C
www.tms.sk
CENNÍK
2011
bezplatná infolinka: 0800100888
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
Banská Bystrica ● Bratislava ● Dubnica nad Váhom ● Dunajská Streda ● Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Nitre ● Komárno ● Košice ● Malacky ● Námestovo ● Nové Zámky ● Poprad
Prešov ● Prievidza ● Ružomberok ● Trenčín ● Trnava ● Zvolen ● Žilina
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
NOVODUR LEPENÝ
NOVODUR LEPENÝ
PVC-U potrubie pre vnútorný
PVC Odbočka
odpad, PVC rúra hladká,
dĺžka 4m
Rozmer (mm)
Cena
(priemer/dĺžka)
(EUR/ks)
61HT000001
32 x 1,8
61HT000002
40 x 1,8
61HT000003
Číslo položky
Cena
ks/bal
Číslo položky
Rozmery (mm)
0,65
1
61HT000160
32/32/87°
0,54
1/50
0,81
1
61HT000121
40/40/60°
0,75
1/32
50 x 1,8
1,01
1
61HT000161
40/40/87°
0,75
1/44
61HT000004
63 x 1,8
1,26
1
61HT000122
50/40/60°
0,76
1/23
61HT000005
75 x 1,8
1,53
1
61HT000162
50/40/87°
0,61
1/28
61HT000006
110 x 2,2
2,11
1
61HT000100
50/50/45°
0,81
1/50
61HT000007
125 x 2,5
3,67
1
61HT000123
50/50/60°
0,61
1/30
61HT000008
140 x 2,8
4,08
1
61HT000163
50/50/87°
0,61
1/38
61HT000009
160 x 3,2
5,19
1
61HT000124
63/40/60°
0,90
1/27
61HT000125
63/50/60°
0,82
1/21
61HT000164
63/50/87°
0,94
1/24
61HT000126
63/63/60°
0,86
1/14
61HT000165
63/63/87°
1,10
1/20
61HT000101
75/50/45°
1,35
1/35
61HT000127
75/50/60°
1,01
1/15
61HT000166
75/50/87°
1,21
1/20
61HT000102
75/75/45°
1,62
1/40
61HT000128
75/75/60°
1,24
1/19
PVC Koleno
Cena
ks/bal
Číslo položky
Rozmery (mm)
61HT000060
32/87°
0,39
1/110
61HT000167
75/75/87°
1,26
1/25
61HT000061
40/45°
0,33
1/70
61HT000103
110/40/45°
1,92
1/40
61HT000062
40/60°
0,40
1/60
61HT000129
110/40/60°
1,64
1/25
61HT000063
40/87°
0,25
1/60
61HT000168
110/40/87°
1,64
1/25
61HT000064
50/45°
0,42
1/60
61HT000065
50/60°
0,46
1/60
61HT000066
50/87°
0,30
61HT000068
63/45°
61HT000069
(EUR/ks)
ks/bal
(EUR/ks)
●
110/40/40/87°
1,72
1/25
61HT000104
110/50/45°
2,02
1/45
1/55
61HT000130
110/50/60°
1,75
1/25
0,57
1/35
61HT000169
110/50/87°
1,74
1/25
63/60°
0,59
1/30
110/50/50/87°
1,89
1/25
61HT000070
63/87°
0,62
1/27
● 61HT000190
61HT000131
110/63/60°
2,42
1/20
61HT000072
75/45°
1,17
1/50
61HT000105
110/75/45°
2,80
1/25
61HT000073
75/60°
0,89
1/18
61HT000132
110/75/60°
2,22
1/20
61HT000074
75/87°
0,90
1/30
61HT000106
110/110/45°
3,57
1/15
61HT000075
110/15°
1,19
1/30
61HT000192
110/110/63° #P
11,44
1/8
61HT000076
110/30°
1,23
1/30
61HT000191
110/110/63° #Ľ
11,44
1/8
61HT000077
110/45°
1,19
1/30
61HT000120
110/110/60°
2,38
1/10
61HT000078
110/60°
1,31
1/25
61HT000171
110/110/87°
2,38
1/15
61HT000079
110/87°
1,33
1/25
4,65
1
●
● 61HT000080
●
●
●
140/15°
4,09
1
125/125/67°
5,26
1
140/30°
4,14
1
140/110/67°
5,36
1
140/45°
5,07
1
140/67°
5,12
1
●
●
● 61HT000142
●
125/110/67°
140/87°
7,37
1
61HT000141
61HT000193
●
● 61HT000172
140/110/87°
5,36
1
110/110/110/67°
6,64
1
140/140/67°
6,57
1
140/140/87°
6,57
1
# Odbočka paneláková pravá/ľavá
● Produkt je na objednanie
Cenník 2011
2
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
NOVODUR LEPENÝ
PVC Redukcia
Rozmery (mm)
61HT000220
40/32
61HT000221
50/40
61HT000222
Cena
Cena
ks/bal
Číslo položky
Rozmery (mm)
0,38
1/100
61HT000260
40
0,36
1/100
0,43
1/50
61HT000261
50
0,37
1/100
63/40
0,60
1/60
61HT000262
63
0,47
1/65
61HT000223
63/50
0,57
1/50
