Kompletný merací okruh s technológiou Memosens na meranie pH/
Redox, vodivosti alebo koncentráciu rozpusteného kyslíka
Analytický merací okruh s prevodníkom
Liquiline CM14
www.e-direct.sk
•
•
•
•
Digitálny prenos signálu vďaka technológii Memosens
Jednoduchá kalibrácia
Použitie predkalibrovaných snímačov a elektród
Druhý prúdový výstup pre hodnoty teploty
Použitie
Liquiline CM14 je 4-vodičový prevodník v kompaktnom prevedení,
ktorý je určený k montáži do riadiacich panelov alebo do
rozvádzacích skríň.
Možné oblasti použitia sú čistiarne odpadových vôd, úprava pitnej
vody, úprava procesnej vody, sledovanie iontomeničových kolón
alebo povrchových vôd.
Princíp
Snímače pH/Redox, vodivosti alebo koncentrácie rozpusteného
kyslíka detekujú odpovedajúci parameter na mieste merania.
Merané hodnoty sú digitálne prenášané do prevodníka Liquiline
CM14 vďaka technológii Memosens. Prevodník prevedie merací
signál na signál prúdový 0/4 až 20 mA.
Ako druhý prúdový výstup môže byť prenášaná hodnota teploty
zo snímača. 2 limitné relé umožňujú sledovanie signálu minima,
maxima, mimo alebo v rámci zadaného rozsahu a gradientu.
Rozmery:
96 × 48 × 175 mm
Vstupný signál:
1 × Memosens
Výstup:
2 × relé, 2 × analóg,
1 × merací parameter,
1 × teplota
Zobrazenie:
LCD displej – 2-riadkový;
farby čierna/biela/žltá;
alarmový stav: zmena farby
na červenú; prepínacie funkcie
Príklad použitia
3
Elektrické pripojenie
Y1
Y2
mS/cm
-
134
233
+
-
234
R12
R11
R13
R22
R21
R23
Technický list
TD 00067E/27/SK/01.12
LL/INDD CS5
Senzor
Com B
97
GN
Com A
88
WH
U-
87
BN
U+
0/4… 20 mA
+
YE
98
0/4… 20 mA
133
SHD
2
1
1 Armatúra so snímačom
(objednať samostatne)
2 Merací kábel
3 Prevodník Liquiline CM14
SHD
D11
+
D12
-
max 30 V
200 mA
Liquiline CM14
Technické údaje
Prierez vodiča kábla
Zdroj napájania
Napájacie napätie
48
2 prepínacie kontakty
Max. 0,5 A @ 24 V DC
max. 0,5 A @ 253 V AC
min. 100 mW (5 V / 10 mA)
max. 2,5 mm² (14 AWG)
širokospektrálny zdroj napájania 24 až 230
V AC/DC (-20% / +10%) 50/60 Hz
Prevádzkové charakteristiky
Doba odozvy
Prúdový výstup
t90 = max. 500 ms pre nárast z 0 na 20 mA
Referenčná teplota
25 °C
Rozlíšenie prúdového > 13 Bit
výstupu
Podmienky inštalácie
Miesto montáže
panel, výrez 92 × 45 mm
max. hrúbka panela 26 mm
Montážna poloha
natočenie prevodníka je dané čitateľnosťou
displeja max. uhol pohľadu +/- 45 ° od
stredovej osi displeja v oboch smeroch
Prostredie
Rozsah okolitej teploty –10… +60 °C
Skladovacia teplota
–40… +85 °C
Elektromagnetická
vyžarovanie a odolnosť voči rušeniu podľa
kompatibilita
EN 61326-1: 2006, trieda A pre priemysel
Krytie
spredu: IP65 / NEMA 4X
telo: IP20
Relatívna vlhkosť okolia 5 až 85 %, nekondenzujúca
Mechanická konštrukcia
Váha
0,3 kg
Materiály
kryt, telo: Polykarbonát (PC)
fólie na prednej strane: Polyester (PE),
odolné voči UV žiareniu
Svorkovnica
max. 2,5 mm² (14 AWG) napájanie, relé
41,9
„otvorený kolektor“
16,7
151,8
88,9
Záťaž
Typ
linearizácie/prenosu
Status výstupu
Reléové výstupy
Typ relé
Spínacia kapacita relé
2 × 0/4 až 20 mA aktívny, galvanicky
oddelené od okruhu snímača a navzájom
Max. 500 Ω
Lineárny
96
43,9
Dĺžka kábla
Výstup
Výstup signálu
Digitálny vstup od snímača Memosens
Memosens dátový kábel CYK10 alebo
pevný kábel snímača;
obe prevedenia buď s káblovými
vývodkami alebo s M12 konektorom
10 m (max. 100 m)
90,9
Vstup
Typ vstupu
Typ kábla
Rozmery (in mm)
Montáž preveďte podľa návodu na obsluhu
Certifikáty a osvedčenia
Certifikáty
Produkt spĺňa požiadavky
harmonizovaných Európskych noriem a
spĺňa zákonné požiadavky EU nariadení.
Prehlásenie o zhode
Výrobca potvrdzuje úspešné testovanie
výrobku jeho označením symbolom CE.
