AT11
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : RODIC NEDELJKO
3
7
8
9
10
DASIC LJUBICA
MILANOVIC
1. grupa
ZORAN
1. grupa
Po
Ut
3
1A
3
RODIC RODIC
NEDELJK NEDELJK
O
O
3
3
28
28
45
FS1
3
3
3
3
PAPIC VUKOVIC PAVIC ZORAJE
JASMINA ZVONKO VEDRAN TIHOMIR
A
MOKAN BRANKO
3
3
TIKVICKI
ENG
ALEKSA
32
NDRA
SAKALAS
NEM
SAROLTA
47
Raspored je završen3/19/2015
14
VER KAT
VJEKOSLAV
2. grupa
Pe
13
ODRI
RODIC VUKOVIC RODIC MOKAN PAPIC SUHAJD
GRADJ
26 NEDELJK ZVONKO NEDELJK VESNA JASMINA A ZITA
GEORG
SARCEVIC
O
O
3
Če
12
TUMBAS MIRA
DASIC LJUBICA
2. grupa
2. grupa
IVKOVIC
VER
3
3
2
3
PRAV
45
DARKO
MOKAN BRANKO KRNAJS PAVIC
PAVIC MOKAN DUVNJA DUVNJA
1. grupa
KI LJILJA VEDRAN VEDRAN VESNA K SLAVK K SLAVK
32
NA
A
A
O
O
3
Sr
11
TUMBAS MIRA
1. grupa
5
MILANOVIC
2. grupa
ZORAN
1A
FS2
3
3
KRNAJS RODIC TIKVICKI
ENG
KI LJILJA NEDELJK ALEKSA
3
NDRA
NA
O
5
3
aSc Raspored
AT12
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : DE NEGRI IBOLJA, VARGA MERCEDES
41
7
8
9
10
FS1
41
41
VARGA VARGA MEDVE
ENG
MERCED MERCED AGNES
41
ES
ES
Ut
41
41
LASLO ARANKA
2. grupa
1B
13
14
41
MEDVE KOVACE KOVACE VERMES
ENG
AGNES
VIC
VIC
OLGA
41
NIKOLA NIKOLA
41
5
LASLO ARANKA
DJURAS VARGA
EVIC MERCED
1B
KORNELI
ES
JA
TEKENJES ARON
1. grupa
2. grupa
41
FS2
41
POCIK VERMES SUHAJD PATARCI CERVENAK JOZEF SUHAJDA ZITA
GRADJ
1. grupa
1. grupa
ANDRAS
OLGA
A ZITA C JUHAS
27
41
CRTAONA
SILVIJA
KOVAC
SUHAJDA ZITA CERVENAK JOZEF
VER
KAT
2. grupa
2. grupa
GEZA
41
5
SAKALAS
NEM
SAROLTA
47
Raspored je završen3/19/2015
21
41
1. grupa
Sr
41
41
TEKENJES ARON
Pe
12
Trbovic DJURAS PATARCI NEMCEV KOVACE MURENJI KOVACE
TOLJAGI EVIC C JUHAS SUZANA
VIC
MACAS
VIC
C Natalija KORNELI SILVIJA
NIKOLA
NIKOLA
JA
31
Če
11
41
41
CRTAONA
41
BASIC VARGA BASIC NEMCEV Trbovic
PALKOVI MERCED PALKOVI SUZANA TOLJAGI
C KLAUD
ES
C KLAUD
C Natalija
IJA
IJA
41
41
41
41
41
aSc Raspored
VT13
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : MILOVANOVIC STANKO
47
7
8
9
10
11
12
13
14
MILOVAN MURENJI SEKULIC SEKULIC MARKOV PAPIC
OVIC
MACAS IVANA
IVANA IC ZORA JASMINA
STANKO
N
Po
IVKOVIC
VER
PRAV
45
DARKO
47
21
47
47
47
47
MILANOVIC
1. grupa
ZORAN
KRNAJS Trbovic DJURAS SEKULIC
KI LJILJA TOLJAGI EVIC
IVANA
1A
NA
C Natalija KORNELI
JA
SANTRAC VERA
Ut
2. grupa
47
47
Sr
ODRI
Trbovic MARKOV PAPIC NEMCEV
GRADJ
26 TOLJAGI IC ZORA JASMINA SUZANA
GEORG
SARCEVIC C Natalija
N
47
47
47
TUMBAS MILOVAN SEKULIC
JUHAS
1.MIRA
grupa 1.OVIC
grupa
1.
grupa
DAMJANOVIC
IVANA
47 STANKO
42
18
OLGA
MOKAN TUMBAS
LASLO ARANKA
2. grupa 2.MIRA
grupa
2. grupa
BRANKO
47
Vlcek
Vlcek
DJURAS
EVIC
KORNELI
JA
5
5
FS2
MEDVE
AGNES
MEDVE
AGNES
47
1B
47
47
TUMBAS NEMCEV MILOVAN Trbovic KRNAJS DUVNJA DUVNJA
MIRA SUZANA OVIC TOLJAGI KI LJILJA K SLAVK K SLAVK
STANKO C Natalija
NA
O
O
27
Raspored je završen3/19/2015
47
45
42
Pe
FS1
VER KAT
VJEKOSLAV
47
Če
47
47
47
47
47
28
28
aSc Raspored
GI14
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : TIKVICKI ALEKSANDRA
7
8
IVKOVIC
VER
PRAV
45
DARKO
23
JUHAS
DAMJANOVIC
OLGA
18
44
44
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
45
ALEKSA SUZANA
NDRA
25
Če
17
44
45
28
MILANOVIC
ZORAN
25
FS2
1A
44
44
45
13
14
1C
45
45
VUKOVIC PAPIC
ZVONKO JASMINA
FS2
44
44
JOVICIC ORCIC ORCIC DUVNJA
BRANKA BOJANA BOJANA K SLAVK
O
25
Raspored je završen3/19/2015
12
18
Vlcek
5
CUTURA VUKOVIC JOVICIC MOKAN BRANKO PATARCI ORCIC ORCIC
VLADAN ZVONKO BRANKA
C JUHAS BOJANA BOJANA
SILVIJA
32
Pe
11
NINKOVI PATARCI DUVNJA ORCIC ORCIC TIKVICKI
C VERIC C JUHAS K SLAVK BOJANA BOJANA ALEKSA
A
SILVIJA
O
NDRA
MARKOVI TIKVICKI NEMCEV
CGRADJ
ZORAN
5
Sr
10
CUTURA NINKOVI CUTURA PAPIC TIKVICKI MURENJI
VLADAN C VERIC VLADAN JASMINA ALEKSA MACAS
A
NDRA
Po
Ut
9
44
28
28
44
44
Vlcek
NEMCEV
SUZANA
5
45
aSc Raspored
G16
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : LASLO ARANKA
18
7
8
GARAI JOZEF
Če
Kovac
ENG
Caba
BASIC
PALKOVI
C KLAUD
IJA
45
18
21
18
14
21
PATARCIC
DEK
JUHAS
SILVIJA
1C
18
FS4
18
VERMES TIKVICKI Trbovic VARGA VARGA NEMCEV
OLGA
LIDIJA TOLJAGI MERCED MERCED SUZANA
C Natalija
ES
ES
18
18
POCIK
GRADJ
27
ANDRAS
KOVAC
VER K
5
GEZA
PATARCIC
HIDRO
JUHAS
SILVIJA
JUHAS
KER
DAMJANOVI
C OLGA
17
18
Kovac
ENG
Caba
1C
SAKALAS
NEM
SAROLTA
47
Raspored je završen3/19/2015
13
LASLO CERVENAK JOZEF NADJ VERMES
ARANKA
CONGOR OLGA
18
18
18
18
PATARCI VERMES PATARCI LASLO ARANKA
NADJ
C JUHAS OLGA C JUHAS
CONGOR
SILVIJA
SILVIJA
18
Pe
12
KER
1C
Sr
11
RAFAI DJULA
18
Ut
10
TIKVICKI TIKVICKI MURENJI NEMCEV
LIDIJA
LIDIJA MACAS SUZANA
