1 10
PŮDORYS 1NP
1:50
10 320
10 000
2 000
2350
160
1 000
2350
2 000
160
1 500
1 000
2350
1 250
LEGENDA MÍSTNOSTÍ:
OZN.
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
400
320
1 250
65
6 095
(mezi skř.)
3 360
2x2DF 125
3 160
3 000
400
2x2DF 225
3 090
90
240
2x2DF 125
3 270
1
na
am
.k
krb
65
700
1 970
65
65
1 535
1 05
3
65
2 510
900
1 02
DÉLKA PŘEKLADU SVĚTLOST OTVORU ULOŽENÍ POČET KS
1250
1000
125
6
2250
2000
125
6
8
POZNÁMKA:
- Tento projekt slouží pro stavební povolení/ohlášení stavby
- Veškeré rozměry ověřit na hrubé stavbě, odchylky konzultovat s projektantem
- Nutné dodržet veškeré technické a technologické předpisy výrobců materiálů, a příslušné ČSN (KM Beta, DEK, KNAUF,
apod.)
- Otvory VZT, ZTI, topení a elektro budou provedeny při montáži
- Překlady značeny u jednotlivých otvorů
- Obvodové stěny zatepleny systémem ETICS DEKTHERM s izolantem EPS 70F tl. 160mm l = 0,040W/m*K, pod terénem
použít DEKPERIMETR l = 0,034W/m*K tl. 100mm
1
- Odvětrání digestoře - ukončit větrací mřížkou na fasádě v barvě fasády - průměr Al potrubí 125mm
2
- Větrací potrubí kanalizace, ukončit nad střechou větracím komínkem
3
- Odvětrání technické místnosti - ukončit nad střechou větracím komínkem - průměr Al potrubí 125mm
4
- Certifikovaný komínový systém BETON FEJTA 360/360, průměr průduchu 200mm
- Kolem krbových kamen zhotovit nehořlavou podlahu ve směru sálání 800mm, v ostatních směrech 500mm
Turbo
P.k. +
TUV
65
240
2 935
3 250
0,000 = Podlaha 1NP
400
800
1 970
Vedoucí projektant:
Návrh stavby:
Bc. Jan Klimek
Bc. Jan Klimek
Vypracoval:
Bc. Jan Klimek
Kontroloval:
Ing. Jiří Rychlík
400
2x2DF 225
Místo stavby:
400
900
2 300
65
400
(2000)
700
1 970
0,000
1 215
PŘEKLAD NOSNÝ
SENDWIX 2DF 125
SENDWIX 2DF 225
PŘEKLAD NENOSNÝ PŘÍČKY
KMB překlad 1000/115/71
700
1 970
2 225
2 615
1 04
1 03
90
400
2x2DF 225
400
1 625
65
65
240
1 400
600
VÝPIS PŘEKLADŮ
(2000)
2
1 675
600
800
1 970
*
115
800
1 970
660
65
65
4 865
1 745
65
1 215
Příčkovky KMB PROFIBLOK tl. 115 resp. 65mm na příslušné
pojivo
pr.
1 01
3 210
1 09
65
700
1 970
600
65
360
65
1 525
3 960
1 08
320
11 320
10 320
9 520
400
Obvodové zdivo z KMB SENDWIX 8DF LD tl. 240mm na příslušné pojivo zateplené systémem ETICS DEKTHERM s EPS 70F - grafit tl. 160mm, pod terénem bude použit DEKPERIMETR tl. 100mm + bude
vytažen min. 250mm
Myčka
4
615
2x2DF 125
XXX
St. ú.:
160
240
2 000
1250(1100)
1 295
1 000
2350
9 520
10 320
1 465
2 000
1250(1100)
Investor: XXX
Formát:
2A4
Akce:
Datum:
XX201X
Stupeň
Dokumentace pro
ohlášení stavby
Číslo zak.:
1 120
240
KLIMEK
projekt
XXX
Novostavba bungalovu B9 Connecticut na p.č. XXX v k.ú. XXX
1 080
POZNÁMKA
ker. sokl
Lišta
ker. sokl
ker. sokl
Lišta
ker. sokl
ker. sokl
Vnitřní nosné zdivo KMB SENDWIX 8DFL LD na příslušné
pojivo
800
1 970
360
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Štuk. omítka/Sdk strop
Štuk. omítka/Sdk strop
Štuk. omítka/Sdk strop/ker. obkl 2,0m
Štuk. omítka/Sdk strop/ker. obkl 2,0m
Štuk. omítka/Sdk strop
Štuk. omítka/Sdk strop
Štuk. omítka/Sdk strop
Štuk. omítka/Sdk strop
Štuk. omítka/Sdk strop
LEGENDA MATERIÁLŮ:
4 450
1 06
4 655
4 475
4 655
1 07
400
ÚČEL MÍSTNOSTI
PLOCHA (m2) PODLAHA
Zádveří
5,79 Ker. dlažba
Pokoj
9,30 Laminátová
WC
1,52 Ker. dlažba
Koupelna
5,24 Ker. dlažba
Spíž + T.M.
3,42 Ker. dlažba
Obývací pokoj + KK
29,12 Ker. dlažba
Ložnice
15,64 Laminátová
Šatna
6,04 Ker. dlažba
Pokoj
11,83 Ker. dlažba
Terasa
35,48 Zámk. dlažba
celkem s terasou
123,38
celkem bez terasy
87,90
160
Obsah:
13KPXX
Číslo kopie:
D.1
D.1.1.
D.1.1.B
D.1.1.B.2
Bungalov B9 Connecticut
Architektonicko - stavební část
Výkresová část
Půdorys 1NP
Bc. Jan Klimek - Klimek Projekt, Praporce 1141, 686 05 Uherské Hradiště,
Projektová činnost ve výstavbě, IČ:76369765
Měřítko:
Číslo výkresu:
1:50
D.1.1.B.2
tel. +420 774 540 943
email: [email protected]
www.janklimek.com
Download

Stáhnout v PDF - C