Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici je regionálnou kultúrnou inštitúciou zriadenou Trenčianskym samosprávnym krajom s územnou pôsobnosťou v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava.
Obsahom činnosti je najmä odborno-poradenská pomoc
tvorcom a realizátorom kultúrnych aktivít, obciam a kultúrnym
zariadeniam samospráv, realizácia vlastných podujatí, tvorba
dabáz a vydávanie metodických materiálov v oblasti:
- záujmovej umeleckej činnosti - umelecký prednes, divadlo, literárna tvorba, amatérska hudba, spev, folklór,
tanec, tradičné remeslá, výtvarné umenie, foto
- sociálnej
prevencie,
záujmovom
vzdelávaní
a enviromentálnej výchove
- odborného vzdelávania, kultúrno-osvetovej práce, občianskej obradnosti, kronikárstva
- regionálnej výchovy
PONÚKAME
◊ koncepčnú, dramaturgickú, programovú a realizačnú pomoc pri tvorbe programov, podujatí, festivalov, výročí,
◊ základné informácie z histórie kultúry a súčasnosti jednotlivých oblastí regiónu, o kultúrnych pamiatkach a dejateľoch,
pôsobiacich v regióne,
◊ vzdelávacie aktivity v rôznych oblastiach spoločenského
života pre rozličné cieľové skupiny,
◊ sprostredkovanie vystúpení jednotlivcov i kolektívov regiónu
zo všetkých oblastí záujmovej umeleckej činnosti,
◊ kultúrno-spoločenské podujatia zamerané na zachovanie
ľudových tradícií Fašiangové pochôdzky, Jarné zvyky, Vynášanie Moreny, Podoby dávnych Vianoc,
◊ prezentáciu ľudových remeselníkov a výrobkov, spojené
s výstavkami a predajom,
◊ odbornú pomoc pri vydávaní materiálov menšieho rozsahu –
návrhy a vyhotovenia pozvánok, plagátov, bulletinov, pútačov,
◊ tvorivé dielne, kurzy tradičných ľudových techník:
jednodňové (4h), realizované priamo v obci
- zdobenie medovníkov
- výroba šúpoľových bábik
- aranžovanie suchých kvetov
- výroba adventných vencov
- výroba vianočných svietnikov
- základy výroby keramiky
- zdobenie veľkonočných kraslíc
- pletenie korbáčov
- pletenie úžitkových košíkov
◊ informácie o pripravovaných podujatiach v oblasti kultúry
v regióne,
◊ spolupráca pri realizácii výstavníckej činnosti a propagácii
cestovného ruchu.
2
JANUÁR
1.1.
Malé Lednice
NOVOROČNÝ VÝSTUP NA KOHELNICU, 13 ročník
info: Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: [email protected]
www.malelednice.com
6.1.
Mestečko
NOVOROČNÝ VÝSTUP NA HRADIŠTE
info: Obec Mestečko, Pavol Špalek
tel.: 0902 354076
e-mail: [email protected]
6.1.
Stupné
TROJKRÁĽOVÝ VÝSTUP NA HOLÝVRCH – 5. ročník
info: Obec, Stupné
tel.: 042/4393145
e-mail: [email protected]
www.obecstupne.estranky.sk
12.1.
CVČ ABC, Pov. Bystrica
ŠALIANSKY MAŤKO
okresná súťaž v prednese slovenskej povesti
info: CVČ ABC, Pov. Bystrica
tel.: 042/4260551
14.1.
Kultúrny dom, Horná Mariková
OBECNÝ PLES
info: Obec Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: [email protected]
21.1.
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
POĽOVNÍCKY PLES
info: Poľovnícke združenie Kyčera, Ing. Milan Lacko
tel.: 0903 713901
3
21.1.
Kultúrny dom, Dolná Mariková
ŠKOLSKÝ PLES
info: Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: [email protected]
www.dolnamarikova.sk
21.1.
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
POĽOVNÍCKY BÁL
info: Poľovnícke združenie Kyčera, Ing. Milan Lacko
tel.: 0903 713901
22.1.
Kultúrny dom, Horná Poruba
PLES ŠPORTOVCOV
info: Obec, FO Vápeč, Horná Poruba
tel.: 0907 788259
28.1.
Kultúrny dom, Lúky
STRETNUTIE HELIGÓNKAROV
OKOLIA
PÚCHOVSKEJ
DOLINY
A
info: Obec, Lúky, FSk Javorník, K. Repatá, M. Štefánik
tel.: 042/4691501, 042/4691589
e-mail: [email protected]
www.obecluky.sk
Kultúrny dom, Záriečie
POĽOVNÍCKY PLES – 12. ročník
28.1.
info: PZ Hrebienok, Ing. Ľubomír Gocman
tel.: 0904 717047
28.1.
kino Mier, Považská Bystrica
LEN TAK PRIŠLI, predstavenie Radošinského naivného divadla
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
28.1.
klubovňa POS, Pov.Bystrica
ŠKOLENIE PRE ČLENOV DYCHOVEJ HUDBY
info: POS Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
4
www.pospb.sk
29.1.
kino Mier, Považská Bystrica
NOVOROČNÝ KONCERT DYCHOVÉHO ORCHESTRA ZUŠ
info: ZUŠ, hudobný odbor, POS Pov. Bystrica, Mgr. art. .Michal Bróska,
Mária Martikáňová
tel.: 042/4321240, 0424323574
e-mail: [email protected], [email protected]
www.pospb.sk
január
Považská Bystrica
Zasadnutie regionálnej rady Združenia ZPOZ
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
FEBRUÁR
2.2. – 9.2.
výstavná sieň Domu kultúry, Ilava
HMYZ MODREJ PLANÉTY, výstava hmyzu z celého sveta, zo
zbierky Igora Baduru
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Oľga Tomášová
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
4.2.
Kultúrny dom, Dolná Mariková
TRETÍ MARIKOVSKÝ PLES
info: Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: [email protected]
www.dolnamarikova.sk
4.2.
obec, Stupné
SÁNKOVAČKA, preteky na vreciach
info: Obec Stupné, Peter Splavec
tel.: 042/4393145
e-mail: [email protected]
www.obecstupne.estranky.sk
5.2.
Kultúrny dom, Stupné
DETSKÝ KARNEVAL
5
info: Obec Stupné, Peter Splavec
tel.: 042/4393145
e-mail: [email protected]
www.obecstupne.estranky.sk
8.2.
Obecný úrad, Horná Mariková
VÍTANIE NOVORODENCOV Z ROKU 2011
info: Obec Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: [email protected]
11.2.
Dolná Mariková
MARIKOVSKÁ ZABÍJAČKA
info: Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: [email protected]
www.dolnamarikova.sk
11.2.
obec, Lúky
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK PO DEDINE
info: ZO SČK, Lúky, Mgr. Mária Rouyerová
tel.: 042/4691501
e-mail: [email protected]
www.obecluky.sk
11.2.
Kultúrny dom, Malé Lednice
PLES ŠPORTOVCOV
info: Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: [email protected]
www.malelednice.com
11.2.
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
RODIČOVSKÝ PLES
info: RZ pri ZŠ Lysá pod Makytou, Andrea Brežná
tel.: 0918 545742
e-mail: [email protected]
12.2.
kino Mier, Považská Bystrica
DETSKÝ KARNEVAL
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
6
www.pxcentrumpb.sk
17.2.
Kultúrny dom, Lúky
FAŠIANGOVÝ PLES, tradičný fašiangový ples
info: Obec Lúky, FSk Javorník
tel.: 042/4691501, 042/4691589
e-mail: [email protected]
www.obecluky.sk
17.2
ZUŠ I.W. Kráľa,malá výst.miestnosť Pov.Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ... DO BELGICKA, cestovateľské stretnutie
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica, Mgr. Ondrej Trnka
tel.: 042/4260228
e-mail: [email protected]
www: muzeumpb.sk
17. 2.
Kultúrny dom, Horovce
DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES
info: Obec, ZŠ, MŠ Horovce
tel.: 042/ 4698130
18.2.
Kultúrny dom, Dolná Mariková
POCHOVÁVANIE BASY
info: Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: [email protected]
www.dolnamarikova.sk
18.2.
obec,Kultúrny dom, Malé Lednice
FAŠIANGY V OBCI, karneval pochovávanie basy
info: Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: [email protected]
www.malelednice.com
18.2.
priestranstvo pred OcÚ, Beluša
FAŠIANGY, DOMÁCA ZABÍJAČKA, UKÁŽKY FAŠIANGOVÝCH
TRADÍCIÍ
info: Obec Beluša, Andrea Zemeková
tel.: 042/4624720
e-mail: [email protected]
www.belusa.sk
7
18.2.
obec, Kultúrny dom, Horná Mariková
1. FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA S POCHOVÁVANÍM BASY
info: Obec, FSk Žrnovanka Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: [email protected]
18.2.
obec, Lysá pod Makytou
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková
tel.: 042/4680071, 0903 219764
e-mail: [email protected]
www.lysapodmakytou.sk
18. 2.
obec, Lednica
FAŠIANGY U NÁS... fašiangové pochôdzky masiek, prezentácia
zvykov, obyčajov, pochovánie basy
info:, Obec Lednica, POS Pov. Bystrica
tel.: 042/4697045, 042/4323574
e-mail: [email protected]
18., 21.2. obec, Kultúrny dom, Záriečie
POCHOD MASIEK OBCOU, POCHOVÁVANIE BASY
info: Obec Záriečie, folklórna skupina Záriečanka, Anna Beňová
tel.: 042/4692125
18.2.
obec, Mestečko
MESTECKÉ FAŠIANGY 2012
info: Obec, Mestečko, Zuzana Ofúkaná
tel.: 0910670420
e-mail: [email protected]
18., 21. 2. obec, Kultúrny dom, Horovce
FAŠIANGY, POCHOVÁVANIE BASY
info: TJ Tatran Horovce, Daniel Mišún
tel.: 0908 393805
18.2.
obec, Kultúrny dom, Visolaje
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD OBCOU, FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: [email protected]
8
18.2.
obec, Kultúrny dom, Zubák
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD OBCOU, VESELICA S POCHOVÁVANÍM BASY
info: Priatelia ľudových tradícií, FS Rožnovec
tel.: 0948 097011, Mgr. Miroslav David
e-mail: [email protected]
www.obeczubak.webnode.sk
19.2.
kino Mier, Považská Bystrica
POVAŽSKÁ HITPARÁDA, 24. kolo pesničkovej súťaže
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
19.2.
Kultúrny dom, Lúky
DETSKÝ KARNEVAL
info: Obec Lúky, FSk Javorník
tel.: 042/4691501, 042/4691589
e-mail: [email protected]
www.obecluky.sk
19., 21.2
obec, Kultúrny dom, Plevník-Drienové
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK, POCHOVÁVANIE BASY spojené s tradičnou praženicou
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: [email protected]
21.2.
kino Mier, Považská Bystrica
FAŠIANGY V MESTE, zábavné popoludnie s pochovávaním basy
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
február
obec, Lúky - Odráň
ODRÁNSKA BIELA STOPA, beh na lyžiach
info: Ing. Anton Hrebík
tel.: 0905/899060
e-mail: [email protected]
9
www.ekostyren.eu
streda /každý párny týždeň/ klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: [email protected]
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323 574
e-mail: [email protected]
február
Vyhlásenie X. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže O CENU
DOMINIKA TATARKU
info: POS Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová, ZŠ D.Tatarku, PlevníkDrienocvé
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
február
kino Mier, Pov. Bystrica
SVADOBNÁ
tematická výstava fotografií členov fotoklubu Fénix
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
február
výberom na domácich javiskách
Regionálna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
info: POS, Pov. Bystrica, Elena Bieliková
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
február
Kultúrny dom, Hatné
POCHOVÁVANIE BASY
info: Obec Hatné
tel.: 042/4356158
e-mail: [email protected]
10
MAREC
1.3.
Kultúrny dom, Horná Mariková
DISKOZÁBAVA
info: Obec, Klub mladých Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: [email protected]
3., 31.3.
klubovňa POS, Pov.Bystrica
ŠKOLENIE PRE ČLENOV DYCHOVEJ HUDBY
info: POS Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
4.3.
Kultúrny dom, Lednica
Medzinárodný deň žien
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: [email protected]
7., 8.3.
CVČ Pov. Bystrica, Púchov
Príprava detského recitátora na prednes –
seminár pre učiteľov JS
info: POS, Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
8.3.
Kultúrny dom, Horná Mariková
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
info: Obec Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: [email protected]
8.3.
sála Domu kultúry, Ilava
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, p. Hrubá
tel.: 0902 021351
www.ilava.sk
11
11.3
Kultúrny dom, Záriečie
MDŽ – ÚCTA K ŽENÁM
info: Obec Záriečie, Ing. Jozef Kollár
tel.: 042/4692110
e-mail: [email protected]
11.3.
Kultúrny dom, Mestečko
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
info: Obec Mestečko, Ing. Miroslav Hajský
tel.: 042/4692039
e-mail: [email protected]
11.3.
Farský kostol, Ilava
I. ČASŤ ILAVSKEJ HUDOBNEJ JARI
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. Miroslav Toman
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
16.3.
sála Domu kultúry, Ilava
NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ, predstavenie RND
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. Miroslav Toman
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
16.3.
Dom kultúry, Púchov
ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO - regionálna súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
16., 18.3. KD Beluša a budova bývalej jedálne
POĽOVNÍCKA VÝSTAVA PZ HRADIŠTE
info: Jozef Bielik
tel.: 0902 629098
17.3.
Kultúrny dom, Stupné
PREMIÉRA DS Ivana Pišku, Stupné
Ľ.Feldek: JÁNOŠÍK PODĽA...?
info: DS Ivana Pišku, Pavol Sečník
tel.: 042/4393145
12
e-mail: [email protected]
18.3.
Farský kostol-krypta, Ilava
II. ČASŤ ILAVSKEJ HUDOBNEJ JARI
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. Miroslav Toman
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
20.3.
kino Mier, Považská Bystrica
TANEC MEDZI ČREPINAMI, program SĽUKu
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
22.3.
sála Domu kultúry, Ilava
VEĽKONOČNĚ TRADÍCIE
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, POS Pov. Bystrica, Oľga Tomášová, Elena
Bieliková
tel.: 042/4455570 (74), 042/4323574
www.ilava.sk
22. - 26.3.
vestibul, sála, malá zasadačka DK Ilava
POĽOVNÍCKA VÝSTAVA
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Milan Pagáč
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
23.3.
Kultúrny dom, Ladce
V ÚSTRETY BUDÚCNOSTI - OBČIANSKE SLÁVNOSTI PRE DETI
A MLÁDEŽ, regionálna súťažná prehliadka ZPOZ
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
25.3.
ZUŠ, Ilava
III. ČASŤ ILAVSKEJ HUDOBNEJ JARI
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. Miroslav Toman, Mgr. Ružena Hromádková
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
13
25.3.
kino Mier, Považská Bystrica
HEŠ, MORENA, HEŠ
info: PX Centrum - MFŠ, Považská Bystrica, Anna Galková
tel.: 042/4320815
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk, www.folklornestudio.sk
26.3.
kino Mier, Považská Bystrica
CESTOU NECESTOU, talkshow MIROSLAVA DONUTILA
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
30.3.
