KAYSERİ BEL-SİN SEMT PAZARI ve YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ
YARIŞMASI SORU ve CEVAPLARI
SORU 1) Programda istenilen kısa süreli dinlenme amaçlı kahve ve kamusal WC mekanlarının
kaç kişilik yahut yaklaşık olarak kaç metrekarelik alanlar olarak tasarlanması beklenmektedir?
CEVAP 1) Önerilecek kamusal mekanların kurgusu çevre verileri göz önüne alınarak
yarışmacılardan beklenmektedir.
SORU 2) Programda belirtilen ve örneklendirilen açık alan spor etkinliklerinden hangilerini
katacağımız ve ne şekilde tasarıma katacağımız tamamen bizim seçimimiz mi olacak yoksa
herhangi bir kısıtlama söz konusu mu?
CEVAP 2) Açık alan spor etkinliklerinin seçimi ve tasarımı yarışmacılardan beklenmektedir.
SORU 3) Otopark alanının yerinin ve girişinin belirlenmesi ve Pazar alanının yönlenmesi
düşünüldüğünde araç sirkülasyonu için yeni bir düzen oluşturulabilir mi?
CEVAP 3)Oluşturulabilir.
SORU 4) Otopark 3000-3500 m2 alanına dahil ve mevcut otoparktan ayrı mı çözülecek?
CEVAP 4) Alanın bütünü içinde değerlendirilecektir, verilen m2’ler ihtiyaç duyulan yaklaşık
pazar alanıdır
SORU 5) Pazar için kalıcı bir yapı mı isteniyor yoksa gerektiğinde kaldırılabilir bir sistem mi?
CEVAP 5) yarışmacıya bırakılmıştır.
SORU 6) Tasarım alanında ki mevcut yapılar korunacak mı?
CEVAP6) Yapıların mevcut işlevleri değişmeden yarışmacılar yapılara müdahalede
bulunabilir.
SORU 7) Varolan yapıların işlevleri değiştirebilir mi?
CEVAP 7) Mevcut işlevleri korunacaktır.
SORU 8) Autocad çizimindeki sarı ve mavi renklerde çizilen sınırların anlamı nedir?
CEVAP 8) Alanın mevcut kullanımını ve zemindeki izleri ifade etmektedir. Bkz.ek.1
SORU 9) Alan içindeki parka müdahale edilebilir mi?
CEVAP 9) Tasarım alanı ile ilişkisi için öneri getirilebilir.
SORU 10) Alan içindeki binalar(yapılar) korunacak mı yada müdahale edilecekse ne şekilde
müdahale edilebilir?
CEVAP 1o) Bkz. Cevap 6 ve 7.
SORU 11) Pazar yerleşimi (sebze-meyve, tekstil ürünleri, gıda ürünleri yerleşimi)yarışmacıya
mı bağlı?
CEVAP 11) Pazar yerleşimi önerileri yarışmacılardan beklenmektedir.
SORU 12) Bölgedeki asfalt ve beton zemini ne kadar dikkate almalıyız? İyi öneri getirirsek
asfalt ve beton zemini göz ardı edebilir miyiz?
CEVAP 12) Tasarım kararları yarışmacılara bırakılmıştır.
SORU 13) Mevcut açık, yarı-açık ve kapalı alanların kapasiteleri hakkında bilgi verebilir
misiniz? Ve yeterli olup olmadığı hakkında bir bilgimiz var mı?
CEVAP 13) Mevcut kullanımla ilgili tüm bilgiler yarışma şartnamesinde paylaşılmıştır.
SORU 14) Son olarak, internet üzerinden bölgeyle ilgili bilgilere erişemiyoruz. Başka bir
yerden bilgileri edinme şansımız var mı?
CEVAP 14) Tüm bilgiler şartnamede yer almaktadır.
SORU 15) Proje alaninda bulunan yapıların yıkabilir miyiz ?
CEVAP 15) Bkz. Cevap 6 ve 7.
SORU 16) Var olan fonksiyonlarını değiştirebilir miyiz ?
CEVAP 16) Bkz. Cevap 7
SORU 17) mevcut pazar yeri alanı haftanın diğer günlerinde bölgedeki insanlar tarafından
otopark olarak kullanılmaktadır. Yeni proje için bu alanın yine otopark kullanımına uygun
tasarlanması mı gerekmektedir? Yoksa alandan hariç istenen otopark alanı yeterli midir?
CEVAP 17) Şartnamenin 1. Maddesinde açıklanmaktadır.
SORU 18) Alanın Hasan Esat bulvarı ile arasında kalan pazara düzensiz ulaşımı sağlayan sert
zemin kısımda peyzaj yenilenmesi amaçlanmakta mıdır?
