M322D
®
Kolesové rýpadlo
Vznetový motor Cat® C6.6 s technológiou ACERT™
Čistý výkon (ISO 9249) pri 2000 ot/min
123 kW167 hp
Prevádzková hmotnosť
20 500 až 22 500 kg
Objem lyžice
0,44 až 1,57 m3
Maximálny dosah na úrovni terénu
10 320 mm
Maximálna rypná hĺbka
6 680 mm
Maximálna rýchlosť jazdy
25 km/h
Kolesové rýpadlo M322D
Inovácie rýpadiel série D zvýšili ich výkon, ovládateľnosť a univerzálnosť využitia.
Motor
✔ Vlastná technológia Caterpillar ACERT™
prekonáva aj tie najprísnejšie emisné
normy platné pre cestné a stavebné
stroje. Motor C6.6 v súlade s normami
EU Stage IIIA zaručuje výkon a spoľahlivosť pri nízkej spotrebe a úrovni hluku.
str. 4
Konštrukcia zohľadňujúca ochranu životného
prostredia
Hydraulický systém
SmartBoom™
✔ S cieľom chrániť životné prostredie,
✔ Inteligentný výložník pre vysokú
motor má nízku hlučnosť, dlhšie intervaly
produktivitu. Krátke pracovné cykly pri
výmeny filtrov a úspornú spotrebu paliva.
nakládke a skrývke. Udržiava optimálnu
str. 4
frekvenciu kladiva pre efektívny,
rovnomerný výkon. str. 5
Vyššia zdvihová nosnosť, krátke pracovné cykly
a jednoduchá obsluha sa prejavia vo vysokej
produktivite a nízkych prevádzkových nákladoch.
✔ Novinka
2
Komfort obsluhy
✔ Špičkový hydraulický systém s reguláciou ✔ Úplne prepracovaná kabína obsluhy
podľa zaťaženia a samostatným
poskytuje maximálny komfort
čerpadlom pre otáčanie umožňuje rýchle
a bezpečnosť. Sedadlo s pneumatickým
pracovné cykly, zvýšenú zdvihovú
odpružením a automatickým nastavením
nosnosť a veľké sily na lyžici a násade.
podľa hmotnosti má integrovaný ohrev
Táto kombinácia zaručuje maximálnu
a ventiláciu pre vyšší komfort strojníka.
produktivitu každej úlohy. str. 5
Bezpečnosť zvyšuje aj nový farebný
monitor a voliteľná kamera pre periférne
videnie. str. 6
Podvozok
Výložníky a násady
Pracovné nástroje
Dodávajú sa rôzne konfigurácie
podvozkov, ktoré je možné prispôsobiť
vašim pracovným podmienkam. Môžete
si zvoliť podvozok s radlicou a/alebo
stabilizačnými podperami podľa
konkrétnej potreby. str. 8
Výložníky a násady Caterpillar sú
dimenzované na veľký výkon a dlhú
životnosť. Skriňová konštrukcia zaručuje
veľkú pevnosť aj v najnáročnejších
aplikáciách. Z viacerých kombinácií
výložníkov a násad si určite vyberiete
tú najlepšiu pre vás. str. 9
Kombinácia strojov a pracovných
nástrojov Caterpillar predstavuje
komplexné riešenie pre každú pracovnú
činnosť. Množstvo rýchloupínačov, lyžíc,
kladív, drapákov, nožníc a viacúčelových
nástrojov dokáže optimalizovať
univerzálne využitie stroja. str. 11
Univerzálnosť
Jednoduchý servis
Caterpillar ponúka široký výber vo
výrobe inštalovaných prídavných
zariadení, ktoré zvyšujú výkon
a uplatnenie na stavbe. str. 10
Pre väčšiu bezpečnosť práce sú všetky
miesta dennej údržby prístupné z úrovne
zeme. Centrálny systém mazania sa stará
o mazanie dôležitých spojov. str. 12
®
Komplexná podpora zákazníka
Zástupca Cat® vám môže ponúknuť
širokú paletu služieb, ktoré sa dajú
individuálne upraviť v servisnej zmluve
už pri kúpe stroja. Zástupca Cat vám
pomôže zostaviť plán, ktorý obsahuje
všetko, od výberu stroja a príslušenstva
až po jeho výmenu. str. 13
3
Motor
Je výkonný, spoľahlivý, úsporný a produkuje málo emisií.
Nízka spotreba paliva. Motor C6.6 má
elektronické riadenie a využíva systém
spoločného rozvodu paliva Cat
s palivovým čerpadlom. Táto kombinácia
zaručuje vynikajúcu spotrebu paliva
počas práce aj jazdy. Keď systém
identifikuje jazdu na ceste, motor sa
prepne do najefektívnejšieho režimu
prevádzky, ktorý šetrí palivo bez
obmedzenia jazdných vlastností.
Malá hlučnosť, malé vibrácie. Motor Cat
C6.6 svojou konštrukciou zvyšuje
komfort strojníka, pretože má malú
hlučnosť aj vibrácie.
Vysoký výkon. Motor Cat C6.6 s technológiou
ACERT priniesol viacero revolučných zlepšení,
ktoré predstavujú výrazný pokrok v oblasti
motorov. Základné moduly technológie ACERT
predstavujú palivové a vzduchové hospodárstvo
s elektronickým riadením. Technológia ACERT
optimalizuje výkon motora, pričom spĺňa
požiadavky emisných noriem EU Stage IIIA.
Motor Cat C6.6, ktorý poháňa rýpadlo M322D,
má maximálny výkon 129 kW pri 2000 ot/min.
Chladiaci systém. Hydraulický motor
s elektronickým riadením poháňa
otáčkovo regulovaný ventilátor chladiča
chladiacej kvapaliny a hydraulického
oleja. Optimálne otáčky ventilátora sa
určia na základe teploty chladiacej
kvapaliny a hydraulického oleja, čo
prispieva k zníženiu spotreby paliva
a hlučnosti. Elektronické riadenie
motora priebežne kompenzuje zmeny
záťaže ventilátora, čím zabezpečuje
rovnomerný čistý výkon, bez ohľadu
na pracovné podmienky.
Pomalé otáčky na jeden dotyk.
Dvojstupňová, automatická regulácia
otáčok motora (AEC) ovládaná na
jeden dotyk znižuje otáčky motora,
ak stroj nevykonáva žiadnu prácu,
čím sa dosahuje maximálna
efektívnosť spotreby a nízka
hlučnosť.
Výbava na skládky odpadu. Výbava na
skládky odpadu bola špeciálne
vyvinutá pre kolesové rýpadlá Cat,
ktoré pracujú pri prekládke odpadov
alebo v iných extrémne prašných
aplikáciách. Táto výbava obsahuje:
• Automatický, hydraulicky poháňaný
ventilátor s reverzným ťahom,
ktorý mení smer prúdenia vzduchu
v nastavených intervaloch 5 až
60 minút, s prepínačom v kabíne.
• Špeciálna hustá mriežka kapoty
chladiaceho systému ďalej zmenšuje
usadzovanie prachu na chladiči.
• Dva cyklónové filtre sa starajú
o čistý, filtrovaný vzduch v motorovom priestore a na vstupe filtra
vzduchu, medzichladiča a výparníka
klimatizácie.
Konštrukcia zohľadňujúca ochranu životného prostredia
Rýpadlo M322D pomáha vytvárať lepší svet a chrániť krehké prostredie.
Nízka spotreba paliva. Kolesové rýpadlá
radu D sú navrhnuté pre maximálny
výkon s nízkou spotrebou paliva.
Znamená to viac dokončenej práce za
deň, menej spotrebovaného paliva a
minimálny vplyv na životné prostredie.
Nízke výfukové emisie. Motor Cat C6.6
v súlade s normami EU Stage IIIA
zaručuje vyšší výkon a spoľahlivosť pri
nízkej spotrebe a úrovni hluku.
4
Tichá prevádzka. Úroveň hlučnosti
v kabíne aj vonku je mimoriadne nízka
vďaka novému ventilátoru s regulovanými
otáčkami a diaľkovému systému chladenia.
Biologicky rozložiteľný hydraulický olej.
Receptúra voliteľného biologicky
rozložiteľného hydraulického oleja
(HEES) zaručuje vynikajúce vlastnosti
pri vysokom tlaku a teplote a je plne
kompatibilná so všetkými komponentmi
hydrauliky. Olej HEES dokážu pôdne
alebo vodné mikroorganizmy úplne
rozložiť, takže predstavuje environmentálne vhodnejšiu alternatívu
minerálnych olejov.
Menší únik kvapalín. Konštrukcia filtrov
a vypúšťacích zátok zaručuje menší únik
mazív. Hadice Cat XT, čelné tesnenia
s O-krúžkom a hydraulické valce taktiež
pomáhajú zabrániť úniku oleja, ktorý
znižuje výkon stroja a poškodzuje životné
prostredie.
Dlhšie servisné intervaly. Úzkou spoluprácou
so zástupcom Caterpillar si predĺžite
intervaly výmeny motorového, hydraulického a prevodového oleja a chladiacej
kvapaliny. To znamená menší objem
nových aj likvidovaných náplní a teda
nižšie prevádzkové náklady.
Hydraulický systém
Hydraulický systém s reguláciou podľa zaťaženia zaručuje rýchle pracovné cykly, zvýšenú nosnosť
a veľké sily na lyžici a násade, čo zvyšuje produktivitu každej činnosti.
