PROSTEEL 2014 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI
SORULAR ve CEVAPLAR
31 OCAK 2014
1. Şubat 2014 ayında lisans derecesiyle mezun olacağım; Yarışmaya katılım hakkım var mıdır?
Yarışmanın ilan edildiği dönem öğrenci olduğunuzu ibraz eden belgenizi teslim zarfında iletmeniz halinde katılımınız
değerlendirilecektir.
2. Yarışmaya en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği öğrencisinin katılımı zorunlu mu? Sadece mimarlık öğrencisinin katılımı
yeterli olur mu?
Şartnamede belirtildiği üzere yarışmaya en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği öğrencisinin katılımı zorunludur. Sadece
mimarlık bölümü ya da inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi olarak katılmak yeterli olmayacaktır.
3. Şubat 2014 itibariyle mezun olan kişiler yarışmaya katılabilir mi?
Bkz. Cevap 1.
4. merhabalar..Öncelikle ekip kurarken aynı üniversiteden arkadaşlar olmak zorundamıyız yani farklı üniversiteden arkadaş
seçebilirmiyiz?
Türkiye ve KKTC üniversitelerinden farklı üniversite öğrencileri olarak ekip kurulabilir.
5. Bu afet konutları tasarımı kaç m2 kaç katlı olcak?
Konut ünitelerinin alansal büyüklüğü ve içinde yaşayacak olan hane halkı sayısı, konut ünitesi çeşitliliği konusunda yarışmacılar öneri
yapacaklardır. Yerleşme dokusu, yaklaşık 50 konut ünitesini barındıracaktır. Konut yapılaşması en çok 3 kat olabilecektir.
6. Borusan mannesman ürünlerini kullanma şartı demişsiniz nerden bulabiliriz bu ürünleri?
Borusan Mannesmann ürünleri ile ilgili bilgilere www.borusanmannesmann.com adresinden ulaşabilirsiniz. Diğer malzeme bilgileri
için [email protected] adresinden destek istenebilir.
7. Arazi belli mi nerde yapacağımız ve bunun harita planını nerden bulabiliriz?
Yarışmacılar arsa seçiminde serbesttirler.
8. Afet konutlarının geçici mi yoksa kalıcı mı tasarlanması beklenmektedir?
Yarışmacıların kabulüne-tercihine bağlıdır.
9. Afet konutu derken gecici bir konut tasarimindan mi bahsediliyor?
Tasarım özelliğine bağlı olarak geçici veya kalıcı olabilir.
10. Takımımızdaki her bireyin öğrenci olması gerekiyor mu, yoksa bir kısmı veya bir tanesi olsa yeterli mi?
Türkiye ve KKTC Üniversitelerinden ve/veya denk okullarından sadece Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi
gören öğrenciler yarışmaya takım halinde katılabilirler. (Lisans üstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamazlar) Yarışmaya
katılacak takım en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden oluşmalıdır. Takımlar en çok 5 öğrenciden oluşur.
Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği fakültesi öğretim
elemanından danışmanlık alabilirler. Bir takımın en az biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki
öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışmanlar farklı üniversitelerde görevli öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi olabilir. Aynı
branştan birden fazla danışman bulunabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla beraber birlikte “Danışman Öğretim
Elemanı” şeklinde belirtilir.
11. Yapıların tüm teknik detay çizimleri (tek tek bütün birleşimlerin detay çizimleri şeklinde) istenmekte midir yoksa yalnızca kritik
bölgelerin detayları yeterli görülmekte midir?
Yarışmacıların tasarımlarını en iyi şekilde anlatacak bir sistem detayı ve nokta detayları geliştirmeleri yeterlidir.
12. Ben mimarlık öğrencisiyim ve yarışmaya yurt dışında inşaat mühendisliği okuyan bir arkadaşımla katılmak istiyorum. Yurt dışında
okuyan Türk öğrencilerin katılması da serbest mi acaba?
Türkiye ve KKTC Üniversitelerinden ve/veya denk okullarından sadece Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi
gören öğrenciler yarışmaya takım halinde katılabilirler. Türkiye’de bir üniversitede okuyup, yurtdışında öğrenci değişim programıyla
okuyanlar katılabilir.
13. İyi günler dilerim öncelikle yarışman Çelik proje yarşımasında acaba hafif çelik kullanılabilir mi?
