24.10.2011
Úvod
Odčervovacie programy v chovoch koní
50% populácie koní má prirodzenú rezistenciu voči parazitom
20
20--30% zo svetovej populácie koní je zodpovedných za produkciu 80%
vajíčok
Široká škála antiparazitík na trhu: parazitózy stálym problémom
MVDr. Martin Boldižár
Klinika koní, UVLF v Košiciach
2011
Klinické príznaky infestácie
endoparazitmi
Endoparazitózy u koní
150 druhov endoparazitov (Cyathostominae spp
spp.)
.)
Veľké strongyly (S. vulgaris,
vulgaris, S. edentatus,
edentatus, S. equinus)
equinus)
Malé strongyly/
strongyly/ Cyatostomóza (Cyathostominae spp
spp.)
.)
Ostatné nematodózy (Trichostrongylus axei
axei,, Strongyloides westeri)
westeri)
Škrkavky/ Askaridióza (Parascaris equorum
equorum))
Mrle/ Oxiurióza (Oxiuris equi
equi))
Pásomnice/ Cestodóza (Anaplocephala magna
magna,, A. perfoliata,
perfoliata,
Paranoplocephala mamillana)
mamillana)
Strečkovitosť// Gastrofilóza (G. intestilnalis
Strečkovitosť
intestilnalis,, G. hemorrhoidalis,
hemorrhoidalis, G. nasalis
nasalis))
Pľúcne červy (Dictyocaulus
(Dictyocaulus arnfieldi
arnfieldi))
Onchocerkóza (Onchocerca cervicalis
cervicalis))
Väčšina
dospelých
koní
s
endoparazitárnou infestáciou sa javí
klinicky zdravá
Adspekčne:: celková dobrá telesná
Adspekčne
kondícia, s lesklou a priliehajúcou
srsťou
Hlavne vekovo nižších kategórií,
môžu byť pozorované klinické
príznaky
Matná a odstávajúca srsť
Úbytok hmotnosti
Škrabanie chvosta
Kolika
Depresia, letargia,
nechutenstvo
Strata výkonnosti
Kašeľ a výtok z nosa
Diarrhoea
1
24.10.2011
Antiparazitárny program
Antiparazitárne prípravky
Tvorba
Nielen aplikácia prípravku !
Hygiena stajní
Starostlivosť o výbehy, pasienky
Pravidelné koprologické vyšetrenia
Vek a kategória koní
Vývojový cyklus
endoparazitov
Zamorenosť prostredia
chovu
chovu-- stajne
Dostupnosť účinných látok
na trhu
Možnosť aplikácie
preventívnych opatrení
Za posledných desať rokov nebola vyvinutá nová látka na
dehelmintizáciu koní, ale zároveň bola zistená rezistencia na všetky
existujúce účinné látky
Z toho dôvodu je nutné prehodnotiť naše
doterajšie odčervovacie návyky
Antiparazitárne prípravky
Antiparazitárne prípravky
Dôraz
Účinné látky
Preventívnu aplikáciu prípravkov vo
frekvencii 3 až 4 mesiace
Striktné striedanie účinných látok
Aplikácia na základe protokolov pre
jednotlivé kategórie
Vypracovanie protokolov na základe FEC
(obsah vajíčok v truse) a ERP (periódy na
znovuobjavenie vajíčok)
Benzimidazoly (mebendazol,
mebendazol, fenbendazol,
fenbendazol, oxibendazol)
oxibendazol)
Avermektíny (ivermectín,
ivermectín, moxidektín)
moxidektín)
Pyrantel pamoas
Praziquantel
2
24.10.2011
Antiparazitárne prípravky
Možnosti aplikácie antiparazitárnych
prípravkov u koní
ERP
Benzimidazoly 6 týždňov
Avermektíny 8 týždňov, 12 týždńov
Pyrantel pamoas 6 týždňov
Egg Reappearance Period
eriod-- Fecal Testing Time
Záver
Neexistuje sterilný kôň, v zmysle prevalencie endoparazitov
Neexistuje prostredie, v ktorom by sa nenachádzali endoparazity koní
Prevalenciu endoparazitov koní v chove/stajni môžeme len tlmiť
Gravidné kobyly je nutné odčerviť 6 týždňov pred pôrodom
Žriebätá začíname odčervovať od 2 mesiacov veku
Preventívne antinematodikom odčervujeme chovy/stajne minimálne raz
za 6 mesiacov
Preventívne anticestodikom odčervujeme chovy/stajne minimálne raz za
24 mesiacov
Kvantitatívne vyšetrenie trusu vykonávame v chove/stajni minimálne raz
6-12 mesiacov
Kvalitatívne vyšetrenie trusu vykonávame v chove/stajni na základe typu
použitého prípravku a jeho ERP
Aplikáciu antinematodík a anticestodík je nutné upraviť pre chov, stajňu,
kategóriu, respektíve jedinca, na základe výsledkov kvalitatívnej
a kvantitatívnej analýzy trusu
Orálny aplikátor
Nosohltanová sonda
Ako kŕmne aditívum
Per rectum
I.V ?
