Geberit Duofix
Obsah
Sortiment - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
16
Katalóg výrobkov 2012/2013
Výška prvku
Popis
82
Ovládanie spredu/zhora pre ovládacie
tlačidlá Kappa
o Strana 25
98
Ovládanie spredu/zhora pre ovládacie
tlačidlá Kappa
o Strana 25
Ovládanie spredu
o Strana 18
Ovládanie spredu, odsávanie zápachu
o Strana 21
Ovládanie spredu, bezbariérová úprava
o Strana 20
Ovládanie spredu, rohová montáž
o Strana 26
Prvky pre WC
112
98
o Strana 28
112/ 122
o Strana 29
112 - 130
o Strana 30
82
o Strana 33
98
o Strana 34
112
o Strana 34
112
o Strana 35
82/98
o Strana 36
112
o Strana 37
130
o Strana 38
Prvky pre výlevky
130
o Strana 33
Prvky pre podpory a madlá
112
o Strana 40
Prvky pre pisoáre
Prvky pre bidety
Prvky pre vane a sprchy
Prvky pre umývadlá
Traverzy
o Strana 41
Montážne dosky
o Strana 43
Duofix Systém
o Strana 44
Príslušenstvo
o Strana 46
Katalóg výrobkov 2012/2013
17
Geberit Duofix
Montážne prvky pre závesné WC
Montá¾ne prvky pre závesné WC
Montážne prvky pre závesné WC
Duofix pre závesné so splachovacou nádržkou Sigma
(UP320)
-
Rám s C-profilom 4/4 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Technické údaje
12
50
R½
6
Rozsah hydraulického tlaku
100
100
112
1045
18/23
max. 62
41
0.01–1.0 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody
25 ˚C
Rozsah nastavenia malého splachovania
3–4 l
Rozsah nastavenia vekého splachovania
4,5 / 6 / 7,5 l
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie
6a3l
Splachovanie Štart-Stop
4,5 / 6 / 7,5 l
23
Rozsah dodávky
0
0
0-20
48
73
195
≥ 30
9-135
Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre závesné WC so vzdialenosou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Nevhodný pre zabetónovanie
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným
kolečkom
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit
AquaClean
- Splachovacie koleno
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.300.00.5
Duofix pre WC s nádržkou Sigma (UP320)
Vlastnosti
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a
ovládanie bez náradia
- Splachovacia nádržka Sigma (UP320) s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie s ovládacími tlačidlami Sigma20, Sigma50,
Sigma60, Sigma80, Sigma01 alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavitené množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosou a
nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a
ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojitená bez náradia
- Odhlučnené pripevnenie odpadového kolena bez náradia, hbkovo
nastavitené v 8 polohách v rozsahu 45 mm
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
- Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
- Možnos použi pre WC s malou dosadacou plochou pomocou
príslušenstva
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Samonosný prvok
18
Katalóg výrobkov 2012/2013
Geberit Duofix
Montážne prvky pre závesné WC
Duofix pre závesné WC so splachovacou nádržkou
Sigma (UP320), s prípravou pre odsávanie zápachu
12
50
R½
- Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
- Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
- Pripojitené externé odsávanie nad splachovacím kolenom
6
Technické údaje
100
100
Rozsah hydraulického tlaku
112
1045
18/23
max. 62
41
0.01–1.0 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody
25 ˚C
Rozsah nastavenia malého splachovania
3–4 l
Rozsah nastavenia vekého splachovania
4,5 / 6 / 7,5 l
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie 6 a 3 l
23
Splachovanie Štart-Stop
4,5 / 6 / 7,5 l
0
0
Rozsah dodávky
0-20
48
73
195
≥ 30
9-135
Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre závesné WC so vzdialenosou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Pre pripojenie externého odsávania zápachu
- Nevhodný pre zabetónovanie
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným
kolečkom
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit
AquaClean
- 2 upevňovacie uholníky
- Splachovacie koleno s pripojením pre odsávanie zápachu
- Súprava pre tlmenie hluku
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.367.00.5
Duofix pre WC s nádržkou (UP320) s prípravou pre
odsávanie zápachu
Vlastnosti
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Splachovacia nádržka Sigma (UP320) s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie s ovládacími tlačidlami Sigma20, Sigma50,
Sigma60, Sigma80, Sigma01 alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavitené množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosou a
nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a
ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojitená bez náradia
- Odhlučnené pripevnenie odpadového kolena bez náradia, hbkovo
nastavitené v 8 polohách v rozsahu 45 mm
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
- Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
- Možnos použi pre WC s malou dosadacou plochou pomocou
príslušenstva
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Katalóg výrobkov 2012/2013
19
Geberit Duofix
Montážne prvky pre závesné WC
Duofix pre WC so splachovacou nádržkou Sigma
(UP320) s pripojením odsávania zápachu s filtráciou
DuoFresh
50
R½
12
6
100
100
-
Samonosný prvok
Rám s C-profilom 4/4 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Prípojka vody hore, hore na avej strane
Elektrozásuvka univerzálna, polohovatená
Technické údaje
112
18/23
+2
41−1
≤ 62
23
325
0
0
Rozsah hydraulického tlaku
0.01–1.0 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody
25 ˚C
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie
6a3l
Rozsah nastavenia vekého splachovania
4,5 / 6 / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovania
3–4 l
0-20
48
73
195
≥ 31
9−135
Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre závesné WC so vzdialenosou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Pre pripojenie ovládacieho tlačidla Geberit Sigma40 s odsávaním
zápachu
- Nevhodný pre zabetónovanie
Rozsah dodávky
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným
kolečkom
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit
AquaClean
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm
- Pripevňovací materiál
- Splachovacie koleno s prípojkou pre odsávanie zápachu
- Elektrozásuvka
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.370.00.5
Duofix pre WC s nádržkou Sigma (UP320) s
pripojením odsávania zápachu s filtráciou
Vlastnosti
- Splachovacia nádržka Sigma (UP320) s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie s ovládacím tlačidlom Geberit Sigma40
- Volitené použitie bez odsávania zápachu: Dvojité splachovanie s
ovládacími tlačidlami Geberit Sigma20, Sigma50, Sigma01 alebo
Bolero
- Volitené použitie bez odsávania zápachu: Jednoduché
splachovanie s ovládacím tlačidlom Geberit Sigma10
- Volitené použitie bez odsávania zápachu: Štart - Stop
splachovanie s ovládacími tlačidlami Geberit Rumba, Mambo alebo
Tango
- Nastavitené množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosou a
nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojitená bez náradia
- Odhlučnené pripevnenie odpadového kolena bez náradia, hbkovo
nastavitené v 8 polohách v rozsahu 45 mm
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
- Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
- Možnos použi pre WC s malou dosadacou plochou pomocou
príslušenstva
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
20
Katalóg výrobkov 2012/2013
Geberit Duofix
Montážne prvky pre závesné WC
Montážny prvok Duofix pre závesné WC so
splachovacou nádržkou Sigma (UP320) - pre
bezbariérové riešenie WC
Duofix pre AquaClean 8000 AP závesný
50
15
425
R½
100
17
45
100
100
112
112
18/23
435
77-85
23
23–28
0
0
0
0-20
73
41-46
1045
18/23
10
0
3
0–20
30
48
48
73
9-135
30
≥ 30
9-135
Použitie
- Pre závesné WC so vzdialenosou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
Vlastnosti
-
Montážna výška 112 cm
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Samonosný prvok
Rám s C-profilom 4/4 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Výškovo a hĺbkovo nastavitená doska pre pripojenie armatúr
S adaptérom MeplaFix
Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
Rozsah dodávky
-
Prípojka vody MeplaFix R 1/2"
Montážna doska pre centrálne odsávanie
MeplaFix adaptér, ø 20 mm
2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
Pripevňovací materiál
Neobsahuje: Pripojovacia súprava pre odsávanie
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.203.00.1
