NÁBYTKOVÉ
KOVANIA
Cenovo výhodný program
NOVINKA!
PROGRAM
EASYCLICK
SYSTÉM PÁNTOV EASYCLICK 110
• Uhol otvorenia 110°.
• S integrovaným tlmením
a automatickým zatváraním.
• Hrúbka dverí 16 - 26 mm.
• Nastavenie hĺbky pomocou excentra
+3 mm, -1 mm.
• Otváranie a zatváranie:
80 000 cyklov.
• Materiál: poniklovaná oceľ.
Naložené dvierka
(zalomenie: 0 mm)
Obj.č.
0683 100 451
Bal./ks
200
Polonaložené dvierka
(zalomenie: 9 mm)
Obj.č.
0683 100 452
Bal./ks
200
Vložené dvierka
(zalomenie: 18 mm)
Obj.č.
0683 100 453
W-SK 01/2014 - 16649_sk_D ©
Technické informácie:
Údaje rozmerov sú nezáväzné. Technické zmeny vyhradené!
Bal./ks
200
SYSTÉM PÁNTOV EASYCLICK 110
Informácie o konštrukcii:
Rohový doraz K0
Doraz do stredu steny K9
Vložený doraz K18
Montážnu podložku posunúť dozadu
o hrúbku dverí +1,5 mm
3
4
0
Presah dverí A
18
0
2
13
2
4
4
4
14
4
4
5
0
0
6
2
2
4
4
4
5
3
4
5
6
0,6
1,6
2,5
3,5
26
3
4
5
6
5,8
5,4
5,1
4,9
25
0,5
1,4
2,3
3,3
25
5,0
4,9
4,4
4,3
24
0,5
1,1
2,1
3,1
24
4,3
4,0
3,9
3,7
3,3
0,5
0,9
1,9
2,9
23
3,7
3,5
3,4
0,5
0,7
1,7
2,7
22
3,1
3,0
2,9
2,9
21
0,5
0,5
1,5
2,5
21
2,7
2,6
2,5
2,5
20
2,3
2,3
2,2
2,1
19
2,0
1,9
1,9
1,8
0,5
0,5
1,3
2,3
19
0,5
0,5
1,1
2,1
18
0,5
0,5
0,9
1,9
17
0,5
0,5
0,7
1,7
0,5
0,5
0,5
1,4
16
Minimálna štrbina S
Údaje rozmerov sú nezáväzné. Technické zmeny vyhradené!
Hrúbka dverí
23
22
20
18
1,7
1,6
1,6
1,6
17
1,4
1,4
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
16
3
5
6
0
0
0
2
2
2
4
4
Upozornenia
Vzdialenosť misky TA
26
4
Montážna podložka
Minimálna medzera F
Vzdialenosť misky TA
3
2
2
2
7
Vzdialenosť misky TA
1
0
0
9
8
K18
6
Montážna podložka
Minimálna štrbina S
Hrúbka dverí
3
10
Montážna podložka
W-SK 01/2014 - 16650_sk_D ©
Vzdialenosť misky TA
11
2
2
16
15
K9
6
0
19
17
5
Škára dverí F
Vzdialenosť misky TA
Presah dverí A
K0
Minimálna medzera F
Minimálna štrbina je štrbina, nachádzajúca sa
pri uzavretých dverách medzi čelnou stranou
korpusu a dverami, umožňujúca otvorenie
dverí bez kolízie.
Minimálna medzera pre dvere so skosenými
hranami (R = 1 mm) pri nastavení z výroby.
SYSTÉM PÁNTOV EASYCLICK
• Nábytkový pánt EasyClick z ocele, poniklovaný.
• S integrovaným tlmením a automatickým
zatváraním.
• Testovaný na 80 000 cyklov.
• Miska pántu:
– Na priskrutkovanie
– Malá hĺbka misky 11,5 mm
– S krytom okrajov misky
• Nastavenia pomocou excentra.
• Montáž a demontáž bez nástrojov.
