Platnosť od: 01.02.2015
708468 Sabinov-Červená Voda-Jakovany/Peč. N. Ves-Ľutina-Olejníkov
Prepravu zabezpečuje:SAD Prešov, a.s.,Prešov,Košická 2,tel.č.051/7560732
km Tč
SAD Prešov, a.s.
3
15
5
17 19 45
…
0 0 1 od Sabinov,AS .........................
Sabinov,ZŠ 17.novembra ™
2
3 X Sabinov,tehelňa ....................
5
Červená Voda,č.d.17 ............
4
5
5
Červená Voda,obec ............
Jakovany,Dúbrava ................
8
6
8
7
Jakovany,nám. ....................
8
Jakovany,dolný koniec .........
8
1 9 X Sabinov,Sabina ™ ...............
2 10 X Sabinov,Sanas ™ ................
3 11
Sabinov,ZŤS ™ ...................
5 12
Pečovská Nová Ves,č.d.6 ..
5 13
Pečovská Nová Ves,nám.
6 14
Pečovská N. Ves,róm. osada
10 9 15 X Ľutina,rázc.Jakovany ...........
Jakovany,dolný koniec .......
8
7
Jakovany,nám. ..................
Jakovany,dolný koniec .......
8
Ľutina,rázc.Jakovany ...........
15
11 10 16
Ľutina,ZŠ..............................
11 10 17
Ľutina,most .........................
11 10 18
Ľutina,horný koniec ..............
14 13 19
Olejníkov,rómska osada .......
14 13 20 X Olejníkov,osada ....................
14 13 21
Olejníkov,ZŠ .......................
15 14 22 X Majdan,Zaleta ......................
15 14 23
Majdan,osada ......................
16 15 24 pr Majdan,Prehyba ..................
…
…
505 555 620
507
508
509
512
513
514
515
517
519
520
523
524
525
530
557
602
604
607
610
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
621
622
623
624
625
626
629
631
632
633
635
636
637
638
639
640
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÇ
…
Platnosť do:
21
…
27
25
±+
…
ÇÇ
9
31
35
11
111
37
29
…
…
ÇÂ
…
ÇÂ
…
ÇÂ
…
ÇÇ
…
…
630 700 825 845 1100 1140 1140 ...
...
...
632 701 827
1101 1141
36
04
32
10
49
...
6
7
8
11 11
...
638 705 835
1111 1151
...
641 708 837
1114 1154
42
10
40
15
55
...
6
7
8
11 11
...
645 ... ...
1116 ...
... ... 846
... 1142 ...
... ... 847
... 1144 ...
... ... 848
... 1145 ...
... ... 849
... 1149 ...
52
... ... 8
... 1150 ...
... ... 854
... 1152 ...
648 ... ... 857 1120 ... 1156 ...
...
... ...
...
...
... ...
...
...
... ...
...
...
... ...
...
650 ... ... 859 1121 ... 1157 ...
652 ... ... 901 1122 ... 1158 ...
653 ... ... 902 1124 ... 1200 ...
655 ... ... 903 1125 ... 1201 ...
656 ... ... 904 1126 ... 1202 ...
657 ... ... 905 1127 ... 1204 ...
... ... ... 907 1128 ... 1205 ...
... ... ... 908 1129 ... 1207 ...
... ... ... 910 1130 ... 1210 ...
1140 1325 1330 1330 1510 1510
1327
1141 1329
1333 1513
49
34
11 13
1338 1518
1151 1339
1340 1520
1154 1340
1341 1524
00
41
12 13
1343 1525
1201 1342
1345 ...
... 1512
1332
34
13
... 1514
... 1515
1335
... 1519
1339
40
13
... 1520
... 1522
1342
1205 1344 1346 1347 ... 1525
...
...
...
...
1207 1347 1348 1349 ... 1526
1210 1350 1349 1350 ... 1527
... ... 1350 1351 ... 1528
... ... 1352 1352 ... 1529
... ... 1354 1353 ... 1530
... ... 1357 1354 ... 1531
... ... 1358 1355 ... 1532
... ... 1400 1358 ... 1534
... ... 1405 1400 ... 1535
12.12.2015
7
…
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
41
43
…
1605 1720 1945
1607 1723 1946
1613 1728 1952
1615 1730 1955
1617 1733 1958
1619 1735 2000
1620 1736 2001
1622 1738 2003
1624 1741 2004
1625 1743 2005
1626 1745 ...
1627 1746 ...
1628 1747 ...
1629 1749 ...
1630 1751 ...
1633 1753 ...
1635 1755 ...
© EMtest
+-ide v nedeľu a vo sviatok
±-ide v sobotu
…-ide v pracovné dni
ÇÂ-nejde od 22.12. do 07.01.,02.02.,od 23.02. do 27.02.,od 02.04. do 07.04.,od 01.07.
do 31.08.,od 29.10. do 30.10.
