CENÍK platný od 15. 4. 2014
aktualizace od 20. 10. 2014
50 2in1 broušená
44 2in1 broušená
38 2in1 broušená
30 2in1 broušená
25 2in1 broušená
50 broušená
44 broušená
38 broušená
30 broušená
25 broušená
49 broušená
44 broušená
44
40 broušená
38 broušená
44 broušená
44
40 broušená
40
38 broušená
38
36,5 broušená
36,5
30 uni broušená
30 uni
25 broušená
25
30 broušená
30
25 broušená
25
24 broušená
24
20 broušená
20
17,5 broušená
17,5
14 broušená
14
11,5 broušená
11,5
8 broušená
8
mm
pevnost
cihly
MPa
247/500/249
247/440/249
247/380/249
247/300/249
247/250/249
247/500/249
247/440/249
247/380/249
247/300/249
247/250/249
247/490/249
247/440/249
247/440/238
247/400/249
247/380/249
247/440/249
247/440/238
247/400/249
247/400/238
247/380/249
247/380/238
247/365/249
247/365/238
247/300/249
247/300/238
375/250/249
375/250/238
247/300/249
247/300/238
375/250/249
375/250/238
372/240/249
372/240/238
497/200/249
497/200/238
497/175/249
497/175/238
497/140/249
497/140/238
497/115/249
497/115/238
375/80/249
375/80/238
8
10/8
10
10
10
8
10/8
10
10
10
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12,5
12,5
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
NATURE ENERGY
12/25
120/250/240
AKU ZALÉVANÉ
25 broušená
497/250/249
8
AKU „TĚŽKÉ“
AKU 36,5 MK
AKU 30/33,3 MK
247/365/238
333/300/238
AKU 30/33,3
333/300/238
Maloformátové
AKU 25 MK
AKU 20
AKU 17,5 MK
AKU 11,5
2 x 20 *
2 x AKU 17,5 MK*
CDm
CV14
375/250/238
375/200/238
375/175/238
375/115/238
497/200/238
375/175/238
240/115/113
290/140/140
20
20
15
20
15
20
15
15/10
20/15
15/10
10
15/10
20
20
PÁSKY, DLAŽBA
Pásek
označení výrobku
FAMILY 2in1
FAMILY
STI
PLUS
P15
HELUZ
přírodní nepálené
AKU s izolantem
SPECIÁLNÍ
TVAROVKY
Dlažba
Vínovka
Trativodka 10
Věncovka U-17,5
Věncovka U-24
Věncovka U-30
Věncovka U-36,5
20 2in1
rozměry D/Š/V
Kč/ks
Kč/m2 (bm)
Kč/m3
Kč/ks
Kč/m2 (bm)
Kč/m3
ks/paleta
134x105
118x105
118,70
110,10
96,50
76,30
63,50
83,40
77,80
69,70
48,30
39,50
79,80
73,70
59,30
65,90
65,90
67,30
53,60
60,60
47,60
60,60
45,30
55,50
43,40
47,70
38,30
58,80
47,60
50,60
41,60
60,50
50,00
57,10
46,20
73,80
51,70
62,70
50,60
51,30
38,30
43,80
37,20
30,70
21,60
1 899,1 762,1 544,1 221,1 016,1 334,1 245,1 115,773,632,1 277,1 179,949,1 054,1 054,1 077,858,970,762,970,725,888,694,763,613,629,509,810,666,647,535,611,494,590,414,502,405,410,306,350,298,328,231,-
3 798,4 008,4 063,4 067,4 064,2 669,2 832,2 934,2 574,2 528,2 554,2 683,2 159,2 636,2 774,2 450,1 951,2 424,1 904,2 551,1 907,2 431,1 901,2 542,2 041,2 517,2 037,2 697,2 217,2 589,2 140,2 535,2 051,2 952,2 068,2 865,2 312,2 929,2 187,3 048,2 589,4 092,2 879,-
143,60
133,20
116,80
92,30
76,80
100,90
94,10
84,30
58,40
47,80
96,60
89,20
71,80
79,70
79,70
81,40
64,90
73,30
57,60
73,30
54,80
67,20
52,50
57,70
46,30
71,10
57,60
61,20
50,30
73,20
60,50
69,10
55,90
89,30
62,60
75,90
61,20
62,10
46,30
53,00
45,00
37,10
26,10
2 298,2 132,1 868,1 477,1 229,1 615,1 506,1 349,935,765,1 545,1 427,1 148,1 276,1 276,1 303,1 038,1 173,922,1 173,877,1 074,840,923,741,761,616,980,805,783,647,739,598,714,500,607,490,497,371,424,360,397,280,-
4 596,4 849,4 916,4 921,4 917,3 229,3 427,3 551,3 115,3 059,3 090,3 246,2 612,3 190,3 357,2 964,2 361,2 933,2 304,3 087,2 308,2 941,2 300,3 076,2 470,3 045,2 465,3 263,2 683,3 133,2 589,3 068,2 482,3 572,2 502,3 467,2 798,3 544,2 646,3 689,3 133,4 952,3 484,-
60
72
72
96
120
60
72
72
96
120
60
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
96
96
72
72
96
96
72
72
72
72
70
70
80
80
100
100
120
120
180
180
28,90
445,-
3 705,-
35,00
539,-
4 483,-
80
76,20
610,-
2 438,-
92,20
738,-
2 950,-
60
3 171,4 024,3 935,4 024,3 935,3 912,3 762,3 411,3 904,3 137,2 068,3 904,3 674,2 333,-
87,60
120,50
117,90
120,50
117,90
110,60
106,40
77,40
77,40
40,90
2x 62,60
2x 77,40
16,00
17,80
1 402,1 446,1 414,1 446,1 414,1 183,1 138,829,829,438,2x 500,2x 829,511,395,-
3 837,4 869,4 761,4 869,4 761,4 733,4 552,4 128,4 724,3 795,2 502,4 724,4 445,2 823,-
72
48
cena v Kč bez DPH
72,40
1 158,99,60
1 195,97,40
1 169,99,60
1 195,97,40
1 169,91,40
978,87,90
941,64,00
685,64,00
685,33,80
362,2x 51,70 2x 414,2x 64,00 2x 685,13,20
422,14,70
326,-
250/65/15
–
182,-
200/200/30
250/160/330
250/100
240/175/238
240/240/238
240/300/238
240/365/238
400/200/249
14,60
30,50
12,20
35,00
48,10
60,10
73,20
98,30
365,717,49,140,192,240,293,983,-
15
cena v Kč s DPH
220,-
–
4 915,-
17,70
36,90
14,80
42,40
58,20
72,70
88,60
118,90
442,867,59,169,233,291,354,1 189,-
48
60
60
60
96
70
60
320
224
3224
(balení v krabicích po 52
ks, 62 krabic na paletě)
–
5 947,-
375
72
320
120
100
96
60
72
* cena bez vloženého izolantu
POJIVA K BROUŠENÉMU ZDIVU ZDARMA. V ceně broušených cihel je započteno celoplošné lepidlo, pěna nebo lepidlo a zakládací malta v tl. 20 mm
Technické změny vyhrazeny. Podrobné technické informace – viz katalog / Strana 1
varianta
pro zdivo
rozměry D/Š/V
FAMILY 2in1 broušená
FAMILY broušená
STI broušená
FAMILY 2in1 broušená
FAMILY broušená
STI, PLUS broušená
STI, PLUS
STI, PLUS broušená
PLUS
FAMILY 2in1 broušená
FAMILY broušená
STI, PLUS broušená
PLUS
PLUS broušená
PLUS
247/500/249
247/500/249
247/490/249
247/440/249
247/440/249
247/440/249
247/440/238
247/400/249
247/400/238
247/380/249
247/380/249
247/380/249
247/380/238
247/365/249
247/365/238
varianta
pro zdivo
rozměry D/Š/V
K
krajová
50
49
44
40
38
36,5
R
rohová
44
mm
mm
30
STROPNÍ
NOSNÍKY
DOPLŇKY
ke
stropům
169,90
97,90
97,90
153,60
89,60
89,60
70,70
80,30
63,90
133,50
80,30
80,30
63,90
80,30
56,90
205,60
118,50
118,50
185,90
108,40
108,40
85,50
97,20
77,30
161,50
97,20
97,20
77,30
97,20
68,80
187/440/249
STI, PLUS broušená 187/440/249
STI, PLUS
187/440/238
STI, PLUS broušená 147/400/249
PLUS
147/400/238
FAMILY 2in1 broušená 182/300/249
FAMILY broušená
182/300/249
rozměry D/Š/V
mm
1 500 x 160 x 175
1 750 x 160 x 175
2 000 x 160 x 175
2 250 x 160 x 175
2 500 x 160 x 175
2 750 x 160 x 175
3 000 x 160 x 175
3 250 x 160 x 175
3 500 x 160 x 175
3 750 x 160 x 175
4 000 x 160 x 175
4 250 x 160 x 175
4 500 x 160 x 175
4 750 x 160 x 175
5 000 x 160 x 175
5 250 x 160 x 175
5 500 x 160 x 175
5 750 x 160 x 175
6 000 x 160 x 175
6 250 x 160 x 175
6 500 x 160 x 230
6 750 x 160 x 230
7 000 x 160 x 230
7 250 x 160 x 230
7 500 x 160 x 230
7 750 x 160 x 230
8 000 x 160 x 230
8 250 x 160 x 230
74,70
74,70
54,20
66,80
54,20
77,80
46,80
90,40
90,40
65,60
80,80
65,60
94,10
56,60
2
cena v Kč/m2
cena bez cena v Kč/m
bez DPH
s DPH
DPH
Kč/ks OVN 50 OVN62,5 OVN50 OVN62,5
338,394,447,503,558,615,754,817,880,941,1 108,1 179,1 287,1 386,1 490,1 620,1 696,1 773,1 974,2 054,2 341,2 512,2 736,2 833,2 984,3 230,3 334,3 439,-
451,450,447,447,446,447,503,503,503,502,554,555,572,584,596,617,617,617,658,657,720,744,782,782,796,834,834,834,-