Postup:
EasyClick sa spredu navlečie na montážnu podložku
a miernym tlakom prstov zatlačí, kým nezapadne. Demontáž
sa vykonáva zatlačením prstom na odblokovacie tlačidlo.
Nastavenie do strán
Nastavenie hĺbky
Faktory, rozhodujúce o počte pántov sú výška dverí, hmotnosť
dverí, kvalita materiálu, upevnenie misky a montážnej podložky.
Údaje o zaťažení a výške sa vzťahujú na normované šírky
600 mm. V prípade pochybností sa počet pántov stanovuje
skúšobnou montážou.
W-SK 01/2014 - 16651_sk_D ©
Nastavenie výšky
Údaje rozmerov sú nezáväzné. Technické zmeny vyhradené!
SYSTÉM PÁNTOV EASYCLICK
Montážne podložky
• Trojbodové upevnenie*.
• Materiál: poniklovaná oceľ.
• Pre Euro-skrutku, Ø hlavy 6,8 mm.
• Nastavenie výšky pomocou excentra ±2 mm.
Výška
Obj.č.
Bal./ks
0
2
4
0683 100 401
0683 100 402
0683 100 403
200
Upevnenie Euro-skrutkami
Ø 6,8 mm
Montážne podložky
• Trojbodové upevnenie*.
• Materiál: poniklovaná oceľ.
• Pre Euro-skrutku, Ø hlavy 6,8 mm.
• Nastavenie výšky cez oválne otvory ±2 mm.
Výška
Obj.č.
Bal./ks
0
2
4
0683 100 406
0683 100 407
0683 100 408
200
Upevnenie Euro-skrutkami
Ø 6,8 mm
Montážne podložky
• Päťbodové upevnenie*.
• Materiál: poniklovaná oceľ.
• Pre skrutky ASSY, Ø 3,5 mm.
• Nastavenie výšky cez oválne otvory ±2 mm.
Výška
Obj.č.
Bal./ks
0
2
4
0683 100 411
0683 100 412
0683 100 413
200
Upevnenie ASSY-skrutkami
W-SK 01/2014 - 16652_sk_D ©
* Po nastavení výšky na zaistenie použite poistnú skrutku Ø 3 mm.
Údaje rozmerov sú nezáväzné. Technické zmeny vyhradené!
SYSTÉM PÁNTOV EASYCLICK
Krytka ramena pántu
• Materiál: poniklovaná oceľ.
• Vhodná pre všetky zalomenia.
W-SK 01/2014 - 16653_sk_D ©
Obj.č. 0683 100 450
Bal./ks 1000/5000
Údaje rozmerov sú nezáväzné. Technické zmeny vyhradené!
PODZÁSUVKOVÉ SKRYTÉ VEDENIE
ECOSLIDE
Plnovýsuv s integrovaným systémom tlmenia
Nosnosť 30 kg
• Zatvára zásuvky mäkko a potichu.
• Testované na 50 000 cyklov.
• Montáž nasunutím.
• Nastavenie výšky +3,5 mm bez nástrojov.
Menovitá dĺžka
mm
Obj.č.
Bal./pár
270
300
350
400
450
500
550
0684 250 252
0684 250 253
0684 250 255
0684 250 257
0684 250 259
0684 250 261
0684 250 263
1/10
Označenie
Západková spojka
Obj.č.
0684 250 272
Bal./pár
1/30
Doplnkový sortiment:
Nábytkové úchytky
Nastavovač čelného štítku
Obj.č. F069 073 381
!
W-SK 01/2014 - 16872_sk_D ©
Štvorstranná zásuvka
Údaje rozmerov sú nezáväzné. Technické zmeny vyhradené!
Trojstranná zásuvka
Vnútorná zásuvka
PODZÁSUVKOVÉ SKRYTÉ VEDENIE
ECOSLIDE
Informácie o konštrukcii EcoSlide s plnovýsuvom 30 kg:
W-SK 01/2014 - 16873_sk_D ©
Menovitá
dĺžka (NL)
mm
270
300
350
400
450
500
550
MET
SKL
LWS
LWK
NL
=
=
=
=
=
Dĺžka zásuvky
(SKL)
mm
270
300
350
400
450
500
550
minimálna montážna hĺbka
dĺžka zásuvky
svetlá šírka zásuvky
svetlá šírka korpusu
menovitá dĺžka
Údaje rozmerov sú nezáväzné. Technické zmeny vyhradené!