Samostatné čerpadlo otoče. Mechanizmus otoče
má pohon samostatným piestovým čerpadlom
s reguláciou prietoku a piestovým hydromotorom
s konštantným prietokom. Tento uzavretý
hydraulický okruh zvyšuje výkon otoče bez
vplyvu na ostatné funkcie hydrauliky, čo
umožňuje plynulé kombinované pohyby.
Režim zdvihu s posilňovačom. V tomto režime sa
zvyšuje zdvihová nosnosť rýpadla o 7 %. Stroj
dokáže zdvíhať ťažké bremená v celom
pracovnom rozsahu pri zachovaní vynikajúcej
stability.
Nastaviteľná citlivosť hydrauliky. Táto funkcia
umožňuje strojníkovi nastaviť rýchlosť reakcie
stroja podľa danej pracovnej úlohy. Pre veľmi
presnú prácu je možné zvoliť jednu zo štyroch
úrovní reakcie stroja.
Proporcionálna prídavná hydraulika. Využiteľnosť
hydraulického systému sa dá rozšíriť použitím
rôznych hydraulických pracovných nástrojov
s pomocou viacerých ventilov.
• Multifunkčný ventil je srdcom systému
riadenia nástroja a umožňuje strojníkovi
zvoliť cez monitor až desať predprogramovaných pracovných nástrojov. Tieto
prednastavené parametre hydrauliky
podporujú jedno- alebo dvojsmerný prietok.
Posuvné prepínače pákového ovládača
umožňujú moduláciu pracovného nástroja.
• Samostatný okruh kladiva je najlepšou
alternatívou pre nástroje s
jednosmerným prietokom a
nevyžaduje flexibilitu poskytovanú
multifunkčným ventilom.
• Ventil s funkciou strednotlakového
okruhu poskytuje proporcionálny
prietok, ktorý je vhodný pre natáčanie
lyžice alebo rotačné nástroje.
• Novinkou na kolesových rýpadlách
radu D je voliteľný druhý ventil
vysokého tlaku. V kombinácii
s multifunkčným ventilom umožňuje
pracovať s nástrojmi, alebo
v aplikáciách, kde sa vyžaduje tretia
prídavná funkcia hydrauliky, ako
napríklad naklápací/rotačný
rýchloupínací mechanizmus.
Regeneračný okruh násady. Regeneračný
okruh násady zvyšuje účinnosť a pomáha
zlepšiť ovládateľnosť stroja pre vyššiu
produktivitu a nízke prevádzkové náklady.
Rýchloupínací mechanizmus. Na stroji je
možné inštalovať samostatný hydraulický
okruh na použitie hydraulických
rýchloupínacích mechanizmov.
Tlmiče rázov hydraulických valcov. Caterpillar
integruje techniku tlmenia rázov do
všetkých hydraulických valcov výložníka,
násady a lyžice kolesového rýpadla. Tlmiče
pomáhajú zmierniť rázy, znižujú tiež
hlučnosť a predlžujú životnosť valcov.
Hadice Caterpillar XT-6 ES. Guma najvyššej
kvality, presné 4-vrstvové pancierovanie
a jedinečné trvalo použiteľné spojky – tieto
unikátne vlastnosti zaručujú maximálny
výkon a životnosť.
Inteligentný výložník SmartBoom. Znižuje namáhanie a vibrácie prenášané na stroj,
čím vytvára komfortnejšie pracovné podmienky.
Skrývka kameniva. Skrývka a dokončovacie
práce sú jednoduché a rýchle. SmartBoom
zjednodušuje prácu a umožňuje, aby sa
strojník sústredil len na násadu a lyžicu,
pričom výložník sa voľne pohybuje hore
a dole bez zaťaženia čerpadla.
Práca s kladivom. Čelné diely automaticky
nasledujú kladivo pri prenikaní do skaly.
Pri práci nedochádza k úderom do prázdna
alebo nadmernou silou, čo sa prejaví
v dlhšej životnosti kladiva a stroja.
Podobné výhody sa dosahujú aj pri
práci s vibračnými doskami.
Nakladanie vozidiel. Nakladanie vozidiel
zo svahu je produktívnejšie a úspornejšie,
pretože vratný cyklus je kratší a spúšťanie
výložníka nevyžaduje hydraulický prietok.
5
Komfort obsluhy
Usporiadanie interiéru zväčšuje priestor pre strojníka, poskytuje mimoriadny komfort a zmenšuje
únavu strojníka.
Interiér kabíny. Neobmedzený výhľad
a prepracovaná ergonómia charakterizujú
nové vlastnosti kolesových rýpadiel radu D.
Pretlakovaná kabína je priestorná a vyznačuje
sa jednoduchosťou a účelnosťou. Často
používané prepínače sú sústredené na pravej
konzole ovládacích prvkov. Na ľavej konzole
sú ovládacie prvky radlice a/alebo
stabilizačných podpier, pričom konzola
sa dá odklápať pre ľahší prístup do kabíny.
Automatické riadenie klímy sa stará
o teplotu a vetranie pre lepší komfort
obsluhy. Do ďalšej výbavy patrí zapaľovač,
popolník, držiak na pohár, polička na
dokumentáciu a integrovaný držiak
mobilného telefónu.
6
Konštrukcia kabíny. Spodný rám kabíny
je vyrobený z hrubých oceľových rúr,
čím sa zlepšila jeho odolnosť proti
únave materiálu a vibráciám. Táto
konštrukcia umožňuje priskrutkovať
ochranu proti padajúcim predmetom.
Plášť kabíny je na rám upevnený
cez gumové silentbloky, ktoré tlmia
vibrácie a hluk prenášaný cez rám,
čím sa výrazne znížila úroveň hlučnosti
v kabíne.
Výhľad do pracovného priestoru. Pre lepší
výhľad sú sklá okien upevnené priamo na
konštrukciu kabíny, bez okenných rámov.
Zákazník si môže vybrať z ponuky pevných
alebo otváracích delených okien.
• Predné okno delené 50/50 umožňuje
uložiť hornú aj dolnú sekciu vo vyklopenej
polohe, na čo slúži zámok na jeden dotyk.
• Predné okno delené 70/30 umožňuje
uložiť hornú sekciu nad strojníkom.
Dolné predné okno je zaoblené pre lepší
výhľad smerom na zem a maximálny
dosah stierača. Má tiež zámok na jeden
dotyk.
• Pevné predné okno sa dodáva
s nárazuvzdorným laminovaným sklom.
• Mimoriadne veľké strešné okno bez
priečky umožňuje vynikajúci výhľad
smerom hore. Samonavíjacia roleta
chráni proti priamemu slnku.
Monitor. Nový kompaktný farebný monitor
zobrazuje informácie v miestnom jazyku, je
dobre čitateľný a zrozumiteľný. Medzi jeho
funkcie patria:
• 5 programovateľných tlačidiel pre “Rýchly
prístup” najčastejších funkcií na jeden
dotyk.
• Upozornenia na výmenu filtrov a olejov
sa zobrazia, keď odpracované motohodiny
dosiahnu interval údržby.
• Funkcia výberu nástroja umožňuje strojníkovi
zvoliť si až 10 prednastavených hydraulických nástrojov.
• Nastaviteľná charakteristika brzdenia
umožňuje strojníkovi zvoliť jednu z troch
úrovní záberu retardéra hydromotora pre
jazdu pri uvoľnení pedála jazdy.
• Zobrazuje záber zadnej kamery, ktorá sa
zapína cez menu na monitore. Voliteľná
kamera sa inštaluje na protizávažie.
Nové sedadlo Deluxe. Nové voliteľné sedadlo
Deluxe vybavené aktívnym systémom klímy
zvyšuje pohodlie strojníka. Chladný vzduch
prúdi cez sedadlo a operadlo a zmenšuje
potenie. V studenom počasí zase dvojstupňový
ohrev sedadla vytvára príjemnú pohodu.
Plne nastaviteľné sedadlo s nastaviteľnou
opierkou krížov sa automaticky nastavuje
podľa hmotnosti strojníka, čo prispieva
k pohodliu strojníka.
Vyhrievané zrkadlá. Ďalšou novinkou sú
zrkadlá s elektrickým ohrevom, ktoré
zvyšujú bezpečnosť a viditeľnosť v
studenom počasí.
Obedár. Veľká odkladacia skrinka
s chladením je umiestnená za sedadlom.
Odkladacia skrinka má dostatočný
priestor na uloženie napríklad aj
obedára. Voliteľný kryt zaisťuje obsah
skrinky počas prevádzky.
Pedále. Dvojsmerné pedále pre jazdu
a prídavné okruhy poskytujú voľný
priestor na podlahe, takže strojník
nemusí meniť polohu. Pedál prídavného
vysokotlakového okruhu sa dá uzamknúť
vo vypnutej polohe, a tak používať ako
opierka nohy pre väčšie pohodlie.
Stierače. Paralelný systém stieračov
umožňuje maximálnu viditeľnosť za zlých
poveternostných podmienok. Stierač
pokrýva celú plochu okna a udržuje zorné
pole strojníka stále čisté.
7
Podvozok
Konštrukcia podvozka a nápravy zaručuje maximálnu pevnosť, pružnosť a pohyblivosť na kolesách.