HIDRO
RAD-MOL
Po
9
5
3
VARGA
MERCED
ES
JUHAS
DAMJANOVIC
OLGA
40
3
1B
FS4
Trbovic BASIC
TOLJAGI PALKOVI
C Natalija C KLAUD
IJA
Vlcek
40
40
5
aSc Raspored
S17
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : VUKOVIC ZVONKO
44
7
8
9
10
11
12
13
14
KRCELIC IGOR
Po
RAD-STOL
Ut
KRTINIC VUKOVIC JUHAS
DIJANA ZVONKO DAMJAN
OVIC
OLGA
BABIC JASMINA
TIKVICKI
ALEKSA
NDRA
FS1
44
44
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
45
Sr
PAPIC
PAPIC
ORCIC VUKOVIC ORCIC KRTINIC SUHAJD
JASMINA JASMINA BOJANA ZVONKO BOJANA DIJANA A ZITA
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
MARKOVI
CGRADJ
ZORAN
5
44
MILANOVIC
ZORAN
Če
1A
Pe
22
44
FS1
44
44
JUHAS POPOVIC BABIC
BABIC POPOVIC
DAMJAN SOFIJA JASMINA JASMINA SOFIJA
OVIC
OLGA
5
28
28
28
28
POPOVIC VUKOVIC BABIC TIKVICKI KRTINIC BABIC
SOFIJA ZVONKO JASMINA ALEKSA DIJANA JASMINA
NDRA
1C
Raspored je završen3/19/2015
44
1C
44
44
44
44
aSc Raspored
TON19
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : PAVIC VEDRANA
33
7
8
9
10
ORCIC
BOJANA
Kovac
ENG
Caba
27
Po
11
2
2
RAZNATOVIC NENAD
RAD-TAP
2. grupa
MARKOVI
CGRADJ
ZORAN
5
MILANOVIC
1. grupa
ZORAN
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
1A
23
1. grupa
33
MILANOVIC
2. grupa
ZORAN
1A
33
3
3
33
Vlcek
1. grupa
5
32
Vlcek
5
PAPIC
PAPIC
2. grupa JASMINA
2. grupa
JASMINA
21
PAVIC POPOVIC
1. grupa VEDRAN SOFIJA
21
A
21
33
MOKAN RODIC RODIC ORCIC MARAVIC
VESNA NEDELJK NEDELJK BOJANA SUZANA
O
O
SAKALAS
NEM
SAROLTA
47
Raspored je završen3/19/2015
2
MOKAN POPOVIC BABIC
VESNA SOFIJA JASMINA
45 KOTUR SVETLANA
2. grupa
IVKOVIC
VER
31
32
PRAV
1C
DARKO
BERENJI ZITA KOTUR SVETLANA
1. grupa
Pe
FS2
HORVAT MLADEN
CRTAONA
Če
14
POPOVIC BABIC
BABIC
SOFIJA JASMINA JASMINA
1. grupa
Sr
13
Kovac MARAVIC PAVIC
PAVIC RODIC
ENG
VEDRAN NEDELJK Caba
SUZANA VEDRAN
2
A
O
A
33
Ut
12
32
32
32
32
FS2
aSc Raspored
GFT110
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
JAKOVLJEV NATALIJA
1. grupa
Po
RAC-DIZAJN
5
6
Od. starešina : ZORAJE TIHOMIR
2
7
8
9
10
11
12
13
14
ZORAJE KRTINIC ZORAJE
TIHOMIR DIJANA TIHOMIR
LASLO ARANKA
21
1C
2. grupa
17
RAC-DIZAJN
LASLO ARANKA ARANCIC DJENDJI
1. grupa
1. grupa
1B
Ut
33
MURENJI
2. grupa
LEONARD
2
NADJ VERMES KALMAN KALMAN
CONGOR OLGA
ZITA
ZITA
FS4
2
2
2
ZORAJE ZORAJE TIKVICKI TIKVICKI KALMAN SUHAJD NEMCEV
TIHOMIR TIHOMIR LIDIJA
LIDIJA
ZITA
A ZITA SUZANA
Sr
47
Če
2
2
2
2
2
2
BASIC VERMES TIKVICKI POCIK
GRADJ ZORAJE NADJ
2
PALKOVI OLGA
LIDIJA ANDRAS
TIHOMIR CONGOR
KOVAC C KLAUD
VER KAT
5
GEZA
IJA
2
2
2
2
FS4
SAKALAS
NEM
SAROLTA
Pe
ZORAJE BASIC NEMCEV KRTINIC
TIHOMIR PALKOVI SUZANA DIJANA
47
C KLAUD
IJA
HALASI HALASI
ENG
ENG
AGNES
AGNES
2
Raspored je završen3/19/2015
2
2
2
2
2
LASLO ARANKA
2. grupa
1B
aSc Raspored
TPA111
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : JOVICIC BRANKA
26
7
8
MILANOVIC
prva
ZORAN
VUKOVIC
ZVONKO
1A
Po
Sr
10
11
12
druga
26
26
FS2
26
7
26
5
26
Vlcek
PAPIC
JASMINA
26
5
26
HALASI JOVICIC JOVICIC
ENG
AGNES
BRANKA BRANKA
Vlcek
NEMCEV
SUZANA
26
5
26
26
MARKOVI
CGRADJ
ZORAN
7
7
26
26
21
SAKALAS
NEM
SAROLTA
47
Raspored je završen3/19/2015
26
JOVICIC MURENJI SEKULIC CERVENAK JOZEF BUNGIN
prva
BRANKA MACAS IVANA
KULUNCI
26
C VESNA
MILANOVIC
BUNGIN BUNGIN
druga
druga KULUNCI
druga
ZORAN
KULUNCI
26
21
21 C VESNA
26
1A
22 C VESNA
22
SARCEVIC
Vlcek BUNGIN BUNGIN BUNGIN
VER KAT VUKOVIC KOVAC KOVAC
VJEKOSLAV
45 ZVONKO GEZA GEZA
prva
prva
KULUNCI
KULUNCI KULUNCI
26
26
C
VESNA
C
VESNA
C VESNA
SEKULIC HALASI POCIK JOVICIC POCIK
ENG
IVANA AGNES
ANDRAS BRANKA ANDRAS
Pe
14
MARKOV MARKOV NEMCEV SEKULIC PAPIC
IC ZORA IC ZORA SUZANA IVANA JASMINA
N
N
26
26
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
Če
13
SANTRAC VERA
FS1
Ut
9
26
aSc Raspored
GFT113
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : KRNAJSKI LJILJANA
27
7
8
MEDVE
ENG
AGNES
Po
9
10
11
12
13
14
GARIC ZELJKO
1. grupa
40
CRTAONA
MILODANOVIC SRDJAN
2. grupa
RAD-TAP
Ut
KRNAJS BABIC MURENJI KRNAJS MOKAN SEKULIC Trbovic Trbovic
KI LJILJA IVANA MACAS KI LJILJA VESNA IVANA TOLJAGI TOLJAGI
NA
NA
C Natalija C Natalija
27
Sr
27
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
45
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
21
27
27
27
27
27
ORCIC BOJANA MARAVIC PAPIC DOROSL DOROSL MOKAN
SUZANA JASMINA OVACKI OVACKI VESNA
MIODRA MIODRA
G
G
27
FS3
27
27
27
27
MARKOVI MARAVIC PAPIC
CGRADJ
ZORAN
7
Če
Pe
SEKULIC BABIC MILODAN MILODAN MEDVE
grupa 1.OVIC
grupa
ENG
IVANA
AGNES
SUZANA JASMINA IVANA 1.