361,360,358,358,357,358,402,402,402,401,443,444,458,467,477,494,493,493,526,526,576,595,625,625,637,667,667,667,-
60
60
60
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
cena v Kč cena v Kč ks/paleta
bez DPH s DPH 134x105
118x105
Kč/ks
Kč/ks
FAMILY 2in1 broušená 187/440/249 117,60 142,30
FAMILY broušená
40
cena v Kč cena v Kč ks/paleta
bez DPH s DPH 134x105
118x105
Kč/ks
Kč/ks
545,545,541,541,540,541,608,608,608,607,670,671,692,706,721,747,746,746,796,795,872,901,946,946,963,1 009,1 009,1 009,-
436,436,433,433,432,433,487,487,487,486,536,537,554,565,577,597,597,597,637,636,697,720,757,757,770,807,807,807,-
označení výrobku
Těžký asfaltový pás š. 33 cm tl. 3,5 mm
KARI síť KA 17 (ø 4/150 - ø 4/150)
Nadpodporová příložka ke stropním nosníkům (tvar L)
Rohová příložka ke stykování, křížení věnců
Podélná výztuž věnce
84
84
84
84
120
120
K-1/2
krajová
poloviční
rozměry D/Š/V
varianta
pro zdivo
50
mm
125/500/249
125/500/249
125/490/249
125/440/249
125/440/249
125/440/249
125/440/238
125/400/249
125/400/238
125/380/249
125/380/249
125/380/249
125/380/238
125/365/249
125/365/238
125/300/249
125/300/249
FAMILY 2in1 broušená
FAMILY broušená
STI broušená
FAMILY 2in1 broušená
FAMILY broušená
STI, PLUS broušená
STI, PLUS
STI, PLUS broušená
PLUS
FAMILY 2in1 broušená
FAMILY broušená
STI, PLUS broušená
PLUS
PLUS broušená
PLUS
FAMILY 2in1 broušená
FAMILY broušená
49
44
40
38
36,5
30-1/2
N
nízká
rozměry D/Š/V
varianta
pro zdivo
49
mm
2in1 broušená
STI broušená
44
2in1 broušená
STI, PLUS broušená
40
STI, PLUS broušená
38
2in1 broušená
STI, PLUS broušená
36,5
PLUS broušená
30/24-N P15 broušená
STROPNÍ
VLOŽKY
VĚNCOVKY
10 x 0,33 m
2,0 x 3,0 m
ø R 8/1 700 mm
ø R 10/800 mm
ø R 10/6 000 mm
ø R 12/6 000 mm
100
100
120
120
120
120
120
102,50
62,00
62,00
93,00
56,60
56,60
44,80
50,80
42,00
80,90
50,80
50,80
42,00
50,80
34,40
94,10
35,00
120
120
120
120
144
144
192
cena v Kč cena v Kč ks/paleta
bez DPH s DPH 134x105
Kč/ks
Kč/ks 118x105
mm
cena
bez
DPH
Kč/ks
cena v Kč/m2
bez
DPH
15/62,5
19/62,5
23/62,5
8/62,5
15/50
19/50
23/50
8/50
250/525/150
250/525/190
250/525/230
250/515/80
250/400/150
250/400/190
250/400/230
250/390/80
49,10
58,60
71,20
37,60
35,80
44,90
55,20
35,30
314,375,456,241,286,359,442,282,-
8/15
8/19
8/21
8/23
8/25
8/27
8/29
8/23 2in1
8/25 2in1
333/80/150
333/80/189
333/80/209
333/80/229
333/80/249
333/80/269
333/80/289
375/80/229
375/80/249
33,50
35,20
41,40
42,40
46,70
55,70
60,60
59,40
65,40
101,106,124,127,140,167,182,160,177,-
rozměry D/Š/V
Kč/deska
s DPH
80
80
96
96
90
96
96
90
120
ks/paleta
134x105
118x105
větší
380,- 90
454,- 70
551,- 60
291,- 120
347,- 120
435,- 96
534,- 72
342,- 144
menší*
60
50
–
72
–
cena v Kč/bm
POLYSTYRÉN
k věncovkám
rozměry D/Š/V
84,70
51,20
51,20
76,90
46,80
46,80
37,00
42,00
34,70
66,90
42,00
42,00
34,70
42,00
28,40
77,80
28,90
247/490/166 131,50 159,10
247/490/166 81,70 98,90
247/440/166 118,00 142,80
247/440/166 75,50 91,40
247/400/166 67,70 81,90
247/380/166 102,20 123,70
247/380/166 67,70 81,90
247/365/166 67,70 81,90
240/300/166 57,20 69,20
rozměry D/Š/V
označení
cena v Kč cena v Kč ks/paleta
bez DPH s DPH 134x105
Kč/ks
Kč/ks 118x105
poly- 1500/210/100 42,50
styrén 1500/230/100 45,20
1500/250/100 49,00
cena bez DPH
Kč/ks
398,00
229,10
29,30
18,20
98,00
139,00
122,128,150,154,170,202,220,194,214,-
216
180
135
135
144
144
144
144
144
broušené
DOPLŇKY
Kč/deska balení/ks
–
51,40 12
54,70 12
59,30 12
cena s DPH
Kč/ks
481,60
277,20
35,50
22,00
118,60
168,20
OVN = osová vzdálenost nosníků. Informativní hmotnost 1 bm stropního nosníku 22–25 kg. Naložení na kamion cca 800–900 bm. Způsob paketizace: 6 ks nosníků na dřevěných prokladech 80/80/1030 mm. Při
skladování a přepravě musí být proklady nad sebou s umístěním na styčníky výztuže.
Při skladování stropních vložek MIAKO se doporučuje skládka maximálně ve dvou vrstvách (2 palety na sobě). * Menší balení je určeno pro úsporu Vašich peněz a minimalizuje tak potřebu rozbalení palet, které je
dodáváno s příplatkem. Nižší balení je dodáváno bez přirážky za rozbalení palet. Přirážka za rozbalení palet je připočítávána pouze při požadavku na počty, které nelze složit z uceleného balení většího či menšího.
Od každého sortimentu HELUZ MIAKO je maximální množství menšího balení 3 palety v jedné dodávce.
POJIVA K BROUŠENÉMU ZDIVU ZDARMA. V ceně broušených cihel je započteno celoplošné lepidlo, pěna nebo lepidlo a zakládací malta v tl. 20 mm
Technické změny vyhrazeny. Podrobné technické informace – viz katalog / Strana 2
STROPNÍ
PANELY
ATYP
PANELY
cena v Kč bez DPH
1200 s prostupy
1000
900
700
ks
m2
ks
m2
ks
2 107,- 1 896,- 1 475,2 353,2 706,2 459,- 2 212,- 1 721,2 745,3 157,2 810,- 2 529,- 1 967,3 137,3 608,3 161,- 2 845,- 2 212,3 529,4 058,3 512,- 3 161,- 2 459,3 921,4 509,3 864,- 3 477,- 2 705,4 314,4 960,4 215,- 3 793,- 2 950,4 705,5 411,4 566,- 4 110,- 3 196,5 097,5 862,5 490,- 1 307,- 6 314,- 1 503,- 4 917,- 4 426,- 3 442,5 268,- 4 742,- 3 688,5 882,6 765,5 620,- 5 057,- 3 934,6 274,7 215,5 971,- 5 374,- 4 180,6 666,7 666,6 322,- 5 690,- 4 426,7 059,8 117,6 673,- 6 006,- 4 671,7 450,8 568,7 025,- 6 322,- 4 917,7 842,9 019,7 376,- 6 638,- 5 163,8 235,9 470,7 727,- 6 955,- 5 409,8 626,9 920,8 078,- 7 271,- 5 655,9 019,10 371,9 054,- 8 148,- 6 338,10 116,11 633,10 537,12 118,- 1 616,- 9 431,- 8 488,- 6 601,9 809,- 8 827,- 6 866,10 958,- 1 405,- 12 602,10 186,- 9 167,- 7 130,11 379,panely s prostupy delší než
10 563,- 9 507,- 7 393,11 802,6500 mm se nevyrábí
10 940,- 9 846,- 7 658,12 223,-
rozměry
D/Š/V
mm
1 500 x (1 200-600) x 230
1 750 x (1 200-600) x 230
2 000 x (1 200-600) x 230
2 250 x (1 200-600) x 230
2 500 x (1 200-600) x 230
2 750 x (1 200-600) x 230
3 000 x (1 200-600) x 230
3 250 x (1 200-600) x 230
3 500 x (1 200-600) x 230
3 750 x (1 200-600) x 230
4 000 x (1 200-600) x 230
4 250 x (1 200-600) x 230
4 500 x (1 200-600) x 230
4 750 x (1 200-600) x 230
5 000 x (1 200-600) x 230
5 250 x (1 200-600) x 230
5 500 x (1 200-600) x 230
5 750 x (1 200-600) x 230
6 000x (1 200-600) x 230
6 250x (1 200-600) x 230
6 500x (1 200-600) x 230
6 750x (1 200-600) x 230
7 000x (1 200-600) x 230
7 250x (1 200-600) x 230
rozměry
D/Š/V
mm
4 600x (1 200; 800) x 230
4 800x (1 200; 800) x 230
5 000x (1 200; 800) x 230
5 200x (1 200; 800) x 230
5 400x (1 200; 800) x 230
5 600x (1 200; 800) x 230
5 800x (1 200; 800) x 230
6 000x (1 200; 800) x 230
6 200x (1 200; 800) x 230
6 400x (1 200; 800) x 230
6 600x (1 200; 800) x 230
6 800x (1 200; 800) x 230
7 000x (1 200; 800) x 230
7 200x (1 200; 800) x 230
7 400x (1 200; 800) x 230
7 600x (1 200; 800) x 230
7 800x (1 200; 800) x 230
8 000x (1 200; 800) x 230
1200
BALKONOVÉ PANELY
cena v Kč bez DPH
1200
800
ks
m2
ks
m2