Nápravy a stabilizačné podpery pre ťažkú prevádzku.
Podvozok kolesového rýpadla radu D s čapovými
a skrutkovými spojmi je dostatočne pružný, tuhý
a odolný. Účelné uloženie hydraulických rozvodov,
ochrana prevodovky a nápravy pre ťažkú prevádzku
robia z neho ideálny podvozok pre kolesové rýpadlo.
Predná náprava umožňuje veľké uhly výkyvu
a zatočenia. Prevodovka je osadená priamo na zadnej
náprave, kde je dobre chránená a s optimálnou
svetlou výškou podvozka.
Moderný systém s kotúčovými brzdami. Brzdový systém
s kotúčovými brzdami pôsobí priamo na náboj
namiesto na hnací hriadeľ, čím eliminuje mŕtvy
chod planétovej prevodovky. Týmto sa odstránil
efekt kolísania počas práce bez podpier na kolesách.
Konštrukcia nápravy zjednodušila údržbu a znížila
náklady. Intervaly výmeny oleja sú každých 2000
motohodín, čo ďalej znižuje prevádzkové náklady.
Blatníky. Voliteľné blatníky dobre kryjú predné aj
zadné pneumatiky, čím stroj chránia pred blatom
a nečistotami. Voda nemôže ostriekať okno alebo
chladič. Blatníky ďalej chránia stroj pred kameňmi
vyhodenými kolesami, čo prispieva k väčšej
bezpečnosti stroja, iných vozidiel a pracovníkov
v blízkosti rýpadla.
Nastaviteľný zvukový signál. Zvukový signál slúži na
varovanie ľudí počas jazdy. Cez monitor je možné
zvoliť tri nastavenia:
• Auto režim – klaksón sa vypne ihneď po
zastavení stroja alebo po 10 sekundách trúbenia.
• Štandardný režim – klaksón nepretržite trúbi
počas pohybu stroja, s možnosťou ručného
vypnutia.
• Vypnutý režim – zvukový signál je vypnutý.
8
Výložníky a násady
Sú navrhnuté pre maximálnu flexibilitu a produktivitu v každej aplikácii.
Konštrukcia. Výložníky a násady majú
zvarovanú skriňovú konštrukciu
s hrubými viacvrstvovými platňami
v miestach zvýšeného namáhania a sú
dimenzované na veľký výkon a dlhú
životnosť.
Prispôsobivosť. Výber z dvoch výložníkov
a štyroch násad umožňuje vytvoriť
správnu kombináciu dosahu a rypných
síl v každej aplikácii.
Násady. Štyri násady rôznej dĺžky
umožňujú splniť požiadavky rôznych
aplikácií:
• Krátka násada (2200 mm) dosahuje
maximálne vylamovacie sily
a zdvihovú nosnosť.
• Stredná násada (2500 mm) znamená
väčšiu prítlačnú silu aj zdvihovú
nosnosť.
• Dlhá násada (2900 mm) dosahuje
veľkú hĺbku a dosah.
Výložník VA s nastaviteľnou geometriou.
Výložník typu VA poskytuje dobrý
výhľad na pravú stranu a vyváženie pri
jazde na ceste. Pri práci v stiesnenom
priestore alebo pri zdvíhaní ťažkých
bremien je výložník VA najlepším
riešením.
Jednodielny výložník. Jednodielny výložník
vyhovuje pre všetky bežné aplikácie, ako
sú nakládka a výkopy. Unikátna rovná
sekcia v krivke bočnej platne zlepšuje
rozloženie pnutia a pomáha predĺžiť
životnosť výložníka.
9
Univerzálnosť
V ponuke je tiež široký výber voliteľných prídavných zariadení z výroby, ktoré zvyšujú výkon a zlepšujú
riadenie činností na stavbe.
Nastavenia ovládania. K dispozícii sú
2 voliteľné nastavenia ovládania
a 1 nastavenie automatickej jazdy.
Nový automatický režim jazdy sa zapína
tlačidlom na konzole vpravo. V tomto
nastavení prevodovka automaticky
preraďuje a podraďuje, v závislosti od
podmienok pre rýchlosť jazdy. Strojník
si môže zvoliť najlepší výkonový pomer pre
motor aj hydrauliku vzhľadom na účinnosť
spotreby.
• Úsporný režim – využíva sa pri zdvíhaní,
kladení rúr, zarovnávaní, svahovaní a
presnej práci, s nízkou spotrebou paliva.
• Silový režim – používa sa pri normálnej
nakládke áut, výkopových prácach, hĺbení
kanálov alebo práci s kladivom.
• Režim jazdy – zaradí sa automaticky
po stlačení pedála jazdy. Zaručuje
maximálnu rýchlosť a ťažnú silu.
Ovládanie nástroja. Integrovaný systém
riadenia pracovného nástroja umožňuje
strojníkovi výber až z 10 prednastavených
kombinácií. Tým sa odstránila nutnosť
manuálne nastaviť prídavné hydraulické
okruhy pri každej výmene nástroja.
Individuálny prietok a tlak sa dajú
jednoducho naprogramovať, rovnako ako
jedno- alebo dvojcestné funkcie. Každý
z 10 naprogramovaných nástrojov môže
mať svoje vlastné meno. Unikátne
proporcionálne posúvače Cat umožňujú
modulovať činnosť nástroja a ľahko
vykonávať presnú prácu.
Pákové riadenie. Unikátne voliteľné
riadenie pákovým ovládačom umožňuje
strojníkovi zmeniť polohu stroja počas
jazdy na prvý stupeň pomocou posuvného
prepínača na pravom pákovom ovládači.
Takže strojník drží obe ruky na pákových
ovládačoch, pričom súčasne pohybuje
pracovným nástrojom a riadi jazdu.
Dokáže tak urobiť presnú prácu omnoho
rýchlejšie, bez ohrozenia bezpečnosti
okolo stroja.
Systém tlmenia jazdy. Novinka na typovom rade
D – systém tlmenia jazdy zvyšuje komfort obsluhy
a umožňuje rýchlejšiu a kvalitnejšiu jazdu na
nerovnom teréne. Systém tvoria akumulátory tlaku,
10
Systém Product Link. Systém Product Link
pomáha pri riadení strojového parku
a zaznamenáva motohodiny, polohu,
zabezpečenie a technický stav. Na stroji
je urobená predmontáž káblov, takže
Product Link sa dá inštalovať aj dodatočne.
Systém Product Link sa dodáva inštalovaný
aj priamo z výroby.
Zabezpečovací systém stroja MSS.
Z výrobného závodu je možné dodať
aj voliteľný zabezpečovací systém
stroja MSS. Tento systém kontroluje
oprávnenie pracovať so strojom
a pomocou špeciálnych kľúčov zabráni
neoprávnenému použitiu stroja.
ktoré ako tlmiče rázov tlmia kolísavý
pohyb prednej časti stroja. Systém tlmenia
jazdy sa zapína tlačidlom na paneli
spínačov v kabíne.
Pracovné nástroje
Široká paleta pracovných nástrojov pomáha optimalizovať výkon stroja. Sú navrhnuté a vyrobené pre
vysokú odolnosť podľa noriem Caterpillar.
1
4
2
5
3
Pracovné nástroje. Pracovné nástroje
Caterpillar sú konštruované ako integrálna
súčasť vášho rýpadla, takže sú zárukou
najlepšieho možného výkonu v danej
aplikácii. Všetky pracovné nástroje sú
prispôsobené výkonu strojov Cat.
Rýchloupínacie mechanizmy. Rýchloupínače
umožňujú strojníkovi jednoducho
odpojiť jeden nástroj a pripojiť druhý,
čím sa hydraulické rýpadlo stáva veľmi
všestranným. Zvyšuje sa tým aj
produktivita, pretože nosný stroj nemusí
stáť medzi rôznymi činnosťami.
Caterpillar ponúka hydraulické a čapové
rýchloupínacie mechanizmy.
Lyžice. Caterpillar ponúka veľký výber
špeciálnych lyžíc, ktoré sú navrhnuté a
odskúšané ako integrálna súčasť rýpadla.
na čo využívajú nový systém špičiek
a koruniek Caterpillar série K.
1 Rýpacia lyžica (X)
2 Rýpacia lyžica pre ťažké podmienky (EX)
Kladivá. Typový rad kladív Cat sa vyznačuje
vysokou frekvenciou úderov, čo zvyšuje
produktivitu nosiča nástroja pri
demolačných a stavebných prácach.
Veľký rozsah pracovných prietokov oleja
umožňuje použiť kladivá Caterpillar
s celým radom nosných strojov, takže
získate systémové riešenie z jedného
zdroja.
Viacčeľusťové kruhové. Tento typ drapákov
sa vyrába z vysokopevnej, oteruvzdornej
ocele a má nízku a kompaktnú konštrukciu, takže dosahuje ideálnu výsypnú
výšku. Je možné si vybrať z niekoľkých
verzií špičiek a plášťa.
Viacčeľusťové rovné. Tento typ drapáka
má neobmedzenú rotáciu vľavo aj
vpravo, takže je vhodný na skrývku,
triedenie, manipuláciu a nakládku.
Veľká sila zovretia v kombinácii
s rýchlym otváraním a zatváraním
čeľustí zaručuje krátke pracovné cykly,
čo znamená viac ton za hodinu.