OVIC
27
32
27
SRDJAN
SRDJAN
MILODAN BABIC
2.OVIC
grupa 2.
grupa
IVANA
FS1
27
27
27
32
27
SRDJAN
MILANOVIC
Trbovic KRNAJS
1. grupa
ZORAN
TOLJAGI KI LJILJA
1A
C Natalija
NA
SAKALAS
LASLO ARANKA
NEM
2. grupa
SAROLTA
47
Raspored je završen3/19/2015
27
27
1B
aSc Raspored
AT21
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
22
Sr
Pe
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2. grupa
22
22
23
22
22
41
ODRI
DJURAS MURENJI RODIC KRNAJS RODIC TIKVICKI JUHAS GRADJ
28
GEORG
ENG
ALEKSA
EVIC LEONAR NEDELJK KI LJILJA NEDELJK
DAMJAN
SARCEVIC
22
NDRA
KORNELI
D
O
NA
O
OVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
5
JA
OLGA
IVKOVIC
VER
FS3
22
22
22
22
22
PRAV
1C
DARKO
JOVICIN DRAZEN
PATARCI DJURAS
KRNAJS
1. grupa
C JUHAS EVIC
KI LJILJA
23
SILVIJA KORNELI
NA
JA
DASIC
TUMBAS MIRA
2. grupa
2. grupa
LJUBICA
22
Raspored je završen3/19/2015
5
RODIC TUMBAS JOVICIC MOKAN BRANKO JOVICIC
1. grupa
NEDELJK MIRA BRANKA
BRANKA
45
O
JUHAS
2. grupa
DAMJANOVIC
22
22
22
26
22
OLGA
JUHAS
PATARCI PATARCI JOVICIC TIKVICKI
ENG
1.
grupa
ALEKSA
DAMJANOVIC
C JUHAS C JUHAS BRANKA
22
5
NDRA
OLGA
SILVIJA SILVIJA
MOKAN BRANKO
SAKALAS
2. grupa
NEM
SAROLTA
22
Če
4
TUMBAS MIRA
MURENJI TUMBAS DASIC
1. grupa
1. grupa
LEONAR MIRA LJUBICA
22
22
D
JOVICIN DRAZEN
Po
Ut
3
Od. starešina : TUMBAS MIRA
22
FS2
22
22
22
aSc Raspored
AT22
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
3
4
FS3
18
TIKVICKI ERDELJI HALASI
ENG
LIDIJA SILARD AGNES
41
Ut
41
3
VARGA DJURAS
MERCED EVIC
ES
KORNELI
JA
41
Pe
7
8
9
10
11
12
13
14
41
41
HALASI KRTINIC PATARCI BASIC
AGNES DIJANA C JUHAS PALKOVI
SILVIJA C KLAUD
IJA
41
41
2. grupa
40
41
ERDELJI SILARD
1. grupa
17
DE NEGRI MARIO
41
40
SAKALAS
NEM
SAROLTA
41
BASIC KELEME
IBOLJA
PALKOVI NGRADJ
22
KOVAC C KLAUD
VER KAT
5
GEZA
IJA
2. grupa
FS2
41
23
ARANCIC ARANCIC TIKVICKI PATARCI HUSAK VARGA
DJENDJI DJENDJI LIDIJA C JUHAS HOF MERCED
SILVIJA ILONA
ES
41
Raspored je završen3/19/2015
41
41
CERVENAK JOZEF PATARCI HALASI HUSAK HOF ILONA
1. grupa
ENG
1. grupa
C JUHAS AGNES
41
41
45
SILVIJA
HUSAK HOF ILONA
ERDELJI SILARD
2. grupa
Če
6
DE NEGR ERDELJI SILARD DJURAS TIKVICKI VARGA KRTINIC
grupa
1. grupa
I1.MARIO
EVIC
LIDIJA MERCED DIJANA
41
41
KORNELI
ES
JA
DE NEGR
CERVENAK JOZEF
grupa
2. grupa
I2.MARIO
41
Sr
5
Od. starešina : HALASI AGNES
41
41
41
41
41
41
aSc Raspored
VT23
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
JOVICIN DRAZEN SAROVIC SAROVIC SANTRA SANTRA
1. grupa
STELA STELA C VERA C VERA
23
Po
28
28
PAPIC SUHAJD MAHMUT
JASMINA A ZITA I IRFAN
28
TUMBAS MIRA
28
Od. starešina : NINKOVIC VERICA
28
7
8
9
10
11
12
13
14
VUKAJLOVIC
DRAGAN
RAD-KER
SAROVIC MAHMUT
STELA I IRFAN
Ut
28
Sr
28
28
28
28
FS2
41
28
28
28
28
28
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
SANTRA PAPIC
NADJ NINKOVI MURENJI KRNAJS HORVAT MLADEN
C VERA JASMINA CONGOR C VERIC LEONAR KI LJILJA
A
D
NA
28
Raspored je završen3/19/2015
28
ODRI
MURENJI MAHMUT KRNAJS MAHMUT NINKOVI NINKOVI GRADJ
28
GEORG
LEONAR I IRFAN KI LJILJA I IRFAN C VERIC C VERIC
D
NA
A
A
28
Pe
28
HALASI HALASI
NINKOVIC VERICA NINKOVI NADJ
ENG
ENG
AGNES
C VERIC CONGOR AGNES
28
28
A
JOVICIN DRAZEN
SAKALAS
2. grupa
NEM
SAROLTA
23
Če
28
28
FS1
28
28
28
RAD-TAP
aSc Raspored
G25
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : TEKENJES ARON
40
7
8
9
10
11
12
13
14
VUKAJLOVIC DRAGAN
1. grupa
RAD-MON
Po
SAVIC LUKA
2. grupa
RAD-MON
VUKAJLOVIC DRAGAN
1. grupa
RAD-MON
Ut
SAVIC LUKA
2. grupa
RAD-MON
Sr
JUHAS TODIC
NADJ DUVNJA TEKENJE MARKOV
DAMJAN DUSANK CONGOR K SLAVK S ARON IC ZORA
OVIC
A
O
N
OLGA
5
Če
Pe
Raspored je završen3/19/2015
40
FS3
40
40
40
Kovac
ENG
Caba
33
SAKALAS
NEM
SAROLTA
41
ODRI
KRTINIC KRTINIC DUVNJA MARKOV JUHAS TEKENJE GRADJ
28
GEORG
DIJANA DIJANA K SLAVK IC ZORA DAMJAN S ARON
SARCEVIC
O
N
OVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
5
OLGA
IVKOVIC
VER
40
40
40
40
2
40
PRAV
1C
DARKO
TODIC TEKENJE TEKENJE TODIC TODIC
Kovac
NADJ
1. grupa S1.ARON
grupa S ARON DUSANK
1. grupa DUSANK
1. grupa
ENG CONGOR
DUSANK
Caba
40
21
40
40
40
A
A
A
TEKENJE TODIC
SANTRAC VERA
grupa DUSANK
2. grupa
2. grupa
S2.ARON
40
FS1
21
40
21
A
aSc Raspored
GI27
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
Po
RAD-MOL
25
18
18
10
11
12
13
14
22
25
25
25
25
25
25
FS3
25
SAKALAS
NEM
SAROLTA
41
ODRI
HORVAT KRNAJS KOVACE MOKAN BRANKO MARKOV GRADJ
28
GEORG
MLADEN KI LJILJA
VIC
IC ZORA
NA
NIKOLA
N
47
47
47
47
SARCEVIC
VER K
VJEKOSLAV
5
IVKOVIC
VER P
1C
DARKO
47
KOVACE KOVACE NINKOVI DASIC
NADJ
DASIC JUHAS JUHAS
VIC
VIC
C VERIC LJUBICA CONGOR LJUBICA DAMJAN DAMJAN
NIKOLA NIKOLA
A
OVIC
OVIC
OLGA
OLGA
47
Raspored je završen3/19/2015
9
MEDVE KOVACE
NINKOVI NINKOVI SAROVIC NADJ
ENG
C VERIC C VERIC STELA CONGOR AGNES
VIC
25
A
A
NIKOLA
25
Pe
8
PAPIC
PAPIC SAROVIC DASIC KRNAJS
JASMINA JASMINA STELA LJUBICA KI LJILJA
NA
Ut
Če
7
MEDVE SAROVIC MARKOV NINKOVI
ENG
AGNES
STELA IC ZORA C VERIC
18
N
A
GARAI JOZEF
Sr
6
Od. starešina : DASIC LJUBICA
47
47
47
FS1
47
3
3
aSc Raspored
TPA28
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
25
FS4
26
5
5
26
26
SaBADO SaBADO CERVEN CERVENAK JOZEF
S Emeke S Emeke AK JOZE
F
26
Če
5
TIKVICKI NEMCEV TIKVICKI KRTINIC BASIC
LIDIJA SUZANA LIDIJA DIJANA PALKOVI
C KLAUD
IJA
5
Sr
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SaBADOS Emeke SaBADO DJURAS VERMES VARGA TIKVICKI
S Emeke EVIC
OLGA MERCED LIDIJA
KORNELI
ES
JA
25
Ut
3
Od. starešina : SaBADOS Emeke
26
26
26
26
3
28
Vlcek
Vlcek
5
5
Kovac
Caba
26
SAKALAS
NEM
SAROLTA
41
NEMCEV VARGA VARGA KRTINIC BASIC DJURAS SaBADO KELEME
GRADJ
22
SUZANA MERCED MERCED DIJANA PALKOVI EVIC S Emeke N IBOLJA
KOVAC
ES
ES
C KLAUD KORNELI
VER KAT
31
GEZA
IJA
JA
26
26
26
26
VERMES SaBADO SaBADOS Emeke
OLGA S Emeke
26
Kovac
Caba
FS4
26
SUHAJD SaBADO
A ZITA S Emeke