Analytický merací okruh s prevodníkom Liquiline CM14
Memosens Senzory
Meranie pH pomocou sklenených elektród
50
12
120
Pg 13,5
Rozmery v mm
Montáž vykonajte podľa návodu na obsluhu
35
150
Ø 22
23
NPT ¾"
SW 26
Rozmery v mm
Montáž vykonajte podľa návodu na obsluhu
NPT ¾"
Technické údaje Orbisint CPS11D
Merané veličiny
hodnota pH, teplota
Meracie rozsahy
pH sada 1: 1… 12 pH
pH sada 2: 0… 14 pH
Procesná teplota
pH sada 1: -15… +80 °C
pH sada 2: 0… 135 °C
Procesný tlak
pH sada 1: 0… 6 bar
pH sada 2: 0… 16 bar
Minimálna vodivosť média min. 50 μS/cm
Technické údaje Orbipac CPF81D
Merané veličiny
hodnota pH, teplota
Merací rozsah
0… 11 pH
Procesná teplota
0… 80 °C
Procesný tlak
0… 10 bar pri 80 °C
Impedancia skla
150 MΩ pri 25 °C
Minimálna vodivosť média Min. 50 μS/cm
Meranie vodivosti pomocou konduktívnych snímačov
161
73
62,5
25,5
39
Ø 16
17
NPT ½"
Technické údaje Condumax W CLS15D
Merané veličiny
Vodivosť, teplota
Merací rozsah
Vodivostná sada 1:
0,04… 20 μS/cm, k = 0,01 cm–1
Vodivostná sada 2:
0,1… 200 μS/cm, k = 0,1 cm–1
Procesná teplota
-20… 120 °C
Procesný tlak
12 bar pri 20 °C
Rozmery v mm
Montáž vykonajte podľa návodu na obsluhu
Ø 39
Ø 24
5,5
Ø1
Ø4
7
Meranie vodivosti pomocou induktívnych snímačov
G ¾"
151
Rozmery v mm
Montáž vykonajte podľa návodu na obsluhu.
SW/AF36
98
Technické údaje Indumax CLS50D
Merané veličiny
Vodivosť, teplota
Merací rozsah
2 μS/cm… 2000 mS/cm
(nekompenzovaný)
Procesná teplota
–20… +125 °C
Procesný tlak
Max. 20 bar
Maximálna chyba
-20… 100 °C :
merania
±(5 μS/cm + 0,5 % meranej hodnoty)
> 100 °C:
±(10 μS/cm + 0,5 % meranej hodnoty)
Doba odozvy teplomera cca 7 min
Analytický merací okruh s prevodníkom Liquiline CM14
Memosens Senzory
Snímač koncentrácie rozpusteného kyslíka
Ø 40
Technické údaje Oxymax COS51D
Merané veličiny
Koncentrácia rozpusteného kyslíka
Merací rozsah
0,01… 100 mg/l; 0,00… 100% SAT;
0… 2000 hPa
Doba odozvy
t90: 0,5 minút
t98: 1,5 minuty (obe pri 20 °C)
Procesná teplota
–5… 50 °C
Procesný tlak
Prevádzka v podtlaku nie je prípustná.
144
171
190
Rozmery v mm
Montáž vykonajte podľa návodu na obsluhu.
Objednávací kód Cena / kus v €
Analytické meracie okruhy
Merané veličiny Meracie sady
pH-Kit 1 (1… 12 pH)
1 až 3
71136420
590,-
549,-
519,-
ks
€
pH-Kit 2 (0… 14 pH)
71136421
590,-
549,-
519,-
ks
€
(Orbisint CPS11D-7AA21, kábel CYK10-A101)
pH
(Orbisint CPS11D-7BA21, kábel CYK10-A101)
pH-Kit 3 (0… 11 pH)
71136419
680,-
632,-
598,-
ks
€
Vodivostný Kit 1, konduktívny (K = 0,01
cm–1)
71136251
810,-
753,-
713,-
ks
€
Vodivostný Kit 2, konduktívny (K = 0,1
cm–1)
71136252
810,-
753,-
713,-
ks
€
(Orbipac CPF81D-7NN11, kábel CYK10-A101)
Vodivosť
(konduktívny)
4 až 10 11 až 35 Objednávame: Celkom:
(Condumax W CLS15D-A1A1, kábel CYK10-A101)
(Condumax W CLS15D-B1A1, kábel CYK10-A101)
Vodivosť
(induktívny)
Vodivostný Kit, induktívny
71136253
1150,-
1070,-
1012,-
ks
€
Kyslík
DO Kit (pre aktivačné nádrže)
71136585
1120,-
1042,-
986,-
ks
€
(mit Indumax CLS50D-AA1B31)
(Oxymax COS51D-AS800, kábel CYK10-A101)
€
Cena celkom:
Uvedené ceny sú v Eur bez DPH. K cenám bude pripočítané prepravné vo výške 8,30 Eur a manipulačný poplatok 3% z hodnoty objednávky. Všetky obchodné a dodacie podmienky nájdete na www.e-direct.sk.
Spoločnosť:
Kontaktná osoba:
TRANSCOM TECHNIK,
spol. s r. o.
Výhradné zastúpenie
Endress+Hauser pre SR
Bojnická 18, P.O. BOX 25
830 00 Bratislava 3
Slovenská republika
Ulica:
PSČ, mesto:
Objednávka:
Internet
Telefon
Fax
E-mail
Záruka
Telefón:
Fax:
E-mail:
Dátum/Podpis
Dodanie
www.e-direct.sk
02 35 44 88 10
02 35 44 88 99
[email protected]
V prípade poruchy v záručnej dobe
bude prístroj vymenený za nový alebo
opravený.
Odoslané z výrobného závodu do
2 pracovných dní + preprava ak nie je
uvedené inak.
Download

Analytický merací okruh s prevodníkom Liquiline CM14 - E