Spolok architektov Slovenska
Fond výtvarných umení
si Vás dovoľujú pozvať
na slávnostné odovzdávanie cien
za architektonickú tvorbu
usporiadané pod záštitou
primátora hl. mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika
vo štvrtok, 29. novembra 2012
o 17:00 h
v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca v Bratislave
CENA EMILA BELLUŠA 2012
VIRGIL DROPPA ST .
za celoživotné dielo
CENA DUŠANA JURKOVIČA 2012
l aure át
IVAN MATUŠÍK
za dielo rodinný dom PATIO, Nitra
n o minác ie
GERNOT MINKE, BJØRN KIERULF
za dielo Slamená kupola – ateliér, Hrubý Šúr
ADAM JIRKAL, JERRY KOZA, TOMÁŠ KALHOUS
za dielo Čerpacia stanica GAS, Galanta
IGOR ŠIMONČÍK, MAREK DUPEJ
za dielo Rodinný dom v Banskej Bystrici
Moderovanie a hudobný program
Peter Lipa
CENA PROF. MARTINA KUSÉHO 2012
MATÚŠ DULLA
za monografiu Architekt Emil Belluš
EVA BODNÁROVÁ
za vydavateľskú činnosť v oblasti architektúry
Výstava Cena Dušana Jurkoviča 2012
Galéria architektúry SAS
Panská 15, Bratislava
15.11.2012 – 7.12.2012
Otvorené denne,
okrem soboty a nedele
od 11:00 do 17:00 h
Výstava Architekt Virgil Droppa st.
laureát Ceny Emila Belluša 2012
Galéria architektúry SAS
Panská 15, Bratislava
13.12.2012 – 18.1.2013
Otvorené denne,
okrem soboty a nedele
od 11:00 do 17:00 h
CENA EMILA BELLUŠA
CENA DUŠANA JURKOVIČA
CENA
PROF .
MARTINA KUSÉHO
sa udeľuje slovenským
architektom za významné
celoživotné dielo
sa udeľuje autorovi
alebo autorskému kolektívu za dielo,
ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne
a prestíže architektonickej tvorby
na Slovensku
sa udeľuje za vedeckú, teoretickú,
popularizačnú a editorskú činnosť
v oblasti architektúry
R.S.V.P. do 28.11.2012
tel.:
02/ 5443 10 78
e-mail: [email protected]
Prineste, prosím, so sebou aj túto pozvánku.
S láskavou podporou spoloênosti
BAUMIT, spol. s r. o.
R E K L A M N Í PA R T N E R I
INTEREL
autorizovaný servis
LOEWE AG a Bang & Olufsen
MEDIÁLNA SPOLUPRÁCA
Cena DJ-2012-katalog.indd 49
16.11.2012 4:06:25
Download

Ceny SAS-2012-mail.pdf - Spolok architektov Slovenska