Viacúčelové nástroje. Vďaka jednej
spoločnej konštrukcii skrine, typový rad
hydraulických viacúčelových nástrojov
na demolačné práce umožňuje s pomocou
niekoľkých súprav čeľustí zvládnuť
akúkoľvek úlohu. Viacúčelový nástroj
je najuniverzálnejší demolačný nástroj
na trhu.
Vibračné zhutňovacie dosky. Zhutňovacie
dosky Cat sú prispôsobené výkonu
strojov Cat a ideálne dopĺňajú typový
rad kladív Cat – upínacie konzoly
a hydraulické súpravy sú vzájomne plne
zameniteľné.
Nožnice. Nožnice Cat umožňujú rýchle
a efektívne spracovanie šrotu a pri
demolačných prácach dosahujú vysokú
produktivitu. Nožnice sú kompatibilné
s príslušným rýpadlom Cat. Pre montáž
na násadu alebo výložník sa dodávajú
upínacie skrutkové konzoly.
3 Rýpacia, zarovnávanie
4 So svahovacími lyžicami
5 Rýchloupínací mechanizmus
11
Servis a komplexná podpora zákazníka
Zjednodušený servis a údržba šetria váš čas a peniaze. Služby zástupcu Cat vám pomôžu využívať
stroj dlhšie pri nižších nákladoch.
Miesta údržby s dosahom zo zeme.
V dispozičnom riešení kolesových rýpadiel
radu D sa zohľadnili potreby strojníka
a servisného technika. Sklápacie kryty
s pneumatickými valcami zdvihu sa dajú
bez námahy otvoriť, takže dôležitú údržbu
je možné urobiť rýchlo a efektívne, pri
zachovaní bezpečnosti práce.
Predĺžené servisné intervaly. Intervaly servisu
a údržby rýpadla radu D sa predĺžili, čím
sa skrátil celkový čas údržby stroja, zvýšila
sa jeho prevádzková pohotovosť a znížili
prevádzkové náklady. Využitím programu
pravidelných analýz S•O•S je možné
predĺžiť interval výmeny hydraulického
oleja až na 4000 hodín. Interval výmeny
chladiacej kvapaliny motora je 12 000
hodín s náplňou Cat ELC.
Motorový olej. Motorový olej Caterpillar
má ideálne zloženie pre dlhú životnosť
a výkon motora. Vďaka špeciálnej receptúre
je nákladovo efektívny a dosahuje interval
výmeny oleja 500 hodín, čo je najlepšie
a najúspornejšie riešenie pre tento typ
strojov.
Monitorovací systém s autodiagnostikou.
Elektronické regulátory motora a stroja
umožňujú servisným technikom robiť
detailnú diagnostiku. Možnosť ukladať
aktívne a prechodné stavy zjednodušuje
problém diagnostikovania poruchy
a skracuje čas opravy, čo prináša väčšiu
prevádzková pohotovosť stroja a nižšie
prevádzkové náklady.
12
Vzduchové filtre. Vzduchové filtre Caterpillar
nevyžadujú žiadne servisné nástroje, čo
skracuje čas servisu. Vzduchový filter má
dvojvložkovú konštrukciu s filtráciou cez
stenu hlavnej vložky a integrovaným
minicyklónovým predfiltrom pre maximálnu
účinnosť filtrácie. Optimálny výkon
vzduchových filtrov sa trvalo monitoruje.
Ak sa obmedzí prietok vzduchu, na
monitore v kabíne sa zobrazí výstražné
hlásenie.
Zapuzdrený filter. Zapuzdrený vratný filter
hydrauliky zabraňuje vniknutiu nečistôt do
systému pri výmene hydraulického oleja.
Palivové filtre. Vysoko účinné palivové filtre
Cat s vložkou Stay-Clean Valve obsahujú
špeciálny materiál, ktorý odstraňuje viac
ako 98 % nečistôt, čím sa predlžuje
životnosť vstrekovačov. Hrubý aj jemný
palivový filter sú v motorovom priestore
a dajú sa jednoducho vymeniť zo zeme.
Odlučovač vody. Typový rad D používa
hrubý palivový filter s integrovaným
odlučovačom vody. Pre jednoduchšiu
údržbu je odlučovač vody prístupný aj
zo zeme.
Vypúšťacia zátka palivovej nádrže. Trvanlivá,
nekorodujúca palivová nádrž má vzdialenú
vypúšťaciu zátku na spodku horného
rámu, cez ktorú sa odstraňuje voda
a usadeniny. Táto zátka s pripojenou
hadicou umožňuje jednoduché vypúšťanie
bez úniku kvapaliny.
Predný priestor. Kapota predného priestoru
sa otvára zvislo, čo umožňuje výborný
prístup zo zeme k akumulátorom,
medzichladiču, výparníku klimatizácie
a vzduchovému filtru.
Vyklápací výparník klimatizačnej jednotky.
Výparník klimatizácie sa vyklápa vodorovne,
aby sa dali dôkladne očistiť obe strany
a vytvoril prístup k medzichladiču.
Pravidelný odber vzoriek oleja. Caterpillar
vyvinul špeciálny program analýz vzoriek
oleja S•O•S, ktorý pomáha zaručiť lepší
výkon, dlhšiu životnosť a väčšiu spokojnosť
zákazníka. Tento prepracovaný a spoľahlivý
systém skorého varovania identifikuje stopy
kovov, nečistôt a iných látok v motorovom,
prevodovom a hydraulickom oleji. Dá
sa tak spoľahlivo predvídať potenciálny
problém a zabrániť drahým poruchám.
Zástupca Caterpillar vám poskytne
výsledky a konkrétne odporúčania už
krátko po odovzdaní vzorky.
Prehliadka motora. Prístup k motoru je
zo zeme aj z hornej plošiny. Uloženie
v pozdĺžnom smere zaručuje prístup zo
zeme ku všetkým miestam dennej údržby.
Protišmykové platne. Sú na hornej hrane
schodov a hornej nadstavby, aby zabránili
pošmyknutiu počas údržby. Súčasne
zmenšujú zachytávanie nečistôt na hornej
nadstavbe, čím zlepšujú čistotu
a bezpečnosť.
Chladiče s ľahkým čistením. Ploché rebrá na
všetkých chladičoch zmenšujú upchávanie
a zjednodušujú čistenie. Hlavný ventilátor
a výparník klimatizácie sa dajú vyklopiť
pre uľahčenie čistenia.
Maznice diaľkového mazania. Na miesta
s ťažkým prístupom boli doplnené
diaľkové maznice, čo skracuje čas údržby.
Jeden blok sa nachádza v motorovom
priestore s dvomi maznicami pre ložisko
otoče a čelné prídavné zariadenie.
Na podvozku sú dve diaľkové maznice
s ľahkým prístupom na mazanie výkyvnej
nápravy a voliteľne aj radlice.
Nové zadné svetlá s LED. Voliteľné zadné
svetlá s LED diódami môžu nahradiť
klasické žiarovky, pričom sa dosiahne
lepšia viditeľnosť, dlhšia trvanlivosť
a väčšia odolnosť.
Nový systém AutoLube. Nový automatický
systém mazania dávkuje optimálne
množstvo mazacieho tuku do všetkých
hlavných miest mazania, vrátane závesu
lyžice. Interval mazania je možné
nastaviť cez monitor, pričom sa tam tiež
zobrazujú hlásenia systému automazania.
Zábradlia a stúpadlá. Veľké zábradlia
a stúpadlá pomáhajú strojníkovi pri
vystupovaní a nastupovaní.
Odkladacia skrinka. Dve odkladacie skrinky
sú umiestnené v stúpadlách na podvozku.
Okrem toho je ďalšia vodovzdorná
skrinka osadená na stúpadlách hornej
nadstavby.
Produktová podpora. Zástupca Cat má na
sklade takmer všetky náhradné diely
a spotrebný materiál. Využíva tiež
celosvetovú počítačovú sieť pre rýchle
nájdenie potrebného dielu a skrátenie
odstávky stroja. Šetrite peniaze
používaním originálnych dielov Cat
Reman. Dostanete rovnakú záruku
a spoľahlivosť ako pri nových dieloch,
s výraznou cenovou úsporou.
Výber stroja. Pred nákupom si urobte
detailné porovnanie strojov, o ktoré máte
záujem. Aká je predpokladaná životnosť
komponentov? Aké sú náklady
preventívnej údržby? Zástupca Cat vám
poskytne presné odpovede, aby ste mali
istotu, že stroje prevádzkujete
s najnižšími nákladmi.
Nákup. Posúďte dostupné možnosti financovania, aj bežné denné prevádzkové náklady.
Tu je tiež príležitosť zvážiť služby zastúpenia,
ktoré môžu byť zahrnuté v cene stroja, aby
ste z dlhodobého hľadiska dosiahli nižšie
investičné a prevádzkové náklady.
Prevádzka. Zlepšenie pracovných techník
dokáže výrazne zvýšiť váš zisk. Zástupca
Cat má pre vás videokazety, dokumentáciu
a ďalšie návrhy, ktoré vám pomôžu zvýšiť
produktivitu. Okrem toho sú v ponuke
autorizované školenia pre strojníkov, ktorými
skrátite návratnosť investície.
Údržba. Stále viac majiteľov strojov plánuje
efektívnu údržbu už pred kúpou stroja.
