KNOFF-Prague-14
Konference v rámci projektu Výměna zkušenosti a kow-how v oblasti arts
managmentu
Ve dnech 27. – 28. 10. 2014 se v Centru současného umění DOX v Praze
uskutečnila
celostátní
konference
Inovace
a
řízení
neformálního
vzdělávání v oblasti umění a vědy, která v rámci sub-projektu Výměna
zkušeností a know-how v oblasti ARTS managementu (projekt ev. č. 139/10V,
dotace č. CH003 -139 - MFČR) podpořeného Ministerstvím Financí ČR v rámci
Programu švýcarsko-české spolupráce vytvořila
diskusní platformu KNOFF
(Knowledge For Future non-formal education in the arts) - prezentace
kvality, praxe a otevřené diskuse o neformálním vzdělávání v oblasti ARTS
managemetu.
V pondělí 27. 10. 2014 byly dopoledne prezentovány příspěvky na téma
Prezentace získaných zkušeností a know-how švýcarsko-české spolupráce
a odpoledne se přednášelo a diskutovalo na téma Ekonomická efektivita
a podmínky řízení lidských zdrojů v uměleckém vzdělávání v ČR. V pondělí
vystoupili s vlastními příspěvky MgA. Pavol Rinowski, Ing. Juraj Eisel,
Ph.D., Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D., Ing. Václav Obadálek, MUDr. Marie
Bobková, CSc., MgA. Robert Mimra, PhDr. Petr Beroušek, Psy.D. a Dr. Ing.
Jan Campbell, Ph.D. V rámci diskusí se probírali výstupy z projektu a
získané zkušenosti ze švýcarsko-české spolupráce, podmínky managementu
umění v ČR
i možnosti financování neformální vzdělávání.
V úterý 28. 10. 2014 byly přednášky organizované v blocích podle
navrhované koncepce umělecko-manažerského vzdělávání, a to se zaměřením
na specializaci v umění (ART.S), na propojení umění s terapií (ART.T),
pedagogikou (ART.P), managementem (ART.M) a nakonec se zaměřením na
využití IT technologií v neformálním vzdělávání. V závěru konference byla
prezentována metodická příručka Význam a ekonomická efektivita inovací v
uměleckém vzdělávání v ČR s rozvojem a aplikací informačních technologií
ve vzdělávacím procesu. V úterý vystoupili s vlastními příspěvky Mgr.
art. Jaroslav Varga, ArtD., Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D., MUDr. Marie
Bobková, CSc., Dr. Luděk Švehlík, CSc., Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.,
Ing. Václav Obadálek a PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD.
Společnost CHECK POINT ART, o.p.s., pomocí portálu www.cpa-edu.eu
a KNOFF - OPEN SPACE bude v regionech po celé České republice
v nejblišších měsícich vytvářet open-space diskuse know-how bilaterální
spolupráce Švýcarska a České republiky. Pokráčování KNOFF OPEN SPACE
s mezinárodní účastí připravujeme v prosinci 2014 v České republice.
Knowledge for future non-formal education in the arts
KNOFF-Prague-14
27. 10. 2014
Know-how švýcarsko-české spolupráce
Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
Marketingové inovace řízení neformálního vzdělávání
MgA. Pavol Rinowski
Případová studie využití lidského potenciálu
Ing. Václav Obadálek
Organizace lidského faktoru pomocí informačních technologií
Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.
Personální řízení lidských zdrojů ve vzdělávání
Ekonomická efektivita a podmínky řízení lidských zdrojů
MgA. MUDr. Marie Bobková, CSc.
Psychologické podmínky uměleckých výkonů
PhDr. Petr Beroušek, Psy.D.
Tvořivost - perspektivní způsob života
MgA. Robert Mimra
Podpora vzdělávání za pomoci fondů EU
Dr. Ing. Jan Campbell, Ph.D.
Korupce a její sestry
28. 10. 2014
Art.S/ Art.T/ Art.P
Mgr. art. Jaroslav Varga, ArtD.
Off Space – experiment a kreativita
Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.
Profesní akademie – systematické neformální studium
MUDr. Marie Bobková, CSc.
Hudební vnímání kvalit u dětí
Knowledge for future non-formal education in the arts
KNOFF-Prague-14
Dr. Luděk Švehlík, CSc.
Interkulturní aspekty vzdělávacího procesu
Art. M/ Art. D/eMOOC
Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.
Specifické manažerské dovednosti v práci divadelního režiséra
Ing. Václav Obadálek
IT komunikace - sdílím, tudíž jsem
Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
Talent management a řízení výkonu
PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD.
Online vzdělávání – specializace a profesionalizace
OPEN-SPACE DISKUSE
Metodika – Portál CPA-EDU.eu - Neformální studium ARTS Managementu
Knowledge for future non-formal education in the arts
Download

KNOFF Agora - Prague14 - (pdf.CZ) - CPA