ÇÇ-nejde od 15.11. do 19.12.,od 08.01. do 30.01.,od 03.02. do 20.02.,od 02.03. do 01.04.,
od 08.04. do 30.06.,od 02.09. do 28.10.,od 02.11. do 11.12.
Platnosť od: 01.02.2015
708468 Sabinov-Červená Voda-Jakovany/Peč. N. Ves-Ľutina-Olejníkov
opačný smer
km Tč
SAD Prešov, a.s.
2
10
4
6
9
10
10
12
13
14
0
0
1
3
3
3
6
6
10
15 11
24 od Majdan,Prehyba...................
Majdan,osada.......................
23
22 X Majdan,Zaleta.......................
Olejníkov,ZŠ..........................
21
Olejníkov,osada.....................
20
Olejníkov,rómska osada........
19
18 X Ľutina,horný koniec...............
17
Ľutina,most..........................
Ľutina,ZŠ...............................
16
Ľutina,rázc.Jakovany............
15
Jakovany,dolný koniec........
8
7
Jakovany,nám....................
Jakovany,dolný koniec........
8
X
Ľutina,rázc.Jakovany............
15
14 X Pečovská N. Ves,róm. osada
13
Pečovská Nová Ves,nám.
Pečovská Nová Ves,č.d.6...
12
Sabinov,ZŤS ™ ....................
11
Sabinov,Sanas ™ .................
10
X
Sabinov,Sabina ™ ................
9
Jakovany,dolný koniec..........
8
7
Jakovany,nám......................
Jakovany,Dúbrava.................
6
5
Červená Voda,obec.............
Červená Voda,č.d.17.............
4
Sabinov,tehelňa.....................
3
Sabinov,ZŠ 17.novembra ™
2
1 pr Sabinov,AS..........................
535
536
538
540
542
543
… 544
430 546
432 547
...
...
...
...
...
...
433 550
552
555
556
557
558
559
37
4
438
440
443
445
449
8
20
…
ÇÂŐ
…
0
1
1
2
2
2
5
5
5
56
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
615
617
618
620
625
450 600 628
645
648
649
650
652
657
658
701
703
704
705
707
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Platnosť do:
6
44
…
ÇÇ
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÇ
720
722
726
727
732
735
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
700
707
710
713
715
700
701
703
705
707
708
709
710
711
718 712
714
715
718
719
721
722
20
7
722
724
728
730
733
735
737 725
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
22
24
…
±+
915
916
918
920
922
923
924
927
929
1135
1136
1137
1138
1140
1141
1142
1144
1146
931
934
937
938
940
941
943
…
840
842
845
847
852
855 945
26
28
12
…
34
114
14
…
ÇÇ
…
ÇÂ
... ... 1215 ... 1405
... ... 1216 ... 1406
... ... 1218 ... 1408
... ... 1219 ... 1411
... ... 1221 ... 1413
...
… 1222 … 1414
... ÇÂ 1225 ÇÂ 1415
... 1215 1226 1350 1416
... 1217 1227 1352 1417
...
...
...
...
48
... 1218 1229 1354 1419
11
...
1233
...
1235
...
1236
...
1238
...
1240
1242
…
49
22
11
1357 1421
ÇÇ 12
1150 1225 1225
1359 1422
52
26
26
11 12 12
1400 1424
54
30
30
11 12 12
1404 1427
1156 1232 1232
1406 1429
59
35
36
11 12 12
1412 1433
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1205 1237 1240 1245 1415 1435 ...
1405
1406
1408
1411
1413
1414
1415
1416
1417
1419
1422
1424
1426
1429
1430
1431
12.12.2015
36
16
18
…
…
40
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1535 1640 1755
1536 1641 1756
1537 1642 1758
1539 1644 1759
1541 1646 1801
1542 1647 1802
1543 1648 1803
1545 1650 1804
1547 1652 1806
…
1655 1809
1657 1810
1658 1812
1701 1815
1703 1817
1707 1822
1525
1527
1531
1533
1538
1549 1653 1807
1550
1555
1556
1557
1558
1435 1540 1600 1710 1825
© EMtest
+-ide v nedeľu a vo sviatok
±-ide v sobotu
…-ide v pracovné dni
ÇÂ-nejde od 22.12. do 07.01.,02.02.,od 23.02. do 27.02.,od 02.04. do 07.04.,od 01.07.
do 31.08.,od 29.10. do 30.10.
ÇÇ-nejde od 15.11. do 19.12.,od 08.01. do 30.01.,od 03.02. do 20.02.,od 02.03. do 01.04.,
od 08.04. do 30.06.,od 02.09. do 28.10.,od 02.11. do 11.12.
Ő-spoj 56 nadväzuje na zast. Ľutina,most na sp.č,.20
Download

708468 - SAD Prešov, as