61HT000263
75
0,53
1/40
61HT000224
75/50
0,62
1/35
61HT000264
110
0,69
1/50
61HT000225
75/63
0,81
1/30
61HT000226
110/40
1,50
1/25
61HT000227
110/50
0,98
1/45
61HT000228
110/63
1,10
1/45
61HT000229
110/75
1,09
1/40
110/63 nízka
1,60
1/50
61HT000210
125/110
1,30
1/20
● 61HT000211
● 61HT000212
140/110
1,67
1/20
140/125
1,67
1/20
●
Číslo položky
PVC Zátka
(EUR/ks)
PVC Nátrubok
Číslo položky
Rozmery (mm)
61HT000090
40/40
0,45
1/80
61HT000091
50/50
0,49
1/50
61HT000092
63/63
0,56
1/20
61HT000093
75/75
0,78
1/20
61HT000094
110/110
1,09
1/40
125/125
1,50
1/10
140/140
2,52
1
●
●
(EUR/ks)
ks/bal
ks/bal
PVC Ventilačná hlavica
Číslo položky
Rozmery (mm)
Cena
(EUR/ks)
ks/bal
61HT000240
DN 110
7,64
1/24
61HT000241
DN75 / L400
4,00
1/30
61HT000242
DN75 / L600
4,36
1/20
61HT000243
DN110 / L400
4,84
1/15
●
●
● 61HT000246
● 61HT000247
●
●
●
DN110 / L600
4,96
1/9
DN125 / L400
7,08
1/10
DN125 / L600
8,20
1/6
DN140 / L400
8,20
1/5
DN140 / L600
8,40
1/5
DN160 / L400
10,40
1
DN160 / L600
12,40
1
61HT000244
Cena
(EUR/ks)
Novolep - lepidlo na PVC
PVC Čistiaci kus
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
61HT000050
50
1,96
1/15
61HT000051
63
2,39
1/18
61HT000052
75
2,47
1/8
61HT000053
110
3,24
1/15
● 61HT000054
● 61HT000055
125
9,67
1
140
10,16
1
(EUR/ks)
Číslo položky
Balenie
75AAAA0001
tuba 130ml
Cena
(EUR/ks)
0,83
ks/bal
1/48
ks/bal
● Produkt je na objednanie
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
3
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
HT ROZVODY
HT ROZVODY
HT - rúra hrdlovaná
HTEA - Odbočka jednoduchá
45°
●
Číslo položky
Rozmery (mm)
60PIPE0001
32/150
60PIPE0002
32/250
60PIPE0003
Cena
Cena
ks/bal
Číslo položky
Rozmery (mm)
0,49
1/60
60PIPE0150
32/32/45°
0,98
1
0,56
1/40
60PIPE0152
40/40/45°
0,98
1
32/500
0,77
1/50
60PIPE0155
50/40/45°
0,98
1
60PIPE0004
32/1000
1,25
1/20
60PIPE0158
50/50/45°
1,08
1
60PIPE0005
32/1500
1,92
1/20
60PIPE0161
70/40/45°
1,88
1
(EUR/ks)
(EUR/ks)
ks
60PIPE0006
32/2000
2,27
1/20
60PIPE0164
70/50/45°
1,57
1
60PIPE0007
40/150
0,49
1/40
60PIPE0167
70/70/45°
1,71
1
60PIPE0008
40/250
0,56
1/25
60PIPE0173
100/40/45°
3,35
1
60PIPE0009
40/500
0,73
1/35
60PIPE0175
100/50/45°
2,16
1
60PIPE0010
40/1000
1,19
1/20
60PIPE0178
100/70/45°
2,93
1
● 60PIPE0011
40/1500
1,67
1/20
60PIPE0170
100/100/45°
2,65
1
60PIPE0012
40/2000
2,16
1/20
60PIPE0181
125/100/45°
6,45
1
60PIPE0013
50/150
0,52
1/20
60PIPE0184
125/125/45°
6,90
1
60PIPE0014
50/250
0,63
1/15
60PIPE0187
150/100/45°
7,81
1
60PIPE0015
50/500
0,84
1/20
60PIPE0190
150/125/45°
13,20
1
60PIPE0016
50/1000
1,32
1/20
60PIPE0193
150/150/45°
13,20
1
60PIPE0017
50/1500
1,88
1/20
60PIPE0018
50/2000
2,40
1/20
HTEA - Odbočka jednoduchá
60PIPE0019
70/150
0,73
1/20
87°
60PIPE0020
70/250
0,84
1/20
60PIPE0021
70/500
1,25
1/30
60PIPE0022
70/1000
1,99
1/10
● 60PIPE0023
70/1500
2,79
1/10
60PIPE0024
70/2000
3,69
1/10
60PIPE0025
100/150
1,19
1/10
60PIPE0026
100/250
1,53
60PIPE0027
100/500
2,34
60PIPE0028
100/1000
● 60PIPE0029
●
●
●
●
●
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
1/10
60PIPE0151
32/32/87°
0,98
1
1/15
60PIPE0154
40/40/87°
0,98
1
3,90
1/4
60PIPE0157
50/40/87°
0,98
1
100/1500
5,51
1/4
60PIPE0160
50/50/87°
1,01
1
60PIPE0030
100/2000
7,25
1/4
60PIPE0163
70/40/87°
1,88
1
●
● 60PIPE0032
125/150
2,06
1/8
60PIPE0166