Pe
26
Raspored je završen3/19/2015
26
26
26
26
26
aSc Raspored
TON29
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : KOTUR SVETLANA
33
7
8
9
10
11
12
13
14
RAZNATOVIC NENAD
1. grupa
Po
CRTAONA
CERVENAK JOZEF POPOVIC SOFIJA
2. grupa
33
2. grupa
33
DASIC LJUBICA
2. grupa
17
DASIC LJUBICA
KRTINIC NEMCEV KRTINIC
DIJANA SUZANA DIJANA
Ut
KOTUR
SVETLAN
A
1. grupa
17
KOTUR SVETLANA
33
Kovac
Caba
Kovac
Caba
33
2. grupa
33
MAHMUT MAHMUT MARAVIC
I IRFAN I IRFAN SUZANA
Sr
33
KOVAC
GEZA
33
33
33
33
33
FS1
SAKALAS
NEM
SAROLTA
41
LEBOVIC
GRADJ
SVETLANA
21
KOVAC NEMCEV MAHMUT MARAVIC
GEZA SUZANA I IRFAN SUZANA
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
Če
5
33
33
33
33
FS3
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
KOTUR SVETLANA CERVENAK JOZEF POPOVIC SOFIJA POPOVIC POPOVIC
1. grupa
1. grupa
1. grupa
SOFIJA SOFIJA
Pe
33
33
HORVAT MLADEN
2. grupa
RAD-TAP
Raspored je završen3/19/2015
33
33
33
aSc Raspored
GFT210
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : VERMES OLGA
18
7
8
9
10
11
12
13
14
Tosenberger Petar
dor
RAD-DOR
Po
SATMAR KRISTINA
foto
RAD-FOTO
Ut
SATMAR SATMAR SUHAJD TIKVICKI NEMCEV BASIC MURENJI JOVICIC
dor
dor
KRISTIN
KRISTIN
A ZITA
LIDIJA SUZANA PALKOVI MACAS BRANKA
18
18
A
A
C KLAUD
IJA
32
Sr
Če
SATMAR SATMAR
foto
foto
KRISTIN
KRISTIN
18
18
A
A
Kovac
BASIC
ENG
Caba
PALKOVI
18 C KLAUD
IJA
26
21
26
18
Kovac
ENG
Caba
18
18
FS4
18
SAKALAS
NEM
SAROLTA
41
VARGA VARGA NEMCEV JOVICIC KELEME
GRADJ
22
MERCED MERCED SUZANA BRANKA N IBOLJA
KOVAC
ES
ES
VER K
31
GEZA
18
18
18
18
SUHAJD VERMES SATMAR VERMES TIKVICKI NADJ TIKVICKI VARGA
A ZITA
OLGA KRISTIN OLGA
LIDIJA CONGOR LIDIJA MERCED
A
ES
18
Raspored je završen3/19/2015
32
SATMAR SATMAR NADJ VERMES
KRISTIN KRISTIN CONGOR OLGA
A
A
18
Pe
18
18
18
18
18
FS1
18
18
aSc Raspored
GFT 212
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
7
Od. starešina : ZELENIKA ALEKSANDRA
44
8
9
10
11
12
13
14
BABIC IVANA
foto
Po
DOROSLOVACKI MIODRAG
sta
RAD-STA
Ut
TUCIC
TUCIC ALACAN ALACAN
MIROSLA MIROSLA JOLAN JOLAN
V
V
1C
Sr
44
44
44
BABIC
IVANA
44
21
FS4
21
RAZNAT SEKULIC SEKULIC MEDVE CUTURA CUTURA Trbovic
ENG
OVIC
IVANA
IVANA AGNES
VLADAN VLADAN TOLJAGI
44
NENAD
C Natalija
44
44
44
44
44
44
MARKOVI
CGRADJ
ZORAN
27
NEMCEV ZELENIK RAZNAT NEMCEV Trbovic
SUZANA A ALEKS OVIC SUZANA TOLJAGI
ANDRA NENAD
C Natalija
Če
44
44
44
44
BABIC
PAPIC SEKULIC MEDVE PAPIC
ENG
foto
AGNES
JASMINA IVANA
JASMINA IVANA
44
Pe
44
Raspored je završen3/19/2015
CUTURA VUKOVIC MURENJI
VLADAN ZVONKO MACAS
44
44
44
44
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
5
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
BABIC VUKOVIC
foto
IVANA
ZVONKO
44
DOROSLO DOROSLO
VACKI
VACKI
sta
sta
MIODRAG
MIODRAG
5
5
FS4
aSc Raspored
GFT213
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
MEDVE
AGNES
Vlcek
21
5
Po
Ut
RODIC
NEDELJK
O
26
4
5
6
GARIC ZELJKO
1. grupa
26
21
21
9
10
11
12
13
14
FS3
PAPIC ALACAN ALACAN
JASMINA JOLAN JOLAN
MILODANOVIC
2. grupa
SRDJAN
5
45
5
44
MITROVIC TAMARA
RODIC BABIC
NEDELJK IVANA
O
1. grupa
RAC-PRIPREMA
TUCIC MIROSLAV
21
Brajko
Sanja
Brajko
Sanja
Če
3
3
3
FS3
Pe
3
3
5
26
21
2. grupa
RAC-PRIPREMA
LEBOVIC
GRADJ
SVETLANA
21
DOROSL DJURAS MOKAN RODIC
OVACKI
EVIC
VESNA NEDELJK
MIODRA KORNELI
O
G
JA
PAPIC
BABIC
JASMINA IVANA
Raspored je završen3/19/2015
8
HORVAT Trbovic Trbovic DJURAS
MLADEN TOLJAGI TOLJAGI EVIC
C Natalija C Natalija KORNELI
JA
21
Sr
7
Od. starešina : PAPIC JASMINA
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
5
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
MEDVE MOKAN DOROSL Trbovic
AGNES VESNA OVACKI TOLJAGI
MIODRA C Natalija
G
3
3
5
5
aSc Raspored
GFT215
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
44
BABIC
IVANA
Ut
21
NADJ
CONGOR
Vlcek
FS1
5
7
8
9
10
11
12
13
14
GARIC GARIC MILODAN KOVACE
ZELJKO ZELJKO OVIC
VIC
SRDJAN NIKOLA
5
5
BABIC
TUCIC
PAPIC
IVANA MIROSLA JASMINA
V
21
21
21
21
21
GARIC ZELJKO
1. grupa
21
21
21
RAZNATOVIC
1. grupa
NENAD
CRTAONA
21
21
21
21
FS3
21
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
RAZNATOVIC NENAD
21
21
1. grupa
RAD-FOTO
CRTAONA
SUHAJDA ZITA
MITRIC MIRJANA
2. grupa
CRTAONA
Raspored je završen3/19/2015
6
DOROSL DOROSL TUCIC MOKAN KOVACE KOVACE
OVACKI OVACKI MIROSLA VESNA
VIC
VIC
MIODRA MIODRA
V
NIKOLA NIKOLA
G
G
21
Pe
5
ODRI
PAVIC
GARIC MILODAN PAVIC TIKVICKI TIKVICKI NADJ
GRADJ
40
GEORG
VEDRAN ZELJKO OVIC VEDRAN ALEKSA ALEKSA CONGOR
A
SRDJAN
A
NDRA
NDRA
21
Če
4
HORVAT MLADEN
2. grupa
Sr
3
Od. starešina : KOVACEVIC NIKOLA
21
2. grupa
RAD-FOTO
PAVIC
VEDRAN
A
44
aSc Raspored
AT31
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : MURENJI LEONARD
22
7
8
9
10
MILOVANOVIC
1. grupa
STANKO
Po
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
42
22
12
23
TEKENJE SEKULIC
S ARON IVANA
Ut
28
28
13
14
MILOVAN SEKULIC
OVIC
IVANA
STANKO
MOKAN BRANKO
2. grupa
Sr
11
22
22
SAKALAS
NEM
SAROLTA
21
MURENJI
1. grupa
LEONARD
JOVICIN DRAZEN
JOVICIN DRAZEN
MURENJI
2. grupa
LEONARD
17
2. grupa
23
1. grupa
23
17
ODRI VUKOVIC ORCIC SANTRA ORCIC ORCIC
TIKVICKI MOKAN GRADJ
3
GEORG
ENG
1. grupa
ALEKSA
BRANKO
ZVONKO BOJANA C VERA BOJANA BOJANA
22
NDRA
IVKOVIC
VER
FS1
22
22
22
PRAV
5
DARKO
TIKVICKI SANTRA MILOVAN SEKULIC LEBOVIC SAROVIC VUKOVIC
ENG
1. VERA
grupa 1.OVIC
grupa
ALEKSA
C
IVANA SVETLAN STELA ZVONKO
22 STANKO
21
NDRA
A
MILOVAN SANTRA
2.OVIC
grupa C
2. VERA
grupa
22
22
22
FS2
21
22
STANKO
26
Če
Pe
MOKAN MILOVAN MURENJI SAROVIC SAROVIC ORCIC
VESNA
OVIC LEONAR STELA STELA BOJANA
STANKO
D
21
Raspored je završen3/19/2015
22
22
22
22
22
ORCIC
2. grupa
BOJANA
22
aSc Raspored
AT32
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : HUSAK HOF ILONA
31
7
8
9
10
SAROVIC HALAPI
STELA
DORA
Po
31
Ut
HUSAK DE NEGR DE NEGR
1.HOF
grupa I 1.
