PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT
XVI. Český a XI. Česko-Slovenský kongres spánkové
medicíny
6. - 8. listopadu 2014
Hotel Pyramida, Praha
XVI. Český a XI. Česko-Slovenský kongres spánkové medicíny, 6. - 8. listopadu 2014, Hotel Pyramida, Praha
Pořadatelé:
Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
Předseda kongresu:
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Lokální organizační výbor:
MUDr. Martin Pretl, CSc.
MUDr. Simona Dostálová, Ph.D.
MUDr. Hana Machová
Ing. Renata Fabelová
MUDr. Milada Hobzová, Ph.D. - předseda lokálního organizačního výboru předešlého kongresu
MUDr. Radomír Minařík - předseda lokálního organizačního výboru budoucího kongresu
Vědecký výbor:
MUDr. Jana Vyskočilová
MUDr. Miroslav Moráň
MUDr. Ondřej Ludka, PhD.
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
MUDr. Miroslav Lánský
MUDr. Milada Hobzová
MUDr. Pavel Dohnal
Záštitu nad akcí převzalo:
Hl. m. Praha
Sekretariát:
Akreditace:
MH Consulting s.r.o.
Narcisová 2850
106 00 Prague 10
[email protected]
www.mhconsulting.cz
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena 16ti kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akce: 37387. Číslo akreditace: 0099/16/2006.
POUZP vydala k akci souhlasné stanovisko - evidenční číslo: 0Z 1477/14 K. Kredity budou určeny pro všeobecné sestry, zdravotnické
záchranáře, nutriční terapeuty a zdravotní laboranty.
Časový harmonogram
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:15
13:30
čt
Zahájení
Firemní symposium ResMed - salonek č. 7, 1.patro
pá
Poruchy metabolismu a spánek
Káva
Narkolepsie
Oběd
Pracovní skupiny - hlavní sál
Postery
so
Káva
Kardio
Zakončení
Kardio/varia
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
čt
Čestné přednášky
pá
Videosekce
Káva
13:00
18:00
13:30
18:30
Pracovní skupiny - hlavní sál
Novinky ve SM
NIV
12:30
Oběd
ORL
19:30
Historická tramvaj
Postery
Káva
19:00
Valná hromada
20:00
Recepce
Recepce
so
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
XVI. Český a XI. Česko-Slovenský kongres spánkové medicíny, 6. - 8. listopadu 2014, Hotel Pyramida, Praha
ČTVRTEK 6. 11. 2014
11:00 - 17:00
Registrace účastníků a firem
13:30 – 13:40
Slavnostní zahájení kongresu
13:40 – 15:00
BLOK 1 - Čestné přednášky
předsedající: Vyskočilová J., Pretl M.
BIG IS BEAUTIFUL BUT DANGEROUS - Fischer J. (30min)
PRÁCE DOC. ROTHA VE SVĚTLE SOUČASNÝCH POZNATKŮ - Nevšímalová S. (15min)
NARCOLEPSY AND PREGNANCY: A RETROSPECTIVE EUROPEAN EVALUATION OF 249 PREGNANCIES - Vítěz Ceny ČSVSSM za nejlepší publikaci za
rok 2013 – kategorie do 35 let (15min) - Maurovich-Horvat E., Kemlink D., Högl B., Frauscher B., Ehrmann L., Geisler P., Ettenhuber K., Mayer G.,
Peraita-Adrados R., Calvo E., Lammers GJ., Van der Heide A., Ferini-Strambi L., Plazzi G., Poli F., Dauvilliers Y., Jennum P., Leonthin H., Mathis J.,
Wierzbicka A., Puertas FJ., Beitinger PA., Arnulf I., Riha RL., Tormášiová M., Slonková J., Nevšímalová S., Sonka K., European Narcolepsy Network.
CHILDHOOD PARASOMNIA - A DISORDER OF SLEEP MATURATION? - Vítěz Ceny ČSVSSM za nejlepší publikaci za rok 2013 (15min) - Nevsimalova S.,
Prihodova I., Kemlink D., Skibova J.
15:00 – 15:30
Coffee break
15:30 – 17:00
BLOK 2 - Novinky ve spánkové medicíně
předsedající: Nevšímalová S., Riha R.
NOVÁ KLASIFIKACE PORUCH SPÁNKU A BDĚNÍ ICSD3 - Šonka K. (20min)
SPÁNKOVÁ APNOE A ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL – SMĚRNICE KOMISE 2014/85/EU - Pretl M. (20min)
WILLIS-EKBOMOVA CHOROBA - NOVINKY U SYNDROMU NEKLIDNÝCH NOHOU - Kemlink D. (20min)
SPOLUPRÁCE ESRS S NÁRODNÍMI SPOLEČNOSTMI - Riha R. (20min)
XVI. Český a XI. Česko-Slovenský kongres spánkové medicíny, 6. - 8. listopadu 2014, Hotel Pyramida, Praha
DISKUZE (10min)
17:00 – 17:45
Zasedání pracovních skupin I a II
17:00 – 17:45
Posterová sekce
19:00 - 20:00
Odjezd na společenský večer historickou tramvají, zahrnující okružní jízdu Prahou - pro zájemce nástup na tramvajové smyčce Královka
20:00 - 00:00
Společenský večer s rautem v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí 37/23
PÁTEK 7. 11. 2014
07:30 - 12:00
Registrace účastníků a firem
08:30 – 10:00
BLOK 3 - Poruchy metabolismu a spánek
předsedající: Polák J., Hobzová M.
EXPOZICE INTERMITENTNÍ HYPOXII VEDE K ROZVOJI DIABETU U MYŠÍHO MODELU SYNDROMU OBSTRUKÈNÍ SPÁNKOVÉ APNOE - Polák J.,
Weiszenstein M., Shimoda L., Punjabi N. (15+2min)
OBEZITA A OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÁ APNOE U DĚTÍ - Příhodová I. (15+2min)
OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÁ APNOE A DIABETES MELLITUS 2. TYPU - Pretl M. (15+2min)
SCREENING SYNDROMU OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE U DIABETIKŮ 2.TYPU - Havlová A., Polák J., Westlake K., Pretl M. (8+2min)
OBŠTRUKČNÉ SPÁNKOVÉ APNOE A METABOLICKÝ SYNDRÓM - Mucska I., Klobučníková K., Mucska M. (15+2min)
VLIV PŘETLAKOVÉHO DÝCHÁNÍ CPAP NA PARAMETRY OBEZITY A INZULÍNOVÉ SENZITIVITY U PACIENTŮ SE SYNDROMEM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ
APNOE - Hobzová M., Salzman R., Sovová E., Panáková S., Sova M., Žurková M. (8+2min)
XVI. Český a XI. Česko-Slovenský kongres spánkové medicíny, 6. - 8. listopadu 2014, Hotel Pyramida, Praha
10:00 – 10:30
Coffee break
10:30 – 12:00
BLOK 4 - Narkolepsie
předsedající: Šonka K., Feketeová E.
NOVÉ POZNATKY O PATOFYZIOLOGII NARKOLEPSIE - Nevšímalová S. (20+2min)
GENETICKÉ RIZIKO NARKOLEPSIE S KATAPLEXIOU V EURÓPE - Feketeová E. (15+2min)
VÝSKYT HYPNAGOGICKÝCH HALUCINACÍ A SPÁNKOVÝCH OBRN U NARKOLEPSIE S KATAPLEXIÍ - Kovalská P., Bušková J., Kemlink D., Nevšímalová
S., Šonka K. (15+2min)
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA NARKOLEPSIE. - Moráň M. (15+2min)
FARMAKOTERAPIE NARKOLEPSIE - Šonka K. (15+2min)
12:00 – 13:15
Oběd
13:15 – 14:00
Firemní symposium - ResMed v salonku č. 7, 1. patro
13:15 – 14:00
Posterová sekce
13:15 - 14:00
Zasedání pracovních skupin III
14:00 – 15:00
BLOK 5 - Videosekce
předsedající: Procházka T., Příhodová I.
15:00 – 16:30
BLOK 6 - NIV
XVI. Český a XI. Česko-Slovenský kongres spánkové medicíny, 6. - 8. listopadu 2014, Hotel Pyramida, Praha
předsedající: Vyskočilová J., Bellová V.
LONG-TERM NIV IN COPD: THE FINAL BREAKTHROUGH - Windisch W. (30min)
INDIKACIA DOMÁCEJ UMELEJ PĹUCNEJ VENTILÁCIE U PACIENTOV S RESPIRAČNÝM ZLYHANÍM - Bellová V., Vyšehradský R., Rozborilová E. (8+2min)
NAŚE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU SYNDROMU KONGENITÁLNÍ CENTRÁLNÍ HYPOVENTILACE (ONDININA KLETBA) - Novák V., Krejčík M., Trávníček B.,
Kunčíková M., Šenkeříková M. (8+2min)
VYŠETŘENÍ OXIDU DUSNATÉHO VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU U PACIENTŮ TRPÍCÍCH ASTMA BRONCHIALE A SOUČASNĚ OSA. - Trefný M.
(8+2min)
VYŠETŘENÍ PACIENTŮ S PODEZŘENÍM NA PORUCHY DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU- EXISTUJE IDEÁLNÍ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM? - Vyskočilová J., Štenglová
P., Plicková K. (8+2min)
RADOST NAD ZVLÁDNUTOU HYPOVENTILACÍ - Plicková K., Břízová Š.( 8+2min)
16:30 – 17:00
Coffee break
17:00 – 18:00
BLOK 7 - ORL
předsedající: Plzák J., Minařík R.
CHIRURGICKÁ LÉČBA OSAS - STANDARDNÍ A NOVÉ METODY - Plzák J., Betka Jr., Klozar J. (18+2min)
SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ VLIVU OPERACE NOSNÍ PRŮCHODNOSTI NA CHRÁPÁNÍ A KVALITU ŽIVOTA – VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU Jirák P., Kocum P., Janoušek P. (8+2min)
TRENDY UŽITÍ LÉČEBNÝCH MODALIT V TERAPII SPÁNKOVÉ APNOE - Kraus J., Haasová T., Šimonová P., Vesecká V., Nedeliak T. (8+2min)
HODNOCENÍ ÚSPEŠNOSTI OPERACÍ RONCHOPATIE, SAS I. A II.STUPNĚ DOSPĚLÝCH
DOTAZNÍKEM NEBO POLYGRAFEM ? - Minařík R. (8+2min)
NOVE TERAPEUTICKÉ POSTUPY V LIEČBE OBŠTRUKČNÉHO SPÁNKOVÉHO APNOE U DETÍ - Ďurdík P., Šujanská A., Bánovčin P., Rabasco J., Vitelli O.,
Pietropaoli N., Villa MP. (8+2min)
18:00 – 19:00 Valná hromada v salonku č. 7, 1. patro
20:00 - 00:00
Společneský večer s rautem v hlavním sále (od 20:15 představení: Šteindler + Nebřenský a od 22:00 koncert The Beatles Veteran Club)
XVI. Český a XI. Česko-Slovenský kongres spánkové medicíny, 6. - 8. listopadu 2014, Hotel Pyramida, Praha
SOBOTA 8. 11. 2014
09:00 – 10:45
BLOK 8 - Kardiologie
předsedající: Ludka O., Sovová E.
VLIV SPÁNKOVÉ APNOE NA TYP INFARKTU MYOKARDU - Ludka O., Štěpánová R., Vyskočilová M., Galková L., Mikolášková M., Bělehrad M.,
Košťálová J., Mihalová Z., Drozdová A., Hlásenský J., Gacík M., Pudilová L., Mikušová T., Fischerová B., Kára T., Špinar J. (15+2min)
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K PACIENTŮM S HYPERTENZÍ A OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVOU APNOÍ - Sova M., Sovová E., Hobzová M. (15+2min)
VZTAH LEPTINU A CENTRÁLNÍ SPÁNKOVÉ APNOE - Čundrle I. Jr., Somers V. K., Singh P., Johnson B. D., Olson L. J. (15+2min)
EFEKT KARDIOREHABILITACE NA VÝSKYT SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM - Homolka P., Matuška P., Kára T.,
Ludka O. (15+2min)
DIASTOLICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ A PORUCHY DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU - Kára T. (15+2min)
KORELACE MEZI MNOŽSTVÍM EPIKARDIÁLNÍHO TUKU A HLADINOU A-FABP U PACIENTŮ SE SYNDROMEM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE Sovová E., Sova M., Hobzová M., Zapletalová J., Kolek V. (15+2min)
10:45 - 11:15
Coffee break
11:15 - 12:45
BLOK 9 - Kardiologie/Varia
předsedající: Mucska I., Orban M.
SPÁNKOVÉ PORUCHY DÝCHANIA AKO PREDIKTOR FIBRILÁCIE PREDSIENÍ U PACIENTOV S AKÚTNOU CEREBRÁLNOU ISCHÉMIOU - Šiarnik P.,
Čarnická Z., Klobučníková K., Mucska I., Kollár B. (8+2min)
PREJAVY SUBKLINICKEJ ATEROSKLERÓZY U PACIENTOV S OBŠTRUKČNÝM SPÁNKOVÝM APNOE - Tomečková I., Pobeha P., Kozárová M., Rašiová M.,
Paraničová I., Joppa P., Tkáčová R. (8+2min)
VPLÝVA CPAP LIEČBA NA HLADINU TESTOSTERÓNU A ESTRADIOLU U PACIENTOV S OSA? - Mucska I., Klobučníková K., Celec P., Hodosy J. (8+2min)
ANIMÁLNÍ MODEL SYNDROMU OBSTRUČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE VYUŽÍVAJÍCÍ MULTIMODALITNÍ ZOBRAZENÍ. PILOTNÍ VÝSLEDKY STUDIE.
Leinveber P., Crha M., Raušer P., Vitulová H., Turčáni P., Feitova V., Orban M. (8+2min)
-
XVI. Český a XI. Česko-Slovenský kongres spánkové medicíny, 6. - 8. listopadu 2014, Hotel Pyramida, Praha
DLHODOBÁ DOMÁCA LIEČBA SPÁNKOVÉHO APNOE ELEKTRICKOU AURIKULÁRNOU STIMULÁCIOU. - Donič V., Grešová S., Štimelová J., Tomori Z.,
De Vos G., De Kerf B., Verbraecken J. (8+2min)
MORTALITA U LÉČENÝCH NEMOCNÝCH SE SYNDROMEM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE HYPERPNOE. - Jurikovič I. (8+2min)
AMYLOIDÓZA JAKO PŘÍČINA SYNDROMU OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE - Žurková M., Hobzová M., Sova M.,Kolek V.,Tichý T., Pika T. (8+2min)
SPÁNKOVÉ CHOVÁNÍ, BMI A ŽIVOTNÍ STYL MLADÝCH DOSPĚLÝCH A SENIORŮ. - Brůžek J., Dohnal P., Tomašovská J., Valentová H., Blažek V.
(8+2min)
12:45
13:00 - 14:00
13:00
Zakončení sjezdu
Oběd
Schůze nově zvoleného výboru
Posterová sekce
1
ABSI (A BODY SHAPE INDEX) AKO MOŽNÝ PREDIKTOR SPÁNKOVÝCH PORÚCH DÝCHANIA - Čarnická Z., Šiarnik P., Klobučníková K., Mucska I., Kollár
B.
2
PARASOMNIE V DETSKOM VEKU - Šujanská A., Ďurdík P., Bánovčin P., Rabasco J., Vitelli O., Pietropaoli N., Pia Villa M.
3
KONTRAINDIKACE LÉČBY CPAPEM/BIPAPEM - Kalhous J.
4
NADMERNÁ DENNÁ SPAVOSŤ U PACIENTOV S NÁHLOU CIEVNOU MOZGOVOU PRÍHODOU. - Klobučníková K., Šiarnik P., Čarnická Z., Wágnerová,
H., Kollár B., Mucska I., Turčáni P.
5
VLIV II. FÁZE KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE NA VÝSKYT SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTŮ PO INFARKTU MYOKARDU - Hlásenský J., Ludka O.,
Baťalík L., Dosbaba F., Vysoký R., Nehyba S., Špinar J.
6
DIURNÁLNÍ VARIABILITA VZNIKU INFARKTU MYOKARDU U PACIENTŮ SE SPÁNKOVOU APNOÍ - Mihalová Z., Ludka O., Štěpánová R., Galková L.,
Vyskočilová M. , Špinar J., Kára T.
XVI. Český a XI. Česko-Slovenský kongres spánkové medicíny, 6. - 8. listopadu 2014, Hotel Pyramida, Praha
7
VÝSKYT SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTŮ PO INFARKTU MYOKARDU - Zikmund Galková L., Ludka O., Štěpánová R., Vyskočilová M., Mikolášková M.,
Bělehrad M., Košťálová J., Mihalová Z., Drozdová A., Hlásenský J., Gacík M., Pudilová L., Mikušová T., Fischerová B., Kára T., Špinar J.
8
TRNITOU CESTOU K CÍLI.. - Brůhová M., Pelnářová G.
9
JAKOU NEMOC JEŠTĚ MŮJ PACIENT NEMÁ? JEŠTĚ SPÁNKOVOU PORUCHU – KAZUISTIKA - Šigut V.