Duofix pre AquaClean 8000 AP závesný
Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre montáž závesného WC s vyložením > 62 cm
- Pre bezbariérovú výstavbu
- Pre závesné WC so vzdialenosou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Nevhodný pre zabetónovanie
Vlastnosti
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Splachovacia nádržka Sigma (UP320) s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie s ovládacími tlačidlami Sigma20, Sigma50,
Sigma60, Sigma80, Sigma01 alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavitené množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosou a
nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a
ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojitená bez náradia
- Odhlučnené pripevnenie odpadového kolena bez náradia, hbkovo
nastavitené v 8 polohách v rozsahu 45 mm
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
- Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
- Možnos použi pre WC s malou dosadacou plochou pomocou
príslušenstva
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
Katalóg výrobkov 2012/2013
21
Geberit Duofix
Montážne prvky pre závesné WC
-
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Nastavitená výška osadenia WC, 41 - 46 cm
Montážny prvok Duofix pre závesné WC, so
splachovacou nádržkou Sigma (UP320), pre
dodatočné nastavenie výšky WC
425
R1/2
Technické údaje
Rozsah hydraulického tlaku
45
100
100
0.01–1.0 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody
25 ˚C
Rozsah nastavenia malého splachovania
3–4 l
Rozsah nastavenia vekého splachovania
4,5 / 6 / 7,5 l
112
67
1045
18
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie 6 a 3 l
Splachovanie Štart-Stop
17
41-49
23-31
4,5 / 6 / 7,5 l
23
0
0
0-20
Rozsah dodávky
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným
kolečkom
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit
AquaClean
- Splachovacie koleno
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo
73
30
≥ 30
48
11
12
21
Použitie
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.350.00.5
Duofix pre WC s nádržkou Sigma (UP320)
bezbariérová úprava
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre závesné WC so vzdialenosou pripevnenia 18 cm
- Pre montáž závesného WC s vyložením > 62 cm
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Nie je určený pre zamurovanie
- Nevhodný pre zabetónovanie
Vlastnosti
- Splachovacia nádržka Sigma (UP320) s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie s ovládacími tlačidlami Sigma20, Sigma50,
Sigma60, Sigma80, Sigma01 alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavitené množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosou a
nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a
ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojitená bez náradia
- Pripevnenie odpadového kolena zvukovo izolované
22
Katalóg výrobkov 2012/2013
Geberit Duofix
Montážne prvky pre závesné WC
-
WC keramika je výškovo nastavitená dodatočne, 41 - 49 cm
Ohybné WC odpadové koleno
Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
Samonosný prvok
Rám s C-profilom 4/4 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Duofix Special pre závesné WC so splachovacou
nádržkou Sigma (UP320)
80-110
12
6
50
R½
100
100
115
max. 62
41
1045
18/23
23
Technické údaje
0
0
Rozsah hydraulického tlaku
0.01–1.0 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody
25 ˚C
Rozsah nastavenia malého splachovania
3–4 l
Rozsah nastavenia vekého splachovania
4,5 / 6 / 7,5 l
4,5 / 6 / 7,5 l
Rozsah dodávky
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným
kolečkom
- Splachovacie koleno
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Stavebná ochrana pre odpadové a splachovacie koleno
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit
AquaClean
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- WC - odpadové koleno, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.396.00.5
Duofix pre WC s nádržkou Sigma (UP320) výškovo
nastavitený
Krycia doska pre prvok pre WC výškovo nastavitený
40
246
47
40
44
48
73
Použitie
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie 6 a 3 l
Splachovanie Štart-Stop
0-20
195
30
9-135
- Pre závesné WC so vzdialenosou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na celú alebo čiastočnú výšku
miestnosti, pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie nádržky do steny
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Nevhodný pre zabetónovanie
Vlastnosti
- Splachovacia nádržka Sigma (UP320) s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie s ovládacími tlačidlami Sigma20, Sigma50,
Sigma60, Sigma80, Sigma01 alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavitené množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosou a
nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a
ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojitená bez náradia
- Postranne vyahovatené kotviace podpery pre ukotvenie do
bočných stien
Technické údaje
Rozsah hydraulického tlaku
0.01–1.0 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody
25 ˚C
Splachovanie Štart-Stop
4,5 / 6 / 7,5 l
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie 6 a 3 l
42
Rozsah nastavenia vekého splachovania
4,5 / 6 / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovania
3–4 l
Rozsah dodávky
Použitie
- Pre zakrytie viditeného otvoru v hotovej povrchovej úprave steny
- Pre montáž na Duofix pre závesné WC s UP 320, výškovo
nastavitené
- Pre závesné WC so vzdialenosou pripevnenia 18 cm
Rozsah dodávky
- 2 zvukovoizolačné podložky
- 2 protihlukové návleky
Údaje pre objednávku
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným
kolečkom
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit
AquaClean
- Splachovacie koleno
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
115.396.00.1
Krycia doska pre výškovo nastavitený Duofix
Položka č.
Popis
111.355.00.5
Duofix Special pre závesné WC s nádržkou Sigma
(UP320)
Katalóg výrobkov 2012/2013
23
Geberit Duofix
Montážne prvky pre závesné WC
Duofix Special pre závesné WCso splachovacou
nádržkou Sigma (UP320) - pre bezbariérové riešenie
WC
88
175
175
445
R½
100
11
485
112
18/23
1045
23-28
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
- Možnos použi pre WC s malou dosadacou plochou pomocou
príslušenstva
- Odhlučnené pripevnenie odpadového kolena bez náradia, hbkovo
nastavitené v 8 polohách v rozsahu 45 mm
- Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
- Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
- Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Montážna výška WC nastavitená v rámci hrubej montáže,
41 - 46 cm
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
13
Technické údaje
0
3
Rozsah hydraulického tlaku
0-20
73
30
17
30
45
0.01–1.0 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody
25 ˚C
Rozsah nastavenia malého splachovania
3–4 l
Rozsah nastavenia vekého splachovania
4,5 / 6 / 7,5 l
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie 6 a 3 l
100
Splachovanie Štart-Stop
4,5 / 6 / 7,5 l
Rozsah dodávky
41-46
0
48
9-135
Použitie
- Pre závesné WC so vzdialenosou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Pre bezbariérovú výstavbu
- Pre upevnenie podpory a madla
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre montáž závesného WC s vyložením > 62 cm
- Nevhodný pre zabetónovanie
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným
kolečkom
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Splachovacie koleno
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit
AquaClean
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm
- 4 stenové kotvy
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.375.00.5
Duofix pre WC s nádržkou Sigma (UP320)
bezbariérová úprava pre madlá
Vlastnosti
- Splachovacia nádržka Sigma (UP320) s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie s ovládacími tlačidlami Sigma20, Sigma50,
Sigma60, Sigma80, Sigma01 alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavitené množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosou a
nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a
ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojitená bez náradia
- Samonosný prvok
24
Katalóg výrobkov 2012/2013
Geberit Duofix
Montážne prvky pre závesné WC
Duofix pre závesné WC so splachovacou nádržkou
Kappa (UP200), pre tlačidlá Kappa
Duofix pre závesné WC so splachovacou nádržkou
Kappa (UP200), pre tlačidlá Kappa
min. 17
50
R1/2