grupa I IBOLJA
IBOLJA
27
31
ILONA
DE NEGR HUSAK
grupa 2.HOF
grupa
I 2.
IBOLJA
31
31
27
ILONA
13
14
SAKALAS
nem
SAROLTA
21
31
31
31
31
31
FS2
31
KOVACE KOVACE ERDELJI SILARD ERDELJI VARGA VARGA
1. grupa
VIC
VIC
SILARD MERCED MERCED
17
NIKOLA NIKOLA
ES
ES
DE NEGRI MARIO
31
Če
MEDVE
AGNES
Pe
1C
Raspored je završen3/19/2015
12
VARGA KOVACE HUSAK TEKENJE TEKENJE MEDVE
NADJ
HUSAK
MERCED
VIC
HOF
S ARON S ARON AGNES CONGOR HOF
ES
NIKOLA ILONA
ILONA
31
Sr
31
11
31
2. grupa
23
31
31
31
POCIK CERVEN HUSAK
HUSAK
NADJ
GRADJ AK JOZE
1.HOF
grupa
ANDRAS
HOF CONGOR
1C
31
ILONA
F
ILONA
KOVAC
HUSAK
VER
KAT
2.HOF
grupa
GEZA
31
31
FS2
31
31
ILONA
HUSAK HUSAK SAROVIC DE NEGRI MARIO ERDELJI SILARD
1. grupa
1. grupa
HOF
HOF
STELA
23
31
ILONA
ILONA
ERDELJI SILARD DE NEGRI MARIO
31
31
31
2. grupa
31
2. grupa
23
aSc Raspored
VT33
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : MAHMUTI IRFAN
42
7
OKANOVI
C SVETO
MIR
8
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
42
42
42
12
13
14
42
42
42
42
42
42
42
42
42
FS4
ODRI KRTINIC KRTINIC DJURAS SANTRA
OKANOVI MAHMUT GRADJ
3
GEORG
C SVETO I IRFAN
DIJANA DIJANA
EVIC
C VERA
MIR
KORNELI
JA
IVKOVIC
VER
42
42
42
42
FS4
42
PRAV
5
DARKO
DASIC JOVICIN DRAZEN DASIC LJUBICA
1. grupa
1. grupa
LJUBICA
Če
42
23
17
DASIC LJUBICA
JOVICIN DRAZEN
2. grupa
2. grupa
17
23
SANTRA
C VERA
42
PATARCI
C JUHAS
SILVIJA
42
NINKOVI MILOVAN KRNAJS TIKVICKI MAHMUT MAHMUT
C VERIC OVIC KI LJILJA ALEKSA I IRFAN I IRFAN
A
STANKO
NA
NDRA
42
Raspored je završen3/19/2015
11
KRTINIC LEBOVIC MAHMUT MILOVAN LEBOVIC MAHMUT
DIJANA SVETLAN I IRFAN
OVIC SVETLAN I IRFAN
A
STANKO
A
42
5
Pe
10
KRNAJS PATARCI NINKOVI SANTRA SANTRA TIKVICKI DJURAS
KI LJILJA C JUHAS C VERIC C VERA C VERA ALEKSA EVIC
NA
SILVIJA
A
NDRA KORNELI
JA
Ut
Sr
9
42
42
42
42
42
aSc Raspored
GI34
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : Kovac Caba
25
7
8
9
10
KALMAN TEKENJE TEKENJE HALAPI
ZITA
S ARON S ARON DORA
11
Kovac
Caba
Po
25
GARAI JOZEF
25
ALACAN ALACAN
JOLAN JOLAN
Ut
RAD-MOL
GARAI JOZEF
44
TEKENJE
S ARON
Sr
25
25
14
HUSAK PAVIC
HOF VEDRAN
ILONA
A
25
25
Kovac
ENG
Caba
25
44
HALAPI
DORA
KOVAC
25
GEZA
33
5
POCIK VUKOVIC PAVIC HUSAK KALMAN KALMAN
GRADJ
1C ZVONKO VEDRAN HOF
ANDRAS
ZITA
ZITA
A
ILONA
Če
FS1
Kovac
ENG
Caba
25
BASIC VUKOVIC HUSAK
PALKOVI ZVONKO HOF
C KLAUD
ILONA
IJA
25
Raspored je završen3/19/2015
13
VER KAT
RAD-MOL
Pe
25
12
FS2
25
25
25
25
25
HUSAK BASIC ALACAN
HOF PALKOVI JOLAN
ILONA C KLAUD
IJA
25
25
25
aSc Raspored
G35
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : MOKAN BRANKO
40
7
8
DJURAS
EVIC
KORNELI
JA
Po
11
12
IVANA
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
42
40
PAVIC
C VERIC C VERIC VEDRAN
A
A
A
40
40
40
13
14
Kovac
ENG
Caba
Kovac
ENG
Caba
40
40
SAKALAS
NEM
SAROLTA
21
NINKOVI
grupa
C1.VERIC
25
A
OKANOVI OKANOVI OKANOVI DJURAS SEKULIC PAVIC
C SVETO C SVETO C SVETO EVIC
IVANA VEDRAN
MIR
MIR
MIR KORNELI
A
JA
NINKOVI
grupa
C2.VERIC
40
40
40
FS1
40
40
25
A
SAVIC LUKA
MOKAN
1. grupa
BRANKO
Ut
Sr
10
MARKOVI SEKULIC NINKOVI NINKOVI
CGRADJ
ZORAN
27
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
FS3
9
RAD-MON
VUKAJLOVIC DRAGAN
2. grupa
RAD-MON
40
SAVIC LUKA
1. grupa
Če
RAD-MOL
VUKAJLOVIC DRAGAN
2. grupa
RAD-MON
SAVIC LUKA
1. grupa
Pe
RAD-MOL
VUKAJLOVIC DRAGAN
2. grupa
RAD-MON
Raspored je završen3/19/2015
aSc Raspored
G36
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
Po
Ut
5
6
Od. starešina : DE NEGRI MARIO
28
7
8
9
10
11
12
JUHAS
JUHAS
VERMES PAVIC
PAVIC
DAMJANO
GRADJ
KER
KER
OLGA VEDRAN VEDRAN DAMJANO
VIC18
OLGA VIC18
OLGA
2
A
A
PATARCI PATARCI
C DEKO
JUHAS C DEKO
JUHAS
28
28
28
28
SILVIJA
SILVIJA
MEDVE AGNES DE NEGR HUSAK KOVACE
ENG
I MARIO
HOF
VIC
42
ILONA NIKOLA
KOVACE
VIC
NIKOLA
27
25
25
25
28
HUSAK
HOF
ILONA
13
14
SAKALAS
NEM
SAROLTA
21
HUSAK
NADJ
HOF CONGOR
ILONA
25
FS3
NADJ KELEME KALMAN DE NEGR KALMAN DE NEGR DE NEGR
CONGOR N IBOLJA ZITA
I MARIO
ZITA
I MARIO I MARIO
Sr
KOVAC
VER
KAT
GEZA
25
FS1
28
28
28
28
28
28
RAFAI DJULA
KER
Če
GARAI JOZEF
DEKO
RAFAI DJULA
KER
Pe
GARAI JOZEF
DEKO
Raspored je završen3/19/2015
aSc Raspored
S38
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : CIROVIC DRAGAN
7
8
9
10
11
12
13
14
SARCEVIC
CUTURA VJEKOSLAV
VER KAT CUTURA MAHMUT KOTUR KOTUR
42
VLADAN
VLADAN I IRFAN SVETLAN SVETLAN
A
A
33
MARKOVI
CGRADJ
ZORAN
27
33
33
33
33
KRCELIC IGOR
SAKALAS
NEM
SAROLTA
21
POPOVIC POPOVIC
SOFIJA SOFIJA
Ut
RAD-STOL
33
KRCELIC IGOR
33
BABIC
BABIC
JASMINA JASMINA
Sr
RAD-STOL
BERENJI ZITA
1. grupa