ČTVRTEK 6. 11. 2014
BLOK 1
Čestné přednášky
PRÁCE DOC. ROTHA VE SVĚTLE NOVÝCH
POZNATKŮ
Nevšímalová S.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
V letošním roce uplynulo od narození doc.
MUDr. Bedřicha Rotha, DrSc., zakladatele
spánkové medicíny v naší republice, 95 let a od
jeho úmrtí 25 let. Jeho zásluhou vznikla první
spánková laboratoř ve střední Evropě a klinický
výzkum spánkových poruch se v naší republice
stal tradicí. Práce doc. Rotha o nadměrné denní
spavosti (narkolepsie a idiopatická
hypersomnie) předstihly svoji dobu a staly se
základem pro další celosvětový výzkum. V
rámci Světového dne spánku (2013) jsme byli
proto požádáni Světovou asociací spánkové
medicíny (WASM) o natočení historického
videa, které by přiblížilo výsledky jeho
celoživotního výzkumu. V 70.-80. letech 20.
století byl soustředěn výzkum doc. Rotha na
největší skupinu pacientů s nadměrnou denní
spavostí v celosvětovém měřítku (1.000
nemocných). Mnohé práce o kvalitě života
čerpají ještě dnes z výsledků jeho
multicentrických (interkontinentálních) studií.
Doc. Roth byl jedním ze zakladatelů myšlenky
autoimunitní příčiny narkolepsie (práce o HLADR2 pozitivitě), autorem řady prací o výskytu
depresí u narkolepsie a hypersomnie, i jedním
z objevitelů snové aktivity v synchronním
spánku nemocných. Svým pojmem „částečný
paradoxní spánek“ přispěl nevědomky k
neurofyziologickému popisu dnes velmi
populární poruchy chování v REM spánku.
Detailní klinické popisy pacientů s idiopatickou
hypersomnií přispěly k diferenciaci
onemocnění při vzniku mezinárodních
klasifikací poruch spánku (ICSD) vydaných v
letech 1990 a 2005. Prezentace shrnuje
nejdůležitější poznatky doc. MUDr. Bedřicha
Rotha a ilustruje jejich význam na výsledcích
současného výzkumu patofyziologie poruch
spánku.
do 35 let N A R CO L E P S Y A N D P R E G N A N C Y: A
RETROSPECTIVE EUROPEAN EVALUATION OF
249 PREGNANCIES
Maurovich-Horvat E. 1 , Kemlink D., Högl
B., Frauscher B., Ehrmann L., Geisler
P., Ettenhuber K., Mayer G., Peraita-Adrados
R., Calvo E., Lammers GJ., Van der Heide
A., Ferini-Strambi L., Plazzi G., Poli F., Dauvilliers
Y., Jennum P., Leonthin H., Mathis J., Wierzbicka
A., Puertas FJ., Beitinger PA., Arnulf I., Riha
RL., Tormášiová M., Slonková J., Nevšímalová
S., Sonka K.; European Narcolepsy Network.
1Department
of Neurology and Center of
clinical Neuroscience, First Faculty of Medicine,
Charles University and General University
Hospital, Prague, Czech Republic.
In a retrospective cohort study undertaken in
12 European countries, 249 female narcoleptic
patients with cataplexy (n = 216) and without
cataplexy (n = 33) completed a selfadministrated questionnaire regarding
pregnancy and childbirth. The cohort was
divided further into patients whose symptoms
of narcolepsy started before or during
__________________________________ pregnancy (308 pregnancies) and those in
whom the first symptoms of narcolepsy
appeared after delivery (106 pregnancies).
Cena ČSVSSM za nejlepší původní publikaci Patients with narcolepsy during pregnancy
roku 2013 v oboru spánkové medicíny were older during their first pregnancy
a výzkumu spánku a jeho poruch - Kategorie (P < 0.001) and had a higher body mass index
(BMI) prior to pregnancy (P < 0.01). Weight
gain during pregnancy was higher in
narcoleptic patients with cataplexy (P < 0.01).
More patients with narcolepsy-cataplexy
during pregnancy had impaired glucose
metabolism and anaemia. Three patients
experienced cataplexy during delivery. The
rate of caesarean sections was higher in the
narcolepsy-cataplexy group compared to the
narcolepsy group (P < 0.05). The mean birth
weight and gestational age of neonates were
within the normal range and did not differ
across groups. Neonatal care was affected
adversely by symptoms of narcolepsy in 60.1%
of those with narcolepsy during pregnancy.
This study reports more obstetric
complications in patients with narcolepsycataplexy during pregnancy; however, these
were not severe. This group also had a higher
BMI and higher incidence of impaired glucose
metabolism during pregnancy. Caesarian
section was conducted more frequently in
narcolepsy-cataplexy patients, despite
cataplexy being a rare event during delivery.
Furthermore, symptoms of narcolepsy may
render care of the infant more difficult.
CHILDHOOD PARASOMNIA - A DISORDER OF
SLEEP MATURATION?
Nevsimalova S. 1 , Prihodova I., Kemlink
D., Skibova J.
1Department
of Neurology, Charles University,
1st Faculty of Medicine and General Teaching
Hospital, Katerinska 30, 128 00 Prague 2, Czech
Republic. BACKGROUND: Childhood parasomnias are
believed to be a benign disorder due to
immaturity of some neural circuits, synapses
and receptors. The aim of our study was to
explore a possible connection with other
neurological developmental disorders.
METHODS: 72 children (mean age 9.9 ± 5.0
years, 47 boys) were clinically examined and 88
nocturnal v-PSG and 22 v-EEG recordings were
evaluated. The most frequent diagnostic
findings were: sleepwalking in 24 children,
confusional arousal in 21, sleep terror in 8,
groaning and enuresis each in 7, non-specific
arousal disorder in 4 patients, and REM-related
parasomnia in only one child. For statistical
evaluation chi-square test, the two-sample t__________________________________ test and Mann-Whitney rank test were used.
RESULTS: Perinatal risk history was found in
38% of the cohort. Developmental disorders
Cena ČSVSSM za nejlepší původní publikaci were diagnosed in 30 children (41.7%), more
roku 2013 v oboru spánkové medicíny frequently in combinations with: attentiona výzkumu spánku a jeho poruch - Kategorie hyperactivity disorder (30.6%), dyslexia and
autor věkem neomezený
dysgraphia (13.9%), developmental dysphasia
(9.7%), mild motor and/or intellectual
dysfunction (6.9%). Abnormal movements in
sleep, some of them also regarded as
developmental, were diagnosed in 37 children
(51.4%). Sleep-related breathing disorders
were found in 29 patients (40.3%) -snoring
(29.2%) and/or sleep apnea (11.1%). Only
16.7% had no comorbidity. Most of the
children (60%) showed 2 or 3, exceptionally up
to 5 comorbidities. Children, in whom no
parasomnia was found in close relatives, had a
mild but non-significant earlier onset of the
disease (4.4 ± 4.0 against 6.3 ± 4.3 years).
CONCLUSION: Childhood parasomnias are
frequently associated with perinatal risk factors
and developmental comorbidities, and can be
regarded as a disorder of sleep maturation.
BLOK 2
Novinky ve spánkové medicíně
SPÁNKOVÁ APNOE A ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH
VOZIDEL – SMĚRNICE KOMISE 2014/85/EU
Pretl M.
Inspamed, s.r.o., neurologická ambulance a
spánková poradna, Praha
Obstrukční spánková apnoe je jedním z
nejvýznamnějších rizikových faktorů
podílejících se na vzniku dopravních nehod,
který byl dlouhodobě ignorován legislativou
EU. V roce 2011 byla při EU sestavena Pracovní
skupina (PS) s úkolem vyhodnotit rizika
spojená s dopravními nehodovostí v
souvislosti s OSA a vypracovat doporučení s
cílem minimalizovat vliv OSA na řízení
motorových vozidel a zvýšit bezpečnost
provozu. Na práci PS participovalo 17
členských státu EU včetně České republiky. PS
určila 3 hlavní aspekty problematiky:1)
identifikace rizikových jedinců; 2) stanovení
kritérií způsobilosti pro řízení motorových
vozidel u jedinců trpících OSA; 3) vypracování
informačních a edukačních postupů týkajících
se hlavně profesionálních řidičů a jejich
zaměstnavatelů. Hlavní doporučení PS byly
zavzaty do Vyhlášky 2014/84/EU, ostatní závěry
budou k dispozici jednotlivým státům EU ve
formě doporučení. Mezi hlavní závěry patří
zařazení OSA do skupiny neurologických
onemocnění jmenovaných ve Vyhlášce. PS
deklarovala rovnost před zákonem mezi
profesionálními a neprofesionálními řidiči
ohledně tíže spánkové apnoe, kdy pouze
střední a těžká OSA by měla být brána jako
potenciální riziko vzhledem k efektu na
bezpečnost provozu. Z hlediska screeningu
potenciálních subjektů s OSA komise
doporučuje používání v ypracovaného
dotazníku, na který by měla navazovat
laboratorní diagnostika a léčba.
__________________________________
WILLIS-EKBOMOVA CHOROBA - NOVINKY U
SYNDROMU NEKLIDNÝCH NOHOU.
Kemlink D.
Neurologická klinika a Centrum klinických
neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Pro syndrom neklidných nohou, také nověji
nazývaný Willis-Ekbomova choroba (restless
legs syndrome RLS/WED), byla v roce 2014
publikována revize diagnostických kriterií,
která zavádí i další standardizovanou
terminologii popisující průběh a závažnost
onemocnění. První novinkou je explicitní
definice onemocnění, vlivu na spánek a kvalitu
života a jeho typický průběh. Druhou změnou
je přidání pátého kritéria vymezujícího RLS/
WED oproti jiným onemocněním s podobnými
příznaky – „RLS mimics“. Nově jsou zavedeny
dva typy klinického průběhu onemocnění: A.
Chronicko-perzistentní a B. Intermitentní. Dále
byla definována konkrétní klinicky významná
intenzitu příznaků RLS/WED. I doplňková
kriteria byla rozšířena o další položku nepřítomnost výrazné denní spavosti. Rovněž
byl definován základní soubor anamnestických
dat, která mají být u všech pacientů zjišťována
a jsou důležitá pro volbu dalšího
diagnostického a terapeutického postupu. Na
druhou stranu byla zrušena samostatná kriteria
pro stanovení diagnosy RLS/WED v dětské
populaci a v populaci kognitivně postižených
seniorů.
Zadruhé byly publikovány guidelines
chronické léčby RLS/WED, sestavené na
principech medicíny založené na důkazech.
Zásadní novinkou je přidružení antiepileptik
mezi léky první volby vedle dopaminergních
preparátů. Dokument navíc popisuje i strategii
léčby v některých specifických případech, jako
je těhotenství či refrakterní forma RLS/WED.
Závěr: Nová kriteria pro RLS/WED z roku 2014
neznamenají zásadní změnu v klinické praxi,
ale mají za úkol zpřesnit a standardizovat
terminologii, vyloučit maximum chybných
diagnóz a sjednotit výzkumné postupy.
__________________________________
PÁTEK 7. 11. 2014
BLOK 3
Poruchy metabolismu a spánek
EXPOZICE INTERMITENTNÍ HYPOXII VEDE K
ROZVOJI DIABETU U MYŠÍHO MODELU
SYNDROMU OBSTRUKÈNÍ SPÁNKOVÉ APNOE
Polák J.1, Weiszenstein M.1, Shimoda L.2,
Punjabi N2.
1II. interní klinika 3.LFUK a FNKV, Praha
2Johns Hopkins University, Baltimore, USA
Úvod: Syndrom obstrukční spánkové apnoe
(OSA) postihuje 5-15% osob z celkové
populace, jeho prevalence však stoupá
dramaticky u pacientů s diabetes mellitus 2.
typu, kde dosahuje přes 50%. Opakované
a p n o i c k é a hy p o p n o i c k é p a u z y j s o u
asociovány s poklesem saturace hemoglobinu
a intermitentní hypoxií v tkáních a orgánech
(IH). Cílem práce je popsat efekt intermitentní
hypoxie na celotělovou inzulínovou rezistenci,
glukózovou toleranci a endokrinní sekreci
inzulínu z pankreatu v myším modelu OSA.
Metody: Myší samci (C57BL6/J, n=10) byli
vystaveni 14 dnů intermitentní hypoxii nebo
kontrolním podmínkám. Expozice IH byla
realizována pomocí mik roprocesorem
ovládaných ventilů, které regulovaly přisun N2
nebo O 2 do chvoných nádob tak, aby
v průběhu 30s poklesla koncentrace O2
v chovné nádobě z 20.9 % O2 na 6 % O2
následované návratem na 20.9 % O2 během
30s (60 hypoxických cyklů/hodinu). Kontrolní
experiment byl realizován expozicí
atmosférickému vzduchu při stejné frekvenci a
průtoku plynu jako při IH. Na konci expozice
byl aplikován inzulínu (0.5 IU/kg) nebo glukóza
(1mg/kg) ke zhodnocení inzulínové citlivosti a
glukózové tolerance pomocí plochy pod
glykemickou křivkou. Funkce pankreatických
β-buněk byla hodnocena pomocí indexu
HOMA-β a koncentrace inzulínu 30min po
aplikaci glukózy i.p. Oxidační stres v jaterní,
svalové a pankreatické tkáni byl měřen pomocí
produktů lipoperoxidace (TBARS). Výsledky:
Skupina exponovaná IH vykazovala
v p o r o v n á n í s k o n t r o l n í s k u p i n o u
hyperglykémii na lačno (8.3±0.3 vs. 4.9±0.3
mmol/l, p<0.05), a zhoršenou inzulínovou
rezistenci o 103% (252.6±10.6 vs. 120.2±10.4
mmol/l/50min, p<0.05). IH vedla také ke
zhrošení glukózové tolerance o 20%
(332.7±61.6 vs. 399.9±82.3 mmol/l/120 min,
p<0.05). Navzdory rozvinuté hyperglykémii
nebyla plazmatická hladina inzulínu po
stimulaci glukózou zvýšena (0.41±0.07 versus
0.37±0.07 ng/mL, NS), zatímco index HOMA-β
poklesl o 22% (28.1±4.1 vs 21.9±4.3, NS).
Expozice IH také indukovala 44% zvýšení
produktů oxidačního stresu v pankreatu
(TBARS: 0.66±0.06 versus 0.95±0.07 nmol/L,
p<0.05). Závěr: Chronická IH vede u myšího
m o d e l u O S A k r o z v o j i f e n o t y p u
charakteristického pro diabetes mellitus 2.typu
– hyperglykémie, porušená glukózová
tolerance, inzulínová rezstence a endokrinní
pankreatická dysfunkce. Jedním z možných
mechanismů je indukce reaktivních forem
kyslíku v cílových tkáních.
__________________________________
OBEZITA A OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÁ APNOE U
DĚTÍ
Příhodová I.
Neurologická klinika a Centrum klinických
neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
Narůstající výskyt obezity v dětské populaci a
jejích metabolických a kardiovaskulárních
důsledků obrací pozornost na asociaci mezi
dětskou obezitou a obstrukční spánkovou
apnoe (OSA). Výskyt OSA je u obézních dětí
čtyřikrát vyšší než v ostatní dětské populaci.
OSA u dětí je rizikovým faktorem pro rozvoj
podobných kardiovaskulárních a
metabolických změn jako obezita (systémová
hypertenze, změny srdeční struktury a funkce,
inzulínová rezistence, dyslipoproteinémie) a
může přispívat k progresi metabolického
syndromu. Děti s obezitou a OSA mají také
horší kvalitu života, nadměrnou denní spavost
a kognitivní dysfunkci. Vztah mezi obezitou a
O S A j e p ravd ě p o d o b n ě k o m p l e x n í a
vzájemný! OSA se může podílet na rozvoji
obezity v důsledku chronické spánkové
deprivace, narušené regulace hormonů
ovlivňujících hmotnost a také v důsledku
behaviorálních změn. Včasná diagnostika a
léčba OSA příznivě ovlivňuje rizika spojená s
obezitou a dlouhodobou prognózu. Léčba je
multidisciplinární: adenotonsilektomie, léčba
kontinuálním pozitivním přetlakem v
dýchacích cestách, ortodontická léčba a
redukce hmotnosti.
Podpořeno PRVOUK –P26/LF1/4.
