Babyfit, občianske združenie a The School for Body-Mind Centering®
pripravujú od roku 2011 v Bratislave už druhý cyklus
certifikovaného programu Infant Developmental Movement Education.
Pre všetkých záujemcov ponúkame
“Úvodný workshop Body – Mind Centering®”,
ktorý ponúkne príležitosť zoznámiť sa s materiálom a spôsobmi práce
pohybového systému Body-Mind Centering®.
Náplň kurzu:
Vývinový pohyb v BMC®
Pedagógovia:
Férenc Kálman (Maďarsko) – certifikovaný BMC® Practitioner
Anka Sedlačková (Slovensko) – certifikovaná IDME a SME
4. – 5. júl 2011
Bratislava, Slovensko
6 hodín denne
80 Eur
Termín:
Miesto:
Trvanie:
Cena:
Body-Mind Centering® je systém založený na spojení tela a mysle. Vychádza z experimentálnych
štúdií založených na využití anatomických, fyziologických, psychologických princípov v pohybe,
dotyku, hlase a mysli. Toto skúmanie pomáha porozumieť, ako sa myseľ prejavuje cez telo a telo
cez myseľ. Tento systém má veľmi široké možnosti využitia - v tanci, športe, fyzioterapii,
psychoterapii, v práci s deťmi, vzdelávaní, v práci s hlasom, hudbou a vo výtvarnom umení,
v meditáciách, joge a ďalších body - mind disciplínach.
Zakladateľkou systému BMC ® a riaditeľkou The School for Body -Mind Centering® je Bonnie
Bainbridge Cohen.
Babyfit, občianske združenie, je zamerané na pohybové aktivity rodičov a detí vo veku 0 až 36
mesiacov. Jeho zakladateľkami sú Mgr.Art Anna Sedlačková ArtD. a Mgr.Art. Angelika Kováčová.
Viac informácií:
www.bodymindcentering.com, www.babyfit.sk
Uzávierka prihlášok: 20. jún 2011
Otázky a prihlášky na: [email protected] , 00421 905 521 925, 00421 905 713 314
Download

“Úvodný workshop Body – Mind Centering®”,