8 084,8 437,8 788,9 139,9 491,9 843,10 194,10 545,10 897,1 465,11 249,11 600,11 952,12 303,12 655,13 006,13 358,13 709,14 061,-
cena v Kč/ks s DPH
1200 1200 s prostupy
1200 s prostupy
m2
DPH 21 %
DPH 15 %
1 265,2 847,3 274,2 706,3 112,1 475,3 321,3 820,3 157,3 631,1 686,3 796,4 366,3 608,4 149,1 896,4 270,4 910,4 058,4 667,2 107,4 745,5 456,4 509,5 185,2 319,5 220,6 002,4 961,5 704,2 529,5 693,6 547,5 411,6 223,2 740,6 168,7 093,5 862,6 741,2 950,6 643,7 640,6 314,7 261,1 405,3 161,7 118,8 186,6 764,7 780,3 372,7 591,8 730,7 215,8 297,3 582,8 066,9 276,7 666,8 816,3 793,8 541,9 822,8 118,9 335,4 004,9 014,10 367,8 568,9 853,4 215,9 489,10 913,9 018,10 372,4 426,9 964,11 458,9 470,10 891,4 636,10 438,12 003,9 920,11 408,4 847,10 913,12 549,10 372,11 927,5 432,12 240,14 076,11 633,13 378,5 659,12 750,14 663,12 118,13 936,5 885,13 259,15 248,12 602,14 492,1 509,6 111,13 769,13 086,6 338,14 280,13 572,–
6 564,14 790,14 056,600
cena v Kč/ks s DPH
1200
800
1200
800
DPH 21 %
DPH 15 %
9 782,- 6 847,- 9 297,- 6 508,10 208,- 7 145,- 9 703,- 6 791,10 633,- 7 443,- 10 106,- 7 074,11 058,- 7 741,- 10 510,- 7 357,11 485,- 8 039,- 10 915,- 7 641,11 910,- 8 337,- 11 319,- 7 924,12 335,- 8 634,- 11 723,- 8 206,12 760,- 8 931,- 12 127,- 8 488,13 186,- 9 229,- 12 532,- 8 771,1 538,13 611,- 9 527,- 12 936,- 9 054,14 036,- 9 825,- 13 340,- 9 337,14 462,- 10 122,- 13 745,- 9 621,14 887,- 10 420,- 14 148,- 9 904,15 312,- 10 718,- 14 553,- 10 187,15 737,- 11 016,- 14 957,- 10 470,16 163,- 11 313,- 15 362,- 10 751,16 588,- 11 611,- 15 765,- 11 034,17 013,- 11 908,- 16 170,- 11 318,-
5 659,5 905,6 151,6 397,6 644,6 890,7 136,7 381,7 627,7 873,8 119,8 366,8 612,8 858,9 104,9 349,9 595,9 842,-
1200
PANELY SE ZVÝŠENOU ÚNOSNOSTÍ
cena v Kč
rozměry
cena v Kč/ks s DPH
bez DPH
D/Š/V
2
mm
ks
m
DPH 21 % DPH 15 %
3 191,3 033,1 500 x 1 200 x 230 2 637,3 721,3 537,1 750 x 1 200 x 230 3 076,2 000 x 1 200 x 230 3 515,4 254,4 042,4 785,4 547,2 250 x 1 200 x 230 3 954,5 317,5 053,2 500 x 1 200 x 230 4 394,5 849,5 559,2 750 x 1 200 x 230 4 834,3 000 x 1 200 x 230 5 273,6 380,6 064,6 912,6 569,3 250 x 1 200 x 230 5 712,7 443,7 074,3 500 x 1 200 x 230 6 151,3 750 x 1 200 x 230 6 591,7 975,7 580,8 507,8 086,4 000 x 1 200 x 230 7 031,4 250 x 1 200 x 230 7 470,9 038,8 591,1 465,9 570,9 095,4 500 x 1 200 x 230 7 909,10 101,- 9 600,4 750 x 1 200 x 230 8 348,10 633,- 10 106,5 000 x 1 200 x 230 8 788,5 250 x 1 200 x 230 9 228,11 166,- 10 612,11 697,- 11 117,5 500 x 1 200 x 230 9 667,12 229,- 11 622,5 750 x 1 200 x 230 10 106,12 760,- 12 127,6 000 x 1 200 x 230 10 545,13 292,- 12 633,6 250 x 1 200 x 230 10 985,13 824,- 13 139,6 500 x 1 200 x 230 11 425,14 355,- 13 644,6 750 x 1 200 x 230 11 864,14 887,- 14 148,7 000 x 1 200 x 230 12 303,7 250 x 1 200 x 230 12 742,15 418,- 14 653,-
Standardně jsou vyráběny panely s jednostranně vyčnívající výztuží. Panely s oboustranně vyčnívající výztuží jsou jako ATYPY vyráběny pouze na zakázku. Balkónové panely jsou vyráběny na zakázku s vykonzolováním délky max. 1 200 mm.
Pro objednání správné délky balkónového panelu je důležitá světlost místnosti, tloušťka obvodové zdi (v případě zateplení i tloušťka izolantu) a délka vykonzolování. Pro dosažení únosnosti větší než 3,0 kN/m2 doporučujeme použít panel
se zvýšenou únosností. Orientační hmotnost panelů je 356-400 kg/m2. ATYP – u atypických panelů (jakákoliv jiná délka než je uvedena v ceníku, doplňkové panely š. 700 a 1000 mm, panely s prostupy, se zvýšenou únosností a balkonové
panely) je nutné zaplatit 100 % kupní ceny při objednání před zahájením výroby. Na zakázku vyrobíme panely se zkosenými tvary nebo jiné délky než je uvedeno v ceníku ve všech vyráběných šířkách, cena se stanoví z nejbližší vyšší délky.
Dodací lhůta u atypických panelů je cca 1 měsíc. Panely se při skladování a dopravě podkládají 2 dřevěnými proklady 80/80/930 mm. Ložení na kamion max. 24 t = cca 65 m2.
NOSNÉ
ŽALUZIOVÉ
A ROLETOVÉ
PŘEKLADY
rozměry D/Š/V
mm
1250/365-500/238
1500/365-500/238
1750/365-500/238
2000/365-500/238
2250/365-500/238
2500/365-500/238
2750/365-500/238 *
3000/365-500/238 *
3250/365-500/238 *
3500/365-500/238 *
3750/365-500/238 *
4000/365-500/238 *
4250/365-500/238 *
cena v Kč
bez DPH
3 100,3 687,4 251,4 849,5 460,6 071,6 669,7 280,7 890,8 735,9 359,9 992,10 620,-
cena v Kč s DPH
21 %
15 %
3 751,4 461,5 144,5 867,6 607,7 346,8 069,8 809,9 547,10 569,11 324,12 090,12 850,-
3 565,4 240,4 889,5 576,6 279,6 982,7 669,8 372,9 074,10 045,10 763,11 491,12 213,-
Uložení na paletě 1100 x 530 mm do délky 2 500 mm – 1 paleta, od délky 2 750 mm – 2 palety
Ložení na kamión 24 t: 100-120 bm roletových překladů HELUZ. Inf. hmotnost – 115 kg/ bm
* Výroba na zakázku
POLYSTYRÉN
k překladům
rozměry D/Š/V
mm
1500/240/70
1500/240/90
1500/240/100
cena v Kč cena v Kč
bez DPH s DPH
32,50
41,80
46,40
39,30
50,60
56,10
NOSNÉ
A PLOCHÉ
PŘEKLADY
typ
238
délka
mm bez DPH s DPH
1000 228,- 276,1250 305,- 369,1500 366,- 443,1750 474,- 574,2000 619,- 749,2250 708,- 857,2500 901,- 1 090,2750 962,- 1 164,3000 1 023,- 1 238,3250 1 106,- 1 338,3500 1 189,- 1 439,-
115
145
cena v Kč/ks
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
130,- 157,- 171,- 207,164,- 198,- 215,- 260,200,- 242,- 259,- 313,244,- 295,- 308,- 373,277,- 335,- 354,- 428,312,- 378,- 399,- 483,355,- 430,- 457,- 553,397,- 480,- 504,- 610,432,- 523,- 552,- 668,-
175
bez DPH s DPH
185,- 224,232,- 281,278,- 336,-
–
Ložení na kamion cca: nosné-výška 238 mm - 620 bm š. 115 mm - 1650 bm š. 145 mm - 1350 bm š. 175 mm - 1150 bm
Počet ks/paketa:
nosné-výška 238 mm - 20
š. 115 mm - 40
š. 145 mm - 30
š. 175 mm - 20
Inf. hmotnost překladů: nosné-výška 238 mm - 38 kg/bm š. 115 mm - 14 kg/bm š. 145 mm - 17 kg/bm š. 175 mm - 20 kg/bm
balení
ks
16
12
12
rozměry D/Š/V
mm
1500/240/120
1500/240/140
1500/240/150
cena v Kč cena v Kč
bez DPH s DPH
55,70
65,00
69,70
POJIVA K BROUŠENÉMU ZDIVU ZDARMA. V ceně broušených cihel je započteno celoplošné lepidlo, pěna nebo lepidlo a zakládací malta v tl. 20 mm
67,40
78,70
84,30
balení
ks
10
8
8
Technické změny vyhrazeny. Podrobné technické informace – viz katalog / Strana 3
CIHELNÉ KOMÍNY HELUZ
s keramickými vložkami a v provedení nadstřešní části – základní
KOMÍNOVÝ
KOMPLET
(včetně sopouchů
90°nebo 45°)
SLEVA
1 021,- Kč ! Komínové komplety
a sady – navýšená sleva
o 4 %, uvedený příklad
slevy je pro komín
IZOSTAT DUO, výška
komínu 8 m, počítáno
z ceny s DPH (individuální sestavy jsou bez navýšení slev). Balení všech
kompletů na jedné paletě. Komínové komplety
obsahují sopouchy a
všechny komponenty,
lepidla a tmely nutné
pro stavbu komína.
Připojení sopouchů je
možno balit do kompletů nebo samostatně.
Způsob balení je nutno
uvést v objednávce.