Vyberte si zo širokej ponuky servisných
služieb vášho obchodného zástupcu už v čase
kúpy stroja. Programy opráv vopred garantujú
celkové náklady na opravu. Diagnostické
programy S•O•S, ako sú Plánované odbery
vzoriek a Technické analýzy, dokážu zabrániť
neplánovaným opravám.
Výmena. Oprava, renovácia alebo výmena?
Zástupca Cat vám predloží kalkulácie
nákladov na rôzne riešenia, takže budete
môcť urobiť správne rozhodnutie.
13
Motor
Hydraulický systém
Cat® C6.6 s technológiou ACERT
Menovité hodnoty
2000 ot/min
Celkový výkon
129 kW/175 hp
Čistý výkon
ISO 9249
123 kW/167 hp
80/1269/EEC
123 kW/167 hp
Vŕtanie
105 mm
Zdvih
127 mm
Zdvihový objem
6,6 litrov
Valce
6
Maximálny moment
pri 1400 ot/min
750 Nm
Objem nádrže
Systém
Maximálny tlak
Okruh nástroja
normálny
pre ťažký zdvih
Okruh jazdy
Prídavný okruh
Vysoký tlak
strednotlakový
hydraulický okruh
Mechanizmus otoče
Maximálny prietok
Okruh nástrojajazdy
Prídavný okruh
Vysoký tlak
strednotlakový
hydraulický okruh
Mechanizmus otoče
• Výkony motorov sú v metrických
jednotkách, vrátane prvej strany.
• V súlade s EU Stage IIIA.
• Plný čistý výkon motora do nadmorskej
výšky 3000 m.
Prevodovka
350 bar
375 bar
350 bar
350 bar
185 bar
340 bar
350 l/min
250 l/min
50 l/min
112 l/min
Otáčky otoče
Krútiaci moment otoče
3
12
112 kN
60%
Konštrukcia FOGS vyhovuje norme ISO
10262.
Úroveň hluku
Hlučnosť v kabíne
Úroveň hluku v kabíne meraná podľa
metodiky uvedenej v norme ISO 6394:1998
je 72 dB(A), čo platí pre stroj vybavený
správne inštalovanou a udržiavanou
kabínou z produkcie Caterpillar, so
zavretými dverami a oknami.
Hlučnosť v exteriéri
Vyznačená úroveň hluku v exteriéri
meraná podľa metodiky testov a za
podmienok špecifikovaných v norme
2000/14/EC je 103 dB(A).
Podvozok
9 ot/min
56 kNm
7
25
Prevádzkové objemy náplní
Pneumatiky
Štandardná
• 11.00-20 (dvojmontáž, pneumatiková)
Voliteľné
• 10.00-20 (dvojmontáž, tuhé gumové)
mm
Svetlá výška podvozka
Maximálny uhol zatočenia
Uhol výkyvnej nápravy
Minimálny polomer otáčania
Štandardná náprava
vonkajší okraj pneumatiky
Koniec prednej časti
výložníka VA
koniec jednodielneho výložníka
380
35°
± 9°
6800
7800
9300
Hmotnosti
Litre
Palivová nádrž
385
Chladenie
33
Kľuková skriňa motora
15
Zadná náprava (diferenciál)
14
Predná riadená náprava (diferenciál) 11
Koncový prevod
2,5
Prevodovka s radením pod zaťažením 2,5
14
220 litrov
335 litrov
Mechanizmus otoče
km/h
VpredVzad
1. stupeň
2. stupeň
Plazivý pohyb
1. stupeň
2. stupeň
Ťažná sila
Maximálna stúpavosť
Kabína
Výložník VA*
iba zadná radlica
zadná radlica, predné
stabilizačné podpery
predné a zadné stabilizačné
podpery
Jednodielny výložník*
iba zadná radlica
zadná radlica, predné
stabilizačné podpery
predné a zadné stabilizačné
podpery
M322D ratinis ekskavatorius specifikacijos
kg
19 950
21 200
21 500
19 450
Násady
krátka (2200 mm)
stredná (2500 mm)
dlhá (2900 mm)
Radlica
Stabilizačné podpery
Protizávažie
Volitelné
kg
650
700
780
920
1260
3900
4400/5400
20 700
21 000
* Hmotnosť stroja so strednou násadou, protizávažím, plnou
palivovou nádržou, strojníkom, bez pracovného nástroja.
Rozmery
Všetky rozmery sú približné.
Výložník VA
Dĺžka násady
1 Prepravná výška
2 Prepravná dĺžka
3 Podperný bod
4 Polomer otáčania zadnej časti
5 Výška protizávažia
6 Výška kabíny
s pevným zdvihom kabíny 1200 mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
2200
3260
9430
4160
2500
3230
9440
3660
2750
1310
3200
4400
Jednodielny výložník
2900
3250
9430
3420
2200
3300
9650
4240
2500
3250
9640
3720
2750
1310
3200
4400
2900
3290
9650
3440
** Maximálna vzdialenosť pneumatiky
s podperou úplne dole
Poloha pre jazdu po ceste
s násadou 2500 mm
Podvozok iba
s radlicou
Podvozok s 2 dvojicami
podpier
Podvozok s 1 dvojicou
podpier a radlicou
15
Špecifikácie lyžíc
Obráťte sa na zástupcu Caterpillar a vyžiadajte si ďalšie informácie.
Rýpacia (zarovnávanie)
So svahovacími lyžicami
Rotačné svahovacie
1800
2000
1800
2000
690
750
1010
1060
Plne podopretý
1 dvojica podpier dole
Voľne na kolesách
2900 mm
Plne podopretý
1 dvojica podpier dole
Radlica dole
Voľne na kolesách
2500 mm
Plne podopretý
1 dvojica podpier dole
Radlica dole
Voľne na kolesách
2200 mm
Plne podopretý
1 dvojica podpier dole
Radlica dole
Voľne na kolesách
2900 mm
Plne podopretý
4
Rýpacia, pre ťažké
podmienky
1 dvojica podpier dole
Rýpacia lyžica pre ťažké
podmienky (zarovnávanie) 1200 865 1,19
Rýpacia
Voľne na kolesách
3
3
4
5
5
5
5
5
3
3
4
5
5
3
4
5
5
2500 mm
Plne podopretý
m3
0,44
0,59
0,86
1,08
1,13
1,19
1,30
1,41
0,44
0,59
1,13
1,18
1,30
0,64
0,94
1,19
1,45
1 dvojica podpier dole
kg
564
593
698
783
800
818
853
888
589
620
827
864
901
625
741
837
919
Radlica dole
mm
600
750
1000
1200
1250
1300
1400
1500
600
750
1250
1300
1400
750
1000
1200
1400
Voľne na kolesách
Adaptéry
Objem (ISO)
Hmotnosť*
Šírka
2200 mm
Radlica dole
Dĺžka násady
Jednodielny výložník
5650 mm
Radlica dole
Výložník VA s nastaviteľnou geometriou
5440 mm
Lyžice s čapovým upnutím
1,05
1,18
0,88
0,98
Lyžice pre rýchloupínací mechanizmus CW
0,44
0,59
0,86
1,08
1,13
1,19
1,30
1,41
0,44
0,59
1,13
1,18
1,30
0,64
0,94
1,19
1,45
1,57
3
3
4
5
5
5
5
5
3
3
4
4
5
3
4
5
5
5
Rýpacia lyžica pre ťažké
podmienky (zarovnávanie) 1200 828 1,19
4
Rýpacia
Rýpacie, pre ťažké
podmienky
Rýpacia (zarovnávanie)
600
750
1000
1200
1250
1300
1400
1500
600
750
1250
1300
1400
750
1000
1200
1400
1500
1800
So svahovacími lyžicami
2000
1800
Rotačné svahovacie
2000
544
585
662
242
764
782
817
852
572
615
791
828
865
625
705
802
882
923
650
710
970
1020
* Hmotnosť lyžice vrátane zubov a špičiek
16
1,05
1,18
0,88
0,98
Maximálna merná hmotnosť
materiálu 1800 kg/m3
M322D Wheel Excavator specifications
Maximálna merná hmotnosť
materiálu 1500 kg/m3
Maximálna merná hmotnosť
materiálu 1200 kg/m3
Neodporúča sa
Určenie vhodných kombinácií pracovných nástrojov
Pri voľbe medzi rôznymi modelmi pracovných nástrojov, ktoré je možné inštalovať na stroj s rovnakou konfiguráciou, zvážte typ
pracovnej činnosti, nároky na produktivitu a trvanlivosť nástroja. Pozrite si špecifikácie nástrojov, časť s odporúčanými pracovnými
činnosťami a informáciami o produktivite.
