Platnosť od: 14.12.2014
708411 Prešov-Sabinov-Lipany-Oľšov-Poloma-Bajerovce
Prepravu zabezpečuje:SAD Prešov, a.s.,Prešov,Košická 2,tel.č.051/7560732
47
51
km
Tč
SAD Prešov, a.s.
9
43
55
63
13
17
7
25
61
45
…
0
0
0
0
5
9
15
18
21 0
21 0
21 0
1
2
24 3
26 5
27 6
30 9
33 12
33 12 0
38 17 5
38 17 5
40
7
9
9
9
11
40 19 11
43 22 14
43 22 14
43 22 14
14
25 17
25 17
17
46
46
46
51
51
20
23
23
23
1 od
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
26
25
28
29
30
32
33
36
34
31
34
33
30
32
33
35
36
37
38
39 pr
Prešov,AS ............................................
Prešov,nemocnica ................................
Prešov,rešt.Korál ..................................
Prešov,OÚ ™ ........................................
Prešov,rešt.Zlatý bažant ™ ....................
Prešov,vet.nemocnica ..........................
Veľký Šariš,rázc. ¤.................................
Veľký Šariš,rázc.,Gregorovce ¤ .............
Šarišské Michaľany,sídlisko ¤................
Orkucany,most .....................................
Sabinov,ul.9.mája ¤™ ............................
Sabinov,Slov.sporiteľňa ¤™ ...................
Sabinov,AS ..........................................
Sabinov,Sabina ™ .................................
Sabinov,Sanas ™ ..................................
Sabinov,ZŤS ™ .....................................
Pečovská Nová Ves,nám. ..................
Červenica pri Sabinove,sýpka ..............
Rožkovany,žel.zast. ¤............................
Lipany,Petrovenec ¤ ..............................
Lipany,Odeva ....................................
Lipany,AS ¤ ..........................................
Krivany,ZŠ ¤ ..........................................
Krivany,Jednota ....................................
Torysa,rázc.Oľšov .................................
Oľšov,dolný koniec ...............................
Oľšov .................................................
Oľšov,dolný koniec ...............................
Torysa,rázc.Oľšov .................................
Torysa,nám. ........................................
Šarišské Dravce,ZŠ ..............................
Šarišské Dravce,stred ........................
Šarišské Dravce,kaštieľ ........................
Šarišské Dravce,rázc. Poloma .............
Krásna Lúka,č.d.120 ...........................
Poloma,kaplnka .................................
Poloma ..............................................
Poloma,kaplnka .................................
Šarišské Dravce,rázc. Poloma .............
Šarišské Dravce,stred ..........................
Šarišské Dravce,kaštieľ ........................
Šarišské Dravce,rázc. Poloma .............
Krásna Lúka,č.d.120 ...........................
Krásna Lúka,Kušnír .............................
Krásna Lúka,Janič ................................
Bajerovce,cintorín .................................
Bajerovce,OcÚ ....................................
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
…
500
520
522
523
525
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
508
511
512
513
527
530
531
533
535
537
539
541
543
544
545
518
519
520
...
...
535
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
503
505
…
550
551
555
557
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
…
ÇÂ
…
ÇÇ
…
ÇÂ
±
ÎÂ
…
ÇÇ
605
608
610
612
630
633
634
637
640
642
644
646
647
715
717
718
720
722
724
726
728
733
736
738
742
715
717
718
720
722
724
726
728
733
736
738
742
730
733
735
739
614
617
618
619
655
658
700
702
704
705
707
709
711
713
715
716
717
649
650
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
719
720
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
625
626
627
631
635
742
745
747
748
750
751
750
751
754
757
755
800
755
800
801
805
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
705
708
709
713
715
720
728
734
736
738
741
748
750
752
754
755
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
…
835
838
840
843
846
848
851
853
856
859
900
901
902
1000
1006
1008
1010
904
905
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1013
1016
1017
1018
1019
1022
1024
1028
1030
35
31
…
…
1000
1003
1004
1025
1029
1033
1008
1010
1014
1038
1040
1044
1022
1026
1031
1033
1038
1039
1040
1042
1044
1046
1049
1053
1050
1054
1056
1058
1100
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1055
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
19
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
23
…
1215
1218
1219
1220
1223
1224
1223
1225
1232
1229
1231
1234
1241
1244
1250
1254
1256
1239
1243
1246
1248
1250
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1259
1302
1306
1311
1316
…
1205
1210
1212
1215
1320
1323
1325
1328
1218
1221
1222
1223
1224
1330
1335
1337
1342
1227
1231
1232
1234
1238
1239
1246
1248
39
…
ÇÂ
1346
1347
1348
1353
1355
© EMtest
Platnosť od: 14.12.2014
708411 Prešov-Sabinov-Lipany-Oľšov-Poloma-Bajerovce
pokračovanie
km
Tč
SAD Prešov, a.s.