Individuální
sestavy
IZOSTAT DUO
výška
komínu
6,0 m
6,5 m
7,0 m
7,5 m
8,0 m
8,5 m
 160
17 260,17 756,18 596,19 586,20 426,20 922,-
Kč bez DPH
 180
17 622,18 118,18 982,19 996,20 860,21 356,-
 160
19 441,19 907,21 036,22 165,23 414,23 760,-
Kč bez DPH
 180
19 863,20 329,21 462,22 715,23 848,24 314,-
 160
16 786,17 648,18 510,19 372,20 234,21 096,-
Kč bez DPH
 180
17 126,18 011,18 896,19 781,20 666,21 551,-
 200
17 824,18 320,19 194,20 218,21 092,21 588,-
 160
20 885,21 485,22 501,23 699,24 715,25 316,-
MULTI DUO
Kč s DPH
 180
21 323,21 923,22 968,24 195,25 241,25 841,-
 200
21 567,22 167,23 225,24 464,25 521,26 121,-
 160
18 250,19 583,19 929,21 262,21 608,22 941,-
Kč bez DPH
 180
18 564,19 970,20 316,21 722,22 068,23 474,-
 160
20 314,21 821,22 371,23 878,24 428,25 935,-
Kč bez DPH
 180
20 683,22 268,22 823,24 408,24 963,26 548,-
 200
18 787,20 204,20 550,21 967,22 313,23 730,-
IZOSTAT
výška
komínu
6,0 m
6,5 m
7,0 m
7,5 m
8,0 m
8,5 m
 200
19 705,20 171,21 274,22 497,23 600,24 066,-
 160
23 025,24 165,25 543,26 538,27 916,29 056,-
 200
17 314,18 211,19 108,20 005,20 902,21 799,-
 160
20 311,21 354,22 397,23 440,24 483,25 526,-
Kč s DPH
 180
22 462,24 164,24 582,26 284,26 702,28 404,-
 200
22 732,24 447,24 866,26 580,26 999,28 713,-
Kč s DPH
 180
25 026,26 944,27 616,29 534,30 205,32 123,-
 200
24 884,26 777,27 411,29 305,29 939,31 833,-
MULTI
Kč s DPH
 180
23 541,24 678,26 103,27 096,28 521,29 658,-
 200
23 426,24 403,25 860,26 838,28 295,29 272,-
KLASIK
výška
komínu
6,0 m
6,5 m
7,0 m
7,5 m
8,0 m
8,5 m
 160
22 083,23 695,24 114,25 727,26 146,27 759,-
 200
20 565,22 130,22 654,24 219,24 743,26 308,-
 160
24 580,26 403,27 069,28 892,29 558,31 381,-
prstence GRAND
Kč s DPH
 180
20 722,21 793,22 864,23 935,25 006,26 077,-
 200
20 950,22 035,23 121,24 206,25 291,26 377,-
V případě provedení nadstřešní části GRAND je nutno k uvedeným cenám
kompletů připočítat tuto částku!
Kč bez DPH
Kč s DPH
3 960,-
4 792,-
U komínových systémů HELUZ s keramickými i plastovými vložkami je možné vytvořit individuální sestavu dle přání zákazníka
včetně víceprůduchových komínů nebo komínů s celou nebo poloviční šachtou pro přisávání vzduchu. Ceny dalších komínových kompletů a sad jsou k dispozici na www.heluz.cz a v kalkulačním programu – http://kalkulace-kominy.heluz.cz.
s plastovými vložkami
Příklady
cen individuálních
sestav
PLYN
výška
komínu
orientační cena bez DPH
MINI PLAST (PLYN)
výška orientační cena bez DPH orientační cena s DPH
komínu
 80
 110
 80
 110
orientační cena s DPH
6m
 80
 110  125  160  80
 110  125  160
13 314,- 14 010,- 16 722,- 19 285,- 16 110,- 16 952,- 20 234,- 23 335,-
6m
9 356,-
10 094,-
11 321,-
12 214,-
8m
15 520,- 16 318,- 19 148,- 22 077,- 18 779,- 19 745,- 23 169,- 26 713,-
8m
10 698,-
11 538,-
12 945,-
13 961,-
10 m
17 726,- 18 626,- 21 574,- 24 869,- 21 448,- 22 537,- 26 105,- 30 091,-
10 m
12 040,-
12 982,-
14 568,-
15 708,-
Individuální sestavy komínů HELUZ je možné nakalkulovat v programu – http://kalkulace-kominy.heluz.cz.
rekonstrukce, výstavba komínů
REKONSTRUKCE
označení
orientační cena
v Kč bez DPH
 180  200
orientační cena
v Kč s DPH
 180  200
3 373,-
4 081,-
Sanační díl HELUZ Profi
MONTÁŽ
KOMÍNŮ
POZOR! Orientační ceny,
montáže neprovádíme, doporučujeme pouze montážní firmy.
označení
Kč bez DPH za bm
Kč s DPH za bm
Jednoprůduchový komín
1 000,1 210,Dvouprůduchový komín
1 400,1 694,-
NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ CIHELNÉ DOMY HELUZ
TRIUMF
prodejní cena komplexního materiálu
HELUZ bez DPH + doprava ZDARMA
Orientační cena za hrubou stavbu
Orientační cena za stavbu na klíč
cena projektu včetně DPH
od 266 700 Kč *
od 1 550 000 Kč bez DPH
(1 782 500 Kč s DPH 15 %)
od 3 150 000 Kč bez DPH
(3 622 500 Kč s DPH 15 %)
Zdarma 2in1 **
HIT
prodejní cena komplexního materiálu
HELUZ bez DPH+ doprava ZDARMA
Orientační cena za hrubou stavbu
Orientační cena za stavbu na klíč
cena projektu včetně DPH
od 273 900 Kč *
od 1 650 000 Kč bez DPH
(1 897 500 Kč s DPH 15 %)
od 3 250 000 Kč bez DPH
(3 737 500 Kč s DPH 15 %)
Zdarma 2in1 **
* Nejedná se o ceníkovou cenu materiálu HELUZ, ale o cenu se započtením slev platnou v době tisku ceníku. Aktuální platné ceny najdete na www.heluz.cz.
** Jak získat slevu z ceny typového projektu nebo typový projekt zdarma:
Typový projekt na rodinný dům HELUZ HIT nebo HELUZ TRIUMF spolu s energetickým průkazem si objednáte přímo u společnosti HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., která Vám jej dodá na základě zaplacené zálohy 20 000 Kč.
U společnosti HELUZ lze objednat osazení objektu do terénu, zakreslení do situace, zakreslení přípojek, požárně bezpečnostní řešení a konkrétní průkaz energetické náročnosti budov dle umístění stavby. Tato služba je zpoplatněna částkou
16 000 Kč. Lze objednat i změny v projektové dokumentaci stavby. Cena za projekt je pak řešena individuálně na základě dohody se zákazníkem (odběratelem) a platí se společnosti HELUZ.
1. Slevu 5 000 Kč z ceny typového projektu získá zákazník, který odebere na stavbu komplexní cihelný systém HELUZ (stropy, cihly, překlady, komíny) a na obvodovou konstrukci použije cihelné bloky HELUZ STI. Ze složené zálohy mu bude vráceno 5 000 Kč.
2. Slevu 10 000 Kč z ceny typového projektu získá zákazník, který odebere na stavbu komplexní cihelný systém HELUZ (stropy, cihly, překlady, komíny) a na obvodovou konstrukci použije cihelné bloky HELUZ FAMILY. Ze složené zálohy mu bude vráceno 10
000 Kč.
3. Zdarma získá typový projekt zákazník, který odebere na stavbu komplexní cihelný systém HELUZ (stropy, cihly, překlady, komíny) a na obvodovou konstrukci použije cihelné bloky HELUZ FAMILY 2in1. Ze složené zálohy mu bude vráceno
20 000 Kč.
POJIVA K BROUŠENÉMU ZDIVU ZDARMA. V ceně broušených cihel je započteno celoplošné lepidlo, pěna nebo lepidlo a zakládací malta v tl. 20 mm
Technické změny vyhrazeny. Podrobné technické informace – viz katalog / Strana 4
MATERIÁLY pro zdivo z broušených cihel
Lepidla
a zakládací malta
cen mezi zimní ks/paleta
cena s DPH rozdíl
a běžnou směsí
120x80
(118x105)
Kč/pytel
Kč/pytel
cena bez DPH
označení výrobku
HELUZ lepidlo (malta pro zdění na tenkou spáru)
HELUZ lepidlo Z (zimní malta pro zdění na tenkou spáru) 
HELUZ celoplošné lepidlo (malta pro zdění na celoplošnou tenkou spáru)
HELUZ zakládací malta
HELUZ zakládací malta Z (zimní) 
HELUZ TREND tepelněizolační zakládací malta
Kč/pytel
149,166,297,128,139,460,-
Kč/l
7,84
8,74
8,25
9,21
10,00
11,51
180,201,359,155,168,557,-
48
48
35
48
48
35
17,-*
11,-*
* Cena broušených cihel již obsahuje lepidlo a zakládací maltu. Při požadavku na dodávku cihel se zimním lepidlem a zimní zakládací maltou je fakturován rozdíl oproti běžným směsím.
