Zoznam pedagógov v komisiách a porotách
pre predmetové olympiády, vedomostné a záujmovo-umelecké súťaže
v školskom roku 2012/2013
obvod Považská Bystrica
Matematická olympiáda + Pytagoriáda
Predseda:
Členovia:
Mgr. Lovíšková Jana, ZŠ SNP PB
Mgr. Heinischová Mária, ZŠ Slov.part. PB
Mgr. Sádecká Dáša, ZŠ Domaniža
Mgr. Horečná Mária, ZŠ Stred PB
Mgr. Bukvaiová Ľubomíra, ZS Školská PB
Mgr. Budayová Anna, ZŠ D. Mariková
Mgr. Hatňančíková Janka, ZŠ Nemocničná PB
PaedDr. Skladaná Dagmar, ZŠ Slov.part. PB
Mgr. Gajdošíková Marcela, ZŠ Nemocničná PB /Pytagoriáda P3, P4/
Mgr. Suchárová Zdena, ZŠ Rozkvet PB /Pytagoriáda P3, P4/
Ing. Ligasová Katarína, CVČ PB
Fyzikálna olympiáda
Predseda:
Mgr. Hradiská Jana, ZŠ Nemocničná PB
Členovia:
Mgr. Budayová Anna, ZŠ D. Mariková
Mgr. Splavcová Emília, ZŠ Papradno
Mgr. Kudlaňáková Daniela, ZŠ Stred PB
Mgr. Murcová Katarína, ZŠ Papradno
Ing. Ligasová Katarína, CVČ PB
Chemická olympiáda
Predseda:
Členovia:
Mgr. Rojková Emília, ZŠ Školská PB
Mgr. Cabadajová Emília, ZŠ Papradno
RNDr. Pažitná Marta, Gymnázium PB
Mgr. Kudlaňáková Daniela, ZŠ Stred PB
Mgr. Petríková Mária, ZS Pružina
Ing. Ďurajková Emília, ZŠ Nemocničná
Ing. Ligasová Katarína, CVČ PB
Biologická olympiáda kat. C + D
Predseda:
Členovia:
Mgr. Kubíková Viera, ZŠ Slov.part. PB
Mgr. Iveta Töröková, ZŠ SNP PB
Mgr. Beníková Lenka, ZŠ Nemocničná PB
Mgr. Balušíková Antónia, ZŠ Školská PB
Ing. Ligasová Katarína, CVČ PB
Poznaj a chráň - Biologická olympiáda – kategória E/ botanika
Predseda:
Členovia:
Mgr. Beníková Lenka, ZŠ Nemocničná PB
Ing. Križalkovič Karol, ZŠ Slov. part. PB
Mgr. Iveta Töröková, ZŠ SNP PB
Poznaj a chráň - Biologická olympiáda – kategória E/ zoológia
Predseda:
Členovia:
Mgr. Kubíková Viera, ZŠ Slov.part. PB
Mgr. Šebáková Mária, ZŠ Pružina
Mgr. Kršiaková Eva, ZŠ Slovanská PB
Poznaj a chráň - Biologická olympiáda – kategória E/ geológia
Predseda:
Členovia:
Mgr. Balušíková Antónia, ZŠ Školská PB
Mgr. Beníková Lenka, ZŠ Nemocničná PB
Ing. Mlyniská Katarína, ZŠ Pružina
Ing. Ligasová Katarína, CVČ PB
Geografická olympiáda
Predseda:
Mgr. Šebeňová Viktória, ZŠ Slovanská PB
Členovia:
Mgr. Jakabovičová Miroslava, ZŠ Rozkvet PB
Mgr. Magdechová Štefánia, ZŠ Pružina
Mgr. Kováčiková Naďa, ZŠ Domaniža
Mgr. Zábovská Oľga ZS Školská PB
Mgr. Špániková Margaréta, ZŠ Slov.part. PB
Mgr. Bazsóová Alžbeta, ZŠ Papradno
Mgr. Heinischová Renáta, ZŠ SNP PB
Ing. Ligasová Katarína, CVČ PB
Anglický jazyk - kateg. 1A (5. -7.roč.)
Predseda:
Členovia:
Mgr. Strašíková Alena, ZŠ Brvnište
Ing. Mahútová Lenka, ZŠ SNP PB
Mgr. Sakalová Gabriela, ZŠ Školská PB
p. Martinková Elena CVČ PB
Anglický jazyk - kategória 1B (8.- 9.roč.) 1C
Predseda:
Členovia:
Mgr. Haščicová Zlatica, ZŠ Slov.part. PB
Mgr.Tkáčiková Silvia, ZŠ Nemocničná PB
Mgr. Bisahová Ivana, ZŠ Pov.Teplá
Nemecký jazyk - kategória 1A (5.-7. roč.)
Predseda:
Mgr. Pobočíková Anna ZŠ Brvnište
Členovia:
Mgr. Petríková Lenka, ZŠ Stred, PB
Ing. Anna Kováčiková, ZŠ Slov. partizánov, PB
Nemecký jazyk - kateória 1B (8.-9.roč.) 1C
Predseda:
Členovia:
Mgr. Hatalová Renáta, ZŠ Nemocničná PB
Mgr.Švecová Lenka, ZŠ SNP PB
PaedDr. Fapšová Anna, ZŠ Školská PB
p. Martinková Elena, CVČ PB
Európa v škole - literárna časť
Predseda:
Mgr. Šuláková Elena, ZŠ Stred PB
Členovia:
Mgr. Bulíková Margita, ZŠ Papradno
Mgr. Lednická Helena, ZŠ Domaniža
Mgr. Orávik Radoslav, ZŠ Nemocničná PB
Mgr. Tamášiová Erika, ZŠ Slov. partizánov
Európa v škole – výtvarná časť
Predseda:
Mgr. Mirohnová Jarmila, ZŠ SNP PB
Členovia:
Mgr. Zábovská Oľga, ZŠ Školská PB
Mgr. Cezová Blanka, ZUŠ I.W.K. PB
Mgr. Hladká Viera , ZŠ Rozkvet P.B
p. Martinková Elena, CVČ PB
Prednes poézie a prózy – kategória 2.- 4. roč.