Obstrukční spánková apnoe (OSA) je
chronickou chorobou, která je spojená s
obezitou a mužským pohlavím, jejíž výskyt
narůstá s přibývajícím věkem. Diabetes
mellitus 2. typu (DM2) je rovněž chronickým
onemocněním, které postihuje populaci
podobného fenotypu jako OSA. Studie
prokazují výskyt OSA u pacientů s DM2 mezi 20
a 40%, více jak 80% z těchto pacientů však není
diagnostikováno. V poslední době jsou
předkládány důkazy, že OSA je významným
rizikovým faktorem pro rozvoj metabolických
onemocnění. OSA je brána jako nezávislý
rizikový faktor pro rozvoj inzulínové rezistence
(IR), která je považována za jeden z hlavních
patofyziologických příznaků vedoucích k
rozvoji DM2. Rozvoj IR u pacientů s OSA je
spojen s intermitentní hypoxií a s úbytkem
spánku díky jeho fragmentaci. Uvedené změny
navozují zvýšení aktivity sympatického
ner vového systému, aktivaci markerů
systémového zánětu, zvýšení oxydativního
__________________________________ stresu a neurohumorální změny (alterace
hypothalamo-hypofyzo-adrenální osy). Vztah
mezi OSA a DM2 nebyl dosud přesvědčivě
OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÁ APNOE A DIABETES prokázán, výsledky studií prokazují pozitivní
MELLITUS 2. TYPU
vztah mezi prevalencí DM2 a tíží OSA. Uvedené
závěry naznačují, že úspěšná kompenzace OSA
Pretl M.
pomocí CPAP by měla vést u pacientů s DM2
ke zlepšení glukozového metabolismu, zvláště
Inspamed, s.r.o., neurologická ambulance a u t ě ž k é O S A . V ý s l e d k y v š e c h d o s u d
spánková poradna, Praha
publikovaných studií jsou však stále limitovány
použitou metodikou a teprve další výzkum
prokáže, zda bude potvrzen kauzální vztah
mezi OSA a DM. Z předložených dat však
vyplývá nezbytnost diagnostiky a léčby OSA u
pacientů s DM2.
__________________________________
SCREENING SYNDROMU OBSTRUKČNÍ
SPÁNKOVÉ APNOE U DIABETIKŮ 2.TYPU
Havlová A.1, Polák J.1, Westlake K.1,3, Pretl M.2
1II.interní
klinika FNKV a 3.LF UK Praha, 2
Neurologická ambulance a spánková poradna
INSPAMED Praha, 3 Diabetologická ambulance
Diainmed Praha
Úvod:. Recentní výzkumy prokázaly zvýšenou
prevalenci syndromu obstrukční spánkové
apnoe (OSA) u pacientů s diabetes mellitus
2.typu. OSA byla identifikována jako rizikový
faktor rozvoje inzulínové rezistence a
glukózové intolerance, a to nezávisle na
přítomnosti obezity. Značná část pacientů
trpících OSA však není diagnostikována, proto
jsme se v následující studii zaměřili na
screening OSA u pacientů s diabetem 2.typu za
účelem zavedení plošného screeningu
diabetiků v ČR. Metodika: 495 pacientů
s diabetes mellitus 2.typu a 18 pacientů
s prediabetem v yplnilo mezinárodně
validované dotazníky sloužící k zjištění rizika
přítomnosti syndromu spánkové apnoe
(konkrétně dotazník STOP-BANG, Berlínský
dotazník a Epworthská škála spavosti). Osoby
s vysokým rizikem OSA identifikované na
základě pozitivity Berlínského dotazníku byly
vyšetřeny screeningovým přístrojem
ApneaLink, kter ý je určený k domácí
monitoraci dýchání a saturace hemoglobinu
kyslíkem během spánku a který slouží
k screeningu přítomnosti spánkové apnoe.
Výsledky: Z 513 účastníků dotazníkového
šetření mělo pozitivní Berlínský dotazník 253
respondentů (tj. 49,32%), dotazník STOP-BANG
222 respondentů (tj. 43,27%) a Epworthskou
škálu spavosti se skóre > 7 mělo 162
respondentů (tj. 31,58%). Pozitivitu obou
d o t a z n í k ů ( S TO P - B A N G + B e r l í n ) j s m e
zaznamenali u 164 respondentů (tj. 31,97%),
pozitivitu všech tří dotazníků u 81 respondentů
(tj. 15,79%). U 96 osob s pozitivním Berlínským
dotazníkem bylo provedeno screeningové
vyšetření na přítomnost OSA přístrojem
ApneaLink, z nichž byl u 78 vyšetřených (tj. u
81,25%) zjištěn syndrom spánkové apnoe (AHI
≥ 5), v 34 případech se jednalo o lehkou formu
OSA (AHI 5-14), v 25 případech o středně
těžkou formu (AHI 15-29) a u 19 vyšetřených
jedinců o těžkou formu OSA (AHI ≥ 30).
Průměrná hodnota AHI ve skupině diabetiků
2.typu a prediabetiků selektovaných na
základě pozitivity Berlínského dotazníku je
17,79. Pacientů indikovaných k dalšímu
dovyšetření spánkovým specialistou a k léčbě
(AHI ≥15) bylo v této skupině 44 (tj. 45,83%).
Závěr: Studie odhalila vysoké procento
diabetiků trpících středně těžkou a těžkou
formou OSA, kteří jsou indikováni k léčbě CPAP.
Pomocí screeningu jednoduše a účinně určíme
o s o b y v r i z i k u , k t e r ý m n á s l e d n ě
zprostředkujeme dovyšetření a adekvátní
léčbu spánkovým specialistou.
__________________________________
O B Š T R U K Č N É S PÁ N K O V É A P N O E A
METABOLICKÝ SYNDRÓM
Mucska I.¹, Klobučníková K.², Mucska M.³
¹Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania,
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica
Staré mesto
²I. Neurologick á k linik a UNB a LFUK ,
Nemocnica Staré mesto
³Katedra epidemiológie, Slovenská
zdravotnícka univerzita, Bratislava
Úvod: Metabolický syndróm (MS) a obštrukčné
spánkové apnoe (OSA) patria medzi dokázané
rizikové faktory pre rozvoj kardiovaskulárnych
ochorení. Cieľ: Potvrdiť, že vyšší výskyt MS
bude v skupine pacientov s OSA v porovnaní
so skupinou bez OSA. Metodika: Súbor tvorilo
792 pacientov, u ktorých bolo realizované
polysomnografické vyšetrenie, biochemické
vyšetrenia a základné somatické merania.
Súbor bol rozdelený do dvoch základných
skupín – pacienti s MS a pacienti bez MS.
Zisťovali sme výskyt MS u pacientov bez OSA a
u pacientov s OSA podľa závažnosti AHI a
pohlavia. Výsledky: Potvrdili sme štatisticky
významne vyšší výskyt MS u pacientov s OSA v
porovnaní s pacientmi, ktorí nemajú OSA
(49,3% vs. 41,5%, OR 1,372 95% IS 1,008-1,868,
p=0,004), ako aj vyšší výskyt MS (nevýznamne)
u mužov s OSA v porovnaní s mužmi bez OSA
(52,9% vs. 44,9%, OR 1,381 95% IS 0,936-2,038,
p=0,103). Potvrdili sme i štatisticky významne
vyšší výskyt MS u mužov s OSA v porovnaní so
ženami s OSA (52,9% vs. 38,9%, OR 1,76 95% IS
1,19-2,59, p=0,004) a štatisticky významne
vyššiu priemernú hodnotu BMI u pacientov s
MS v porovnaní s pacientmi bez MS v prvej
skupine (AHI ≤ 5, p <0,0001), ako i medzi
skupinou pacientov s OSA a MS a skupinou
pacientov s OSA bez MS (AHI 5,1-15 p <0,0001,
AHI 15,1-30 p <0,0001, AHI 30,1-50 p=0,002).
Záver: U pacientov s OSA sme zistili vyšší
výskyt MS ako u pacientov bez OSA. Pacienti s
OSA majú vyššie riziko vývoja MS v porovnaní s
pacietmi bez OSA. OSA predstavuje jeden z
rizikových faktorov vývoja MS. Potvrdili sme, že
obezita vyjadrená BMI je hlavným rizikovým
faktorom vývoja MS u pacientov s OSA.
__________________________________
VLIV PŘETLAKOVÉHO DÝCHÁNÍ CPAP NA
PAR AME TRY OBEZIT Y A INZULÍNOVÉ
SENZITIVITY U PACIENTŮ SE SYNDROMEM
OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE
Hobzová M.1, Salzman R.2, Sovová E.3, Panáková
S.1, Sova M.1, Žurková M.1
1Klinika
plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF
UP v Olomouci
2 Otolaryngologická klinika FN a LF UP
v Olomouci
3Klinik a tělov ýchovného lék ařství a
kardiovaskulární rehabilitace FN a LF UP
v Olomouci
Úvod: Obezita je jedním z významných
rizikových faktorů pro vznik obstrukční
spánkové apnoe (OSA), společně vedou ke
zvýšení systémového zánětu, oxidativnímu
stresu, metabolické dysregulaci, především
inzulínové rezistenci, endoteliální dysfunkci a
rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Léčba
OSA pomocí přetlakového dýchání CPAP
snižuje metabolická a kardiovaskulární rizika
těchto pacientů. Cíl: Na vlastním souboru
pacientů s OSA prokázat vliv přetlakového
dýchání CPAP na parametry obezity a
inzulínové senzitivity. Soubor a metodika:
Celkem bylo vyšetřeno 266 pacientů s OSA
rozdělených do 2 souborů. Soubor I - pacienti
s OSA léčeni CPAP (n =179, průměrný věk
52,9±10,3), soubor II - pacienti s OSA neléčeni
CPAP (n =87, průměrný věk 53,6±9,8). Vstupně
a po roce bylo provedeno polysomnografické
vyšetření, měřeny antropometrické parametry
(výška, váha, výpočet BMI, procento celkového
tělesného tuku, obvod krku, pasu a boků) a
provedeno biochemické vyšetření séra.
Naměřené hodnoty byly statisticky
vyhodnoceny. Výsledky: U souboru I se
statisticky významně (p < 0,05) změnila váha,
BMI, % tělesného tuku, obvod krku, pasu a
boků, parametry spánkové apnoe, sérová
koncentrace inzulínu a HOMA index, nezměnil
se poměr obvodu pasu a boků (p = 0,283) a
ranní glykémie ( p= 0,962). U souboru II se
statisticky významně změnilo: BMI, obvod
boků, průměrná noční saturace, ranní
glykémie, sérová koncentrace inzulínu,
významně se nezměnila váha (p = 0,294), %
tělesného tuku (p = 0,736), obvod krku (p=
0,385), pasu (p = 0,473), poměr obvodu pasu a
boků (p = 0,156), parametry spánkové apnoe:
AHI (p = 0,167), ODI ( p= 0,242), t 90 (p = 0,121),
CRP ( p= 0,850), HOMA index (p = 0,318). Při
porovnání změny mezi soubory došlo ke
statistick y v ýznamné změně u všech
parametrů obezity (váha, BMI, % tělesného
tuku), všech parametrů spánkové apnoe a
HOMA indexu jako parametru inzulínové
senzitivity. Závěr: Léčba CPAP vede u pacientů
s OSA k statisticky významné redukci váhy,
snížení BMI a procenta celkového tělesného
tuku a zlepšení inzulínové senzitivity.
__________________________________
BLOK 4
Narkolepsie
NOVÉ POZNATKY O PATOFYZIOLOGII
NARKOLEPSIE
Nevšímalová S.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Narkolepsie-kataplexie je fokální
neurodegenerativní onemocnění s postižením
hypokretinových neuronů v hypothalamu,
jejich deficit je zjistitelný vyšetřením
mozkomíšního moku. K degeneraci
hypokretinových neuronů dochází podle
současných předpokladů autoimunitním
procesem. Geneticky predisponovaní jedinci
jsou HLA-DQB1*06:02 pozitivní. Exogenní vlivy
zahrnují nejrůznější infekční příčiny, které
spouští autoimunitní reakci, otázkou je
spolupůsobení i dalších vlivů. Autoimunitní
teorie onemocnění byla podpořena
asociačními studiemi celého genomu i
nálezem specifických autoprotilátek (anti Trib
2), které ničí hypokretinové neurony v
iniciálních stádiích onemocnění. Přítomnost
haplotypu HLA-DQB1*06:03 má naopak
protektivní účinek proti vzniku onemocnění.
Kromě HLA lokusu byly nalezeny další 3 geny
významné pro vznik onemocnění (receptor α Tbuněk, katepsin H, tumor nekrotizující faktor)
podporující autoimunitní povahu onemocnění.
Pro možnost autoimunitního zánětlivého
procesu svědčí i změny beta-amyloidu a tau
proteinů, nalezené v likvoru nemocných.
Největší pozornost posledních let vzbudil
výrazný nárůst výskytu dětské narkolepsiekataplexie v návaznosti na očkování proti viru
H1N1 (Pandemrix®). Předmětem sledování je i
souvislost narkolepsie s jinými autoimunitními
chorobami (neurologického, interního i
kožního charakteru). Zatím co o patofyziologii
narkolepsie-kataplexie, spojené s deficitem
hypokretinu (podle nové mezinárodní
klasifikace narkolepsie typ 1), je dostatek
nových poznatků, narkolepsie bez kataplexie
(narkolepsie typ 2), se zpravidla normální
hladinou hypokretinu, na nové
patofyziologické poznatky teprve čeká.
Prezentace uvádí i přínos autorů k dané
tematice.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Význam imunitného systému a potenciálne
genetické faktory pri nástupe narkolepsie s
kataplexiou sú predmetom výskumu už
niekoľko rokov. Úvodným podnetom pre
takéto štúdie bol silný genetický vzťah ku
chromozómu 6p21.3, časti genómu s viacerými
imunologicky asociovanými génmi, vrátane
HLA. Viac ako 98% narkoleptikov s nízkou
hladinou hypokretínu v likvore má prítomný
haplotyp HLA DQB1*06:02, čím má narkolepsia
jednu z najsilnejších známych asociácií s HLA
systémom. Genóm asociačné štúdie (GWAS) v
Európe, odhalili silnú asociáciu s lokusom Tbunkového receptora alfa nezávisle od HLA
systému, ochranný variant HLA, asociáciu s
P2RY11 a bežnými variantmi CTSH, TNFSF4.
Vzhľadom k tomu, že narkolepsia je zriedkavé
ochorenie (prevalencia 0,02%), je na
uskutočnenie GWAS v Európe potrebná
medzinárodná spolupráca: Európska
narkoleptická sieť (EU-NN), ktorej členom je
Slovensko od roku 2013. Z iniciatívy EU-NN boli
uskutočnené dve štúdie s cieľom replikovať a/
alebo rozšíriť genetické nálezy. Luca et. al.
__________________________________ (2013) retrospektívne analyzovali klinické,
polysomnografické a genetické nálezy 1099
pacientov databáz y EU-NN. Zistili, že
G E N E T I C K É R I Z I K O N A R K O L E P S I E S diagnostické omeškanie ostáva naďalej veľmi
KATAPLEXIOU V EURÓPE
dlhé, vek a pohlavie čiastočne ovplyvňujú
symptómy a genetická predispozícia (varianty
Feketeová E.
rs2859998 v géne UBXN2B, P = 1.28E-07 a
rs12425451 blízko transkripčného faktora
TEAD4, P = 1.97E-07) vplývajú na vek nástupu
symptómov ochorenia. Tafti et. al. (2014)
analyzovali retrospektívne vzorky 1261
pacientov v databáze EU-NN pre GWAS a 1218
pacientov pre HLA štúdiu. V analýze nebol
repliovaný žiaden z top variantov v DNáza
hypersenzitívnej oblasti. Z pôvodných piatich
polymorfizmov jednotlivého nukleotidu boli
replikované len rs2858884 v HLA oblasti (P <
2x10-9) a rs1154155 v lokuse TRA (P < 2x10-8).
DQB1 typizácia potvrdila, že DQB1*06:02 nesie
mimoriadne riziko (odds ratio 251). Boli tiež
identifikované št yri protektívne alely
(DQB1*06:03, DQB1*05:01, DQB1*06:09,
DQB1*02).
Luca, G., Haba-Rubio, J., Dauvilliers, Y., ... and
European Narcolepsy Network (EU-NN) Clinical,
p o l ys o m n o gra p h i c a n d g e n o m e -w i d e
association analyses of narcolepsy with
cataplexy: a European Narcolepsy Network
study. Journal of Sleep Research, 2013;22: 482–
495.
Tafti M; Hor H; Dauvilliers Y; Lammers GJ; ... on
Behalf of the European Narcolepsy Network
(EU-NN). DQB1 locus alone explains most of
the risk and protection in narcolepsy with
cataplexy in Europe. SLEEP 2014;37(1):19-25.