Kultúrny dom, Mestečko
VEĽKONOČNÉ DEKORÁCIE
info: Obec, MŠ Mestečko, Mgr. Katarína Valková
tel.: 042/4692021
e-mail: [email protected]
marec
klubovňa POS, Pov. Bystrica
VANSOVEJ LOMNIČKA - okresná súťaž žien v prednese poézie
a prózy
info: POS, Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4325946
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
marec
Považská Bystrica
Zasadnutie regionálnej rady Združenia ZPOZ
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
streda /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
14
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
22.3.
ZŠ, SŠ v regióne
VODY, vzdelávací program pri príležitosti Svetového dňa vody
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica, Mgr. Ondrej Trnka
tel.: 042/4260228
e-mail: [email protected]
www.muzeumpb.sk
marec
ZUŠ I.W. Kráľa,malá výst.miestnosť Pov.Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ... JUŽNÁ AMERIKA, cestovateľské stretnutie
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica, Mgr. Ondrej Trnka
tel.: 042/4260228
e-mail: [email protected]
www.muzeumpb.sk
marec
Považská knižnica, Pov.Bystrica
ZDRAVIE A VÝŽIVA ĽUDÍ, beseda s autorom odbornej knihy Ing.
Jánom Kerestešom
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514
e-mail: [email protected]
www.kniznicapb.sk
marec
Považská knižnica, Pov.Bystrica
ČÍTAM VEĽMI RÁD, najlepší čitateľ, vyhodnotenie
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514
e-mail: [email protected]
www.kniznicapb.sk
marec
Považská knižnica, Pov.Bystrica
NOC S ANDERSENOM
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514
e-mail: [email protected]
www.kniznicapb.sk
15
marec
CVČ Včielka, Púchov
ČO VIEŠ O HVIEZDACH
22. ročník vedomostnej astronomickej súťaže
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: [email protected]
www.pospb
marec
IV. ZŠ Pov. Bystrica, ZŠ Komenského, Púchov,
SPŠ Dubnica nad Váhom
ČO VIEŠ A NEVIEŠ O VESMÍRE - odborné semináre
z astronómie
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
marec
CVČ, Ilava
VESMÍR OČAMI DETÍ - XXVI. ročník výtvarnej astronomickej
súťaže
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: [email protected]
www.pospb
marec
ZO SZOPK pri SEV Poniklec, Pružina
ZEM JE LEN JEDNA - XX. ročník umelecko-odbornej súťaže
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
marec
CVČ Ilava, Púchov, Pov.Bystrica
Okresné súťaže v prednese poézie a prózy I. –III. kategória
a detských recitačných kolektívov
info: POS, Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
16
marec
výberom na domácich javiskách
Regionálna súťaž ochotníckych divadelných súborov, divadiel
poézie, divadla mladých
info: POS, Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
marec
kino Mier, Pov. Bystrica
AUTORSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4321367
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
APRÍL
1.4.
Kultúrny dom, Mestečko
VEĽKONOČNÝ PING-PONGOVÝ TURNAJ
info: Obec Mestečko, Ing. Miroslav Hajský
tel.: 042/4692039
e-mail: [email protected]
1.4.
Kultúrny dom, Lazy pod Makytou
VÝSTAVA K VEĽKEJ NOCI
info: Obec Lazy pod Makytou, Štefánia Malovcová
tel.: 042/4681168
e-mail: [email protected]
2.4.
Kultúrny dom, Záriečie
VEĽKONOČNÉ VARIÁCIE, výstava
info: Obec Záriečie, kultúrna komisia, Eva Almássyová
tel.: 042/4692110
e-mail: [email protected]
8.4.
Kultúrny dom, Plevník-Drienové
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, veľké vystúpenie všetkých kultúrnych
telies v obci
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
17
e-mail: [email protected]
8.4.
Kultúrny dom, Visolaje
VEĽKONOČNÁ ZÁBAVA
info: Obec, TJ Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: [email protected]
12.4.
kino Mier, Považská Bystrica
Regionálna súťažná prehliadka detských ľudových hudieb,
spev. skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov
info: POS, Pov. Bystrica, Elena Bieliková
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
14.4.
Kultúrny dom, Horná Mariková
DEŇ PRE OBEC
info: Obec Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: [email protected]
14.4.
sála Domu kultúry, Ilava
BURZA ZBERATEĽOV
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Oľga Tomášová
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
14.4.
sála Domu kultúry, Ilava
MIKOLOWSKÉ
IMPRESIE,
výstava
z medzinárodného sympózia v Poľsku
výtvarných
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. Alena Teicherová
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
17.4.
Dom kultúry, CVČ, Ilava
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, okresné kolo súťaže
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. Anna Bajzová
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
17.4.
Športová hala, Pov.Bystrica
POVAŽSKOBYSTRICKÝ POHÁR V DISKOTANCOCH
info: CVČ, POS Pov. Bystrica, Mgr.E. Martinková, Mgr. L. Budajová
18
diel
tel.: 042/ 4260551,042/4323574
e-mail:[email protected], [email protected]
www.cvcpb.sk, www.pospb.sk
18.4.
kino Mier, Pov. Bystrica
ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO - krajská súťaž a prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: [email protected]
19.4. – 15.5.
Dom kultúry, Ilava
VÝTVARNÉ SPEKTRUM – regionálna výstava neprofesionálnej
výtvarnej tvorby
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4321367
e-mail: [email protected]
www.pospb.sk
23.4.
Kultúrny dom, Horná Mariková
DISKOZÁBAVA
info: Obec, Klub mladých Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: [email protected]
23.4 – 4.5.
klubovňa POS, Pov. Bystrica, CVČ Púchov
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - 17. ročník celoslovenskej
putovnej výstavy
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: [email protected]
www.pospb
24.4.
Kultúrny dom, Horná Poruba
VEĽKONOČNÁ ZÁBAVA
info: Obec, ZŠ s MŠ, Horná Poruba
tel.: 0904 982724
29.4.
kino Mier, Považská Bystrica
HANA ZAGOROVÁ, koncert
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
19
www.pxcentrumpb.sk
30.4.
Dolná Mariková
STAVANIE MÁJA
info: Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: [email protected]
www.dolnamarikova.sk
30.4.
obec, Visolaje
STAVANIE MÁJA
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: [email protected]
30.4.
Horná Mariková
STAVANIE MÁJA
info: Obec, FSk Žrnovanka Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: [email protected]
30.4.
priestranstvo pred OcÚ, Beluša
67. VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE A STAVANIE MÁJA
info: Obec Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: [email protected]
www.belusa.sk
30.4.
kino Mier, Považská Bystrica
STAVANIE MÁJA
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
30.4.
pamätník SNP, Považská Bystrica
67. VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: [email protected]
www.pxcentrumpb.sk
20
30.4.
miestny cintorín, pam. padlých, Záriečie
OSLAVY OSLOBODENIA OBCE
info: Obec Záriečie, Ing. Jozef Kollár
tel.: 042/4692110
e-mail: [email protected]
30.4.
letný amfiteáter, Záriečie
VATRA OSLOBODENIA
info: FSk Záriečanka, Anna Beňová
tel.: 042/4692125
30.4
pred Obecným úradom, Lúky
STAVANIE MÁJA
info: Ing. Anton Hrebík
tel.: 0905/899060
e-mail: [email protected]
www.obecluky.sk
30.4.
obec, Lednica
STAVANIE MÁJA
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: [email protected]
30.4.
obec, Kultúrny dom, Zubák
TRADIČNÉ STAVANIE MÁJOV
info: Priatelia ľudových tradícií, FS Rožnovec, FS Radosť
tel.: 0948 097011, Mgr. Miroslav David
e-mail: [email protected]
www.obeczubak.webnode.sk
30.4.
areál pri cintoríne, Plevník-Drienové
STAVANIE OBECNÉHO MÁJA spojené s oslavami oslobodenia
obce
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: [email protected]
21
30.4.
centrum obce Lysá pod Makytou, miestna časť Dešná,
Strelenka
STAVANIE MÁJOV
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková
tel.: 042/468071
e-mail: [email protected]
www.lysapodmakytou.sk
30.4.
obec, Horovce
STAVANIE MÁJOV
info: Obecný úrad, KST, Horovce
tel.: 042/4693664
30.4., 1.5. obec, Malé Lednice
STAVANIE MÁJOV
info: Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: [email protected]
www.malelednice.com
30.4.
obec, Stupné
STAVANIE MÁJA, ĽUDOVÁ VESELICA
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: [email protected]
www.obecstupne.estranky.sk
tel.: 042/4393145
apríl
klubovňa POS, Považská Bystrica
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO, cyklus tvorivých dielní pre žiakov
ZŠ a deti MŠ
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4321367
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
apríl
Považská knižnica, Pov.Bystrica
KRÍŽOVÁ CESTA MILANA SLÁDKA
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514
e-mail: kniznica@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
22
streda /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
apríl
kino Mier, Pov.Bystrica
ZVÄZOVÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
apríl
ZUŠ I.W. Kráľa,malá výst.miestnosť Pov.Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ..., cestovateľské stretnutie
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica, Mgr. Ondrej Trnka
tel.: 042/4260228
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
apríl
Horná Mariková
OBECNÝ ZÁJAZD, Poľsko
info: Obec, Klub mladých Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
apríl
kino Mier, Pov. Bystrica
Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy IV., V.
kategória a v tvorbe divadiel poézie
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
23
apríl
klubovňa POS, Pov.Bystrica
Tvorivá dielňa pre vedúcich FSk, vedúcich
a tanečných zložiek vo FSk
info: POS, Pov. Bystrica, Elena Bieliková
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
MÁJ
1.1.
nádvorie Kultúrneho domu, Ladce
OTVÁRA SA MÁJU BRÁNA
info: Obec Ladce
tel.: 042/4628189, 4628233
e-mail: obec.ladce
6.5.
dolina
OSLAVY SV: FLORIÁNA
info: Obec Stupné, POS Pov.ažská Bystrica, P. Splavec
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
www.obecstupne.estranky.sk
6.5.
Kultúrny dom, Hatné
DEŇ MATIEK
info: Obec Hatné
tel.: 042/4356158
e-mail: obechatne@stonline.sk
6.5.
obec, Horná Mariková
UKÁŽKA FUNKČNOSTI A POŽNOSTI PO V OBCI
info: Obec, DHZ Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
8.5.
Kultúrny dom, Horná Poruba
DEŇ MATIEK
info: Obec, ZŠ s MŠ, Horná Poruba
tel.: 0904 982724
24
speváckych
8.5.
Kultúrny dom, Lúky
DEŇ MATIEK
info: Obec Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
13.5.
Kultúrny dom, Beluša
DEŇ MATIEK – divadelné predstavenie a kultúrny program
info: Obec Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
13.5.
kino Mier, Považská Bystrica
ŽENSKÝ ZÁKON, divadelné predstavenie pri príležitosti Dňa
matiek
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
13.5.
Kultúrny dom, Lednica
DEŇ MATIEK
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
13.5
Kultúrny dom, Dolný Lieskov, Tŕstie
DEŇ MATIEK
info: Obec Dolný Lieskov
tel.: 042/4353268
e-mail: oulieskov1@playmax.sk
13.5.
Kultúrny dom, Visolaje
DEŇ MATIEK
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
25
13.5.
Kultúrny dom, Plevník-Drienové
DEŇ MATIEK, posedenie s mamičkami a babičkami obce
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
13.5.
Kultúrny dom, Horovce
OSLAVA DŇA MATIEK
info: Obec Horovce
tel.: 042/4693664
13.5.
Kultúrny dom, Dolná Mariková
DEŇ MATIEK
info: Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
13.5.
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
OSLAVY DŇA MATIEK
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková
tel.: 042/4680071
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
13.5.
prírodný areál pod Smriečím
DEŇ MATIEK
info: Obec Horný Lieskov, Andrej Torda
tel.: 0911 871 831, 042/4353260
e-mail: starosta@lieskov.sk, info@lieskov.sk
www.lieskov.sk
13.5.
Kultúrny dom, Stupné
DEŇ MATIEK
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
13.5.
KZ RONA a.s., Lednické Rovne
DEŇ MATIEK
info: ZŠ E. Schreibera, Lednické Rovne, Mgr. Ľuba Potočná
tel.: 042/4693547
26
e-mail: riaditelstvo@zsledrovne.edu.sk
15.5.
Kultúrny dom, Zubák
DEŇ MATIEK, POSEDENIE SO ŽENAMI
info: Obec, Zubák, Viera Bulková
tel.: 042/4710610
e-mail: obeczubak@webnode.sk
www.obeczubak.webnode.sk
19.5.
KZ RONA a.s., Lednické Rovne
MAJÁLES MŠ
info: MŠ Lednické Rovne, Bc. Ľudmila Baginová
tel.: 042/4693538
e-mail: riaditelstvo@zsledrovne.edu.sk
20.5.
Kultúrny dom, Lazy pod Makytou
DEŇ MATIEK
info: Obec Lazy pod Makytou, Štefánia Malovcová
tel.: 042/4681168
e-mail: prevadzka@lazypodmakytou.sk
22.5.
MAJÁLES
Ilava
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. Miroslav Toman
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
25.5.
Kultúrny dom, Plevník-Drienové
VYHODNOTENIE CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ
O CENU DOMINIKA TATARKU
SÚŤAŽE
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová,
POS Pov. Bystrica, Ľudmila Bašová
tel.: 0907 697444, 042/4323574
e-mail: jana.muranova@vvb.sk, pospb@pospb.tsk.sk
www. pospb.sk
27.5.
Hloža, Kultúrny dom Hloža
VÁĽANIE MÁJOV, HODOVÁ ZÁBAVA V HLOŽI
info: Obec Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
27
27.5
Kultúrny dom, Papradno
Regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru – dospelí
FSk a FS, ĽH, SSk, sólisti speváci a inštrumentalisti
info: POS, Pov. Bystrica, Elena Bieliková
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
30.5.
areál pri kaplnke, Stupné
COUNTRY VEČER – ŽERAVICA, VÁĽANIE MÁJA
info: Obec Stupné, POS Pov.ažská Bystrica, P. Splavec, M. Martikáňová
tel.: 042/4393145, 042/4323574
e-mail: obec.stupne@stonline.sk, pospb@pospb.tsk.sk
www.obecstupne.estranky.sk
31.5.
obec, Kultúrny dom, Visolaje
VÁĽANIE MÁJOV, ZÁBAVA
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
máj
horská chata Kohútka, Nový Hrozenkov
BEZHRANIČNÉ VALAŠENIE, stretnutie Čechov a Slovákov na
hrebeni Javorníkov
info: PC Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
máj, jún
Púchov
ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ, metodický deň
ZPOZ
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
máj
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková
tel.: 042/4680071
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
28
www.lysapodmakytou.sk
máj
klubovňa POS, Považská Bystrica
SPOLOČENSKÝ A DIPLOMATICKÝ PROTOKOL so zameraním
na spoločenský protokol samosprávy - regionálny seminár
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
streda /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
máj
ZUŠ I.W. Kráľa,malá výst.miestnosť Pov.Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ..., cestovateľské stretnutie
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica, Mgr. Ondrej Trnka
tel.: 042/4260228
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
máj
kino Mier, Pov.Bystrica
AUTORSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
máj
kino Mier, Pov. Bystrica
DEDIF 2012 – záver sezóny detských divadelných súborov mesta Považská Bystrica
info: POS Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
29
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
máj
CVČ Pov.Bystrica
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA - vyhodnotenie 18. ročníka
celoslovenskej putovnej výstavy – regionálne kolo
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
JÚN
1.6.
ZŠ, SŠ v regióne
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ, múzeum deťom
zábavno-vzdelávací program pre deti
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica, Mgr. Ondrej Trnka
tel.: 042/4260228
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
1.6.
ihrisko TJ, Hatné
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
info: Obec Hatné
tel.: 042/4356158
e-mail: obechatne@stonline.sk
1.6.