Če
23
40
40
FS1
40
40
VUKOVIC TIKVICKI BABIC TIKVICKI JOVICIC JOVICIC MAHMUT
ENG
ENG
ZVONKO ALEKSA
JASMINA ALEKSA
BRANKA BRANKA I IRFAN
18
18
NDRA
NDRA
FS2
Raspored je završen3/19/2015
33
CIROVIC LEBOVIC KOTUR VUKOVIC BABIC
BABIC
DRAGAN SVETLAN SVETLAN ZVONKO JASMINA JASMINA
A
A
25
Pe
33
18
18
18
18
aSc Raspored
TON39
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
Po
6
7
Od. starešina : POPOVIC SOFIJA
32
8
9
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
42
10
11
32
32
32
2. grupa
FS3
33
23
MARKOVI
CGRADJ
ZORAN
22
Sr
32
KRCELIC IGOR
1. grupa
RAD-STOL
32
32
RODIC KOTUR KOTUR POPOVIC POPOVIC
NEDELJK SVETLAN SVETLAN SOFIJA SOFIJA
O
A
A
33
32
32
33
32
HALASI
AGNES
BABIC JASMINA
POPOVIC SOFIJA KOTUR SVETLANA
2. grupa
32
2. grupa
32
1. grupa
23
2. grupa
33
JOVICIN DRAZEN POPOVIC SOFIJA
1. grupa
33
32
BABIC JASMINA MARAVIC
1. grupa
SUZANA
33
KRCELIC IGOR
2. grupa
RAD-STOL
Raspored je završen3/19/2015
14
KOTUR SVETLANA POPOVIC PAVIC
PAVIC
1. grupa
SOFIJA VEDRAN VEDRAN
32
A
A
JOVICIN DRAZEN
Ut
Pe
13
RODIC RODIC HALASI MARAVIC BABIC JASMINA
NEDELJK NEDELJK AGNES SUZANA
O
O
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
Če
12
FS3
aSc Raspored
GFT310
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
7
Od. starešina : NEMCEV SUZANA
45
8
9
10
12
13
14
VERMES NEMCEV VUKOVIC KOVACE SUHAJD SUHAJD SUHAJD
GRADJ
2
OLGA
A grupa
ZITA
SUZANA ZVONKO
VIC
A ZITA A ZITA 1.
45
NIKOLA
Po
40
FS1
45
45
SUHAJD
2.
A grupa
ZITA
45
45
MITRIC MIRJANA
VERES
CABA
Ut
11
1. grupa
ZORAJE TIHOMIR
2. grupa
17
RAC-DIZAJN
MITRIC MIRJANA
1. grupa
Sr
ZORAJE TIHOMIR
RAC-DIZAJN
KOVAC
25
GEZA
VER KAT
2. grupa
RAC-DIZAJN
Če
KOVACE SUHAJD SATMAR SATMAR MEDVE KALMAN VUKOVIC SAROVIC
VIC
A ZITA KRISTIN KRISTIN AGNES
ZITA ZVONKO STELA
NIKOLA
A
A
44
Pe
45
45
45
45
FS3
3
SUHAJD MEDVE KALMAN KALMAN RADOVIC RADOVIC SAROVIC
A ZITA AGNES
ZITA
ZITA GORDAN GORDAN STELA
A
A
44
Raspored je završen3/19/2015
44
45
45
21
45
45
45
aSc Raspored
TPA311
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
7
Od. starešina : BUNGIN KULUNCIC VESNA
7
8
9
ODRI
SAROVIC GRADJ
HALASI
7
STELA GEORG
AGNES
Po
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
42
7
Ut
Sr
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
7
Raspored je završen3/19/2015
12
13
14
HALASI LEBOVIC MAHMUT MAHMUT MARAVIC
AGNES SVETLAN I IRFAN I IRFAN SUZANA
A
7
7
7
7
FS1
SECERO SaBADO
1. MIRA
grupa S1.Emeke
grupa
V
LEBOVIC BUNGIN BUNGIN SECERO
SVETLAN KULUNCI KULUNCI V MIRA
A
C VESNA C VESNA
SECERO
1. MIRA
grupa
V
7
7
7
7
21
SaBADO SECERO
grupa V
2. MIRA
grupa
S2.Emeke
21
7
7
SECERO
2. MIRA
grupa
V
7
SaBADO SaBADO LEBOVIC SAROVIC LEBOVIC
S Emeke S Emeke SVETLAN STELA SVETLAN
A
A
7
Pe
11
SECERO SECERO BUNGIN SECERO SECERO
1. grupa V
1. MIRA
grupa V MIRA
V MIRA V MIRA KULUNCI
26
7
C VESNA
SECERO BUNGIN
2. MIRA
grupa KULUNCI
2. grupa
V
7
7
7
7
26
C VESNA
7
Če
10
7
7
7
7
SaBADO BUNGIN BUNGIN BUNGIN MARAVIC MAHMUT SAROVIC
grupa KULUNCI
1. grupa KULUNCI KULUNCI SUZANA I IRFAN STELA
S1.Emeke
26 C VESNA
7
C VESNA C VESNA
BUNGIN SaBADO
2. grupa S2.Emeke
grupa
KULUNCI
7
7
FS3
7
7
7
26
C VESNA
aSc Raspored
GFT313
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
7
Po
Od. starešina : DOROSLOVACKI MIODRAG
5
8
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
42
9
10
11
12
KOVACE KRTINIC MARAVIC LEBOVIC
VIC
DIJANA SUZANA SVETLAN
NIKOLA
A
5
5
FS1
5
13
14
SAKALAS
nem
SAROLTA
21
TIKVICKI TIKVICKI
eng
eng
ALEKSA
ALEKSA
5
5
NDRA
NDRA
LEBOVIC KRTINIC KOVACE KOVACE DOROSL DOROSL MOKAN
SVETLAN DIJANA
VIC
VIC
OVACKI OVACKI VESNA
A
NIKOLA NIKOLA MIODRA MIODRA
G
G
Ut
3
3
5
5
5
5
5
LEBOVIC
DOROSLO DOROSLO
GRADJ MARAVIC VACKI
SVETLANA
VACKI
45
sta
sta
SUZANA
Sr
IVKOVIC
VER
PRAV
33
DARKO
FS2
KRTINIC MOKAN DOROSL
DIJANA VESNA OVACKI
MIODRAG
21 MIODRAG
21
MIODRA
G
Brajko
Brajko
dor
dor
Sanja
Sanja
25
25
45
45
3
RENCENJI RUDOLF
sta
Če
RAD-STA
ANDRIC ZARKO
Tosenberger Petar
dor
dor
RAD-DOR
RAD-DOR
RENCENJI RUDOLF
sta
Pe
RAD-STA
Tosenberger Petar
dor
RAD-DOR
Raspored je završen3/19/2015
aSc Raspored
GFT315
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
MITROVIC TAMARA
8
9
10
11
12
13
14
ZORAJE
TIHOMIR
1. grupa
RAC-PRIPREMA
Po
7
Od. starešina : LEBOVIC SVETLANA
42
SARCEVIC
VER K
VJEKOSLAV
42
Brajko Sanja
2. grupa
26
RAC-PRIPREMA
MITROVIC TAMARA
1. grupa
Ut
VERES CABA
2. grupa
RAC-PRIPREMA
PAVIC
PAVIC
VEDRAN VEDRAN
A
A
Sr
42
Če
42
Kovac LEBOVIC TUCIC LEBOVIC
GRADJ
SVETLANA
45
Caba SVETLAN MIROSLA
A
V
42
42
27
IVKOVIC
VER
PRAV
33
DARKO