70/50/87°
1,57
1
125/250
2,65
1/20
60PIPE0169
70/70/87°
1,81
1
60PIPE0033
125/500
4,04
1/4
100/40/87°
7,46
1
60PIPE0034
125/1000
6,41
1/4
60PIPE0177
100/50/87°
2,16
1
●
60PIPE0035
125/1500
8,95
1/4
60PIPE0180
100/70/87°
2,93
1
60PIPE0036
125/2000
10,50
1/4
60PIPE0172
100/100/87°
2,65
1
●
●
●
●
●
●
60PIPE0037
150/150
3,56
1/6
60PIPE0183
125/100/87°
6,45
1
60PIPE0038
150/250
4,50
1/12
60PIPE0186
125/125/87°
7,25
1
60PIPE0189
150/100/87°
13,20
1
60PIPE0192
150/125/87°
13,20
1
60PIPE0194
150/150/87°
13,20
1
60PIPE0031
60PIPE0039
150/500
7,39
1
60PIPE0040
150/1000
10,90
1
60PIPE0041
150/1500
15,00
1
60PIPE0042
150/2000
19,10
1
●
●
●
●
●
●
(EUR/ks)
ks
● Produkt je na objednanie
Cenník 2011
4
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
HT ROZVODY
HTEA - Odbočka jednoduchá
HTDA - Odbočka dvojitá 67°
67°
●
●
●
●
●
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
60PIPE0153
40/40/67°
0,98
1
60PIPE0156
50/40/67°
1,05
1
60PIPE0159
50/50/67°
1,12
1
60PIPE0162
70/40/67°
1,88
1
60PIPE0165
70/50/67°
1,57
1
60PIPE0168
70/70/67°
1,81
1
60PIPE0174
100/40/67°
7,46
1
60PIPE0176
100/50/67°
2,16
1
60PIPE0179
100/70/67°
2,93
1
60PIPE0171
100/100/67°
2,65
1
60PIPE0182
125/100/67°
9,58
1
60PIPE0185
125/125/67°
22,30
1
60PIPE0188
150/100/67°
29,60
1
60PIPE0191
150/125/67°
62,70
1
150/150/67°
83,70
1
(EUR/ks)
ks
HTU - Presuvné hrdlo
●
●
●
●
●
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
60PIPE0201
50/50/67°
8,71
1
60PIPE0204
70/70/67°
11,20
1
60PIPE0210
100/50/67°
9,34
1
100/70/67°
10,40
1
100/100/67°
11,90
1
60PIPE0206
(EUR/ks)
ks
HTDA - Odbočka dvojitá 87°
Číslo položky
●
●
●
●
● 60PIPE0212
● 60PIPE0207
Rozmery (mm)
Cena
(EUR/ks)
ks
50/50/87°
3,42
1
70/50/87°
4,81
1
70/70/87°
5,16
1
100/50/87°
6,55
1
100/70/87°
8,71
1
100/100/87°
8,36
1
HTED - Odbočka dvojitá
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
60PIPE0300
32
0,84
1
60PIPE0301
40
0,77
1
60PIPE0302
50
0,87
1
60PIPE0303
70
1,08
1
60PIPE0304
100
1,74
1
● 60PIPE0305
● 60PIPE0306
125
4,60
1
150
8,02
1
(EUR/ks)
rohová
ks
HTDA - Odbočka dvojitá 45°
Číslo položky
●
●
● 60PIPE0220
● 60PIPE0221
● 60PIPE0222
Rozmery (mm)
Cena
(EUR/ks)
ks
50/50/67°
14,30
1
70/70/67°
14,30
1
100/50/67°
19,70
1
100/100/67°
16,70
1
100/100/87°
26,80
1
HTL - Hrdlo predĺžené
●
●
●
●
●
●
●
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
60PIPE0200
50/50/45°
3,42
1
60PIPE0202
70/50/45°
4,43
1
(EUR/ks)
ks
60PIPE0203
70/70/45°
5,16
1
60PIPE0208
100/40/45°
8,64
1
60PIPE0209
100/50/45°
6,20
1
60PIPE0211
100/70/45°
8,89
1
60PIPE0205
100/100/45°
8,71
1
Číslo položky
●
●
●
● 60PIPE0064
Rozmery (mm)
Cena
(EUR/ks)
ks
40
1,78
1
50
1,92
1
70
2,58
1
100
3,90
1
● Produkt je na objednanie
Cenník 2011
5
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
HT ROZVODY
HTB - Koleno 15°, 30°, 45°,
HTR - Redukcia
67°, 87°
Číslo položky
Rozmery (mm)
60PIPE0100
32/15°
60PIPE0101
32/30°
60PIPE0102
Cena
Cena
ks
Číslo položky
Rozmery (mm)
0,49
1
60PIPE0260
40/32
0,73
1
0,49
1
60PIPE0261
50/32
0,73
1
32/45°
0,49
1
60PIPE0262
50/40
0,59
1
60PIPE0103
32/67°
0,49
1
60PIPE0263
70/40
0,94
1
60PIPE0104
32/87°
0,49
1
60PIPE0264
70/50
0,70
1
60PIPE0105
40/15°
0,51
1
60PIPE0265
100/50
1,01
1
60PIPE0106
40/30°
0,51
1
60PIPE0266
100/70
1,08
1
60PIPE0107
40/45°
0,51
1
125/50
1,81
1
60PIPE0108