Horná Mariková
TURISTICKÝ VÝSTUP NA KYČERU
info: Obec, Klub mladých Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
1.6.
ihrisko TJ, Visolaje
OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
1.6.
letný amfiteáter, Záriečie
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
info: Obec Záriečie, Ing. Jozef Kollár, ZŠ s MŠ Záriečie
tel.: 042/4692110
30
e-mail: obec@zariecie.sk
1.6.
areál TJ Kovo, Beluša
MDD, ŠPORTOVÝ DEŇ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE
info: Obec Beluša a ZŠ, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
1.6.
Materská škola, Dolný Lieskov
DEŇ DETÍ, oslava a posedenie v spolupráci s rodičmi
info: MŠ, Dolný Lieskov
tel.: 042/4353183
1. – 30.6
klubovňa POS, Pov. Bystrica
DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO
výstava detských výtvarných prác
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
2.6.
Mestský park, Ilava
ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE K MEDZINÁRODNÉMU DŇU DETÍ
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. Miroslav Toman
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
2.6.
areál „Papuča“ pri Baltyre, Beluša
BELUŠSKÉ ROZPRÁVKOVO
info: Obec Beluša a OZ Naša Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
3.6.
pred Kultúrnym domom, fut. ihrisko Lúky
CESTA ROZPRÁVKOVOU DEDINOU
info: Obec Lúky, Alena Húževková
tel.: 042/4691501
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
31
3.6.
kino Mier, Považská Bystrica
GAŠPARKO, tanečná veselohra v podaní SĽUKu
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
3.6.
obec, športový areál Pažice, Zubák
DEŇ DETÍ
info: Obec, Zubák, Viera Bulková
tel.: 042/4710610
e-mail: obeczubak@webnode.sk
www.obeczubak.webnode.sk
3.6.
areál KD, Mestečko
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
info: Obec Mestečko, Zuzana Ofúkaná
tel.: 0910 670420
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
3.6.
Kultúrny dom, Mestečko
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
info: Obec Mestečko, Ing. Miroslav Hajský
tel.: 042/4692039
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
3.6.
areál ZŠ, Horovce
OSLAVA MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ
info: Obec, kult.-športová komisia, ZŠ, MŠ Horovce
tel.: 042/4693664, 042/4698130
5.6.
klubovňa POS, Pov.Bystrica
ČLOVEK SÚČASŤ PRÍRODY, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SÚČASŤ
ČLOVEKA – regionálne kolo súťaže študentov SŠ ku Dňu životného prostredia
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
32
9.6.
areál ZŠ, Beluša
BASKETBALOVÝ TURNAJ
info: Obec Beluša, R. Lacko
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
10.6.
prírodný areál pod Smriečím
MEMORIÁL
JOZEFA
BAROŠA,
KRAJSKÁ
PREHLIADKA MALÝCH DYCHOVÝCH HUDIEB
SÚŤAŽ
A
info: POS, Obec Horný Lieskov, Mária Martikáňová, Andrej Torda
tel.: 042/4323574,0911 871 831, 042/4353260
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk, starosta@lieskov.sk, info@lieskov.sk
www.pospb.sk, www.lieskov.sk
16.6.
Dolná Mariková
VARENIE KAPUSTNICE, 2.ročník
info: Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
16. – 17.6.
Kultúrny dom, Brvnište
BRVNIŠTSKÉ HODY, 80. VÝROČIE ZALOŽENIA TJ SLOVAN
info: Obec Brvnište, Ing. Dagmar Mikudíková, Ľudmila Bašová
tel.: 042/4393274, 042/4323574
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk, ww.pospb.sk
22. – 23.6.
DNI MESTA
pred MsÚ, kino Mier, Považská Bystrica
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
22. – 24.6.
pred MsÚ, kino Mier, Považská Bystrica
OTVÁRA SA LETU BRÁNA, 14. medzinárodný folklórny festival
info: PX Centrum, MFŠ, Považská Bystrica, Anna Galková
tel.: 042/4320815
e-mail: folklornestudio@inmail.sk
www.pxcentrumpb.sk, www.folklornestudio.sk
33
24.6.
priestranstvo pri OcÚ, Beluša
7. BELUŠSKÝ JARMOK
info: Obec Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
30.6.
areál OcÚ, Horovce
TANEČNÁ ZÁBAVA POĽOVNÍCKEHO ZDRUŽENIA - ENGLOVÁ
HOROVCE
info: PZ Englová, J.Sedlák
tel.: 0905/219584
30.6.
Dolná Mariková
MARIKOVSKÉ HODY
info: Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
30.6.
obec, Stupné
HASIČSKÁ SÚŤAŽ STUPNIANSKYCH DRUŽSTIEV
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
www.obecstupne.estranky.sk
jún
pri kine Mier, Považská Bystrica
DEŇ POLÍCIE
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
jún
Kultúrny dom, Beluša
OCHOTNÍCKE DIVADELNE PREDSTAVENIE
info: Obec Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
34
jún
Považská knižnica, Pov.Bystrica
PAVOL STRAUSS, 100. výročie narodenia, prednáška prof. Rybáka
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514
e-mail: kniznica@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
jún
futbalové ihrisko, Hatné
DEŇ OBCE
info: Obec Hatné, POS Pov. Bystrica, Mgr.Iveta Žilovcová, Mária Martikáňová
tel.: 042/4356158, 042/4323574
e-mail: obechatne@stonline.sk
jún
obec, Stupné
HISTÓRIA NA KOLESÁCH, stretnutie s účastníkmi VETERAN
TOUR
info: Obec Stupné, Pavol Sečník
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
www.obecstupne.estranky.sk
jún
Považská Bystrica
Zasadnutie regionálnej rady Združenia ZPOZ
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
streda /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
35
jún
kino Mier, Pov.Bystrica
AUTORSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
JÚL
1.7.
prírodný amfiteáter, Lysá pod Makytou
17. FOLKLÓRNA LYSÁ
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková
tel.: 042/4680071
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
1.7.
Malé Lednice
DEŇ RODINY, spoločné oslavy Dňa matiek, Dňa detí, Dňa otcov
info: Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
1.7. – 3.7. Kultúrny dom, Horná Poruba
BLUEGRASSOVÝ FESTIVAL
info: Obec, Horná Poruba
tel.: 0905 578195
1.7.
Horná Mariková
VARENIE GULÁŠU
info: Obec, Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar, Ing. Chudejová
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
5.7.
Kohútka
STRETNUTIE ĽUDÍ DOBREJ VÔLE NA HREBENI JAVORNÍKOV
info: Nový Hrozenkov, Obce Lazy pod Makytou, Horná Mariková, Dolná Mariková, Mestečko v spolupráci s miestnymi farnosťami
36
3.7.
hasičské cvičisko-miestna časť Odráň, Lúky
SÚŤAŽ O ZLATÚ PRILBU- hasičská pohárová súťaž
info: DHZ Lúky, Š. Lepulica
tel.: 042/4691501
e-mail: starosta@obecluky.sk
www.obecluky.sk
8.7.
areál ihriska TJ Tatran, Horovce
O POHÁR STAROSTU OBCE HOROVCE,
22. ročník hasičskej súťaže
info: DHZ, Obec Horovce, Milan Papuča
tel.: 0908 625156
14.7.
areál DHZ, Podhorie
NOČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ
info: DHZ Podhorie, Dušan Rolin
tel.: 0908 326656
15.7.
prírodný areál pod Smriečím
DYCHFEST 2012 S DH TÚFARANKA ZO ŠAKVIC
info: DH LIESKOVANKA, Horný Lieskov, Ladislav Košút
tel.: 0911 871 831, 042/4353260
e-mail: starosta@lieskov.sk, info@lieskov.sk
www.lieskov.sk
15.7.
amfiteáter, Horná Mariková
20. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
info: Obec Horná Mariková, POS Pov. Bystrica, Ing. Miroslav Hamar,
Elena Bieliková
tel.: 042/4352182, 042/4323574
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk, pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
18.,19.7.
Podhorie
HODOVÁ DISKOTÉKA A ZÁBAVA
info: DHZ Podhorie, Dušan Rolin
tel.: 0908 326656
21., 22.7.
pri kaplnke sv. Anny, Lednické Rovne
3. DIECÉZNA PÚŤ STARÝCH RODIČOV ŽILINSKEJ DIECÉZY
K SV: JOACHIMOVI A ANNE
info: Rím.-kat. farský úrad, Lednické Rovne, Mgr. Stanislav Stolárik
tel.: 042/4693590
37
e-mail: lednickerovnefarnost@gmail.com
www.fara.sk/lednickerovne/
22.7.
areál KD, Mestečko
DEŇ OBCE MESTEČKO
info: Obec Mestečko, Ing. Miroslav Hajský
tel.: 042/4692039
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
júl
pri kine Mier, Považská Bystrica
LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF, kino pod holým nebom
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
8.7.
obec, Mojtín
HODOVÉ SLÁVNOSTI, CYRILOMETODSKÉ DNI - kultúrnospoločenské podujatie
info: Obec Mojtín, POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323574
e-mail: obecmojtin@stonline.sk
júl
amfiteáter, Praznov
COUNTRY POD HVIEZDAMI - hudobný festival skupín a sólistov
folkovej, country, bluegrass a trampskej hudby
info: OZ klub priateľov country hudby, POS Pov. Bystrica, Mária Martikáňová, Ing. Milan Ignácik
tel.: 0915 245258, 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
júl
Lúky, železničná stanica
III. ROČNÍK MTB, O POHÁR
V CYKLISTICKÝCH PRETEKOCH
info:Ing. Anton Hrebík
tel.: 0905899060
e-mail: ekostyren@ekostyren.eu
www. ekostyren.eu, www.obecluky.sk
38
STAROSTU
OBCE
júl
ihrisko TJ, Stupné
MEMORIÁL P. MIČINÍKA - FUTBALOVÝ TURNAJ
info:Obec Stupné, Marián Pleško
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
www.obecstupne.esstanky.sk
júl
obec, Domaniža
PÚŤ K PANNE MÁRII KARMELSKEJ
info: Obecný úrad, Domaniža
tel.: 042/4394548
júl
Plevník-Drienové
ZRAZ MLADÝCH ASTRONÓMOV AMATÉROV - astronomické
sústredenie mladých
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
júl, august
priestranstvo pri OcÚ, Beluša
BELUŠSKÉ KULTÚRNE LETO
info: Obec Beluša, Oľga Ľahká, Andrea Zemeková
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
júl, august
areál TJ Tatran, Horovce
TANEČNÉ ZÁBAVY
info: KST, TJ Tatran, DHZ, Horovce
tel.: 042/4693664
júl, august
kino Mier, Pov.Bystrica
AUTORSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
júl, august, september
areál OcÚ, Horovce
NEDEĽNÉ POSEDENIE PRI HUDBE
info: LUKE Pohostinstvo, Rudolf Lukáč
tel.: 0907 703197
39
AUGUST
4. – 5.8.
kostol sv.Juraja, Pruské
DNI REGIONÁLNEJ KULTÚRY, XXXXV. GAVLOVIČOVO PRUSKÉ
info: Obec Pruské, MUDr. Viliam Cíbik, POS P.Bystrica, Ľ. Bašová
tel.: 042/4492753, 042/4323574
e-mail: starosta@obecpruske.sk, pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
5.8.
areál KD, Mestečko
VČELÁRSKA NEDEĽA PÚCHOVSKÉHO REGIÓNU
info: ZOZV Púchov, Lúky, Ing. Bohuslav Gabčan
tel.: 0903 407698
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
5.8.
amfiteáter, Horná Mariková
HELIGÓNKARI
info: Obec, JDS Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
12.8.
športový areál, Plevník-Drienové
15. VÝROČIE ZALOŽENIA DYCHOVEJ HUDBY HOĽAZŇANKA
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
19.8.
sídlisko Rozkvet, Považská Bystrica
HELENSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
19.8.
HODY
centrum obce, Lysá pod Makytou
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Pavol Gábik
tel.: 042/4680071, 0911 618257
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
40
19.8.
obec, Stupné
O POHÁR STAROSTU OBCE
info: Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
www.obecstupne.estranky.sk
19.8.
amfiteáter pod hradom, Lednica
12. TRADIČNÉ LEDNICKÉ DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI
info: Obec Lednica, POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4697045, 042/4323574
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
24. – 25.8. Mierové námestie, Ilava
BARTOLOMEJSKÝ JARMOK
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. Miroslav Toman
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
25.8.
areál KZ RONA, a.s., Lednické Rovne
LETNÉ SLÁVNOSTI 2012
info: Obec Lednické Rovne, Bc.Eva Kucejová
tel.: 042/4693501
e-mail: e.kucejova@lednickerovne.sk
www.lednickerovne.sk
25.8.
pešia zóna, kino Mier Pov.Bystrica
POVAŽSKOBYSTRICKÝ MOTOCYKEL, výstava
s prezentáciou v meste
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica, Mgr. Ondrej Trnka
PX Centrum, Anna Kardošová
tel.: 042/4260228, 042/4328179
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
26.8.
Kultúrny dom, Lúky
HODOVÁ ZÁBAVA
info: ZO-DHZ, Lúky, Štefan Lepulica
tel.: 042/4691501
e-mail: starosta@obecluky.sk
www.obecluky.sk
41
26.8.
kultúrno-športový areál, Jasenica
2. JASENICKÉ NÔTENIE, festival hudby, tanca a spevu
info: Obec Jasenica, POS Pov. Bystrica, Milan Jankoviech, Ľudmila
Bašová
tel.: 0903 895745, 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
28.8.
priestranstvo pred OcÚ, Lúky
BARTOLOMEJSKÝ JARMOK
info: Obecný úrad, FKS Javorník, Lúky
tel.: 042/4691501, 042/4691589, Katarína Repatá
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
28.-29.9. kino Mier, Pov.Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ... v rámci HOROMIL FESTU
premietanie filmov so sprievodnými podujatiami
info: Vlastivedné múzeum Pov. Bystrica, Mgr. Ondrej Trnka
tel.: 042/4260228
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
28.-29.8.