Pěna
označení výrobku
cena bez DPH
Kč/ks
cena s DPH
Kč/ks
189,1 100,598,-
229,1 331,724,-
HELUZ pěna
Aplikační pistole pro aplikaci HELUZ pěny - profesionální
Aplikační pistole pro aplikaci HELUZ pěny
MATERIÁLY pro zdění
Malty
a omítky
Polystyrén
pro vysypávání
cihel
cena bez DPH
Kč/pytel
Kč/l
označení výrobku
TM 39 tepelněizolační malta
TM 39 Z (zimní) tepelněizolační malta 
HELUZ TREND tepelněizolační malta se zvýšenou pevností
TO EXTRA tepelněizolační omítka ruční i strojní
TO tepelněizolační omítka ruční i strojní
Zdicí malta HELUZ M5
Zdicí malta HELUZ Z (zimní) M5 
Zdicí malta HELUZ Z (zimní) M10 
CEMIX 045/Flex 5 kg
CEMIX 045/25 kg
CEMIX 121
CEMIX 135
Nature energy malta (hliněná malta)
označení cena bez DPH cena s DPH litry
výrobku Kč/balení Kč/l Kč/balení v balení
R
PLUS
373,- 1,24
344,- 1,72
451,416,-
300
200
203,210,208,268,225,90,119,128,117,419,115,257,135,-
Polystyrén
extrudovaný
cena s DPH
Kč/pytel
ks/paleta
120x80
246,254,252,324,272,109,144,155,142,507,139,311,163,-
30
30
35
30
30
35
35
35
200
40
48
48
40
5,2
5,4
5,2
6,7
5,6
3,5
5,2
5,9
označení výrobku
cena bez DPH cena s DPH kusů
Kč/deska Kč/m2 Kč/deska v balení
XPS řezaný 1250/150/30
XPS 1250/600/30
35,40 189,- 42,90
118,70 158,- 143,60
5
12
POMŮCKY pro zdění z broušených cihel
cena v Kč bez DPH
půjčovné
prodej
1 den
označení výrobku
Vyrovnávací souprava (pro zakládání)
Vyrovnávací souprava HELUZ LIGHT (pro zakládání)
HELUZ nanášecí válec lepidla (50; 44; 38; 30; 25 cm)
HELUZ nanášecí válec celoplošného lepidla (17,5 - 25; 30-38; 24-44; 40-50 cm)
Univerzální hradítko pro válce na celoplošné lepidlo (pro libovolnou tloušťku zdiva)
Nivelační souprava (rotační laser)
Stativ
Lať
Kotva z nerezové oceli (pro stykování a kotvení stěn a příček)
označení výrobku
Elektrická profi pila HELUZ
Sada pilových listů 48 zubů
Sada pilových listů 78 zubů s delší životností
Maltovací přípravek HELUZ pro obvodové zdivo
Přípravek HELUZ pro AKU cihly
Přípravek pro zasypávání polystyrénem
vratná záloha
14 613,612,-
450,–
17 682,741,-
545,-
7 979,-
170,-
9 655,-
206,-
8 470,-
968,-
31 702,-
578,27 963,5 392,1 426,8,80
POMŮCKY pro zdění
cena v Kč s DPH
půjčovné
prodej
1 den
800,–
699,33 835,6 524,1 725,11,-
15 730,–
–
–
25 410,4 840,1 452,–
DOPRODEJ pomůcek
cena v Kč bez DPH
prodej půjčovné
11158,500,2460,4720,767,767,1170,-
cena v Kč s DPH
vratná
prodej půjčovné záloha
13501,605,- 14520,2977,5711,928,928,1416,-
cena v Kč
bez DPH
prodej*
4 428,4 674,4 999,5 078,5 212,-
označení výrobku
HELUZ nanášecí válec lepidla 20
HELUZ nanášecí válec lepidla 24
HELUZ nanášecí válec lepidla 36,5
HELUZ nanášecí válec lepidla 40
HELUZ nanášecí válec lepidla 49
cena v Kč
s DPH
prodej*
5 358,5 656,6 049,6 144,6 307,-
* ceny půjčovného – viz tabulka pomůcky pro zdění z broušených cihel
OSTATNÍ
PALETY a PROKLADY
označení výrobku
prodejní cena Kč/ks
bez DPH
s DPH
výkupní cena Kč/ks bez DPH
s DPH
označení výrobku
Stavební deník
Tepelná příručka - podklad pro
navrhování a provádění zděných
konstrukcí z cihel HELUZ FAMILY
nevratné palety 118 x 105 a 134 x 105 cm
60,-
73,-
-
-
palety 120 x 80 cm (EUR) 220,-
266,-
180,-
218,-
palety 53 x 110 cm (roletové překlady HELUZ)
100,-
121,-
90,-
109,-
dřevěné proklady 8 x 8 x 103 a 8 x 8 x 93 cm
(stropní nosníky, keramické překlady a panely)
Příručka vyhodnocení typických
tepelných mostů
30,-
36,-
27,-
33,-
Komplet obou publikací
POJIVA K BROUŠENÉMU ZDIVU ZDARMA. V ceně broušených cihel je započteno celoplošné lepidlo, pěna nebo lepidlo a zakládací malta v tl. 20 mm
cena v Kč
s DPH
50,CD
90,kniha
190,cena
komplet CD + kniha
250,včetně
CD
90,poštovného
kniha
190,a balného
komplet CD + kniha
250,komplet 2 CD + 2 knihy
400,-
Technické změny vyhrazeny. Podrobné technické informace – viz katalog / Strana 5
DOPRAVA
Doprava „uceleného kamionu“ Váhově nebo plošně vytížený kamion (18-24 pal.).
Doprava „uceleného kamionu 24“ Váhově nebo plošně vytížený kamion bez hydraulické ruky (18-24 pal.). Tuto službu si je možné objed(dodání následující pracovní den) nat písemně a telefonicky potvrdit u dodavatele do 13 hod. (Vzdálenost měřena vzdušnou čarou od
výrobního závodu do místa vykládky, službu lze realizovat v případě, že je požadované zboží skladem.)
Doprava „neucelený kamion“
Na tzv. poslední závoz, který je součástí dodávky kompletního rodinného domu .
Pro uskutečnění této samostatné přepravy je podmínkou objednání min. 10 palet/10 tun na kamion.
Do 10 tun. Plná cena dopravy je stanovena individuálně s dopravním oddělením.
Doprava „doplňkového zboží“
Při hmotnosti do 2 tun - paletové zboží.
Doprava „doplňkového zboží 24“ Při hmotnosti do 3 tun - paletové zboží. Tuto službu si je možné objednat písemně a telefonicky potvr(dodání následující pracovní den) dit u dodavatele do 10 hod., službu lze realizovat pouze v případě, že je požadované zboží skladem.
Doprava na čas
Platí pro objednávky zaslané minimálně 2 pracovní dny před uskutečněním dopravy.
Další vykládka
Po individuální domluvě s dopravním oddělením nebo prodejní službou.
Zdarma
Do 60 km - 500 Kč bez DPH / kamion (605 Kč s DPH)
Nad 60 km -1 000 Kč bez DPH/ kamion (1 210 Kč s DPH)
Zdarma
2 000 Kč bez DPH/ kamion (2 420 Kč s DPH)
Plná cena dopravy a 3 % sleva z ceníkové ceny prodávaného zboží
2 500 Kč bez DPH (3 025 Kč s DPH)
5 000 Kč bez DPH (6 050 Kč s DPH)
1 000 Kč bez DPH/ kamion (1 210 Kč s DPH)
Do 10 km - 500 Kč bez DPH/ kamion (605 Kč s DPH)
11 - 20 km - 1 000 Kč bez DPH / kamion (1 210 Kč s DPH)
Nad 21 km - individuálně stanovená cena
2 400 Kč bez DPH (2 904 Kč s DPH)
Individuální cena se odvíjí od vzdálenosti mezi dvěma místy dodání.
Paušální poplatek za složení hydraulickou rukou vedle vozidla.
Paušální poplatek složení na základovou desku nebo stropní desku nebo při dalších specifických poža- 4 400 Kč bez DPH (5 324 Kč s DPH)
davcích - je nutná dohoda s dopravním oddělením. Možnost zapůjčení paletového vozíku při vykládce Paletový vozík půjčovné 50 Kč bez DPH/kamion (61 Kč s DPH)
kamionu do 60 km od výrobního závodu po předchozí domluvě s dopravním oddělením.
Paušální doplatek za překládku hydraulickou rukou z vleku na auto (např.: nevhodný přístup pro
1 000 Kč bez DPH (1 210 Kč s DPH)
nákladní soupravu k místě vykládky).
Storno poplatek při objednané a následně neuskutečněné vykládce hydraulickou rukou.
1 800 Kč bez DPH (2 178 Kč s DPH)
Doprava panelů
Doprava s návazností na technologický postup výstavby nebo doprava na čas z Libochovic.
(Dodávky keramických panelů s ostatními výrobky lze kombinovat pouze z výrobního závodu
Zdarma
Libochovice.)
Pokládka panelů
Montáž jeřábem (pokládka) panelů HELUZ, při jeřábu o nosnosti do 28 tun.
(Podmínkou pro zajištění pokládky panelů je možnost najetí návěsu, na kterém jsou panely přepravovány, přímo vedle stavby. V opačném případě je cena dopravy a pokládky kalkulována individuálně.) 150 Kč bez DPH/m2 (182 Kč s DPH 21 %)
Příplatky u pokládky panelů:
(173 Kč s DPH 15 %)
6-9 m nad terén 15 Kč bez DPH/m2 (18 Kč s DPH 21 %, 17 Kč s DPH 15 %)
2
9 m a výš nad terén 30 Kč bez DPH/m (36 Kč s DPH, 17 Kč s DPH 15 %)
schody 1. patro 3 300 Kč bez DPH/m2 (3 999 Kč s DPH, 3 795 Kč s DPH 15 %)
Doprava samostatné komínové Doprava samostatné komínové sestavy (komínové sestavy jsou obvykle na 1 až 3 paletách).
Zdarma
sestavy
Je poskytována při společném závozu komínové sestavy na uceleném kamionu s dalším zbožím.
Zdarma s dodatečnou slevou 4 % na sortiment komínů
Tato sleva je poskytována i při odběru uceleného kamionu sortimentu komínů. Dodatečná sleva se
nevztahuje na sortiment NEREZ.
Doprava „komínové sestavy 24“ Při hmotnosti do 2 500 kg.
500 Kč bez DPH/ komínová sestava (605 Kč s DPH)
(dodání následující pracovní den) Tuto službu si je možné objednat písemně a telefonicky potvrdit u dodavatele do 10 hod.
Doprava stropních nosníků a
V kombinaci s ostatními sortimenty na uceleném kamionu.
Zdarma
překladů
Při dopravě z Dolního Bukovka a zároveň při dosažení hodnoty sortimentu stropních nosníků, překladů Zdarma s dodatečnou slevou 4 % na sortiment stropních nosníků,
a roletových překladů 180 000 Kč v ceníkových cenách.
překladů a roletových překladů
Pokládka roletových překladů.
