.cz
tel.: +420 601 567 544 / e-mail: [email protected]
15.
DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚRY S DÁLKOVÝM ODEČTEM ECSEM
• Dálkový odečet
• Kalibrace MID
• Modbus, M-Bus, S0 impulzní výstup
• Plombovatelný kryt svorkovnice
Digitální elektroměry ESCEM
• používají se pro odečet činné a jalové energie,
Snímané hodnoty jsou ukládány do paměti elektro-
• jsou určeny pro 1 a 3 fázové systémy s napětím
měru. Naměřené hodnoty nelze díky kalibraci MID
L-N 230 V AC ± 20 %,
resetovat.
• mají k dispozici více typů komunikace, díky nimž
není nutné odečítat data v místě instalace,
Všechny elektroměry ECSEM mohou být zaplom-
• mohou dle vybraného komunikačního rozhraní
bovány.
přenášet kromě hodnot činné a jalové energie také
napětí, proud, účiník, frekvenci na sběrnici, činný
Komunikační protokoly
a jalový výkon.
✔
Janitza / Na Spravedlnosti 1533 / 530 02 Pardubice / Czech Republic
Tel.: +420 601 567 544 / E-mail: [email protected] / www.janitza.cz
.cz
15.
Měření:
Výstupy a komunikace: S0 impulzní výstup (dle
- 1 a 3 fázové
DIN 43864) / Modbus / M-Bus
- přímé až do 80 A / nepřímé
Tarify: 1 a 2
- 2 a 4 kvadrantové
Stupeň ochrany: IP 51/20
Měřené hodnoty: činná a jalová energie, činný a jalový
Instalace: na DIN lištu
výkon
Parametry
ECSEM
88MID
Fáze
119MID
1
121MID
123MID
129MID
66MID
74MID
1
1
3
3
3
1
1x S0
impulzní
výstup
2x S0
Modbus
M-Bus
impulzní
výstup
2x S0
impulzní
výstup
1000 imp./
kWh
1000 imp./
kWh
/
/
100-10-1 imp./kWh/
kvarh
100-10-1
imp./kWh/
kvarh
500 Imp./
kWh/kvarh
Délka impulzu
90 ms
100 ms
/
/
30 - 100 ms
30 ± 2 ms
30 ± 2 ms
Přímé měření
ano
ano
ano
ne
ne
ano
Výstupy / komunikace
Impulzní hodnota
ano
ECSEM
155MID
157MID
68MID
67MID
76MID
75MID
Fáze
1
1
1
3
3
3
Výstupy / komunikace
3
3
3
3
3
3
Modbus
M-Bus
Modbus
M-Bus
Modbus
M-Bus
ne
ne
ne
ne
ano
ano
Impulzní hodnota
Přímé měření
✔
Janitza / Na Spravedlnosti 1533 / 530 02 Pardubice / Czech Republic
Tel.: +420 601 567 544 / E-mail: [email protected] / www.janitza.cz
.cz
15.
Hlavní technická data
ECSEM
Maximální proud
Rozměry (šířka x délka
x hloubka) [mm]
Šířka v modulech
88MID
119MID
121MID
123MID
129MID
66MID
74MID
32 A
80 A
80 A
80 A
.. /1 A
.. /5 A
80 A
18 x 90 x 70
54 x 90 x 70
54 x 90 x 70
54 x 90 x 70
72 x 90 x 70
72 x 90 x 70
72 x 90 x 70
1
3
3
3
4
4
4
Provozní teplota [°C]
-25 .. +55
Skladovací teplota [°C]
-25 .. + 70
Vodiče - měření [mm2]
Vodiče - vstup tarifu
[mm2]
16
50
50
50
4
4
35
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
ECSEM
155MID
Maximální proud
157MID
68MID
../1 A
../5 A
Rozměry (šířka x délka
x hloubka) [mm]
✔
75MID
80 A
4
Provozní teplota [°C]
Vodiče - vstup tarifu
[mm2]
76MID
72 x 90 x 70
Šířka v modulech
Vodiče - měření [mm2]
67MID
-25 .. +55
4
35
1,5
Janitza / Na Spravedlnosti 1533 / 530 02 Pardubice / Czech Republic
Tel.: +420 601 567 544 / E-mail: [email protected] / www.janitza.cz
.cz
15.