__________________________________
VÝSKYT HYPNAGOGICKÝCH HALUCINACÍ A nalézt souvislost s pokročilostí věku pacientů či
SPÁNKOVÝCH OBRN U NARKOLEPSIE S trváním onemocnění. Závěr: Neprokázali jsme
KATAPLEXIÍ
(ani nev y vrátili, k vůli malému poč tu
zkoumaných) závislost vymizení HH a SP na
K o v a l s k á P. , B u š k o v á J. , K e m l i n k D. , věku nebo trvání onemocnění narkoleptických
Nevšímalová S., Šonka K.
pacientů. Studie podpořena grantem IGA NT
13238-4/2012 Ministerstva zdravotnictví ČR.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
__________________________________
Úvod: Narkolepsie s kataplexií (NK) je
chronická spánková porucha, charakterizovaná
nadměrnou denní spavostí, rušeným nočním DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA NARKOLEPSIE.
spánkem a projevy disociace REM spánku, mezi
které typicky patří kataplexie, hypnagogické Moráň M.
halucinace (HH) a spánková obrna (SP). Klinické
zkušenosti napovídají, že některé z těchto Neurologická klinika FN Brno
symptomů se mohou s věkem nemocného
zmírňovat nebo dokonce zcela vymizet. Naši Přehledné sdělení uvádějící současná
pozornost jsme zaměřili na výzkumem diagnostická kriteria narkolepsie, idiopatické a
poněkud opomíjené HH a SP. Metody: Vyšetřili r e k u r e n t n í h y p e r s o m n i e a o s t a t n í c h
jsme 77 pacientů s diagnózou NK (věkový onemocnění mimo poruchy spánku, která
rozptyl 20-87 let). Pacienti byli dotazováni klinicky mohou imitovat některé z projevů
jednak na celoživotní zkušenost s HH a SP a narkolepsie, či narkolepsie s kataplexií.
jednak na výskyt těchto symptomů za poslední Uvedeny klinické charakteristiky, používané
rok. Pro analýzu dat jsme nemocné rozdělili do diagnostické metody.
sedmi skupin po dekádách dle věku a osmi
skupin dle trvání onemocnění. Výsledky: Ze 77 FARMAKOTERAPIE NARKOLEPSIE
subjektů mělo 45 pacientů celoživotní
zkušenost s HH a 37 pacientů se SP. Za poslední Šonka K.
rok zažilo 33 nemocných HH a 27 nemocných
SP. To odpovídá vymizení HH u 26,7% a SP u Centrum pro poruchy spánku a bdění,
2 7 , 0 % p a c i e nt ů, což k o re s p o n d u j e s Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
literaturou. Nicméně přestože k vymizení
symptomů zcela jistě došlo, nepodařilo se
Narkolepsie se vyznačuje spavostí a symptomy
souvisejícími s dysregulací REM spánku, kam
řadíme kataplexii, hypnagogické halucinace,
spánkovou obrnu a časný nástup REM spánku.
Symptomatická terapie je proto zaměřená na
tyto dvě skupiny příznaků. Kauzální léčba
neexistuje. Nadměrnou spavost léčí
stimulancia, která se historicky vyvíjela od
konvenčních amfetaminového typu. Tyto látky
bdělost silně potencují, ale jsou více či méně
rizikové z hlediska vzniku závislosti a zneužití.
Příznivým bezpečnostním profilem mezi nimi
v ynik á methylfenidát. Nejdůležitějším
neamfetaminovým stimulaciem je modafinil,
který je lékem volby a působí blokováním reuptakeu přenašečů dopaminu a asi i blokuje
GABA receptory. Perspektivním je selektivní
inversní agonista H3 receptorů pitolisant, zatím
ve fázi zkoušení. Dysregulaci (také nazývanou
nadměrnou facilitaci) REM spánku dobře
o v l i v ň u j í a n t i d e p re s i v a ; p o u ž í v a j í s e
antidepresiva bez tlumivého účinku. Nejvíce se
v historii uplatnily tricyklika, později se začaly
používat selektivní inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu a pak ještě další typy
zaměřené na serotonin a noradrenalin. Obě
skupiny příznaků léčí oxybát sodný (galenická
forma gamma hydroxybutyrátu). Tento lék
podávaný na noc zlepšuje noční spánek,
potlačuje projevy nadměrné facilitace REM
spánku a po několikatýdenním používání
zlepšuje denní spavost. Jeho administrace
vyžaduje větší dohled nad nemocným.
Problematická je léčba nemocných dětského
věku, protože žádný z léků není oficiálně elimináciu oxidu uhličitého (ventiláciu) z
registrován pro děti a mladistvé.
kapilárnej krvi. Podľa vývoja respiračnej
insuficiencie v čase hovoríme o akútnom
respiračnom zlyhaní, ktoré má výraznejšie
klinické a laboratórne prejavy, a o chronickom,
prípadne akútnom zhoršení chronického
BLOK 5
zlyhávania. Manifestné respiračné zlyhávanie je
Videosekce
prítomné aj v pokoji, latentné respiračné
zlyhávanie iba pri fyzickej záťaži.
Patofyziologicky delíme respiračné zlyhávanie
podľa hodnôt kyslíkovej saturácie, parciálneho
tlaku kyslíka a oxidu uhličitého. V liečbe
respiračného zlyhania sa uplatňuje kauzálna
liečba vyvolávajúcej príčiny, oxygenoterapia za
kontroly k r vných plynov, stabilizácia
v n ú t o r n é h o p ro s t re d i a , k o m p e n z á c i a
BLOK 6
zlyhávania životne dôležitých orgánov,
NIV
ventilačná podpora, neinvazívna alebo
invazívna mechanická ventilácia. Umelá pľúcna
ventilácia je spôsob dýchania, pri ktorom
mechanický prístroj zabezpečuje úplne, alebo
čiastočne prietok plynov respiračným
INDIKACIA DOMÁCEJ UMELEJ PĽÚCNEJ systémom. Umelá pľúcna ventilácia (UPV) sa
VENTILÁCIE U PACIENTOV S RESPIRAČNÝM používa na krátkodobú, ale aj dlhodobú
ZLYHANÍM
ventilačnú podporu u pacientov, u ktorých sa
vyskytla k závažná porucha ventilačnej alebo
Bellová V., Vyšehradský R., Rozborilová E.
oxygenačnej funkcie respiračného systému. Z
pohľadu pneumológa sa umelá pľúcna
Klinika Pneumológie a Ftizeológie JLFUK a ventilácia najčastejšie indikuje pri zlyhaní,
UNM Martin
alebo kontraindikácii NIPPV. Na našej klinike
máme možnosť indikovať neinvazívnu aj
Respiračná insuficiencia je klinický stav, pri invazívnu pretlakovú ventiláciu pomocou
ktorom nie je dýchací systém schopný zaistiť kontinuálneho pozitívneho pretlaku (CPAP,
adekvátny príjem kyslíka (oxygenáciu) a Auto CPAP), dvojúrovňového pozitívneho
pretlaku BiPAP Synchrony (S,S/T, T, AVAPS),
Trilogy 100 (vlastný zdroj, NIPPV, UPV) a
ventilátora s možnosťou indikácie domácej
umelej pľúcnej ventilácie s využitím viacerých
ventilačných režimov (CARAT II, Hoffrichter).
Doposiaľ indikovali domácu umelú pľúcnu
ventiláciu (DUPV) u piatich pacientov. Sú to
tracheostomovaní pacienti s balónikovou
tracheostomickou kanylou. Na indikovanie a
schválenie liečby (DUPV) je potrebná a
nevyhnutná spolupráca a starostlivosť
r o d i n n ý c h p r í s l u š n í k o v, d o l o ž e n á a j
psychologickým vyšetrením. Z pacientov,
ktorých sme indikovali na DUPV, sú štyria
umiestnení v domácej starostlivosti, jedna
pacientka je umiestnená do zariadenia
opatrovateľskej starostlivosti. Z indikovaných
pacientov sme na našej klinike
rehospitalizovali troch pacientov.
__________________________________
NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU SYNDROMU
KONGENITÁLNÍ CENTRÁLNÍ HYPOVENTILACE
(Ondinina kletba)
Novák V.1,2, Krejčík M.3, Trávníček B.4, Kunčíková
M.1,2, Šenkeříková M.5
1Centrum
pro poruchy spánku a bdění při
Oddělení dětské neurologie FN Ostrava
2LF Ostravské univerzity
3Saegeling medizintechnik s.r.o., Brno
4Oddělení
pediatrické resuscitační a intenzívní (hypoventilace, hypoxie, hyperkapnie) i
péče při Klinice dětského lékařství
molekulárně geneticky (NON-PARM mutace v
5Oddělení lékařské genetiky FN Hradec Králové
mozaikové formě u 1 pacientky a PARM
mutace 20/26 resp 20/27 u zbývajících 2).
Molekulárně genetická diagnostika byla
Centrum pro poruchy spánku při dětské provedena ve FN Hradec Králové .
neurologii FN Ostrava má dlouhodobé První dvě děti – měsíční holčičky (geneticky s
zkušenosti s ventilační podporou jak u běžné mutací NPARM v mozaikové formě v jednom
obstrukční spánkové apnoe, tak u pacientů s případě a PARM 20/26 ve druhém případě) se
neuromuskulárními chorobami.
na léčbu rychle adaptovaly a v krátké době
Syndrom kongenitální centrální alveolární byly schopny opustit JIP. Proti americkým
hypoventilace (CCHS) - „Ondinina kletba“ je doporučením, která počítají s připojením
vzácné onemocnění. Genetickým podkladem BiPAPu cestou tracheostomie jsme v obou
je mutace v genu PHOX2B, která se projevuje případech použili celoobličejovou masku.
mimo jiné dysfunkcí center automatického Třetí pacient, chlapec, opět s těžkým
dýchání v mozkovém kmeni. Fenotypová h y p o v e n t i l a č n í m s y n d r o m e m , m ě l
závažnost závisí na typu mutace a lze ji do jisté diagnostikovánu mutaci typu PARM 20/27.
míry odhadnout z genotypu.
Klinický projev u tohoto pacienta byl výrazně
V bdělém stavu (kdy se na regulaci dýchání těžší, než u předchozích dvou pacientek a
podílí také mozková kůra) je dýchání dítěte snaha o zavedení neinvazivní ventilační
obvykle normální. Ve spánku (kdy udržení podpory nebyla úspěšná – u chlapce bylo
dýchání závisí pouze na mozkovém kmeni) se nakonec nutné použít tracheostomii. Naše
dostavují centrální apnoe. U závažnějších zkušenost potvrzuje literární informaci, že s
forem je postiženo i dýchání v bdělém stavu.
rozsahem mutace roste i fenot ypová
Dobrým řešením pro část pacientů je závažnost.
neinvazivní ventilační podpora – přístroje třídy Důsledkem rozvoje spánkové medicíny jsou
BiPAP v režimu ST (podpora dýchání n o v é m o ž n o s t i l é č b y p a c i e n t ů s
respektující vlastní dechový rytmus s možností n e u r o m u s k u l á r n ě a n e u r o l o g i c k y
přechodu na záložní dechovou frekvenci při podmíněnými poruchami dýchání (nejen ve
centrální apnoe).
spánku). Významná je spolupráce lékařů
Ve FN Ostrava máme zkušenost se 3 kojenci s (somnologů, neurologů, intenzivistů) a
molekulárně-geneticky prokázaným (CCHS), u techniků. Navádění na neinvazivní ventilaci je
kterých jsme se pokusili o navedení na léčbu nutné provádět na JIP.Samostatnou kapitolou
BiPAPem. CCHS diagnostikován klinicky je taktika jednání se zdravotními pojišťovnami.
__________________________________
V Y Š E T Ř E N Í O X I D U D U S N AT É H O V E
VYDECHOVANÉM VZDUCHU U PACIENTU
TRPÍCÍCH ASTMA BRONCHIALE A SOUČASNĚ
OSA.
Trefný M.
Pneumologická klinika 2.LF UK
Praha.
a FN Motol,
Úvod: V pneumologické praxi se rutinně
využívá
vyšetření oxidu dusnatého ve
v ydechovaném vzduchu
(FENO) při
diagnostice a léčbě astma bronchiale. Astma
bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění
s reverzibilní bronchiální hyperreaktivitou. U
pacientů s OSA dochází při chrápání a při
opakovaných apnoích
k mechanickému
dráždění a zánětlivým změnám sliznice. Cílem
studie bylo zjistit:
1. Do jaké míry může zánět přítomný u
pacientů s OSA ovlivnit hodnotu FENO
a zda je
měření FENO využitelné při diagnostice
a léčbě i u astmatiků trpících obstrukční
spánkovou apnoí.
2. Zda se liší večerní a ranní hodnoty
FENO u pacientů s OSA.
Metodika: Ze 141 pacientů s OSA byl získán po
vyřazení pacientů s dalšími přidruženými
nemocemi soubor 19 pacientů s čistou OSA
bez zjevných přidružených onemocnění kromě
obezity. K měření FENO jsem použil přístroj
N iox MINO ( Aerocr ine Ab Sweden).
K porovnání hodnot u souboru s čistou OSA
jsem změřil FENO rovněž u stejně početného
souboru zdravých jedinců, který odpovídal
věkem a pohlavím. Ke statistickému hodnocení
vyšetření FENO u skupiny OSA a u kontrolní
skupiny a k porovnání hodnot ranního a
večerního měření FENO byl použit párový ttest pro 2 nezávislé soubory. Výsledky:
Průměrná hodnota FENO-ranní měření u
pacientů s OSA byla 15,05 ppb ( parts per
bilion) a FENO-večerní měření byla 14,95 ppb.
U kontrolní skupiny byla průměrná hodnota
FENO ranní měření 14,95 ppb. a FENO-večerní
měření byla 14,79 ppb. Rozdíl mezi ranní a
večerní hodnotou
FENO nebyl u OSA
statisticky významný. Stejně tak tomu bylo i u
kontrolní zdravé skupiny. Závěr: Nebyl zjištěn
statisticky významný rozdíl hodnot FENO večer
a FENO ráno a to jak u osob s apnoe (p=0,880),
tak i u kontrol. (p=0,660).
Měření FENO je
využitelné při diagnostice a léčbě i u astmatiků
trpících obstrukční spánkovou apnoí.
__________________________________
VYŠETŘENÍ PACIENTŮ S PODEZŘENÍM NA
PORUCHY DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU- EXISTUJE
IDEÁLNÍ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM?
Vyskočilová J.1, Štenglová P. 1, Plicková K. 2
1Poliklinika
2Fakultní
Denisovo nábřeží,
nemocnice Plzeň
Cíl: Posoudit možnost monitorace
v ambulantní praxi, zhodnotit možné chyby při
monitoraci ze strany pacienta i edukujícího
personálu , v yt voř it systém eduk ace
odstraňující možné chyby a posoudit výhody a
nevýhody monitorovacích přístrojů. Metoda:
V období od března 2013 do září 2014 bylo
monitorováno 52 pacientů, z toho 15 žen na
p ř í s t ro j í c h A p n e a L i n k a M i n i s c r re n ,
zhodnoceny výhody i nevýhody obou
monitorovacích přístrojů, nejčastější chyby
pacientů při zapojení přístrojů. Dále byl soubor
posouzen s ohledem na doporučujícího lékaře,
diagnostiku syndromu spánkové apnoe a další
terapeutický postup. Dále jsme srovnávali
výsledky
vyšetření na jednoduchých
monitorovacích systémech s vyšetřením ve
spánkové laboratoři a jednoduchost či úskalí
skórování. Závěr: Při znalosti chyb , které se
nejčastěji vyskytují při monitoraci jednotlivými
diagnostickými postupy, se můžeme při
edukaci pacientů na tuto skutečnost zaměřit.
Otázky: Můžeme predikovat, pro jakého
pacienta je jaký
diagnostický
přístroj
výhodnější? Snížení chyb při domácích
vyšetření s vývojem dalších systémů?
__________________________________
RADOST NAD ZVLÁDNUTOU HYPOVENTILACÍ
Plicková K., Břízová Š.
Centrum pro dýchání a spánek, Klinika PNE FN
Plzeň
V připravovaném sdělení bych Vás ráda
seznámila, jak našem pracovišti postupujeme
při zavádění tzv. „složitějších“ pacientů na
léčbu přetlakem. Složitějšími jsou myšleny
nemocní s těžkou apnoí v kombinaci právě s
v ýznamnou hypoventilací ve spánk u,
zapříčiněnou nejčastěji extrémní obezitou,
plicními (nejčastěji CHOPN) a kardiálními
komorbiditami. Od listopadu loňského roku
jsme začali na našem pracovišti využívat
oxymoduly, které nám v tomto směru hodně
pomohou v rozhodnutí o správně vybraném a
nastaveném léčebném přístroji. Jedná se
nejčastěji o ověření efektu BiPAPu S, zda
vytitrované hodnoty pomocí zapůjčeného
autoBiPAPu (do domácího prostředí) jsou
dostatečné a dokáží zvládnout původní
hypoventilaci (vysoké vstupní T90%). Máme
vyšetřeno za necelý rok přes 100 nemocných
pomocí oxymodulů. Ráda bych v tomto sdělení
zpracovala tento soubor a ukázala úspěšnost
léčby – v jakém procentu bylo původní
nastavení přístroje dostačující a kdy zase jsme
museli přistoupit k manuální titraci. Na toto
téma uvedu i kasuistiku. Dále využíváme
oxymoduly při kontrole nemocných již
zavedených na léčbu.
BLOK 7
ORL
CHIRURGICKÁ LÉČBA OSAS - STANDARDNÍ A
NOVÉ METODY
Plzák J., Betka Jr., Klozar J.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a
krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha
Přestože je za zlatý standard léčby OSAS
považován CPAP, stále nezanedbatelná část
pacientů i lékařských odborníků hledá jeho
chirurgickou alternativu. Během vývoje
chirurgických metod léčby OSAS byla
používána široká škála postupů, které byly
určeny pro různé anatomické situace a typy
pacientů, které vždy vyžadují specifický
přístup. Nosní chirurgie je indikována jen při
zhoršení nosního dýchání. UPPP zůstává
základním chirurgickým postupem pro mírný a
střední stupeň OSAS, jeho účinnost je ale
obtížné předpovědět a s časovým odstupem
od výkonu jeho efekt klesá. Koncept
víceúrovňové chirurgie nepřináší obvykle
dostatečné navýšení efektivity léčby ve
srovnání se samostatnou UPPP, ale má své
místo jako záchranná léčba po selhání CPAP.