67
133
65
59
127
27
69
53
93
37
15
1
49
57
3
0
5
9
15
18
21 0
21 0
21 0
1
2
24 3
26 5
27 6
30 9
33 12
33 12 0
38 17 5
38 17 5
40
7
9
9
9
11
40 19 11
43 22 14
43 22 14
43 22 14
14
25 17
25 17
17
46
46
46
51
51
20
23
23
23
1 od
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
26
25
28
29
30
32
33
36
34
31
34
33
30
32
33
35
36
37
38
39 pr
Prešov,AS ............................................
Prešov,nemocnica ................................
Prešov,rešt.Korál ..................................
Prešov,OÚ ™ ........................................
Prešov,rešt.Zlatý bažant ™ ....................
Prešov,vet.nemocnica ..........................
Veľký Šariš,rázc. ¤.................................
Veľký Šariš,rázc.,Gregorovce ¤ .............
Šarišské Michaľany,sídlisko ¤................
Orkucany,most .....................................
Sabinov,ul.9.mája ¤™ ............................
Sabinov,Slov.sporiteľňa ¤™ ...................
Sabinov,AS ..........................................
Sabinov,Sabina ™ .................................
Sabinov,Sanas ™ ..................................
Sabinov,ZŤS ™ .....................................
Pečovská Nová Ves,nám. ..................
Červenica pri Sabinove,sýpka ..............
Rožkovany,žel.zast. ¤............................
Lipany,Petrovenec ¤ ..............................
Lipany,Odeva ....................................
Lipany,AS ¤ ..........................................
Krivany,ZŠ ¤ ..........................................
Krivany,Jednota ....................................
Torysa,rázc.Oľšov .................................
Oľšov,dolný koniec ...............................
Oľšov .................................................
Oľšov,dolný koniec ...............................
Torysa,rázc.Oľšov .................................
Torysa,nám. ........................................
Šarišské Dravce,ZŠ ..............................
Šarišské Dravce,stred ........................
Šarišské Dravce,kaštieľ ........................
Šarišské Dravce,rázc. Poloma .............
Krásna Lúka,č.d.120 ...........................
Poloma,kaplnka .................................
Poloma ..............................................
Poloma,kaplnka .................................
Šarišské Dravce,rázc. Poloma .............
Šarišské Dravce,stred ..........................
Šarišské Dravce,kaštieľ ........................
Šarišské Dravce,rázc. Poloma .............
Krásna Lúka,č.d.120 ...........................
Krásna Lúka,Kušnír .............................
Krásna Lúka,Janič ................................
Bajerovce,cintorín .................................
Bajerovce,OcÚ ....................................