Rozsah měření
ECSEM
88MID
119MID
Provozní napětí
Rozsah proudu [A]
Provozní frekvence [Hz]
121MID
123MID
129MID
230 V AC ± 20 %
0,02 .. 32
0,001 .. 1,2
0,003 .. 6
49 .. 61
Měření
74MID
230 V AC / 400 ± 20 %
0,02 .. 80
49 .. 51
66MID
0,015 .. 80
49 .. 51
1-fázové
3-fázové
ECSEM
155MID
157MID
Provozní frekvence [Hz]
67MID
76MID
75MID
230 / 400 V AC ± 20 %
Provozní napětí
Rozsah proudu [A]
68MID
0,003 .. 1
0,003 .. 6
0,015 .. 80
49 .. 61
48 .. 62
49 .. 51
3-fázové
Měření
✔
Janitza / Na Spravedlnosti 1533 / 530 02 Pardubice / Czech Republic
Tel.: +420 601 567 544 / E-mail: [email protected] / www.janitza.cz
.cz
15.
Měřené hodnoty
ECSEM
88MID
119MID
Činná práce
121MID
123MID
129MID
66MID
74MID
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
třída 1
Jalová práce
třída 2
Tarify
1
Napětí - L1, L2, L3
/
/
Proud - L1, L2, L3
/
/
Účiník - L1, L2, L3
/
/
Frekvence
/
/
Činný výkon - L1,
L2, L3, ∑L
Činný výkon tarify 1 a 2
2
dálkový odečet, pouze L1
dálkový odečet
/
display, jen L1
/
display, dálkový odečet, jen L1
Jalový výkon - L1,
L2, L3, ∑L
/
/
/
/
/
Jalový výkon tarify 1 a 2
/
/
/
/
/
/
/
/
display, dálkový odečet, jen L1
Zdánlivý výkon L1, L2, L3
/
Činná energie spotřeba - L1, L2,
L3, ∑L
display, jen L1
Činná energie spotřeba - tarify
1a2
Činná energie dodávka - L1, L2,
L3, ∑L
/
display
display
display, jen
tarif 1
Činná energie dodávka - tarify
1a2
display, dálkový odečet, L1
Jalová energie spotřeba - L1, L2,
L3, ∑L
/
/
/
/
/
Jalová energie spotřeba - tarify
1a2
/
/
/
/
/
Jalová energie dodávka - L1, L2,
L3, ∑L
/
/
/
/
/
Jalová energie dodávka - tarify
1a2
/
/
/
/
/
✔
Janitza / Na Spravedlnosti 1533 / 530 02 Pardubice / Czech Republic
Tel.: +420 601 567 544 / E-mail: [email protected] / www.janitza.cz
.cz
15.
Měřené hodnoty
ECSEM
155MID
157MID
68MID
67MID
Činná práce
třída 1
Jalová práce
třída 2
76MID
75MID
/
dálkový odečet
2
Tarify
Napětí - L1, L2, L3
dálkový odečet
Napětí - L1-2, L2-3, L3-1
dálkový odečet
Proud - L1, L2, L3
dálkový odečet
Proud - N
dálkový odečet
Účiník - L1, L2, L3
dálkový odečet
Účiník - ∑L
dálkový odečet
Frekvence
dálkový odečet
Činný výkon - L1, L2, L3, ∑L
dálkový odečet
Činný výkon - tarify 1 a 2
dálkový odečet
Jalový výkon - L1, L2, L3,
∑L
dálkový odečet
Jalový výkon - tarify 1 a 2
dálkový odečet
Zdánlivý výkon - L1, L2, L3
dálkový odečet
Zdánlivý výkon - ∑L
dálkový odečet
Činná energie - spotřeba L1, L2, L3, ∑L
display, dálkový odečet
Činná energie - spotřeba tarify 1 a 2
display, dálkový odečet
Činná energie - dodávka L1, L2, L3, ∑L
display, dálkový odečet
Činná energie - dodávka tarify 1 a 2
display, dálkový odečet
Jalová energie - spotřeba L1, L2, L3, ∑L
dálkový odečet
Jalová energie - spotřeba tarify 1 a 2
dálkový odečet
Jalová energie - dodávka L1, L2, L3, ∑L
dálkový odečet
Jalová energie - dodávka tarify 1 a 2
dálkový odečet
Činná energie - dílčí
spotřeba - ∑L
Činná energie - dílčí
spotřeba - tarify 1 a 2
✔
/
dálkový odečet
/
dálkový odečet
display
Janitza / Na Spravedlnosti 1533 / 530 02 Pardubice / Czech Republic
Tel.: +420 601 567 544 / E-mail: [email protected] / www.janitza.cz
Download

Elektroměry Janitza, ECSEM