755
50
66
min. 17
R1/2
915
max. 91
66
max. 107
75
18/23
82
max. 62
91
40
32
0
48
195
0
0-20
9-135
≥ 30
- Pre závesné WC so vzdialenosou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Nevhodný pre zabetónovanie
Vlastnosti
-
41
33
0
73
max. 62
23
0
0-20
Použitie
98
18/23
22
Stavebná výška 82 cm
Nádržka do steny Kappa (UP200) s ovládaním spredu/zhora
Splachovanie pre dve množstvá vody
Nastavitené množstvo vody na splachovanie
Pripojenie vody vavo
Pripevnenie odpadového kolena zvukovo izolované
Pripojovacia hadica k rohovému ventilu upevnitená rukou
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
Stavebná ochrana s možnosou skrátenia
Samonosný prvok
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Technické údaje
Rozsah hydraulického tlaku
0.01–1.0 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody
25 ˚C
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie 6 a 3 l
Rozsah nastavenia vekého splachovania
6/9l
Rozsah nastavenia malého splachovania
3–4 l
Rozsah dodávky
-
Univerzálne pripojenie R 1/2" integrovaným rohovým ventilom
Splachovacie koleno
Ochranná zátka
Stavebná ochrana servisného otvoru
2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
Prechodka, ø 90/110 mm
Pripevňovací materiál
Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit
AquaClean
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.240.00.1
DF WC H82 so splachovacou nádržkou Kappa
(UP200)
Použitie
48
73
195
9-135
≥ 30
- Pre závesné WC so vzdialenosou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Nevhodný pre zabetónovanie
Vlastnosti
- Stavebná výška 98 cm
- Nádržka do steny Kappa (UP200) s ovládaním spredu/zhora
- Splachovanie pre dve množstvá vody
- Nastavitené množstvo vody na splachovanie
- Pripojenie vody vavo
- Pripevnenie odpadového kolena zvukovo izolované
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu upevnitená rukou
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Stavebná ochrana s možnosou skrátenia
- Samonosný prvok
- Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
- Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
- Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
- Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Technické údaje
Rozsah hydraulického tlaku
0.01–1.0 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody
25 ˚C
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie 6 a 3 l
Rozsah nastavenia vekého splachovania
6/9l
Rozsah nastavenia malého splachovania
3–4 l
Rozsah dodávky
- Univerzálne pripojenie R 1/2" integrovaným rohovým ventilom
- Splachovacie koleno
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka, ø 90/110 mm
- Pripevňovací materiál
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit
AquaClean
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.290.00.1
Katalóg výrobkov 2012/2013
DF WC H98 so splachovacou nádržkou Kappa
(UP200)
25
Geberit Duofix
Montážne prvky pre závesné WC
DuofixBasic pre závesné WC, so splachovacou
nádržkou Delta (UP100)
50
R½
12
1-6
100
100
112
104
18/23
41
23
0
0
0-20
0-20
73
30
48
9/11 (d 90)
10/12 (d 110)
Použitie
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na celú alebo čiastočnú výšku
miestnosti, pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre závesné WC so vzdialenosou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Na ovládanie s ovládacími tlačidlami Geberit Delta
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Pre ovládanie spredu
- Nevhodný pre zabetónovanie
Vlastnosti
- Podomietková splachovacia nádrž Geberit Delta 12 cm (UP100),
ovládanie spredu
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Nastavitené veké splachovacie množstvo
- Nastavené stále malé splachovacie množstvo
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu upevnitená rukou
- Jednoduché splachovanie s ovládacím tlačidlom Geberit Delta15
- Dvojité splachovanie s ovládacím tlačidlom Geberit Delta20
- Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
- Samonosný prvok
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
- Plastová základová doska, hĺbka vhodná pre montáž profilu UW50
- Hĺbka osadenia 12 cm
Technické údaje
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie 6 a 3,5 l
Rozsah nastavenia vekého splachovania
4,5 / 6 / 7,5 l
Rozsah dodávky
-
2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
Splachovací ventil pre dvojité splachovanie
Ochranná doska pre servisný otvor, polystyrénová pena
2 ochranné zátky
Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit
AquaClean
Pripevnenie odpadu
Pripojovacia súprava ø 90 mm
Odpadové koleno pre WC, PE-HD, ø 90/90 mm
Prechodka, ø 90/110 mm
Pripevňovací materiál
Neobsahuje: ovládacie tlačidlo
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.153.00.1
DuofixBasic pre závesné WC, s nádržkou Delta
(UP100)
26
Katalóg výrobkov 2012/2013
Geberit Duofix
Montážne prvky pre závesné WC pre rohovú montáž
Rozsah dodávky
Montá¾ne prvky pre závesné WC pre rohovú montá¾
Montážne prvky pre závesné WC pre rohovú
montáž
Rohový montážny prvok Duofix pre závesné WC so
splachovacou nádržkou Sigma (UP320)
53-76
R½
128
6
100
100
112
18/23
1045
max. 62
41
- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným
kolečkom
- Splachovacie koleno
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit
AquaClean
- Ochranná zátka
- Stavebná súprava pre elektrickú zásuvku
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ø 90/110 mm
- Pripojovacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládacie tlačidlo
23
Údaje pre objednávku
0
0
0-20
9
Položka č.
Popis
111.390.00.5
Duofix Special pre WC s nádržkou Sigma (UP320)
rohový
48
11
Použitie
- Pre montáž v priestore s uchytením o stenu
- Pre montáž ako rohový prvok pred stenou postavenou suchým
alebo mokrým procesom, resp. stenou postavenou zo systému
Duofix
- Pre pripojenie sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Nevhodný pre zabetónovanie
Vlastnosti
- Splachovacia nádržka Sigma (UP320) s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie s ovládacími tlačidlami Sigma20, Sigma50,
Sigma60, Sigma80, Sigma01 alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastavitené množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosou a
nečistotou
- Tlačidlové tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojitená bez náradia
- Výsuvné profily pre upevnenie na stenu a upevnenie opláštenia
- Výsuvné profily s rastrovaným označením
- Variabilné upevnenie na stenu 30˚ až 60˚
- Nohy prispôsobené pre bočné vyvedenie kanalizácie
- Plocha pre opláštenie spredu, zhora a z bočných strán
- Variabilná hĺbka
- Rám s označením stredu osadenia
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
- Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
- Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a
ovládanie bez náradia
Technické údaje
Rozsah hydraulického tlaku
0.01–1.0 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody
25 ˚C
Rozsah nastavenia malého splachovania
3–4 l
Rozsah nastavenia vekého splachovania
4,5 / 6 / 7,5 l
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie 6 a 3 l
Splachovanie Štart-Stop
4,5 / 6 / 7,5 l
Katalóg výrobkov 2012/2013
27
Geberit Duofix
Montážne prvky pre pisoáre
Technické údaje
Montá¾ne prvky pre pisoáre
Montážne prvky pre pisoáre
Prietok pri 0.1 MPa bez regulátora prietoku
Duofix pre pisoár Universal, 98 cm, ovládanie zhora
0,24 / 0,3 l/s
Prevádzkový tlak
0.1–0.8 MPa
Maximálny skúšobný tlak vody
0.16 MPa
Maximálny skúšobný tlak vzduchu / inertného plynu 0.3 MPa
50
16
98
Relatívna vlhkos vzduchu
< 100 %
Maximálna prevádzková teplota vody
30 ˚C
R1/2
155-295
75-33
Rozsah dodávky
98
max. 585
0
0
0-20
0-20
73
48
Použitie
- Podomietkové teleso, uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou,
preplachová rúrka a pripojovacia svorka
- Ochranná doska s krytom
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Pripojovacie potrubie medzi prívodným kolenom ø 32 mm a
keramikou, vrátane tesnenia
- Zápachová uzávierka pre pisoár ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- Pripojovacie koleno PE-HD redukované, ø 63 mm na ø 50 mm, s
tesnením na zápachovú uzávierku pre pisoár
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládanie splachovania
Údaje pre objednávku
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre montáž pisoárov
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre montáž pneumatických ovládaní splachovania pisoárov Geberit
s vekosou dosky 13 x 13 cm
- Pre ovládanie splachovania zhora
Položka č.