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
1310
1311
1312
1313
1315
1318
1321
1324
…
1300
1306
1308
1311
1315
1317
1319
1320
1321
1329
1330
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1325
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
±
ÎÂ
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
+
1330
1335
1337
1340
1342
1344
1345
1347
1349
1351
1352
1353
1354
1405
1407
1408
1410
1357
1401
1402
1404
1421
1423
1424
1426
1408
1409
1410
1413
1415
1430
1431
1413
1416
1417
1418
1420
1434
1435
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÇ
…
ÇÂ
1420
1430
1434
1436
1438
1420
1430
1434
1436
1438
1440
1444
1445
1447
1448
1441
1445
1446
1448
1449
1452
1453
1455
1501
1502
1454
1455
1509
1512
1502
1505
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
…
ÇÂ
1430
1436
1439
1441
1443
1445
1446
1448
1450
1453
1455
1456
1457
1530
1536
1538
1541
1543
1545
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1458
1505
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1440
1443
1444
…
ÇÇ
…
ÇÂ
1500
1501
1505
1508
1510
1512
1513
1517
1520
1523
1500
1501
1505
1508
1510
1512
1513
1517
1520
1523
1503
1506
1511
1448
1451
1454
1518
1520
1523
1526
1533
1536
1537
1539
1541
1543
1545
1547
1549
1551
1553
1554
1534
1538
1539
1541
1540
1543
1546
1547
1551
1547
1551
1553
1555
1557
1558
1600
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1554
1555
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1543
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
+
…
1630
1634
1636
1639
1635
1640
1642
1645
1643
1646
1648
1649
1649
1653
1654
1656
1657
1659
1701
1702
1705
1602
1603
1605
...
...
41
11
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
±Ő
ÎÂ
…
0
0
0
111
1653
1655
1657
1659
1700
1711
1712
1718
1720
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…–
+
1805
1809
1811
1813
1815
1817
1819
1822
1825
1828
1830
1832
1833
1950
1956
1958
2001
1835
1836
1837
1841
2014
2015
2017
2020
1845
1847
1850
...
...
2022
2023
2005
2009
2010
2011
2012
2029
2030
1915
1918
1919
1923
1925
1930
1938
1944
1946
1948
1951
1958
2000
2002
2004
…
2005
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
±
ÎÂ
2010
2014
2016
2019
2021
2022
2023
2026
2029
2033
2034
2035
2038
2010
2016
2018
2021
2040
2041
2042
2044
2034
2035
2037
2040
2048
2049
2042
2043
2050
2055
2049
2050
2025
2029
2030
2031
2032
© EMtest
–-spoj 57 počká na zast. Lipany,AS na príchod sp.č. 6/710442 najviac 5 min.
+-ide v nedeľu a vo sviatok
±-ide v sobotu
…-ide v pracovné dni
ÇÂ-nejde od 22.12. do 07.01.,02.02.,od 23.02. do 27.02.,od 02.04. do 07.04.,od 01.07. do 31.08.,od 29.10. do 30.10.
ÇÇ-nejde od 15.11. do 19.12.,od 08.01. do 30.01.,od 03.02. do 20.02.,od 02.03. do 01.04.,od 08.04. do 30.06.,od 02.09.
do 28.10.,od 02.11. do 11.12.
ÎÂ-nejde 29.08.
Ő-spoj111 nadväzuje na zast. Lipany,AS na sp.č.11 do Bajeroviec
Platnosť od: 14.12.2014
708411 Prešov-Sabinov-Lipany-Oľšov-Poloma-Bajerovce
opačný smer
km Tč
SAD Prešov, a.s.
8
52
74
…
0
0
3
3
3
3
6
6
8
8
13
13
16
19
20
22
23
24
25
25
25
28
31
37
41
46
46
46
0 39 od Bajerovce,OcÚ.....................................
0 38
Bajerovce,cintorín..................................
Krásna Lúka,Janič.................................
37
X Krásna Lúka,Kušnír ..............................
5 36
5 35
Krásna Lúka,č.d.120............................
X Šarišské Dravce,rázc. Poloma ..............
33
Šarišské Dravce,kaštieľ.........................
32
Šarišské Dravce,stred ...........................
30
Šarišské Dravce,rázc. Poloma ..............
33
Poloma,kaplnka ..................................
34
31
Poloma ...............................................
34
Poloma,kaplnka ................................
Krásna Lúka,č.d.120............................
36
Šarišské Dravce,rázc. Poloma ..............
33
8 32
Šarišské Dravce,kaštieľ.........................
8 30
Šarišské Dravce,stred ...........................
8 29
Šarišské Dravce,ZŠ...............................
11 28
Torysa,nám...........................................
11 25
Torysa,rázc.Oľšov..................................
Oľšov,dolný koniec ..............................
26
27
Oľšov..................................................
Oľšov,dolný koniec ..............................
26
11 25
Torysa,rázc.Oľšov..................................
13 24
Krivany,Jednota...................................
Krivany,ZŠ ¤...........................................
