Zoznam pedagógov v komisiách a porotách
pre predmetové olympiády, vedomostné a záujmovo-umelecké súťaže
v školskom roku 2014/2015 obvod Považská Bystrica
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA + PYTAGORIÁDA
Predseda:
PaedDr. Skladaná Dagmar, ZŠ Slov.part. PB
Členovia:
Mgr. Heinischová Mária, ZŠ Slov.part. PB
Mgr. Sádecká Dáša, ZŠ Domaniža
Mgr. Horečná Mária, ZŠ Stred PB
Mgr. Budayová Anna, ZŠ D. Mariková
Mgr. Hatňančíková Janka, ZŠ Nemocničná PB
Mgr. Bukvaiová Ľubomíra, ZS Školská PB
Mgr. Gajdošíková Marcela, ZŠ Nemocničná PB /Pytagoriáda P3, P4/
Mgr. Lapuníková Dana, ZŠ Rozkvet PB /Pytagoriáda P3, P4/
Bc. Meluchová Iveta, CVČ PB
FYZYKÁLNA OLYMPIÁDA
Predseda:
Mgr. Mytnik Miroslav, ZŠ Pevník-Drienové
Členovia:
Mgr. Budayová Anna, ZŠ D. Mariková
Mgr. Splavcová Emília, ZŠ Papradno
PaeDr. Kudlaňáková Daniela, ZŠ Stred PB
Bc. Meluchová Iveta, CVČ PB
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
Predseda:
Členovia:
Mgr. Rojková Emília, ZŠ Školská PB
RNDr. Pažitná Marta, Gymnázium PB
Mgr. Belásová Alena, ZŠ Slov. partizánov, PB
PaeDr. Kudlaňáková Daniela, ZŠ Stred PB
Ing. Ďurajková Emília, ZŠ Nemocničná
Ing. Ligasová Katarína, CVČ PB
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA kat. C + D
Predseda:
Členovia:
Mgr. Kubíková Viera, ZŠ Slov.part. PB
Mgr. Adamčíková Sidónia, ZŠ Rozkvet PB
Mgr. Beníková Lenka, ZŠ Nemocničná PB
Mgr. Kršiaková Eva, ZŠ Slovanská PB
Ing. Ligasová Katarína, CVČ PB
POZNAJ A CHRÁŇ - Biologická olympiáda – kategória E/ botanika
Predseda:
Členovia:
Mgr. Beníková Lenka, ZŠ Nemocničná PB
Ing. Križalkovič Karol, ZŠ Slov. part. PB
Mgr. Kubovičová Iveta, ZŠ Rozkvet PB
Poznaj a chráň - Biologická olympiáda – kategória E/ zoológia
Predseda:
Členovia:
Mgr. Kubíková Viera, ZŠ Slov.part. PB
Mgr. Šebáková Mária, ZŠ Pružina
Mgr. Kršiaková Eva, ZŠ Slovanská PB
Poznaj a chráň - Biologická olympiáda – kategória E/ geológia
Predseda:
PaeDr. Silvia Sirotná, ZŠ Stred PB
Členovia:
Ing. Mlyniská Katarína, ZŠ Pružina
Ing. Ligasová Katarína, CVČ PB
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
Predseda:
Mgr. Šebeňová Viktória, ZŠ Slovanská PB
Členovia:
Mgr. Husseinová Ľubica, ZŠ Rozkvet PB
Mgr. Magdechová Štefánia, ZŠ Pružina
Mgr. Kováčiková Naďa, ZŠ Domaniža
Mgr. Zábovská Oľga ZS Školská PB
Mgr. Špániková Margaréta, ZŠ Slov.part. PB
Ing. Ligasová Katarína, CVČ PB
ANGLICKÝ JAZYK – kategória 1A (5. -7.roč.)
Predseda:
Členovia:
Mgr. Strašíková Alena, ZŠ Brvnište
Ing. Mahútová Lenka, ZŠ SNP PB
Mgr. Sakalová Gabriela, ZŠ Školská PB
Anglický jazyk - kategória 1B (8.- 9.roč.) 1C
Predseda:
Členovia:
Mgr. Haščicová Zlatica, ZŠ Slov.part. PB
Mgr.Mitašíková Monika, ZŠ Nemocničná PB
Mgr. Bisahová Ivana, ZŠ Pov.Teplá
p. Martinková Elena CVČ PB
NEMECKÝ JAZYK
Predseda:
Členovia:
Mgr. Hatalová Renáta, ZŠ Nemocničná PB
Mgr. Dománková Zuzana, ZŠ Brvnište
Ing. Anna Kováčiková, ZŠ Slov. partizánov, PB
PaedDr. Fapšová Anna, ZŠ Školská PB
p. Martinková Elena, CVČ PB
EURÓPA V ŠKOLE - literárna časť
Predseda:
Mgr. Šuláková Elena, ZŠ Stred PB
Členovia:
Mgr. Orávik Radoslav, ZŠ Nemocničná PB
Mgr.Machničová Dagmar, ZŠ Slov. partizánov, PB
Európa v škole – výtvarná časť
Predseda:
Mgr. Mirohnová Jarmila, ZŠ SNP PB
Členovia:
Mgr. Cedzová Blanka, ZUŠ I.W.K. PB
Mgr. Hladká Viera , ZŠ Rozkvet P.B
p. Martinková Elena, CVČ PB
PREDNES POÉZIE A PRÓZY – kategória 2.- 4. roč.