Konut taşıyıcı sistemi, yapısal çelik bileşenlerle oluşturulmalıdır. Tamamlayıcı (bölücü, kabuk vb. ) bileşenler; yapısal çelik profil ve
diğer metal bileşenler olabildiği gibi hafif çelik bileşenler de olabilir.
14. İyi günler Kto Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü araştırma görevlisiyim. Üniversitemiz olarak yarışmaya birden fazla
grup kurarak katılabiliyor muyuz? Danışman olarak her bir grupta biden fazla aynı branşta danışman olabılıyor mu? yani bir grup için
iki tane inşaat mühendsiliğinden danışman olabılır mı?
Bkz. Cevap 10.
Yarışmaya üniversiteler kurum olarak değil, öğrenciler bireysel olarak ekiplerini oluşturup katılabilmektedir.
15. Arsanın yeri ve toplam m2'si nedir?
Arsa yeri ve büyüklüğü konusunda yarışmacılar serbesttir.
16. Hangi tipte proje olacak, kime hitap edecek?
Bkz. Cevap 5.
17. İmar kurallarını belediyeye onaylatmamız gerekiyor mu?
Hayır.
18. Kaçar tane geçici ve kalıcı yapılar olucak?
Bkz. Cevap 5.
Geçici veya kalıcı olma kararı, yarışmacılara bırakılmıştır.
19. Her birimin m2 kısıtlaması var mı?
Bkz. Cevap 5.
m2 kısıtlaması yoktur.
20. Statik proje teslim edilecek mi?
Şartnamede inşaat mühendisliği ile ilgili istenenlere uyulacaktır.
21. ikiz evler mi tek evler mi olacak?
Bkz. Cevap 5, 41.
22. Bende katılmak istiyorum ama bi grubum yok ne yapmalıyım ?
www.prosteel.org sitesindeki mesajlar bölümünde arayışınızı paylaşabilir, üniversitenizden destek olabilecek olası danışman öğretim
elemanlarından yönlendirme rica edebilirsiniz.
23. yarışma konusunda sözü edilen 'önceden üretilmiş çelik taşıyıcılı' deyimini açıklayabilir misiniz? Çünkü çelik taşıyıcılar zaten önceden
üretilir. yerinde döküm çelik taşıyıcı diye bir şey olduğunu sanmıyorum dolayısıyla acaba başka bir şey mi ima edildi diye
düşünmekteyim. hafif çelik gibi...
Konut tasarımı ve üretimi, önceden belirli bir konuttan bağımsız olarak tasarlanmış, üretilmiş ve stoklanmış(paketlenmiş) sınırlı
sayıda (örneğin 2 tip kolon, 4 tip kiriş gibi) çelik bileşenler kullanılarak yapılacaktır. İstendiği takdirde tamamlayıcı bileşenler için
tipleştirilmiş hafif çelik bileşenler de kullanılabilir. Afet sonrasında şantiyede sadece montaj işlemi yapılacaktır. Sistem bileşenleri; bir
tür lego oyun bileşenlerine benzetilebilir. Lego kutusunda birkaç tip lego bileşen vardır. Bunlarla birden çok tipte oyuncak
oluşturabilir.
24. Afet konutu denildiğinde birbirinden çok farklı tasarım biçimi gerektiren yapılar akla gelebiliyor. örneğin:deprem sonrası acil ihtiyacı
karşılayan geçici barınma, depreme dayanıklı olma özelliğini vurgulayan kalıcı konutlar(deprem öncesi ve sonrası) veya deprem
sonrası doğan barınma ihtiyacını kalıcı olarak sağlama adına hızlıca üretilebilen konutlar.. dolayısıyla afet konutları deyiminin biraz
daha açılmasını rica ediyoruz.
Afet sonrası, insanların geçici veya kalıcı barınma ihtiyaçlarını karşılayacak düşük maliyetli konutlar olarak nitelendirilebilir.
25. Grup arkadaşlarımız farklı üniversitelerden olabiyor mu?
Bkz. Cevap 4.
26. İç mimarlık bölümü öğrencisiyim ama takımda yer alacak olan diğer eleman mimarlık bölümü öğrencisi olacak. Benim için bi
problem yaratır mı acaba?
Bkz. Cevap 2.