40/67°
0,51
1
60PIPE0109
40/87°
0,51
1
60PIPE0110
50/15°
0,49
1
60PIPE0111
50/30°
0,49
1
60PIPE0112
50/45°
0,49
1
60PIPE0113
50/67°
0,49
1
60PIPE0114
50/87°
0,49
1
60PIPE0115
70/15°
0,94
1
60PIPE0116
70/30°
0,94
1
60PIPE0117
70/45°
0,87
1
60PIPE0118
70/67°
0,94
1
60PIPE0119
70/87°
0,94
1
60PIPE0120
100/15°
1,36
1
60PIPE0121
100/30°
1,36
60PIPE0122
100/45°
1,36
60PIPE0123
100/67°
60PIPE0124
(EUR/ks)
●
●
(EUR/ks)
ks
125/70
1,81
1
60PIPE0267
125/100
2,30
1
● 60PIPE0268
● 60PIPE0269
150/100
3,66
1
150/125
4,01
1
HTRE - Čistiaci kus
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
1
60PIPE0270
50
1,88
1
1
60PIPE0271
70
2,37
1
1,46
1
60PIPE0272
100
3,56
1
100/87°
1,46
1
5,40
1
● 60PIPE0125
● 60PIPE0126
125/15°
4,77
1
150
15,30
1
125/30°
4,84
1
●
● 60PIPE0274
125
60PIPE0127
125/45°
4,22
1
● 60PIPE0128
125/67°
5,72
1
60PIPE0129
125/87°
4,46
1
●
●
●
●
60PIPE0130
150/15°
8,68
1
60PIPE0131
150/30°
8,68
1
60PIPE0132
150/45°
7,14
1
60PIPE0134
150/87°
6,80
1
60PIPE0273
Číslo položky
Rozmery (mm)
Balenie
(EUR/ks)
ks
60PIPE0320
v tube 250g
2,37
1
60PIPE0321
vo vedre 2000g
12,30
1
Cena
(EUR/ks)
ks
32
0,21
1
60PIPE0240
40
0,24
1
60PIPE0241
50
0,31
1
60PIPE0242
70
0,45
1
60PIPE0243
100
0,52
1
●
● 60PIPE0245
125
0,98
1
150
2,30
1
60PIPE0244
Číslo položky
ks
HTM - Zátka hrdlová
MGN - Mazivo
Cena
(EUR/ks)
● Produkt je na objednanie
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
6
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
GEBERIT PE-HD
GEBERIT PE-HD
Rúra PE-HD v tyčiach
61GEBT0318
90 x 75
1,54
1
5m tyče
61GEBT0291
110 x 40
1,80
1
61GEBT0296
110 x 50
1,80
1
61GEBT0297
110 x 56
1,80
1
61GEBT0298
110 x 63
1,80
1
61GEBT0299
110 x 75
1,80
1
61GEBT0300
110 x 90
1,80
1
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
61GEBT0327
32
1,56
5
61GEBT0328
40
1,84
5
61GEBT0329
50
2,15
5
61GEBT0330
56
2,39
5
61GEBT0331
63
2,85
5
61GEBT0332
75
3,30
5
61GEBT0333
90
4,54
5
61GEBT0321
110
7,01
5
61GEBT0322
125
9,08
5
61GEBT0323
160
13,91
5
61GEBT0324
200
17,77
5
61GEBT0325
250
32,43
5
61GEBT0326
315
51,89
5
(EUR/bm)
Dĺžka (m)
Koleno 15°
Číslo položky
●
●
●
Rozmery (mm)
Cena
(EUR/ks)
ks/bal
200
41,12
1
250
56,54
1
315
66,82
1
Koleno 45°
Redukcia centrická, krátka
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
61GEBT0281
40 x 32
0,75
1
61GEBT0280
50 x 32
0,75
1
(EUR/ks)
ks/bal
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
61GEBT0105
200
33,41
1
61GEBT0106
250
53,97
1
61GEBT0107
315
68,11
1
(EUR/ks)
ks/bal
Koleno 90° s dlhým ramenom
Redukcia excentrická, krátka
Cena
Rozmery (mm)
Cena
(EUR/ks)
ks/bal
Číslo položky
Rozmery (mm)
61GEBT0112
32
1,03
1
61GEBT0305
50 x 40
0,75
1
61GEBT0113
40
1,16
1
61GEBT0306
56 x 40
1,03
1
61GEBT0114
50
1,36
1
61GEBT0307
56 x 50
1,03
1
61GEBT0115
56
1,80
1
61GEBT0308
63 x 40
1,03
1
61GEBT0116
63
1,93
1
61GEBT0309
63 x 50
1,03
1
61GEBT0117
75
3,06
1
61GEBT0310
63 x 56
1,03
1
61GEBT0118
90
5,09
1
61GEBT0311
75 x 40
1,16
1
61GEBT0109
110
5,09
1
61GEBT0312
75 x 50
1,16
1
61GEBT0110
125
7,07
1
61GEBT0313
75 x 56
1,16
1
61GEBT0111
160
17,35
1
61GEBT0314
75 x 63
1,16
1
61GEBT0315
90 x 50
1,54
1
61GEBT0316
90 x 56
1,54
1
61GEBT0317
90 x 63
1,54
1
Cenník 2011
(EUR/ks)
ks/bal
Číslo položky
● Produkt je na objednanie
7
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
GEBERIT PE-HD