Pouze tonzilektomie u výrazné hypertrofie
tonzil a maxilomandibulární předsun u
patologií obličejového skeletu mohou být
považovány za léčebné postupy první volby u
určitých pacientů. Z nových vyšetřovacích
metod se prosazuje především předoperační
videoendoskopie v analgosedaci a
pharynxmanometrie, které zvyšují možnost
cílené operační intervence. V nových trendech
spánkové chirurgie došlo nejen ke zdokonalení
některých již dříve užívaných technik jako např.
UPPP s uvulaflap modifikací dle Hoermanna,
ale i k vytvoření zcela nových přístupů, např.
využití radiofrekvenční termoterapie při
operacích v oblasti patrových oblouků či
kořene jazyka, aplikace patrových implantátů
Pillar, resekce či kaudální posun kořene jazyka
nebo elektrostimulace n. hypoglossus. Přínos
těchto nových technik spatřujeme zvláště pro
pacienty s lehkým až středně těžkým SAS, u
kterých konvenční chirurgické procedury mají
jen omezený efekt.
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku,
Nemocnice Na Homolce, Praha
Úvod: Dotazníkový průzkum jsme provedli u
pacientů po operaci vedoucí k zlepšení nosní
průchodnosti. Tito pacienti byli vyšetřeni a
operováni na Oddělení ORL a chirurgie hlavy a
krku Nemocnice Na Homolce, v poradně pro
chrápání a spánkovou apnoe. Sledovali jsme
subjektivní hodnocení pacientů jak před
operací, tak po zhojení (min. 6měsíců) po
operaci. Hlavními sledovanými parametry bylo
subjektivní hodnocení nosní průchodnosti,
chrápání - většinou dle sdělení
spolunocležníků a také celková kvalita života
pacienta. Metodika: Osloveno dotazníkem
bylo 168 pacientů vyšetřených primárně v
Poradně pro ronchopatii a SAS, kteří
podstoupili v letech 2010-2013 operaci za
účelem zlepšení nosní průchodnosti.
Odpovědělo 65 pacientů. V dotazníku
hodnotili na vizuální analogové stupnici nejen
vliv provedeného výkonu na subjektivní pocit
__________________________________ nosní průchodnosti, ale též vliv na chrápání,
kvalitu spánku a celkovou kvalitu života.
Výsledky: Efekt léčby nosní neprůchodnosti na
SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ VLIVU OPERACE c h r á p á n í n e n í e x t ré m n í . Pře s t o 3 5 %
NOSNÍ PRŮCHODNOSTI NA CHRÁPÁNÍ A respondentů z našeho souboru udává zásadní
K V A L I T U Ž I V O T A – V Ý S L E D K Y zlepšení či praktické vymizení chrápání.
DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU
Překvapivá je mimo jiné diskrepance mezi
tímto výsledkem a výsledkem subjektivního
Jirák P., Kocum P., Janoušek P.
hodnocení kvality spánku a především kvality
života. Zde totiž takto optimistické procento v
naší skupině nalezeno nebylo.
__________________________________
TRENDY UŽITÍ LÉČEBNÝCH MODALIT V
TERAPII SPÁNKOVÉ APNOE
Kraus J., Haasová T., Šimonová P., Vesecká V.,
Nedeliak T.
Spánková laboratoř Benešov, ORL oddělení,
Nemonice Rudolfa a Stefanie Benešov
Úvod: S p á n k o v á
medicína
je
multidisciplinárním oborem, který se bohatě
rozvíjí i v otorhinolaryngologii.
Otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
je operačním oborem a v oblasti terapie
přispívá v drtivé většině chirurgickou léčbou.
Neinvazivní ventilací jako zlatým standardem
léčby poruch dýchání ve spánku se zabývají
převážně pneumologická a neurologická
pracoviště. Spánková laboratoř při ORL
oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov funguje od roku 2006 a je dle
dostupných informací jediným operačním
oddělením v České republice, které standardně
provádí i ventilační přetlakovou léčbu.
Metodika: Soubor pacientů s
diagnostikovanou poruchou dýchání ve
spánku byl sledován retrospektivně. Byl
sledován vývoj počtu vyšetřených pacientů,
spánkových monitorací a indikace jednotlivých
terapeutických modalit od roku 2008 do roku
2013. Výsledky:
Počet vyšetřených
p a c i e n t ů a p rove d e nýc h s p á n k ov ýc h
monitorací má výraznou vzrůstající tendenci
každý rok po celé sledované období. Podíl
chirurgické terapie se po růstu počtu výkonů
kopírující zvýšený počet nemocných postupně
snižuje od zavedení ventilační léčby a zejména
po změně indikačních kritérií pro přidělení
CPAP. Počet přidělených přístrojů k neinvazivní
plicní ventilaci se zvyšuje každý rok a zároveň
stoupá podíl sofistikovanějších systémů (BiPAP
ad.). Závěr: Povědomí o spánkové medicíně
a poruchách dýchání ve spánku se zvyšuje v
odborné i laické veřejnosti a počet vyšetřených
pacientů stále stoupá. Indikace k neinvazivní
plicní ventilaci pomocí PAP se zvyšuje na úkor
chirurgické léčby. Tento trend si vysvětlujeme
postupně narůstajícími zkušenostmi s
ventilační léčbou na oddělení chirurgického
typu a změnou indikačních kritérií ZP.
Chirurgick á léčba má však stále své
nezastupitelné místo – zejména u primární
ronchopatie a lehkých forem OSAS, ale také u
pacientů s nutností odstranění překážky v HCD
k umožnění řádného užívání přetlakové terapie
pomocí PAP.
Minařík R.
ORL oddělení, KN Liberec a.s.
Úvod: Ve sdělení se zabýváme hodnocením
korelace mezi změnami indexu AHI, AI, ODI
a OAI zjištěné polysomnografií a subjektivním
hodnocením úspěšnosti operací dotazníkem.
Metodika: Do studie jsme zahrnuli 25
dospělých
pacientů (4 ženy a 21mužů),
operovaných pro ronchopatii, SAS I.a II.st.. Bylo
operováno
měkké patro a kořen jazyka
metodou RFITT (Radio Frequency Induced
ThermoTherapy). Sledované období bylo 2-4
roky po operaci. Pacientům byla provedena
předoperační polygrafie a pooperační
polysomnografie. Pacienti subjektivně
hodnotili výsledky operací cestou přiloženého
regionálního dotazníku a dotazníku ESS
(Epwor th Sleepiness Scale). Výsledky:
Subjektivní hodnocení úspěšnosti operací
pacienty se ve většině případů (96,2%)
neukázalo v korelaci s objektivním měřením
polysomnografií po operaci. Závěr: Na
podkladě zpracovaných výsledků se
domníváme, že i propracovaný dotazník
__________________________________ hodnocení úspěšnosti operací pro ronchopatii,
SAS I. a II.stupně či dotazník EES (Epworth
Sleepiness Scale) nelze využít jako validní
H O D N O C E N Í Ú S P E Š N O S T I O P E R A C Í nástroj k hodnocení výsledků těchto operací.
R O N C H O PAT I E , S A S I . A I I . S T U P N Ě
DOSPĚLÝCH
DOTAZNÍKEM NEBO __________________________________
POLYGRAFEM ?
NOVE TERAPEUTICKÉ POSTUPY V LIEČBE adenotonzilektómia kontraindikovaná, pri
OBŠTRUKČNÉHO SPÁNKOVÉHO APNOE U p r e t r v á v a n í z á v a ž ný c h p r í z n a k o v p o
DETÍ
chirurgickej intervencii, či pri inom základnom
ochorení. K ďalším dôležitým opatreniam patrí
1
1
1
Ďurdík P. , Šujanská A. , Bánovčin P. , Rabasco J. redukcia telesnej hmotnosti a liečba
2, Vitelli O.2, Pietropaoli N.2, Villa MP.2
alergického stavu. Ortodontická liečba
predstavuje pomerne novú terapeutickú
1Klinika Detí a Dorastu, Univerzita Komenského modalitu vo vybraných skupinách detských
v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe a
Martine
maloklúziou. Ďalšou zaujímavou a pomerne
2Paediatric Sleep Centre, Faculty of Medicine novou metódou, ktorá sa využíva ako
and Psychology, “La Sapienza” University, Sant´- podporná liečba pri ľahkých formách OSAS,
Andrea Hospital, Rome, Italy
alebo pri reziduálnom obštrukčnom
spánkovom apnoe patrí myofunkcionálna
Ako klinické a experimentálne štúdie dokazujú, liečba. Tieto orofar yngeálne c vičenia
oneskorená diagnostika a liečba porúch predstavujú súbor opakujúcich sa izotonických
dýchania viazaných na spánok u detí môže a izometrických cvičení jazyka, mäkkého
viesť k poruchám správania, pozornosti a k podnebia a laterálnych stien hltana, ktoré vedú
zvýšenému riziku vzniku kardiovaskulárnych, k zvýšenej priechodnosti horných dýchacích
metabolických a neurologických komplikácii. ciest, a tým k získaniu správnych návykov pri
Cieľom terapie detských pacientov so dýchaní, reči a žuvaní.
syndrómom obštrukčného spánkového apnoe Práca podporená projektom Virtuálna a
(OSAS) je snaha o maximálne spriechodnenie simulačná výučba ako nová forma vzdelávania
horných dýchacích ciest s následnou redukciou na JLF UK v Martine a projektom VEGA
až úplným vymiznutím hlavných klinických 1/0262/14.
p r í z n a k o v . Te r a p i o u p r v e j v o ľ b y u
nekomplikovaných pediatrických pacientov s
OSAS a adenotonzilárnou hypertrofiou je
adenotonzilektómia. Vzhľadom ku
SOBOTA 8. 11. 2014
kombinovanej etiológii tohto syndrómu
samotná adenotómia alebo tonzilotómia nie je
postačujúca. Liečba pomocou trvalého VLIV SPÁNKOVÉ APNOE NA TYP INFARKTU
pretlaku v dýchacích cestách je indikovaná u MYOKARDU
pacientov s ťažkou formou OSAS, ak je
Ludka O.1,2,3, Štěpánová R.2, Vyskočilová M.2,
Galková L.1,2,3, Mikolášková M.1,3, Bělehrad M.2,
Košťálová J.2, Mihalová Z. 2,3, Drozdová A.2,3,
Hlásenský J. 1,3 , Gacík M. 3 , Pudilová L. 3 ,
Mikušová T.2,4, Fischerová B.2,4, Kára T.2,4,5,
Špinar J.1,2,3.
1 Interní
kardiologická klinika, Fakultní
nemocnice Brno, Brno
2Mezinárodní centrum klinického výzkumu,
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno
3Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
4Interní kardioangiologická klinika, Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno
5 Division of Cardiovascular Diseases,
Department of Internal Medicine, Mayo Clinic
and Foundation, Rochester, Minnesota, United
States of America
Úvod: Spánková apnoe (SA) je
charakterizována opakovanými zástavami
dýchání ve spánku, které jsou spojeny s
intermitentní hypoxémií vedoucí
pravděpodobně k ischemickému
p r e c o n d i t i o n i n g u m y o k a r d u . Te n t o
potencionálně kardioprotektivní účinek SA
může hrát významnou roli ve vývoji infarktu
myokardu bez elevací ST segmentů (NSTEMI)
spíše než infarktu
myokardu
s elevacemi ST
BLOK
8
segmentů (STEMI)
v rámci akutní ischémie. V
Kardiologie
současné době existují jen omezené důkazy o
výskytu NSTEMI a STEMI v závislosti na výskytu
SA. Proto jsme prospektivně zkoumali
prevalenci těchto dvou typů infarktu
myokardu (MI) v různých kategoriích SA u
pacientů s akutním IM. Metodika: Do
prospektivní multicentrické studie jsme zařadili
782 konsekutivních pacientů přijatých do
nemocnice s diagnózou akutního IM. Všichni
pacienti podstoupili spánkovou studii s
použitím přenosného diagnostického zařízení
s odstupem nejméně 48 hodin po přijetí, za
předpokladu, že byli ve stabilním stavu. Data
jsme analyzovali od 607 pacientů, protože 175
pacientů mělo technicky nevyhovující
spánkovou studii. Výsledky: SA byla přítomna
u 65,7% a NSTEMI u 30% pacientů. Vzrůstající
závažnost SA byla spojena s rostoucím
výskytem NSTEMI a naopak s klesajícím
výskytem STEMI (p <0,001). Relativní četnost
NSTEMI byla ve skupině středně těžké až těžké
SA (AHI> 15 událostí/hod.) 40,6%, zatímco
STEMI 29,9% (p = 0,01). Závěr: V naší studii
jsme zaznamenali rostoucí výskyt NSTEMI s
rostoucí tíží spánkové apnoe. Taktéž jsme
nalezli významný rozdíl mezi relativní četností
NSTEMI a STEMI ve skupině pacientů se
středně těžkou až těžkou SA, což může
naznačovat kardioprotektivní roli SA v průběhu
akutního infarktu myokardu v důsledku
ischemického preconditioningu.
Nezodpovězenou otázkou ale zůstává, v jakém
okamžiku rizika spojená se SA převýší přínos
ischemického preconditioningu.
Dr. Ludka, Dr. Kára, Mgr. Štěpánová a Dr. Špinar
jsou podporováni Evropským fondem pro
regionální rozvoj - Projekt FNUSA-ICRC (CZ.
1.05/1.1.00/02,0123). Dr. Ludka a Mgr.
Štěpánová jsou podporováni z Evropského
sociálního fondu v rámci projektu ICRC Human
Bridge - podpora studijních pobytů českých
výzkumných pracovníků v zahraničí: Inkubátor
mladých talentů (číslo CZ.1.07/2.3.00/20,0022).
__________________________________
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K PACIENTŮM S
HYPERTENZÍ A OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVOU
APNOÍ
Sova M.1, Sovová E.2, Hobzová M.1
1Klinika
plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní
nemocnice Olomouc
2 I.interní klinika – kardiologická, Fakultní
nemocnice Olomouc
má u pacientů s OSA nejčastěji podobu tzv.
non- dipper typu a je často příčinou noční
hypertenze. U osob s farmakorezistentní
hypertenzí se OSA vyskytuje až u 83%
pacientů. V roce 2012 a 2013 vyšly dvě
prakticky stejné publikace od autorského
kolektivu Parati a kol, jedna v Journal of
Hypertension a druhá v European Respiratory
Journal- doporučení pro léčbu osob s OSA a
hypertenzí. Tato doporučení shrnují současné
poznatky v této oblasti a otevírají další otázky,
které bude v budoucnosti potřeba řešit jako je
například diagnostika a individuální terapie
těchto pacientů. Sledováním pacientů s OSA a
hypertenzí se věnují i doporučení Evropské
společnosti pro hypertenzi pro provádění
ambulantní 24 hodinového monitorování
krevního tlaku (ABPM). V rámci OSA se
doporučuje vyšetření pomocí ABPM ke
sledování kontroly krevního tlaku, prevalence
rezistentní hypertenze, prevalence nočního
non-dipppingu a hodnocení léčby pomocí
CPAP. Tato přednáška se zaměřuje zejména na
OSA jako významnou příčinu sekundární
hypertenze a na klinický význam noční a
maskované hypertenze včetně jejich léčby.
Arteriální hypertenze patří k nejzávažnějším
rizikovým faktorům kardiovaskulárních
onemocnění. Podle stanoviska American Heart
Association (AHA) je syndrom obstrukční
spánkové apnoe (OSA) identifikovatelná
příčina hypertenze. Léčba hypertenze a dobrá
kompenzace krevního tlaku jsou velmi důležité __________________________________
pro prevenci kardiovaskulárních komplikací.
50%-80% pacientů s OSA má hypertenzi a
30-40% hypertenzních pacientů má OSA. V VZTAH LEPTINU A CENTRÁLNÍ SPÁNKOVÉ
současné době je OSA považován za APNOE
významnou příčinu sekundární hypertenze,
OSA zhoršuje tíži arteriální hypertenze, která
Čundrle I. Jr.1,2, Somers V. K. 2, Singh P. 2, spánku (vysoký central apnea – hypopnea
Johnson B. D. 2, Olson L. J. 2
index). Kontraregulační vztah leptinu a
natriuretických peptidů by mohl mít význam v
1 Anesteziologicko resuscitační klinika a patofyziologii kontroly ventilace u pacientů se
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, srdečním selháním. Nízká koncentrace leptinu
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
by mohla přímo přispívat ke vzniku syndromu
2Division of Cardiovascular Diseases, Mayo CSA.
