Chcete byť samostatný ?
Je to vo Vašich rukách !!!
Akreditovaná masérska škola REMINY
pri Slovenských liečebných kúpeľoch Turčianske Teplice
Vás srdečne pozýva na
kurz Športová masáž
Kurz Športová masáž
je akreditovaný Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky
Po absolvovaní kurzu a po úspešnom vykonaní záverečnej
písomnej, ústnej a praktickej skúšky získa absolvent
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Športový masér
Podmienkou je absolvovanie základného masérskeho kurzu
Klasickej masáže v trvaní min. 150hod. a maturita.
Časové rozvrhnutie: Masérsky kurz prebieha 6 dní celodennej
výuky v termíne:
24. 11. – 29.11. 2014
Prvý deň - 24.11.2014
09.00 – 10.00 prezentácia
10.00 – 12.00 denná výučba
13.30 – 17/18.00 denná výučba
Výučba - 25.11 - 29.11.2014
09.00 – 12.00 denná výučba
13.30 – 18/19.00 denná výučba
Lektori: Jozef Gežo, Mgr. Andrej Kostúr, Mgr. Jana Hesteriaková
Miesto konania: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice,
Liečebný dom Veľká Fatra, SNP 519,
Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti Športový masér
Vás bude oprávňovať získať
živnostenský list na viazanú
živnosť Masérske služby.
Cena: kurzovné 250,- € AKCIOVÁ ZĽAVA !!! - 120,- €
Ubytovanie a stravovanie: Záujemci si zabezpečujú
individuálne podľa vlastných možností a nárokov.
Doporučujeme súkr. penzióny:
Jarmila Baníková - 0915 417 095,
Adriana Petrovičová -0905 780 288,
Mgr. M.Zvozilová - 0903 120 674,
Marika Miazdrová - 0907 241 978
Doprava je individuálna.
Možnosť príchodu do Turčianskych Teplíc
vlakom – stanica je cca 15min. chôdze od liečebného domu Veľká Fatra,
autobusom – zastávka je cca 5min. chôdze od liečebného domu Veľká Fatra,
autom.
Možnosť parkovania automobilu zdarma na voľných parkovacích
miestach – pozor na parkovanie v pešej zóne !!!
Doporučujeme si vziať pohodlné (masérske alebo športové) oblečenie,
prezuvky, 2 osušky, uterák, písacie potreby.
Ak máte záujem absolvovať kurz, stačí použiť ONLINE
objednávací formulár na našej stránke www.reminy.sk.
Alebo emailom na adresu [email protected]
mobil: 0917 128 155, 0904 561 900, 0907 807 783 telefón:
041 553 2553, fax: 041 552 3282,
Záväzné zaradenie do kurzu je vhodné si OVERIŤ
telefonicky 0917 128 155, 0904 561 900.
email: [email protected]
www.reminy.sk
Pri nástupe je potrebné predložiť fotokópie (stačí neoverené) Osvedčenia o
absolvovaní základného masérskeho kurzu Klasickej masáže v trvaní min. 150
hod. a maturitného vysvedčenia.
Absolventi kurzu získajú
teoretické a praktické znalosti
k poskytovaniu
športovej masáže pre športovcov
v športových oddieloch, kluboch,
zväzoch, asociáciách,
federáciách, prípadne iných
zariadeniach mimo oblasť
zdravotníctva.
Download

kurz Športová masáž - Masérska škola REMINY