REKONŠTRUKCIE A OPRAVY
Kúpeľňa pre každého
Kúpeľňa tretieho
tisícročia sa stala vizitkou
estetického cítenia
a vkusu jej majiteľov.
Či už pristupujeme
k riešeniu nových, alebo
k rekonštrukcii starších
hygienických priestorov,
zvažujeme (okrem ceny)
postupne niekoľko
podstatných požiadaviek.
Dispozičné riešenie
Kúpeľňa ako najdôležitejší hygienický
priestor bytu prešla za posledné desaťročia z hľadiska architektonického i utilitárneho nemalými zmenami. V minulosti
sa spolu so záchodom nachádzala prevažne na rozhraní spoločenských a súkromných priestorov (ak sa architektom
podarilo byt rozdeliť aspoň čiastočne na
súkromnú a spoločenskú časť). Obidva
priestory boli niekedy až neuveriteľne
poddimenzované na to, čo všetko museli poskytnúť napríklad štvorčlennej rodine. Kúpeľňa a WC, ak sú v byte iba ako 2
v 1, by sa skutočne mali nachádzať medzi spoločenskou a súkromnou časťou,
ale tak, aby sa ich použitie nestalo nevhodnou spoločenskou udalosťou... Ide-
álnym riešením, ktoré sa v novostavbách
bytových domov objavuje čoraz častejšie, je rozdelenie hygieny na súkromnú
– kúpeľňa spolu s WC v odpočinkových
priestoroch bytu, a pohotovostnú – WC
minimálne s malým umývadlom v spoločenských priestoroch bytu neďaleko obývacej izby a kuchyne. V rodinnom dome
sú samozrejmosťou najmenej dve kúpeľne. Komfortným riešením je kúpeľňa pri
každej spálni.
Súkromná kúpeľňa
Klasická minimálna požiadavka na zariadenie je vaňa, malý „rebríkový“ radiátor
a jedno umývadlo s dostatočne veľkým
zrkadlom. Často, ak sa dá, sa do súkromnej kúpeľne umiestňuje druhé umývadlo,
Kúpeľňa môže byť spojená so spálňou. Ich priamy kontakt zabezpečuje okno tesne nad vaňou. Pomocou osvetlenia
elektronicky riadeného tónovaného skla môžeme ovplyvniť, či cezeň do susednej miestnosti uvidíme, alebo nie.
62
uRoB SI Sám
4/2010
WC a sprchovací box (v dnešnej uponáhľanej dobe sa skôr sprchujeme). Niekomu vyhovuje mať práčku ako súčasť zariadenia modernej kuchynskej linky, niekedy
to je nevyhnutnosť, aj keď nám to práve
nie je príliš sympatické. Výrobcovia práčok už našťastie rátajú aj s nedostatkom
miesta a vyrábajú inteligentné práčky nielen z hľadiska programov na pranie, ale
aj z hľadiska rozmerov, ktoré umožňujú skryť niekedy veľmi dizajnovo príťažlivé objekty do priestoru, kam by ste pred
desiatimi rokmi nevtesnali ani odpadkový kôš. A ak je práčka krásna, netreba ju
ani schovávať.
Pohotovostná kúpeľňa
Miestnosť, kde sa nachádza konzolové
WC so zabudovanou nádržou (iba teoreticky zaberá menej miesta, ale lepšie
sa umýva) a malé umývadlo s batériou,
ktorej súčasťou je bidetová sprcha. Ak
je k dispozícii viac miesta, vhodnejšie je
k záchodu umiestniť bidet, prípadne aj pisoár a menšie umývadlo so zrkadlom. Ak
má pohotovostná kúpeľňa väčšie rozmery, môže okrem WC a umývadielka obsahovať aj bidet, sprchovací box pre hostí, výlevku na upratovanie, vaničku pre
psa, práčku, kôš na špinavú bielizeň a kotol. Stavebnými úpravami starších hygienických priestorov v jestvujúcich bytoch
vznikajú práve takéto „hybridné“ kúpeľne, keďže ich umiestnenie je limitované
lokalizáciou stúpačiek vodovodu a kanalizácie a inými obmedzeniami, ktorým sa
nedá vyhnúť. Spojením priestoru bývalej mini kúpeľne s priestorom bývalého
Zodpovedný redaktor: Vladimír Chudý
REKONŠTRUKCIE A OPRAVY
Rekonštruované kúpeľne
Pôdorysné rozmery kúpeľne sa postupne zväčšujú.