Horná Mariková
OSLAVY SNP
info: Obec Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar, p. Šikulinec
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
29.8.
miestny cintorín, Záriečie
OSLAVY SNP
info: Obec Záriečie, Jozef Kollár
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
29.8.
pamätník SNP, Považská Bystrica
68. VÝROČIE SNP, pietny akt kladenia vencov
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
42
29.8.
priestranstvo pri OcÚ, Beluša
68. VÝROČIE SNP
info: Obec Beluša, Oľga Ľahká, Andrea Zemeková
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
29.8.
pamätník na Mladoňove
OSLAVY SNP
info: Obec Lazy pod Makytou, JUDr. Ján Mičic
tel.: 042/4681932
e-mail: starosta@lazypodmakytou.sk
august
amfiteáter, Praznov
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
august
Kultúrny dom, Lazy pod Makytou
GULÁŠMAJSTER 2012
info: Obec Lazy pod Makytou, Štefánia Malovcová
tel.: 042/4681168
e-mail: prevadzka@lazypodmakytou.sk
august
Vrchteplá
EXPEDÍCIA PERZEIDY – pozorovanie meteorického roja
26. výročie založenia Kabinetu astronómie pri POS
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
SEPTEMBER
1.9.
priestranstvo pred OcÚ, Beluša
HASIČSKÁ SÚŤAŽ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE
info: Obec Beluša, DHZ Beluša, Hloža, Podhorie, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
43
8.9.
priestranstvo pred OcÚ, Beluša
8. ročník BELUŠSKÁ KORČUĽA, 3. ročník PRETEKY LEZÚŇOV
info: Obec, ZŠ Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
15.9.
námestie, Domaniža
6. DOMANIŽSKÝ JARMOK
info: Obec Domaniža, POS Pov. Bystrica
tel.: 042/4323574
e-mail: obec@domaniza.sk, pospb@pospb.tsk.sk
16.9.1.1. obec, Stupné
X. STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK
info: Obec Stupné, POS, Pov. Bystrica, P.Splavec, Ľ.Bašová
tel.: 042/4393145, 042/4323574
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
www.obecstupne.estranky.sk
16.9.
areál miestneho občerstvenia U RICHTÁRA
HODOVÉ SLÁVNOSTI V OBCI HORNÝ LIESKOV
info: občerstvenie U Richtára, DH Lieskovanka, Ladislav Košút
tel.: 0904 035771, 0911 871 831, 042/4353260
e-mail: starosta@lieskov.sk, info@lieskov.sk
www.lieskov.sk
21. – 22.9. pred MSÚ, CMZ, pri kine Mier, Považská Bystrica
17. POVAŽSKOBYSTRICKÝ JARMOK
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
22.9.
Kultúrny dom, Stupné
DIVADLO BEZ HRANÍC
info: Obec Stupné, Pavol Sečník
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
www.obecstupne.estranky.sk
44
22. – 23.9.
športový areál ZŠ s MŠ, Kultúrny dom, Záriečie
HODOVÉ DNI
info: Obec Záriečie, Jozef Kollár, DHZ Záriečie
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
23.9.
Podhradské lúky
POVAŽSKÝ OKRUH ZDRAVIA
info: KST SPARTA, POS Pov. Bystrica, Dana Bohunská, Ľ.Bašová
tel.: 0903 825321, 042/4323574
e-mail: pospb@posp.tsk.sk
www.pospb.sk
23.9.
Kultúrny dom, Brvnište
PRIVÍTANIE NOVORODENCOV DO ŽIVOTA
info: Obec Brvnište, Ing. Dagmar Mikudíková, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4393274, 042/4323574
e-mail: starostka@brvniste.sk
www.brvniste.sk, ww.pospb.sk
28. –29.9.
kino Mier, Považská Bystrica
HOROMILFEST, fetival hôr a cestovania
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
september
ZŠ, SŠ v regióne
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, seminár
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica, Mgr. Ondrej Trnka
tel.: 042/4260228
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
september
Kultúrny dom, Horovce
POSEDENIE S PRESTÁRLYMI OBČANMI
info: Obec, Horovce
tel.: 042/4693664
september
Považská Bystrica
Zasadnutie regionálnej rady Združenia ZPOZ
info: POS Pov. Bystrica, Mgr. Daniela Čižmárová
tel.: 042/4321369
45
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
september
kino Mier, Pov.Bystrica
AUTORSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
september
obec, Stupné
O POHÁR STAROSTU OBCE, súťaž DHZ
info:Obec Stupné, Peter Krajčoviech
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
www.obecstupne.esstanky.sk
september
Kúpele Nimnica
NÔTY V DREVE UKRYTÉ, program sólistov inštr. a výrobcov
ľudových, hudobných nástrojov
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Elena Bieliková
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
september
výstavná sieň, Ilava
120. VÝROČIE ÚMRTIA GÁBORA BÁROSSA, VÝSTAVA
VÝTVARNÍKOV – Jozef Vydrnák, Miroslav Gregor, Alena Teicherová, Veronika Miková
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. Alena Teicherová
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
september
Dom kultúry, Ilava
20 ROKOV FOLKLÓRNEHO SÚBORU STRÁŽOV
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. Miroslav Toman
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
streda /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
46
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
OKTÓBER
4. – 21.10.
kino Mier, Pov.Bystrica
ZUZANA BOBOVSKÁ, výstava obrazov
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
5. – 7.10.
KD a bývalá ŠJ, Beluša
CHOVATEĽSKÁ VÝSTAVA A VÝSTAVA ZÁHRADKÁROV
info: Obec Beluša, ZO chovateľov a záhradkárov, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
6.10.
Hrady Košeca, Vršatec, Lednica
VÝSTUP NA 101 HRADOV A ZÁMKOV SLOVENSKA
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323574, 042/4325946
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
12.10.
Kultúrny dom, Visolaje
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
13., 14. 10.
Malé Lednice
HLÚBOVÉ HODOVANIE, poďakovanie za úrodu, domáca zabíjačka, špeciality z kapusty
info: Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
47
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
13.10.
Kultúrny dom, Papradno
Krajská súťažná prehliadka hudobného folklóru – dospelí FSk
a FS, ĽH, SSk, sólisti speváci a inštrumentalisti
info: POS, Pov. Bystrica, Elena Bieliková
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
16.10.
Kultúrny dom, Lúky
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
info: Obecný úrad, Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
16.10.
Kultúrny dom, Lúky
VÝSTAVKA OVOCIA A ZELENINY
info: Obecný úrad, Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarina.repata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
19.10.
obec, Kultúrny dom, Visolaje
HODOVÉ SLÁVNOSTI SV.GÁLA
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
19.10.
Kultúrny dom, Zubák
POSEDENIE SO SENIORMI
info: Obec, Zubák, Viera Bulková
tel.: 042/4710610
e-mail: obeczubak@webnode.sk
www.obeczubak.webnode.sk
19.10.
Kultúrny dom, Ladce
KOYŠOVE LADCE – celoslovenská súťaž v umeleckom prednese
pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie
info: POS Pov. Bystrica, Obec Ladce, Ľ.Bašová, Ing.arch. J.Remo
tel.: 042/4323574, 042/4628189
48
21.10.
Kultúrny dom, Plevník-Drienové
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM, posedenie s občanmi
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
23.10. – 13.11. kino Mier, Pov.Bystrica
GREGORIÁDA, výstava obrazov Miroslava Gregora a Markéty
Gregorovej
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
29.10.
Kultúrny dom, Horná Poruba
POĽOVNÍCKY PLES
info: Obec, Poľovnícka spoločnosť Lukovec, Horná Poruba
tel.: 0903 421291
október
kino Mier, Pov. Bystrica
KRAJINA NÁDEJE – oblastná súťaž výtvarných prác pre špeciálne základné školy
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4321369, 4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
október
kino Mier, Pov. Bystrica
SVETLUŠKY - oblastná súťaž v tvorivosti žiakov ŠZŠ
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4321369, 4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
október
Kultúrny dom, Dolná Mariková
POSEDENIE SO STARŠÍMI OBČANMI
info: Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
49
október
Kultúrny dom, Hatné
ÚCTA K STARŠÍM
info: Obec Hatné, Mgr. Iveta Žilovcová
tel.: 042/4356158
e-mail: obechatne@stonline.sk
október
Kultúrny dom, Stupné
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info:Obec Stupné, Peter Splavec
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
www.obecstupne.esstanky.sk
október
kino Mier, Pov. Bystrica
BYSTRICKÁ PODKOVA - výberový konkurz do regionálnej súťaže interpretov populárnej piesne
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
október
Kultúrny dom, Beluša
KONCERT PRE MLADÝCH
info: Obec Beluša, Oľga Ľahká
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
október
kino Mier, Považská Bystrica
POVAŽSKÁ HITPARÁDA, 25. kolo pesničkovej súťaže
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
október
ZŠ, SŠ v regióne
SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT, vzdelávací program
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica, Mgr. Ondrej Trnka
tel.: 042/4260228
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
50
október
Kultúrny dom, Lazy pod Makytou
POSEDENIES DÔCHODCAMI
info: Obec Lazy pod Makytou, Štefánia Malovcová
tel.: 042/4681168
e-mail: prevadzka@lazypodmakytou.sk
október
Kultúrny dom, Horná Mariková
DEŇ ÚCTY K STARŠÍM
info: Obec, Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar, p. Šikulinec
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
október
ZUŠ I.W. Kráľa,malá výst.miestnosť Pov.Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ..., cestovateľské stretnutie
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica, Mgr. Ondrej Trnka
tel.: 042/4260228
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
október
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
info: Obec, Lysá pod Makytou, Bc. Jana Janíčková
tel.: 042/4680071, 0911 227606
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
október
Kultúrny dom, Lysá pod Makytou
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková
tel.: 042/4680071, 0903 219764
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
október
Kultúrny dom, Záriečie
STRETNUTIE S NAJSTARŠÍMI OBČANMI OBCE
ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
info: Obec Záriečie, Oľga Hajská
tel.: 042/4692110,
e-mail: obec@zariecie.sk
51
október
kino Mier, Pov.Bystrica
AUTORSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
október
sála Domu kultúry, Ilava
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. Miroslav Toman
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
október
Kultúrny dom, Domaniža
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
info: Obec Domaniža
tel.: 042/4394548
e-mail: obec@domaniza.sk
streda /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
NOVEMBER
2.11.
Dom smútku, Záriečie
PAMIATKA ZOSNULÝCH
info: Obec Záriečie, Jozef Kollár
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
52
8.11.
Kultúrny dom, Lednica
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
11.11.
Kultúrny dom, Mestečko
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
info: Obec Mestečko, Ing. Miroslav Hajský
tel.: 042/4692039
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
12.11.
Kultúrny dom, Horná Poruba
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
info: Obec, Horná Poruba
tel.: 042/4460010
16.11. – 13.12. výstavná sieň Domu kultúry, Ilava
VÝSTAVA OBRAZOV VÝTVARNÍČKY ALENY TEICHEROVEJ
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. Miroslav Toman
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
17.11.
budova bývalej školskej jedálne, Beluša
16. BELUŠSKÝ PLES
info: Obec Beluša, Andrea Zemeková
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
19.11.
Kultúrny dom, Horná Poruba
KATARÍNSKA ZÁBAVA - HODOVÁ
info: Obec, DHZ, Horná Poruba
tel.: 0905 571494
19.11.
Kultúrny dom, Horná Poruba
ESTRÁDNE PÁSMO
info: Obec, DS VÁPEČ, Horná Poruba
tel.: 0904 010357
16. – 17.11. Plevník-Drienové
EXPEDÍCIA LEONIDY - pozorovanie meteorického roja
info: POS, Pov. Bystrica, Mária Labudíková
53
tel.: 042/4325946,
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb
24.11.
obec, Kultúrny dom, Zubák
KATARÍNSKA ZABÍJAČKA, ZÁBAVA
info: Priatelia ľudových tradícií, FS Rožnovec, JDS, Mgr. Miroslav David
tel.: 0948 097011
e-mail: obeczubak@webnode.sk
www.obeczubak.webnode.sk
25.11.
Dom histórie, Lazy pod Makytou
KÝČERSKÉHO SPIEVANKY
info: Evanjelický a.v. cirkevný zbor, Obec Lazy pod Makytou, POS
Pov.Bystrica, Mgr. Peter Fabok, Ľudmila Bašová
tel.: 0918 828488, 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.lazypodmakytou.ecav.sk, www.pospb.sk
25.11.
Kultúrny dom, Lúky
KATARÍNSKA ZÁBAVA
info: DHZ Lúky, Martinko Milan
tel.: 042/4691501
e-mail: starosta@obecluky.sk
www.obecluky.sk
november
kino Mier, Pov. Bystrica
BYSTRICKÁ PODKOVA - finále regionálnej súťaže interpretov
populárnej piesne
info: POS Pov. Bystrica, Mária Martikáňová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
november
klubovňa POS, Považská Bystrica
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO, cyklus tvorivých dielní pre žiakov
ZŠ a deti MŠ
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4321367
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
54
november
ZŠ, SŠ v regióne
EURÓPSKY TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY, tvorivé dielne
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica, Mgr. Ondrej Trnka
tel.: 042/4260228
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
november ZUŠ I.W. Kráľa,malá výst.miestnosť Pov.Bystrica
ZBAĽ SA A POĎ..., v rámci festivalu EXPEDIČNÁ KAMERA
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica, Mgr. Ondrej Trnka
tel.: 042/4260228
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
november
Považská knižnica, Pov.Bystrica
IV. ROČNÍK – HARMÓNIA SÚVISLOSTÍ
info: Považská knižnica, Pov.Bystrica
tel.: 042/4653514
e-mail: kniznica@kniznicapb.sk
www.kniznicapb.sk
november
kino Mier, Pov.Bystrica
AUTORSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
november
Kúpele Nimnica, a.s.
MÚZY NÁS SPÁJAJÚ, stretnutie kultúrno-výchovných pracovníkov regiónu
info: POS, Pov. Bystrica, Mgr. Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
streda /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
55
štvrtok /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
DECEMBER
4.12.
Kultúrny dom, Lúky
MIKULÁŠSKY VEČIEROK
info: Obec Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarinarepata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
5.12.
obec, Kultúrny dom, Záriečie
MIKULÁŠ DEŤOM, mikulášska pochôdzka
info: Obec Záriečie, Jozef Kollár
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
6.12.
Kultúrny dom, Stupné
STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
info: Obec Stupné, Pavol Sečník
tel.: 042/4393145
e-mail: obec.stupne@stonline.sk
www.obecstupne.estranky.sk
6.12.
MIKULÁŠ
Malé Lednice
info: Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
6.12.
Kultúrny dom, Horná Mariková
MIKULÁŠSKE POPOLUDNIE
info: Obec, Klub mladých Horná Mariková, Ing.Miroslav Hamar
tel.: 042/4352182
e-mail: obechornamarikova@stonline.sk
56
6.12.
MIKULÁŠ
Kultúrny dom, Hatné
info: Obec Hatné
tel.: 042/4356158
e-mail: obechatne@stonline.sk
6.12.
Materská škola, Dolný Lieskov
POSEDENIE POD JEDLIČKOU, MIKULÁŠ
info: MŠ, Dolný Lieskov
tel.: 042/4353183
7.12.
Kultúrny dom, Mestečko
OD ADVENTU DO VIANOC
info: Obec, MŠ Mestečko, Zuzana Ofúkaná
tel.: 0910 670420
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
7.12.
Kultúrny dom, Zubák
MIKULÁŠ DEŤOM
info: Obec, Zubák, Viera Bulková
tel.: 042/4710610
e-mail: obeczubak@webnode.sk
www.obeczubak.webnode.sk
8.12.
kino Mier, Považská Bystrica
VIANOČNÝ KONCERT Mestského folklórneho štúdia
info: PX Centrum,MFŠ, Považská Bystrica, Anna Galková
tel.: 042/4320815
e-mail: folklornestudio@inmail.sk
www.pxcentrumpb.sk, www.folklornestudio.sk
8.12.
Kultúrny dom, Lazy pod Makytou
MIKULÁŠSKA ZABÍJAČKA
info: Obec Lazy pod Makytou, Jozef Veteška
tel.: 0915 757996
e-mail: j.veteska@vsmont.sk
9.12.
priestranstvo pred OcÚ, Beluša
MIKULÁŠSKE POPOLUDNIE
info: Obec Beluša, Andrea Zemeková
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
57
16.12.
Kultúrny dom, Plevník-Drienové
TRADIČNÁ VIANOČNÁ NEDEĽA
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
16.12.
Kultúrny dom, Lednica
VIANOČNÝ KONCERT
info: Obec Lednica
tel.: 042/4697045
e-mail: obec.lednica@stonline.sk
18.12.