Koleno 90°
●
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
61GEBT0119
200
68,11
1
61GEBT0120
250
127,22
1
315
163,20
1
●
(EUR/ks)
ks/bal
●
Pripojovacie koleno 45°
●
Cena
40 x 40
2,31
1
61GEBT0187
50 x 40
2,57
1
61GEBT0188
50 x 50
2,57
1
61GEBT0189
56 x 50
3,21
1
61GEBT0190
56 x 56
3,21
1
63 x 40
3,60
1
61GEBT0191
63 x 50
3,60
1
61GEBT0192
63 x 56
3,60
1
61GEBT0193
63 x 63
3,60
1
75 x 40
4,50
1
61GEBT0194
75 x 50
4,50
1
61GEBT0195
75 x 56
4,50
1
61GEBT0196
75 x 63
4,50
1
61GEBT0197
75 x 75
4,50
1
90 x 40
5,40
1
61GEBT0198
90 x 50
5,40
1
61GEBT0199
90 x 56
5,40
1
61GEBT0200
90 x 75
5,40
1
61GEBT0201
90 x 90
5,40
1
61GEBT0158
110 x 40
6,55
1
Číslo položky
Rozmery (mm)
61GEBT0124
40
1,03
1
61GEBT0159
110 x 50
6,55
1
61GEBT0125
50
1,16
1
61GEBT0160
110 x 56
6,55
1
61GEBT0126
56
1,93
1
61GEBT0161
110 x 63
6,55
1
61GEBT0127
63
1,93
1
61GEBT0162
110 x 75
6,55
1
61GEBT0128
75
3,06
1
61GEBT0163
110 x 90
6,55
1
61GEBT0129
90
4,21
1
61GEBT0157
110 x 110
6,55
1
61GEBT0121
110
4,47
1
61GEBT0166
125 x 63
9,64
1
61GEBT0122
125
6,17
1
61GEBT0167
125 x 75
9,64
1
61GEBT0123
160
14,14
1
61GEBT0168
125 x 90
9,64
1
61GEBT0164
125 x 110
9,64
1
61GEBT0165
125 x 125
9,64
1
61GEBT0172
160 x 75
31,61
1
61GEBT0173
160 x 90
31,61
1
61GEBT0169
160 x 110
31,61
1
61GEBT0170
160 x 125
31,61
1
61GEBT0171
160 x 160
31,61
1
61GEBT0178
200 x 75
59,11
1
61GEBT0174
200 x 110
59,11
1
(EUR/ks)
ks/bal
61GEBT0186
Pripojovacie koleno 88,5°
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
61GEBT0131
50
1,16
1
61GEBT0175
200 x 125
59,11
1
61GEBT0132
56
1,93
1
61GEBT0176
200 x 160
59,11
1
61GEBT0133
63
1,93
1
61GEBT0179
250 x 110
84,81
1
61GEBT0134
75
3,06
1
61GEBT0180
250 x 125
84,81
1
61GEBT0135
90
4,21
1
61GEBT0181
250 x 160
84,81
1
61GEBT0130
110
4,47
1
61GEBT0182
250 x 200
84,81
1
61GEBT0441
125
7,07
1
250 x 250
84,81
1
61GEBT0442
160
17,35
1
315 x 110
110,51
1
61GEBT0458
315 x 125
110,51
1
61GEBT0459
315 x 160
110,51
1
61GEBT0183
315 x 200
110,51
1
315 x 250
110,51
1
315 x 315
230,34
1
(EUR/ks)
ks/bal
●
●
Odbočka 45°
●
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
61GEBT0184
32 x 32
2,31
1
61GEBT0185
40 x 32
2,31
1
Cenník 2011
(EUR/ks)
61GEBT0461
ks/bal
● Produkt je na objednanie
8
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
GEBERIT PE-HD
●
●
●
●
●
●
Odbočka 88,5°
●
●
●
●
●
●
●
●
Cena
315 x 110
110,51
2
315 x 125
110,51
3
315 x 160
110,51
4
315 x 200
110,51
5
315 x 250
110,51
6
315 x 315
110,51
7
Číslo položky
Rozmery (mm)
61GEBT0220
32 x 32
2,31
1
61GEBT0221
40 x 32
2,31
1
61GEBT0222
40 x 40
2,31
1
61GEBT0455
50 x 40
2,57
1
61GEBT0223
50 x 50
2,57
1
61GEBT0443
56 x 50
3,21
1
61GEBT0224
56 x 56
3,21
1
63 x 40
3,60
1
61GEBT0225
63 x 50
3,60
1
61GEBT0226
63 x 56
3,60
1
61GEBT0227
63 x 63
3,60
1
75 x 40
4,50
1
61GEBT0228
75 x 50
4,50
1
Čistiaca tvarovka 90° s
61GEBT0229
75 x 56
4,50
1
kruhovým otvorom
61GEBT0230
75 x 63
4,50
1
61GEBT0231
75 x 75
4,50
1
90 x 40
5,40
1
90 x 50
5,40
1
90 x 56
5,40
1
90 x 75
5,40
1
61GEBT0232
90 x 90
5,40
61GEBT0202
110 x 40
6,55
61GEBT0203
110 x 50
61GEBT0204
(EUR/ks)
ks/bal
Guľová odbočka dvojitá 88,5°
, pripojenia 180°
●
●
●
●
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
61GEBT0236
75 x 75
14,81
1
61GEBT0233
110 x 110
20,59
1
61GEBT0234
125 x 110
29,81
1