Min. montážna
hĺbka (MET)
mm
288
318
368
418
468
518
568
SLIDEBOX PRÍSLUŠENSTVO
• Pre vnútorné zásuvky H84.
• Vnútorné čelo z hliníka na prirezanie, vhodné pre šírku
korpusu 1200 mm.
Označenie
Vnútorné čelo, dĺžka 1076 mm, sivé
Sada držiakov čela H84
so štyrmi upevňovacími skrutkami
Obj.č.
0684 318 001
Bal./sada
1/10
0684 318 002
1/25
• Pre vnútorné zásuvky H135.
• Vnútorné čelo s relingom z hliníka na prirezanie,
vhodné pre šírku korpusu 1200 mm.
Označenie
Vnútorné čelo s relingom,
dĺžka 1092 mm, sivé
Sada držiakov čela H135
so štyrmi upevňovacími skrutkami
2
4
Pozdĺžny reling
W-SK 01/2014 - 16890_sk_D ©
Bal./sada
0684 318 003
1/10
0684 318 004
1/25
• Relingy.
• Kruhový reling z hliníka na prirezanie, vhodný pre šírku
korpusu 1200 mm.
3
1
Obj.č.
Priečny reling
Údaje rozmerov sú nezáväzné. Technické zmeny vyhradené!
Obr.
1
2
3
4
Označenie
Držiak relingu tvaru T
Krížový držiak relingu
Koncová krytka
Reling, dĺžka 1080 mm
Obj.č.
0684 318 007
0684 318 006
0684 318 008
0684 318 005
Bal./sada
20/500
50/1000
20
SLIDEBOX
Technické informácie:
Montáž čela
Bočné nastavenie do strán +/- 1mm
Zloženie zásuvky
W-SK 01/2014 - 16891_sk_D ©
Zavesenie/vyvesenie zásuvky
Údaje rozmerov sú nezáväzné. Technické zmeny vyhradené!
Demontáž čela
Nastavenie sklonu
Nastavenie výšky excentrom
obojstranne ±2 mm
Poistnú skrutku na obidvoch stranách
uvoľnite. Nastavte výšku zásuvky
a poistnú skrutku opäť utiahnite.
Montáž relingu
SLIDEBOX ZÁSUVKA H84
Informácie o konštrukcii:
Montážne rozmery
Prírezy zo 16 mm drevotrieskovej dosky
RWH
H84
84 mm
RWB = LWK-87 ±0,5
BB = LWK-75 ±0,5
BL = NL-24
Poloha upevnenia pre plnovýsuv
Zásuvka
W-SK 01/2014 - 16892_sk_D ©
NL
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
LWK
MET
BB
BL
RWB
RWH
FAS
KV
RS
=
=
=
=
=
=
=
=
=
BL
246 mm
276 mm
326 mm
376 mm
426 mm
476 mm
526 mm
MET zásuvky
280 mm
310 mm
360 mm
410 mm
460 mm
510 mm
560 mm
svetlá šírka korpusu
minimálna montážna hĺbka korpusu
šírka dna
dĺžka dna
šírka zadnej steny
výška zadnej steny
posun čela do strán
predná hrana korpusu
odsadenie od čelnej hrany korpusu
Údaje rozmerov sú nezáväzné. Technické zmeny vyhradené!
Vnútorná zásuvka
MET vnútornej zásuvky
285 mm
315 mm
365 mm
415 mm
465 mm
515 mm
565 mm
Tip pre montáž:
• Bočnice, držiak zadnej steny a držiak čela upevnite skrutkou
so šošovkovitou hlavou Ø 3,5 mm.
• Koľajnice upevnite do korpusu Euro-skrutkou
s Ø hlavy 7,4 mm.
