrnutý návoz pri dodávke spoločne so stavebným materiálom na ucelenom kamióne. V prípade, že nie je pre danú hrúbku
17,60
21,10
muriva k dispozícii nanášací valec lepidla, sú tehly namáčané priamo do lepidla v namáčacej nádobe. Zahrnuté množstvo lepidla je
kalkulované v množstve nutnom pri nanášaní lepidla valcom.
-- Zameranie skutočných rozmerov stavby a ich zakreslenie vrátanie nového návrhu plánu kladenia stropu.
80,96,-- Asistencia pri ukladaní panelov – cena za 5 hodín. V cene služby je odborná pomoc technika. Technik spoločnosti Heluz dohliada na
správne uloženie panelov podľa plánu kladenia. Technický pracovník nerealizuje samotné položenie panelov Heluz. Pri neobjedna120,144,ní kladenia panelov si zákazník musí zabezpečiť žeriav, viazače a 2x technika na kladenie panelov alebo stavebnú firmu.
-- Kladenie panelov. Cena služby obsahuje žeriav do nosnosti 28 ton, 2x technik kladenia panelov a viazač panelov. Cena neobsahuje
7,-/m2 8,40/m2
www.heluz.sk/sluzby-pro-vas/ ďalšiu manipuláciu so stavebným materiálom.
platená služba
technicka-pomoc-na-stavbe/ -- Revízia komína. Pri zakúpení komínového systému ponúkame zabezpečenie prevedenia revízie komína revíznym technikom.
21,30
25,50
objednavka-technicke-pomoci/ -- Technická pomoc komínového špecialistu na mieste.
SLUŽBY STATIKA
-- Konzultácie s firemným statikom, sprostredkovanie projekčných služieb
platená služba
+420 385 793 019; [email protected]
SLUŽBY AKUSTIKA
-- Konzultácia použitých akustických tehál Heluz pre konkrétne projekty. Účelom služby je základné posúdenie použitia AKU tehál
platená služba
+420 724 994 012; [email protected] Heluz. Služba nemá charakter spracovania akustických štúdií alebo akustických posudkov.
POŽIČOVŇA POMÔCOK
-- Objednávky na zapožičanie pracovných pomôcok sú realizované elektronickým formulárom na
platená služba
+421 911 177 450 www.heluz.sk/sluzby-pro-vas/pujcovna-pomucek, príp. email.
OSVEDČENIE O POUŽITÍ
-- Overenie použitia materiálu na stavbe a vydanie osvedčenia, kde je špecifikovaný druh tehlových blokov HELUZ PLUS (brúsené),
HELUZ STI (brúsené) alebo HELUZ FAMILY. Táto služba má chrániť nielen zákazníka, ale i našu spoločnosť pred tým, aby na stavbe
TEPELNOIZOLAČNÝCH BLOKOV
nebol použitý materiál iných parametrov ako je zákazníkom požadovaný. Stavebné firmy môžu používať toto osvedčenie pri
HELUZ V STAVBE
prezentácii svojich stavieb zákazníkom.
zadarmo
-- Stavebník (investor, projektant, stavebná firma), ktorý bude chcieť overiť použitie tehlových blokov HELUZ na realizovanej stavbe,
zavolá po dokončení hrubej stavby na centrálu spoločnosti HELUZ, kde si túto službu objedná a nahlási kontaktné údaje stavby.
Potom sa na stavbu dostaví technicko-obchodný poradca od spoločnosti HELUZ, ktorý preverí, aký druh materiálu je použitý.
+420 385 793 011 Následne bude vydané osvedčenie o druhu použitého materiálu.
OSVEDČENIE O PREŠKOLENÍ STA- -- Osvedčenie je vydané na základe každoročného preškolenia. Preškolené firmy sú informované o najnovších výrobkoch a pracovVEBNÝCH FIRIEM O VÝROBKOCH
zadarmo
HELUZ
+420 385 793 011 ných postupoch firmy HELUZ.