Popis
111.617.00.1
Duofix prvok pre pisoár,Universal H98 R8 ovl.
zhora
Vlastnosti
-
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Samonosný prvok
Rám s C-profilom 4/4 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Stavebná výška 98 cm
Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
Prípojka vody 1/2", kompatibilná s MeplaFix
Prípojka vody montovatená bez použitia náradia
Prípojka vody radiálne tesniaca
Uzatvárací ventil s predmontovanou škrtiacou klapkou
Namontovaná preplachová rúrka na preplachovanie potrubia
Pripojovacia svorka elektro k dispozícii
Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosou a
nečistotou
Stavebná ochrana s možnosou skrátenia
Flexibilné prepojenie ovládania s nátokom do pisoára hadicou
Upevnenie prívodu ø 32 mm výškovo nastavitené
Upevnenie keramiky pomocou závitovej tyče M8, nastavitená
výška a odstup
Upevnenie pre pripojovacie koleno, výškovo nastavitené a
odhlučnené
Prídavné pripevnenie keramiky je možné pomocou príslušenstva
Prestavba pre pisoáre s rozprašovacou hlavou možná s použitím
príslušenstva
28
Katalóg výrobkov 2012/2013
Geberit Duofix
Montážne prvky pre pisoáre
Duofix pre pisoár Joly / Visit
285
365
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosou a
nečistotou
- Stavebná ochrana s možnosou skrátenia
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
- Upevnenie pre pisoár závitovými tyčami M8
142
365
110
100
Technické údaje
122-130
112-130
615
0
615
0,24 / 0,3 l/s
Relatívna vlhkos vzduchu
< 100 %
Prevádzkový tlak
0.1–0.8 MPa
Maximálny skúšobný tlak vody
0.16 MPa
Maximálny skúšobný tlak vzduchu / inertného plynu
0.3 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody
30 ˚C
0
0-20
Rozsah dodávky
0-20
73
73
min.165
75
9
Prietok pri 0.1 MPa bez regulátora prietoku
65
- Podomietkové teleso, uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou,
preplachová rúrka a pripojovacia svorka
- Ochranná doska s krytom
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Zápachová uzávierka pre pisoár ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- Pripojovacie koleno PE-HD redukované, ø 63 mm na ø 50 mm, s
tesnením na zápachovú uzávierku pre pisoár
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- 2 šablóny
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládanie splachovania
- Neobsahuje: Spojovacia hadica medzi súpravou pre hrubú montáž
a pisoárom
Údaje pre objednávku
0
Položka č.
Popis
111.618.00.1
Duofix prvok pre pisoár Joly/Visit H112/H122 R8
48
Pri produkte Keramag (č. modelu 521225) je nutné si zakúpi
spojovaciu hadicu pre spojenie súpravy pre hrubú montáž a pisoára
Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre montáž pisoárov
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre čiastočne zabudovatený pisoár Keramag Joly a Keramag Visit
- Pre montáž infračervených alebo pneumatických ovládaní
splachovania pisoárov Geberit s vekosou dosky 13 x 13 cm
Vlastnosti
-
Montážna výška 112 - 130 cm
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Samonosný prvok
Rám s C-profilom 4/4 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Prípojka vody 1/2", kompatibilná s MeplaFix
Prípojka vody montovatená bez použitia náradia
Prípojka vody radiálne tesniaca
Uzatvárací ventil s predmontovanou škrtiacou klapkou
Namontovaná preplachová rúrka na preplachovanie potrubia
Pripojovacia svorka elektro k dispozícii
Katalóg výrobkov 2012/2013
29
Geberit Duofix
Montážne prvky pre pisoáre
Duofix pre pisoár Universal, 112 - 130 cm
50
Technické údaje
75
9
100-118
12-32
R 1 /2
17-37
min. 9
75-33
112-130
Prietok pri 0.1 MPa bez regulátora prietoku
0,24 / 0,3 l/s
Relatívna vlhkos vzduchu
< 100 %
Prevádzkový tlak
0.1–0.8 MPa
Maximálny skúšobný tlak vody
0.16 MPa
Maximálny skúšobný tlak vzduchu / inertného plynu
0.3 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody
30 ˚C
max. 65
Rozsah dodávky
0
0
0-20
0-20
73
48
Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre montáž pisoárov
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre montáž infračervených alebo pneumatických ovládaní
splachovania pisoárov Geberit s vekosou dosky 13 x 13 cm
- Podomietkové teleso, uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou,
preplachová rúrka a pripojovacia svorka
- Ochranná doska s krytom
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Pripojovacie potrubie medzi prívodným kolenom ø 32 mm a
keramikou, vrátane tesnenia
- Zápachová uzávierka pre pisoár ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- Pripojovacie koleno PE-HD redukované, ø 63 mm na ø 50 mm, s
tesnením na zápachovú uzávierku pre pisoár
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládanie splachovania
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.616.00.1
Duofix prvok pre pisoár,Universal H112-130 R8
Vlastnosti
-
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Samonosný prvok
Rám s C-profilom 4/4 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Stavebná výška od 112 cm do 130 cm, v závislosti od keramiky
Prípojka vody 1/2", kompatibilná s MeplaFix
Prípojka vody montovatená bez použitia náradia
Prípojka vody radiálne tesniaca
Uzatvárací ventil s predmontovanou škrtiacou klapkou
Namontovaná preplachová rúrka na preplachovanie potrubia
Pripojovacia svorka elektro k dispozícii
Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosou a
nečistotou
Stavebná ochrana s možnosou skrátenia
Flexibilné prepojenie ovládania s nátokom do pisoára hadicou
Upevnenie prívodu ø 32 mm výškovo nastavitené
Upevnenie keramiky pomocou závitovej tyče M8, nastavitená
výška a odstup
Upevnenie pre pripojovacie koleno, výškovo nastavitené a
odhlučnené
Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
Prídavné pripevnenie keramiky je možné pomocou príslušenstva
Prestavba pre pisoáre s rozprašovacou hlavou možná s použitím
príslušenstva
30
Katalóg výrobkov 2012/2013
Geberit Duofix
Montážne prvky pre pisoáre
Duofix pre pisoár Universal pre skryté ovládanie
splachovania Geberit, 112 - 130 cm
50
Technické údaje
Prietok pri 0.1 MPa bez regulátora prietoku
75
9
0,24 / 0,3 l/s
Prevádzkový tlak
0.1–0.8 MPa
Maximálny skúšobný tlak vody
0.16 MPa
Maximálny skúšobný tlak vzduchu / inertného plynu 0.3 MPa
Relatívna vlhkos vzduchu
< 100 %
Maximálna prevádzková teplota vody
30 ˚C
R1/2
max. 81
min. 31
Rozsah dodávky
112-130
75-33
0
0
0-20
0-20
73
48
- Podomietkové teleso, uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou,
preplachová rúrka a pripojovacia svorka
- Ochranná doska s krytom
- Pripojovacie potrubie medzi prívodným kolenom ø 32 mm a
keramikou, vrátane tesnenia
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- Odpadové koleno PE-HD redukované z ø 63/57 mm na ø 50/
44 mm
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládanie splachovania
Údaje pre objednávku
Použitie
- Pre montáž skrytého ovládania splachovania pisoára Geberit
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre montáž pisoárov
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
Položka č.
