ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA KANVOD spol. s r.o.
platí od 1.1.2015
neobsadené
Vedenie spoločnosti
Štefan KOBES
stavba v realizácii
stavba vo výhľade
Výrobno - technický riaditeľ
Ing. Miroslav ABSOLON
Ekonomické oddelenie
Ing. Milan HOLLÝ
SDaM
Ing. Juraj KOBES
stavba pozastavená
Právne a majetkové oddelenie
TP
Ing. Pavel KLIMAN
Stredisko HSV a PSV ZM
Jozef JURČO
Stredisko HSV
Jozef PAGÁČ
Doprava a mechanizácia
Ján KOBES
OS Ďateliniská
Jozef JURČO
Kanalizácia Dolné Orešany
Jozef PAGÁČ
Skladové hospodárstvo
Mgr. Vladimír MARKO
SDaM
Jozef JURČO
RD Nitra
Jozef PAGÁČ
Servis a dielne
Miroslav ULIČNÝ
BD Žirany
Jozef JURČO
DK Topoľčianky
Peter HUČKA
Administratíva
Ing. Veronika BOŽÍKOVÁ
Chata Plavecký Štvrtok
Tomáš JURČO
PPD Volkovce
Alojz HORVÁTH
D2 Oplotenie
Ladislav JANČOK
MK Zvolen
Bc. Marek CHMELÍK
Lermontovova 13
Ján LIGOCKÝ
Kanalizácia Púchov
Jozef PAGÁČ
Antolská
Tomáš JURČO
Hotel Eminent ZM
Jozef JURČO
ŠH Stará Vajnorská
Jozef JURČO
Spracoval :
V Bratislave :
Ing. Miroslav Absolon
12.1.2015
Download

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA KANVOD spol. s r.o. platí od 1.1.2015