Pribúdajú nové zariaďovacie predmety: druhé umývadlo,
bidet alebo okrem vane aj sprchovací kút.
Murované police obložené keramickým obkladom
spravia kúpeľňu zaujímavejšou.
mini WC vzniká kúpeľňa, kde sa dá otočiť okolo vlastnej osi a nespôsobiť si tým
vážne zranenie. Ideálne riešenie to nie je,
ale zabezpečuje dostatočný komfort – nevyhnutná je však istá miera rodinnej tolerancie. Vtipným interiérovým návrhom
možno takúto kúpeľňu spraviť dokonca
veľmi zaujímavou a inšpiratívnou.
▶ Nedajme sa presvedčiť o tom, že kúpeľňa je krásna, iba ak je obložená až
po strop (ale aj to môže byť pravda).
Dnes pokojne môžeme obložiť iba to
najnevyhnutnejšie, zvyšok možno riešiť alternatívnymi materiálmi – omietkami, benátskymi stierkami, drevom,
zrkadlami atď.
▶ Obklad obdĺžnikového tvaru sa dá ukladať nielen na výšku, ale aj na šírku. Listely a bordúry nemusia byť iba vodorovné, ale aj zvislé – a vlastne nemusia
byť vôbec.
▶ Netreba sa báť farebnosti – ale menej je
niekedy viac. Tu sa pravidlá nemenia,
tmavé farby priestor zmenšujú, svetlé ho opticky zväčšujú. Veľmi záleží na
osvetlení – prirodzenom i umelom. Napriek neustálej požiadavke teplých tónov farieb dlažby a obkladov sa čoraz
viac presadzuje chladná elegancia, reprezentovaná sivou farbou vo všetkých
odtieňoch. Vytvára neutrálne pozadie
na dotvorenie interiéru výraznými farebnými doplnkami.
▶ Rohy a kúty obkladov sa štandardne osadzovali oblými plastovými lištami. Sú aj
iné možnosti – napríklad hranaté rohové lišty, keramické i kovové alebo zrezanie dostatočne kvalitného obkladu v uhle 45 stupňov. Spýtajme sa sami seba, ako
sa to asi riešilo, keď neboli plasty...
▶ Drobnejšie formáty mozaiky sú vhodné na dynamické tvary – obklady sprchovacích vaničiek, oblúkových čiel
rohových vaní a podobne. Nemusíme
rezať veľký obklad na pásiky (ale môžeme), pokojne sa dá skombinovať obklad
s mozaikou, a dokonca odlišne farebná mozaika použiť namiesto „opozeraných“ ozdobných bordúr.
▶ Ak nám záleží na tom, ako bude naša kúpeľňa vyzerať o desať rokov, a nemienime vymieňať obklady a dlažby po
každom zakúpení nového interiérového časopisu, buďme radšej vo výbere
umiernení a zvoľme nadčasové riešenie
– nie príliš trendy (ešte aj toto slovo už
prestáva byť trendové)!
Dlažby a obklady
Napriek možnostiam, ktoré poskytujú
stále nové a kvalitnejšie povrchové úpravy, ostávajú práve keramické dlažby a obklady tým najčastejším materiálom, ktorý sa v kúpeľniach používa. Výrobcov je
dostatok, kvalita, dizajn a cena sú natoľko
rozmanité, že každý si vyberie to, čo mu
vyhovuje. Alebo naopak? Príliš široký výber nám spôsobí rozpaky, navyše trendové riešenia sa nemenia raz za desať rokov,
ale desaťkrát do roka...
Praktické rady pri rekonštrukcii
▶ Ak máme malý byt, skúsme si napriek
úžasným možnostiam vybrať jeden typ
dlažby do všetkých priestorov – bude sa
nám jednoduchšie rátať rezerva a dlažba
nebude vyzerať ako vzorkovnica materiálov. Uprednostnime kvalitu, ktorá vyhovuje najnamáhanejšiemu priestoru,
napríklad vstupnej hale, teda dlažbu dostatočne tvrdú a čo najmenej nasiakavú,
ktorú oceníme aj v kuchyni a kúpeľni.