61GEBT0235
160 x 110
45,66
1
(EUR/ks)
Cena
ks/bal
Číslo položky
Rozmery (mm)
1
61GEBT0008
63 x 63
12,21
1
1
61GEBT0009
75 x 75
13,11
1
6,55
1
61GEBT0010
90 x 90
17,22
1
110 x 56
6,55
1
61GEBT0001
110 x 110
20,18
1
61GEBT0205
110 x 63
6,55
1
61GEBT0002
125 x 110
24,80
1
61GEBT0206
110 x 75
6,55
1
61GEBT0004
160 x 110
44,33
1
61GEBT0207
110 x 90
6,55
1
61GEBT0210
125 x 50
9,64
1
Čistiaca tvarovka 90° s
61GEBT0129
125 x 56
9,64
1
oválnym otvorom
61GEBT0211
125 x 63
9,64
1
61GEBT0212
125 x 75
9,64
1
61GEBT0208
125 x 110
9,64
1
61GEBT0209
125 x 125
9,64
1
61GEBT0216
160 x 75
31,61
1
61GEBT0213
160 x 110
31,61
1
61GEBT0214
160 x 125
31,61
1
61GEBT0215
160 x 160
31,61
1
200 x 90
59,11
1
61GEBT0217
200 x 110
59,11
1
61GEBT0218
200 x 125
59,11
1
200 x 160
59,11
1
200 x 200
59,11
1
250 x 110
84,81
1
250 x 125
84,81
1
250 x 160
84,81
1
250 x 200
84,81
1
250 x 250
84,81
1
61GEBT0219
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
(EUR/ks)
Cena
ks/bal
Číslo položky
Rozmery (mm)
61GEBT0080
110
89,95
1
61GEBT0003
125
133,65
1
61GEBT0005
160
164,49
1
61GEBT0006
200
295,56
1
61GEBT0007
250
395,79
1
315
498,60
1
(EUR/ks)
ks/bal
● Produkt je na objednanie
Cenník 2011
9
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
GEBERIT PE-HD, GEBERIT MEPLA
Hrdlo s tesnením
Číslo položky
Rozmery (mm)
61GEBT0096
40
61GEBT0097
50
61GEBT0098
Cena
Elektrospojka
Cena
ks/bal
Číslo položky
Rozmery (mm)
2,13
1
61GEBT0057
40
2,12
1
2,13
1
61GEBT0058
50
2,40
1
56
3,47
1
61GEBT0059
56
3,32
1
61GEBT0099
63
3,75
1
61GEBT0060
63
3,56
1
61GEBT0100
75
4,14
1
61GEBT0061
75
3,65
1
61GEBT0101
90
4,93
1
61GEBT0062
90
3,99
1
61GEBT0093
110
5,47
1
61GEBT0054
110
4,62
1
61GEBT0094
125
8,74
1
61GEBT0055
125
6,37
1
61GEBT0095
160
15,42
1
61GEBT0056
160
8,29
1
(EUR/ks)
Dlhé hrdlo s tesnením
(EUR/ks)
ks/bal
Dlhé hrdlo s drážkou pre
objímku
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
61GEBT0088
32
3,86
1
61GEBT0089
40
6,17
1
61GEBT0090
50
6,17
1
61GEBT0091
56
6,17
1
(EUR/ks)
ks/bal
61GEBT0092
63
6,17
1
61GEBT0084
125
12,85
1
61GEBT0085
160
21,85
1
61GEBT0086
200
97,66
1
61GEBT0087
250
149,07
1
61GEBT0460
315
269,86
1
Číslo položky
● 61GEBT0081
● 61GEBT0082
● 61GEBT0083
Rozmery (mm)
Cena
(EUR/ks)
ks/bal
75
7,07
1
90
7,32
1
110
7,71
1
● Produkt je na objednanie
GEBERIT MEPLA
Systémová rúra Mepla
●
●
●
●
●
●
●
●
Cena
Systémová rúra MeplaFlex
Číslo položky
Rozmery (mm)
34GEBT0043
16
2,32
5
34GEBT0044
20
3,29
5
34GEBT0046
26
6,25
5
34GEBT0047
32
7,94
5
72GEBT0052
40
14,16
5
72GEBT0053
50
17,32
5
34GEBT0099
63
24,84
5
34GEBT0096
75
43,40
5
Cenník 2011
(EUR/bm)
Dĺžka (m)
Číslo položky
● 34GEBT0130
●
● 34GEBT0095
● 34GEBT0132
Rozmery (mm)
Cena
(EUR/bm)
Dĺžka (m)
16
1,98
50
16
1,88
100
20
2,76
50
20
2,62
100
● Produkt je na objednanie
10
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
GEBERIT MEPLA
Prechodové koleno 90°
Koleno 90°
s vonkajším závitom, materiál
materiál PVDF
červený bronz
Číslo položky
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Rozmery (mm)
Cena
(EUR/ks)
ks/bal
16 x 1/2"
9,61
1
20 x 1/2"
11,56
1
20 x 3/4"
11,56
1
26 x 3/4"
16,75
1
26 x 1"
16,75
1
32 x 1"
22,60
1
40 x 5/4"
26,95
1
50 x 6/4"
40,48
1
63 x 2"
86,55
1
●
●
●
●
●
●
●
●
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
34GEBT0002
16
3,22
1
34GEBT0003