Kultúrny dom, Lúky
VIANOČNÉ POPOLUDNIE
info: Obec Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarinarepata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
21.12.
telocvičňa ZŠ, Horovce
POSEDENIE PRI VIANOČNOM STROMČEKU
info: Obec, ZŠ, MŠ,Horovce
tel.: 042/4698130
25.12.
Kostol Najsv. Trojice, Horovce
JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ
info: Maroš Toman
tel.: 0903 516223
25.12.
kostol, Malé Lednice
JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ
info: Oľga Lednická
tel.: 042/4394545
e-mail: male.lednice@mail.t-com.sk
www.malelednice.com
30.12.
Kultúrny dom, Lúky
PREDSILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
info: Obec Lúky, Katarína Repatá
tel.: 042/4691501
e-mail: katarinarepata@obecluky.sk
www.obecluky.sk
58
31.12.
priestranstvo pred OcÚ, Beluša
SILVESTER 2012
info: Obec Beluša, Andrea Zemeková
tel.: 042/4624720
e-mail: kultura.belusa@gmail.com
www.belusa.sk
31.12.
obec, Visolaje
SILVESTER 2012, OHŇOSTROJ
info: Obec Visolaje
tel.: 042/4623083
e-mail: obec.visolaje@petranet.sk
31.12.
pred MsÚ, Považská Bystrica
SILVESTER 2012
info: PC Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
31.12.
Námestie slobody, Lednické Rovne
SILVESTER 2012
info: Obec Lednické Rovne, Bc.Eva Kucejová
tel.: 042/4693501
e-mail: e.kucejova@lednickerovne.sk
www.lednickerovne.sk
31.12.
areál KD, Mestečko
SPOLOČNÝ SILVESTER 2012
info: Obec Mestečko, Zuzana Ofúkaná
tel.: 0910 670420
e-mail: obecmestecko@obecmestecko.sk
31.12.
Plevník-Drienové
SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MALÝ MANÍN
info: Obec, kult.-školská komisia, Plevník-Drienové, Jana Muráňová
tel.: 0907 697444
e-mail: jana.muranova@vvb.sk
31.12.
Kultúrny dom, Záriečie
ROZLÚČKA SO STARÝM ROKOM
info: Obec Záriečie, Jozef Kollár
tel.: 042/4692110
59
december
Kultúrny dom, Záriečie
ADVENTNÉ POPOLUDNIE
info: Obec Záriečie, FSk Záriečanka, Anna Beňová
tel.: 042/4692125
e-mail: obec@zariecie.sk
december
Kultúrny dom, Záriečie
SPOMIENKA NA JÁNA GERYKA, 120. výročie narodenia
info: Obec Záriečie, Jozef Kollár
tel.: 042/4692110
e-mail: obec@zariecie.sk
december
kostol, Zubák
ADVENTNÝ PROGRAM
info: Priatelia ľudových tradícií, FS Rožnovec, FS Radosť, Mgr. Miroslav
David
tel.: 0948 097011
e-mail: obeczubak@webnode.sk
www.obeczubak.webnode.sk
december
centrum obce, Lysá pod Makytou
ONDREJSKÝ JARMOK
info: Obec, Lysá pod Makytou, Ing. Emília Janíčková,
Bc. Jana Janíčková
tel.: 042/4680071, 0903 219764
e-mail: obec@lysapodmakytou.sk
www.lysapodmakytou.sk
december
Mierové námestie, Dom kultúry, Ilava
STRETNUTIE DETÍ S MIKULÁŠOM, ROZSVIETENIE STROMČEKA
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. Miroslav Toman
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
december
Mierové námestie, Ilava
TRADIČNÝ DUCH VIANOC, predvianočné trhy
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. A.Teicherová, O.Tomášová
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
60
december
Dom kultúry, Farský kostol, Ilava
ADVENTNÉ KONCERTY
info: Odd. kultúry MsÚ Ilava, Mgr. Miroslav Toman
tel.: 042/4455570 (74)
www.ilava.sk
december
Kultúrny dom, Dolná Mariková
MIKULÁŠ V DOLNEJ MARIKOVEJ
info: Ing. Peter Šujak
tel.: 042/4356155
e-mail: obecdolnamarikova@playmax.sk
www.dolnamarikova.sk
december
kino Mier, Pov.Bystrica
AUTORSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
info: POS, Pov. Bystrica, Lucia Budajová
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
december záb.-obchod. centrum MAX, Žilina
ADVENTNÁ NEDEĽA, tvorivé dielne
info: Vlastivedné múzeum, Pov. Bystrica, Mgr. Ondrej Trnka
tel.: 042/4260228
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk
www: muzeumpb.sk
december
kino Mier, Považská Bystrica
MIKULÁŠ, program pre deti
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
december
CMZ, Považská Bystrica
VIANOČNÉ TRHY
info: PX Centrum, Považská Bystrica, Anna Kardošová
tel.: 042/4328179
e-mail: kardosova@px.sk
www.pxcentrumpb.sk
61
december
Kultúrny dom, Stupné
VIANOČNÉ PÁSMO
info: Obec, Stupné
tel.: 042/4392046
december
obce regiónu
OD LUCIE DO VIANOC
info: POS, Pov. Bystrica, Elena Bieliková
tel.: 042/4323574
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
www.pospb.sk
december
Kultúrny dom, Domaniža
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA, MIKULÁŠSKE ZVYKY
info: Obec, Domaniža
tel.: 042/4394548
e-mail: obec@domaniza.sk
streda /v párny týždeň/
klubovňa POS, Pov.Bystrica
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY, stretnutie členiek klubu
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
štvrtok /v párny týždeň/8., 22. 2. klubovňa POS, Pov.Bystrica
FOTOKLUB FÉNIX, stretnutie členov
info: POS, Pov. Bystrica
tel.: 042/4323 574, Mgr. Lucia Budajová
e-mail: pospb@pospb.tsk.sk
62
DO KALENDÁRIA 2012 PRISPELI:
Obec, Beluša
Obec, Domaniža
Obec, Dolná Mariková
Obec, Dolný Lieskov
Obec, Hatné
Obec, Horná Poruba
Obec, Horný Lieskov
Obec, Horovce
Obec, Horná Mariková
Obec, Jasenica
Obec, Ladce
Obec, Lazy pod Makytou
Obec, Lednica
Obec, Lednické Rovne
Obec, Lúky
Obec, Lysá pod Makytou
Obec, Malé Lednice
Obec, Mestečko
Obec, Plevník-Drienové
Obec, Pruské
Obec, Stupné
Obec, Visolaje
Obec, Záriečie
Obec, Zubák
Dom kultúry, Ilava
PX CENTRUM, Považská Bystrica
Považská knižnica, Považská Bystrica
Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica
63
KALENDÁR VÝROČÍ REGIONÁLNYCH OSOBNOSTÍ
V ROKU 2012
Január
1.1.
Adamec, Vladimír – (1.1.1922 Ilava –,) – publicista, novinár,
scenárista, režisér, organizátor rekreačnej turistiky – 90. výročie narodenia
Chrapko, Ján – (1.1.1892 Papradno – 17.2.1961 Žilina) –
vládny poradca ministra meliorácií a vodohospodárstva
v Bratislave – 120. výročie narodenia
2.1.
Kvašovský, Gašpar – (2.1.1897 Považská Bystrica–Zemiansky
Kvašov – 5.6.1965 Považská Bystrica–Zemiansky Kvašov) –
verejný činiteľ, družstevný roľník, v r. 1945–48 poslanec Slovenskej národnej rady – 115. výročie narodenia
3.1.
Greguška, Štefan – (18.8.1785 Pruské – 3.1.1857 Nitra) – cirkevný hodnostár, biskup, národný buditeľ – 155. výročie úmrtia
Samák, Štefan – (3.1.1907 Záblatie – 21.6.1990, poch. v Lednici) – kňaz, národovec, básnik – pôsobil v Bolešove a Lednici –
105. výročie narodenia
Verešová, Gabriela – (3.1.1957 Spišská Nová Ves –,) – výtvarníčka – venuje sa interiérovému dizajnu – žije v Považskej Bystrici – 55. výročie narodenia
4.1.
Krišlo, Vladimír – (4.1.1942 Hôrka nad Váhom – 20.5.1999
Nové Mesto nad Váhom) – lekár, hematológ, pedagóg, historik,
spisovateľ – pôsobil na internom oddelení NsP v Považskej Bystrici a na hematologicko-transfúznom oddelení nemocnice
v Ilave – 70. výročie narodenia
5.1.
Kučík, Anton – (? – 5.1.2002 Domaniža) – pedagóg, osvetový
pracovník, hudobník – pôsobil v Lazoch pod Makytou a Domaniži – spoluautor monografie o Domaniži – 10. výročie úmrtia
64
7.1.
Brzý, Pavol – (7.1.1942 Považská Bystrica –,) – vysokoškolský
pedagóg, redaktor, kňaz, pápežský prelát, sídelný nitriansky
kanonik – 70. výročie narodenia
Scheer, Michal Maximilián – (7.1.1902 Považská Bystrica –
9.2.2000 Nitra) – architekt – 110. výročie narodenia
Schlesinger, Imrich – (? – 7.1.1937 Praha, Česko, poch.
v Dubnici nad Váhom) – veľkostatkár, podnikateľ – vlastnil majetky v Dubnici nad Váhom, Bolešove a Ilave–Klobušiciach – 75.
výročie úmrtia
8.1.
Koyš, Pavel – (8.1.1932 Ladce – 22.7.1993 Bratislava) – básnik, redaktor – 80. výročie narodenia
9.1.
Hlavoň, Ivan – (9.1.1947 Kolárovice –,) – podnikateľ, pedagóg,
vedecký pracovník – žije v Považskej Bystrici – 65. výročie narodenia
14.1.
Šidlíková, Anna – (14.1.1957 Dohňany –,) – pedagogička, reprezentačná trénerka, spoluzakladateľka cyklotrialu na Slovensku – žije v Záriečí – 55. výročie narodenia
15.1.
Massányi, Edmund – (15.1.1907 Nitra – 29.11.1966 Nitra) –
maliar, ilustrátor, reštaurátor – autor monumentálnej fresky
v Kostole Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici – 105.
výročie narodenia
17.1.
Augustín, Milan – (17.1.1972 Domaniža –,) – športovec, biatlonista, tréner – 40. výročie narodenia
Schreiber, Eduard – (25.5.1876 Viedeň, Rakúsko – 17.1.1962
Schönaich pri Würtenbergu, Nemecko) – priekopník slovenskej
kinematografie – syn riaditeľa sklární v Lednických Rovniach –
50. výročie úmrtia
18.1.
Roy, August Július Radyslav – (18.1.1822 Lazy pod Makytou
– 16.6.1884 Stará Turá) – národný buditeľ, literát, evanjelický
65
kňaz, spoluzakladateľ Matice slovenskej a Tatrína – 190. výročie narodenia
Taraba, Jaroslav – (18.1.1932 Leopoldov –,) – sklársky dizajnér, výtvarník – žije v Lednických Rovniach – 80. výročie narodenia
23.1.
Bazala, Jozef – (23.1.1922 Záskalie – 22.3.1992 BratislavaPodunajské Biskupice) – pedagóg, katolícky kňaz, trpiteľ za
vieru – 90. výročie narodenia
Lenčová, Božena – (23.1.1937 Zliechov–Košecké Rovné–,) –
spisovateľka, bábkoherečka, dramaturgička – 75. výročie narodenia
26.1.
Tekel, Teodor Jozef – (26.1.1902 Prešov–Ľubotice – 14.7.1975
Trnava) – kňaz, profesor, výtvarník – pôsobil v Beluši–
Belušských Slatinách – 110. výročie narodenia
27.1.
Pásztor, Ján – (27.1.1912 Prievidza – 8.11.1988 Nitra) – biskup, teológ, publicista, právnik – pôsobil ako farár v Dubnici
nad Váhom, ako dekan v Ilave a Púchove, správca farnosti
v Jasenici – 100. výročie narodenia
29.1.
Holba, Róbert Kasián – (26.5.1893 Beluša – 29.1.1982 West
de Pere, Wisconsin, USA) – kanonik, lingvista, univerzitný profesor – 30. výročie úmrtia
30.1.
Minárik, Jozef – (30.1.1912 Malé Stankovce – 23.8.1991
Brodno) – rímskokatolícky kňaz, ovocinár – ako kaplán pôsobil
v Papradne, ako správca fary v Lazoch pod Makytou – 100.
výročie narodenia
Február
1.2.
Hutyra, Ján – (1.2.1912 Jablonov – 20.2.1978 Brno, Česko) –
kňaz, náboženský publicista, cirkevný dejateľ – pôsobil
v Ladcoch – 100. výročie narodenia
66
2.2.
Kompánek, Jozef – (13.9.1836 Hradište – 2.2.1917 Ostratice)
– spisovateľ, historik, katolícky kňaz – pôsobil v Považskej Bystrici, Pruskom a Bolešove – 95. výročie úmrtia
3.2.
Pálka, Jozef – (17.2.1924 Šahy – 3.2.1982 Bratislava) – divadelný a televízny režisér, dramaturg – spoluzakladateľ Divadla
pracujúcich v Považskej Bystrici – 30. výročie úmrtia
5.2.
Vrana, Štefan – (3.3.1770 Beluša–Hloža – 5.2.1852) – archidiakon, kazateľ, mecén – 160. výročie úmrtia
6.2.
Ištvánik, Štefan – (6.2.1897 – 28.5.1936) – verejný činiteľ,
starosta obce Ladce v r. 1928–35, člen Okresného osvetového
zboru v Ilave a knižničnej rady v Ladcoch – 115. výročie narodenia
Stanek, Ivan – (5.12.1915 Záriečie – 6.2.1972 Bratislava) –
lekár, pedagóg, akademik SAV – vo vedecko–výskumnej práci
sa zameral na problematiku cytológie, histológie a embryológie
– 40. výročie úmrtia
7.2.
Lednický, Anton – (7.2.1957 Malé Lednice –,) – vysokoškolský
pedagóg – 55. výročie narodenia
8.2.
Chmulík, Štefan – (8.2.1897 Brvnište – 12.8.1967 Bratislava)
– umelecký fotograf – 115. výročie narodenia
9.2.
Berkeš, Pavol – (31.12.1875 Púchov–Horné Kočkovce –
9.2.1942 Doľany) – publicista, kňaz, profesor náboženstva na
učiteľskom ústave, cirkevný sudca a cenzor – 70. výročie úmrtia
10.2.
Cvengroš, Ivan - (10.2.1947 Udiča –,) – generálny riaditeľ
Technického skúšobného ústavu v Piešťanoch – pôsobil
v Považských strojárňach v Považskej Bystrici – 65. výročie
narodenia
67
Náhlik, Henrich – (14.7.1836 Považská Bystrica – 10.2.1897
Hankovce) – cirkevný spisovateľ, učiteľ, kazateľ, metodik – 115.
výročie úmrtie
Ostrolucká, Milada – (10.2.1942 Považská Bystrica –,) – kultúrna pracovníčka – 70. výročie narodenia
13.2.
Staník, Gustáv – (13.2.1857 Pruské – 1.11.1941 Rožňava) –
hudobný skladateľ – 155. výročie narodenia
14.2.
Šulavík, Ján – (14.2.1957 Dolná Mariková –,) – vedecký pracovník, manažér, publicista – 55. výročie narodenia
17.2.