CEVAP 18)Karar yarışmacıya bırakılmaktadır.
SORU 19) alanla yeşil parkın peyzaj olarak entegrasyonu düşünüldüğünde, istenenen cafe nin
sayısı artırılabilir mi? Yoksa yine yeşil alanın insan potansiyeli düşünülerek cafenin ölçeğini
biraz daha açıklayabilir misiniz?
CEVAP 19) Tasarım bütünü içinde karar yarışmacıya aittir.
SORU 20) Alan ile ilgili daha detaylı bilgi edinme şansımız var mı? Tarafınızdan verilen bilgiler
şartnamede verilenlerle mi sınırlı olacak
CEVAP 20)Yarışma için gerekli her türlü bilgi ve dökümanlar şartname eklerinde verilmiştir.
SORU 21) Umumi tuvalet, zabıta karakolu, düğün salonu, görsellerini de verdiğiniz çarşı
işlevinde kullanılan dükkanlara öneri isteniyor mu? Bu yapılara müdahale edebiliyor muyuz?
Müdahale(yıkım vb.) edebiliyorsak ne ölçüde müdahale edebiliriz?
CEVAP21)Bkz. cevap 6 ve 7
SORU 22) Program dahilinde istenen kahve ve sosyal alanların kapasitesi hakkında net bilgi
verilmemiş bunlar yarışmacının vereceği kararlar mı?
CEVAP 22) Tasarım bütünü içinde yarışmacılardan beklenmektedir..
SORU 23) Kapalı dükkanlar isteniyor mu?
CEVAP 23)Pazar yeri ile ilgili tasarım yarışmacılara bırakılmıştır.
SORU 24) Yarışmaya katılım koşullarında ' “KAYSERİ BEL-SİN SEMT PAZARI ve YAKIN ÇEVRESİ
ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” yarışma raportörlüğüne
[email protected] e-posta adresi aracılığı ile TMMOB Mimarlar Odası öğrenci
üye sicil no.su, isim, adres ve okulunu bildirerek kaydettirmeleri gerekmektedir. böyle bir
madde var. Bunun için son gün gibi belli bir tarih var mı ?
CEVAP 24) Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması 24 Temmuz.2014’tür. Yarışmaya kayıt
yaptırmak için projelerin son teslim tarihi olan 30.Eylül.2014 tarihine kadar kayıt yaptırmanız
gerekmektedir. (Bkz: Yarışma şartnamesi madde 3 ve madde 9)
SORU 25) Pazar yerinin konumlanacağı arsa sınırları tam olarak neresi?
CEVAP 25) Şartname eklerinde ve Ek.1 de gösterilmektedir.
SORU 26) Uydu görüntülerinde ve Halihazırda mevcut pazar yerinin bulunduğu alanda SARI
ve MAVİ çizgiyle işaretlenmiş alanlar neyi ifade etmektedir, sarıyla işaretlenmiş alanlarda
proje alanına dahil midir? Bu bölge tamamen kullanılabiliyor mu?
CEVAP26) Alanın mevcut kullanımını ve zemindeki izleri ifade etmektedir.Bkz.Ek.1
SORU 27) Yarışmaya 2014 Bahar yarıyılı lisans mezunları da katılabilir mi?
CEVAP 27) Yarışmaya sadece lisans öğrencileri katılabilmektedir.
SORU 28) Bizler 4. sınıf mimarlık öğrencileriyiz ve bir grup olarak yarışmanıza katılmak
istiyoruz. Yarışma hakkında bir kaç sorumuz var.
Öncelikle, katılım için herhangi bir başvuru yapmamız gerekiyormu yoksa 30 Eylülde direkt
projeyi teslim etmemiz yeterli mi?
Bir diğer aklımıza takılan soru da, proje tesliminde maket ve basılı pafta teslimi gerekiyormu
yoksa sadece dijital olarakmı paftalarımızı yollamalıyız.
CEVAP 28) projelerin son teslim tarihi olan 30.Eylül.2014 tarihine kadar Yarışma şartnamesi
3.madde ve 9.maddede belirtildiği gibi kayıt yaptırmanız gerekmektedir.Kayıt için;
“KAYSERİ BEL-SİN SEMT PAZARI ve YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ
YARIŞMASI” yarışma raportörlüğüne [email protected] e-posta adresi aracılığı
ile TMMOB Mimarlar Odası öğrenci üye sicil no.su, isim, adres ve okulunu bildirerek
kaydettirmeleri gerekmektedir. (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi
yeterlidir),
Yarışma şartnamesinin 6.maddesinde belirtildiği gibi teslim için; Projeler JPEG ve tif uzantılı
dosya halinde internet ortamında sunulacaktır. (2500x3500pixel 300 dpi çözünürlükte)
SORU 29) 4 kişi olarak öğrenci kategorisinden yarışmaya katılmak istiyoruz. Şartname almak
ve kayıt için ne gerekiyor.