27. Merhabalar, Şartname de bizden istenilen 50 konutluk yerleşim önerisi için birim tasarlanıp stoklanacak, ihtiyaç halinde bu yerleşim
önerisine göre yapılacak bir sistem mi isteniliyor? Yoksa deprem öngörülerek önceden yapılacak olan korunaklı bir yerleşim alanı
tasarımı mı istenmektedir? Tasarımcının projesine bağlı cevabın proje de olması gereken sorular gibi dursa da bu durum kendi
içinde yeni soruları doğurup bizi bir yöne yöneltiyor.Örneğin önceden yapılacaksa; ihtiyaç haline kadar işlevi, programı ne olacak?
Yer seçimi neye göre olacak? Metrekareler, yerleşim neye göre yapılacak ? Bu gibi soruların cevabını daha net belirleyebilmek adına
ilk soru önem kazanıyor.
Bkz. Cevap 15, 19 ve 24.
28. merhaba, ben mmar sanan güzel sanatlar üniversitesi mimarlık fakültesi iç mimarlık bölümü öğrencisiyim yarışmaya bireysel olarak
katılabilirmiyim
Bkz. Cevap 2.
29. Merhabalar ekip üyelerinden mutlaka biri inşaat mühendisliği bölümünden olmak zorunda mı? yoksa danışman hocalarımızdan
birinin inşaat mühendisi olması yeterli olur mu? teşekkürler.
Bkz. Cevap 2, 10.
30. mimar arkadaşımız ve mimar danışman öğretim elemanı aynı üniversiteden olmak zorunda mı ?
Bkz. Cevap 2, 10.
31. rumuzdaki 5 rakamı tam anlayanadım daha açık anlata bilirmisiniz (12345 diye kendimiz mi koyacağız, yoksa belli bir sistemi var mı )
0 ve 9 rakamları aralığında beş hanede oluşacak rumuzunuzu kendiniz belirleyerek başvurunuzda belirtmelisiniz.
32. Hafif çelik kullanılabilir mi?
Bkz. Cevap 13.
Hafif çelik kullanılabilir.
33. Yapılan Döşeme Ekonomi göz önüne Alınarak Kompozit yapılabilir mi?
Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.
34. Ekibimizde İnşaat mühendisleri var mimar arkadaşımız bu yıl şubat ayının sonunda mezun olacak.Ancak şu anda öğrenci.Yarışma
sürecinde mezun olması bir sorun olur mu?
Bkz. Cevap 1.
35. yapacağımız afet konutunda bodrum katı olmak zorunda mı?? 50 konutluk yerleşim yeri hayali mi olacak yoksa gerçekte bi yer
göstererek dayanağımız gösterdiğimiz yer mi olacak? bu alanda sosyal tesisler gösterilecek mi??
Bkz. Cevap 15.
Bodrum kat olmayacaktır.
36. Proje arazisini kendimiz mi belirliyoruz? Arazi icin istenilen belli basli bir ozellik var mi?
Bkz. Cevap 15.
37. Konut birimleri minumumda kac kisiye hizmet edecek sekilde tasarlanmalidir veya konutlarda yasayacak kisi sayisi tasarima gore
degisebilir mi?
Bkz. Cevap 5.
38. ben yarışmanıza katılmak istiyorum ama ne inşaat mğhendisliği nede mimarlık öğrencisiyim. 1 er tane bu bölümlerden olan
arkadaşlarımla benmde yarışmaya dahil olabilme şansım var mı kolay gelsin.
Bkz. Cevap 2.
39. sistem tasarımı konusunda açıklama da belirtilen "ızgara üzerinde sistem bileşenlerinin yerleştirilmesi"de not olarak verdiğiniz
temel modülün 30 cm olmasında kastedilen nedir? biraz daha açıklayabilir misiniz?
Gerek plan düzleminde, gerekse bileşen boyutları tanımlanırken temel modül 30 cm alınacaktır. Örneğin kiriş uzunluğu 270 cm, 300
cm, 360 cm vb. gibi). Yaşanabilir mekanların boyutları da 30 cm’nin katları olacaktır. Örneğin 360 cm x 420 cm gibi…
40. yarışma takımımızdaki inşaat mühendisi arkadaşımız farklı bir üniversitede lisans eğitimi görmekte bu katılım koşullarına uygun
mudur?
Bkz. Cevap 4.
41. Yerleşim alanı ile ilgili kararlar 1. derece deprem bölgesi olan bir bölgeden mi seçilecek, yoksa yine hayali çizgiler kullanılarak bir
tasarım alanı mı oluşturulacak? En az 50 konut biriminin hepsi aynı plan ve tasarımda olmak zorunda mı? 1-2 farklı tasarım olabilir
mi ? Ortak alan verileri olacak mı, parklar, dinlenme alanları, rekreasyon. vb...?