520,- Kč bez DPH/bm do 10 bm (629 Kč DPH 21 % , 598 Kč DPH 15 %)
Pokládka roletových překladů
430,- Kč bez DPH/bm nad 10 bm (520 Kč DPH 21 %, 495 Kč DPH 15 %)
Svoz palet ZDARMA ***
Je poskytován při plném vytížení svozového prostředku. Typ svozového prostředku není znám
kamion s HR
kamion plato
kamion s plachtou
předem. **
štos 15 palet
štos 15 palet
štos 16 palet
max. ložení 134/105
300
345
368
max. ložení 118/105 a 120/80
330
390
416
Svoz palet ***
při počtu min. 250 ks
1500 Kč bez DPH (1815 Kč s DPH)
při počtu 150-249 ks
2500 Kč bez DPH (3025 Kč s DPH)
Doprava pomůcek
127,- doprava + 61,- dobírka (ceny v Kč včetně DPH), dopravu hradí dodavatel, dobírku zákazník
po celé ČR balík do 30 kg
Prodej pomůcek a zboží
127,- doprava + 61,- dobírka (ceny v Kč včetně DPH), dopravu i dobírku hradí zákazník
Zajištění dopravy odběratelem Sleva
3%
* Všechny druhy dopravy je nutné nejdříve konzultovat a dohodnout s pracovníky dopravního oddělení.
** Zákazník nemá nárok na SVOZ PALET ZDARMA pokud má např. připraveno ke svozu 300 p. 134/100 a svoz bude zajištěn kamionem s plachtou. Zákazník tedy musí mít při objednání tohoto svozu připraveno množství
plného vytížení největšího dopravního prostředku - pro kamion s plachtou. Avšak při svozu realizovaném jiným dopravním prostředkem např. HR nebo platem akceptuje, že není odvezeno množství palet odpovídající
plnému ložení kamionu s plachtou, nárok na svoz zbylé části palet ZDARMA nevzniká. Je možná kombinace palet 134/105 a 118/105, plné vytížení je počítáno jako vážený průměr , např. pro plachtu: x/416 + y/368 = 1.
Palety musí být ve štosech roztříděné podle typu a skládané na sebe. Bližší údaje o svozu palet poskytne centrální prodejní služba nebo dopravní oddělení.
*** Svoz palet není poskytován pro palety 135/ 100 (105) a 118/ 100 (105) dodané po 15. 4. 2014.
Vykládka hydraulickou rukou
(HR)
Podmínky pro poskytování dopravy zdarma
-- Doprava zdarma bude poskytnuta při zajištění dopravy uceleného kamionu dodavatelem se složením odběratelem. Jedno místo nakládky, jedno místo vykládky.
-- Změna místa vykládky uvedeného na evidované objednávce a následně na expedičním příkazu neodsouhlasená s dodavatelem je hrubým porušením podmínek pro získání dopravy zdarma. Náklady na tuto
dopravu budou kupujícímu vyúčtovány. Objednávka dopravy na auto s vlekem bude platná až po potvrzení oddělením dopravy.
-- Doba vykládky nepřesáhne 1,5 hodiny od příjezdu kamionu. Při překročení uvedené doby je prodávající oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu za čekání vozidla, a to 500 Kč bez DPH (s DPH 605 Kč) za každou
započatou hodinu. Příjezd na místo vykládky pouze po zpevněné komunikaci.
-- Kupující je povinen dodavateli písemně zaslat jméno a příjmení oprávněné osoby pro převzetí zboží, přesné místo vykládky tj. obec, ulice, č.p. nebo parcelní číslo, areál firmy. Pokud bude na vykládce jiná osoba než
je uvedena nebo bude změna místa vykládky je odběratel povinen dodavateli změnu neprodleně písemně nahlásit ještě před uskutečněním dopravy. Oprávněná osoba před vykládkou je povinna řidiči předložit
doklad totožnosti např. OP nebo ŘP.
Prosíme naše zákazníky, aby uváděli požadované termíny dodání jednotlivých dodávek. Je možné specifikovat týden, období od - do např. 1. 5. - 4. 5. 2014 nebo den, část dne, případně hodinu.
Nejsme schopni zajistit vždy 100% splnění termínu, avšak zůstává to naším cílem.
SLEVY a ostatní cenová ujednání
-- Pro smluvní odběratele dle platných rámcových dohod a objektových slev na www.heluz.cz – vstup
pro obchodní partnery.
-- Nesmluvní odběratelé obdrží cenu od smluvních odběratelů. Dále mohou využít internetový obchod
www.e-cihla.cz a nabídky dle projektové dokumentace – [email protected]
-- Při současném odběru a návozu komína a ostatního materiálu na rodinný dům (komplexní stavební
systém HELUZ) – sleva na cihly 1 %.
-- Komínové komplety a sady – navýšená sleva o 4 %, individuální sestavy bez navýšení slev.
-- Pojiva k broušenému zdivu zdarma. V ceně broušených cihel je započteno celoplošné lepidlo, pěna
nebo lepidlo a zakládací malta v tl. 20 mm.
-- U broušených cihel bez pojiva, tj. bez lepidla, celoplošného lepidla nebo pěny – sleva 1 %,
bez zakládací malty – sleva 1 %.
-- Při deklarované nižší pevnosti než je uvedeno v ceníku – sleva 2 %.
-- Při požadavku na vyšší pevnost (např. P15) než je uvedená v ceníku se stanovuje cena individuálně.
-- Sortiment uváděný v předchozím ceníku, který již tento ceník neobsahuje, bude doprodáván a dále
vyráběn na zakázku za individuálně stanovenou cenu.
-- Na malty a omítky se vztahují slevy dle platných rámcových dohod.
-- Při zakoupení zboží na jiném závodě než je výrobní, snižuje dodavatel poskytovanou slevu o 10 %
u cihelného zboží.
-- Zboží dodáváme i na neucelené palety. Při odběru jiného množství než na ucelené palety účtujeme přirážku 20 % k ceníkové ceně. Pokud přesáhne cena objednané neucelené palety s přirážkou
hodnotu ucelené palety, je automaticky dodávána a fakturována paleta celá. Výjimkou jsou překlady
dodávané přímo na stavbu. Při dovozu paket překladů na stavbu rodinného domu není účtována manipulační přirážka ve výši 20 % za rozbalení pakety. Manipulační přirážka bude dále uplatňována při
dovozu rozbalených paket překladů na stavebniny.
-- Pro Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo a Maďarsko jsou slevy vyhlašovány samostatně bez vazby
na český trh. Podmínky dopravy pro tyto státy jsou upraveny příslušnými ceníky nebo jsou stanoveny
individuálně.
POJIVA K BROUŠENÉMU ZDIVU ZDARMA. V ceně broušených cihel je započteno celoplošné lepidlo, pěna nebo lepidlo a zakládací malta v tl. 20 mm
Technické změny vyhrazeny. Podrobné technické informace – viz katalog / Strana 6
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Název prodávající firmy
HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., 373 65 Dolní Bukovsko 295, IČO 46680004, DIČ CZ46680004.
2. Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují další práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání
kupních smluv s prodávající společností uvedenou v záhlaví těchto Všeobecných obchodních podmínek.
Objedná-li kupující na základě svých nákupních, prodejních a dodacích podmínek, nebudou prodávajícím tyto podmínky akceptovány a objednávka bude vyřízena dle Všeobecných obchodních podmínek
prodávajícího.
3. Smluvní strany a rozhodné právo
Prodávající je obchodní společností zřízenou dle práva České republiky se sídlem v České republice.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Veškeré smluvní vztahy
jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb. občanským zákoníkem
a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění. Není-li kupujícím spotřebitel, řídí se
vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním
zákoníkem, v platném znění. Pro případ obchodního sporu se u tuzemských i zahraničních odběratelů
sjednává místní příslušnost Krajského, případně Okresního soudu v Českých Budějovicích.
4. Uzavření smlouvy
Individuální cenovou nabídku a nabídku dalších služeb na konkrétní stavbu či obchodní případ získá kupující (smluvní odběratel) vyplněním formuláře na prodejním portálu prodávajícího (dodavatele) nebo
zasláním poptávky na adresu [email protected] Cenové nabídky budou zpracovány v co nejkratším čase
a bude vytvořena platná cenová nabídka pro daný sortiment, množství a období pro konkrétní stavbu.
Cenové nabídky zpracované prodávajícím jsou závazné a platné pouze po dobu 14 kalendářních dnů,
není-li dohodnuto jinak a pokud byla jejich závaznost písemně stvrzena včetně uvedení doby platnosti.
Není-li uvedeno jinak, jsou ceny v cenových nabídkách uvažovány z výrobního závodu, tj. franko výrobní
závod s dopravou zdarma či příspěvků na dopravu a z ceníku platného v době vystavení nabídky. Harmonogram vývozu u velkých akcí (nad 250 tis. Kč ceníkové ceny bez DPH) nutno upřesnit 1 měsíc před
začátkem výstavby. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Zasláním poptávky zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní potřeby společnosti HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.
a jejích obchodních partnerů. Objednávku činí kupující elektronickou poštou na adresu [email protected]
cz, písemně nebo vyplněním internetového formuláře. Objednávka se považuje za nabídku uzavření kupní smlouvy. Kupující je u každé objednávky povinen uvést tyto údaje: určení druhu - slovní název nebo
objednací číslo, množství zboží, místo dodávky, kupní ceny, předběžného termínu dodávky zboží nebo
odkaz na platnou cenovou nabídku. Objednáním zboží podle naší nabídky kupující bez výhrady souhlasí
s dodáním uvedeného sortimentu a množstvím. Případný nedostatek či přebytek zboží nelze reklamovat.
Právnické osoby: přesný název a sídlo, jméno a příjmení objednávajícího, fakturační adresa popř. dodací adresa, je-li odlišná, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo popř. adresa elektronické pošty,
Fyzické osoby: jméno a příjmení, adresa bydliště popř. dodací adresa, je-li odlišná, telefonní číslo, popř.
adresa elektronické pošty.
Je vhodné, aby objednávka mimo shora uvedeného dle konkrétních podmínek dále obsahovala např. název či jméno investora a jeho adresu, přesné místo dodání a označení názvu stavby nebo parcelní číslo,
přejímací osobu a její telefon, objednací číslo a pevnost výrobku. Není-li pevnost uvedena, je standardně
dodávána nižší pevnost uvedená u daného názvu výrobku v ceníku. Podá-li kupující písemnou objednávku
prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, prodávající prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdí její obdržení, to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně
výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Smlouva
je po svém uzavření dodavatelem archivována a údaje v ní obsažené jsou kupujícímu zaslány na vyžádání.