SLIDEBOX ZÁSUVKA H135
Informácie o konštrukcii:
Montážne rozmery
Prírezy zo 16 mm drevotrieskovej dosky
RWH
H135
135 mm
RWB = LWK-87 ±0,5
BB = LWK-75 ±0,5
BL = NL-24
Poloha upevnenia pre plnovýsuv
Zásuvka
W-SK 01/2014 - 16893_sk_D ©
NL
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
LWK
MET
BB
BL
RWB
RWH
FAS
KV
RS
=
=
=
=
=
=
=
=
=
BL
246 mm
276 mm
326 mm
376 mm
426 mm
476 mm
526 mm
MET zásuvky
280 mm
310 mm
360 mm
410 mm
460 mm
510 mm
560 mm
svetlá šírka korpusu
minimálna montážna hĺbka korpusu
šírka dna
dĺžka dna
šírka zadnej steny
výška zadnej steny
posun čela do strán
predná hrana korpusu
odsadenie od čelnej hrany korpusu
Údaje rozmerov sú nezáväzné. Technické zmeny vyhradené!
Vnútorná zásuvka
MET vnútornej zásuvky
285 mm
315 mm
365 mm
415 mm
465 mm
515 mm
565 mm
Tip pre montáž:
• Bočnice, držiak zadnej steny a držiak čela upevnite skrutkou
so šošovkovitou hlavou Ø 3,5 mm.
• Koľajnice upevnite do korpusu Euro-skrutkou
s Ø hlavy 7,4 mm.
SLIDEBOX ZÁSUVKA H84
Menovitá
dĺžka
mm
270
300
350
400
450
500
550
Min. montážna
hĺbka zásuvky
mm
280
310
360
410
460
510
560
W-SK 01/2014 - 16894_sk_D ©
Balenie sady obsahuje:
1 pár bočníc H84, farba RAL 7042
1 pár držiakov zadnej steny
1 pár plnovýsuv
1 pár krytiek
1 pár držiak čela k naskrutkovaniu
Údaje rozmerov sú nezáväzné. Technické údaje vyhradené!
Obj.č.
sada,
sivá
0684 318 101
0684 318 102
0684 318 103
0684 318 104
0684 318 105
0684 318 106
0684 318 107
• Kompletná sada zásuvky H84.
• Plnovýsuv, nosnosť 35 kg.
• Testované na 60 000 cyklov.
• S integrovaným systémom tlmenia.
• Integrované nastavenie výšky ±2 mm
a nastavenie do strán 1 mm.
Bal./
sada
1
SLIDEBOX ZÁSUVKA H135
Menovitá
dĺžka
mm
270
300
350
400
450
500
550
Min. montážna
hĺbka
mm
280
310
360
410
460
510
560
W-SK 01/2014 - 16895_sk_D ©
Balenie sady obsahuje:
1 pár bočníc H135, farba RAL 7042
1 pár držiakov zadnej steny
1 pár plnovýsuv
1 pár krytiek
1 pár držiak čela k naskrutkovaniu
1 pár reling k naskrutkovaniu
Údaje rozmerov sú nezáväzné. Technické údaje vyhradené!
Obj.č.
sada,
sivá
0684 318 108
0684 318 109
0684 318 110
0684 318 111
0684 318 112
0684 318 113
0684 318 114
• Kompletná sada zásuvky H135.
• Plnovýsuv, nosnosť 35 kg.
• Testované na 60 000 cyklov.
• S integrovaným systémom tlmenia.
• Integrované nastavenie výšky ±2 mm
a nastavenie do strán 1 mm.
• Reling k naskrutkovaniu.
Bal./
sada
1
NÁBYTKOVÉ KOVANIA
Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
SK - 832 55 Bratislava 3
T 02 / 4920 1211
F 02 / 4444 1001
e-mail: [email protected]
www.wurth.sk
© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Katalóg Nábytkové kovania 2014.indd - 01/2014
Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru.
Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek
aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými
chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Download

Nábytkové kovania