POLITICKÉ
KAMPANE
Cenník reklamného politického času
platný od 1.7.2013
Podpora kandidátov a strán pred voľbami
pomocou reklamnej kampane v Rádiu WOW
INFORMATION
TECHNOLOGY
PONUKA VYSIELANIA
REKLAMY V RÁDIU WOW
Základná ponuka
ROZHOVOR VO VYSIELANÍ
Hodinový rozhovor v živom vysielaní na vopred dohodnutú tému.
Zvyčajne medzi 13:00 – 17:00. Možnosť reprízy na ½ ceny.
REKLAMNÉ SPOTY
Klasické spoty vysielané len počas oficiálnych termínoch
vyhlásených pre politickú kampaň v zmysle zákona.
SPONZORING
Osponzoring relácii vysielaných v prime-time. Príklad: Informácie
z regiónu Vám prináša XY – kandidát na prezidenta.
HROMADNÝ EMAIL
Odoslanie hromadného emailu poslucháčom. Vhodné pre priame
oslovenie voliča, zbieranie fanúšikov na FB, zbieranie podpisov...
INFORMATION
TECHNOLOGY
PONUKA VYSIELANIA
REKLAMY V RÁDIU WOW
Základný cenník politickej reklamy
•
•
•
Rozhovory možné vysielať kedykoľvek
Direct email možné poslať kedykoľvek
Časovo obmedzené je vysielanie
• Sponzoringu (cca 7 sekúnd)
• Reklamných spotov (max 20 sekúnd)
Rozhovor
DOSAH NA
28.000 ĽUDÍ
DOSAH NA
56.000 LUDÍ
1000,-
Repríza 500,-
Spoty
50,- / ks
Sponzoring
65,- / ks
Emailing
240,-
400,-
DOSAH NA
84.000 LUDÍ
DOSAH NA
450.000 LUDÍ
600,-
990,-
Zľava 10% pri úhrade naraz, zľava 15% pri nákupe nad 2500,-Eur. Ceny sú bez DPH.
Reklamná kampaň je vysielaná na všetkých frekvenciách rádia WOW a v hlavnom vys. čase.
INFORMATION
TECHNOLOGY
PONUKA VYSIELANIA
REKLAMY V RÁDIU WOW
Príplatky a zľavy
•
•
•
•
•
•
•
Prvý v bloku
Jediný v bloku
Exkluzivita počas kampane
Vysielanie mimo prime-time
Prednahratie rozhovoru
Výroba reklamného spotu
Autorské práva pre iné média
+ 20%
+ 30%
+ 5000,-Eur
- 40%
+ 200,-Eur
+ 150,-Eur
+ 200,-Eur
INFORMATION
TECHNOLOGY
PONUKA VYSIELANIA
REKLAMY V RÁDIU WOW
Kontakty
Mgr. Božena BOBUŠOVÁ
Obchodná riaditeľka, 0948 651 655,
[email protected]
Patrik BUJNA
Spolumajiteľ a konateľ, 0948 651 653,
[email protected]
Martin JURSA
Spolumajiteľ a konateľ, 0948 651 651,
[email protected]
FIREMNÉ ÚDAJE
Rádio WOW s.r.o., A.Kmeťa 531, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
Ičo: 45303711, Ič DPH: SK2022937290.
INFORMATION
TECHNOLOGY
www.RADIOWOW.sk
INFORMATION
TECHNOLOGY
Download

POLITICKÉ KAMPANE