OSVEDČENIE O PREŠKOLENÍ
-- Osvedčenie je vydané na základe preškolenia špecialistom na komínové systémy a roletové preklady v Dolnom Bukovsku.
ROLETOVÉ PREKLADY
Bližšie informácie ohľadom získania osvedčenia:
komínové systémy u Ing. Martina Coufalíka (+420 602 284 566), Jana Míchala – oblasť Čechy (+420 725 794 323),
A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
+420 385 793 011 roletové preklady u Kamila Žemličky (+420 725 380 774) a Martina Kubíka- oblasť Slovensko a Morava (+420 725 836 377)
NA STIAHNUTIE
-- Programy na posúdenie muriva podľa ČSN-EN 1996-1-1 na www.heluz.sk. Sú ideálnou pomôckou pri navrhovaní muriva HELUZ
podľa zadanej hrúbky a typu muriva sú programom interaktívne ponúkané typy tehál, spôsob murovania a z toho vyplývajúce
materiálové charakteristiky muriva.
-- Kalkulačný online nástroj určený na individuálne výpočty spotreby materiálov pre budovy s murivom od firmy Heluz.
www.heluz.sk/ke-stazeni/programy -- Kalkulačný program na výpočet spotreby jednotlivých prvkov komínového telesa, aj online verzia – http://kalkulace-kominy.heluz.cz.
zadarmo
zadarmo
* Zaslaním dopytu zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov pre marketingové a obchodné potreby spoločnosti HELUZ tehliarsky priemysel vos a jej obchodných partnerov.
Kontakty:
Vedenie firmy
Technické informácie
a poradenstvo
telefon
+420 385 793 011
+420 385 793 025
+420 720 412 497
e-mail
[email protected]
[email protected]
prevádzkový čas
7,00–15,30
po-pia 6.30–20.00 letný čas
po-pia 6.30–17.00 zimný čas
so 8–12.00
po-pia 6.30–15.30
Spracovanie cenovej ponuky podľa +420 385 793 055,
[email protected]
projektovej dokumentácie
+420 385 793 047
Informácie pre obchodných
+420 385 793 024,
[email protected]
po-pia 6.30–15.30
partnerov
+420 385 793 053
Objektové zľavy pre obchodných partnerov – www.heluz.sk – vstup pre obchodných partnerov
Centrálna predajná služba
+420 385 793 027
[email protected],
po-pia 6.00–18.00 letný čas
kontaktné miesto na objednávanie fax: +420 385 726 145 [email protected] po-pia 6.00–17.00 zimný čas
Dopravné oddelenie
+420 385 793 048
[email protected] po-pia 6.30–15.30 letný čas
po-pia 6.30–15.00 zimný čas
Reklamácia
tech.obch. poradcovia [email protected] po-pia 7.00–15.00
Zakladanie stavieb
+420 385 793 031
[email protected] po-pia 7.30–15.30
+420 725 089 453
Požičovňa pomôcok
+421 911 177 450
[email protected]
Informácie pre zákazníkov
+420 385 793 030
[email protected]
po-pia 6.30–15.00
+420 602 451 399
zákaznícka linka: 0800 106 206, komíny a roletové preklady 0800 118 192, skype: www.heluz.sk
Expedícia Dolní Bukovsko, Hevlín, Libochovice
prevádzkový čas po-pia 5.30–21.00 letný čas, po-pia
5.30–19.00 zimný čas.
Upozornenie: V prípade potreby príjazdu pre tovar
po 18,30 (zimný čas), 20,30 (letný čas), je nutné sa
vopred dohodnúť s príslušnou expedíciou!
POJIVÁ K BRÚSENÉMU MURIVU ZADARMO. V cene brúsených tehál je započítané celoplošné lepidlo, pena alebo lepidlo a zakladacia malta v hr. 20 mm.
Technické zmeny vyhradené. Podrobné technické informácie - viď katalóg / Strana 8
Download

Cenník platnosť od 1. 1. 2015.pdf