ZUBA s.r.o.
Na piesku 6/A
821 05 Bratislava mobil: 0918 631 404
e-mail: [email protected]
www.zuba.sk
Zubná technika:
Dátum prijatia objednávky:
Farba Vita Classic:
Dátum odoslania objednávky:
Pacient:
K dodaniu:
Situačný model
Artikulátor
Záhryz
Wax-up
Delený model
Kontrolný model
Protizhryz
18
17
48
47
16
46
15
45
Zirkonoxid
Opákny biely
Opákny farebný
Translucentný
Translucentný farebný
BruxZir®
IPS e.max CAD
Farba:
14
44
13
43
12
42
11
41
Ostatné
21
22
31
32
CoCr
Titan
PMMA
Vita CAD Temp A1 A2
Vita ENAMIC | farba:
Vosk
23
24
25
26
27
28
33
34
35
36
37
38
Hrúbka korunky___mm
Teleskop
0° 2° 4°
Implantat | Typ
A3
Poznámky k práci:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dodanie:
Štandard (2 dni)
Express (1deň)
Dátum:
Podpis:
Download

ZUBA s.r.o. Na piesku 6/A 821 05 Bratislava mobil: 0918