Kremeň, Jaro Gašpar – (17.2.1947 Plevník–Drienové –,) –
regionálny spisovateľ – 65. výročie narodenia
Rašovec, Viktor – (17.2.1922 Paština Závada – 15.7.2008
Nitra) – rímskokatolícky kňaz, súdny vikár, kanonik – pôsobil
v Dubnici nad Váhom, Považskej Bystrici, Mojtíne a v Pružine –
90. výročie narodenia
18.2.
Nejedlý, Jozef – (18.2.1737 Pruské – 22.8.1816 Nitra) – mecén,
cirkevný hodnostár – od r. 1776 farár v Beluši, Pruskom a Ilave
– 275. výročie narodenia
22.2.
Jančok, Michal – (22.2.1907 Dolné Hámre – 7.9.1956 PřerovDlouhonice, Česko, poch. v Dolných Hámroch) – kultúrny pracovník, hudobník, úradník – v r. 1925–32 pracoval v Zbrojovke
v Považskej Bystrici – 105. výročie narodenia
Jesenský, Peter – (22.2.1952 Považská Bystrica –,) – diplomat,
ekonóm – žije v Ilave – 60. výročie narodenia
23.2.
Kvasnička, Ladislav – (23.2.1927 Beluša – 25.3.2002 Trenčín) – lekár, detský psychiater, publicista, maliar – pôsobil
v Dubnici nad Váhom – 85. výročie narodenia
24.2.
Barica, Štefan – (18.8.1914 Varín – 24.2.1977 Bratislava) –
chemik, mikrobiológ, autor viacerých patentov a odborných prác
68
uverejnených v časopisoch, predseda Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV – v r. 1936-39 prevádzkový chemik a vedúci
laborant Československej zbrojovky v Brne a Považskej Bystrici
– 35. výročie úmrtia
26.2.
Hajnóci, Daniel – (9.4.1690 Považská Bystrica – 26.2.1747
Sopron, Maďarsko) – autor náboženskej literatúry, učiteľ – 265.
výročie úmrtia
Marec
1.3.
Gombala, Eduard – (1.3.1932 Detvianska Huta –,) – literárny
vedec, básnik, vysokoškolský pedagóg – v r. 1957–58 stredoškolský profesor v Púchove – 80. výročie narodenia
3.3.
Babuškin, Vasiľ – (3.3.1902 Kalač, ZSSR– 2.11.1973 Liptovský Ján) – výskumník, poľnohospodársky inžinier, prispieval do
odborných časopisov a novín, pôsobil ako vedúci oblastnej úradovne Roľníckej komory v Považskej Bystrici – 110. výročie narodenia
Paulík, Ondrej – (29.11.1840 Pruské–Podvažie – 3.3.1927
Nitra) – lesný inžinier, vinohradník – 85. výročie úmrtia
Vrábel, Jaroslav – (5.4.1944 Streženice – 3.3.2007) – hudobník, ľudový umelec, výrobca hudobných nástrojov – 5. výročie
úmrtia
8.3.
Bobovská-Bošková, Zuzana – (8.3.1957 Považská Bystrica –,)
– maliarka, venuje sa olejomaľbe, pastelom a netkanej tapisérii, členka Umeleckej besedy slovenskej a Spolku poľských pastelistov – 55. výročie narodenia
Klemens, Jozef Božetech – (8.3.1817 Liptovský Mikuláš –
17.1.1883 Viedeň, Rakúsko) – maliar, sochár, staviteľ, dagerotypista, prírodovedec, vynálezca, učiteľ – autor oltárnych obrazov v Dohňanoch, Pružine, Mojtíne, Beluši a Považskom Podhradí – 195. výročie narodenia
69
15.3.
Mišík, Anton – (15.3.1882 Ilava – 15.9.1947 Bratislava) – pedagóg, matematik, fyzik, osvetový pracovník – 130. výročie narodenia
Sigotský, Ferdinand – (15.3.1902 Považská Bystrica–Orlové –
29.3.1987 Bratislava) – lesný inžinier – zastával funkciu lesmajstra na Lesnej správe v Beluši – 110. výročie narodenia
17.3.
Kuzma, Dušan – (17.3.1927 Mestečko – 17.6.2008 Bratislava)
– architekt, pedagóg, zakladateľ Katedry architektúry na VŠVU
v Bratislave – 85. výročie narodenia
Počiatek, Izidor – (17.3.1932 Brvnište – 20.6.2011 Bratislava)
– diplomat – 80. výročie narodenia
22.3.
Bazala, Jozef – (23.1.1922 Záskalie – 22.3.1992 BratislavaPodunajské Biskupice) – pedagóg, katolícky kňaz, trpiteľ za
vieru – 20. výročie úmrtia
23.3.
Lipták, Branislav – (23.3.1927 Trenčín –,) – pedagóg, kultúrny
pracovník, publicista – žije v Ladcoch – 85. výročie narodenia
24.3.
Gáborík, Marián – (24.3.1937 Papradno – 1.5.2011 Považská
Bystrica) – športovec, pedagóg – 75. výročie narodenia
Matúšik, Andrej – (24.3.1787 Jasenica – 21.2.1838 Žakarovce) – rímsko–katolícky kňaz, jazykovedec, prírodovedec – 225.
výročie narodenia
25.3.
Hološko, Karol – (25.3.1912 Lednické Rovne – 20.3.1978 Lednické Rovne) – priemyselný výtvarník, sklár, maliar – 100. výročie narodenia
Kvasnička, Ladislav – (23.2.1927 Beluša – 25.3.2002 Trenčín) – lekár, detský psychiater, publicista, maliar – pôsobil
v Dubnici nad Váhom – 10. výročie úmrtia
Turzo–Nosický, Ľudovít – (25.3.1827 Ilava–Klobušice –
23.2.1896 Banská Bystrica) – politický a verejný činiteľ, advokát – 185. výročie narodenia
70
26.3.
Gregor, Vladimír – (26.3.1927 Lazy pod Makytou –,) – jazykovedec – 85. výročie narodenia
28.3.
Komenský, Jan Amos – (28.3.1592 Nivnice, Česko –
15.11.1670 Amsterdam, Holandsko) – pedagóg, filozof, spisovateľ, cirkevný dejateľ – v r. 1650 žil v Púchove – 420. výročie narodenia
Lišaník, Ján – (28.3.1947 Vsetín –) – akademický sochár – žije
a tvorí v Lazoch pod Makytou – 65. výročie narodenia
29.3.
Sigotský, Ferdinand – (15.3.1902 Považská Bystrica–Orlové –
29.3.1987 Bratislava) – lesný inžinier – zastával funkciu lesmajstra na Lesnej správe v Beluši – 25. výročie úmrtia
31.3.
Halás, Alojz – (31.3.1907 Cieszyn, Poľsko – 13.6.1970 Púchov)
– hudobný pedagóg, zbormajster, dirigent – v r. 1950–53 dirigent miešaného zboru v Považskej Bystrici – 105. výročie narodenia
Luhový, Ľubomír – (31.3.1967 Považská Bystrica –) – futbalový reprezentant, tréner – 45. výročie narodenia
Apríl
2.4.
Kocoureková, Gizela – (2.4.1892 Žarnovica – 26.4.1975 Považská Bystrica, poch. v Bratislave) – spisovateľka, robotníčka
– 120. výročie narodenia
7.4.
Fapšo, Ladislav – (7.4.1977 Považská Bystrica –,) – umelecký
drotár, konzervátor drotárskych zbierok v Považskom múzeu v
Žiline – 35. výročie narodenia
8.4.
Strakovič, František Xaver – (2.5.1825 Horný Pial –
8.4.1907 Rybany) – kultúrny pracovník, mecén, katolícky kňaz
– pôsobil v Lysej pod Makytou, Púchove a Lednici – 105. výročie
úmrtia
71
10.4.
Obrová–Riznerová, Božena – (10.4.1927 Trenčianska Teplá –
26.12.1975 Ilava) – herečka – 85. výročie narodenia
13.4.
Kafendová–Zochová, Anna – (24.6.1895 Záriečie – 13.4.1977
Bratislava) – pedagogička hudby, klaviristka, muzikologička –
35. výročie úmrtia
14.4.
Laco, Jozef – (14.4.1872 Nemšová–Ľuborča – 1.9.1941 Dolná
Súča) – entomológ, botanik, úradník – v r. 1892–95 pomocný
notár v Bolešove – 140. výročie narodenia
20.4.
Kohút, Teodor – (20.4.1942 Kysucké Nové Mesto –) – pedagóg,
historik – žije v Považskej Bystrici – 70. výročie narodenia
21.4.
Kotršová, Naďa – (21.4.1927 Opava, Česko – 27.11.2009 Studienka) – herečka – v r. 1949–50 pôsobila v Divadle pracujúcich
v Považskej Bystrici – 85. výročie narodenia
24.4.
Budinský, František Xaver – (8.10.1676 Púchov – 24.4.1727
Trenčín) – neskorobarokový skladateľ, autor duchovnej
a inštrumentálnej hudby – 285. výročie úmrtia
25.4.
Blaho, Viktor – (27.7.1920 Petrova Lehota – 25.4.2007 Bratislava) – herec – v r. 1945-50 pôsobil v Divadelnom odbore pri
ZK ROH Považských strojární v Považskej Bystrici – 5. výročie
úmrtia
Sliacky, Felicián Jozef – (1782 Ružomberok – 25.4.1822 Hlohovec) – pedagóg, jazykovedec, katolícky kňaz – v r. 1814–20
pôsobil ako lektor na rehoľnom učilišti v Pruskom – 190. výročie
úmrtia
27.4.
Ďurčo, Jozef – (27.4.1917 Diviacka Nová Ves – 7.5.1991 Trenčín) – lekár, rádiológ, röntgenológ – pôsobil v Zliechove – 95.
výročie narodenia
72
Rabček, Andrej – (7.10.1712 Považská Bystrica – 27.4.1792
Malý Cetín) – autor náboženskej literatúry, kanonik, historik,
prekladateľ – 220. výročie úmrtia
Rutšek, Aurel – (27.4.1887 Považská Bystrica – 28.3.1960
Nitra) – vlastivedný pracovník, kronikár, úradník, historik – 125.
výročie narodenia
Máj
1.5.
Žarnovický, Július – (2.4.1853 Lazy pod Makytou – 1.5.1917
Pezinok) – evanjelický kňaz, konsenior Bratislavského seniorátu, autor náboženskej poézie – kaplán v Záriečí – 95. výročie
úmrtia
4.5.
Šporíková, Eva – (4.5.1962 Myjava –,) – novinárka, šéfredaktorka Považskobystrických noviniek – žije v Považskej Bystrici –
50. výročie narodenia
6.5
Filo, Jaroslav – (6.5.1927 Tuchyňa – 27.12.1989 Bratislava) –
právnik, pedagóg, publicista – 85. výročie narodenia
Pascha, Edmund – (1714 Kroměříž, Česko – 6.5.1772 Žilina) –
hudobný skladateľ, organista, básnik, kňaz – zachovali sa jeho
tri pašionály (hudobné zborníky): prešovský, žilinský a pruštiansky – 240. výročie úmrtia
7.5.
Hojerová, Mária – (7.5.1912 Staškov – 2.4.2006 Považská
Bystrica) – divadelná a filmová herečka – patrila do rodu hercov
Kronerovcov – 100. výročie narodenia
Lečko, Ján – (7.5.1917 Bački Monoštor, Juhoslávia –
11.2.1991 Považská Bystrica) – ochotník, dramatik, úradník –
organizoval ochotnícku divadelnú činnosť v okrese Považská
Bystrica – 95. výročie narodenia
8.5.
Baroš, Gabriel – (6.7.1848 Pružina – 8.5.1892 Budapešť, Maďarsko, poch. v Ilave-Klobušiciach) – politik, národohospodár,
v r. 1875-92 poslanec uhorského snemu, zaslúžil sa
73
o modernizáciu železničnej a lodnej dopravy, rozvoj poštových
služieb – 120. výročie úmrtia
9.5.
Bielik Imrich – (24.7.1860 Ilava – 9.5.1927 Oradea, Rumunsko) – cirkevný hodnostár, prispieval do náboženskej tlače, vydal 7 vlastenecko-náboženských kníh – 85. výročie úmrtia
Škodáček, Peter – (9.5.1912 Lubina – 5.12.1983 Nová Polianka) – evanjelický kňaz, redigoval časopis Svojeť – ako farár pôsobil v Púchove – 100. výročie narodenia
12.5.
Rochel, Anton – (18.6.1770 Neunkirchen, Rakúsko –
12.5.1847 Graz, Rakúsko) – botanik, lekár – v r. 1800–1820
pôsobil ako lekár vo Veselom, Rakovci a Lednických Rovniach,
kde mal botanickú záhradu – 165. výročie úmrtia
14.5.
Babka Juraj – (17.11.1868 Háj – 14.5.1942 Banská Bystrica)
– osvetový pracovník, učiteľ v Lazoch pod Makytou, vydával
a redigoval hospodársky časopis Obzor, Slovenský včelár
a Včelár začiatočník – 70. výročie úmrtia
15.5.
Janovský, Ladislav – (15.5.1852 Púchov – 6.5.1920 Trenčín) –
pedagóg, prírodovedec – 160. výročie narodenia
16.5.
Petrovič, Ján – (17.6.1893 Viničné – 16.5.1962 Ilava) – spisovateľ, podnikateľ, buržoázny politik – 50. výročie úmrtia
17.5.
Banič, Félix – (17.5.1947 Jarná –,) – podnikateľ, stál pri vzniku prvého mestského televízneho štúdia v Považskej Bystrici,
podieľa sa na tvorbe televíznej relácie Halali, kameraman relácie STV Môj dom–môj hrad – žije v Považskej Bystrici – 65. výročie narodenia
21.5.
Čierny, Ján – (26.5.1904 Tarentum Allegheny, Panama, USA –
21.5.1982 Martin, poch. v Bodorovej) – publicista, osvetový pracovník – v r. 1931–46 evanjelický farár v Lazoch pod Makytou –
30. výročie úmrtia
74
26.5.
Kardoš, František – (26.5.1907 Pružina – 1996) – lekár – pediater, bakteriológ – 105. výročie narodenia
29.5.
Buociková–Šmarhanovská, Sidónia – (29.5.1947 Horná Mariková –,) – pedagogička, regionálna autorka – žije a tvorí
v Považskej Bystrici – 65. výročie narodenia
Jún
1.6.
Danišovič, Peter – (1.6.1907 Boleráz – 9.7.2011 Bratislava) –
profesor, vysokoškolský pedagóg, odborník vodného hospodárstva – autor vodných diel na strednom Považí (Ilava, Ladce,
Dubnica nad Váhom) – 105. výročie narodenia
1.6.
Ostrožič, Ján – (1599 – 1.6.1637 Bratislava, poch. v Ilave) –
šľachtic, zemepán Ilavy, zakladateľ pivovaru v Ilave, hlavný
župan trenčianskej stolice – 375. výročie úmrtia
2.6.
Bachčevanová, Ľuba – (2.6.1947 Považská Bystrica –,) – regionálna autorka – 65. výročie narodenia
Dohnány, Mikuláš – (28.11.1824 Dolné Držkovce – 2.6.1852
Trnava) – spisovateľ, redaktor, historik – námetom pre drámu
Podmanínovci mu bola história stredného Považia –
160. výročie úmrtia
3.6.
Petráš, Ľudovít – (3.6.1882 Beluša – 17.2.1923 Jablonkov) –
rímskokatolícky kňaz, ľudový liečiteľ, zverolekár, ovocinár, včelár – 130. výročie narodenia
4.6.