5. Zboží a ceny
Ceny jednotlivých výrobků jsou uvedeny v aktuálně platném Ceníku. Při změně cen v Ceníku je určující cena, která je uvedená v potvrzené objednávce. Dnem prodeje se rozumí den expedice zboží. Ceny
uvedené v Ceníku jsou včetně nakládky realizované na skladech prodávajícího, včetně dopravy, není-li
uvedeno jinak. Vykládku zboží v místě dodání zajišťuje kupující včetně její úhrady. K ceníkovým cenám se
účtují i mimořádné přirážky např. při odběru rozbalené pakety překladů nebo neucelené palety apod. viz
SLEVY A OSTATNÍ CENOVÁ UJEDNÁNÍ. Veškerý materiál a služby poskytované ZDARMA jsou zahrnuty
v ceně dodávky jednotlivých výrobků. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu přepočítávacích koeficientů na jiné měny než CZK v průběhu platnosti tohoto Ceníku. Při změně přepočítávacích koeficientů
je výchozí měnou CZK. Není-li uvedeno jinak, jsou ceny uváděny v CZK. Fakturační měna pro jednotlivé
státy se řídí písemným vyhlášením prodávajícího zaslaným smluvním kupujícím. Nebude-li změněno,
platí pro dodávky do ČR fakturace v CZK, pro dodávky na Slovensko, do Rakouska a Německa fakturace
v EUR, pro dodávky do Polska fakturace v PLN, do Maďarska v HUF. Ve specifických případech je možná
individuální dohoda.
6. Platební podmínky
Platba za zboží probíhá v hotovosti (v sídle nebo na výdejních expedicích prodávajícího), zálohovou fakturou, inkasem nebo platebním příkazem při sjednání pojištění pohledávek či složení finanční jistiny.
Platební podmínky jsou konkrétně upravovány rámcovou smlouvou. Dnem splatnosti se rozumí den, kdy
je příslušná částka připsána na účet prodávajícího. Úhrady jsou sledovány podle výpisu z účtu prodávajícího za předcházející pracovní den.
Při opožděné platbě je dodavatel oprávněn účtovat kupujícímu, který není spotřebitelem, smluvní úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti pohledávky až do dne,
kdy byla částka připsána na bankovní účet dodavatele.
7. Vratné zálohy, rezervační poplatky, vratné poplatky - kauce
(např. za služby a pomůcky)
Vratné zálohy, rezervační poplatky, vratné poplatky a kauce se sjednávají ve výši smluvní pokuty při nesplnění sjednaných podmínek. Při splnění podmínek je nutné o jejich vrácení písemně požádat do konce
následujícího kalendářního roku od jejich zaplacení. Nepodání žádosti o vrácení je chápáno jako nesplnění
podmínek.
8. Dodání zboží a dodací lhůta
Dodávky jsou realizovány v souladu s evidencí objednávky. Evidence objednávky má platnost maximálně
2 měsíce. V případě, že kupující neprojeví zájem o vývoz objednaného zboží v období dle předběžného termínu, může prodávající zaevidovanou objednávku zrušit. Na objednávku v evidenci zpravidla
navazuje expediční příkaz (po dohodě s kupujícím), který je vystavován v období dle předběžného
termínu uvedeného v evidenci objednávky. Platnost expedičního příkazu je 8 kalendářních dní ode dne
jeho vydání. Vystavením expedičního příkazu dochází k akceptaci objednávky prodávajícím a kupujícímu
vzniká povinnost toto zboží odebrat a zaplatit za něj kupní cenu. Na vystaveném expedičním příkazu
nelze již nic měnit. V případě potřeby změny bude vystaven nový expediční příkaz na základě požadavku
kupujícího. Prodávající upozorňuje, že potvrzením objednávky s požadavkem zajištění dodávky včetně
dopravy zdarma negarantuje tímto dodávky na místo určení v termínu požadovaném kupujícím.
Obvyklá dodací lhůta je 14 pracovních dnů s tím, že přesnější termín a čas lze dohodnout s dopravním
oddělením prodávajícího. Dodávky lze realizovat i v kratších termínech dle ceníku dopravy za předpokladu, že je požadovaný sortiment skladem. Bližší informace [email protected] nebo zákaznická linka:
800 212 213. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit anebo nedodržet termín již potvrzené dodací lhůty z níže uvedených závažných důvodů: při živelných pohromách nebo z příčin tzv. vyšší moci, při havárii
technologického zařízení prodávajícího, při přechodném nedostatku zboží nebo dopravy z kapacitních
anebo sortimentních důvodů. Plynulost dodávek je dána dodržováním stanovených platebních podmínek. Prodávající je oprávněn pozastavit dodávku zboží při sjednaném postupném plnění v případě, kdy
kupující neplní svou povinnost k zaplacení ceny za dodávku.
9. Převzetí zboží
Kupující je povinen prohlédnout si obal zboží i zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno
mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího již
v době, kdy převezme zboží. Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zásilky
a stvrzuje, že dorazilo s nepoškozeným obalem. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby
bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při
této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
Při vracení zboží např. z důvodu chyby v objednávce na sklad prodávajícího je dobropisováno 50 % původně fakturované ceny. Zboží je možné vrátit pouze v ucelených paletách, bez poškození materiálu a obalu
pouze na výrobní závod, odkud bylo expedováno. Podmínkou pro vrácení zboží je písemné odsouhlasení
vracení zboží prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo zboží zpět nepřijmout.
10. Paletové hospodářství
Palety (118 x 105 a 134 x 105) fakturované od 15. 4. 2014 jsou považovány za nevratný obal. Palety
dodávané do 14. 4. 2014 budou fakturovány v režimu, nákupních a výkupních cen dle ceníku platného od
15 . 9. 2013 aktualizace 4. 3. 2014. Svozy palet fakturovaných v režimu do 15. 4. 2014 budou v následném
období (max. po dobu 1 roku) též realizovány dle podmínek z ceníku platného od 15. 9. 2013 aktualizace
4. 3. 2014 viz. bod 10. a.
10. a Palety nejsou považovány za vratný obal ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Nepoškozené a znovu použitelné palety a proklady lze vrátit do kteréhokoliv výrobního závodu prodávajícího. Palety
a proklady dodavatel při nákupu zboží fakturuje a zpět vykupuje za ceny uvedené v Ceníku. Na vrácené
palety a proklady vystaví odběratel (kupující) fakturu, pokud není dohodnutý jiný způsob.
-- Zpět budou přijaty pouze palety maximálně v množství dříve zakoupeném od prodávajícího.
-- Lhůta na vrácení (zpětný odkup) palet a prokladů je 12 měsíců ode dne jejich prodeje.
-- Při zpětném vrácení musí být palety skládány na sebe.
Expedice je oprávněna odmítnout převzetí palet a prokladů při nedodržení shora uvedených podmínek
kupujícím. Palety, případně proklady, které expedice nepřevzala, mohou zůstat na závodě maximálně
14 dnů a jsou k dispozici pro odvoz. O nepřevzetí palet bude kupující informován písemně. Po uvedené
době budou palety zlikvidovány. U prodávajícího je možné objednat třídění nepřijatých palet za poplatek
15 Kč/ks. Tento poplatek se účtuje za každou paletu v dodávce.
11. Přechod vlastnictví
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Pokud kupující neuhradí kupní
cenu ani ve lhůtě stanovené mu kupujícím v písemné výzvě k úhradě, má prodávající právo od smlouvy
odstoupit a požadovat vrácení zboží a to na náklady kupujícího.
12. Odpovědnost za vady, Záruka
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými platnými předpisy. V případě, že je kupující spotřebitelem, poskytuje prodávající záruku na zboží v délce dvou
(2) let. Prodávající garantuje životnost nezabudovaných cihlářských výrobků minimálně 5 let od prodeje
při splnění uvedených podmínek pro zabezpečení proti nepříznivým povětrnostním a dalším vlivům.
Zabezpečení cihlářských výrobků proti poškození při nakládce a nepříznivým povětrnostním vlivům,
nakládka, manipulace a doprava cihlářských výrobků se řídí pokyny viz www.heluz.cz – Technologické
postupy nakládky. Zboží je dodáváno ve sjednané kvalitě podle norem uvedených v Prohlášení o shodě
nebo Prohlášení o vlastnostech – viz www.heluz.cz. Výrobky a zboží musí být použity v souladu s doporučenými technologickými postupy firmy HELUZ. V případě, že kupující není spotřebitelem, odpovídá prodávající za vady zboží, které se u zboží vyskytují v okamžiku jeho dodání. Kupující je povinen reklamovat
zjištěné vady dodaného zboží písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu ihned po té, co je zjistil.
Po zabudování výrobků do stavby nelze reklamovat vady před zabudováním zjistitelné, zejména vady
zjevné. Za zjevné vady je možno považovat takové, jejichž existence je kupujícímu, popř. objednateli,
zřejmá na pohled, případně takové vady, které lze zjistit běžně prováděnými nedestruktivními zkouškami
např. měřením. Reklamující je povinen uskladnit reklamované zboží až do konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně zjistit stav (posoudit vady) reklamovaných výrobků. Reklamace
zboží se řídí příslušnými právními předpisy a v případě spotřebitele i reklamačním řádem prodávajícího
uvedeném na www.heluz.cz/kde-nakoupit/reklamacni-podminky.
13. Závěrečná ustanovení
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné
od 15. 4. 2014 aktualizace od 20. 10. 2014.
.
Těšíme
se na Vaše objednávky a dobrou spolupráci
Ing. Jan Krampl
obchodní ředitel
POJIVA K BROUŠENÉMU ZDIVU ZDARMA. V ceně broušených cihel je započteno celoplošné lepidlo, pěna nebo lepidlo a zakládací malta v tl. 20 mm
Technické změny vyhrazeny. Podrobné technické informace – viz katalog / Strana 7
SLUŽBY HELUZ
název
cena v Kč
bez DPH
s DPH
popis
ZPRACOVÁNÍ
CENOVÉ NABÍDKY *
-- Zpracování cenové nabídky včetně výpisu materiálu cihel, překladů a komínových systémů a výpočet spalinové cesty,
zdarma
pro stropy pouze orientačně bez návrhu kladečského plánu.