Popis
111.689.00.1
Duofix Universal pre pisoár so skrytým ovládaním
H112-130
Vlastnosti
- Upevnenie keramiky pomocou závitovej tyče M8, nastavitená
výška a odstup
- Upevnenie pre pripojovacie koleno, výškovo nastavitené a
odhlučnené
- Výškovo nastavitená prípojka vody
- Prípojka vody 1/2", kompatibilná s MeplaFix
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
- Samonosný prvok
- Rám s C-profilom 4/4 cm
- Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
- Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
- Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
- Stavebná výška od 112 cm do 130 cm, v závislosti od keramiky
- Prípojka vody montovatená bez použitia náradia
- Prípojka vody radiálne tesniaca
- Uzatvárací ventil s predmontovanou škrtiacou klapkou
- Pripojovacia svorka elektro k dispozícii
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosou a
nečistotou
- Stavebná ochrana s možnosou skrátenia
- Flexibilné prepojenie ovládania s nátokom do pisoára hadicou
- Upevnenie prívodu ø 32 mm výškovo nastavitené
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
- Namontovaná preplachová rúrka na preplachovanie potrubia
- Prídavné pripevnenie keramiky je možné pomocou príslušenstva
- Prestavba pre pisoáre s rozprašovacou hlavou možná s použitím
príslušenstva
Katalóg výrobkov 2012/2013
31
Geberit Duofix
Montážne prvky pre pisoáre
Geberit DuofixBasic pre pisoár s elektronickým
ovládaním splachovania Geberit, 230V
Duofix pre pisoár, pre splachovanie s montážou na
omietku
50
50
R½
75
75
10
100-117
13-30
R1/2
100
26-38
75-33
65
75-33
112-130
130
0
0
0
0-20
73
48
0
0-20
0-20
48
73
Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre montáž pisoárov
- Pre nadomietkové splachovanie
Vlastnosti
-
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Samonosný prvok
Rám s C-profilom 4/4 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Stavebná výška od 112 cm do 130 cm, v závislosti od keramiky
Upevnenie keramiky pomocou závitovej tyče M8, nastavitená
výška a odstup
Upevnenie pre pripojovacie koleno, výškovo nastavitené a
odhlučnené
Prívod Rp 1/2", výškovo a stranovo nastavitený
Prídavné pripevnenie keramiky je možné pomocou príslušenstva
Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
Rozsah dodávky
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Pripojovacie koleno PE-HD redukované, ø 63 mm na ø 50 mm, s
tesnením na zápachovú uzávierku pre pisoár
- Zápachová uzávierka pre pisoár ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- Pripevňovací materiál
- Neobsahuje: ovládanie splachovania
Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre montáž pisoárov
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Na montáž ovládania splachovania pisoárov HyBasic
Vlastnosti
-
Stavebná výška 130 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Samonosný prvok
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Plastová základová doska, hĺbka vhodná pre montáž profilu UW50
Upevnenie prívodu ø 32 mm výškovo nastavitené
Upevnenie pre pripojovacie koleno, výškovo nastavitené a
odhlučnené
- Upevnenie keramiky pomocou závitovej tyče M8, nastavitená
výška a odstup
Rozsah dodávky
- Súprava pre hrubú montáž pre podomietkové splachovanie s
uzatváracím ventilom
- Stavebná ochrana
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Pripojovacie potrubie medzi prívodným kolenom ø 32 mm a
keramikou, vrátane tesnenia
- Zápachová uzávierka pre pisoár ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- Pripevňovací materiál pre keramiku
- Pripevňovací materiál
- Pripojovacie koleno PE-HD redukované, ø 63 mm na ø 50 mm, s
tesnením na zápachovú uzávierku pre pisoár
- Súprava pre konečnú montáž riadenia pisoára HyBasic
Údaje pre objednávku
Položka č.
Montážny prvok DuofixBasic pre
111.695.11.1
pisoár s ovládaním HyBasic, 230V
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.686.00.1
DF pre pisoár H112-130 C4 AP splachovanie
32
Popis
111.695.46.1
Montážny prvok DuofixBasic pre
pisoár s ovládaním HyBasic, 230V
Katalóg výrobkov 2012/2013
Farba
alpská biela
matný chróm
Geberit Duofix
Montážne pre výlevky, pre nástennú batériu / Montážne prvky pre biMontá¾ne pre výlevky, pre nástennú batériu / Montá¾ne prvky pre bidety
Montá¾ne prvky pre bidety
Montážne prvky pre výlevky, pre nástennú batériu
Duofix pre výlevku, pre nástennú batériu, univerzálne
pripojenie vody
Montážne prvky pre bidety
Duofix pre bidet, univerzálne pripojenie vody, H82
4
50
83
50
76
100
153
82
8-38
306
130
18/23
70-1
103-120
350 330 310 290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90
360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80
964.162.00.0
0
7
80
90100110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360
964.161.00.0
0
964.160.00.0
0-20
0-20
73
38-60
10
0
0
48
0-20
73
48
Použitie
Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre výlevky určené pre nástennú batériu
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre bidet so stojančekovou batériou
Vlastnosti
-
Stavebná výška 130 cm
Samonosný prvok
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Upevnenie pre pripojovacie koleno, výškovo nastavitené a
odhlučnené
- Výškovo a hĺbkovo nastavitená drevená vodovzdorná doska pre
upevnenie výlevky
- Výškovo nastavitená doska pre pripojenie armatúr
Rozsah dodávky
-
2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
Odpadové koleno ø 50 mm
Tesnenie ø 44/32 mm
Pripevňovací materiál
Vlastnosti
-
Stavebná výška 82 cm
Samonosný prvok
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Pre bidety so vzdialenosou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Rozsah dodávky
-
2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
Odpadové koleno ø 50 mm
Tesnenie ø 44/32 mm
2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
Položka č.
Popis
111.450.00.1
DF pre výlevku H130 C4
111.515.00.1
DF pre bidet H82 C4
Katalóg výrobkov 2012/2013
33
Geberit Duofix
Montážne prvky pre bidety
Duofix pre bidet, univerzálne pripojenie vody, H98
50
Duofix pre bidet, univerzálne pripojenie vody, H112
50
4
4
100
8-38
18/23
98
112
8-38
18/23
90
110100 80
130
150140 120
170
190180 160
210
230220 200
250
270260 240
290
310300 280
330
350340 320
360
0
0
73
0
0
0-20
0-20
0-20
48
10
0-20
73
10
Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre bidet so stojančekovou batériou
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
Stavebná výška 98 cm
Pre bidety so vzdialenosou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Samonosný prvok
Rám s C-profilom 4/4 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Rozsah dodávky
-
Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre bidet so stojančekovou batériou
Vlastnosti
Vlastnosti
-
2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
Odpadové koleno ø 50 mm
Tesnenie ø 44/32 mm
2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
Pripevňovací materiál
-
Montážna výška 112 cm
Samonosný prvok
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Pre bidety so vzdialenosou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Rozsah dodávky
-
2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
Odpadové koleno ø 50 mm
Tesnenie ø 44/32 mm
2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
Položka č.
Popis
111.535.00.1
DF pre bidet H98 C4
111.510.00.1
DF pre bidet H112 C4
34
48
Katalóg výrobkov 2012/2013
Geberit Duofix
Montážne prvky pre vane a sprchy
Montá¾ne prvky pre vane a sprchy
Montážne prvky pre vane a sprchy
Duofix pre vaňu/sprchu, pre armatúry na omietku,
univerzálne pripojenie vody, upevňovacie uholníky
Geberit DuofixBasic pre bidet so stojančekovou
batériou
50
4
50
7
100
112
(98)
112
18/23
76
153
15/32
0
60-106
306
29-36
0
10-13
0
0-20
0-20
73
73
48
75
48
Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre bidet so stojančekovou batériou
Montážna výška 112 cm
Pre bidety so vzdialenosou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Samonosný prvok
Rám s C-profilom 4/4 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Rozsah dodávky
-
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre pripojenie armatúr na omietku pre vaňu alebo sprchu
Vlastnosti
Vlastnosti
-
Použitie
-
Montážna výška 112 cm
Samonosný prvok
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Výškovo nastavitená doska pre pripojenie armatúr
Rozsah dodávky
Odpadové koleno ø 50 mm
Tesnenie ø 44/32 mm
2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
Pripevňovací materiál
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- 1 upevňovací uholník
- Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.534.00.1
Geberit DuofixBasic pre bidet so stojančekovou
batériou
Položka č.
Popis
111.740.00.1
DF pre vane/sprchy H112 C4 pre NA
Katalóg výrobkov 2012/2013
35
Geberit Duofix
Montážne prvky pre umývadlá
Montá¾ne prvky pre umývadlá
Montážne prvky pre umývadlá
Duofix pre vaňu/sprchu, pre podomietkové armatúry,
univerzálne pripojenie vody, upevňovacie uholníky
50
Duofix pre umývadlo, pre stojančekovú batériu,
univerzálne pripojenie vody
50
109
75
5-38
85
112
(98)
7
76
153
0
0
98
80 (82)
52
0
306
0-20
0-20
48
73
73
48
Použitie
Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre pripojenie podomietkových armatúr pre vaňu alebo sprchu
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre umývadlo so stojančekovou batériou
Vlastnosti
Vlastnosti
-
Montážna výška 112 cm
Samonosný prvok
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Výškovo nastavitená doska pre pripojenie armatúr
Výškovo a hĺbkovo nastavitená drevená vodovzdorná doska pre
pripojenie armatúr
-
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Pre umývadlá so vzdialenosou upevnenia 5 - 38 cm
Samonosný prvok
Rám s C-profilom 4/4 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Výškovo nastavitená doska pre pripojenie armatúr
Pripevnenie odpadového kolena výškovo nastavitené
Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- 1 upevňovací uholník
- Pripevňovací materiál
-
Údaje pre objednávku
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
Položka č.