Gavlovič, Hugolín – (11.11.1712 Czarny Dunajec, Poľsko –
4.6.1787 Horovce) – kňaz, spisovateľ – v r. 1744–87 dvorný
kaplán v kláštore v Pruskom – 225. výročie úmrtia
75
5.6.
Furjel, Alojz – (25.2.1911 Chlebnica – 5.6.1977 Ochodnica) –
kňaz, literát, prekladateľ – v r. 1942–43 pôsobil v Považskej
Bystrici – 35. výročie úmrtia
Kostra, Stanislav – (5.6.1937 Turany nad Váhom –
25.9.2004, poch. v Novej Dubnici) – hudobný pedagóg, koncertný umelec – žil v Novej Dubnici – 75. výročie narodenia
8.6.
Broďány, Jozef – (28.9.1903 Žilina – 8.6.1972 Žilina) – básnik,
úradník – po r. 1945 úradník ONV v Kežmarku a v Považskej
Bystrici – 40. výročie úmrtia
9.6.
Bučanský, Juraj – (17.4.1753 Prievidza – 9.6.1812 Dubnica) –
učiteľ, autor príležitostných básní – 200. výročie úmrtia
15.6.
Pechány, Adolf – (15.2.1859 Ilava – 15.6.1942 Budapešť, Maďarsko) – pedagóg, publicista, učiteľ – autor štúdií o problémoch
detskej psychológie – 70. výročie úmrtia
18.6.
Hanusková, Mária – (18.6.1927 Bratislava – 28.4.1961 Žilina,
poch. v Bratislave) – herečka – v r. 1949–50 členka Divadla
pracujúcich v Považskej Bystrici – 85. výročie narodenia
19.6.
Mikuška, Ladislav – (29.11.1928 Ladce–Tunežice – 19.6.1987
Bratislava) – vedecký pracovník, rusista, publicista, vysokoškolský pedagóg – 25. výročie úmrtia
20.6.
Koyšová, Elena – (22.12.1911 Ladce – 20.6.1977 Ilava) –
účastníčka protifašistického odboja a SNP, verejná pracovníčka
– matka básnika Pavla Koyša – 35. výročie úmrtia
21.6.
Ružička, Tomáš – (11.12.1877 Gbely – 21.6.1947 Žilina) –
národnokultúrny dejateľ, priekopník družstevníctva, katolícky
kňaz – v r. 1900–1902 pôsobil ako kaplán v Považskej Bystrici
– 65. výročie úmrtia
76
23.6.
Mýtny, František – (23.7.1923 Ilava – 23.6.2002 Bratislava) –
odborný pracovník na drevárske stroje a technológie, profesor,
publicista – 10. výročie úmrtia
Zoch, Pavel Peter – (3.7.1850 Jasenová – 23.6.1907 Modra) –
sociálny a kultúrny pracovník, redaktor, kňaz – od r. 1883
evanjelický farár v Záriečí – 105. výročie úmrtia
27.6.
Rosina, Štefan – (27.6.1962 Púchov –,) – prezident Matador
group – 50. výročie narodenia
Júl
1.7.
Masár, Albert – (27.1.1915 Veľké Ostratice – 1.7.1987 Topoľčany) – rímsko–katolícky kňaz, historik, prozaik, básnik, včelár
– pôsobil v Lysej pod Makytou – 25. výročie úmrtia
Svoboda, Anton Dobroslav – (17.1.1861 Vršatské Podhradie –
1.7.1922 Čejč) – zberateľ ľudových piesní, pedagóg, publicista,
hudobník, prekladateľ – v r. 1881–6 učiteľ v Bolešove – 90. výročie úmrtia
6.7.
Vaňousová, Zuzana – (6.7.1922 Staškov –,) – insitná maliarka
– žije v Považskej Bystrici – 90. výročie narodenia
7.7.
Rosina, Štefan – (7.7.1932 Púchov –,) – manažér, podnikateľ,
zakladateľ Združenia podnikateľov regiónu Púchov – 80. výročie
narodenia
9.7.
Babčanský, František – (1655 Valašské Meziříčí, Česko –
9.7.1702 Malacky) – náboženský spisovateľ, pôsobil ako profesor filozofie v Pruskom – 310. výročie úmrtia
Stranovský, Vojtech – (4.3.1910 Zemianske Šúrovce –
9.7.1977 Krásno) – kultúrny pracovník, katolícky kňaz – v r.
1935 pôsobil ako kaplán v Považskej Bystrici, od r. 1945 správca farnosti v Ilave – 35. výročie úmrtia
77
12.7.
Fraňo, Arnold J. – (12.7.1922 Hrušovany – 25.4.1973 Bratislava) – filmový pracovník, publicista – v r. 1942–43 kreslič závodov Škoda v Dubnici nad Váhom – 90. výročie narodenia
13.7.
Porubčin, Andrej – (13.7.1957 Považská Bystrica –,) – rehoľný
kňaz, salezián, riaditeľ komunity saleziánov v Jakutsku (Rusko)
– 55. výročie narodenia
15.7.
Bajan, Juraj – (12.4.1721 Vrádište – 15.7.1792 Skalica) – hudobný skladateľ, organista, učiteľ hudby, františkánsky kňaz,
kazateľ, autor omšových zborníkov a kancionálov – noviciát
absolvoval v Pruskom, v r. 1740 vstúpil do kláštora v Pruskom –
220. výročie úmrtia
Rosina, Štefan – (15.7.1987 Považská Bystrica –,) – automobilový pretekár – gymnázium absolvoval v Púchove – 25. výročie
narodenia
19.7.
Zaymus, Romuald – (6.2.1828 Rajec – 19.7.1902 Bytčica) –
publicista, kňaz, zakladajúci člen Matice slovenskej – pôsobil
ako kaplán v Košeci, Lednici, Beluši a Ilave – 110. výročie úmrtia
20.7.
Kukučka, Peter – (20.7.1982 Bojnice –,) – hádzanár – pôsobí
v Prešove – v r. 2004 víťaz ankety o najlepšieho slovenského
hádzanára – pôsobil v MŠK SIRS v Považskej Bystrici – 30. výročie narodenia
22.7.
Klička, František – (23.12.1906 Tymákov, Česko – 22.7.1977
Praha, Česko) – konštruktér – vedúci konštrukcie Škodových
závodov v Dubnici nad Váhom – 35. výročie úmrtia
25.7.
Žarnovický, Milan – (25.7.1887 Pezinok – 11.4.1959 Pezinok)
– evanjelický kňaz, publicista, autor divadelných hier – pôsobil
ako evanjelický farár v Lazoch pod Makytou – 125. výročie narodenia
78
26.7.
Gazda, Jakub Vojtech – (19.6.1741 Vyšný Kubín – 26.7.1817
Žilina) – autor náboženskej literatúry, organista, kazateľ, bernolákovec – pôsobil v Pruskom – 195. výročie úmrtia
28.7.
Masník, Tobiáš – (28.10.1640 Zemianske Kostoľany –
28.7.1697 Uhrovec) – spisovateľ, učiteľ, evanjelický kňaz – v r.
1682–84 farár v Ilave – 315. výročie úmrtia
Rafaj, Emil – (28.7.1922 Bolešov–Piechov – 6.12.2006 Žilina) –
filológ, historik, publicista, spisovateľ – 90. výročie narodenia
29.7.
Hudek, Jozef – (29.7.1932 Zbýňov –,) – insitný maliar – žije
a tvorí v Domaniži – 80. výročie narodenia
August
7.8.
Lieskovský, Artúr – (7.8.1852 Dubnica nad Váhom – 9.3.1920
Trenčín) – maliar, grafik – 160. výročie narodenia
8.8.
Chmelár, Vladimír – (8.8.1922 Bolešov – 3.3.2010 Žilina) –
autor literatúry faktu, prozaik – 90. výročie narodenia
Zanussi, Jozef – (8.8.1737 Salzburg, Rakúsko – po 1818 Trnava) – maliar – jeden z jeho oltárnych obrazov sa nachádza v
Pruskom – 275. výročie narodenia
12.8.
Chmulík, Štefan – (8.2.1897 Brvnište – 12.8.1967 Bratislava)
– umelecký fotograf – 45. výročie úmrtia
13.8.
Gábor, Euzéb – (1721 Banská Bystrica – 13.8.1782 Pruské) –
kazateľ, exercitátor, katolícky kňaz – v r. 1775–78 bol magistrom novicov v kláštore v Pruskom – 230. výročie úmrtia
Grünner, Jozef
Anton – (2.11.1904 Hronov, Česko –
13.8.1977 Bratislava) – jazykovedec, pedagóg – v r. 1943–44
riaditeľ meštianskej školy v Mestečku – 35. výročie úmrtia
79
14.8.
Novák, Viliam – (14.8.1942 Považská Bystrica –,) – vedec,
hydrológ, publicista – 70. výročie narodenia
15.8.
Haško, Michal – (28.9.1894 Vyhne – 15.8.1972 Trenčín) – zvonolejár – v r. 1929–45 pracoval v strojárňach v Považskej Bystrici – 40. výročie úmrtia
19.8.
Škultéty-Gabriš, Ladislav – (27.6.1738 Mojtín – 19.8.1832
Oradea, Rumunsko) – vojak, husár, jeden z najdlhšie slúžiacich
vojakov histórie vojenstva – hrdina románov Jána Martiša –
180. výročie úmrtia
Štefanovič, Samuel Dobroslav – (19.8.1822 Banská Bystrica
– 25.11.1910 Kremnica) – národnokultúrny pracovník, člen
spolku Tatrín, politológ, publicista, redaktor, úradník – v r. 1847
pôsobil ako vychovávateľ v Záriečí – 190. výročie narodenia
20.8.
Dudáková, Štefánia – (20.8.1912 Domaniža – 26.12.1995
Domaniža) – ľudová umelkyňa, maliarka kraslíc – 100. výročie
narodenia
21.8.
Nozdrovický, Ladislav – (1790 Oravský Podzámok –
21.8.1867 Košeca–Nozdrovice) – ovocinár, veľkoproducent ovocia – 145. výročie úmrtia
29.8.
Bárta, Eugen – (1.10.1890 Ilava – 29.8.1972 Bratislava) –
architekt, publikoval v odborných časopisoch – 40. výročie úmrtia
30.8.
Porubčin, Štefan – (30.8.1952 Malé Lednice –,) lekár, filozof,
podnikateľ – 60. výročie narodenia
80
September
2.9.
Barényi, Augustín – (2.9.1852 Trenčín – 24.4.1934 Trenčín) –
stavebný odborník – staviteľ cementárne v Ladcoch, neskôr jej
riaditeľ – 160. výročie narodenia
6.9.
Fleischhacker, Pavel – (6.9.1932 Modra – 11.12.2006 Púchov)
– spisovateľ, maliar, folklorista – 80. výročie narodenia
7.9.
Dubnička, Stanislav – (7.9.1942 Slavnica –,) – fyzik, vedecký
pracovník, vládny splnomocnenec pre jadrový výskum, vedec
roka 2010 – strednú školu absolvoval v Ilave, pracoval v ZTS
v Dubnici nad Váhom – 70. výročie narodenia
8.9.
Knapo, Alexander – (8.9.1912 Papradno – 9.3.1984 Nitra) –
architekt – autor vysokoškolských učebníc, skrípt a príručiek –
100. výročie narodenia
10.9.
Bielek, Anton Karol – (10.9.1857 Žilina – 27.1.1911 Viedeň,
Rakúsko) – spisovateľ, publicista, učiteľ – ako učiteľ pôsobil
v Dohňanoch a Zubáku – 155. výročie narodenia
Lovíšek, Augustín – (10.9.1922 Považská Bystrica –
13.1.1980 Tournai, Belgicko) – pedagóg, katolícky kňaz – 90.
výročie narodenia
Senko, Mikuláš – (10.9.1922 Muránska Lehota – 4.5.1990
Zvolen) – choreograf – v r. 1967–85 choreograf folklórneho súboru Vršatec v Dubnici nad Váhom – 90. výročie narodenia
12.9.
Rybárik, Andrej – (12.9.1897 Domaniža – 15.8.1965 Hnúšťa)
– spisovateľ, notár – 115. výročie narodenia
15.9.
Mišík, Anton – (15.3.1882 Ilava – 15.9.1947 Bratislava) – pedagóg, matematik, fyzik, osvetový pracovník – 65. výročie úmrtia
81
17.9.
Lackovič, Ľuboš – (17.9.1957 Trenčín –) – komunálny politik,
v r. 1994–2006 primátor mesta Považská Bystrica, v r. 2002
poslanec Národnej rady SR – 55. výročie narodenia
18.9.
Hrubec, Ján – (18.9.1922 Považská Bystrica –,) – vedeckopedagogický pracovník – 90. výročie narodenia
20.9.
Nálepka, Ján – (20.9.1912 Smižany – 16.11.1943 Ovruč,
ZSSR) – učiteľ, partizánsky veliteľ – v r. 1931–32 učiteľ na ľudovej škole v Marikovej – 100. výročie narodenia
26.9.
Filo, Eduard Alojz – (14.12.1888 Tuchyňa – 26.9.1982 Tuchyňa) – kňaz, profesor, archivár, autor učebníc, botanik – 30.
výročie úmrtia
Kopačka, Milan – (26.9.1932 Plevník-Drienové –,) – operný
spevák – 80. výročie narodenia
28.9.
Boško, Jozef – (28.9.1927 Šahy – 16.1.2004 Považská Bystrica) – pedagóg, publicista, spisovateľ – 85. výročie narodenia
Pobjecký, Gerard Michal – (28.9.1637 Košolná – 29.6.1721
Bratislava) – kazateľ, vikár, učiteľ, spisovateľ náboženskej literatúry – pôsobil v kláštore v Pruskom – 375. výročie narodenia
Október
1.10.
Hrubiško, Mikuláš – (1.10.1917 Ilava – 28.7.2005 Bratislava)
– lekár, zakladateľ modernej hematológie a transfúziológie na
Slovensku, autor mnohých odborných prác a učebníc – 95. výročie narodenia
2.10.
Jalovecký, Maximilián – (2.10.1817 Bobrovec – 11.2.1889
Veľké Leváre) – kňaz, osvetový pracovník, pedagóg, autor učebníc – v r. 1845 kaplán v Mojtíne – 195. výročie narodenia
82
3.10.
Zacko, Andrej – (3.10.1912 Beluša – 2.1.1996 Montpellier,
Francúzsko) – pedagóg, prekladateľ, katolícky kňaz – 100. výročie narodenia
7.10.
Rabček, Andrej – (7.10.1712 Považská Bystrica – 27.4.1792
Malý Cetín) – autor náboženskej literatúry, kanonik, historik,
prekladateľ – 300. výročie narodenia
8.10.
Blaho, Ján – (8.10.1947 Považská Bystrica –,) – folklorista,
choreograf, vysokoškolský pedagóg – 65. výročie narodenia
Šidlík, Ján – (8.10.1982 Považská Bystrica –,) – športovec,
cyklotrialista – žije v Záriečí – 30. výročie narodenia
10.10.
Medňanský, Ladislav – (10.10 1872 Lednické Rovne–Medné –
9.12.1941) – župný hodnostár – od r. 1906 poslanec uhorského
snemu za ilavský volebný okres – 140. výročie narodenia
12.10.