-- Návrh kladečského plánu s cenovou nabídkou za poplatek, který bude vrácen při odběru stropního systému HELUZ. O vrácení
částky je nutno zažádat po odebrání materiálu HELUZ do konce následujícího kalendářního roku.
500,605,-- Kladečský plán je zpracován jako podklad pro vypracování cenové nabídky - takto navrženou stropní konstrukci pak musí posoudit
385 793 055; [email protected] příslušný odpovědný projektant zákazníka v souvislosti s celkovou koncepcí projektovaného objektu. Cena za jednu variantu.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ
-- Zajištění energetického průkazu budovy - součásti projektové dokumentace stavby pro stavební řízení, zatřídění budovy do klasifikační skupiny A, B, C….G, vyhodnocení energetické náročnosti budovy v kWh/m2 za rok.
NÁROČNOSTI BUDOVY
-- Průkaz dodáváme od příslušných energetických specialistů registrovaných u MPO ČR. PENB zpracováváme pro stavby z jakéhokoliv
PENB *
zdicího materiálu. Cena je stanovená na novostavbu RD, na ostatní druhy staveb bude cena stanovena individuálně po zaslání podkladů. PENB pro stavby ze zdicího materiálu HELUZ – po realizaci stavby RD (resp. po odebrání materiálu) ze systému HELUZ je po
1983,36
2400,splnění následujících podmínek vrácena celá částka. Pro jiné druhy staveb kromě novostavby RD z cihelného systému je vratná
částka sdělena dle realizovaného podílu materiálu HELUZ ve stavbě. Nebude-li materiál odebrán, vyfakturován, nebude-li požádáno
o vrácení zálohy do konce následujícího kalendářního roku od zaplacení zálohové faktury za PENB, zaniká nárok na vrácení částky.
385 793 024; [email protected] Vrácení uhrazené částky platí jen v případě objednání PENB před zakoupením cihelného systému HELUZ.
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
-- Zajištění požárně bezpečnostního řešení stavby RD (požární zprávy)- součásti projektové dokumentace pro stavební řízení. PBŘ na
992,1200,PBŘ *
ostatní druhy staveb bude cena stanovena individuálně po zaslání podkladů.
385 793 024; [email protected]
TECHNICKÁ POMOC NA STAVBĚ
-- Odborné poradenství našich technicko-obchodních poradců na stavbě.
zdarma
-- Zakládací malta v tloušťce 20 mm (tj. ke každé 11. cihle). V ceně broušených cihel je také celoplošné lepidlo, pěna nebo lepidlo.
-- Technická pomoc při vyrovnání základové desky zakládací maltou pod broušené cihly HELUZ je poskytována na objednání.
2 479,20 3 000,-- Technická pomoc při založení dalšího podlaží stavby z broušených cihel.
2 727,12 3 300,-- Tato služba je omezena dobou čtyř hodin, každá započatá následující hodina je zpoplatněna. V ceně pracovních pomůcek je
zahrnut návoz při dodávce společně se stavebním materiálem na uceleném kamionu. V případě, že není pro danou tloušťku zdiva k
413,22
500,dispozici nanášecí válec lepidla, jsou cihly namáčeny přímo do lepidla v namáčecí nádobě. Zahrnuté množství lepidla je kalkulováno
v množství nutném při nanášení lepidla válcem.
-- Zaměření skutečných rozměrů stavby a jejich zakreslení.
1 652,80 2 000,-- Asistence při pokládce panelů – cena za 5 hodin. V ceně služby je odborná pomoc technika. Technik společnosti Heluz dohlíží na
správné uložení panelů dle kladečského plánu. Technický pracovník neprovádí samotnou pokládku panelů Heluz. Při neobjednání
2 479,20 3 000,pokládky panelů si zákazník musí zajistit jeřáb, vazače a 2x technika na pokládku panelů, nebo stavební firmu.
150,-/m2 182,-/m2
-- Pokládka panelů. V ceně služby je obsažen jeřáb do nosnosti 28 tun, 2x technik pokládky panelů a vazač panelů. Cena neobsahuje
další manipulace se stavebním materiálem.
snížená DPH 15 % 173,-/m2
www.heluz.cz/sluzby-pro-vas/ -- Revize komína. Při koupení komínového systému nabízíme zajištění provedení revize komínu revizním technikem.
placená služba
technicka-pomoc-na-stavbe/
500,605,objednavka-technicke-pomoci/ -- Technická pomoc komínového specialisty na místě.
SLUŽBY STATIKA
-- Konzultace s firemním statikem, zprostředkování projekčních služeb autorizovaného statika
placená služba
385 793 019; [email protected]
SLUŽBY AKUSTIKA
-- Konzultace použití akustických cihel HELUZ pro konkrétní projekty. Účelem služby je základní posouzení použití AKU cihel HELUZ.
placená služba
724 994 012; [email protected] Služba nemá charakter zpracování akustických studií nebo akustických posudků.
PŮJČOVNA POMŮCEK
-- Objednávky zapůjčení pracovních pomůcek jsou prováděny elektronicky formulářem na www.heluz.cz/sluzby-pro-vas/pujcovna-poplacená služba
385 793 024 mucek/objednavka-pomucek, příp. emailem, doprava pomůcek viz str. 6.
Osvědčení o použití
-- Ověření použití materiálu na stavbě a vydání osvědčení, kde je specifikován druh cihelných bloků FAMILY 2in1, FAMILY, STI, PLUS.
Tato služba má chránit jak zákazníka, tak naši společnost před tím, aby na stavbě nebyl použit materiál jiných parametrů než je
tepelněizolačních bloků
zákazníkem požadován. Stavební firmy mohou používat toto osvědčení při prezentaci svých staveb zákazníkům.
HELUZ ve stavbě
Stavebník (investor, projektant, stavební firma), který bude chtít ověřit použití cihelných bloků HELUZ na realizované stavbě, zavolá
zdarma
po dokončení hrubé stavby na centrálu společnosti HELUZ, kde si tuto službu objedná a nahlásí kontaktní údaje stavby. Poté se
na stavbu dostaví technicko-obchodní poradce od společnosti HELUZ, který prověří, jaký druh materiálu je použit. Následně bude
385 793 011 vydáno osvědčení o druhu použitého materiálu.
OSVĚDČENÍ O proškolení
je vydáno na základě každoročního proškolení. Proškolené firmy jsou informovány o nejnovějších výrobcích a pracovních
stavebních firem o výrobcích -- Osvědčení
zdarma
postupech firmy HELUZ.
heluz
385 793 011
OSVĚDČENÍ O proškolení
-- Osvědčení je vydáno na základě proškolení specialistou na komínové systémy a roletové překlady v Dolním Bukovsku.
Bližší informace ohledně získání osvědčení:
na žaluziové a roletové
komínové systémy získáte u Ing. Martina Coufalíka (+420 602 284 566), Jana Míchala - oblast Čechy (+420 725 794 323),
zdarma
překlady a komínové systémy
Martina Kubíka, DiS. - oblast Morava (+420 725 836 377)
žaluziové
a
roletové
překlady
u
Kamila
Žemličky
(+420
725
380
774)
a
Martina
Kubíka,
DiS.
(+420
725
836
377)
385 793 011
KE STAŽENÍ
-- Programy pro posouzení zdiva dle ČSN EN 1996-1-1 na www.heluz.cz. Jsou ideální pomůckou při navrhování zdiva HELUZ – podle
zadané tloušťky a typu zdiva jsou programem interaktivně nabízeny typy cihel, způsob zdění a z toho vyplývající materiálové
charakteristiky zdiva
zdarma
-- Kalkulační on-line nástroj určený k individuálním výpočtům spotřeby materiálů pro budovy se zdivem od firmy HELUZ
www.heluz.cz/ke-stazeni/programy -- Kalkulační program pro výpočet spotřeby jednotlivých prvků pro stavbu komínového tělesa, i on-line - http://kalkulace-kominy.heluz.cz
www.heluz.cz/ke-stazeni -- Katalog stavebních firem
* Zasláním poptávky zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní potřeby společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. a jejích obchodních partnerů.
Kontakty:
Vedení firmy
Technické informace
a poradenství
Zpracování cenové nabídky
podle projektové dokumentace
Informace pro obchodní partnery
telefon
385 793 011
385 793 055
720 412 497
385 793 055,
385 793 047
725 703 903
e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
pracovní doba
7,00–15,30
po-pá 6.30–20.00 letní čas
po-pá 6.30–17.00 zimní čas, so 8–12.00
po-pá 6.30–15.30
[email protected]
po-pá 6.30–15.30
Objektové slevy pro obchodní partnery – www.heluz.cz/obchod – vstup pro obchodní partnery
Centrální prodejní služba
385 793 038
[email protected],
po-pá 6.00–18.00 letní čas
kontaktní místo na objednávání
fax: 385 726 145 [email protected] po-pá 6.00–17.00 zimní čas
Dopravní oddělení
385 793 048
[email protected]
po-pá 6.30–15.30 letní čas
po-pá 6.30–15.00 zimní čas
Reklamace
tech.obch. poradci [email protected] po-pá 7.00–15.00
Zakládání staveb -technické info
724 270 252
po-pá 7.30–15.30
Zakládání staveb -objednávky
[email protected]
Půjčování pomůcek
725 005 902
[email protected]
Informace pro zákazníky
385 793 030
[email protected]
po-pá 6.30–15.00
602 451 399
zákaznická linka: 800 212 213, komíny a roletové překlady 800 101 121, skype: www.heluz.cz
POJIVA K BROUŠENÉMU ZDIVU ZDARMA. V ceně broušených cihel je započteno celoplošné lepidlo, pěna nebo lepidlo a zakládací malta v tl. 20 mm
Expedice Dolní Bukovsko, Hevlín,
Libochovice
pracovní doba po-pá 5.30–21.00 letní čas,
po-pá 5.30–19.00 zimní čas.
Upozornění: V případě potřeby příjezdu pro
zboží po 20.30 (letní čas),18.30 (zimní čas),
je nutné se předem dohodnout s příslušnou
expedicí!
Váš prodejce:
Technické změny vyhrazeny. Podrobné technické informace – viz katalog / Strana 8
Download

CENÍK platný od 15. 4. 2014