Predseda:
Členovia:
Mgr. Bubelová Dana, MŠ a ZŠ Pov. Podhradie
Mgr. Oráviková Ľubica, ZŠ Prečín
Mgr. Pučeková Elena, ZŠ Slovanská PB
Prednes poézie a prózy – kategória 5.- 7. roč.
Predseda:
Členovia:
Mgr. Švecová Lenka, ZŠ SNP PB
Mgr. Sabová Alica, ZŠ Slovanská PB
Mgr. Kvasnicová Božena, ZŠ Pružina
Prednes poézie a prózy – kategória 8.- 9. roč.
Predseda:
Členovia:
PaedDr. Gašparíková Alena, ZŠ Slovanská PB
Mgr. Paprčková Ružena, ZŠ Slov.part. PB
Mgr. Soňa Kovárová, ZŠ Školská PB
p. Martinková Elena, CVČ PB
Šaliansky Maťko – kategória 2.-3. roč.
Predseda:
Členovia:
Mgr. Bieliková Gabriela, ZŠ SNP PB
Mgr. Rizikyová Mariana, ZŠ Slopná
p. Bašová Ľudmila, POS PB
Šaliansky Maťko – kategória 4.-5. roč.
Predseda:
Členovia:
Mgr. Bořutová Jana, ZŠ Stred PB
Mgr. Ondrášechová Lenka, ZŠ Slov. partizánov PB
p. Ješková Ľudmila
Šaliansky Maťko – kategória 6.-7. roč.
Predseda:
Členovia:
Mgr. Kováčiková Magda, ZŠ Stred PB
Mgr. Kováčová Nataša, ZŠ Pružina
Mgr. Michálková Zuzana, ZŠ Slovanská PB
p. Martinková Elena, CVČ PB
Rozprávkové vretienko – kategória I. stupeň
Predseda:
Členovia:
Mgr. Sucharová Zdena, ZŠ Rozkvet PB
Mgr. Čelková Renáta, ZŠ. Sl. partizánov P.B.
Mgr. Adriana Hromcová, ZŠ Školská PB
p. Martinková Elena, CVČ PB
Rozprávkové vretienko – kategória II. stupeň
Predseda:
Členovia:
PaedDr. Žibrunová Eva, ZŠ Slov.part. PB
Mgr.Králiková Ida, ZŠ SNP PB
PaedDr. Popelárová Ľubica, ZŠ Slovanská PB
Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec – kategória 5.-6. roč., prima – sekunda 8rG
Predseda:
Členovia:
PaedDr. Škrabáková Dana, ZŠ Slov.part. PB
Mgr. Tamášiová Mária, ZŠ Nemocničná PB
Mgr. Kališíková Alena, ZŠ Školská PB
Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec – kategória 7.-9. roč., tercia – kvarta 8rG
Predseda:
Členovia:
Mgr. Kvasnicová Božena, ZŠ Pružina
Mgr. Hamarová Emília, ZŠ SNP PB
PaedDr. Gašparíková Alena, ZŠ Slovanská PB
p. Martinková Elena, CVČ PB
Slovenský slávik
Predseda:
Členovia:
Mgr. Paprčková Ružena, ZŠ Slov.part. PB
p. Galková Anna, PX Centrum PB
Mgr. Šípek Juraj, ZŠ Papradno
p. Štrauchová Dana, ZUŠ HO PB
Mgr. Sabová Alica, ZŠ Slovanská PB
p. Martinková Elena, CVČ PB
Dejepisná olympiáda
Predseda:
Členovia:
Mgr. Kovárová Soňa, ZŠ Školská PB
Mgr. Vaštíková Renáta, ZŠ Nemocničná PB
Mgr. Marenčinová Mária, ZŠ Slov. part. PB
p. Martinková Elena, CVČ
Slovenský jazyk
Predseda:
Členovia:
Mgr. Šulik Ján, ZŠ Školská PB
Mgr. Šterdasová Adriana, ZŠ Brvnište
Mgr. Šištíková Lucia, ZŠ Sv. Augustína, PB
p. Martinková Elena, CVČ
Technická olympiáda
Predseda:
Členovia:
Ing. Omámiková Lenka, ZŠ SNP, PB
Mgr. Brveník Miroslav, ZŠ Domaniža
Ing. Líšková Anna, ZŠ Rozkvet, PB
Mgr. Martikáňová Iveta, ZŠ Stred PB
PaedDr. Mičúch Pavol, ZŠ Slov. partizánov, PB
Mgr. Mičúchová Viera, ZŠ Školská, PB
Ing. Ďurajková Emília, ZŠ Nemocničná, PB
Ing. Ligasová Katarína, CVČ PB
Dopravná olympiáda
Predseda:
p. Tarbaj Milan, Udiča
Členovia:
Mgr. Hatňančíková Jana, ZŠ Nemocničná PB
p. Lipková Anna, ZŠ Rozkvet, PB
p. Bujnová Anastázia, CVČ
Považská Bystrica, 18.9.2012
Vybavuje: RNDr. Rehúšová Marta
Ing. Ivan Hanulík
riaditeľ CVČ
Download

Návrh na - Centrum voľného času Považská Bystrica