RODIC RODIC DJURAS TUCIC
TUCIC
TUCIC LEBOVIC
NEDELJK NEDELJK EVIC MIROSLA MIROSLA MIROSLA SVETLAN
O
O
KORNELI
V
V
V
A
JA
42
42
Brajko
Sanja
Brajko
Sanja
42
42
Pe
Raspored je završen3/19/2015
42
Kovac
Caba
FS3
42
42
42
21
DJURAS TUCIC
TUCIC
PAVIC
EVIC MIROSLA MIROSLA VEDRAN
KORNELI
V
V
A
JA
FS3
42
42
42
aSc Raspored
AT41
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
3
4
OKANOVIC
1. grupa
SVETOMIR
OKANOVI OKANOVI
C SVETO C SVETO
MIR
MIR
40
5
6
OKANOVI Trbovic
C SVETO TOLJAGI
MIR
C Natalija
Od. starešina : Trbovic TOLJAGIC Natalija
2
7
8
9
10
11
12
13
14
SAKALAS
nem
SAROLTA
44
SANTRAC VERA
2
2. grupa
2
2
2
MARAVIC
SUZANA
Ut
FS1
LEBOVIC
1. grupa
SVETLANA
2
OKANOVIC
2. grupa
SVETOMIR
40
2
OKANOVI
grupa
C1.SVETO
2
MIR
TUMBAS
MIRA
2
OKANOVI
grupa
C2.SVETO
2
MIR
SEKULIC DASIC TUMBAS TEKENJE
1. grupa 1.MIRA
grupa S ARON
IVANA LJUBICA
17
Sr
Če
TIKVICKI TIKVICKI
eng
eng
ALEKSA
ALEKSA
2
2
NDRA
NDRA
TUMBAS DASIC
2.MIRA
grupa LJUBICA
2. grupa
2
OKANOVI Trbovic MARAVIC Trbovic TEKENJE
ARON
C SVETO TOLJAGI SUZANA TOLJAGI S PEJZ
3
MIR
C Natalija
C Natalija
KRNAJS
FIZ
KI LJILJA
2
2
FS1
2
2
NA
SEKULIC SANTRAC VERA MOKAN BRANKO
1. grupa
1. grupa
IVANA
Pe
2
Raspored je završen3/19/2015
2
2
17
MOKAN BRANKO
LEBOVIC
2. grupa
SVETLANA
2. grupa
17
2
2
17
2
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
1C
ODRI
GRADJ SEKULIC
3
GEORG
IVANA
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
2
SANTRA Trbovic
C VERA TOLJAGI
C Natalija
2
21
aSc Raspored
AT42
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : ERDELJI SILARD
31
7
8
9
10
11
12
13
14
ERDELJI ERDELJI DJURAS JOVICIC KALMAN KALMAN
SILARD SILARD
EVIC BRANKA ZITA
ZITA
KORNELI
JA
31
31
FS2
31
31
31
DE NEGRI IBOLJA KELEMEN IBOLJA DE NEGRI IBOLJA DE NEGR
1. grupa
1. grupa
1. grupa
I IBOLJA
Ut
31
17
ERDELJI SILARD DE NEGRI IBOLJA KELEMEN IBOLJA
2. grupa
17
Sr
Če
31
2. grupa
3
22
23
DE NEGRI IBOLJA
31
31
31
31
27
31
DJURAS TIKVICKI KALMAN HALASI JUHAS HUSAK JOVICIC
EVIC
LIDIJA
ZITA
AGNES DAMJAN HOF BRANKA
KORNELI
OVIC
ILONA
JA
OLGA
FS2
Raspored je završen3/19/2015
2. grupa
JUHAS HUSAK JUHAS HALASI TIKVICKI ERDELJI
grupa DAMJANO
1. grupa AGNES LIDIJA SILARD
1. grupa
DAMJAN 1.HOF
VIC OLGA
31
5
17
ILONA
OVIC
OLGA
JUHAS
HUSAK
ERDELJI
DAMJANO
2. grupa 2.HOF
grupa
2. grupa
SILARD
VIC OLGA
5
31
31
5
31
17
ILONA
DE NEGRI MARIO DE NEGR DE NEGR KOVAC TEKENJE TIKVICKI
1. grupa
I IBOLJA I IBOLJA GEZA S ARON LIDIJA
2. grupa
Pe
31
31
31
31
18
31
41
aSc Raspored
VT43
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
27
27
MILOVANOVIC
1. grupa
STANKO
45
TUMBAS MIRA
2. grupa
27
Če
27
27
27
7
8
27
27
Kovac
eng
Caba
12
13
14
44
27
MARAVIC
SUZANA
Kovac
eng
Caba
FS2
45
MURENJI LEONARD
1. grupa
1. grupa
45
11
SAKALAS
nem
SAROLTA
TUMBAS MIRA
MILOVANOVIC
2. grupa
STANKO
10
27
27
27
9
23
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
1C
OKANOVIC
2. grupa
SVETOMIR
27
BERENJI ZITA
1. grupa
23
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
OKANOVI OKANOVI LEBOVIC MILOVAN MILOVAN MILOVANOVIC
1. grupa
STANKO
C SVETO C SVETO SVETLAN OVIC
OVIC
27
MIR
MIR
A
STANKO STANKO
MURENJI LEONARD
27
27
Raspored je završen3/19/2015
6
ODRI
MAHMUT MARAVIC RONCEVI GRADJ
3
GEORG
I IRFAN SUZANA C SNJEZ
ANA
MAHMUT
I IRFAN
Pe
5
MAHMUT MILOVAN MILOVAN MARAVIC MAHMUT JOVICIC
I IRFAN
OVIC
OVIC SUZANA I IRFAN BRANKA
STANKO STANKO
45
Sr
4
MURENJI JOVICIC RONCEVI TUMBAS JOVICIC MILOVAN
LEONAR BRANKA C SNJEZ MIRA BRANKA OVIC
D
ANA
STANKO
27
Ut
3
Od. starešina : MARAVIC SUZANA
27
27
27
FS2
27
27
27
27
27
2. grupa
17
aSc Raspored
GI46
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
1
2
3
4
5
6
RONCEVI RONCEVI JOVICIC CUTURA CUTURA
C SNJEZ C SNJEZ BRANKA VLADAN VLADAN
IVKOVIC
ANA
ANA
VER
PRAV
1C
DARKO
VERMES
GRADJ
45
45
45
45
45
45
OLGA
RAFAI DJULA
Od. starešina : PATARCIC JUHAS SILVIJA
45
7
8
9
10
11
12
13
14
SAKALAS
NEM
SAROLTA
44
PATARCI CUTURA
C JUHAS VLADAN
SILVIJA
Ut
RAD-KER
40
40
SARCEVIC
SEKULIC MARAVIC VJEKOSLAV
VER KAT
1C
IVANA SUZANA
RAFAI DJULA
Sr
RAD-KER
Če
45
45
45
FS1
45
45
PATARCI PATARCI SEKULIC PATARCI NINKOVI LEBOVIC TIKVICKI
ENG
C JUHAS C JUHAS IVANA C JUHAS C VERIC SVETLAN ALEKSA
45
NDRA
SILVIJA SILVIJA
SILVIJA
A
A
45
Raspored je završen3/19/2015
FS1
NINKOVI NINKOVI NINKOVI NINKOVI MARAVIC SEKULIC TIKVICKI JOVICIC
ENG
C VERIC C VERIC C VERIC C VERIC SUZANA IVANA ALEKSA
BRANKA
45
NDRA
A
A
A
A
45
Pe
28
45
45
45
45
1C
aSc Raspored
TON48
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
NADJ CIROVIC DRAGAN KALMAN