Tab.1. Dehelmintizácia dospelých koní
Dospelé kone / 1. rok
Dospelé kone/ 2. rok
Moxidectín + pyrantel na
pásomnice
Ivermectín + pyrantel
Január
Február
Marec
Ivermectín - 10 týždňov po
predchádzajúcej dávke
Apríl
Máj
Jún
Moxidectín - 14 týždňov po
predchádzajúcej dávke
Ivermectín - 10 týždňov po
predchádzajúcej dávke
Júl
Ivermectín - 10 týždňov po
predchádzajúcej dávke
August
September
Moxidectín + pyrantel na
pásomnice
Október
Ivermectín + pyrantel
November
December
Moxidectín - 14 týždňov po
predchádzajúcej dávke
3
24.10.2011
Tab.2. Dehelmintizácia žriebät
Žriebätá
Tab.3. Dehelmintizácia koní nad 15 rokov
Odstavčatá a kone do 2 rokov
Január
Február
Kone nad 15 rokov / 2. rok
Január
Ivermectín - 10 týždňov po predchádzajúcej
dávke
Apríl
Február
Máj
Jún
Kone nad 15 rokov / 1. rok
Fenbendazol 5 dní, na 6. deň ivermectín
Marec
Prvé odčervenie v 3 mesiacoch veku
praziquantelom alebo praziquantelom a
ivermectínom alebo pyrantelom
Ivermectín - 10 týždňov po predchádzajúcej
dávke
5 dní Fenbendazol + moxidectín
na 6. deň
5 dní Fenbendazol + Ivermectín
na 6. deň
Marec
Apríl
Ivermectín 10 týždňov po
predošlej dávke
Máj
Júl
Druhé odčervenie v 4 mesiacoch veku
praziquantelom alebo praziquantelom a
ivermectínom alebo pyrantelom
Jún
August
Tretie odčervenie v 5 mesiacoch veku
praziquantelom alebo praziquantelom a
ivermectínom alebo pyrantelom
Ivermectín - 10 týždňov po predchádzajúcej
dávke
Moxidectín 14 týždňov po
predošlej dávke, potom
ivermectín + praziquantel
Júl
Ivermectín 10 týždňov po
predošlej dávke
August
September
Október
November
September
Začať s odčervovacím protokolom ako
u despelých koní v 6 mesiacoch veku
napríklad Ivermectínom v 10
týždnových intervaloch
5 dní Fenbendazol + moxidectín
na 6. deň
5 dní Fenbendazol + Ivermectín
na 6. deň
Október
Fenbendazol 5 dní, na 6. deň ivermectín
November
Zopakovať podanie Ivermectínu 10
týždňov po predchádzajúcej dávke
December
December
Moxidectín 14 týždňov po
predošlej dávke, potom
ivermectín + praziquantel
Ivermectín 10 týždňov po
predošlej dávke
Tab.4. 8 týždňový dehelmintizačný program pre kone
Ďakujem za pozornosť
Január
Benzimidazol - dvojitá dávka 5 dní
Marec
nepovinné
Máj
Pyrantel
Júl
Avermectín
September
Benzimidazol
November
Pyrantel dvojitá dávka - pásomnice, Avermectín
Tab. 5. Dehelmintizačný protokol pre malé množstvo koní na veľkej
ploche
Február
Benzimidazol
Máj
Avermectín
August
Pyrantel dvojitá dávka - pásomnice
November
Avermectín
Tab. 6. 6 týždňový Dehelmintizačný program pre kone
Január
Pyrantel
Marec
Benzimidazol
Máj
Avermectín
Jún
Pyrantel
Júl
Benzimidazol
August
Avermectín
September
Pyrantel dvojitá dávka - pásomnice
November
Avermectín
4
Download

Odčervovacie_programy_v_chovoch_koní [Režim