20
3,70
1
34GEBT0004
26
5,31
1
34GEBT0005
32
6,90
1
34GEBT0006
40
9,94
1
72GEBT0050
50
15,63
1
34GEBT0100
63
25,57
1
34GEBT0098
75
55,79
1
(EUR/ks)
ks/bal
T-kus jednoznačný
Prechodové koleno 90°
materiál PVDF
s vnútorným závitom, materiál
červený bronz
Číslo položky
●
● 34GEBT0007
● 61GEBT0067
● 34GEBT0136
●
●
●
●
●
Rozmery (mm)
Cena
(EUR/ks)
ks/bal
16 x 1/2"
9,61
1
20 x 1/2"
11,56
1
20 x 3/4"
11,56
1
26 x 3/4"
16,75
1
26 x 1"
16,75
1
32 x 1"
22,60
1
40 x 5/4"
26,95
1
50 x 6/4"
40,48
1
63 x 2"
86,55
1
●
●
●
●
●
●
●
●
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
34GEBT0056
16
5,86
1
34GEBT0057
20
6,13
1
34GEBT0058
26
6,88
1
34GEBT0055
32
8,49
1
34GEBT0059
40
12,02
1
34GEBT0117
50
18,51
1
34GEBT0129
63
40,61
1
34GEBT0107
75
89,12
1
(EUR/ks)
ks/bal
Spojka, materiál PVDF
Koleno 45°
materiál PVDF
Číslo položky
●
● 72GEBT0049
● 34GEBT0146
●
●
●
34GEBT0145
Rozmery (mm)
Cena
(EUR/ks)
ks/bal
26
5,31
1
32
6,90
1
40
9,94
1
50
15,63
1
63
25,57
1
75
55,79
1
●
●
●
●
●
●
●
●
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
34GEBT0151
16
2,47
1
34GEBT0049
20
2,80
1
34GEBT0050
26
3,41
1
34GEBT0051
32
4,85
1
34GEBT0054
40
7,94
1
34GEBT0101
50
10,80
1
34GEBT0102
63
21,38
1
34GEBT0103
75
46,84
1
(EUR/ks)
ks/bal
● Produkt je na objednanie
Cenník 2011
11
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
GEBERIT MEPLA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
T-kus redukovaný
T-kus s vnútorným závitom
materiál PVDF
materiál červený bronz
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
34GEBT0060
16 x 20 x 16
6,39
1
34GEBT0122
20 x 16 x 20
6,13
1
34GEBT0062
20 x 20 x 16
6,13
1
34GEBT0061
20 x 16 x 16
6,13
1
20 x 26 x 20
6,13
1
34GEBT0064
26 x 16 x 26
6,88
1
34GEBT0066
26 x 20 x 26
6,88
1
34GEBT0067
26 x 26 x 20
6,88
1
34GEBT0065
26 x 20 x 20
6,88
1
34GEBT0068
32 x 16 x 32
8,49
1
72GEBT0054
32 x 20 x 26
8,49
1
72GEBT0055
32 x 26 x 26
8,49
1
34GEBT0069
32 x 20 x 32
8,49
1
34GEBT0070
32 x 26 x 32
8,49
1
34GEBT0071
40 x 20 x 40
12,02
1
34GEBT0072
40 x 26 x 40
12,02
1
34GEBT0073
40 x 32 x 40
12,02
1
34GEBT0108
50 x 26 x 50
18,51
1
72GEBT0056
50 x 32 x 50
18,51
1
34GEBT0109
50 x 40 x 40
18,51
1
34GEBT0110
50 x 40 x 50
18,51
1
34GEBT0111
63 x 26 x 63
40,61
1
34GEBT0112
63 x 32 x 63
40,61
1
34GEBT0113
63 x 40 x 63
40,61
1
34GEBT0128
63 x 50 x 63
40,61
1
(EUR/ks)
ks/bal
34GEBT0114
75 x 26 x 75
89,12
1
34GEBT0118
75 x 32 x 75
89,12
1
34GEBT0097
75 x 40 x 75
89,12
1
75 x 50 x 75
89,12
1
75 x 63 x 75
89,12
1
34GEBT0127
T-kus s vnútorným závitom
materiál mosadz
●
●
●
●
●
●
●
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
34GEBT0137
20 x 1/2" x 20
11,50
1
26 x 1/2" x 26
13,10
1
26 x 1/2" x 20
13,10
1
26 x 3/4" x 26
13,10
1
32 x 1/2" x 32
16,01
1
32 x 3/4" x 32
16,01
1
32 x 1" x 32
16,01
1
(EUR/ks)
ks/bal
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
34GEBT0149
16 x 1/2" x 16
17,59
1
34GEBT0079
20 x 1/2" x 20
17,72
1
34GEBT0080
26 x 1/2" x 26
18,75
1
26 x 3/4" x 26
18,75
1
32 x 1/2" x 32
25,08
1
32 x 3/4" x 32
25,08
1
34GEBT0081
32 x 1" x 32
25,08
1
34GEBT0084
40 x 1/2" x 40
25,13
1
34GEBT0082
34GEBT0083
34GEBT0150
(EUR/ks)
ks/bal
40 x 1" x 40
25,13
1
40 x 5/4" x 40
25,13
1
50 x 1/2" x 50
41,88
1
50 x 1" x 50
41,88
1
50 x 6/4" x 50
41,88
1
63 x 1/2 x 63
117,26
1
63 x 1" x 63
117,26