CEVAP 29) Bkz.cevap 28
SORU 30) Yarışma dokümanlarının verildiği siteyi açamıyorum. siteyle ilgili bir sorun varsa
düzeltilmesini rica ederim.
CEVAP 30) İnternet adresindeki kısa süreli teknik sorun çözülmüştür.
SORU 31) İyi günler. Yarışmaya katılmak istiyorum fakat yarışma takviminde kayıt 24.07.2014
olarak gözükmektedir. Kayıt tarihleri uzatıldı mı ?
CEVAP 31)Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması 24 Temmuz.2014’tür. Yarışmaya kayıt
yaptırmak için projelerin son teslim tarihi olan 30.Eylül.2014 tarihine kadar kayıt yaptırmanız
gerekmektedir.(Bkz:Yarışma şartnamesi madde 3 ve madde 9)
SORU 32) Merhaba yarışmaya grup olarak katılabilir miyiz? Semt pazarının haritası mevcut
mu?
CEVAP 32) Yarışmaya katılım koşulları; şartnamenin 3. Maddesinde belirtilmektedir. Haritaya
şartname dökümanlarından ulaşılabilmektedir. Ayrıca Bkz.Ek.1
SORU 33) “Teslim edilecek projeye ait bütün panolarda sağ üst köseye 1 cm x 5 cm
ebatlarındaki bir kutuya 5 rakamdan oluşan bir kimlik kodu yazılacaktır.” Bu şartta geçen
kimlik koduyla sonraki maddelerde söz edilen rumuz mu kastediliyor?
CEVAP 33) Evet, rumuz projeye ait bütün panolarda yer alacaktır.
SORU 34) Mimarlık öğrencileri Mimarlar Odası öğrenci statüsünde üye olduğunu mimarlar
Odası biriminden alacağı bir belge ile belgelemek zorundadır.” diye bir şart var ama kayıt için
istenenler arasında bu madde olmadığı için ben mailde sadece üye sicil numaramı
göndermiştim. Tekrar bir belge gönderilmesine gerek var mı?
CEVAP 34) Kayıt için yarışma şartnamesi madde 3 ve madde 9 şartları yerine getirilmelidir.
SORU 35) Yarışmanın http://www.kaymimod.org/belsin.rar linkinde bulunan eklerine
erişemiyorum. Dosyaların tekrar yüklenmesini, dosyalara ulaşamadığımız için soru cevap
süresinin uzatılmasını rica ediyorum.
CEVAP 35) Yarışma takvimine uyulacaktır.
SORU 36) İnternetten yapılan kaydın son günü var mı?
CEVAP 36)Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması 24 Temmuz.2014’tür. Yarışmaya kayıt
yaptırmak için projelerin son teslim tarihi olan 30.Eylül.2014 tarihine kadar kayıt yaptırmanız
gerekmektedir. (Bkz: Yarışma şartnamesi madde 3 ve madde 9)
SORU 37) Yarışmaya kayıt olmadan yer ve çevresiyle ilgili verilecek olan ölçekli haritalar
alınamaz mı? CD ile gönderilecek mi?
CEVAP 37) Yarışmaya ait tüm dokümanlar www.kaymimod.org adresinde mevcuttur.
SORU 38) Merhaba, ben yarışma için verilen soruların cevaplarını ve varsa dokümanları talep
ediyorum Teşekkürler
Cevap 38) Soru ve cevaplar www.kaymimod.org adresinden yayınlanacaktır.Dökümanlara
yine aynı adresten ulaşabilirsiniz.
SORU 39) Merhaba. Yarışmaya kayıt kabülüm gerçekleşti mi? Her şey hazırlandıktan sonra
bir sıkıntı çıkarsa emeğim boşa gitmesinden korkuyorum. teşekkür ederim. (mail yoluyla
kaydını yaptırmış.)
CEVAP 39) E-posta yoluyla kaydını yaptıran yarışmacılara mail ile geri dönüş yapılacaktır.
SORU 40) Ben ve bir arkadaşım ekip olarak yarışmaya katılmak istiyoruz. Yarışma için son
kayıt tarihini öğrenebilir miyim? Daha tmmob ye kaydımızı yaptırmadık. Yarışmaya katılım
sağlamak amacıyla o tarz islerimiz için zamana ihtiyacımız var.