13 23
pr
18 22
Lipany,AS
¤...........................................
od
Lipany,Odeva
.....................................
21
18 20
Lipany,Petrovenec ¤...............................
21 19
Rožkovany,žel.zast. ¤.............................
24 18
Červenica pri Sabinove,sýpka................
25 17
Pečovská Nová Ves,nám. .....................
27 16
Sabinov,ZŤS ™ ......................................
28 15
Sabinov,Sanas ™ ...................................
Sabinov,Sabina ™ ..................................
14
30 13
Sabinov,AS...........................................
Sabinov,Slov.sporiteľňa ¤™....................
12
Sabinov,ul.9.mája ¤™.............................
30 11
33 10
Orkucany,most ......................................
36 9
Šarišské Michaľany,sídlisko ¤.................
Veľký Šariš,rázc.,Gregorovce ¤..............
8
42 7
Veľký Šariš,rázc. ¤..................................
46 6
Prešov,vet.nemocnica ...........................
Prešov,rešt.Zlatý bažant ™ .....................
5
51 4
Prešov,OÚ ™ .........................................
Prešov,rešt.Korál ...................................
3
51 2
Prešov,nemocnica .................................
51 1 pr
Prešov,AS.............................................
420
421
427
429
431
...
…
525
526
528
530
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
433
434
435
532
533
534
555
557
438
440
442
444
448
449
537
539
541
543
547
549
602
604
605
608
610
452
454
500
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
552
554
600
600
602
607
610
612
616
617
619
622
625
627
629
635
642
648
654
657
700
614
615
620
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
54
14
…
±
ÎÂ
604
606
610
611
610
612
616
618
621
618
76
44
154
78
166
…
ÇÂ
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
640
642
645
647
651
654
657
659
700
702
624
625
626
700
706
711
623
625
630
633
629
631
633
635
638
639
713
715
716
722
724
713
716
719
721
725
728
636
638
649
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
642
643
650
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
727
728
735
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
731
734
740
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
651
652
656
659
703
705
706
712
718
721
723
731
741
745
746
749
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÇ
725
726
731
732
733
735
737
740
742
750
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
740
742
745
747
752
759
802
805
812
815
6
20
±
ÎÂ
…
810
811
810
812
816
818
822
818
819
825
824
825
826
829
831
833
835
837
839
829
831
834
835
842
844
850
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
838
839
845
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
56
80
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
820
821
825
828
831
834
836
838
840
841
842
845
850
859
904
908
910
915
…
905
907
911
912
913
917
920
922
923
930
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
58
60
…
+
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1030
1032
1105
1106
1038
1040
1043
1109
1111
1114
1045
1046
1048
1116
1117
1118
1051
1053
1055
1057
1100
1101
1121
1123
1124
1126
1129
1130
1132
1133
1135
1137
1138
1140
1145
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
1015
1017
1020
1022
1027
1034
1037
1040
1043
1050
1104
1106
1110
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
34
© EMtest
Platnosť od: 14.12.2014
708411 Prešov-Sabinov-Lipany-Oľšov-Poloma-Bajerovce
opačný smer pokračovanie
km Tč
SAD Prešov, a.s.
68
24
84
0
0
3
3
3
3
6
6
8
8
13
13
16
19
20
22
23
24
25
25
25
28
31
37
41
46
46
46
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
1250
1251
1254
1256
1259
1301
1302
1302
1305
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1250
1251
1300
1305
1312
1313
1314
1317
1319
1322
1323
1325
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4
…
ÇÂ
…
0 39 od Bajerovce,OcÚ.....................................
0 38
Bajerovce,cintorín..................................
Krásna Lúka,Janič.................................
37
X Krásna Lúka,Kušnír ..............................
5 36
5 35
Krásna Lúka,č.d.120............................
X Šarišské Dravce,rázc. Poloma ..............
33
Šarišské Dravce,kaštieľ.........................
32
Šarišské Dravce,stred ...........................
30
Šarišské Dravce,rázc. Poloma ..............
33
Poloma,kaplnka ..................................
34
31
Poloma ...............................................
34
Poloma,kaplnka ................................
Krásna Lúka,č.d.120............................