Predseda:
Členovia:
Mgr. Bubelová Dana, MŠ a ZŠ Pov. Podhradie
Mgr. Oráviková Ľubica, ZŠ Prečín
Mgr. Pučeková Elena, ZŠ Slovanská PB
Prednes poézie a prózy – kategória 5.- 7. roč.
Predseda:
Členovia:
Mgr. Švecová Lenka, ZŠ SNP PB
Mgr. Sabová Alica, ZŠ Slovanská PB
Mgr. Kvasnicová Božena, ZŠ Pružina
Prednes poézie a prózy – kategória 8.- 9. roč.
Predseda:
PaedDr. Gašparíková Alena, ZŠ Slovanská PB
Členovia:
PaedDr. Žibrunová Eva, ZŠ Slov.part. PB
Mgr. Kovárová Soňa, ZŠ Školská PB
Mgr. Bielová Miroslava, CVČ PB
ŠALIANSKY MAŤKO – kategória 2.-3. roč.
Predseda:
Členovia:
Mgr. Bieliková Gabriela, ZŠ SNP PB
Mgr. Rizikyová Mariana, ZŠ Slopná
p. Bašová Ľudmila, POS PB
Šaliansky Maťko – kategória 4.-5. roč.
Predseda:
Členovia:
Mgr. Bořutová Jana, ZŠ Stred PB
Mgr. Baránková Lenka, ZŠ Slov. partizánov PB
p. Ješková Ľudmila
Šaliansky Maťko – kategória 6.-7. roč.
Predseda:
Členovia:
Mgr. Kováčiková Magda, ZŠ Stred PB
Mgr. Kováčová Nataša, ZŠ Rozkvet
Mgr. Michálková Zuzana, ZŠ Slovanská PB
Mgr. Bielová Miroslava, CVČ
ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO – kategória I. stupeň
Predseda:
Členovia:
Mgr. Sucharová Zdena, ZŠ Rozkvet PB
Mgr. Čelková Renáta, ZŠ. Sl. partizánov P.B.
Mgr. Bielová Miroslava, CVČ PB
Rozprávkové vretienko – kategória II. stupeň
Predseda:
PaedDr. Popelárová Ľubica, ZŠ Slovanská PB
Členovia:
Mgr.Švecová Lenka, ZŠ SNP PB
Mgr. Podsedlá Lenka, ZŠ. Sl. Partizánov P.B.
Mgr. Bielová Miroslava, CVČ PB
ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC – kategória 5.-6. roč., prima –
sekunda 8rG
Predseda:
Členovia:
PaedDr.Žibrúnová Eva, ZŠ Slov.part. PB
Mgr. Zigová Jaroslava, ZŠ Nemocničná PB
Mgr. Bielová Miroslava, CVČ PB
Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec – kategória 7.-9. roč., tercia – kvarta 8rG
Predseda:
Členovia:
Mgr. Kvasnicová Božena, ZŠ Pružina
Mgr.Mirohnová Jarmila, ZŠ SNP PB
PaedDr. Gašparíková Alena, ZŠ Slovanská PB
SLOVENSKÝ SLÁVIK
Predseda:
Členovia:
Mgr. Paprčková Ružena, ZŠ Slov.part. PB
p. Galková Anna, PX Centrum PB
Mgr. Šípek Juraj, ZŠ Papradno
p. Štrauchová Dana, ZUŠ HO PB
Mgr. Sabová Alica, ZŠ Slovanská PB
p. Martinková Elena, CVČ PB
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Predseda:
Členovia:
Mgr. Kovárová Soňa, ZŠ Školská PB
Mgr. Vaštíková Renáta, ZŠ Nemocničná PB
Mgr. Marenčinová Mária, ZŠ Slov. part. PB
Mgr. Šujak Jozef, Gymnázium Pov. Bystrica
p. Martinková Elena, CVČ
SLOVENSKÝ JAZYK
Predseda:
Členovia:
Mgr. Gabčová Martina, ZŠ Školská PB
Mgr. Šterdasová Adriana, ZŠ Brvnište
Mgr. Markovičová Danica, ZŠ Rozkvet, PB
Mgr. Bielová Miroslava, CVČ Pov. Bystrica
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA
Predseda:
Členovia:
Ing. Omámiková Lenka, ZŠ SNP, PB
Mgr. Brveník Miroslav, ZŠ Domaniža
Ing. Líšková Anna, ZŠ Rozkvet, PB
Mgr. Martikáňová Iveta, ZŠ Stred PB
PaedDr. Mičúch Pavol, ZŠ Slov. partizánov, PB
Ing. Ďurajková Emília, ZŠ Nemocničná, PB
Bc. Meluchová Iveta, CVČ Pov. Bystrica
DOPRAVNÁ OLYMPIÁDA
Predseda:
p. Tarbaj Milan, Udiča
Členovia:
Mgr. Hatňančíková Jana, ZŠ Nemocničná PB
p. Lipková Anna, ZŠ Rozkvet, PB
p. Bujnová Anastázia, CVČ
Považská Bystrica, 21.10.2014
Vybavuje: RNDr. Rehúšová Marta
Ing. Ivan Hanulík
riaditeľ CVČ
Download

Komisie 2014/2015 - Centrum voľného času Považská Bystrica