Námestovské hudobné slávnosti / Music Festival in Námestovo
Medzinárodná zborová súťaž na počesť biskupa Jána Vojtaššáka
The International Choir Competition in honour of Ján Vojtaššák
16. – 18. 5. 2014, Námestovo, Slovakia
Tabuľka výsledkov / Table of results
ZBOR / CHOIR
DIRIGENT
PÁSMO /
BAND
Lipka, Valaská, Slovakia
Ján Jenča
BRONZE
Laudate Dominum, Banská Bystrica,
Slovakia
František Herman
BRONZE
Anche Musica Youth Choir, Ploiești,
Romania
Amalia Secrentianu
SILVER
Pataky Female Choir, Budapest,
Hungary
Dr. Ágnes Fazekas
SILVER
Youth Choir Carduelis, Poniatowa,
Poland
Dagmara Matysik
GOLD
Winner of the
category
Harmony, Púchov, Slovakia
Mária Jašurdová
GOLD
GRAND PRIX
Medzinárodná porota / The International Jury
Prof. Stanislaw Krawczynski (Poland)
Členovia poroty/ Members of the Jury:
Doc. Milan Kolena, ArtD. (Slovakia)
Doc. Pavol Tužinský (Slovakia)
SPECIAL PRIZE
Download

Námestovské hudobné slávnosti / Music Festival in Námestovo