Fasádny
zatep¾ovací
systém
Zateplovací systém
s minerálnou vlnou
Zateplovací systém
s fasádnym polystyrénom
...a stavba dýcha!
• penetrácia podkladu
• malta na lepenie izolantu k podkladu
• tepelný izolant
• doska z fasádneho polystyrénu EPS
(ETA 10 – 0377)
• dvojvrstvová fasádna doska z minerálnej
vlny Frontrock Max E (ETA 10 – 0378)
• výstužná tkanina
• malta pre výstužnú vrstvu
• kotviace tanierové hmoždinky
• penetrácia pod povrchovú úpravu
• koneèná povrchová úprava - uš¾achtilé fasádne
omietky
Minerálna vlna
• prírodný materiál
• požiarna odolnos
• šetrí životné
prostredie
• vysoká odolnos
voèi prierazu
• vysoká paropriepustnos
(stavba dýcha)
Certifikovaný zatep¾ovací systém s fasádnou
MINERÁLNOU VLNOU
ETA 10 - 0378
Certifikovaný zatep¾ovací systém
s fasádnym POLYSTYRÉNOM EPS
ETA 10 - 0377
HRÚBKA 6 CM
Vám poskytne všetko, èo
potrebujete pre zateplenie
svojho domu
WWW.MPL.SK
Download

MPL heatmix web