1. grupa
CONGOR
ZITA
MARTON BELA
MARTON BELA
CIROVIC DRAGAN
2. grupa
2. grupa
1. grupa
17
Po
FS2
25
32
32
Od. starešina : TIKVICKI LIDIJA
32
7
8
HALASI
ENG
AGNES
HALASI
ENG
AGNES
32
9
10
11
12
13
14
32
SAKALAS
NEM
SAROLTA
32
44
TIKVICKI CIROVIC CIROVIC DRAGAN CIROVIC DRAGAN
1. grupa
1. grupa
LIDIJA DRAGAN
Ut
23
CIROVIC DRAGAN CIROVIC DRAGAN
2. grupa
23
Sr
17
2. grupa
18
23
23
CIROVIC DRAGAN MARTON MARTON PAVIC LASLO LASLO KELEME
1. grupa
IBOLJA
BELA
BELA VEDRAN ARANKA ARANKA NGRADJ
17
23
A
KOVAC
VER
KAT
GEZA
32
32
32
32
32
7
TIKVICKI TIKVICKI CIROVIC DRAGAN CIROVIC DRAGAN
1. grupa
1. grupa
LIDIJA
LIDIJA
RAD-FOTO
Če
CIROVIC DRAGAN CIROVIC DRAGAN
2. grupa
1A
Pe
2. grupa
17
40
40
CIROVIC NADJ KALMAN TIKVICKI PAVIC
DRAGAN CONGOR ZITA
LIDIJA VEDRAN
A
CIROVIC DRAGAN
2. grupa
32
Raspored je završen3/19/2015
RAD-FOTO
32
FS1
32
32
32
aSc Raspored
GFT410
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
BEZEG
DJULA
2
3
4
5
6
7
Od. starešina : MEDVE AGNES
25
8
9
10
11
12
13
14
BEZEG KELEME KELEME KELEME VUKOVIC MEDVE KALMAN
DJULA N IBOLJA N IBOLJA N IBOLJA ZVONKO AGNES
ZITA
Po
40
40
3
3
3
FS2
3
45
RENCENJI RUDOLF
STA
Ut
RAD-STA
ANDRIC ZARKO
DOR
RAD-DOR
RENCENJI RUDOLF
KELEME
NGRADJ
IBOLJA
STA
RAD-STA
Sr
23
Tosenberger Petar
KOVAC
DOR
VER
KAT
GEZA
RAD-DOR
Če
Pe
KOVACE KOVACE Trbovic BASIC Trbovic BASIC
VIC
VIC
TOLJAGI PALKOVI TOLJAGI PALKOVI
NIKOLA NIKOLA C Natalija C KLAUD C Natalija C KLAUD
IJA
IJA
SATMAR SATMAR
DOR
DOR
KRISTIN
KRISTIN
25
25
25
25
25
25
25
25
A
A
SATMAR SATMAR KOVACE MEDVE VUKOVIC MEDVE KALMAN KALMAN
STA
STA
KRISTIN
KRISTIN
VIC
AGNES ZVONKO AGNES
ZITA
ZITA
25
25
A
A
NIKOLA
25
Raspored je završen3/19/2015
7
25
FS2
25
40
40
aSc Raspored
TPA411
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
Po
Ut
1
2
3
4
5
6
Od. starešina : SAROVIC STELA
7
7
8
9
10
11
12
13
14
BUNGIN
SECERO
BUNGIN SAROVIC RONCEVIC
GRADJ
7
1. grupa
VESNA KULUNCI STELA SNJEZANA
V MIRA KULUNCIC
26
C VESNA
SECERO SECERO
SAKALAS
2. MIRA
grupa V
2. MIRA
grupa
NEM
V
SAROLTA
IVKOVIC
VER
7
7
7
7
7
44
PRAV
1C
DARKO
HALASI MAHMUT LEBOVIC RONCEVI MARAVIC MAHMUT SAROVIC
ENG
AGNES
I IRFAN SVETLAN C SNJEZ SUZANA I IRFAN STELA
7
A
ANA
7
7
7
FS2
7
7
SAROVIC SAROVIC SaBADO SaBADO MARAVIC HALASI MAHMUT
ENG
STELA STELA S Emeke S Emeke SUZANA AGNES
I IRFAN
7
Sr
1C
7
Če
Pe
7
7
7
FS2
7
SECERO SECERO SECERO BUNGIN BUNGIN RONCEVI
1. MIRA
grupa V
1. MIRA
grupa V
1. MIRA
grupa KULUNCI
1. grupa KULUNCI C SNJEZ
V
7
7
7
7
C VESNA
C VESNA ANA
BUNGIN
BUNGIN SECERO
2. grupa
2. grupa V
2. MIRA
grupa
KULUNCIC
VESNA KULUNCI
7
7
5
5
5
C VESNA
BERENJI ZITA
1. grupa
23
SECERO SECERO SECERO SECERO SaBADO BUNGIN BUNGIN
V MIRA V MIRA V MIRA V MIRA S Emeke KULUNCI KULUNCI
C VESNA C VESNA
7
Raspored je završen3/19/2015
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
7
7
7
7
7
7
aSc Raspored
GFT413
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
4
5
6
ODRI
ZORAJE ZORAJE ZORAJE GRADJ
42
TIHOMIR TIHOMIR TIHOMIR GEORG
Od. starešina : MOKAN VESNA
47
7
8
Brajko
Sanja
Brajko
Sanja
5
5
9
10
11
12
13
14
Po
47
Ut
47
IVKOVIC
VER
PRAV
1C
DARKO
HALASI RONCEVI RODIC JOVICIC LEBOVIC MARAVIC
AGNES C SNJEZ NEDELJK BRANKA SVETLAN SUZANA
ANA
O
A
40
Sr
47
47
47
47
47
JOVICIC HALASI JOVICIC RODIC BABIC
BRANKA AGNES BRANKA NEDELJK IVANA
O
28
47
47
47
47
FS2
BABIC
IVANA
SARCEVIC
VER KAT
VJEKOSLAV
1C
22
MITROVIC TAMARA
MARAVIC
SUZANA
Če
1.GRUPA
RAC-PRIPREMA
VERES CABA
2.GRUPA
RAC-PRIPREMA
FS1
MOKAN ZORAJE
VESNA TIHOMIR
Pe
1.GRUPA
RAC-PRIPREMA
VERES CABA
2.GRUPA
Raspored je završen3/19/2015
MITROVIC TAMARA
28
28
aSc Raspored
GFT415
Politehnicka skola, Maksima Gorkog 38, Subotica
0
1
2
3
MEDVE
ENG
AGNES
42
Po
4
Če
7
42
IVKOVIC
VER P
1C
DARKO
MILODAN RONCEVI RODIC BABIC SAROVIC VUKOVIC
STELA ZVONKO
OVIC C SNJEZ NEDELJK IVANA
SRDJAN
ANA
O
3
Sr
6
3
3
MILODAN
1.OVIC
grupa
31
SRDJAN
8
9
10
11
12
13
14
ODRI RAZNAT VUKOVIC
MEDVE RONCEVI RONCEVI GRADJ
42
ENG
AGNES
C SNJEZ C SNJEZ GEORG
OVIC ZVONKO
42
ANA
ANA
NENAD
42
Ut
5
Od. starešina : MILODANOVIC SRDJAN
3
3
42
FS1
40
FS2
BABIC SAROVIC
STELA
IVANA
47
47
RAZNAT MILODAN SAROVIC RODIC LEBOVIC
STELA NEDELJK SVETLAN
OVIC
OVIC
A
NENAD SRDJAN
O
MILODAN
2.OVIC
grupa
31
SRDJAN
3
3
3
3
SARCEVIC
VER K
VJEKOSLAV
1C
3
MILODANOVIC SRDJAN
MITRIC MIRJANA
1. grupa
1. grupa
RAD-TAP
GARIC ZELJKO
2. grupa
RAC-DIZAJN
RAZNATOVIC NENAD
2. grupa
CRTAONA
MITRIC MIRJANA
1. grupa
Pe
RAC-DIZAJN
GARIC ZELJKO
2. grupa
RAC-DIZAJN
Raspored je završen3/19/2015
aSc Raspored
Download

raspored odelenja