1
63 x 2" x 63
117,26
1
75 x 1" x 75
179,29
1
Redukcia, materiál PVDF
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Cena
Číslo položky
Rozmery (mm)
34GEBT0033
20 x 16
2,87
1
34GEBT0034
26 x 16
3,31
1
34GEBT0035
26 x 20
3,31
1
34GEBT0036
32 x 20
4,85
1
34GEBT0037
32 x 26
4,85
1
34GEBT0038
40 x 20
8,59
1
34GEBT0039
40 x 26
8,59
1
34GEBT0040
40 x 32
8,59
1
34GEBT0115
50 x 32
10,48
1
50 x 40
10,48
1
63 x 40
21,50
1
34GEBT0104
63 x 50
21,50
1
34GEBT0105
75 x 40
46,84
1
34GEBT0116
75 x 50
46,84
1
34GEBT0106
75 x 63
46,84
1
(EUR/ks)
ks/bal
● Produkt je na objednanie
Cenník 2011
12
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
GEBERIT MEPLA
Číslo položky
●
● 34GEBT0133
Prechodové koleno 90° s
Prechodka s vnútorným
adaptérom MeplaFix,
závitom, materiál červený
materiál PVDF
bronz
Rozmery (mm)
Cena
(EUR/ks)
ks/bal
16 x MF20
5,95
1
20 x MF20
5,95
1
Prechodka s vonkajším
závitom, materiál červený
bronz
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Cena
Rozmery (mm)
34GEBT0019
16 x 1/2"
7,94
1
34GEBT0020
20 x 1/2"
6,72
1
16 x 3/4"
7,94
1
34GEBT0021
20 x 3/4"
6,72
1
34GEBT0023
26 x 3/4"
9,90
1
34GEBT0022
26 x 1"
9,90
1
34GEBT0024
32 x 1"
13,23
1
32 x 5/4"
13,23
1
34GEBT0025
40 x 1"
12,84
1
34GEBT0026
40 x 5/4"
12,84
1
40 x 6/4"
12,84
1
50 x 6/4"
30,45
1
50 x 2"
30,45
1
63 x 2"
46,90
1
63 x 2 1/2"
46,90
1
75 x 2 1/2"
89,33
1
(EUR/ks)
ks/bal
Číslo položky
Rozmery (mm)
34GEBT0124
16 x 1/2"
7,94
1
16 x 3/4"
7,94
1
34GEBT0027
20 x 1/2"
6,72
1
34GEBT0028
20 x 3/4"
6,72
1
72GEBT0051
26 x 1/2"
9,90
1
34GEBT0094
26 x 3/4"
9,90
1
34GEBT0029
26 x 1"
9,90
1
Prechodka s vnútorným
34GEBT0030
32 x 1"
13,23
1
závitom, materiál mosadz
32 x 5/4"
13,23
1
34GEBT0031
40 x 1"
12,84
1
34GEBT0032
40 x 5/4"
12,84
1
34GEBT0121
40 x 6/4"
12,84
1
72GEBT0147
50 x 6/4"
30,45
1
34GEBT0119
50 x 2"
30,45
1
34GEBT0126
34GEBT0120
(EUR/ks)
ks/bal
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Cena
Číslo položky
63 x 2"
46,90
1
63 x 2 1/2"
46,90
1
75 x 2 1/2"
89,33
1
Prechodka s vonkajším
závitom, materiál mosadz
Číslo položky
●
● 34GEBT0142
●
● 34GEBT0134
● 34GEBT0143
●
Rozmery (mm)
Cena
(EUR/ks)
ks/bal
16 x 1/2"
3,92
1
20 x 1/2"
4,37
1
20 x 3/4"
4,37
1
26 x 3/4"
6,55
1
26 x 1"
6,55
1
32 x 1"
8,87
1
Nástenka 90° s pripojením
pre MeplaFix,
materiál červený bronz
Číslo položky
●
● 34GEBT0147
●
●
● 34GEBT0135
● 34GEBT0144
●
Rozmery (mm)
Cena
(EUR/ks)
ks/bal
16 x 1/2"
3,92
1
20 x 1/2"
4,37
1
20 x 3/4"
4,37
1
26 x 1/2"
6,55
1
26 x 3/4"
6,55
1
26 x 1"
6,55
1
32 x 1"
8,87
1
Číslo položky
●
Rozmery (mm)
MF 1/2" x 1/2"
Cena
(EUR/ks)
11,17
ks/bal
1
● Produkt je na objednanie
Cenník 2011
13
VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA
GEBERIT MEPLA
Prechodový skrutkový spoj s
Nástenka 90°,
vnútorným závitom,
materiál mosadz
materiál červený bronz
Číslo položky
●
● 34GEBT0016
● 34GEBT0017
● 34GEBT0018
●
●
●
●
●
●
Rozmery (mm)
Cena
(EUR/ks)
ks/bal
16 x 1/2"
13,71
1
20 x 1/2"
14,09
1
26 x 3/4"
18,16
1
32 x 1"
25,13
1
32 x 5/4"
25,13
1
40 x 5/4"
32,75
1
40 x 6/4"
32,75
1
50 x 6/4"
62,56
1
50 x 2"
62,56
1
63 x 2"
90,25
1
Číslo položky
Rozmery (mm)
●
● 34GEBT0131
Cena
(EUR/ks)
ks/bal
16 x 1/2"
6,49
1
20 x 1/2"
7,12
1
● Produkt je na objednanie
Všetky ceny v cenníku sú uvádzané bez DPH
Cenník 2011
14
Download

C E N N Í K