Halmeš, František – (12.10.1952 Žilina –,) – v r. 2003 riaditeľ
Sociálnej poisťovne SR, 2004–2007 predseda Rady riaditeľov
Sociálnej poisťovne SR, 1998–2002 poslanec NR SR – žije
v Považskej Bystrici – 60. výročie narodenia
13.10.
Gontko, Miloš – (13.10.1897 Crivina, Rumunsko – 26.10.1975
Zlaté Moravce) – spisovateľ, úradník – v r. 1906–8 navštevoval
ľudovú školu v Považskej Teplej – 115. výročie narodenia
16.10.
Cekul, Štefan – (16.10.1912 Dohňany–Zbora – 1990 Púchov) –
maliar, grafik – 100. výročie narodenia
Ostrolucká, Mária Gabriela – (16.10.1942 Pružina –,) – biologička, vedecká pracovníčka – 70. výročie narodenia
Šulc, Ján – (16.10.1807 Vrbovce – 21.6.1853 Myjava) – evanjelický kňaz – autor piesní v Zpěvniku evanjelickom – ako farár
pôsobil v Lazoch pod Makytou – 205. výročie narodenia
83
20.10.
Bednár, Pavel – (20.10.1857 Beluša – 30.9.1918 Horné Trhovište) – náboženský spisovateľ, autor náboženských prác uverejňovaných v slovenských časopisoch a kalendároch – 155.
výročie narodenia
21.10.
Hlbina, Pavol Gašparovič – (13.5.1908 Veľké Kršteňany –
21.10.1977 Bobot, poch. vo Veľkých Kršteňanoch) – básnik,
prekladateľ, literárny kritik – pôsobil ako kaplán v Považskej
Bystrici – 35. výročie úmrtia
26.10.
Fabian, Juraj – (26.10.1922 Dolný Lieskov –,) – historik, spisovateľ literatúry faktu – 90. výročie narodenia
27.10.
Herodek, Štefan – (27.10.1892 Prievidza – 6.11.1954 Červený
Kameň) – kňaz, historik, skladateľ, náboženský spisovateľ –
pôsobil v Ilave, Košeci, Považskej Bystrici a Červenom Kameni –
120. výročie narodenia
Haviarová, Dana – (27.10.1972 Považská Bystrica –,) – fotografka, predsedníčka fotoklubu FÉNIX v Považskej Bystrici –
40. výročie narodenia
Nvotová, Dorota – ( 27.10.1982 Považská Bystrica –,) herečka,
hudobníčka – 30. výročie narodenia
Rebro, Karol – (27.10.1912 Horovce – 31.10.2000 Bratislava) –
profesor, vedecký pracovník, odborník na rímske právo, publicista, člen zahraničných vedeckých spoločností – 100. výročie
narodenia
28.10.
Kučera, Matúš – (28.10.1932 Mojtín –,) – vedec, historik, autor
literatúry faktu, vysokoškolský pedagóg, diplomat – 80. výročie
narodenia
Michalec, Marián – (28.10.1967 Považská Bystrica –) – komunálny politik, od r. 2002 primátor mesta Púchov – 45. výročie
narodenia
84
30.10.
Bielek, Ivan – (19.9.1886 Dohňany – 31.10.1942 Middletown,
Panama, USA) – publicista, redaktor, kultúrny pracovník, politik
– 70. výročie úmrtia
November
3.11.
Jakušič, Imrich – (? – 3.11.1692) – verejný činiteľ –
s manželkou založil nemocnicu v Pruskom, majiteľ vršatského
panstva – 320. výročie úmrtia
4.11.
Horecký, Anton – (29.6.1785 Varín – 4.11.1857 Dražovce) –
básnik, kňaz, bernolákovec – od r. 1808 kaplán v Papradne –
155. výročie úmrtia
Kraftová-Staneková, Oľga – (4.11.1877 Záriečie – 8.6.1970
Bratislava) – osvetová pracovníčka, učiteľka, speváčka – 135.
výročie narodenia
7.11.
Dubček, Alexander – (27.11.1921 Uhrovec – 7.11.1992 Praha)
– politik, štátnik – v 40. rokoch pracoval v Škodových závodoch
v Dubnici nad Váhom – 20. výročie úmrtia
Chrastina, Eliáš – (1731 Púchov – 7.11.1787 Levoča) – pedagóg, básnik – 225. výročie úmrtia
9.11.
Nozdrovický, Severín – (1712 Kameničany – 9.11. 1782 Prievidza) – autor náboženskej literatúry, piarista, učiteľ – 230. výročie úmrtia
11.11.
Gavlovič, Hugolín – (11.11.1712 Czarny Dunajec, Poľsko –
4.6.1787 Horovce) – kňaz, spisovateľ – v r. 1744–87 dvorný
kaplán v kláštore v Pruskom – 300. výročie narodenia
14.11.
Smrček, František – (14.11.1897 Praha, Česko – 11.11. 1959
Piešťany) – vodohospodár, projektant – viedol výstavbu vodných diel v Ladcoch, Ilave a Nosiciach – 115. výročie narodenia
85
20.11.
Budzovský, Juraj – (20.11.1982 Považská Bystrica –,)
– regionálny autor – 30. výročie narodenia
21.11.
Jakušič, Juraj – (1609 Pruské – 21.11.1647 Eger, Maďarsko,
poch. v Pruskom) – cirkevný hodnostár – v r. 1641 založil františkánsky kláštor v Pruskom – 365. výročie úmrtia
23.11.
Kvasnica, Jozef – (17.3.1930 Ladce–Tunežice – 23.11. 1992
Praha, Česko) – univerzitný profesor, fyzik, publicista – 20. výročie úmrtia
25.11.
Baláž, Štefan – (25.11.1932 Pruské – 30.4. 2001 Nová Dubnica) – hudobný pedagóg, dirigent, zakladateľ hudobného školstva v ilavskom okrese, dychového orchestra, skupiny mažoretiek a miešaného speváckeho zboru v Novej Dubnici – 80. výročie narodenia
27.11.
Švestka, Konrád – (7.12.1833 Kroměříž, Česko – 27.11. 1907
Kremnica) – maliar, rezbár, pozlacovač, reštaurátor – namaľoval
oltárne plátna do kláštorov a kostolov, napr. Pruské – 105. výročie úmrtia
December
1.12.
Volf, František – (1.12.1897 Třeboň, Česko – 3.7.1983 České
Budějovice, Česko) – pedagóg, spisovateľ, folklorista, maliar –
v r. 1922–29 pôsobil ako učiteľ v Dohňanoch – 115. výročie narodenia
5.12.
Nemčák, Ján Nepomuk – (5.12.1802 Čadca–Horelica –
14.1.1885 Trenčianska Teplá) – rímskokatolícky kňaz, národno–kultúrny pracovník, včelár – ako kaplán pôsobil v Púchove –
210. výročie narodenia
86
8.12.
Smrek, Ján – (16.12.1898 Zemianske Lieskové – 8.12. 1982
Bratislava, poch. v Martine) – básnik, prekladateľ, redaktor –
v tridsiatych rokoch navštevoval faru i školu v Záriečí – 30. výročie úmrtia
Turzo, Andrej – (25.10.1758 Beluša – 8.12.1822) – prekladateľ, kazateľ, bernolákovec, katolícky kňaz – 190. výročie úmrtia
9.12.
Jassnüger, Ján Nepomuk – (1766 Púchov – 9.12. 1827 Viedeň, Rakúsko) – chemik, učiteľ – 185. výročie úmrtia
10.12.
Hložník, Vincent – (22.10.1919 Svederník – 10.12.1997 Bratislava) – maliar, grafik, ilustrátor, pedagóg – autor okenných
mozaík Kostola Navštívenia Panny Márie v Považskej Bystrici –
15. výročie úmrtia
Turková, Mária – (4.2.1911 Uhrovec – 10.12.1947 Púchov) –
politička, poslankyňa NZ za trenčiansku oblasť – 65. výročie
úmrtia
11.12.
Michelčík, Mikuláš – (11.12.1912 Priechod – 10.11. 1966 Žilina) – lesný a poľovný hospodár – pracoval na lesnej správe
v Košeckom Podhradí – 100. výročie narodenia
Ružička, Tomáš – (11.12.1877 Gbely – 21.6.1947 Žilina) –
národno-kultúrny dejateľ, priekopník družstevníctva, katolícky
kňaz – v r. 1900–1902 pôsobil ako kaplán v Považskej Bystrici
– 135. výročie narodenia
12.12.
Mesároš, Ondrej – (23.10.1741 Varín – 12.12.1812 Nitra) –
bernolákovec, autor náboženskej literatúry, cirkevný hodnostár
– pôsobil v Dubnici – 200. výročie úmrtia
13.12.
Rekem, Ján – (13.12.1917 Trenčianska Teplá – 25.11.1983
Winnipeg, Kanada) – publicista, kultúrny historik, kňaz, bibliograf – ako rímskokatolícky kňaz pôsobil v Pruskom – 95. výročie
narodenia
87
Šimurková, Celestína – (7.10.1929 Brvnište – 13.12.2002
Trenčín) – pedagogička, ošetrovateľka, autorka učebníc z oblasti
ošetrovateľstva – 10. výročie úmrtia
14.12.
Úradník, Jozef – (14.12.1952 Považská Bystrica –,) – herec,
pedagóg na konzervatóriu v Košiciach – 60. výročie narodenia
18.12.
Keresteš, Ján – (18.12.1937 Ivanka pri Nitre –) – autor odborných publikácií, článkov, noriem, patentov – žije v Považskej
Bystrici – 75. výročie narodenia
25.12.
Moštenan, Juraj – (23.1.1811 Streženice – 25.12.1897 Smrečany) – osvetový pracovník, evanjelický farár, národovec – 115.
výročie úmrtia
28.12.
Dzian, Ján – (28.12.1927 Kolačno – 6.1.1973 Šaľa) – hospodársky pracovník, v r. 1965–69 riaditeľ Gumární v Púchove –
85. výročie narodenia
29.12.
Geryk, Ján – (29.12.1892 Záriečie – 5.6.1978 Martin) – folklorista, etnograf, múzejník – pôsobil ako učiteľ v Záriečí
a Vydrnej – 120. výročie narodenia
Výročia bez presnejších údajov
Adami, Andrej – (1737 Beluša – ?) – lekár, autor osvietensky
motivovanej dizertácie o trojakých vlastnostiach tela – 275. výročie narodenia
Augustíni, Eliáš – (? Dubnica nad Váhom – 1702 Banská
Štiavnica) – náboženský spisovateľ, autor barokových náboženských dišpút a príležitostných latinských veršov – 310. výročie
úmrtia
Bagin, Anton – (1923 Ilava – 1992 Bratislava, poch. v Ilave) –
cirkevný historik, vedec, pedagóg, spoluautor publikácií Dubni-
88
ca nad Váhom (1967, 1993), Dubnický park a oranžéria a Ilava
– 20. výročie úmrtia
Budatínsky, Ján – (1829 – 1917) – rozprávkar, katolícky kňaz
– ako katolícky kňaz pôsobil v Lazoch pod Makytou – 95. výročie úmrtia
Hadík, Jonáš – (okolo 1600 Rajec – 1657 Trenčín) – spisovateľ,
učiteľ – od r. 1639 evanjelický farár v Košeci – 355. výročie úmrtia
Kasala, Ján – (1872 Poľný Kesov – 1933 Horné Vestenice) –
kňaz, pedagóg, sociálny pracovník – ako kaplán pôsobil
v Považskej Bystrici a Dubnici nad Váhom – 140. výročie narodenia
Kočki, Alexander – (? – 1327) – krajinský hodnostár – v r.
1325 kastelán Považského hradu – 685. výročie úmrtia
Korének, Jozef – (1817 Ilava – 29.7.1883 Smolenice) – profesor, katolícky kňaz – 195. výročie narodenia
Kramara, Vavrinec – (1792 – 29.1.1836 Šebeš, dnes Podhradík) – autor náboženskej literatúry, kazateľ, organista, učiteľ
spevu – študoval teológiu v Pruskom – 220. výročie narodenia
Lochman, Ján – (1597 Banská Bystrica – 26.9.1945 Partizánska Ľupča) – autor náboženskej literatúry, cirkevný hodnostár –
v r. 1621 evanjelický farár v Dubnici nad Váhom – 415. výročie
narodenia
Marciss, Ján – (1777 – ?) – bernolákovec, katolícky kňaz – od
r. 1837 pôsobil ako farár v Papradne – 235. výročie narodenia
Nozdrovický, Severín – (1712 Kameničany – 9.11. 1782 Prievidza) – autor náboženskej literatúry, piarista – 300. výročie
narodenia
Ondrejček–Pellionis, Samuel – (1682 Považská Bystrica – ? )
– evanjelický kňaz, rektor – 330. výročie narodenia
Pattantyús-Ábrahám, Martin – (1857 Zalau, Rumunsko –
28.7.1931 Trenčín) – lekár, priekopník turistiky, fotograf – pôsobil v Ilave – 155. výročie narodenia
Rončáková, Božena – (1957 Považská Bystrica –) – maliarka,
členka Umeleckej Besedy Slovenskej – pôsobila v Ľudovej škole
umenia v Považskej Bystrici – 55. výročie narodenia
89
Schreiber, Jozef – (1835 Charváty – 1902 Lednické Rovne) –
podnikateľ – v r. 1890–92 vybudoval skláreň v Lednických Rovniach – 110. výročie úmrtia
Sliacky, Felicián Jozef – (1782 Ružomberok – 25.4. 1822
Hlohovec) – pedagóg, jazykovedec, katolícky kňaz – v r. 1814–
20 pôsobil ako lektor na rehoľnom učilišti v Pruskom – 230. výročie narodenia
Urban, Ivan – (1922 Martin –,) – maliar – žije v Dubnici nad
Váhom – 90. výročie narodenia
90
Zoznam miest a obcí, ktoré v roku 2012
oslavujú jubileum prvej písomnej zmienky
Okres Považská Bystrica
1327 Dolný Lieskov
1397 Považská Bystrica-Dolný Moštenec
1397 Považská Bystrica-Horný Moštenec
1272 Pružina
1277 Slopná
1327 Sverepec
– 685. výročie
– 615. výročie
– 615. výročie
– 740. výročie
– 735. výročie
– 685. výročie
Okres Púchov
1397 Beluša-Hloža
1397 Beluša-Podhorie
1332 Dolné Kočkovce
1372 Lednické Rovne-Medné
1332 Púchov-Horné Kočkovce
1407 Púchov-Nosice
1327 Visolaje
– 615. výročie
– 615. výročie
– 680. výročie
– 640. výročie
– 680. výročie
– 605. výročie
– 685. výročie
Okres Ilava
1272 Košeca
1397 Košeca-Nozdrovice
1312 Košecké Podhradie
1397 Košecké Podhradie-Kopec
1397 Košecké Podhr.
-Malé Košecké Podhradie
1472 Ladce
1397 Ladce-Tunežice
1957 Nová Dubnica
1272 Zliechov
– 740. výročie
– 615. výročie
– 700. výročie
– 615. výročie
-615. výročie
– 540. výročie
– 615. výročie
– 55. výročie
– 740. výročie
Zostavila Alena Zelenáková, Považská knižnica v Považskej Bystrici.
91
KALENDÁRIUM 2012
Zostavili Ľudmila Bašová, Alena Zelenáková, grafická úprava Ľubomír
Bačík, zodpovedná redaktorka Mgr. Daniela Čižmárová.
Vydalo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v januári 2012,
náklad 150 ks.
92
93
94
Download

nou kultúrnou inštitúciou zriadenou Trenčianskym samospr