Výložník VA s nastaviteľnou geometriou
5440 mm
Radlica dole
Bez rýchloupínacieho mechanizmu
Kladivá
Viacúčelové nástroje (MP)
Mechanický drvič
Hydraulické nožnice (*na výložník)
Viacčeľusťové rovné
Mechanické drapáky
Zhutňovacia doska
Viacčeľusťové kruhové
2 dvojice
podpier dole
Radlica a podpera
sú dole
Jednodielny výložník
5650 mm
Radlica dole
2 dvojice
podpier dole
Radlica a podpera
sú dole
Dĺžka násady (mm) 2200 2500 2900 2200 2500 2900 2200 2500 2900 2200 2500 2900 2200 2500 2900 2200 2500 2900
H115 S, H120C S, H130 S
CC, CR
MP15
PP
MP15
PS
MP15
S
MP15
S
MP20
P115
S115
S320
S325*
S340*
D
G315B
R
G112
G115
CVP110
400
GSH15B
5-čeľusťové
500
600
800
400
GSH15B
4-čeľusťové
500
600
800
600
GSH20B
5-čeľusťové
800
1000
GSH20B
600
4-čeľusťové
800
1000
S rýchloupínacím mechanizmom (CW-40, CW-40S)
Kladivá
Viacúčelové nástroje (MP)
Hydraulické nožnice
Viacčeľusťové rovné
Mechanické drapáky
Zhutňovacia doska
H115 S, H120C S, H130 S
MP15
CC
MP15
CR, S
MP15
PP
MP15
PS
S320
G315B
D
G315B
R
G112
G115
CVP110
Pracovný rozsah 360°
Maximálna merná hmotnosť materiálu 3000 kg/m3
Iba cez prednú časť
Maximálna merná hmotnosť materiálu 1800 kg/m3
Maximálna merná hmotnosť materiálu 1200 kg/m3
M322D Wheel Excavator specifications
17
Zdvihové nosnosti - výložník typu VA (5440 mm)
Hmotnosti sú v kg, bez lyžice, s rýchloupínacím mechanizmom (CW, 221 kg) a úpravou pre ťažký zdvih.
Krátka
násada
2200 mm
3,0 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
0m
-1,5 m
-3,0 m
Stredná
násada
2500 mm
6,0 m
7,5 m
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
m
5600
*6700
*6700
8600
*8800
*8800
*8800
*8800
8300
*10 500
*10 500
*13 100
*13 100
*13 100
*13 100
*13 100
16 100
*16 700
*16 700
*16 700
*16 700
16 200
*19 400
*19 400
*19 400
*19 400
16 300
*20 000
*20 000
*20 000
*20 000
*10 500
*10 500
9900 8200
11 800
*13 100
*13 100 *11 700
*13 100 *11 700
9500 8300
11 300
14 600
*16 700 *11 800
*16 700 *11 800
9400 8100
11 200
14 500
*19 400 *12 000
*18 900 *12 000
9400 8000
11 200
14 500
*20 000 *12 300
19 400 *12 300
3,0 m
*11 700
*11 700
*11 800
*11 800
*12 000
*12 000
*12 300
*12 300
*6700
*6700
5700 *5500
6600
8000
*8800 *7100
*8800 *7100
5500 5500
6300
7700
*10 500 *7800
9400 *7800
5400 5500
6200
7600
10 800 *8400
9300 *8400
5300 5300
6100
7500
10 800 *8500
9300 *8500
5100 5100
5900
7300
11 100 *8700
9300 *8700
5000 4900
5800
7200
11 000 *7200
9100 *7200
4,5 m
*7100
*7100
*7800
*7800
*8400
7800
*8500
7800
*8700
7800
*7200
*7200
3800
4300
5200
*6700
6300
3800
4300
5100
*7100
6200
3700
4200
5100
7000
6100
3700
4200
5000
7000
6100
3500
4000
4900
7100
6100
3300
3800
4600
6800
5800
3100
3600
4500
6600
5600
3700
*6300
5500
*6300
*6300
3700
6300
5500
*6500
*6500
3600
6200
5400
*6600
*6600
3500
6100
5300
*6700
*6700
3400
*5400
5200
*5400
*5400
6,0 m
2400
2800
3400
4900
4200
2400
2800
3400
4900
4200
2300
2700
3300
4800
4100
2200
2600
3200
4700
4000
2100
2500
3100
4600
3900
*2700
*2700
*2700
*2600
*2600
*2600
*2600
*2600
*2600
*2700
*2700
*2700
*3000
*3000
*3000
2000
*2700 2300
*2700 *2700
*2700
*2700
1800
*2600 2100
*2600 *2600
*2600
*2600
1700
*2600 2000
*2600 2500
*2600
*2600
1800
*2700 2100
*2700 2600
*2700
*2700
2000
*3000 2300
*3000 2900
*3000
*3000
6,0 m
3,0 m
1,5 m
0m
-1,5 m
-3,0 m
-4,5 m
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
8,27
8,66
8,75
8,53
8,00
7,5 m
Konfigurácia podvozka
4,5 m
18
4,5 m
Konfigurácia podvozka
m
5600
*6400
*6400
*8300
*8300
*8300
*12 300
*12 300
*12 300
*12 300
*12 300
*14 000
*14 000
*14 000
*14 000
*14 000
16 100
*16 400
*16 400
*16 400
*16 400
16 300
*19 300
*19 300
*19 300
*19 300
16 200
*19 800
*19 800
*19 800
*19 800
16 300
*16 600
*16 600
*16 600
*16 600
*8300
*8300
10 200 8400
12 000
*12 300
*12 300 *10 100
*12 300 *10 100
9900 8200
11 700
*14 000
*14 000 *11 500
*14 000 *11 500
9800 8300
11 600
14 600
*16 400 *11 800
*16 400 *11 800
9400 8100
11 200
14 500
*19 300 *11 900
18 800 *11 900
9300 8000
11 100
14 400
*19 800 *12 300
19 300 *12 300
9400
11 200
14 500
*16 600
*16 600
*10 100
*10 100
*11 500
*11 500
*11 800
*11 800
*11 900
*11 900
*12 300
*12 300
*6400
6400
5800 *5600
6600
8000
*8300 *6900
*8300 *6900
5500 5400
6400
7700
*10 100 *7600
9400 *7600
5400 5400
6200
7600
10 800 *8300
9200 *8300
5400 5300
6200
7600
10 800 *8500
9200 *8500
5100 5100
5900
7300
11 000 *8600
9300 *8600
5000 4900
5800
7200
11 000 *8000
9200 *8000
*6900
*6900
*7600
*7600
*8300
7800
*8500
7800
*8600
7800
*8000
7600
3800
4300
5200
*6400
6300
3800
4300
5100
*6900
6200
3700
4200
5000
7000
6100
3600
4100
5000
6900
6100
3500
4000
4900
7000
6100
3300
3800
4700
6800
5800
3100
3600
4400
6600
5600
3800
*6000
5600
*6000
*6000
3800
6200
5600
*6300
*6300
3700
6200
5500
*6500
*6500
3500
6100
5300
*6600
*6600
3400
6000
5200
*6100
*6100
2500
2800
3400
5000
4300
2500
2800
3400
4900
4300
2400
2700
3300
4900
4200
2300
2600
3200
4700
4000
2100
2500
3100
4600
3900
*2300
*2300
*2300
*2300
*2300
*2300
*2400
*2400
*2400
*2500
*2500
*2500
*2800
*2800
*2800
1900
*2300 2200
*2300 *2300
*2300
*2300
1700
*2300 2000
*2300 *2300
*2300
*2300
1600
*2400 1900
*2400 *2400
*2400
*2400
1700
*2500 2000
*2500 2400
*2500
*2500
1800
*2800 2200
*2800 2700
*2800
*2800
8,52
8,90
8,98
8,78
8,26
Dlhá
násada
2900 mm
3,0 m
4,5 m
6,0 m
7,5 m
Konfigurácia podvozka
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
0m
-1,5 m
-3,0 m
-4,5 m
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Výška bodu zaťaženia
m
5700
*5800
*5800
*6600
*6600
*6600
*11 900
*11 900
*11 900
*11 900
*11 900
*13 800
*13 800
*13 800
*13 800
*13 800
*15 800
*15 800
*15 800
*15 800
*15 800
16 300
*18 700
*18 700
*18 700
*18 700
16 100
*19 500
*19 500
*19 500
*19 500
16 300
*18 800
*18 800
*18 800
*18 800
*6600
*6600
10 300 8400
*11 900
*11 900
*11 900 *9600
*11 900 *9600
9800 8200
11 600
*13 800
*13 800 *11 200
*13 800 *11 200
9900 8200
11 700
14 400
*15 800 *11 700
*15 800 *11 700
9400 8100
11 200
14 500
*18 700 *11 800
18 600 *11 800
9200 7900
11 000
14 300
*19 500 *12 100
19 200 *12 100
9400 7700
11 200
14 500
*18 800 *10 300
*18 800 *10 300
*9600
*9600
*11 200
*11 200
*11 700
*11 700
*11 800
*11 800
*12 100
*12 100
*10 300
*10 300
*5800
*5800
5800 5600
*6600
*6600
*6600 *6500
*6600 *6500
5500 5400
6400
7700
*9600 *7300
9400 *7300
5400 5400
6200
7500
10 700 *8100
9200 *8100
5400 5400
6200
7500
10 700 *8400
9100 *8400
5100 5200
5900
7300
10 900 *8500
9300 *8500
5000 4900
5800
7200
11 000 *8500
9100 *8500
4800
5600
6900
*10 300
8900
*6500
*6500
*7300
*7300
*8100
7700
*8400
7700
*8500
7900
*8500
7600
3800
4300
5200
*5800
*5800
3800
4300
5100
*6500
6200
3600
4100
5000
7000
6100
3600
4100
5000
6900
6000
3500
4000
4900
6900
6000
3400
3900
4700
6900
5900
3100
3600
4400
6600
5600
3800
*4200
*4200
*4200
*4200
3800
*5700
5600
*5700
*5700
3800
*6100
5500
*6100
*6100
3700
6200
5500
*6400
*6400
3600
6100
5400
*6500
*6500
3400
6000
5200
*6500
*6500
2500
2800
3400
*4200
*4200
2500
2900
3500
5000
4300
2500
2900
3500
5000
4300
2400
2800
3400
4900
4200
2300
2700
3300
4800
4100
2100
2500
3100
4600
3900
*2000
*2000
*2000
*1900
*1900
*1900
*2000
*2000
*2000
*2100
*2100
*2100
*2400
*2400
*2400
1700
*2000 2000
*2000 *2000
*2000
*2000
1600
*1900 1800
*1900 *1900
*1900
*1900
1500
*2000 1800
*2000 *2000
*2000
*2000
1500
*2100 1800
*2100 *2100
*2100
*2100
1700
*2400 2000
*2400 *2400
*2400
*2400
8,93
9,29
9,37
9,18
8,69
* Je limitovaná iba hydraulikou a nie preklápacím zaťažením. Parametre zdvihových nosností sú podľa
ISO 10567 a neprekračujú 87 % nosnosti hydrauliky alebo 75 % preklápacieho zaťaženia. Výkyvná
náprava musí byť uzamknutá.