Arsa seçiminde yarışmacılar serbesttir. Konut ünitelerinin tip çeşitliliği yarışmacılara bırakılmıştır. Genel yerleşme planında ortak
tesisler önerilebilir.
42. merhaba.bu tasarlayacağımız yapı geçiçi bir afet konutumu yoksa sürekli olarakmı kullanılcak?
Bkz. Cevap 5, 18.
43. Sistem Tasarımı Konusunda Açıklama kısmında belirtmiş olduğunuz kalıcı ve geçici afet konutlarının içeriğine dair bilgi verebilir
misiniz? Bunlar bir yerleşim alanında hem kalıcı hem de geçici olacak şekilde her iki alternatifi de sağlayacak biçimde mi olacak,
yoksa konutların bazıları geçici bazıları kalıcı konut mu olacak?
Bkz. Cevap 5, 18.
44. Geçici ve kalıcı konut denmiş.İkiside farklı tasarım kriter ve bağlamlarda değerlendirmekteyiz.Buna bir sınır getirilmiş midir?Temel
betonarme olarak istenmiş bu kesinlikle talep edilmekte midir?Kalıcı konuta işarettir bu.
Bkz. Cevap 5, 18.
45. 'Temel modül 30 cm olarak alınacaktır. Bileşen Boyutlar ı 30 cm katları olacaktır' diye belirtilen yazıda bileşen boyutlarından kasıt
nedir? Mühendislik raporunda sayfa sınırı var mı? Geliştireceğimiz projede yapım maaliyetini göz önüne alacak mıyız?
Bkz. Cevap 39, 20 ve 24.
46. Yarışmaya mimarlık fakültesi iç mimarlık bölümü öğrencileri ya da mimarlık fakültesi endüstriyel tasarım öğrencileri katılabiliyor
mu?
Bkz. Cevap 2.
47. Yapilacak konut tipi nedir?Kacinci deprem bolgesi?zemin sinifi? Deniz seviyesinden yukseklik.yapilacak il ilce kac katli kac m2 ye
oturcak ozel yuk varmi?
Bkz. Cevap 41 ve şartname.
48. Seçilen bölgeye ait veriler,yeri biz mi seçeceğiz,.deprem bölgesinde olan herhangi bir yer mi? belli bir arsa tanımlamalı mıyız? yoksa
bölge kararı vermemiz yeterli mi?
Bkz. Cevap 41 ve şartname.
49. ''önceden üretilmiş çelik taşıyıcılı'' diye bir ibare kullanılmış.Bu konuyu biraz açar mısınız?
Bkz. Cevap 23, 13.
50. bu konutlar afetten sonra hemen inşa edilmeli ve afetzedelere yeni yerleşim yapılana kadar geçici süre ile mi kullanılmalı,yani
zamanı geldiğinde sökülüp depolanabilmeli mi? yada tam tersi uzun süreli kullanıma yönelik konut olarak mı tasarlanmalı. yada
depreme dayanıklı olan,deprem sonrası kullanım için olmayan klasik çelik konut mu tasarlamalıyız?
Bkz. Cevap 23.
Zamanı geldiğinde sökülüp depolanabilir.
51. dairelerin ortlama metre karesi ne kadar olmalı? Arsanın ortalama metre karesi ne kadar olmalı?
Bkz. Cevap 41, 5.
52. tasarım aşamasında bu 50 birimlik yerleşke için herhangi sosyal bir tesis,otopark vb. unsurlar oluşturulmalı mı?
Bkz. Cevap 41, 5.
53. 1-3 kat arası afet konutları denmiş,bu konuda özgür müyüz? Yani 3 katlı 50 konut ünitesi yada 1 katlı 50 konut ünitesi yapmamız
bizim kararımıza mı kalmış.
Evet. Yarışmacıların yorumuna bırakılmıştır.
54. şayet yeri biz seçemeyeceksek,zemin sınıfı,deprem bölgesi,deniz seviyesinden yükseklik,konut tipi,kaç katlı olacağı,hangi il hangi ilçe
olacağı konusuna açıklık getirir misiniz?
Bkz. Cevap 41, 53 ve 5.
55. birleşim yeri detayı istenmiş bu nokta detayı mı olmalı,hangi ölçekte çizilmesi uygundur?
Bkz. Cevap 11.
56. Bu konutlar ne amaçla kullanılacak.
Bkz. şartname.