Clinic, Rochester, MN, USA
__________________________________
Centrální spánková apnoe (CSA) je
charakteristická typickým Cheyne-Stokes
dechovým vzorcem, hyperventilací střídající se EFEKT KARDIOREHABILITACE NA VÝSKYT
s kompenzační apnoickou pauzou. CSA je S P Á N K O V É A P N O E U P A C I E N T Ů S
často spojená se srdečním selháním a je CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM
považována za jeho konsekvenci. Leptin je
1
2
3,4
2,5,6
hormon, který byl původně objeven pro svoji Homolka P. , Matuška P. , Kára T. , Ludka O.
funkci v regulaci příjmu potravy. Nicméně,
1
poslední dobou přibývá studií poukazujících Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
na účinky leptinu nejen na metabolismus, ale i a Mezinárodní centrum klinického výzkumu,
na dechové a oběhové funkce. Je známo, že Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2
zvířata s deficitem leptinu hyperventilují. Mezinárodní centrum klinického výzkumu,
Natriuretické peptidy snižují produkci leptinu a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
3
jejich koncentrace je často zvýšená u pacientů I nte r n í k a rd i o a n gi o l o gi c k á k l i n i k a a
s CSA a srdečním selháním. V našich studiích Mezinárodní centrum klinického výzkumu,
jsme prokázali, že u pacientů se srdečním Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
4
selháním koncentrace leptinu inverzně Division of Cardiovascular Diseases,
koreluje s koncentrací natriuretických peptidů, Department of Internal Medicine, Mayo Clinic
a že nízká koncentrace leptinu je přímo and Foundation, Rochester, Minnesota, United
asociována s přítomností CSA a lze ji použít States of America
5
jako screeningovou metodu. Navíc, nízká Interní kardiologická klinika, Fakultní
k o n ce nt ra ce l e p t i n u j e a s o c i ová n a s nemocnice Brno
6
hyperventilací jak v klidu tak i během zátěže Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
(zvýšená ventilační efektivita a nízký tlak
vydechovaného oxidu uhličitého) a během
Obstrukční a centrální spánková apnoe je u
pacientů se srdečním selháním velmi častá a
časná léčba spánkové apnoe u těchto pacientů
může zastavit progresi základního
onemocnění. Nejmodernější léčbou především
centrální spánkové apnoe, je léčba pomocí
adaptivní servoventilace. Její úspěšnost je však
limitovaná tolerancí pacienta k této léčbě.
Studie z posledních 15 let zdůrazňují velký
význam řízené a domácí kardiovaskulární
rehabilitace na redukci AHI u spánkových
poruch, přesto stále neexistuje oficiální
doporučení pro její provádění a náplň.
Patofyziologický mechanizmus ovlivňující
centrální spánkovou apnoe kardiovaskulární
rehabilitací je neobjasněný a spíše
multifaktoriální. Zásady kardiorehabilitace
vychází doposud z doporučených postupů
České kardiologické společnosti. Hlavním
problémem většiny pacientů s výše uvedenou
diagnózou se jeví skutečnost, že centra řízené
kardiovaskulární rehabilitace jsou zřizována v
České republice i ostatních státech EU pouze
ve velkých univerzitních nemocnicích, která
mohou být využívána jen pacienty s bydlištěm
v jejich blízkém okolí. Pro ostatní pacienty se
jeví jako možná alternativa pohybové léčby
forma domácí kardiorehabilitace.
__________________________________
KORELACE MEZI MNOŽSTVÍM
EPIKARDIÁLNÍHO TUKU A HLADINOU A-FABP
U PACIENTŮ SE SYNDROMEM OBSTRUKČNÍ množství EPI. Hladina A-FABP byla stanovena
SPÁNKOVÉ APNOE
metodou ELISA. Kontrolní skupinu tvořilo 59
pacientů (39 mužů) průměrného věku 54 let,
Sovová E.1, Sova M.2, Hobzová M.2, Zapletalová a s y m p t o m a t i c k ý c h p r v o s t u p ň o v ý c h
J.3, Kolek V.2
příbuzných pacientů s kardiovaskulárním
onemocněním, kteří neměli OSA. Výsledky: EPI
1I. Interní klinika- kardiologická, Lékařská byl přítomen u 58 pacientů (87,7%). Průměrná
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a tloušťka EPI byla 6 mm (1-21mm). Průměrná
Fakultní nemocnice Olomouc
hladina A-FABP byla 27,06 ng/ml (10,762 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, 102,14). Tloušťka EPI lehce korelovala
Lékařská fakulta Univerzity Palackého s plazmatickou hladinou A-FABP (0,318).
v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Nebyla prokázána korelace mezi množstvím
3Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta EPI a následujícími parametry (BMI- p=0,889, %
Univerzity Palackého v Olomouci
tělesného tuku- p=0,512, obvodem krku- p=
0,901, obvodem pasu- p= 0,669, obvodem
Úvod: Epikardiální tuk (EPI) představuje lokální boků- p= 0,654, Epworthskou škálou spavostidepozit tukové tkáně. Jeho výskyt je spojen p= 0,473, AHI- p= 0,875, průměrnou noční
s o b e z i t o u , a r t e r i á l n í h y p e r t e n z í a saturací- p= 0,938, ODI- oxygen desaturation
kardiovaskulárními onemocněními. Adipocyte index- p= 0,220). Při porovnání korelačních
fatty acid binding protein (A-FABP) je jeden z 9 koeficientů pacientů s OSA (r = 0,334) a
proteinů vázajících mastné kyseliny, které jsou kontrolního souboru (r = 0,336) nebyl prokázán
produkovány adipocyty a mikrofágy. Je dobře s i g n i fi k a n t n í r o z d í l m e z i h o d n o t a m i
známo, že hladina A-FABP a množství korelačních koeficientů (p = 0,990). Závěr:
epikardiálního tuku korelují se zvýšenou Velké procento pacientů s OSA má přítomný
kardiovaskulární mortalitou a morbiditou. Není perikardiální tuk. Byla prokázána slabá korelace
však dobře známo, zda existuje přímá korelace mezi množstvím epikardiálního tuku a
mezi těmito dvěma entitami. Materiál a hladinou A-FABP. Pacienti s OSA se v této
metody: Zařazeno bylo 66 pacientů (60 mužů) korelaci neliší od kontrolní skupiny.
průměrného věku 57,5 let s obstrukční
spánkovou apnoe (OSA) diagnostikovanou
pomocí polysomnografie (průměrné AHIapnea- hypopnea index 54,7). U všech
pacientů bylo provedeno fyzikální vyšetření a
echokardiografie (GE Vivid 7) se zhodnocením
BLOK 9
Kardiologie/Varia
SPÁNKOVÉ PORUCHY DÝCHANIA AKO
PREDIK TOR FIBRIL ÁCIE PREDSIENÍ U
PACIENTOV S AKÚTNOU CEREBRÁLNOU
ISCHÉMIOU
Šiarnik P.1, Čarnická Z.1, Klobučníková K.1,
Mucska I.2, Kollár B.1
1I.
neurologická klinika LFUK a UN, Bratislava
pre spánkové poruchy dýchania
UN, Bratislava
2Ambulancia
Úvod: Fibrilácia predsiení (FiP) je najčastejšou
závažnou srdcovou arytmiou, ktorá
predstavuje významný rizikový faktor náhlych
c i e v nyc h m oz g ov ýc h p r í h o d ( N C M P ) .
Prítomnosť FiP sa podieľa na vzniku 25%
všetkých cerebrálnych ischémií. Spánkové
poruchy dýchania (SPD) sa vyskytujú až u 72%
pacientov s NCMP. SPD sú známym rizikovým
faktorom pre vznik NCMP. Kauzalita vo vzťahu
SPD, FiP a NCMP je pravdepodobná, napriek
tomu ju nie sme v súčasnosti schopní
jednoznačne dokázať. V populácii pacientov s
akútnou ischemickou NCMP sme skúmali
asociáciu SPD s FiP. Materiál a metódy: Do
štúdie boli prospektívne zaradení pacienti s
ak útnou ischemickou NCMP. Pacienti
absolvovali celonočné polysomnografické
vyšetrenie do 7 dní od vzniku NCMP. Výsledky:
U 72 pacientov bolo 10 NCMP (13,9%)
spôsobených oklúziou veľkej artérie, 21 NCMP
(29,2%) bolo lakunárnych a 33 NCMP (45,8%)
kardioembolických. Iná alebo neznáma
etiológia NCMP bola prítomná u 8 pacientov
(11,1%). FiP bola prítomná u 24 pacientov
(33,3%). SPD boli prítomné u 55 pacientov
(76,4%). V multivariabilnej regresnej analýze
boli vek (OR=1,083; 95% CI: 1,022-1,148;
p=0,007) a desaturačný index (ODI) (OR=1,037;
95% CI: 1,004-1,071; p=0,026) jedinými
nezávislými prediktormi FiP v populácii s
akútnou ischemickou NCMP. Záver: Vek a ODI
boli jedinými signifikantnými prediktormi FiP v
populácii pacientov s akútnou cerebrálnou
ischémiou. Domnievame sa, že cielená
diagnostika SPD je vhodná u všetkých
pacientov s akútnou cerebrálnou ischémiou,
hlavne však u tých s FiP. Taktiež usudzujeme, že
diagnostika FiP by mala byť zvlášť detailná u
pacientov s cerebrálnou ischémiou a
komorbiditou v podobe SPD.
Tomečková I.1, Pobeha P.1, Kozárová M.2, wave velocity, PWV). Pacientov sme po
Rašiová M.2, Paraničová I.1, Joppa P.1, Tkáčová R. r e a l i z á c i i k o m p l e t n é h o c e l o n o č n é h o
1
polysomnografického vyšetrenia rozdelili na 3
skupiny podľa hodnôt apnoe-hypopnoe
1Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a indexu: kontrolnú skupinu bez OSA (n=10),
UN L. Pasteura v Košiciach
pacientov s ľahkým a stredne ťažkým OSA
2IV. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura v (n=34) a pacientov s ťažkým OSA (n=33).
Košiciach
Výsledky: Zistili sme signifikantný nárast IMT
pravej aj ľavej spoločnej karotickej artérie ako
Úvod: Obštrukčné spánkové apnoe (OSA) je aj ich priemernej hodnoty od kontrolnej cez
charakterizované opakovanými epizódami skupinu s ľahkým až stredne ťažkým OSA až po
úplného alebo čiastočného kolapsu dýchacích skupinu s ťažkým OSA (p=0,045, p=0,033,
ciest počas spánku prejavujúceho sa p = 0 , 0 2 3 ) . P o s t h o c a n a l ý z y u k á z a l i
apnoickými alebo hypopnoickými pauzami. signifikantne vyššie hodnoty všetkých
Ateroskleróza, artériová hypertenzia a parametrov IMT v skupine s ťažkým OSA oproti
metabolický syndróm patria medzi najčastejšie skupine bez OSA (p<0,05). Vyšetrenie PAT ani
kardiovaskulárne komorbidity u pacientov s PWV neukázalo štatisticky významné rozdiely
OSA. Opakované cykly kyslíkovej desaturácie a medzi sledovanými skupinami pacientov.
následnej reoxygenácie spojené s oxidačným Záver: Naše výsledky v súlade s literárnymi
stresom, aktiváciou sympatikového a renín- údajmi ukazujú, že OSA prispieva k rozvoju
angiotenzín-aldosterónového systému subklinickej aterosklerózy.
prispievajú k endotelovej dysfunkcii a k rozvoju Podpora: APVV-0134-11 Ministerstva školstva
aterosklerózy. Týmito mechanizmami zvyšuje SR a VVGS-2013-118 UPJŠ v Košiciach.
OSA kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu.
Cieľom našej práce bolo sledovať vplyv __________________________________
závažnosti OSA na hodnoty karotickej intimomediálnej hrúbk y (IMT ) a parametre
__________________________________ endotelovej funkcie. Metódy: Zaradených bolo V P LÝ VA C PA P L I E Č B A N A H L A D I N U
78 pacientov, u ktorých sme realizovali TESTOSTERÓNU A ESTRADIOLU U PACIENTOV
ultrasonografické meranie intimo-mediálnej S OSA?
PREJAVY SUBKLINICKEJ ATEROSKLERÓZY U hrúbky pravej a ľavej spoločnej karotickej
PACIENTOV S OBŠTRUKČNÝM SPÁNKOVÝM artérie, vyšetrenie endotelovej funkcie Mucska I.¹, Klobučníková K.², Celec P.³, Hodosy
APNOE
metódou periférnej artériovej tonometrie J.³
(PAT), vyšetrenie rýchlosti pulzovej vlny (pulse
¹Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania,
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica
Staré mesto
²I. Neurologick á k linik a UNB a LFUK ,
Nemocnica Staré mesto
³Oddelenie molekulárnej biomedicíny,
Univerzita Komenského Bratislava
h a Lsat 69,8±11,9%. Výsledky: Štatistiky
významné rozdiely boli zistené len medzi
mužšským a ženským pohlavím, ani u mužov
ani u žien neboli zistené signifikantné zmeny v
hodnotách hladín estradiolou a testosteronu v
sledovanom súbore po mesačnej a 6 mesačnej
CPAP liečbe. Bazálna hodnota testosterónu u
žien bola 2,64±1,59 nmol/l a u mužov
20.7±0,82nmol/l. Po mesačnej liečbe bola
koncentrácia testosterónu u žien 2,58±1,28 a u
mužov 21,0±8,40 nmol/l, po 6 mesačnej liečbe
CPAP 2,07±0,92 u žien a 20,1±7,32 u mužov.
Záver: Výsledky štúdie nepotvrdili zmeny v
hodnotách testosterónu a estradiolu u
pacientov s OSA po mesačnej aj 6 mesačnej
CPAP liečbe. V štúdii neboli podrobnejšie
vyhodnocované sexuálne funkcie. Viaceré
klinické štúdie potvrdzujú pozitívny vplyv
CPAP liečby na sexuálne funkcie, kde sa
predpokaldá iný endokrinný mechanizmus. V
animálnych štúdiách pokles libida nastal ako
dôsledok intermitentnej hypoxie bez zmeny
hladiny testosterónu. Predpokladá sa aj
p o z i t í v n y e f e k t C PA P l i e č b y n a
kardiovaskulárny systém a autonómny nervový
systém, čo môže sekundárne priaznivo vplývať
na sexuálne funkcie.
Úvod: CPAP liečba zlepšuje symptómy,
kardiovaskulárne a metabolické následky u
pacientov s obštrukčným syndrómom
spánkového apnoe /OSA/. OSA je však
asociované aj s endokrinnou dysfunkciou ako
u mužov aj u žien. Môže spôsobovať zníženú
hladinu testosterónu u mužov. Štúdie
analyzujúce viaceré faktory potvrdili súvis
poklesu testosterónu u OSA skôr s vekom. Nie
je zatiaľ známe, či liečba CPAP priaznivo vplýva
aj na endokrinné funkcie. Metódy: V štúdii
bolo polysomnograficky vyšetrených v
Spánkovom labotóriu I. Neurologickej kliniky
LFUK a Univerzitnej nemocnice 22 žien a 67
mužov s RDI ≥ 30/hod spánku. Hodnoty
testosterónu a estradiolu boli stanovené vo
venóznej krvi odobranej ráno pred CPAP
liečbou, po mesačnej a 6 mesačnej liečbe CPAP
prístrojmi. Normy pre estradiol u mužov a žien
po menopauze sú 40-120 pmol/l, pre
testosterón u mužov 7-34 nmol/l a u žien __________________________________
0,9-4,2 nmol/l. V súbore 89 pacientov bolo 67
mužov s priemerným vekom 56,2±9,4 r., BMI
33,7±4,3 kg/m2, RDI 54,4±16,6/h, L sat ANIMÁLNÍ MODEL SYNDROMU OBSTRUČNÍ
69,4±10,7%, a 22 žien s priemerným vekom S P Á N K O V É A P N O E V Y U Ž Í V A J Í C Í
57,1±8,3 r., BMI 36,0±7,8 kg/m2, RDI 59,0±20,9/
MULTIMODALITNÍ ZOBRAZENÍ. PILOTNÍ
VÝSLEDKY STUDIE.
Leinveber P.1, Crha M.2, Raušer P.2, Vitulová H.1,
Turčáni P.1, Feitova V.1, Orban M.1
1FNUsA-ICRC
2VFÚ
Brno
Brno
Teoretický úvod: Syndrom obstrukční
spánkové apnoe (OSA) byl studován v řadě
populačních studii a v několika protokolech
využívajících humánní modely OSA s
charakteristickými limitacemi. Proto jsme
vytvořili animální model OSA s využitím
multimodalitního systému zobrazovacích
metod, který nabízí podmínky pro detailní
studium patofyziologických charakteristik
syndromu OSA. Metodika: Animální model
OSA: Mladé prase (35-50 kg) je po uvedení do
mělké anestezie zaintubováno se zachováním
spontánní dechové aktivity. Katetry jsou přes
vstupy v a. a v. femoralis zavedeny do
pravostranných a levostranných srdečních
oddílů, TEE sonda je zavedena do jícnu zvířete
a ICE sonda je v případě potřeby umístěna do
pravé síně. Kromě 4 až 6 tlakových křivek a
e c h o k a r d i o g r a fi c k é h o z á z n a m u j s o u
kontinuálně zaznamenávány tyto parametry:
12 svodové EKG, respirační pohyby hrudníku
pomocí respiračních pásů, tlaky z
endotracheální (ET) kanyly, saturace O2, pCO2.