Zaťaženie ponad čelo
Zaťaženie cez zadnú časť
Zaťaženie ponad stranu
Nosnosť pri max. dosahu
Kolesové rýpadlo M322D špecifikácie stroja
19
Zdvihové nosnosti – jednodielny výložník (5650 mm)
Hmotnosti sú v kg, bez lyžice, s rýchloupínacím mechanizmom (CW, 221 kg) a úpravou pre ťažký zdvih.
Krátka
násada
2200 mm
3,0 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
1,5 m
0m
-1,5 m
-3,0 m
Stredná
násada
2500 mm
6,0 m
7,5 m
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
m
5500
*6400
*6400
*6400
*6400
5300
*6900
*6900
7900
*10 400
*10 400
*10 400
*10 400
7400
*11 700
*11 700
*11 700
*11 700
7200
*11 800
*11 800
*7900
*7900
*7900
*7900
*7900
*11 700
*11 700
*11 700
*11 700
*11 700
*11 800
*11 800
*7900 7100
*7900
*7900
*7900 *10 900
*7900 *10 900
8500 7200
10 100
*11 700
*11 700 *9100
*11 700 *9100
3,0 m
*10 900
*10 900
*9100
*9100
*6900
*6900
5000 5100
5800
7100
*10 400 *7700
9000 *7700
4600 4800
5300
6600
10 300 *8400
8500 *8400
4400 4700
5100
6400
10 100 *8600
8300 *8600
4400 4600
5100
6400
10 100 *8100
8300 *8100
4400 4700
5200
6500
*9100 *6700
8400 *6700
4,5 m
*7700
*7700
*8400
7500
8500
7300
*8100
7200
*6700
*6700
3700
4200
5000
*6400
6200
3500
4000
4900
*6900
6000
3300
3800
4600
6800
5800
3100
3600
4400
6500
5500
2900
3400
4200
6400
5400
2900
3400
4200
6300
5300
3000
3400
4200
6400
5400
3700
*6100
5500
*6100
*6100
3600
6100
5400
*6400
*6400
3500
6000
5200
*6600
*6600
3400
5900
5100
*6600
*6600
3400
5900
5100
*6000
*6000
6,0 m
2400
2800
3400
4900
4200
2300
2700
3300
4800
4100
2200
2600
3200
4700
4000
2100
2500
3100
4600
3900
2100
2500
3100
4600
3900
*2700
*2700
*2700
*2700
*2700
*2700
*2700
*2700
*2700
2800
*2900
*2900
3100
*3200
*3200
2000
*2700 2300
*2700 *2700
*2700
*2700
1800
*2700 2100
*2700 2500
*2700
*2700
1700
*2700 2000
*2700 2500
*2700
*2700
1800
*2900 2000
*2900 2500
*2900
*2900
1900
*3200 2200
*3200 2800
*3200
*3200
6,0 m
3,0 m
1,5 m
0m
-1,5 m
-3,0 m
-4,5 m
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
8,40
8,79
8,88
8,67
8,14
7,5 m
Konfigurácia podvozka
4,5 m
20
4,5 m
Konfigurácia podvozka
m
*2900
5400
*6600
*6600
8000
*10 000
*10 000
*10 000
*10 000
7400
*11 500
*11 500
*11 500
*11 500
7200
*11 900
*11 900
*9100
*9100
*9100
*9100
*9100
*12 800
*12 800
*12 800
*12 800
*12 800
*11 900
*11 900
8200 7100
*9100
*9100
*9100 *11 200
*9100 *11 200
8400 7200
10 000
*12 800
*12 800 *9600
*12 800 *9600
*6500
*6500
*6500
*6500
*6500
*11 200
*11 200
*9600
*9600
4600
5400
*6500
*6500
*6500
*6600
*6600
5100 5100
5900
7200
*10 000 *7500
9200 *7500
4600 4900
5400
6700
10400 *8200
8600 *8200
4400 4700
5100
6400
10 100 *8600
8300 *8600
4300 4600
5100
6400
10 000 *8300
8300 *8300
4400 4600
5100
6500
*9600 *7100
8300 *7100
*7500
*7500
*8200
7500
8500
7300
*8300
7200
*7100
*7100
*2900
*2900
3600 3700
4100
4900
*6600 *5900
6100 *5900
3300 3600
3800
4600
6800 *6200
5800 *6200
3100 3500
3600
4400
6600 *6500
5600 *6500
2900 3400
3400
4200
6400 *6600
5400 *6600
2900 3400
3300
4200
6300 *6200
5300 *6200
2900
3400
4200
6300
5300
2400
*2900 2800
*2900 *2900
*2900
*2900
2400
*5900 2800
5500 3400
4900
4200
2300
6100 2700
5400 3300
4800
4100
2200
6000 2600
5200 3100
4600
4000
2100
5900 2500
5100 3100
4600
3900
2100
5800 2400
5100 3000
4500
3800
*2400
*2400
*2400
*2400
*2400
*2400
*2400
*2400
*2400
*2600
*2600
*2600
2900
*3000
*3000
1900
*2400 2200
*2400 *2400
*2400
*2400
1700
*2400 2000
*2400 *2400
*2400
*2400
1600
2400 1900
2400 2400
2400
*2400
1700
*2600 1900
*2600 2400
*2600
*2600
1800
*3000 2100
*3000 2600
*3000
*3000
8,13
8,53
8,62
8,41
7,88
Dlhá násada
2900 mm
4,5 m
3,0 m
6,0 m
7,5 m
9,0 m
Konfigurácia podvozka
6,0 m Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
4,5 m Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
3,0 m Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
1,5 m Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Zadná radlica je hore
0m
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
-1,5 m Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
-3,0 m Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
-4,5 m Zadná radlica je hore
Zadná radlica je dole
Zadná podpera je dole
2 dvojice podpier dole
Radlica a podpera sú dole
Výška bodu zaťaženia
m
3800
*4400
*4400
5400
*6300
*6300
8100
*9400
*9400
*9400
*9400
7500
*11 200
*11 200
*11 200
*11 200
7200
*11 800
*11 800
*8700
*8700
*8700
*8700
*8700
*14 000
*14 000
*14 000
*14 000
*14 000
*10 000
*10 000
*10 000
*10 000
*10 000
*11 800
*11 800
8000 7000
*8700
*8700
*8700 *11 400
*8700 *11 400
8200 7100
9800
12 900
*14 000 *10 100
*14 000 *10 100
8500 7300
*10 000
*10 000
*10 000 *7500
*10 000 *7500
*11 400
*11 400
*10 100
*10 100
*7500
*7500
*6300
*6300
5200 5100
6000
7300
*9400 *7100
9300 *7100
4700 4900
5400
6800
10 500 *8000
8700 *8000
4400 4700
5100
6400
10 100 *8500
8300 *8500
4300 4600
5000
6300
10 000 *8300
8200 *8300
4300 4600
5000
6600
10 000 *7400
8200 *7400
4500 4700
5200
6500
*7500 *5000
*7500 *5000
*7100
*7100
*8000
7500
*8500
7300
*8300
7200
*7400
7200
*5000
*5000
*4400
*4400
3600 3700
4100
4900
*6300 *5600
6100 *5600
3300 3600
3800
4700
6900 *6000
5800 *6000
3100 3500
3600
4400
6600 *6400
5600 *6400
2900 3400
3400
4200
6300 *6600
5400 *6600
2800 3300
3300
4100
6200 *6300
5300 *6300
2800 3300
3300
4100
6300 *4600
5300 *4600
3000
3500
4300
*5000
*5000
*5600
5500
*6000
5400
6000
5200
5800
5100
5800
5000
*4600
*4600
2500
2800
3400
*4400
4300
2400
*2000
1700
2800
*2000 *2000
3400
*2000 *2000
4900
*2000
*2000
4200
*2000
*2000
2300
*2000
1600
2700
*2000 1800
3300
*2000 *2000
4800
*2000
*2000
4100
*2000
*2000
2200 *2600
1600 *2100
1500
2500
*2600 1900
*2100 1700
3100
*2600 2300
*2100 *2100
4600 *2600
*2600 *2100
*2100
4000 *2600
*2600 *2100
*2100
2100
*2200
1500
2400
*2200 1800
3000
*2200 *2200
4500
*2200
*2200
3800
*2200
*2200
2000
*2500
1600
2500
*2500 1900
3000
*2500 *2500
4500
*2500
*2500
3800
*2500
*2500
2100
2400
3000
4500
3800
9,04
9,40
9,48
9,28
8,80
* Je limitovaná iba hydraulikou a nie preklápacím zaťažením. Parametre zdvihových nosností sú podľa ISO 10567 a
neprekračujú 87 % nosnosti hydrauliky alebo 75 % preklápacieho zaťaženia. Výkyvná náprava musí byť uzamknutá.