▶ Ak si nie sme celkom istí rovnobežnosťou a pravouhlosťou stien, ukladajme
dlažbu radšej diagonálne, nie rovnobežne s krivými stenami. Potom bude
jednoduchšie osadzovať aj obklad, pretože nebudeme musieť (aj tak nemusíme, ale vyzerá to profesionálnejšie) dodržiavať tzv. priebežnú škáru a zhodný
rozmer dlažby s obkladom.
▶ Rozmery dlažby a obkladu by sme mali prispôsobiť obkladaným priestorom.
To už tiež nie je stopercentná pravda
– bezškárová dlažba a obklady a drobný formát mozaiky mierne pozmenili
estetické postuláty. Záleží však na návrhu konkrétneho priestoru.
Zdravotnotechnické
zariaďovacie predmety
Pod týmto názvom sa ukrýva najbežnejšia
sanitárna keramika – umývadlá, vane, záchody, sprchovacie boxy, bidety či pisoáre.
Naďalej sa vyrába klasika v rozličnej kvalite, pre náročnejších však existujú aj luxusnejšie prvky, do ktorých treba investovať nielen viac peňazí, ale často si musíme
najprv prečítať aj návod na použitie.
Umývadlá
▶ Samostatné – pripevníme ich na stenu
skrutkami, napojíme na vodu, odpad
a môžeme sa umývať. Líšia sa tvarom,
rozmermi, farbou i materiálom. Môžu
mať viditeľný sifón estetického charakteru, polnohu alebo celý krycí stĺp.
4/2010
uRoB SI Sám
63
REKONŠTRUKCIE A OPRAVY
Kúpeľňa pre ľudí, ktorí sa nedajú obmedzovať a spútať spoločenskými konvenciami.
Môžu mať vopred pripravený otvor na
stojančekovú batériu alebo na dve batérie (dvojumývadlo), prípadne veľkú odkladaciu plochu. Pri výbere je dôležitý
rozmer umývadla a nosnosť steny.
▶ Na zabudovanie do dosky – potrebujú
drevenú, murovanú, alebo z iného materiálu vyrobenú nosnú horizontálnu
plochu s otvorom. Výhodou oproti samostatnému umývadlu je odkladacia
plocha, obmedzená iba priestorovými
danosťami kúpeľne. Veľmi moderné sú
umývadlá, ktoré vyzerajú, že sú na doske iba jednoducho položené. Majú rozličné, zväčša základné geometrické tvary.
Niektoré však nemajú prepadový otvor...
Predávajú sa buď samostatne, alebo s originálnym nábytkom. Niektoré sú od známych dizajnérov.
▶ Zabudované a polozabudované do nábytku – musíme ich kúpiť s originálnou
skrinkou, ktorej je umývadlo neoddeliteľ-
Tesniaci materiál Sikabond T8 na podlahy je trvalo elastický. Používa sa na utesnenie
podláh v kúpeľniach, ale aj na terasách a balkónoch.
nou súčasťou. Alebo nemusíme. Potom
môžeme dať vyrobiť atypickú skrinku
podľa našich predstáv, vkusu a potrieb.
Sú vhodné vtedy, ak potrebujeme viac
odkladacích priestorov, ako môžeme dosiahnuť stavebnými úpravami.
Vane
V súčasnosti je v ponuke neuveriteľné
množstvo veľkostí, tvarov, rozmerov, materiálov. A nových trikov vymyslených na
to, aby sa vaňa mohla umiestniť aj tam, kde
to nepôjde. Zaujímavá je napríklad vaňa
s vodotesnými dverami pre tých, ktorým
robí problém vojsť do vane bežným spôsobom. Alebo vaňa kombinovaná so sprchovacím kútom. Stále žiadanejšie sú samostatne stojace vane na nožičkách alebo
na vlastnej interiérovej konštrukcii. Samostatnou kapitolou sú hydromasážne vane.