Popis
111.780.00.1
DF pre vane/sprchy H112 C4 pre PA
111.485.00.1
DF pre umývadlo pre batériu H98/82 C4
Rozsah dodávky
36
2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
Odpadové koleno ø 50 mm
Tesnenie ø 44/32 mm
2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
Pripevňovací materiál
Katalóg výrobkov 2012/2013
Geberit Duofix
Montážne prvky pre umývadlá
Duofix pre umývadlo, pre stojančekovú batériu,
univerzálne pripojenie vody, podomietková zápachová
uzávierka
50
Duofix pre umývadlo, pre stojančekovú batériu,
univerzálne pripojenie vody
50
7
5-38
75
100
85
5-38
80
85
98
(82)
112
7
80
76
306
153
0
0
0
0-20
52
306
0
0-20
48
73
73
48
Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre umývadlo so stojančekovou batériu
- Pre bezbariérovú výstavbu
Vlastnosti
-
Použitie
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre umývadlo so stojančekovou batériou
Vlastnosti
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Pre umývadlá so vzdialenosou upevnenia 5 - 38 cm
Samonosný prvok
Rám s C-profilom 4/4 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Výškovo nastavitená doska pre pripojenie armatúr
-
Montážna výška 112 cm
Samonosný prvok
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Pre umývadlá so vzdialenosou upevnenia 5 - 38 cm
Pripevnenie odpadového kolena výškovo nastavitené
Výškovo nastavitená doska pre pripojenie armatúr
Rozsah dodávky
- Podomietková zápachová uzávierka s montážnou krabicou,
výškovo nastavitená
- Krycia doska, plast
- Odpadové koleno ø 40 mm
- Odpadové potrubie ø 50 mm
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- 2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.489.00.1
DF HC pre umývadlo so stojančekovou batériou
H98/82 C4
Rozsah dodávky
-
2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
Odpadové koleno ø 50 mm
Tesnenie ø 44/32 mm
2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.430.00.1
DF pre umývadlo pre batériu H112 C4
Katalóg výrobkov 2012/2013
37
Geberit Duofix
Montážne prvky pre umývadlá
Duofix pre umývadlo, pre stojančekovú batériu,
univerzálne pripojenie vody, podomietková zápachová
uzávierka
Duofix pre umývadlo, pre nástennú batériu, univerzálne
pripojenie vody
7
50
75
50
7
766
100
85
5-38
100
153
306
85
5-38
112
130
80
100-120
7
306
80
0
0
52
0-20
0
0
73
48
0-20
73
48
Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre umývadlo so stojančekovou batériou
- Pre bezbariérovú výstavbu
Montážna výška 112 cm
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Pre umývadlá so vzdialenosou upevnenia 5 - 38 cm
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Samonosný prvok
Rám s C-profilom 4/4 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Výškovo nastavitená doska pre pripojenie armatúr
Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
-
Stavebná výška 130 cm
Samonosný prvok
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Pre umývadlá so vzdialenosou upevnenia 5 - 38 cm
Pripevnenie odpadového kolena výškovo nastavitené
Výškovo nastavitená doska pre pripojenie armatúr
Rozsah dodávky
Rozsah dodávky
-
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre umývadlo s nástennou batériou
Vlastnosti
Vlastnosti
-
Použitie
-
Podomietková zápachová uzávierka
2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
Pripevňovací materiál
2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
Odpadové koleno ø 50 mm
Tesnenie ø 44/32 mm
2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.480.00.1
DF HC pre umývadlo so stojančekovou batériou
H112 C4
38
Položka č.
Popis
111.437.00.1
DF pre umývadlo s nástennou batériou H130 C4
Katalóg výrobkov 2012/2013
Geberit Duofix
Montážne prvky pre umývadlá
Duofix pre umývadlo pre nástennú batériu pod omietku
Geberit DuofixBasic pre umývadlo so stojančekovou
batériou
11
50
50
75
100
85
5-38
85
5-38
112-130
112
7
80
76
52
153
0
0
0
0-20
73
80
52
306
0
0-20
48
73
48
Použitie
Použitie
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny GIS na čiastočnú alebo celú
výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre úmyvadlo s podomietkovou nástennou armatúrou
- Doska pre montáž podomietkovej nástennej armatúry
- Pre umývadlo so stojančekovou batériou
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
Vlastnosti
-
Výška konštrukčného prvku 112 - 130 cm
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Pre umývadlá so vzdialenosou upevnenia 5 - 38 cm
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Samonosný prvok
Rám s C-profilom 4/4 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Pripevnenie odpadového kolena výškovo nastavitené
Výškovo a hĺbkovo nastavitená drevená vodovzdorná doska pre
pripojenie armatúr
- Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
Vlastnosti
-
Montážna výška 112 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Pre umývadlá so vzdialenosou upevnenia 5 - 38 cm
Samonosný prvok
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Plastová základová doska, hĺbka vhodná pre montáž profilu UW50
Pripevnenie odpadového kolena výškovo nastavitené
Výškovo nastavitená doska pre pripojenie armatúr
Rozsah dodávky
-
Odpadové koleno ø 50 mm
Tesnenie ø 44/32 mm
2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.471.00.1
Geberit DuofixBasic pre umývadlo so
stojančekovou batériou
Rozsah dodávky
-
Odpadové koleno ø 50 mm
Tesnenie ø 44/32 mm
2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.493.00.1
Duofix pre umývadlo pre nástennú podomietkovú
batériu
Katalóg výrobkov 2012/2013
39
Geberit Duofix
Montážne prvky pre podpory a madlá
Montá¾ne prvky pre podpory a madlá
Montážne prvky pre podpory a madlá
Kompletážna súprava pre umývadlový prvok s
podomietkovou zápachovou uzávierkou, plastová
Duofix pre podpory a madlá
1
117
G
100
85
39
d
20
4
365
85
30
112
50
Použitie
- Pre umývadlový prvok s podomietkovou zápachovou uzávierkou
0
0
Rozsah dodávky
0-20
- Krycia doska
- Pripojovací oblúk ø 32 mm
73
Použitie
Údaje pre objednávku
Položka č.
G
115.416.11.1
1 1/4
Biela
115.416.21.1
1 1/4
Lesklý chróm
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre upevnenie podpory a madla
Farba
Kompletážna súprava pre umývadlový prvok s
podomietkovou zápachovou uzávierkou, ušachtilá
oce
1
117
Vlastnosti
G
85
20
39
d
30
Použitie
- Pre umývadlový prvok s podomietkovou zápachovou uzávierkou
-
Montážna výška 112 cm
Samonosný prvok
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Nohy sa dajú vtiahnu o 5 cm
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Výškovo nastavitená drevená vodovzdorná doska pre podpory a
madlá
Rozsah dodávky
- Krycia doska
- Pripojovací oblúk ø 32 mm
Rozsah dodávky
Údaje pre objednávku
Údaje pre objednávku
Položka č.
G
Položka č.
Popis
115.415.00.1
1 1/4
111.790.00.1
DF pre podpory/madlá H112 C4
40
48
- Pripevňovací materiál
Katalóg výrobkov 2012/2013
Geberit Duofix
Traverzy
Traverzy
Traverzy
Duofix traverza pre vaňu / sprchu pre nadomietkovú
armatúru
6
50
50
153
12
20
28
66
10
10-25
Duofix traverza pre vaňu/sprchu, pre armatúry na
omietku, univerzálne pripojenie vody
76
153
13
306
Použitie
Použitie
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre pripojenie armatúr na omietku pre vaňu alebo sprchu
Vlastnosti
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre pripojenie armatúr na omietku pre vaňu alebo sprchu
Vlastnosti
- Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Výškovo nastavitená doska pre pripojenie armatúr
Rozsah dodávky
- Pripojenie vody vodorovne nastavitené
- Pozinkovaný povrch
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- 1 upevňovací uholník
- Pripevňovací materiál
Rozsah dodávky
- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- 1 upevňovací uholník
- Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.787.00.1
Duofix systém traverza pre vaňovú alebo sprchovú
nástennú batériu
Položka č.