57. tasarımda maliyetin fazla olması,sürdürülübilir olması,kolay uygulanabilir olması değerlendirme açısından ne derece önemlidir?
Diğer tasarım kriterleri ile birlikte önemlidir.
58. borusan ürünleri kullanırsak ürünleri tek tek detay ve isimleri ile belirtmemiz gerekiyor mu, borusan ürünleri kullanılacaksa mümkün
olan her malzeme borusan mı olmalı yoksa sadece bizim gerekli gördüklerimizin borusan olması yeterli mi?
Yarışmacıların tasarımlarına göre bileşen-malzeme kararları verilmelidir. Ürün kullanım oranı tasarımcının önerisine bağlı olarak
değişebilecektir.
59. afet sonrası konut ibaresini açıklayabilir misiniz? afetten kastınız deprem mi yoksa her türlü afet mi?
Deprem başta olmak üzere her türlü afet kastedilmektedir.
60. maket yapılması gerekiyor mu?
Hayır.
61. " Projeler A1 boyutunda yatay kullanılan en çok 4 pafta halinde tercihen karton veya fotoblok panolar üzerinde hazırlanmış olarak
teslim edilecektir. " demişşsiniz, 4 pafta a1 kağıt boyutundan 4 adet mi?
A1 boyutunda 4 pafta olacaktır. Paftalar karton veya fotoblok pano olacaktır.
62. 3b çizimleri yapıp maket yapmasak olurmu.- 30b çizim için gereken programlar archicad yada autocad in 3 boyutlusu olur mu?
Maket istenmemiştir. Grafik anlatım konusunda şartnamede istenenleri yerine getirmek koşuluyla öğrenciler serbesttirler.
63. "Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır." bunu biraz açıklar mısınız, hangi tekniğe göre hazırlanacak?
Bkz. Cevap 62.
64. Yarışmaya tek başıma katılmam mümkün mü veya okulu yeni bitiren mimar bir arkadaşımla katılmam KKTC de olduğumdan dolayı
da grup arayan arkadaşlarla çalışmamız da pek mümkün değil gibi duruyor yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.
Bkz. Cevap 2, 10.
65. Ben makina mühendisliği okuyorum. Makina mühendisliği okuyan arkadaşlar da bu öğrenci yarışmasına katılabiliyor mu?
Bkz. Cevap 2.
66. kayıt bilgisi istiyorum.
Başvurular Borusan Mannesmann’ın Facebook sayfasından yapılmaktadır. https://www.facebook.com/BorusanMannesmannBoru
67. yarışmaya seçiçeğimiz grup arkadaşlarımız farklı farklı üniversitelerden olabilirlermi?
Bkz. Cevap 4.
68. Ben Makina Mühendisliği okuyorom. Talep olarak İnşaat müh. ve mimarlık yazılmış. Bizim başvuru yapma olasılığımız nedir, var
mıdır?
Bkz. Cevap 2.
69. Websitesinde,teslim şekli bölümünde yer alan açıklamada pafta sayısı 4 olarak belirtilmiş.Plan-kesit ,üç boyutlu anlatımlar ve sistem
detaylarının bulunduğu paftalarla birlikte mi 4 pafta teslim edilecek?Yoksa,sistem detaylarının bulunduğu pafta ayrıca mı teslim
edilecek?
Toplam A1 boyutunda 4 pafta olacaktır.
70. Ben Kanada’da mimarlık lisans egitimi goruyorum. Yarismaya basvurmam mumkun mu? Bura insaat bolumunde okuyan bir Turk
arkadasimla yarismaya basvurmak istiyoruz ancak kritere dahil miyiz bilmiyoruz. Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.
Bkz. Cevap 12.
71. Konut için istenen m2 oda sayısı gibi şeyler belli mi? Teslimde istenecek belgeler çizimler sadece sunum paftası şeklindemi yoksa
proje artı sunum paftası olarak mı olacak bu bilgilere nereden ulaşabiliriz?
Bkz. Cevap 41, 69.
72. Ben mimarlik öğrencisi olarak katılacağım, ancak henüz inşaat mühendisliği öğrencisi olarak birlikte çalışacağım kişi netleşmedi.
Şubat ayında mezun durumuna geçeceğim için, ben tek başıma şimdiden başvurumu yapıp, sonradan gruba katılacak arkadaş belli
olduğu zaman o kişiyi ekleyebilir miyim? Aynı şekilde grup üyelerinde sonradan değişiklik yapmak mümkün mü?
Bkz. Cevap 1.