36
Šarišské Dravce,rázc. Poloma ..............
33
8 32
Šarišské Dravce,kaštieľ.........................
8 30
Šarišské Dravce,stred ...........................
8 29
Šarišské Dravce,ZŠ...............................
11 28
Torysa,nám...........................................
11 25
Torysa,rázc.Oľšov..................................
Oľšov,dolný koniec ..............................
26
27
Oľšov..................................................
Oľšov,dolný koniec ..............................
26
11 25
Torysa,rázc.Oľšov..................................
13 24
Krivany,Jednota...................................
13 23
Krivany,ZŠ ¤...........................................
pr
18 22
Lipany,AS
¤...........................................
od
Lipany,Odeva .....................................
21
18 20
Lipany,Petrovenec ¤...............................
21 19
Rožkovany,žel.zast. ¤.............................
24 18
Červenica pri Sabinove,sýpka................
25 17
Pečovská Nová Ves,nám. .....................
27 16
Sabinov,ZŤS ™ ......................................
28 15
Sabinov,Sanas ™ ...................................
Sabinov,Sabina ™ ..................................
14
30 13
Sabinov,AS...........................................
Sabinov,Slov.sporiteľňa ¤™....................
12
30 11
Sabinov,ul.9.mája ¤™.............................
33 10
Orkucany,most ......................................
36 9
Šarišské Michaľany,sídlisko ¤.................
Veľký Šariš,rázc.,Gregorovce ¤..............
8
42 7
Veľký Šariš,rázc. ¤..................................
46 6
Prešov,vet.nemocnica ...........................
Prešov,rešt.Zlatý bažant ™ .....................
5
51 4
Prešov,OÚ ™ .........................................
Prešov,rešt.Korál ...................................
3
51 2
Prešov,nemocnica .................................
51 1 pr
Prešov,AS.............................................
28
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1355
1400
1405
1407
1408
1413
1414
…
1330
1332
1336
1337
1338
1342
1344
1347
1351
1354
1356
1359
1402
1405
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1415
1417
1419
1422
1424
1430
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
82
70
±
ÎÂ
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
1415
1417
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
88
72
...
...
...
...
...
...
...
...
1515
1517
+
1420
1422
1427
1429
1431
1434
1436
1438
1441
1442
1443
1446
1448
1454
1455
1500
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1435
1437
1442
1444
1446
90
46
12
+
…
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1700
1703
1706
1707
1709
1712
1725
1727
…
1524
1527
1533
…
ÇÂ
1447
1450
1452
1454
1505
1506
1456
1457
1458
1459
1502
1503
1510
1511
1512
1514
1515
1506
1508
1510
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2
1517
1519
1525
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1533
1535
1537
1540
1542
1545
1547
1555
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
1545
1547
1550
1553
1554
1558
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
1605
1606
1607
1611
1613
…
1615
1616
1615
1616
1617
1621
1623
1625
1626
1630
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1619
1620
1621
1622
1624
1625
1627
1628
1635
1640
1645
1649
1652
1655
1657
1659
1700
1702
1705
1708
1713
1719
1725
1730
1733
1735
10
1733
1734
1742
1712
1714
1716
1718
1720
1722
1724
1725
1727
1729
1732
1733
1735
1737
1740
1742
1745
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1743
1744
1745
1747
1750
1752
1754
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
40
96
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
1850
1852
1854
1859
1901
1903
1906
1908
1910
1911
1914
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
2220
2224
2226
2229
2230
2231
2232
2235
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
© EMtest
+-ide v nedeľu a vo sviatok
±-ide v sobotu
…-ide v pracovné dni
ÇÂ-nejde od 22.12. do 07.01.,02.02.,od 23.02. do 27.02.,od 02.04. do 07.04.,od 01.07. do 31.08.,od 29.10. do 30.10.
ÇÇ-nejde od 15.11. do 19.12.,od 08.01. do 30.01.,od 03.02. do 20.02.,od 02.03. do 01.04.,od 08.04. do 30.06.,od 02.09.
do 28.10.,od 02.11. do 11.12.
ÎÂ-nejde 29.08.
Download

708411 Prešov-Sabinov-Lipany-Oľšov-Poloma