Popis
111.770.00.1
DF pre vane/sprchy traverza C4 pre NA
Duofix traverza pre vaňu/sprchu, pre podomietkové
armatúry, univerzálne pripojenie vody
50
108
78
Použitie
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre pripojenie podomietkových armatúr pre vaňu alebo sprchu
Vlastnosti
-
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Výškovo a hĺbkovo nastavitená doska pre pripojenie armatúr
Výškovo a hĺbkovo nastavitená drevená vodovzdorná doska pre
pripojenie armatúr
Rozsah dodávky
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Pripojenie vody R 3/4"
- Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.785.00.1
DF pre vane/sprchy traverza C4 pre PA
Katalóg výrobkov 2012/2013
41
Geberit Duofix
Traverzy
Geberit Duofix traverza pre zásobníkový ohrievač
Duofix traverza pre umývadlo, univerzálne pripojenie
vody, upevňovacie uholníky
50
4
50
6
5-38
50
140
5-38
Použitie
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Pre umývadlo so stojančekovou batériou
Použitie
Vlastnosti
-
10 10 10
Samonosný prvok
Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Výškovo nastavitená doska pre pripojenie armatúr
Upevnenie pre pripojovacie koleno, výškovo nastavitené a
odhlučnené
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Na použitie s nástenným zásobníkom
Vlastnosti
- Nastavitená upevňovacia vzdialenos 5 - 38 cm
- Upevnenie v štyroch bodoch
Rozsah dodávky
-
2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
2 upevňovacie uholníky
Odpadové koleno ø 50 mm
Tesnenie ø 44/32 mm
2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
Pripevňovací materiál
Rozsah dodávky
-
2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
4 závitové tyče M10
Odpadové koleno ø 50 mm
Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
Položka č.
Popis
DF pre umývadlo traverza C4
111.777.00.1
Geberit Duofix traverza pre zásobníkový ohrievač
111.464.00.1
42
Katalóg výrobkov 2012/2013
Geberit Duofix
Montážne dosky / Časti systému
Montá¾ne dosky / Èasti systému
Montážne dosky
Duofix montážna doska, univerzálna, 35/50 cm
Geberit Duofix traverza pre práčku
50
35
6
28
21
28
50
Použitie
Použitie
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo
celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo
mokrým procesom
- Na pripojenie práčky
Vlastnosti
3
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre upevnenie podpory a madla
- Výškovo nastavitená doska pre pripojenie armatúr
- Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
- Rám s otvormi ø 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
Vlastnosti
Rozsah dodávky
Technické údaje
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Podomietkový sifón so súpravou pre konečnú montáž
- Pripevňovací materiál
Materiál výrobku
- vodovzdorná
- preglejka
- možnos skrátenia
Drevo
Rozsah dodávky
- 8 upevňovacích uholníkov
- Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
Údaje pre objednávku
111.778.00.1
Geberit Duofix traverza pre práčku
Položka č.
Popis
111.859.00.1
DF montážna doska NO
Duofix podomietková montážna doska, univerzálna,
35/50 cm
25
25
155
55
235
275
18
5-155
Použitie
- Pre zabudovanie do ahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre montáž podomietkových armatúr, ventilátorov a iných zariadení
Vlastnosti
- vodovzdorná
- preglejka
Technické údaje
Materiál výrobku
Drevo
Rozsah dodávky
- 8 upevňovacích uholníkov
- Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.788.00.1
DF montážna doska PO
Katalóg výrobkov 2012/2013
43
Geberit Duofix
Časti systému
Èasti systému
Časti systému
Duofix ukončovací prvok, H82-130
4
Duofix ukončovací prvok, H82-130
4
4
4
82-130
82-130
0
0
0-20
0-20
73
73
48
Použitie
- Pre zabudovanie ako medziprvok, alebo ako ukončovací prvok
- Pre osadenie do predstenovej inštalácie čiastočnej výšky pred
masívnou alebo ahkou stenou
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
Vlastnosti
-
Stavebná výška 82 - 130 cm
Samonosný prvok
Plocha pre opláštenie z bočných strán
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
Samoaretačné nohy pre nastavenie prvku bez náradia
48
- Pre zabudovanie ako medziprvok, alebo ako ukončovací prvok
- Pre osadenie do predstenovej inštalácie čiastočnej výšky pred
masívnou alebo ahkou stenou
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
Vlastnosti
-
Stavebná výška 82 - 130 cm
Samonosný prvok
Plocha pre opláštenie z bočných strán
Pozinkované nastavitené podpory 0 - 20 cm
Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
Povrch upravený práškovou farbou, farba Geberit modrá
Rozsah dodávky
- Duofix kotviaca súprava
- 2 príchytky pre profily
- Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Technické údaje
Materiál výrobku
Použitie
Oce
Položka č.
Popis
111.830.00.1
Duofix ukončovací prvok 82-130 cm
Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
Súprava rozpier pre montážne prvky Duofix
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.825.00.1
DF ukončovací prvok H82-130 C4
Použitie
- Pre pripevnenie Duofix prvkov medzi stojky s rozostupom od 50 do
60 cm
Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch
Technické údaje
Materiál výrobku
Oce
Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
44
Položka č.
Popis
111.869.00.1
Duofix uholníky pre kotvenie do oceových stojok
Katalóg výrobkov 2012/2013
Geberit Duofix
Časti systému
Duofix príslušenstvo pre špeciálne WC misy
Duofix podpory pre hrúbku podlahy 20 - 40 cm
X
85
Použitie
48
73
Použitie
- Pre použitie s prvkami Duofix pri hrúbke podlahy 20 - 40 cm
- Pre dodatočné podopretie WC mís s rozmerom x menším ako
17 cm
- Pri nasledovných keramikách je známe, že je nutné použi podperu
Duofix: 1) Flaminia , typ: Link 5051 a Mini Link 5064; 2)Globo, typ:
Open Space SA S02, SA S03, SB S02 a Space Stone SS S02; 3)
Villeroy&Boch, typ: Memento 5628 10 - WWC TS
- Pre WC-príslušenstvo Duofix
Vlastnosti
Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch
- Raster s označením výšky
- Otočná základová doska, pre montáž U-profilov UW 50 a UW 75
- U-profil, pozinkovaný
Technické údaje
Materiál výrobku
Oce
Údaje pre objednávku
Rozsah dodávky
Položka č.
Popis
111.848.00.1
Podpory C4 pre hrúbku podlahy 20-40cm
- 2 podpery
Údaje pre objednávku
Stavebná súprava pre ukotvenie nôh Duofix prvku do
zadnej steny
Položka č.
Popis
111.847.00.1
Duofix príslušenstvo pre špeciálne WC misy
Príslušenstvo pre Duofix pre umývadlo pre vzdialenos
upevnenia od 38 cm do 58 cm
13 - 20
Použitie
Použitie
- Pre alternatívne ukotvenie nôh Duofix prvku do zadnej steny
- Pre pripevnenie umývadla s rozostupom pripevňovacích otvorov
viac ako 38 cm na Duofix prvok pre umývadlo
Vlastnosti
Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch
- Hĺbkovo nastavitené, 13 - 20 cm
- Rozostup pripevnenia 38 - 58 cm
- Pozinkovaný povrch
Technické údaje
Technické údaje
Materiál výrobku
Materiál výrobku
Oce
Oce
Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- 2 upevnenia nôh Duofix
-
Údaje pre objednávku
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
Položka č.