Ty t o p a r a m e t r y j s o u n a h r á v á n y d o
záznamového systému, který umožňuje
analýzu dat z jednotlivých vstupů
synchronizované v čase. K simulaci epizod OSA
je ET kanyla opakovaně manuálně okludována,
čímž je vyvoláno inspirační úsilí zvířete. Dle
našeho protokolu obstrukce trvají 30, 60 a 120
sekund. Nakonec je provedena sériová apnoe s
10 obstrukcemi po 10 sekundách a 5 sekund
trvajícím uvolněním dýchacích cest. V zájmu
zjištění vlivu obstrukcí dýchacích cest na
velikost srdečních oddílů a hemodynamické
parametry popsány výše je protokol proveden
rovněž v 1.5T MRI přístroji kde jsou nahrány
smyčky v průběhu obstrukce ET kanyly a
záznam při spontánním dýchání. Výsledky:
Zatím jsme provedly experiment na celkem 6
zvířatech. V 5 případech bylo možné realizovat
kompletní protokol studie. Prokázali jsme
funkčnost navrženého animálního modelu s
možností efektivního a kontinuálního
nahrávání dat. Předběžná analýza prokázala
předpoklady, že jsou změny
hemodynamických parametrů a jejích vztah k
elektrofyziologickým ukazatelům výraznější
než tomu bylo v případě humánního
protokolu, který jsme realizovali v minulosti.
Rovněž jsme ukázali použitelnost MRI v
protokolu. Závěr: Prezentujeme pilotní
výsledky experimentu na animálním modelu
syndromu OSA.
__________________________________
DLHODOBÁ DOMÁCA LIEČBA SPÁNKOVÉHO silikónového odliatku bolo udržať stimulačnú
APNOE ELEKTRICKOU AURIKULÁRNOU elektródu počas celej noci v presne
STIMULÁCIOU
definovanom bode na vnútornej strane pravej
ušnice. Dýchanie sme registrovali nazálnou
1
1
1
1
Donič V. , Grešová S. , Štimelová J. , Tomori Z. , kanylou. Počas apnoe elektrický stimulátor
De Vos G.2, De Kerf B.2, Verbraecken J.3, riadený počítačom začal vysielal
salvy
senzoricky podprahových impulzov až pokiaľ
1 Ústav lekárskej fyziológie a Spánkové sa dýchanie neobnovilo. Výsledky: Pomocou
laboratórium, Lekárska fakulta Univerzity Pavla EAS bolo možné opakovane prerušiť epizódy
Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská spánkového apnoe obštrukčného, centrálneho
republika,
aj zmiešaného typu počas 711 nocí u 3 mužov
2Nasophlex BV, Zaandijk, Netherlands
s diagnózou SAS v ich domácom prostredí.
3 Multidisciplinary Sleep Disorders Center, Apnoický index AI sa znížil z pôvodných
University IA, Antwerp, Belgium
46,0±14.7/h (M±SD) na 15.5±12.5/h (M±SD) čo
predstavuje zlepšenie o 66.3%. Priemerná
Úvod: Elektrická aurikulárna stimulácia (EAS) dĺžka spánku počas jednej noci (mean TST)
je nová originálna liečebná metóda vhodná bola 394,2 min. Doba bez dýchania (TWB) sa
pre všetkých typy spánkového apnoe (SAS). Je zmenila z priemerných 31.7±10.32% (počítané
založená na princípe neinvazívnej stimulácie z údajov z kontrolnej noci TWB% u dvoch
mozgového kmeňa elektrickou stimuláciou pacientov) na priemerných 14.8±9.1%,
aferentných nervov. Na jej vývoji pracoval náš zlepšenie o 53.31% (293 nocí u 2 pacientov).
tím viac ako 6 rokov. Získala patent v USA, EU, Jeden z pacientov dosiahol už 414 úspešných
Japonsku, Čine, Kanade a Austrálii. Pôvod má noci s EAS pritom subjektívne hodnotil
v experimentálnych prácach s vyvolaním výsledok liečby ako veľmi dobrý. Závery: EAS
aspiračného reflexu u mačiek, ktoré sme je možné odporučiť ďalším pacientom ako
uskutočňovali v 80 tých rokoch v Košiciach. pohodlnú neinvazívnu liečbu spánkového
Prezentujeme prvé výsledky dlhodobej liečby apnoe. Súhrn: Reflexná aktivácia dýchania
EAS u 3 pacientov, ktorí si ju aplikujú pomocou EAS sa ukázala, ako užitočná metóda
samostatne doma každú noc. Metóda: Po pri dlhodobej domácej liečbe obštrukčného
predchádzajúcom zacvičení v spánkovom spánkového apnoe, ktorú je možné výhodne
laboratóriu si každý pacient doma aplikoval použiť pri všetkých typoch SAS.
E A S . Po u ž í v a l i e l e k t ró d y u m i e s t n e n é
v silikónovom držiaku, ktorý sme získali ako __________________________________
odliatok ich vnútornej časti ušnice. Úlohou
V práci jsme provedli další rozbor délky léčby
MORTALITA U LÉČENÝCH NEMOCNÝCH SE CPAP ventilátorem, compliance nemocných,
SYNDROMEM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ přidružených nemocí a věku nemocných.
APNOE HYPERPNOE.
__________________________________
Jurikovič I.
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, AMYLOIDÓZA JAKO PŘÍČINA SYNDROMU
OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE
Nemocnice Na Bulovce, Praha 8
Syndromu spánkové apnoe je obecně
spojován s různými nemocemi zejména
kardiovaskulárními. Proto je často převažuje
názor, že nemocní s OSA mají větší mortalitu
než srovnatelná skupina nemocných bez OSA.
Velké observační studie ukázali, že obstrukční
spánkové apnoe (OSA) není ve skutečnosti
spojená s větší mortalitou ve srovnání
s běžnou populací. Úmrtnost se zvyšovala s tíží
apnoe, a riziko úmrtnosti u mužů se střední a
těžkou spánkovým apnoe bylo významně
zvýšené ve srovnání se zbylou populací. Rozdíl
byl výrazně větší u mužů mladších 50 let. Jiná
podobná studie ukázala významně nižší
úmrtnost u mužů s OSA, kteří byli léčeny
chirurgicky, redukcí hmotnosti nebo souvislým
pozitivním přetlakem (CPAP) ve srovnání
s těmi, kteří nebyli léčeny. V našem souboru
jsme zjišťovali úmrtnost léčených nemocných
s OSA pomocí CPAP od počátku kdy se v ČR
začalo s léčbou CPAP ventilátorem . Do konce
srpna 2014 byla léčba CPAP ventilátorem
zahájená u 1176 nemocných s OSA. Doposud
máme informaci o úmrtí u 56 nemocných.
Žurková M.1, Hobzová M.1, Sova M.1,Kolek V.
1,Tichý T.2, Pika T.3,
1Klinika
plicních nemocí a TBC FN Olomouc 1
patologie FN a LF UP Olomouc 2
3III. Interní klinika NRE FN a LF UP Olomouc 3
2Ústav
Úvod: Amyloidóza je označení pro patologický
stav, při němž se v různých orgánech hromadí
bílkovinná sloučenina zvaná amyloid, kterou
není tělo schopné odbourávat.Orofaryngeální
a tracheobronchiální amyloidóza se mohou
manifestovat jako syndrom obstrukční
spánkové apnoe. Léčba je přísně individuálníje možné odstranění amyloidu mechanicky či
laserem, eventuálně chirurgické řešení v
kombinaci s přetlakovým dýcháním CPAP.
Metodika: Presentace kazuistického sdělení
dokumentující danou problematiku. Výsledky:
58- letý pacient, nekuřák byl vyšetřován ve
spádovém plicním oddělení pro dušnost a
kašel. Byla provedena bronchoskopie, kde na
kořeni jazyka popsány granulace prakticky
uzavírající cavum laryngis,tyto granulace
pokračovaly do trachey až k bifurkaci a v levém
hlavním bronchu. Provedená biopsie z oblasti
istmus faucium prokázala AL amyloidózu.
Pacient byl obézní- BMI 34,4, s predominantně
uloženým tukem v oblasti břicha (obvod pasu
116, boků 110, poměr 1,05) a krku (obvod krku
45 cm). Pro mikrospánky, chrápání a
nadměrnou denní spavost byl pacient vyšetřen
v Laboratoři spánkové madicíny. Byla
provedena polygrafie (Miniscreen, F+G,
Germany). Byl prokázán těžký syndrom
obstrukční spánkové apnoe s následujícími
parametr y : apnoe - hypopnoe index
92,16,oxygen desaturation index 98,1,
průměrná noční saturace 82 %, t 90 81,31.Byla
indikována terapie přetlakovým dýcháním,
pacient byl na léčbu nastaven pomocí
autoCPAP- 3 noci za hospitalizace, vytitrován
byl tlak 8 cm H2O. Pro zhoršení dušnosti a
dysfonie byly s časovým odstupem
znovuodstraněny amyloidové masy, výrazně
zužující istmus faucium. Nebyla prokázána
systémová generalizace amyloidózy - bez
průkazu v kostní dřeni, negativní excize jazyka,
bez známek postižení ledvin či srdce ,lokální
nález byl však poměrně rozsáhlý, postihující
hltan, hrtan, a dle CT vyš. i struktury trachey a
bronchů. Uzavřeno jako AL amyloidóza hltanu,
hrtanu a bronchů, bez nutnosti terapie. Závěr:
Při vyšetřování nemocných s OSA je nutné
vyloučit i tak vzácná onemocnění, jako je
amyloidóza. K úspěšné léčbě nemocného je
nutná nejen mezioborová spolupráce, (ORL
specialista, pneumolog, chirurg, internista-
hematolog), ale zejména compliance pacienta obezity. Kladli jsme si otázku zda lze tento
s léčbou.
vztah potvrdit i v studiích spánkového chování
malých souborů probandů. Naše studie
__________________________________ sledovala spánkové chování a údaje o tělesné
hmotnosti a výšce u dvou skupin dospělých
osob dotazníkovým způsobem (50 otázek)
SPÁNKOVÉ CHOVÁNÍ, BMI A ŽIVOTNÍ STYL předloženým osobně jedním z autorů. Na
MLADÝCH DOSPĚLÝCH A SENIORŮ.
jedné straně to byli studenti (51 mužů a 76
žen) přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Brůžek J.1,2,3, Dohnal P.4, Tomašovská J.2, v Praze a na straně druhé senioři z Prahy (40
Valentová H. 5, Blažek V.1
mužů a 50 žen) bez známek kognitivních
poruch. Multivariační analýza rozptylu
1 Katedra antropologie FF ZČU, Oddělení
potvrdila, že během života se délka spánku
biologické antropologie, Sedláčkova 15, 306 významně zkracuje a ženy spí déle než muži v
1 4 , P l z e ň , Y a r o @ s e z n a m . c z , každém věku. O víkendu spí déle pouze
[email protected]
studenti. Vztah nepřiměřeně krátkého spánku
2Katedra antropologie a genetiky člověka, PřF
a BMI se nepotvrdil, protože v obou souborech
U K , V i n i č n á 7 . 1 2 8 4 4 P r a h a 2 , se až na výjimky nevyskytli jedinci spící méně
[email protected]
než 6 hodin. Naši probandi vedou extremně
3Université de Bordeaux, UMR 5199 PACEA,
zdravý způsob života, příliš nekouří ani nepijí.
équipe A3P, Bâtiment B8, Allée Geoffroy Saint- Životní styl neměl vliv na jejich délku spánku,
Hilaire, CS 50023, 33615 Pessac Cedex, France,
která byla delší než uvádějí jiné studie v české
4Centrum pro poruchy spánku, Nemocnice
populaci. Vzhledem ke komplexitě vztahů
České Budějovice, a. s.. B. Němcové 585/54, 370 nedostatečného spánku a triády faktorů
01 České Budějovice, [email protected]
biologie-kultura-prostředí nelze v malých
5Katedra psychologie, PeDF UK, Myslíkova 7,
homogenních souborech zdravých dospělých
110 00 Praha 1, [email protected]
osob prokázat kauzální vztah k BMI, který je
hrubým indikátorem tělesné stavby člověka.
Řada studií prokázala existenci vztahů mezi
délkou spánku a BMI. Epidemiologické studie
se však opírají o poměrně velmi rozsáhlé
soubory vyšetřených osob. Potvrdilo se, že
velmi krátké trvání spánku pod 6 hodin je
rizikovým faktorem pro vznik nadváhy a
POSTERY
ABSI (A BODY SHAPE INDEX) AKO MOŽNÝ
P R E D I K T O R S PÁ N K O V Ý C H P O R Ú C H
DÝCHANIA
Čarnická Z.1, Šiarnik P.1, Klobučníková K.1,
Mucska I.2, Kollár B.1
1I.
neurologická klinika LFUK a UN, Bratislava
pre spánkové poruchy dýchania
UN, Bratislava
2Ambulancia
Obezita patrí medzi jeden z najvýznamnejších
rizikových faktorov obštrukčného spánkového
apnoe. Obezita je zvyčajne kvantifikovaná
pomocou Body Mass Indexu (BMI), ktorý však
nerozlišuje medzi zastúpením tuku a svalov.
BMI taktiež nerozlišuje medzi rozložením tuku,
kedy práve tukové zásoby v oblasti brucha
predstavujú riziko. Obvod pása (OP) sa ukázal
ako dôležitý doplnok BMI pre zistenie rizika
obezity. Niektoré štúdie dokazujú, že OP je
lepším prediktorom rizika úmrtia ako BMI. OP
silno koreluje s BMI, až do tej miery, že
rozlišovanie týchto dvoch premenných ako
epidemiologickýh rizikových faktorov môže
byť ťažké. Bol vyvinutý ABSI (A Body Shape
Index) založený na OP, zohľadňujúci výšku a
hmotnosť a hodnotiaci tvar tela. Vysoké ABSI
naznačuje, že OP je väčší ako by sa očakávalo
pre danú výšku a hmotnosť a zodpovedá
centrálnejšej koncentrácii objemu tela. Autori
prezentujú populáciu 90 zdravých jedincov s
podozrením na spánkové poruchy dýchania
vyšetrenýh v spánkovom laboratóriu (Alice 5,
Philips Respironics). Cieľom štúdie bolo
zhodnotiť ABSI ako možný prediktor
spánkových porúch dýchania
(reprezentovaných apnoicko-hypopnoickým
indexom, desaturačným indexom,
priemernými a minimálnymi hodnotami
saturácie krvi kyslíkom) v porovnaní s inými
biometrickými markermi (BMI, OP, obvod krku).
__________________________________
PARASOMNIE V DETSKOM VEKU
Šujanská A.1, Ďurdík P.1, Bánovčin P.1, Rabasco J.
2, Vitelli O.2, Pietropaoli N.2, Pia Villa M.2
1Klinika
detí a dorastu, Univerzita Komenského
v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v
Martine
2 Neuroscience, Mental Health and Sense
Organs Department, Pediatric Sleep Disease
Centre, S. Andrea Hospital, "Sapienza"
University of Rome, Rome, Italy
Parasomnie môžeme charakterizovať ako
súbor abnormálnych pohybov, ktoré sa
vyskytujú pri zaspávaní, v priebehu spánku, či
počas prebúdzania a prebúdzajúcich reakcií zo
spánku. Parasomnie s poruchou prebúdzania
sa z NREM spánku sú poruchy spánku viazané
predovšetkým na detský vek, kedy je najväčšie
zastúpenie delta (hlbokého) spánku a prah
prebudenia je vysoký. Vyskytujú sa približne u
17% detskej populácie, pričom ojedinelé
epizódy námesačníctva sa môžu prejaviť až u
30% predškolských detí. Prejavujú sa
disociovaným (neúplným) prebudením sa
najčastejšie v prvej tretine hlbokého štádia
N R E M s p á n k u. D o c h á d z a k u rč i té m u
prechodnému stavu medzi bdelosťou a
hlbokým spánkom, ktorý sa obvykle prejavuje
dramatickými klinickými prejavmi a zmiešanou
EEG aktivitou typickou pre bdelosť a spánok.
Stereotypné, čiastočne účelové správanie,
ktoré býva sprevádzané obmedzeným
vnímaním okolia s prejavmi dezorientácie a
zmätenosti patria medzi hlavné klinické
prejavy. Každé dieťa s podozrením na
parasomiu by malo podstúpiť komplexné
vyšetrenie vrátane pedopsychiatrického,
psychologického a neurologického vyšetrenia.
Štandardné nočné polysomnografické
vyšetrenie je indikované v nejasných
prípadoch, či pri podozrení na súčasne sa
vyskytujúcu inú poruchu spánku. V
diferenciálnej diagnostike je nutné odlíšiť
nočnú epilepsiu, či parasomnnie viazané na
REM spánok. Terapeuticky sa využíva spánková
hygiena, psychologické a pedopsychiatrické
vedenie (behaviorálny tréning, relaxačné
metódy) a v ťažších prípadoch farmakologická
intervencia (benzodiazepíny). Kolektív autorov
prezentuje kazuistiku 10 ročnej pacientky s
p o l y s o m n o g r a fi c k y d i a g n o s t i k o v a n o u
parasomniou s poruchou prebúdzania sa z
NREM spánku.
Podporené Grantom UK č. UK/198/2014 a
projektom Centrum experimentálnej a klinickej
respirológie (CEKR I, II).
