Výsledková listina 11. ročníka mestskej výtvarnej súťaţe
Fullova ruţa 2014
U nás taká obyčaj
Do mestskej výtvarnej súťaže sa zapojilo 14 MŠ, 13 ZŠ – z toho jedna škola z Banskej
Bystrice a jedna z Dobšinej a dve CVČ, spolu bolo zaslaných 213 prác. Odborná porota udelila 37
ocenení, detská porota udelila 12 ocenení.
Odborná porota:
1. Mgr. Oskar Gajdoš, učiteľ SJL a VYV, ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22, Košice
2. Mgr. Ján Gál, učiteľ dejepisu, ZŠ Drábová, Košice, košický výtvarník a maliar
3. Mgr. Katarína Pástorová, učiteľka SJL a VYV, ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice
Ţiacka porota (žiaci IX. ročníka):
1. Zuzana Mladšíková, recitátorka, vlastná literárna tvorba, ocenenia v okresných, mestských,
celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťažiach (Japonsko)
2. Andrea Marušová, ocenenia v okresných, mestských, celoslovenských
a medzinárodných výtvarných súťažiach (Japonsko)
3. Martina Sabolová, olympiáda v nemeckom jazyku, reprezentácia vo výtvarných a dramatických
súťažiach
4. Miroslava Petríková, ocenenia v medzinárodných výtvarných súťažiach (Čína)
5. Patrik Goliaš, reprezentácia vo výtvarných súťažiach, športovec, ocenenia v medzinárodných
výtvarných súťažiach (Japonsko, Čína)
Vyhodnotenie – odborná porota:
I. kategória – MŠ
Cena
Meno a priezvisko
Zlatá ruţa
Kristián Červenák
Strieborná ruţa
Kristína Sirotňáková
Bronzová ruţa
Michaela Fiľová
Čestné uznanie
Melisa Križanová
Alexandra Sisáková
Andrea Rolfesová
Chiara Sapio
Natália Vargová
Lucia Tkadlecová
II. kategória – I. stupeň ZŠ
Cena
Meno a priezvisko
Zlatá ruţa
Jakub Slávik
Strieborná ruţa
Zdenka Papcunová
Soňa Lechmanova
Bronzova ruţa
Vanesa Sivákova
Daniela Snopeková
Čestné uznanie
Tomáš Vrábel
Názov práce
Radosť za dedinou
Namaľovali sme kraslice
Vajce ako zajac
Veľká noc na dedine
Veľkonočné kúpanie v
potoku
Fašiangy - Turice
Veľkonočná výslužka
Veľkonočný pondelok
Veľkonočné vajíčka
Názov práce
Veľkonočná naháňačka
Šibač
Odpust
U nás je vždy veselo
Oblej ma šuhajko
Kvety vo váze
Škola
Spojená škola, Nová 803, Dobšiná
MŠ Ovručská 14
MŠ Ovručská 14
MŠ Hronská 7
MŠ Čínska 24
MŠ Turgenevova 7
MŠ Čínska 24
MŠ Oštepová
SZŠ s MŠ pre deti s autizmom,
Myslavská 401
Škola
ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica
ZŠ Hroncova 23
ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21
ZŠ Hroncova 23
SZŠ s MŠ pre deti s autizmom,
Myslavská 401
Melánia Michaela
Molnárová
Petra Mižáková
Barbora Bérešová
Sofia Mačingová
Śimon Mravec
Adam Póša
Juliana Kováčová
Nina Marcinová
Alexandra Saenz
Smolinská
Lukáš Petrík
Jana Gujdová
Fedor Furda
Ján Hrváth
Natália Butalová
III. kategória – II. stupeň ZŠ
Cena
Meno a priezvisko
Zlatá ruţa
Laura Diškantová
Strieborná ruţa
Denisa Harčárová
Bronzová ruţa
Čestné uznanie
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21
Hasičská hadica
Vynášanie Moreny
Veľkonočná oblievačka
Na poličke
Vodný mlyn
Vyšibaj ma šuhaj
Namaľujeme kraslice
Vinšovníci Traja králi
ZŠ Hroncova 23
ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22
ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22
ZŚ Postupimská
ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22
ZŠ Hroncova 23
ZŠ Bukovecká 17
ZŠ L. Novomeského
Chytanie kocúra
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21
Prišla jar
ZŠ Hroncova 23
Starám sa o svojho koníka ZŠ Ľ. Fulllu, Maurerova 21
ZŠ s MŠ pri zdravotníckom
zariadení, Trieda SNP 1
Krojovaná svatba
CVČ Orgovánová, el. prac.
Starozagorská 8
Názov práce
Čepčenie
Gabriel Kolarčík
Veronika Festenburg
Ema Bujňáková
Samuel Roman
Jánske ohne
Veľkonočná oblievačka
Oblievačka na dedine
Oblievačka
Michaela Komarova
Veselá Veľká noc
Kristína Ambrošková
Maľovanie kraslíc
Vyhodnotenie – ţiacka porota
I. kategória – MŠ
Cena
Meno a priezvisko
Zlatá ruţa
Ema Jurašeková
Strieborná ruţa
Sofia Čelinská
Bronzová ruţa
Alexandra Sisáková
Čestné uznanie
Šťastná krajina
Pavlína Lehotská
II. kategória – I. stupeň ZŠ
Cena
Meno a priezvisko
Zlatá ruţa
Soňa Lechmanová
Strieborná ruţa
Sofia Mačingová
Bronzova ruţa
Abigail Beblavá
Čestné uznanie
Veronika N. Festenburg
Škola
ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22
ZŠ s MŠ pri zdravotníckom
zariadení, Trieda SNP 1
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21
ZŠ Park Angelinum
SSŠ Starozagorská 8
SZŠ s MŠ pre deti s autizmom,
Myslavská 401
CVČ Orgovánová, el. prac.
Starozagorská 8
CVČ Orgovánová, el. prac.
Starozagorská 8
Názov práce
Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Veľkonočná procesia
Veľkonočné kúpanie v
potoku
Ľudový kroj
Škola
MŠ Palárikova 22
MŠ Oštepová 1
MŠ Čínska 24
Názov práce
Odpust
Veľkonočná oblievačka
Ej, ale si zatancujem!
Veľkonočná oblievačka
Škola
ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22
ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22
ZŠ Bukovecká 17
ZŠ Park Angelinum 8
MŠ Turgenevová 7
III. kategória – II. stupeň ZŠ
Cena
Meno a priezvisko
Zlatá ruţa
Laura Diškantová
Strieborná ruţa
Barbora Kánová
Bronzová ruţa
Mário Madarász
Čestné uznanie
Alexandra Dávidová
Názov práce
Čepčenie
Stavanie májov
Z Východnej dievčatá
Vianočné tradície
Škola
ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22
CVČ Orgovánová 5
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21
ZŠ Krosnianska 4
Download

výsledková listina mestskej výtvarnej súťaže