V podstate väčšina kvalitných (alebo drahých) vaní sa vyrába aj v modifikácii s dý-
zami, ktorých počet a umiestnenie si zákazník môže zvoliť sám. Nezabudnime, že
treba rátať s prívodom elektrickej energie
a priestorom na technológiu!
Klozety
Po slovensky záchody. Čoraz častejšie sa používajú konzolové so zabudovanou nádržou,
lepšie sa udržujú čisté, navyše sa dajú osadiť
do požadovanej výšky sedenia (vyššie sedadlo ocenia nielen starší ľudia a osoby s telesným postihnutím). Kombi WC so splachovacou nádržou v zadnej časti misy pôsobí
robustne. Ani tu vývoj nezaspal. Technické
riešenia niekedy prekvapia – po napojení
na elektrinu dostaneme bidet so záchodom
v jednej mise. Príjemná je aj doska, ktorá
„netrieska“, ale sama mäkko dosadne.
Sprchovacie boxy
Skladajú sa z dvoch základných častí – vaničky a zásteny. Odlišujú sa tvarom, veľkosťou, materiálom a cenou. So zabudovanými sklenenými odkladacími policami,
sklápacími sedadlami, zabudovanou hydromasážou, so saunou, svetlom, hudbou... Elegantným riešením, náročnejším na stavebnú
prípravu, je murovaný sprchovací box s murovanou vaničkou (dlažba v rovnakej úrovni
s celou kúpeľňou spádovaná do nízko položeného ústia odpadu a obklad, samozrejme,
s viacvrstvovou náterovou izoláciou).
Bidety
Veľmi praktický prvok, ale náročný na
priestor. V súčasnosti sa skôr nahradzuje
bidetovou batériou na malom umývadle
pri záchode – jednoduché a praktické riešenie s viacerými možnosťami využitia.
Zaberá podstatne menej miesta a dá sa bez
veľkých problémov vyriešiť aj v minimálnom priestore.
Kúpeľňový nábytok
V menšej kúpeľni nad vaňou je pevná hlavová sprcha,
miesto na sprchovanie chráni decentná sklenená zástena.
64
uRoB SI Sám
4/2010
Sprchovacie, masážne a zároveň parné boxy sú
plnohodnotným domácim wellness centrom, v ktorom si
môžeme užiť vodnú masáž aj parnú saunu. (foto: Hoesch)
Nábytok do kúpeľne sa vyrába prevažne z materiálov a s povrchovými úpravami, ktoré sú vhodné do mierne vlhkého
REKONŠTRUKCIE A OPRAVY
prostredia. Skrinky so zapusteným a polozapusteným umývadlom, zrkadlové závesné skrinky a zrkadlové skrinky s osvetlením sú doplnené ďalšími nábytkovými výrobkami – výklopnými a zásuvkovými skrinkami na bielizeň, otočnými skrinkami
kombinovanými so zrkadlom a odkladacími poličkami...
Drevo
Skrinky so zabudovaným a polozabudovaným umývadlom
v drevenom vyhotovení sa vyrábajú buď z masívu, alebo z kombinácie masívu a dyhovaných povrchov latovky a drevotriesky.
Povrch živého dreva sa upravuje morením a lakovaním tak, aby
vynikla prírodná štruktúra dreva a farebne ostala čo najdlhšie
bez zmien. Kvalitou je do prostredia kúpeľní najvhodnejšie exotické tíkové drevo, ktoré sa používa aj na interiér exkluzívnych
morských jácht – tomu, samozrejme, zodpovedá aj jeho cena.
Laminovaná drevotrieska
Výhodou nábytku z laminovanej drevotriesky je vzhľadová rôznorodosť vďaka širokej palete farieb – rovnaké typy nábytku
v rozličnej povrchovej úprave nevyzerajú rovnako, môžeme si
zvoliť charakter kúpeľne (romantická, elegantná...) a zdôrazniť
ho práve nábytkom, ktorý ladí s povrchovými úpravami stien
a s výberom obkladového materiálu.
