Harmonogram výstav 2014
Najkrajšie kalendáre
1- kolekcia
01.04. –
Najkrajšie kalendáre
2 - kolekcia
B.Bystrica - ŠVK
01.04. –
25.04.
04.06.
2014
11.06. –
02.07.
2014
09.07. –
30.07.
2014
06.08. –
27.08.
2014
03.09. –
24.09.
2014
02.10. –
22.10.
2014
29.10 –
19.11.
2014
20.1.
2015 –
20.2.
2015
8.3.2015
B.Bystrica
25.04.
2014
14.05 –
Najkrajšie knihy a propagačný
Materiál - 1. kolekcia
2014
ŽILINA
Krajská knižnica v Žiline
Ul. Andreja Bernoláka 47, 011 77 Žilina
tel: 041/732 27 65
[email protected] p. Husárik
STARÁ ĽUBOVŇA
Ľubovnianska knižnica
Letná 6
064 01 Stará Ľubovňa
tel: 052/432 1501, fax: 052/432 2210
e-mail: [email protected]
PIEŠŤANY
Mestská knižnica Piešťany
Školská 19, 921 01 Piešťany
tel./fax: 033/7725982
[email protected], Dagmar Nováková
ZVOLEN
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
ul. Ľ. Štúra 5, 960 82 ZVOLEN
tel.: 045/5331071, 5331920, e-mail:
Zlatica Brozdianska
[email protected]
LEVICE
Tekovská knižnica Levice
Sládkovičova 12, 934 01 Levice
tel./fax: 036/6312802
e-mail: [email protected]
p. Kollárová
NOVÉ ZÁMKY
Knižnica Antona Bernoláka
Ul. Turecká 36
94001 Nové Zámky
0907726150, 035 6400385
Mgr. Červená, [email protected]
ROŽŇAVA
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
Lipová 3, 048 01 Rožňava
tel: 058/788 0911,fax: 058/788 0910
e-mail: [email protected]
Tatiana Bachňáková, 0907 173 464
OBEC - MÚRÁŇ – obec
Ing. Goldschmitt – p. starosta
[email protected]
14.05 –
04.06.
2014
11.06. –
02.07.
2014
GALÉRIA FOCESA
Školská 2330/1A
927 01 Šaľa
Igor Boháč 0905 658 321
[email protected]
09.07. –
KOŠICE
Verejná knižnica Jána Bocatia
Hlavná 48, 042 61 Košice
tel: 055/6222472,
fax: 055/622 3292
p. Harkabusová Anna,
e-mail: [email protected]
LUČENEC
Novohradská knižnica Lučenec
Ul.J.Kármána 2
984 01 Lučenec
06.08. –
p. Šatarová, Volčuková
t.č.047/4511932
[email protected]
TREBIŠOV
Zemplínska knižnica
M.R. Štefánika 53
0918 755 857 p. Vargová
[email protected]
30.07.
2014
27.08.
2014
03.09. –
24.09.
2014
02.10. –
22.10.
2014
VEĽKÝ KRTÍŠ
Hontianska-novohradská knižnica A.H.
Škultétyho vo VK
Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
047/4830223
[email protected] p. Šagiová
p. Kubániová
SVIT
Mestská knižnica
Štúrova 87
059 21 Svit
052/775 66 19
0915 46 11 54
[email protected]
[email protected]
p. Krafčíková
29.10 –
MICHALOVCE
Mestská knižnica G.Zvonického
Štefánikova 20
07001 Michalovce
PhDr. Alena Vasiľová
[email protected]
HRANOVNICA
Obecný úrad Hranovnica
Zdena Benková
052/7795139
[email protected]
15.12.-10.1.2014
26.11. –
SLOVENSKÁ ĽUPČA
Klub fotopublicistov SSN
Lichardova 51
976 13 Slovenská Ľupča
0911 33 44 60
[email protected] .sk
SLOVENSKÁ ĽUPČA
Klub fotopublicistov SSN
Lichardova 51
976 13 Slovenská Ľupča
0911 33 44 60
[email protected] .sk
08.1.-
19.11.
2014
17.12.
2014
31.1.
2015
6.2.28.2.
2015
6.3.2015
PIEŠŤANY
Mestská knižnica Piešťany
Školská 19, 921 01 Piešťany
tel./fax: 033/7725982
[email protected],
Dagmar Nováková
ROŽŇAVA
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
Lipová 3, 048 01 Rožňava
tel: 058/788 0911,, fax: 058/788 0910
[email protected]
Tatiana Bachňáková, 0907 173 464,
GALÉRIA FOCESA
Školská 2330/1A
927 01 Šaľa
Igor Boháč 0905 658 321
[email protected]
ZVOLEN
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
ul. Ľ. Štúra 5, 960 82 ZVOLEN
tel.: 045/5331071, 5331920, e-mail:
Zlatica Brozdianska
[email protected]
LEVICE
Tekovská knižnica Levice
Sládkovičova 12, 934 01 Levice
tel./fax: 036/6312802
e-mail: [email protected]
p. Kollárová
STARÁ ĽUBOVŇA
Ľubovnianska knižnica
Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
tel: 052/432 1501,
fax:052/432 2210
e-mail: [email protected]
LUČENEC
Novohradská knižnica Lučenec
Ul.J.Kármána 2
984 01 Lučenec
p. Šatarová, Volčuková
t.č.047/4511932
[email protected]
VEĽKÝ KRTÍŠ
Hontianska-novohradská knižnica A.H. Škultétyho vo VK
Nám. A.H. Škultétyho 5
990 01 Veľký Krtíš 047/4830223
[email protected] p. Šagiová
p. Kubániová
TREBIŠOV
Zemplínska knižnica
M.R. Štefánika 53
0918 755 857 p. Vargová
[email protected]
SVIT
Mestská knižnica
Štúrova 87
059 21 Svit
052/775 66 19, 0915 46 11 54
[email protected]
[email protected], p. Krafčíková
MICHALOVCE
Mestská knižnica G.Zvonického
Štefánikova 20
07001 Michalovce
PhDr. Alena Vaiľová
[email protected]
SLOVENSKÁ ĽUPČA
Klub fotopublicistov SSN
Lichardova 51
976 13 Slovenská Ľupča
0911 33 44 60
[email protected] .sk
Download

Harmonogram výstav 2014