Popis
111.867.00.1
Duofix súprava pre ukotvenie nôh do zadnej steny
111.868.00.1
Duofix príslušenstvo pre ukotvenie umývadiel
Rozsah dodávky
2 závitové tyče M10
2 profily pre uchytenie závitových tyčí
Spevňovací profil
Pripevňovací materiál
Katalóg výrobkov 2012/2013
45
Geberit Duofix
Príslušenstvo
Príslu¹enstvo
Príslušenstvo
Súprava protipožiarneho uzáveru pre montážny prvok
Duofix pre WC, F 90
Rúrková chránička pre prívod vody do sprchovacieho
WC pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit
Kappa (UP200)
Použitie
- Ochrana proti rozšíreniu požiaru
- Pre montáž na Duofix pre WC s nádržkou UP320
- Pre montáž na servisný otvor, splachovacie a odpadové koleno
Použitie
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Geberit Kappa (UP200)
Vlastnosti
Údaje pre objednávku
- Odolnos proti ohňu do 90 minút
Položka č.
Popis
242.009.00.1
Rúrková chránička pre Geberit Kappa (UP200)
Rozsah dodávky
-
Požiarmy uzáver pre splachovacie a odpadové koleno
Požiarmy uzáver pre servisný otvor
Stavebná ochrana servisného otvoru
Pripevňovací materiál
Duofix systémová stojka na výšku miestnosti
47
47
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.863.00.1
Duofix V-profil pre opláštenie do rohu
H
h
5
Použitie
5
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku
miestnosti
- Pre zabudovanie ako medziprvok, alebo ako ukončovací prvok
- Pre upevnenie montážnych prvkov Duofix a traverz Duofix
- Vhodné pre zabudovanie do strešných šikmín so spádom do 50˚
Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch
- Nastavitená výška
Technické údaje
Materiál výrobku
Oce
Rozsah dodávky
- 1 príchytka
- 1 upevňovací uholník
- Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
46
Položka č.
H
h
111.871.00.1
220 - 280
211
111.872.00.1
260 - 320
251
111.873.00.1
300 - 360
291
111.874.00.1
340 - 400
331
Katalóg výrobkov 2012/2013
Geberit Duofix
Príslušenstvo
Duofix stojka pre stenu postavenú suchým procesom
na výšku miestnosti
5
Páska Duofix
30 m
5
03
8
1
8
H
Použitie
- Pre vylúčenie trhlín medzi panelmi Duofix a stavebnou konštrukciou
h
Vlastnosti
5
Použitie
- Pre zabudovanie ako medziprvok, alebo ako ukončovací prvok
- Pre upevnenie montážnych prvkov Duofix a traverz Duofix
- Pre zabudovanie do priečky s oceovými stojkami s profilmi CW 50
Vlastnosti
- Samolepiaca
- Trvalo elastická
- Vinylová penová páska
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.889.00.1
Páska Duofix
- Pozinkovaný povrch
- Nastavitená výška
Duofix panel 200 x 60 x 1.8 cm
Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
- 1 upevňovací uholník
200
18
Údaje pre objednávku
60
Položka č.
H
h
111.826.00.1
220 - 280
214
111.827.00.1
260 - 320
254
Použitie
- Pre jednovrstvové opláštenie Duofix systémovej steny
Vlastnosti
Geberit Duofix V-profil pre opláštenie do rohu 45˚
- Impregnovaný
- Nehoravý
5
10
38
15
Technické údaje
Materiál výrobku
Sádrokartón
2
Údaje pre objednávku
110
Položka č.
Popis
111.808.00.1
Duofix panel
Použitie
- Pre debnenie rohových prvkov Geberit Duofix pre závesné WC
Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch
Rozsah dodávky
- 2 oporné plechy 45˚/90˚
- Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.809.00.1
Geberit Duofix V-profil pre opláštenie do rohu
Katalóg výrobkov 2012/2013
47
Geberit Duofix
Príslušenstvo
Stavebná súprava DuofixBasic pre predstenovú
montáž
Duofix systémová koajnica
300
12-20
5
4
4
34
Použitie
- Pre zhotovenie systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku
miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým
procesom
- Pre zhotovenie systémovej steny Duofix na celú výšku miestnosti
Použitie
Vlastnosti
Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch
- Pozinkovaný povrch
Rozsah dodávky
Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál pre 2 U-koajnice
- 2 kusy
Údaje pre objednávku
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
Položka č.
Popis
111.878.00.1
DF sada systémových koajníc 2 ks
111.839.00.1
Geberit DuofixBasic súprava pre predstenovú
montáž
Geberit DuofixBasic súprava pre predstenovú montáž
s traverzou
- Pre pripevnenie prvkov Duofix PUR na masívnu alebo ahkú stenu
Kotviaca súprava Duofix pre samostatnú montáž
13-20
85
38
2
Použitie
Použitie
- Pre upevnenie inštalačných prvkov Geberit DuofixBasic na
masívnej konštrukcii alebo ahkej priečke
- Pre pripevnenie montážnych prvkov Duofix k masívnej stene alebo
ku stene postavenej suchým procesom
Vlastnosti
Rozsah dodávky
- Nastavitená hĺbka, 13 - 20 cm
- Pripevňovací materiál
- 2 kotvy do steny
- Traverza pre debniacu podperu
Technické údaje
Údaje pre objednávku
Rozsah dodávky
Materiál výrobku
Položka č.
Popis
111.813.00.1
Geberit DuofixBasic súprava pre predstenovú
montáž s traverzou
-
Zinková tlaková zliatina / /oce / plast
2 kotvy do steny
2 závitové tyče M10 s dlhými maticami
2 podpory pre opláštenie, násuvné
2 matice M10
Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
48
Položka č.
Popis
111.815.00.1
DF kotviaca súprava pre samostatnú montáž
Katalóg výrobkov 2012/2013
Geberit Duofix
Príslušenstvo
Konzola Duofix pre pripevnenie rozvodov
DuofixBasic traverza
3
145
4
Použitie
- Pre bočné ukotvenie montážnych prvkov Duofix alebo DuofixBasic
Vlastnosti
Použitie
- Postranne vyahovatená kotviaca podpera
- Pre pripevnenie rúrových objímok a rozvodov na stojky Duofix
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
Vlastnosti
111.822.00.1
DuofixBasic traverza
- Pozinkovaný povrch
Rozsah dodávky
- Pripevňovací materiál
Ukotvenie do steny Duofix pre rohové riešenie
14-20
6
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.891.00.1
DF konzola pre pripevnenie rozvodov
Použitie
- Pre univerzálne pripevnenie montážnych elementov Duofix k
masívnej stene alebo ku stene postavenej suchým procesom
Kotviaca súprava Duofix
Vlastnosti
4
13-20
- Variabilné prispôsobenie uhla pre rohovú montáž
- Nastavitená hĺbka, 14 - 20 cm
- Pozinkovaný povrch
47
2
Rozsah dodávky
-
2 kotvy do steny
2 závitové tyče M10 s dlhými maticami
Pripevňovací materiál
Neobsahuje: Podpory pre opláštenie, násuvné
Použitie
- Pre upevnenie montážnych prvkov Duofix do systémovej koajnice
Duofix
- Pre pripevnenie montážnych prvkov Duofix k masívnej stene alebo
ku stene postavenej suchým procesom
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.835.00.1
DF ukotvenie do steny pre rohové riešenie
Vlastnosti
- Pozinkovaný povrch
- Nastavitená hĺbka, 13 - 20 cm
Kotviaca súprava Duofix - predĺženie
220
Technické údaje
Materiál výrobku
Zinková tlaková zliatina
M10
Rozsah dodávky
Použitie
- Pre predĺženie kotviacej súpravy Duofix od 20 - 40 cm
Technické údaje
Materiál výrobku
-
2 Duofix ukotvenia pre systém
2 závitové tyče M10 s dlhými maticami
2 príchytky pre profily
2 podpory pre opláštenie, násuvné
Pripevňovací materiál
Údaje pre objednávku
Zinková tlaková zliatina
Rozsah dodávky
Položka č.
Popis
111.844.00.1
Kotviaca súprava Duofix
- 2 Duofix predĺženia kotviacej súpravy M10 s dlhou maticou
Údaje pre objednávku
Položka č.
Popis
111.887.00.1
DF kotviaca súprava-predĺženie
Katalóg výrobkov 2012/2013
49
Download

Geberit Duofix