Kov a sklo
Moderný „studený“ vzhľad kúpeľne sa dá dosiahnuť použitím
nábytku a zariaďovacích predmetov s kovovými a sklenenými
prvkami. Často sa používa najmä do pohotovostných kúpeľní,
ktoré môžeme riešiť tak trocha na efekt. pôsobí Vďaka transparentným materiálom a subtílnym nosným kovovým konštrukciám kúpeľňa pôsobí otvorene a vzdušne.
Atypický nábytok
Keďže kúpeľne sa stávajú nielen nevyhnutným hygienickým
priestorom, ale sú aj súčasťou odpočinkového a relaxačného zázemia bytu, často si vyžadujú nie celkom bežné zariadenie. V tomto prípade individuálne navrhnúť možno nielen atypický nábytok
na mieru priestoru, ale aj nábytok, ktorý by sme v hygienickom
priestore neočakávali. Ak je kúpeľňa priradená napríklad k saune,
ďalšími nábytkovými prvkami sú odpočinkové sofa či lavice.
Vodovodné batérie
Na tečúcu vodu sme si zvykli ako na samozrejmosť. Stačí však,
ak nám praskne hlavný prívod studenej vody pred domom
– a katastrofa je na svete.
Kvalita za rozumnú cenu
Lacné výrobky zväčša nevydržia dlho a po určitom čase (ktorý sa zhoduje so záručnou lehotou, t. j. dnes po dvoch rokoch)
začnú batérie robiť neplechu. To však neznamená, že na batériách by sme mali preinvestovať majetok – stačí, ak sa vopred informujeme, ktorí výrobcovia štandardne stavili na kvalitu. Cena však môže byť zavádzajúca (alebo skôr zvádzajúca), výrobky
s novým dizajnom sú za vyššie ceny, pričom ich kvalita je porovnateľná s technickou úrovňou produktov s nie práve najnovším dizajnom. A ak netrváme na imidžovej novinke, môžeme slušne ušetriť.
Umývadlové, sprchovacie a vaňové systémy
inzercia
Ako o všetkých interiérových prvkoch, aj o batériách platí
– v jednom priestore jeden dizajn. Z hľadiska funkcie, spôsobu
ovládania a povrchovej úpravy sa na začiatku tretieho tisícročia
už nič mimoriadne prevratného nevymyslí – zatiaľ. Novinkou
však je najmä spôsob vytekania vody z batérie, ktorý sa navracia
späť k prírode a akoby imitoval živú vodu v jej prapôvodnej po4/2010
uRoB SI Sám
65
REKONŠTRUKCIE A OPRAVY
Povrchová úprava kúpeľne
V miestach ostrekovaných vodou
ošetríme priečky vhodným
hydroizolačným náterom.
Vnútorné kúty chránime pred
zatekajúcou vodou špeciálnou
gumovou bandážou vloženou do
prvej vrstvy náteru.
Po vyrovnaní vane opláštime predný kryt vane doskami
Rigidur.
dobe. Dnes tak môžeme mať doma malú
napodobneninu vodopádu, zurčiacej bystrinky alebo drobných kvapiek hmly dažďového pralesa.
Doplnky
Osobitý charakter kúpeľňovému priestoru, rovnako ako každému priestoru v byte,
dodávajú doplnky, ktoré dotvárajú celkovú atmosféru. Preto je základným atribútom jednoduchosť, aby sme výtvarný akcent mohli do miestnosti vniesť štýlom
sebe vlastným a prispôsobiť si tak interiér
na svoj obraz.
Osvetlenie
Svetelná pohoda je niečo, čo si všimneme
vtedy, keď to nemáme... To znamená, že
svetlo prirodzené i umelé aj v hygienických
Druhou vrstvou náteru
prekryjeme bandáž. To však
urobíme až po zaschnutí
podkladovej vrstvy.
Po dokončení hydroizolačného
náteru zmontujeme konštrukciu
na predný kryt vane.
Na ukladanie keramického obkladu použijeme flexibilné
lepidlo určené na lepenie obkladov.
priestoroch je veľmi dôležitý faktor a jeho
nedostatok nám znepríjemní pohodu v kúpeľni. Najčastejším doplnkom sú svietidlá.