__________________________________
KONTRAINDIKACE LÉČBY CPAPEM/BIPAPEM
Kalhous J.
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku MN Ústí
n.L.
Spánková laboratoř Masarykovy nemocnice
Ústí nad Labem
Kontraindikace léčby neinvazivní ventilací
(cPAP/BiPAP) pro syndrom obstrukční
spánkové apnoe jsou poměrně vzácné, přesto
se s nimi v běžné klinické praxi setkáváme a
neměli bychom na ně při prvním kontaktu s
pacientem zapomínat. Na tomto posteru se
autor snaží jednak o jejich literární přehled ,
jednak o publikaci vlastních zkušeností s
těmito případy.
__________________________________
NADMERNÁ DENNÁ SPAVOSŤ U PACIENTOV S
NÁHLOU CIEVNOU MOZGOVOU PRÍHODOU.
Klobučníková K.1, Šiarnik P.1, Čarnická Z.1,
Wágnerová, H.1, Kollár B.1, Mucska I.2 , Turčáni P.
1
1I.
Neurologická klinika LFUK a UN Bratislava
pre spánkové poruchy dýchania
UN Bratislava
2Ambulancia
Úvod: Nadmerná denná spavosť (EDS)
u pacientov s náhlou cievnou
mozgovou
príhodou predstavuje závažnú medicínsku
k o m p l i k á c i u . M ô ž e í s ť o c e n t r á l n u
hypersomniu v súvislosti s lokalizáciou alebo
rozsahom organického poškodenia mozgu,
hypersomnia však môže byť aj sekundárna
v dôsledku spánkových porúch dýchania.
Cieľom práce bolo sledovať faktory, ktoré
ovplyvňujú výskyt EDS u pacientov s náhlou
cievnou mozgovou príhodou a zároveň sú
ovplyvniteľné z hľadiska terapie. Metódy: Ide
o prospektívnu štúdiu, kde bolo sledovaných
1 0 2 p a c i e n t o v s i s c h e m i c k o u a l e b o
hemoragickou náhlou cievnou mozgovou
príhodou. Pacienti boli akútne prijatí na
Jednotku intenzívnej starostlivosti , boli
adekvátne diagnostikovaní (CT, MRI mozgu)
a liečení. Hodnotil sa neurologický deficit
pomocou skóre NIHSS, miera obezity pomocou
BMI. Nadmerná denná spavosť bola
k va nt i fi k ova n á
p o m o co u d o t a z n í k a
Epworthskej škály spavosti (ESS). Všetci
pacienti podstúpili celonočnú
polysomnografiu na prístroji ALICE 5 Philips
Respironics. Výsledky: U 20 pacientov bola
zistená EDS (ESS > 9), 82 pacientov nemalo
EDS podľa ESS. Pacienti s EDS mali horší
neurologický stav podľa NIHSS
a
mali
signifik antne v yššie RDI v porovnaní
s pacientami bez EDS, pričom najčastejším
typom spánkovej poruchy bol syndróm
obštrukčného spánkového apnoe. V skupine
pacientov s EDS bol aj v yšší podiel
infratentoriálne lokalizovaných lézií (ischémia,
hemorágia) než v skupine pacientov bez EDS.
Medzi oboma skupinami nebol rozdiel pri
porovnaní BMI. Záver: Autori konštatujú, že
j e d n o u z n a j č a s t e j š í c h a z á r o v e ň
ovplyvniteľných príčin EDS u pacientov
s náhlou cievnou mozgovou príhodou sú
poruchy dýchania viazané na spánok. Preto
považujú za potrebné, aby všetci pacienti po
náhlej cievnej mozgovej príhode, ktorí javia
známky EDS, boli vyšetrení v spánkovom
laboratóriu. Adekvátna diagnostika a liečba
nadmernej dennej spavosti môže výrazne
zlepšiť výsledný stav týchto pacientov.
__________________________________
V L I V I I . FÁ Z E K A R D I O VA S K U L Á R N Í
REHABILITACE NA VÝSKYT SPÁNKOVÉ APNOE
U PACIENTŮ PO INFARKTU MYOKARDU
Hlásenský J.1, Ludka O.1,2, Baťalík L.3, Dosbaba F.
3, Vysoký R.3,4,5, Nehyba S.1, Špinar J.1,2
1Interní
kardiologická klinika LF MU a FN Brno
centrum klinického výzkumu,
ICRC Brno
3Rehabilitační oddělení FN Brno
4Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Brno
5Katedra podpory zdraví FSpS MU Brno
2Mezinárodní
Úvod: Patofyziologický vztah mezi infarktem
myokardu (IM) a spánkovou apnoí (SA) byl
prokázán řadou studií. SA je spojena se
zvýšenou morbiditou a mortalitou osob s
kardiovaskulárním onemocněním, její včasná
diagnostika a léčba může zlepšit nejen kvalitu
života, ale i snížit nemocnost a úmrtnost
nemocných po IM. Významnou součástí
komplexní léčby nemocných po infarktu
myok ardu je II. fáze k ardiovaskulární
rehabilitace se standardní dobou trvání 2
měsíců. Kardiovaskulární rehabilitace má vliv
na celou řadu patofyziologických mechanismů
uplatňujících se při rozvoji SA. Cíl: Zjistit, zda
má II. fáze kardiovaskulární rehabilitace vliv na
výskyt spánkové apnoe u pacientů po infarktu
myokardu. Soubor a metodika: 27 pacientů
hospitalizovaných na Interní kardiologické
klinice FN Brno pro akutní IM. Všichni pacienti
podstoupili kompletní klinické i biochemické
vyšetření a EKG při přijetí, u všech byla
provedena koronarografie s následnou PCI,
všichni podstoupili II. fázi kardiovaskulární
rehabilitace. Po stabilizaci stavu po IM před
zahájením II.fáze kardiovaskulární rehabilitace
byla každému pacientovi provedena spánková
studie pomocí přístroje Embletta Gold. Výskyt
SA nebo hypopnoe byl klasifikován podle
kritérií American Academy of Sleep Medicine.
Dle apnoe-hypopnoe indexu (AHI) byly
skupiny definovány jako pacienti bez SA (<5
událostí/hod.), s mírnou SA (5-14 událostí/
hod.), se středně těžkou SA (15-29 událostí/
hod.) a s těžkou SA (>=30 událostí/hod.) Po
ukončení II.fáze kardiovaskulární rehabilitace
byla u pacientů s průkazem středně těžké a
těžké SA provedena kontrolní spánková studie
pomocí přístroje Embletta Gold. Výsledky:
Vstupně bylo spánkovou studíí pomocí
přístroje Embletta Gold hodnoceno 27
pacientů. Při použití cut-off AHI >=5 událostí/
hod., byla SA přítomna u 44,4 % pacientů po
IM. Mírná SA byla přítomna u 25,9%, středně
těžká u 18,5% a těžká u žádného pacienta po
IM. Kontrolní spánková studie byla provedena
pouze u pacientú se středně těžkou SA. U
těchto pacientů nebyl prok ázán vliv
kardiovaskulární rehabilitace na výskyt SA, u
jednoho pacienta dokonce došlo ke zhoršení
AHI. Závěr: Výskyt SA v daném souboru
pacientů je výrazně vyšší než v běžné populaci,
prokázání či vyvrácení předpokládaného
příznivého vlivu II.fáze kardiovaskulární
rehabilitace u pacientů po IM na výskyt SA
vyžaduje větší soubor pacientů, proto v daném
projektu nadále pokračujeme. Podpořeno:
European Regional Development Fund Project FNUSA-ICRC (No. CZ.
1.05/1.1.00/02.0123) a European Social Fund
within the project ICRC Human Bridge –
Support of Study Stays of Czech Researchers
Abroad: Young Talent Incubator (No. CZ.
1.07/2.3.00/20.0022).
__________________________________
DIURNÁLNÍ VARIABILITA VZNIKU INFARKTU
MYOKARDU U PACIENTŮ SE SPÁNKOVOU
APNOÍ
Mihalová Z.1,2,3, Ludka O.1,3, Štěpánová R. 2,
Galková L. 1,3, Vyskočilová M. 2, Špinar J. 1,3, Kára
T. 2.
1 Interní
k ardiologick á klinik a Fakultní
nemocnice
Brno, ČR
2Mezinárodní centrum klinického výzkumu,
Fakultní
nemocnice u sv.Anny, Brno, ČR
3Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno,
ČR
Úvod a cíl: Spánková apnoe(SA) má vysokou
prevalenci u pacietntů s akutním koronárním
syndromem. Akutní noční patofyz iologické
účinky spánkové apnoe zahrnující aktivaci
sympatiku, hypoxémii a zvýšenou koagulaci,
zvyšují riziko vzniku infarktu myokardu (IM) v
nočních hodinách. Existují jen omezené
důkazy o cirkadiální variabilitě vzniku infarktu
myokardu v závislosi na spánkové apnoe. Proto
jsme zkoumali diurnální variabilitu vzniku IM u
pacientů s akutním IM. Metodika: Do studie
bylo zahrnuto 782 konsekutivních pacientů s
diagnózou akutního IM. Pacienti byli přijati do
nemocničního zařízení, kde je metoda primární
perkutánní intervence standardní léčbou u
pacientů s akutním IM. Všechny subjekty
podstoupily spánkovou studii pomocí
přenosného diagnostického zařízení nejméně
48 hodin po přijetí do nemocnice , pokud byly
v stabilním stavu. Medián doby od přijetí do
nemocnice do provedení noční spánkové
studie byl 4 dny, s rozsahem 2 až 14 dní.
Pomocí apnoe-hypopnoe indexu (AHI) byli
pacienti rozděleni do následujících skupin: bez
SA (<5 případů/hod), lehká SA (5-15 případů/
hod), středně těžká SA (15-30 případů/hod),
těžká SA (> 30 případů/hod). Výsledky: 175
pacientů bylo eliminováno před finální
analýzou pro nízkou kvalitu jejich spánkové
studie, proto konečnou vzorku reprezentovalo
607 pacientů. Diurnální variabilita vzniku IM u
všech skupin pacientů se spánkovou apnoí
byla podobná té, která byla pozorována ve
skupině pacientů bez spánkové apnoe.
Frekvence vzniku IM v době od 6.00 do
12.00hod byla vyšší u všech skupin pacientů, v
porovnání s intervalem vzniku IM v době od
24.00 do 6.00hod (všechny p<0.05). Závěr:
Nejvyšší frekvence doby vzniku IM u pacientů
se spánkovou apnoí byla mezi 6.00 a
12.00hod., podobná době vzniku IM u běžné
populace. Potvrzení: Podporováno Fondem
Evropského regionálního rozvoje-Projekt
FNUSA-ICRC (No. CZ.1.05/1.1.00/02.0123 a
Evropským sociálním fondem v rámci
programu ICRC-Human Bridge-Podpora
studijních stáží českých výzkumníků v
zahraničí: Inkubátor mladých talentů No. CZ.
1.07/2.3.00/20.0022).
__________________________________
VÝSKYT SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTŮ PO
INFARKTU MYOKARDU
Zik mund Galková L. 1,2,3 , Ludk a O. 1,2,3 ,
Štěpánová R.2, Vyskočilová M.2, Mikolášková M.
1,3, Bělehrad M.2, Košťálová J.2, Mihalová Z.1,2,3,
Drozdová A.2,3, Hlásenský J.1,3, Gacík M.3,
Pudilová L.3, Mikušová T.2,4, Fischerová B.2,4,
Kára T.2,4,5, Špinar J.1,2,3.
1 Interní
kardiologická klinika, Fakultní
nemocnice Brno, Brno
2Mezinárodní centrum klinického výzkumu,
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno
3Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
4Interní kardioangiologická klinika, Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno
5 Division of Cardiovascular Diseases,
Department of Internal Medicine, Mayo Clinic
and Foundation, Rochester, Minnesota, United cut-off AHI >5 událostí/hod., byla SA přítomna
States of America
u 65,7% pacientů po AIM. Mírná SA byla
přítomna u 32,6%, středně těžká u 20,4% a
Úvod: Data z pilotních studií poukazují na těžká u 12,7% pacientů po AIM. Závěr: Naše
možný patofyziologický vztah mezi infarktem práce ukázala výrazně vyšší prevalenci SA u
myokardu (IM) a spánkovou apnoí (SA). SA je pacientů po AIM než v běžné populaci. Pokud
dle některých menších prací spojena se se v budoucnu potvrdí hypotéza o horší
zvýšenou morbiditou a mortalitou osob s prognóze pacientů se SA po AIM, tak by měli
kardiovaskulárním onemocněním. Včasná být všichni pacienti s AIM vyšetřeni na
diagnostika a léčba SA může tedy zlepšit nejen přítomnost SA, čímž můžeme identifikovat a
kvalitu života, ale i snížit nemocnost a správnou léčbou i odstranit závažný rizikový
úmrtnost nemocných po IM. Cíl: Zjistit faktor. Podpořeno European Regional
prevalenci SA u pacientů po akutním infarktu Development Fund - Project FNUSA-ICRC (No.
myokardu (AIM). Soubor a metodika: CZ.1.05/1.1.00/02.0123) a European Social
P r o s p e k t i v n í s t u d i e , z a ř a z e n o 7 8 2 Fund within the project ICRC Human Bridge –
konsekutivních pacientů hospitalizovaných pro Support of Study Stays of Czech Researchers
AIM. Všichni podstoupili kompletní klinické, Abroad: Young Talent Incubator (No. CZ.
biochemické vyšetření a EKG při přijetí. 1.07/2.3.00/20.0022).
Minimálně 48 hod. od přijetí a současně po
stabilizaci stavu byla každému pacientovi __________________________________
provedena spánková studie pomocí přístroje
ApneaLink. Výskyt SA nebo hypopnoe byl
klasifikován podle kritérií American Academy TRNITOU CESTOU K CÍLI..
of Sleep Medicine. Dle apnoe-hypopnoe
indexu (AHI) byly skupiny definovány jako Brůhová M., Pelnářová G.
pacienti bez SA (<5 událostí/ hod.), s mírnou
SA (5-14 událostí/hod.), se středně těžkou SA Centrum pro dýchání a spánek, Klinika PNE FN
(15-29 událostí/hod.) a s těžkou SA (>30 Plzeň
událostí/hod.). Výsledky: Téměř všichni
pacienti (98%) podstoupili koronarografii a Název naší kasuistiky má nastínit maratón,
91% pacientů podstoupilo primární PCI. 175 který vzhledem k nastavené legislativě musí
pacientů bylo vyřazeno z konečné analýzy pro lékaři ve spánkové medicíně absolvovat, aby
nedostatečnou kvalitu spánkových studií. mohli správně léčit. Chtěly bychom se s vámi
Hodnotili jsme tedy 607 pacientů. Při použití podělit o medicínsky zajímavý případ jednoho
našeho pacienta, který byl pro výskyt
komplexní apnoe při aplikaci přetlakové th
jednoznačně indikován k léčbě pomocí
adaptivní servoventilace. ASV je medicínsky
jediná správná léčba při výskytu komplexní
apnoe jako důsledek přetlakové léčby. Zde ale
narážíme na zásadní problém v úhradách ZP,
kdy svazové pojišťovny tento přístroj nehradí
plně a požadují nemalý doplatek - spoluúčast
pacienta. Jeho v ýši (cca 50000,- Kč)
z pochopitelných důvodů nemůže nikdo
z pacientů akceptovat. Následuje pak
nekonečný maratón jak pro indikujícího lékaře,
tak pro pacienta, neboť medicínská
odůvodnění bohužel svazové pojišťovny
neakceptují. Přestože se pro pacienta okolnosti
nevyvíjely příznivě a byla to dlouhá cesta
překážek, nakonec vše dobře dopadlo díky
podpoře rodiny atd.
spavost spánková apnoe, posléze i periodické
pohyby dolních končetin ve spánku. Postupně
je doplňována diagnostika zahajována léčba,
včetně léčby CPAP, která se ale potýká s řadou
problémů, včetně trvání nekvalitního spánku,
než je detekována i PLMS. Kazuistika ukazuje
jak se až někdy v případě rozvinuté nemoci,
nebo celé řady komplikací, zpětně zjistí možný
podklad- spánková porucha. Toto onemocnění
může být také při řešení rychle se rozvíjejících
jiných nemocí, které jej i překrývají, zpočátku
nepoznáno. Případ předkládá i úvahu, zda
existují i další vztahy a vazby, než jak je nyní
známe, mezi spákovými poruchami a dalšími
kardiovaskulárními poruchami ev i jinými
nemocemi jako jsou imunodeficity, další
endokrinopatie.
__________________________________
__________________________________
JAKOU NEMOC JEŠTĚ MŮJ PACIENT NEMÁ?
JEŠTĚ SPÁNKOVOU PORUCHU – KAZUISTIKA
Šigut V.
Neurologie a spánkové centrum Krnov
Výrazná polymorbidita v atypicky nízkém věku
s postihem kardiovaskulárním, plicním,
endokrinním a imunity u pacienta, u kterého
dotačně zpětně detekovaná nadměrná denní
Děkujeme všem zúčastněným firmám za podporu této akce!
Diamantový sponzor:
Zlatý sponzor:
Vystavovatelé:
Download

Zde - 8. listopadu 2014