CEVAP 40) Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması 24 Temmuz.2014’tür. Yarışmaya kayıt
yaptırmak için projelerin son teslim tarihi olan 30.Eylül.2014 tarihine kadar kayıt yaptırmanız
gerekmektedir.(Bkz: Yarışma şartnamesi madde 3 ve madde 9)
SORU 41) Yarışma kapsamında yer görme zorunluluğu var mıdır? Bahsi geçen WC ve otopark
alanlarının iç mimari tasarımları bulunmalı mıdır?
CEVAP 41) Yer görme zorunluluğu yoktur. Ancak jüri olanak varsa yer görmeyi önermektedir.
İstenenler yarışmanın 6.maddesinde belirtilmektedir. İstenen ölçeklerin gereklilikleri yerine
getirilmelidir.
SORU 42) Ben İTÜ mimarlık bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya katılmak istiyorum fakat
takvimde 24 Temmuz kayıtların başlaması olarak belirtilmiş. Proje teslim tarihinden önce
kayıt yaptırmak mı gerekiyor? Gerekiyorsa nasıl kayıt olabilirim?
CEVAP 42)Proje teslim tarihi olan 30 Eylül 2014 tarihinden önce kayıt yaptırmanız
gerekmektedir. (Bkz: Yarışma şartnamesi madde 3 ve madde 9)
SORU 43) Merhabalar, yarışmaya başvuru süresi en son ne zaman, teslim tarihi aynı zamanda
son başvurma tarihi mi acaba ?
CEVAP 43) Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması 24 Temmuz.2014’tür. Yarışmaya kayıt
yaptırmak için projelerin son teslim tarihi olan 30.Eylül.2014 tarihine kadar kayıt yaptırmanız
gerekmektedir. (Bknz: Yarışma şartnamesi madde 3 ve madde 9)
SORU 44) Acaba geçtiğimiz Bahar dönemi (2014) mimarlık lisans mezunu olmuş ve yüksek
lisansa kabul edilmiş öğrenciler de yarışmaya katılabiliyor mu?
CEVAP 44) Yarışmaya sadece lisans öğrencileri katılabilmektedir.
SORU 45) Semt pazarı yarışma eklerine ulaşamıyorum. Bu konuda yardımcı olabilirseniz
sevinirim
CEVAP 45) Verilen internet adresi olan www.kaymimod.org adresindeki kısa süreli teknik
sorun çözülmüştür,eklere bu adresten ulaşabilirsiniz.
SORU 46) Yarışmaya dair kıstasları okurken en son başvuru tarihini göremedim sanırım en
son başvuru veya kayıt tarihi ne zaman ?
CEVAP 46) Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması 24 Temmuz.2014’tür. Yarışmaya kayıt
yaptırmak için projelerin son teslim tarihi olan 30.Eylül.2014 tarihine kadar kayıt yaptırmanız
gerekmektedir. (Bknz: Yarışma şartnamesi madde 3 ve madde 9)
SORU 47) Başvuru yapmak için mimarlar odasına üye olmam gerekiyormuş üyeliği şimdi
yapsam olur mu yoksa okul açılınca mı yapmam gerekiyordu?
CEVAP 47)Mimarlar Odası üyeliğinizi her zaman yapabilmektesiniz. Şehirinizde bulunan
mimarlar odası şubesinden kayıt için gerekli detayları öğrenebilirsiniz.
SORU 48) Son olarak bu teslimi eğer elde çizersem internet aracılığıyla nasıl gönderebilirim
fotoğraf mı çekmem gerekiyor çözünürlük sorun olur mu? birde elimdeki paftayı teslim
tarihinde verilen adrese elden ulaştıracağım sanırım değil mi..
CEVAP 48) Projelerinizi istenilen formatta ,dijital ortama aktarmanız gerekmektedir.
SORU 49) Yarışmanın sadece arkitera.com'daki tanıtımını gördüm, şartnamesine
ulaşamadım.Yarışma ile ilgili bilgilere ulaşacağımız bir link gönderebilir misiniz? Ayrıca sadece
lisans öğrencilerine mi açık yoksa yüksek lisans öğrencileri de katılabiliyor mu? Katılabiliyorsa
yaş sınırı var mı? Sadece mimarlık öğrencilerine mi açık, farklı disiplinler katılabiliyor mu?
CEVAP 49)Yarışma şartnamesine www.kaymimod.org adresinden ulaşabilirsiniz.Yarışmaya
sadece lisans öğrencileri katılabilmektedir. Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin
3.maddesinde belirtilmektedir.
Download

Kayseri Semt Pazarı_Soru Cevaplar