Osvetlenie na efekt – podsvietenie nábytkových prvkov, spŕch a vaní, neviditeľné
svietidlá ukryté v hrane sadrokartónových
podhľadov – môže slúžiť nielen ako dekoratívne, ale pri dostatočnej intenzite aj ako
základné orientačné svetlo v kúpeľni.
Vykurovanie
Okrem bežného radiátora sa už takmer
pravidlom stáva „rebrík“, ktorý sa dá vďaka napojeniu na elektroinštalácie samostatne pustiť aj v chladnejšom lete a slúži
najmä na sušenie vlhkých uterákov a osušiek. V ponuke sú rozličné dizajny, tvary,
veľkosti a neobmedzené farebné vyhotovenia. Rovnako sa zvýšil záujem aj o dodatočné elektrické (termostaticky ovládané)
podlahové a stenové (neviditeľné) vykurovanie.
Farebnosť
Termostatická batéria Cool 40155 je vhodná do
sprchovacieho kúta. Udržiava nastavenú teplotu vody
a je vybavená poistkou proti obareniu. Rozstup 150 mm.
66
uRoB SI Sám
4/2010
Pri voľbe farieb do hygienických priestorov si môžeme vybrať z dvoch princípov
riešenia. Prvým je neutrálne pozadie podláh a stien s kontrastnou farebnou škálou
vymeniteľných doplnkov. Druhým princípom je voľba farebnosti už pri výbere dlažieb a obkladov – vtedy sa môžeme roz-
Osadíme vaňu a vykonáme jej
presnú rektifikáciu (nastavenie
do správnej výšky a do
vodorovnej polohy).
Hotový interiér kúpeľne
hodnúť pre výraznejšie pastelové odtiene,
ale musíme rátať s farebnosťou doplnkov
skôr tón v tóne, ako hľadať nejaké dodatočné kontrasty.
Čiernobiela klasika
Moderné minimalisticky poňaté interiéry
často používajú biele a čierne dlažby, obklady a iné povrchy či prvky zariadenia.
Chladný dojem sa dá zmäkčiť použitím
farebných prvkov, doplňujúcich základný
neutrálny podklad. Čisté ohraničené línie
sú neomylne príjemné – a oživiť ich farebnými doplnkami môžeme kedykoľvek.
V takomto modernom interiéri môžeme
použiť excentrické doplnky, exotické dreviny na kúpeľňový nábytok i veľmi extravagantné kombinácie farieb bez toho, že
by to vyznelo ako gýč.
Praktická a krásna kúpeľňa spĺňa požiadavky na vopred stanovené účely, je dostatočne priestranná, moderne zariadená,
farebnosť, rozmery a materiály sú vhodne
zvolené. Estetika kráča svorne s funkčnosťou už stáročia a inak to nebude ani v budúcnosti.
Text: Ing. arch. Dagmar Števčeková
Foto: autorka, Laufen, Saint-Gobain
Construction Products, divízia Rigips, Sika,
Stanislav Botur, archív vydavateľstva
�K �
O�
M �E �R �
�
N�
Á � �P �R �E �Z �E �
N �T �
Á�
C �I �
A
������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������
�������������
��������
������������
�������
�����������
������
�������������
����������
������������
����������������
��������������
�����������
�������������
����������
���������������
�����
������������
�����������
����������������� ������������
�������������� ��������
��������������
������������
�����������������������
����������
�����������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
����������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
��������������
������������������������
������������������������������������������������
���������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
������ ��� ��� ���������� �������� �� ��������
�������������������������
�����������������������������
���������� ������� ���� ������� ��������
�������� ���� ����� ���� ���� ���������
��������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
���� ������� �������� ����� ���������� ����
���������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������
���������������������������
�����������������������
����������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������
������ �����
����������
���� �� �����
��� ��� ������
����������� ������ ��������� ��� ��������
���������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������
�������������������������
����������������������
��� ���������� �������� ���� ��� ����������
��������� ��������� �� ����������� ����
������ ��������� ��������� ������ ���
����������� ����������� �����������
������� ��������� ������ �����������
��������������������������������������
��������������������
��������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������
����������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
�������
4/2010
u�
�
R�
o�
B���
SI��
S��
ám�
67
��
Download

Kúpeľňa pre každého