Polomer zaťaženia ponad
čelo
Zaťaženie cez zadnú časť
Zaťaženie ponad stranu
Nosnosť pri max. dosahu
Kolesové rýpadlo M322D špecifikácie stroja
21
Pracovný rozsah
Výložník VA
Jednodielny výložník
Dĺžka násady
mm
2200
2500
2900
2200
2500
2900
1 Výška záberu
mm
10 560
10 620
10 930
9670
9540
9760
2 Výsypná výška
mm
6930
7170
7500
6300
6230
6450
3 Hĺbka záberu
mm
5990
6280
6680
5770
6070
6470
4 Maximálna rypná hĺbka so zvislou stenou
mm
4420
4450
4830
4480
4780
5160
5 Hĺbka 2,5 m s rovnou plochou
mm
5780
6090
6510
5570
5880
6300
6 Dosah
mm
9770
10 000
10 390
9890
10 100
10 490
7 Dosah z úrovne terénu
mm
9590
9830
10 230
9720
9930
10 320
Sily na lyžici (ISO 6015)
kN
140
140
140
140
140
140
Sily na násade (ISO 6015)
kN
123
114
104
123
114
104
Hodnoty 1-7 sú počítané pre lyžicu a rýchloupínací mechanizmus s polomerom špičky 1712 mm.
Vylamovacie sily sú počítané pre ťažký zdvih (bez rýchloupínača) a s polomerom špičky 1511 mm.
22
Kolesové rýpadlo M322D špecifikácie stroja
Štandardná výbava
Štandardná výbava na jednotlivých strojoch sa môže líšiť. Podrobnosti konzultujte so zástupcom Caterpillar.
Elektrická výzbroj
Alternátor 75 A
Bezúdržbové akumulátory
Svetlá
Svetlo na výložníku
Vnútorné osvetlenie
Svetlá pre jazdu na ceste (dve vpredu,
dve vzadu)
Hlavný vypínač
Signálny klaksón
Motor
Automatická regulácia otáčok motora (AEC)
Automatický pomocný systém štartovania
Cat C6.6 s technológiou ACERT podľa
noriem EU Stage IIIA
Odlučovač vody z paliva s ukazovateľom
hladiny
Hydraulický systém
Hadice Cat XT-6 ES
Režim zdvihu s posilňovačom
Hydraulický systém regulovaný podľa
zaťaženia
Ručné pracovné režimy (úsporný, silový)
Samostatné čerpadlo otoče
Regeneračný okruh násady
Kabína obsluhy
Nastaviteľné opierky rúk
Popolník so zapaľovačom (24 V)
Držiak na pohár
Príprava na montáž FOGS
Držiak na fľašu
Vešiak na odev
Podlahový koberec, umývateľný, s odkladacím
priestorom
Plne nastaviteľné sedadlo s odpružením
Kúrenie a odmrazovanie
Prístrojový panel a ukazovatele
Informačné a výstražné štítky v miestnom
jazyku
Ukazovatele hladiny paliva, chladiacej
kvapaliny a teploty hydraulického oleja
Interval výmeny filtrov a náplní, motohodiny
Indikátory reflektorov, smeroviek, nízkej
hladiny paliva, nastavenia otáčok motora
Hodiny so záložnou baterkou na 10 dní
Laminované predné okno
Ľavá konzola, vyklápacia, s blokovaním
všetkých ovládacích prvkov
Skrinka na dokumentáciu za sedadlom
Polička na dokumentáciu na pravej konzole
Držiak na mobilný telefón
Parkovacia brzda
Paralelný horný a dolný stierač a ostrekovač
Vetranie s filtráciou vzduchu, pretlakovanie
kabíny
Zdroj napájania, 12 V, 7 A
Zadné okno, núdzový východ
Samonavíjací bezpečnostný pás
Strešné okno
Posuvné okná na dverách
Stĺpik riadenia, s nastavením sklonu
Odkladací priestor vhodný na obedár
Slnečná clona na predné a strešné okno
Podvozok
Nápravy pre ťažkú prevádzku, hydromotor pre
jazdu, nastaviteľná sila brzdenia
Výkyvná predná náprava s diaľkovým mazaním
Radlica a stabilizačné podpery s čapovým
zaistením
Skrinka s náradím pre podvozok
Pneumatiky, 11.00-20 16 PR, dvojmontáž
Dvojdielny hnací hriadeľ
Dvojrýchlostná prevodovka, ručné
a automatické radenie
Iné zariadenia
Automatická brzda otoče
Protizávažie, 3900 kg
Zrkadlá, na ráme a kabíne
Predmontáž Product Link
Voliteľná výbava
Voliteľná výbava sa môže líšiť. Podrobnosti konzultujte so zástupcom Caterpillar.
Ovládanie a rozvody prídavných zariadení
Prídavné rozvody na výložníku a násade
Ventily s blokovaním poklesu pre lyžicu,
násadu, výložník VA a okruhy ovládania
nástroja
Základné usporiadania riadenia:
Jednočinný
Jednosmerný vysokotlakový okruh pre
hydraulické kladivá
Strednotlakový hydraulický okruh
Dvojsmerný, strednotlakový hydraulický
okruh, na rotáciu a naklápanie
nástrojov
Ovládanie nástroja, multifunkčné
Jedno-/dvojsmerný vysokotlakový okruh
pre kladivo alebo otváranie/zatváranie
nástroja
Programovateľný prietok a tlak až pre
10 nástrojov – voľba cez monitor
Druhý vysokotlakový okruh
Prídavný dvojsmerný vysokotlakový
okruh, pre nástroje vyžadujúce druhú
funkciu so stredným alebo vysokým
tlakom
Ovládanie rýchloupínacieho mechanizmu
Biologicky rozložiteľný hydraulický olej (na
báze syntetických esterov)
Generátor s ventilom a funkciou priority
Zariadenia na spúšťanie výložníka a násady
SmartBoom
Predný závesný mechanizmus
Výložníky
Jednodielny výložník, 5650 mm
Výložník VA (dvojdielny), 5440 mm
Záves lyžice s rozdeľovacím ventilom
Násady
2200, 2500, 2900 mm
Elektrická výzbroj
Čerpadlo na palivo
Výstražný maják na kabíne
Pracovné svetlá, na kabíne (predné a zadné)
Klaksón cúvania s tromi úrovňami
hlasitosti
Bezúdržbové akumulátory pre ťažkú
prevádzku
Svetlá pre jazdu na ceste, zadné (moduly
LED)
Kabína obsluhy
Nastaviteľná citlivosť hydrauliky
Klimatizácia, kúrenie a odmrazovanie
s automatickým riadením klímy
Kamera osadená na protizávaží, zobrazenie
na monitore v kabíne
Ochrana proti padajúcim predmetom
Pevný zdvih kabíny 1200 mm
Dvierka odkladacieho priestoru
Predmontáž na rádio vzadu (12 V alebo 24
V), vrátane reproduktorov a
transformátora 12 V24 V
Sedadlo, nastaviteľné vysoké operadlo
– mechanické odpruženie
– pneumatické pruženie (vo zvislom smere)
– Deluxe s opierkou hlavy, pneumatické pruženie
Opierka hlavy
Blokovanie rýchlosti jazdy
Ochrany proti vandalom
Strieška proti dažďu
Čelné okno
Jednodielne, vysokopevné
delené 50/50, otváracie; 70/30 delené 70/30,
otváracie
Podvozok
Radlica, osadená vpredu alebo vzadu
Stabilizačné podpery, predné a/alebo zadné
Druhá skrinka s náradím pre podvozok
Dištančné krúžky pre pneumatiky
Iné zariadenia
Systém AutoLube (nástroje a ozubenie otoče)
Zabezpečovací systém Cat (MSS)
Cat Product Link
Protizávažie, 4400/5400 kg
Náter na zákazku
Zrkadlá s ohrevom, na ráme a kabíne
Tlmenie rázov
Pneumatiky (pozri str. 14)
Skrinka s náradím na hornom ráme, uzamykateľná
Výbava na skládky odpadu
23
Kolesové rýpadlo M322D
Podobnejšie informácie o produktoch Cat, službách obchodných zastúpení a našich riešeniach nájdete na internete na adrese
www.cat.com
Materiály a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Stroje na obrázkoch môžu mať inštalované prídavné zariadenia. Ponuku voliteľných doplnkov konzultujte so zástupcom Caterpillar.
© 2007 Caterpillar – Všetky práva vyhradené
HSkHH3570 (02/2007) hr
Cat, Caterpillar, ACERT a príslušné logotypy, “žltá Caterpillar”, grafický štýl korporácie a produktov
použité v tejto publikácii sú ochranné značky Caterpillar a nesmú byť použité bez súhlasu.
®
Download

Dokumenty na stiahnutie