Ekibinizi oluşturduktan sonra en geç 28 Mart’a kadar başvurunuzu yapabilirsiniz.
73. Prosteel-Çelik Yapı Tasarımı Yarışması kapsamında,kurduğumuz grupta,bir arkadaşımız mimarlık fakültesinde okumakta ama aynı
zamanda inşaat mühendisliği ile çift anadal yapıyor.Yarışmaya katılım koşullarında inşaat mühendisliği öğrencisi şartından
bahsedilmiş,arkadaşımız bu koşulu karşılıyor mu?Eğer karşılıyorsa,inşaat mühendisleri odası veya mimarlar odası öğrenci üyeliği
bulunması gerekir mi?
İnşaat mühendisliği programında ÇAP yapan öğrenci inşaat mühendisliği öğrencisi olarak kabul edilebilir. ÇAP öğrencisi olduğunu
gösteren belge gerekir.
74. İnternet sitesinde detayları göremedim, 2013-2014 güz dönemi mezun olanlar yarışmaya katılabilirler mi?
Bkz. Cevap 1.
75. Çelik yapı tasarımı öğrenci yarışmasına katılmayı düşünüyoruz. Ön çalışma yapabilmemiz için ve elimizde örnek olması amacıyla
geçmiş yılların projelerini temin etmemiz mümkün mü?
2013 sonuçlarına şu linkten göz atabilirsiniz. http://www.yapi.com.tr/Yarismalar/prosteel-2013-sonuclari-belli-oldu_107442.html
76. Bu eğitim yılının ilk yarı döneminde öğrenci statüsünde olup, 2014 şubatında mezun olacaklar için katılım mümkün mü ?
Bkz. Cevap 1.
77. Öğrenci yarışmasında arsa/arazi seçimini kendimiz belirleyebiliyor muyuz? Sunulan arazi/arsa seçenekleri olacak mı?
Bkz. Cevap 41.
78. Yapılması istenen projenin Arsası bellimidir ? Arsa belli değil ise hangi şartlara göre araziyi belirliyoruz ( m^2 olarak bir kısıtlama var
mıdır ? )
Bkz. Cevap 41.
79. Gerekli statik hesaplamalar yapılırken her hangi bir program zorunluluğu varmıdır ? (Sap2000,Xsteel vs )
Öğrenciler herhangi bir programla hesap ve çizim yapmakta serbest olup elle yapılmış kriterlere uyan hesaplar dahil kabul
edilecektir.
80. Yapılacak olan projede Konut metrajı kısıtlaması var mıdır ? Minimum-Maxsimum metraj aralığı zorunluluğu varmıdır? (Metraj
kısıtlaması var ise aralıkları öğrenebilirmiyiz )
Bkz. Cevap 5, 41.
81. Proje demonte şekilde mi olacak (Şartnameden anladığımız afet durumda , afet bölgesine kurulucak 50 konutlu çelik yapı ) bu
konuda açıklayıcı bilgi verebilirmisiniz ?
Bkz. Cevap 23, 50.
82. Yapılacak projede temel şekillerinde bir kısıtlama varmıdır ?
Hayır.
83. Değerlendirme aşamaları konusunda detaylı bilgi verebilirmisiniz ?
Şartnamede ifade edilmiştir.
84. Yarışmayla ilgili olarak danışmanın ögretim görevlisi olup olmaması gerektiği hakkında sorumuz vardı.Dışardan bir mühendisi
danışmanımız olarak gösterebilir miyiz?Birde grup arkadaşlarımızla aynı okuldan olma zorunluluğumuz var mı?Farklı okullar sorun
olur mu?
Bkz. Cevap 2, 10.
85. Ben ve arkadaşım yarışmaya takım halinde katılmak istiyoruz ancak Facebook'daki üye olma sisteminde kayıt bireysel olarak
gerçekleşiyor. Bu konuda bize yardımcı olursanız çok seviniriz.
Borusan Mannesmann’ın Facebook sayfasında (https://www.facebook.com/BorusanMannesmannBoru) yer alan kayıt formunu
grup sözcüsü olarak doldurduktan sonra “ekle” tuşuna basarak kendinizi ekleyebilir, boşalan formu tekrar doldurarak toplamda en
fazla 5 kişi olacak şekilde diğer ekip üyelerinin bilgilerini girebilirsiniz ve tek tek “ekle” diyerek grubunuzu oluşturabilirsiniz.
Download

PROSTEEL 2014 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI